Kurs i obuka - Naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema

Ako bismo morali precizno da navedemo kome je tačno namenjena specijalizovana obuka i kurs - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema, onda su to svakako vlasnici preduzeća i direktori, odnosno sve one osobe koje su u okviru bilo kog preduzeća zadužene za vođenje određenog sektora ili cele kompanije. Naravno da Obrazovni centar Akademije Oxford ne postavlja apsolutno nikakvo ograničenje, tako da svaki pojedinac koji ima interesovanje, ima pravo da navedeni seminar pohađa.

Nastava se organizuje kako za fizička lica, tako i za pravna, odnosno za zaposlene u kompanijama. U slučaju da vlasnici preduzeća smatraju da bi njihovim zaposlenima bilo interesantno da se upoznaju sa temom ove edukacije, biće organizovana korporativna obuka po njihovom zahtevu. Radi se o specifičnom tipu edukacije, uzevši u obzir da nastavu isključivo u tom slučaju pohađaju radnici određenog preduzeća, pa se shodno tome i časovi prilagođavaju njihovim zahtevima. Ustvari to znači da organizator dozvoljava nadležnom predstavniku bilo koje kompanije da navede kada želi da časovi počnu, potom u kojim terminima mu najviše odgovara da oni budu organizovani i prema kakvoj dinamici. Upravo to i jeste jedini tip edukacije kod koga je dozvoljeno da bude izvršena izmena mesta održavanja, tako da predavanja mogu biti organizovana i u okviru prostorija samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni. Svakako će da se ovlašćeni predstavnik institucije organizatora sa direktorom te kompanije ili sa zvanično ovlašćenim predstavnikom dogovoriti kako oko mesta održavanja nastave za zaposlene, tako isto i oko svih ostalih detalja, a prvenstveno oko tačnog datuma početka edukacije, te dinamike održavanja časova i termina.

Od fizičkih lica, koja su zainteresovana za specijalizovani seminar - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema se zahteva da izvrše najpre zvaničnu prijavu za praćenje nastave, posle čega je predviđeno da oni pristupe upisu, a u skladu sa pravilima pomenute institucije.


Najpre da naglasimo da se prijava može izvršiti svakog radnog dana direktno u predstavništvu institucije organizatora u bilo kom gradu, kao i putem telefona, te elektronski. Bez obzira da li će na mejl poslati prijavu ili će odabrati bilo koji drugi način, kandidati moraju navesti kako svoje prezime i ime, tako isto i datum rođenja, ali i broj telefona.

Uz prisustvo svakog ranije prijavljenog kandidata mora biti izvršen upis, a zaposleni institucije organizatora će obavestiti svakoga od njih pojedinačno i o dokumentima, koja su obavezni da prilože u trenutku upisa.

Inače je u ponudi i onlajn nastava, ali i ona koja podrazumeva klasičan pristup, kada se predavanja organizuju u učionicama, pri svakoj poslovnici pomenute institucije. Isto tako je pravilnikom predviđeno da polaznici biraju između tri opcije, uzevši u obzir da je u ponudi grupni kurs i obuka - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema, individualni tip edukacije i onaj, koji podrazumeva prisustvo dvoje polaznika, a poznat inače kao poluindividualni.

TESTOVI


Pojedinci koji odluče časove da pohađaju online imaju pravo da to učine sa različitih lokacija, u slučaju da poseduju sopstveni računar, stabilnu internet konekciju i da u skladu sa pravilima instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Izuzetno je važna informacija da u svakoj poslovnici pomenute institucije rade i IT stručnjaci, koji će pomoći svakom pojedincu da kroz postupak instalacije softvera prođu vrlo jednostavno, te će im pružiti svu neophodnu podršku u tehničkom smislu tom prilikom. Naravno da se njima mogu kandidati obratiti i ako imaju bilo kakav problem tokom pohađanja predavanja online.

Uzevši u obzir da se i onlajn i edukacija koja se organizuje na klasičan način mogu pohađati u formi grupne, poluindividualne ili individualne nastave, to podrazumeva da će svaki kandidat izabrati koji mu tip edukacije od svih najviše odgovara.

Ističemo da se prvenstveno razlikuje broj polaznika, a zatim i princip organizacije, odnosno to ko donosi odluku o terminima održavanja časova, datumu početka celokupne edukacije i dinamici. Naime, kod grupne nastave će o tome odlučiti zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, dok će kod individualne i poluindividualne to učiniti jedan polaznik ili njih dvoje, predavač i kordinator za nastavu.

Inače jedna osoba pohađa individualnu, dvoje kandidata poluindividualnu, dok između četvoro i osmoro njih treba da uzmu učešće prilikom grupne edukacije.

Upravo zato što je pravilnikom institucije organizatora definisan tačan broj osoba koje imaju pravo da učestvuju u grupnoj edukaciji, to je kao uslov za njen početak i navedeno formiranje grupe u određenom predstavništvu. A onog trenutka kada se 4 kandidata najmanje bude tu prijavilo, zvanično ovlašćeni predstavnik te poslovnice će odlučiti i kog datuma će početi grupna obuka i u kojim terminima će predavanja biti organizovana i kako će biti raspoređen ukupan nastavni fond, pa će o tome obavestiti svakog prijavljenog i napomenuti da se ne vrše izmene kod nastave u grupi, a u slučaju da to bilo koji polaznik zahteva.

Program i plan stručne obuke - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema

Šta se tačno podrazumeva pod strukturnim rešavanjem problema je tema sa kojom će na početku ove edukacije biti upoznati svi prisutni. A odmah nakon toga će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema biti usmerena na prikazivanje različitih postupaka, koji se u većini slučajeva koriste u kompanijama, kada iskrsne neka poteškoća u radu.

Ono sa čime će, isto tako biti upoznati svi polaznici ove specijalizovane edukacije jeste činjenica da se alati i tehnike, koje će im profesori detaljno prezentovati i teorijski i praktično, odnosno kroz primere, mogu primenjivati i u svakodnevnom životu, a ne samo u poslovanju.

Ukazaće profesori polaznicima i na to da su mnogi ljudi skloni da jednostavno u datom momentu otklone neki problem na vrlo jednostavan način, a da pritom ne rade na uklanjanju razloga, koji je do njega doveo, što je osnov strukturnog rešavanja problema.

Trebalo bi i da specijalizovani seminar - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema ukaže prisutnima na to da je osim uklanjanja uzroka problema vrlo važno i preduzeti sve neophodne korake, kako bi u budućnosti bila otklonjena svaka mogućnost da se konkretni problem ponovo javi. Naravno da će fokus biti stavljen na rešavanje problema u poslovanju, ali će biti posebno napomenuto prisutnima da se svi ti alati uz određena prilagođavanja mogu primenjivati i u njihovom uobičajenom životu.

S obzirom na to da je vrlo specifična tematika ove edukacije, napominjemo da je organizator predvideo da ona u većoj meri bude interaktivna, to jest da u toku nastave uzmu učešće i svi prisutni, kako bi mnogo lakše prezentovana zvanja u svojoj kompaniji primenili samostalno.

Nakon što predavači budu predstavili osnove tog tipa rešavanja problema, te primere iz prakse, na osnovu kojih će polaznici shvatiti u čemu je poenta, oni će pristupiti rešavanju zadataka. Naime, predviđeno je da profesori zadaju temu polaznicima ove edukacije, to jest da im prikažu situaciju u kojoj je došlo do poteškoća u poslovanju konkretne kompanije, te će od njih tada zahtevati da uz primenu svega onoga, što kurs i obuka - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema uključuje, na najbolji mogući način reše konkretni problem. Predavači će posle toga analizirati urađene zadatke zajedno sa prisutnima, a kako bi svi zajedno ustanovili gde je koji kandidat pogrešio. Naravno da će se tom prilikom potruditi i da što jednostavnije objasne polaznicima kako se navedeni propust može ispraviti, a da bi konkretni problem zaista na najbolji mogući način bio rešen i da se sve to ne bi negativno odrazilo na poslovanje određene kompanije.

Budući da je nastava zamišljena kao interaktivna, to će biti dozvoljeno prisutnima i da upitaju predavače sve što ne razumeju, a kako bi mogli nakon završetka ovog kursa da brojne prikazane tehnike i alate primenjuju i u poslovanju svoje kompanije, a svakako i u ličnom životu.

Na kom mestu će biti održana specijalizovana obuka i kurs - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema i u kojim terminima?

Kako u prostorijama, koje se nalaze u okviru svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u zemlji, tako stručni seminar - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema može biti pohađan i online, a kada polaznik bira lokaciju odakle će pristupiti predavanjima. Naime, onlajn nastava podrazumeva praćenje predavanja preko računara, a uz prethodnu obaveznu instalaciju namenskog softvera. Dakle, svaki pojedinačni polaznik mora imati sopstveni kompjuter, te je vrlo važno i da konekcija sa internetom u tom prostoru bude što bolja, kako bi časovi mogli da budu pohađani bez apsolutno ikakvih smetnji. Tim za tehničku podršku, koji je sastavljen od brojnih IT stručnjaka se nalazi u svakoj poslovnici pomenute institucije, što znači da kandidati koji se ne budu snašli prilikom pristupa predavanjima online ili u toku instalacije softvera mogu njima i da se obrate za pomoć.

Termini u kojima se održava nastava za pojedinačne polaznike, opet zavise od njihove odluke, zato što je ponudom obuhvaćen individualni i poluindividualni kurs i obuka - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema, kao i edukacija koja se organizuje za grupu polaznika.

Stvar je u tome da osobe koje se opredele za praćenje nastave u paru ili potpuno samostalno imaju apsolutno pravo da sve detalje, koji su vezani za njenu organizaciju definišu lično i to kako sa predavačem, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. A sve to zapravo znači da će se oni usaglasiti i oko termina održavanja časova i oko njihovog rasporeda, te da će morati da definišu i datum početka individualne ili poluindividualne obuke.

Sasvim su drugačija pravila koja podrazumeva grupni tip edukacije, a kojoj prisustvuje od četvoro do maksimalno osmoro ljudi. Upravo zato što jeste naveden tačan broj kandidata, koji mogu ući u sastav jedne grupe, mora biti ostvaren zahtev da bi taj tip nastave mogao da bude organizovan. Radi se o tome da 4 lica najmanje moraju prvo prijavu izvršiti u jednoj od poslovnica, a kako bi grupa mogla da bude formirana i da bi kasnije koordinator za nastavu bio u mogućnosti da definiše na koji način će časovi biti organizovani. Zapravo u tom slučaju isključivo ovlašćeno lice konkretnog predstavništva pomenute institucije ima pravo da odredi ne samo termine u kojima će časovi da budu organizovani, nego i dinamiku, te da precizira i datum početka nastave u grupi. Na propisani način će obavestiti o tome sve prethodno prijavljene kandidate, koji su članovi jedne grupe, a posebno će istaći informaciju da se njihovi zahtevi za promenom termina ili dinamike održavanja časova, odnosno datuma početka ne smeju kod tog tipa edukacije prihvatiti.

Još bi trebalo napomenuti i to da se korporativna obuka i kurs - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema nalazi u ponudi ove institucije, a kada se predavanja organizuju po zahtevu nadležnih u kompanijama, bez obzira u kojoj oblasti one da posluju. Nastava za zaposlene se sprovodi onako, kako budu definisali nadležni u instituciji organizatora i u okviru te kompanije, koji se međusobno dogovaraju o svemu. Potrebno je da preciziraju kako datum početka korporativnog seminara, tako isto i dinamiku održavanja časova, odnosno termine, ali i lokaciju na kojoj će prethodno definisani broj zaposlenih predavanja da pohađa. Radi se o tome da ova institucija dozvoljava i organizaciju nastave na drugom mestu, a prvenstveno u samoj firmi, u kojoj su polaznici zaposleni. Tada je vrlo važno da klijent ispoštuje sve zahteve, koji će mu biti navedeni, a vezano za opremljenost samog prostora u kome će nastava u tom slučaju da bude održana.

Koliko bi trebalo da traje stručni seminar - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema?

Na osnovu odluke svakog pojedinačnog polaznika, a u vezi sa tipom edukacije koji će pohađati, biće prezentovane informacije o tome koliko će trajati stručna obuka i kurs - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema.

Naime, prethodno informaciju o trajanju nastave mogu dobiti samo oni kandidati, koji se opredele da je pohađaju u grupi, jer tom prilikom ovlašćeno lice jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome donosi odluku.

Uopšteno govoreći, predviđeno je da 18 časova nastavnog programa bude raspoređeno na 4 dana, a članovi konkretne grupe će naknadno, to jest nakon kreiranja grupe u jednoj od poslovnica, dobiti obaveštenje i o rasporedu i o datumu početka grupnog tipa edukacije, te o svim ostalim detaljima.

Budući da se i individualna edukacija, kao i poluindividualnu nalaze u ponudi, to trajanje nastave u tom slučaju zavisi isključivo od dogovora, koji će jedan ili dvoje kandidata imati sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem.

Inače se i korporativni kurs i obuka - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema nalazi u ponudi ove institucije, a trajanje edukacije u tom slučaju isključivo zavisi od zahteva klijenata. Naime, omogućeno je pravnim licima, odnosno direktorima preduzeća da zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora definišu i dinamiku, prema kojoj će se časovi organizovati za njihove zaposlene, ali i datum početka korporativnog kursa, kao i termine u kojima će predavanja biti organizovana, te mesto na kome će radnici časove pohađati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje