Kurs i obuka - Naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja

Svako ko ima dodira na neki način sa informacionim tehnologijama, odnosno sa tim sektorom u konkretnoj kompaniji bi valjalo da pristupi praćenju ove stručne edukacija. A inače je specijalizovani kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja namenjen apsolutno svakom pojedincu, koji smatra navedenu temu zanimljivom i želi sa njom da se upozna. Svakako je važno da svi zainteresovani budu upoznati sa činjenicom da Obrazovni centar Akademije Oxford nikakvo znanje u vezi sa konkretnom temom od polaznika ne zahteva. Zato i jeste naglašeno da nastavu ima pravo svako, ko to želi i smatra interesantnim, da pohađa.

Izuzev zainteresovanim fizičkim licima, pomenuta obrazovna institucija i zaposlenima u kompanijama nudi mogućnost da pohađaju ovu stručnu obuku. Naravno da tada moraju biti promenjena pravila korporativne edukacije, a u kom slučaju se časovi maksimalno prilagođavaju zahtevima klijenta, odnosno nadležnog lica preduzeća u kome su polaznici zaposleni. Upravo on bi trebalo da se sa predstavnikom pomenute obrazovne institucije dogovori o načinu sprovođenja časova u tom slučaju i o lokaciji, na kojoj će nastava za zaposlene da bude organizovana. Svakako da će se najpre usaglasiti oko datuma početka korporativnog kursa, a potom će definisati i u kojim bi terminima trebalo radnici i da pristupe predavanjima. Obaveza je nadležnih u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora i u okviru zainteresovane firme da definišu i raspored časova, te da posredno odluče i o tome koliko će ukupno da traje korporativni seminar - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja. Dozvoljena je i opcija promene mesta održavanja nastave, ali isključivo prilikom organizacije te vrste nastave, tako da časovi mogu i u okviru radnog mesta polaznika da budu organizovani. Podrazumeva se da klijent ima obavezu da iznese to kao zvaničan zahtev organizatoru, a kako bi od njega mogao da dobije osnovne informacije o tome šta se mora naći u izabranom prostoru, da bi bilo dozvoljeno nastavu u okviru njega organizovati. Najvažnije je da klijent sve te smernice ispoštuje, jer nastava mora da bude u skladu sa aktuelnim propisima organizovana i na zahtevanom nivou. A pošto svi detalji budu između organizatora i nadležnog u okviru zainteresovanog preduzeća definisani, biće i svaki pojedinačni polaznik o tome obavešten.

Upis mora biti izvršen od strane svakog zainteresovanog fizičkog lica, s tim da je svako od njih u obavezi i da pre toga pristupi zvaničnom prijavljivanju. Zapravo je sve to definisano pravilnikom pomenute obrazovne institucije i podrazumeva se da svaki kandidat neizostavno to mora da ispoštuje.


Apsolutno svakog radnog dana može putem telefona ili lično u jednoj od poslovnica kandidat da izvrši zvanično prijavljivanje. Međutim, ako nekome od njih ne odgovara taj način, ima mogućnost da prijavu izvrši elektronski, odnosno da na zvaničnu mejl adresu pošalje zahtevane podatke. Inače, ti podaci moraju uključivati ne samo prezime i ime svakog pojedinačnog kandidata, već i tačan datum njegovog rođenja, odnosno broj telefona.

Pošto u skladu sa pravilima izvrši prijavu, svaki pojedinačni polaznik će biti kontaktiran od strane nadležnih u izabranom predstavništvu pomenute institucije, a kako bi dobio osnovne informacije o upisu.

Reč je o tome da organizator podrazumeva obavezno prisustvovanje trenutku upisa od strane svakog prethodno prijavljenog kandidata, ali i dostavljanje svih dokumenata koja su propisana pravilnikom pomenute obrazovne institucije. Takođe se podrazumeva da će svaki pojedinačni kandidat precizno da bude informisan i o datumu zvaničnog upisa, ali i o dokumentima koja treba tada da dostavi nadležnima.

TESTOVI


Očekuje se da upravo tada on navede i gde želi da pohađa nastavu i prema kakvom principu. A da ne bi bilo apsolutno nikakve zabune, napominjemo da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja može biti organizovana kako u formi grupne i individualne nastave, tako isto i u okviru takozvane poluindividualne, a kada dvoje kandidata treba predavanja da pohađaju. Inače, sva tri tipa edukacije mogu da budu održana kako online, tako isto i na onaj način, koji važi za uobičajeni, odnosno klasičan. Samim tim što se sve te opcije u ponudi nalaze je predviđeno da svaki pojedinačni polaznik bira i na koji način će predavanja da pohađa i gde će to da učini. A u skladu sa time za koju se opciju bude odlučio će on i dobiti informacije o detaljima, poput na primer onih o datumu početka, zatim o terminima održavanja i ostalima.

Odmah moramo napomenuti da sopstveni računar koristi svaki kandidat koji odluči da časove pohađa onlajn. Svakako je neophodno i da taj uređaj ima tačno definisane karakteristike, te se naravno podrazumeva da će svaki kandidat precizno da bude informisan o tome od strane nadležnog. Isto tako je važno i da pojedinac, koji odluči nastavu na taj način da pohađa, obezbedi propisane uslove za rad, a to znači kao prvo računar, zatim stabilnu vezu sa internetom za konkretni uređaj, kao i da instalira predviđeni softver. Naravno da će sve to biti predočeno zainteresovanima za praćenje nastave, a kako bi mogli sve te zahteve da ispoštuju neposredno pre početka edukacije. Potrebno je da napomenemo i to da softver, odnosno namenski program treba svaki polaznik pojedinačno na sopstveni kompjuter da instalira. U principu ne bi trebalo da bude nikakvih poteškoća tom prilikom, jercelokupan postupak instalacije programa nije uopšte tehnički zahtevan. Ali u svakom slučaju ova specijalizovana obrazovna institucija nudi svakom pojedinačnom polazniku i pomoć IT stručnjaka. Naime, u okviru svakog predstavništva postoje stručnjaci, čija je obaveza da pružaju tehničku podršku polaznicima. A to znači da će oni maksimalno pomoći svakom kandidatu da reši poteškoće, koje se jave dok pristupa predavanjima online ili dok konkretnu vrstu programa na sopstveni kompjuter instalira u skladu sa pravilima.

Postoji i mogućnost da polaznik predavanja pohađa na način, koji se smatra klasičnim, odnosno uobičajenim. A u tom slučaju će časovi da budu organizovani u prostorijama poslovnice pomenute institucije u kojoj on pre toga bude izvršio prijavu, odnosno upisao se. Trebalo bi u svakom slučaju da se svaki kandidat tada odluči između ponuđenih mogućnosti za praćenje nastave, a kako bi dobio sve neophodne informacije o organizaciji klasičnog tipa obuke.

A nakon što bude izabrao gde želi da pohađa predavanja, svaki pojedinačni polaznik bi trebalo i da odluči na koji način će to da učini. Njemu je na raspolaganju individualni kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja, zatim poluindividualna i grupna nastava.

Tek kada bude između svih iz mogućnosti odabrao, polaznik će biti precizno obavešten o datumu početka, kao i o svim ostalim detaljima, a primarno o rasporedu predavanja i o terminima u kojima će da budu održana.

Broj polaznika je različit za individualnu i poluindividualnu nastavu, iako se i jedna i druga na potpuno istovetan način organizuju. Ustvari je reč o vrlo jednostavnim pravilima, odnosno o maksimalnom ispunjavanju zahteva polaznika u vezi sa organizacioni časova. Da pojednostavimo, tada će jedan kandidat ili njih dvoje, a ako je u pitanju poluindividualni tip nastave, biti dužni da zajedno sa ovlašćenim licem u samoj poslovnici pomenute institucije, ali i sa stručnjakom koji bi trebalo konkretni tip nastave da vodi, da se oko svih detalja usaglase. Ne samo da će oni zajedno definisati datum početka izabranog tipa obuke, nego bi trebalo da se usaglase i oko termina u kojima će časovi da budu organizovani, kao i oko rasporeda predavanja. Uzevši u obzir da oni zajedno definišu i dinamiku prema kojoj će časovi da budu organizovani u konkretnom slučaju, to je predviđeno da se tom prilikom dogovore i o trajanju bilo poluindividualne, odnosno nastave u paru, bilo individualne.

Ipak, sve to uopšte ne može da bude primenjeno kada je u pitanju specijalizovani seminar - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja koji treba grupa kandidata da pohađa. Ustvari tada su i mnogo strožija pravila organizacije, a njih ima obavezu ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru određenog predstavništva pomenute obrazovne institucije da definiše. A sve ovo će biti mnogo jasnije ako kažemo da grupni tip edukacije ne može da bude organizovan ako se u okviru konkretnog predstavništva prethodno ne prijavi dovoljan broj polaznika. Stvar je u tome da pomenuta specijalizovana obrazovna institucija predviđa prisustvo od četvoro do maksimalno osmoro kandidata predavanjima. A samim tim sve dok 4 osobe minimum prijavu ne budu izvršile u okviru samog predstavništva, koordinator za nastavu neće ni imati pravo da počne sa definisanjem detalja vezano za organizaciju časova. Zato će svaki prijavljeni kandidat, a koji bude izrazio želju da nastavu u grupi pohađa, na prvom mestu morati da bude strpljiv, jer najpre konkretni zahtev treba da bude u toj poslovnici ostvaren. Ustvari, sve do tog trenutka, odnosno do zvaničnog formiranja grupe, neće biti naveden ni tačan datum početka nastave. Uopšteno govoreći, koordinator tek posle toga definiše kako datum početka obuke za tu grupu kandidata, tako isto i raspored časova, ali i termine u kojima će da budu organizovana predavanja u konkretnom slučaju. A u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije se svaki kandidat koji je izrazio želju da predavanja na taj način pohađa da dobije sve neophodne informacije o načinu na koji će predavanja da budu organizovana. Međutim ono što mora znati jeste da ti detalji po zahtevu prijavljenih ni u kom slučaju ne smeju da budu izmenjeni, jer tako predviđaju pravila pomenute obrazovne institucije. Dakle, očekujete od svakog člana te grupe da u potpunosti ono što koordinator bude odredio, on ispoštuje i prihvati.

Kojim temama se bavi specijalizovani kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja?

Ako neko ko odluči da pohađa ovu edukaciju želi zaista da praktično bude upoznat sa pomenutom specifičnom vrstom analize, onda treba da učestvuje u ovoj edukaciji. Stvar je u tome da će stručna obuka i kurs - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja prvenstveno biti interaktivna.

Najpre će profesori da predstave sve one parametre, koji bi trebalo da budu posmatrani tokom analize uopšteno. A onda će se fokusirati na primere, a kako bi još jednostavnije i lakše predstavili konkretne parametre.

Informacija da Obrazovni centar Akademije Oxford može i određenom broju zaposlenih u nekoj kompaniji omogućiti da pohađaju ovu obuku je izuzetno značajna. A značajna je zato što će oni na taj način naučiti i da izvrše pomenutu analizu. Tako će i da ustanove šta sve ne funkcioniše dobro u tom segmentu poslovanja.

Naravno da svako ko bude pohađao korporativni seminar - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja može i na osnovu ustanovljenih propusta da utiče na napredak poslovnog procesa. A ovo smo pomenuli isključivo zato što brojni primeri, a koje će ova obuka da predstavi polaznicima, mogu da budu isključivo uzeti iz poslovnog procesa dotičnog preduzeća. Najvažnije je da nadležno lice kompanije, čiji zaposleni bi trebalo ovaj kurs da pohađaju, precizira detalje o izmeni primera iz prakse direktno sa profesorom.

S obzirom na to da će stručni kurs biti u formi interaktivne nastave, očekivano je da apsolutno svaki pojedinačni kandidat razgovara sa profesorom, ali i sa ostalim učesnicima o konkretnim temama. Na taj način će uspeti da na praktičnim primerima shvati kako zaista funkcioniše pomenuta vrsta analize i gde se najčešće u praksi greške javljaju.

A što se tiče grešaka, njih je potrebno svesti na minimum, sasvim logično. A to će uspeti kandidati isključivo ako nauče kako da ih otkriju, pa će i o tome govoriti profesori.

U kojim terminima će biti organizovana stručna obuka i kurs - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja i gde?

Kada budu izvršili prijavu za pohađanje navedene edukacije, odnosno onog trenutka kada budu pristupili upisu, pojedinačni polaznici moraju da odluče i kako će pohađati specijalizovani seminar - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja, odnosno gde žele nastavu da prate.

A da bi to mogli da učine, oni moraju znati da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi najpre priliku zainteresovanima da predavanja pohađaju u formi grupne nastave. Ipak, u ponudi je i individualna, odnosno poluindividualna edukacija, te se podrazumeva da bi svaki kandidat trebalo prilikom upisivanja da odluči koji tip nastave mu prema karakteristikama najviše odgovara. Ne samo da o tome treba da navede svoje mišljenje, već je neophodno i da tom prilikom odluči da li će u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije pohađati nastavu ili će to učiniti preko računara, a kada samostalno treba da izabere lokaciju. Sve to što on bude odlučio će uticati na način organizacije časova, te se podrazumeva da će o tome svaki polaznik da bude precizno informisan na vreme.

Tek nakon što četiri osobe minimum u jednoj od poslovnica pomenute institucije prijavu zvanično budu izvršile, može da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja za grupu. Naime, zvaničnim pravilnikom pomenute institucije je precizno definisano da od četvoro do osmoro ljudi tada treba pohađaju predavanja, pa je samim tim upravo formiranje grupe i zvanično od strane organizatora navedeno kao zahtev za sprovođenje tog tipa obuke. Sve to će biti naravno predočeno na vreme polaznicima, kako ne bi došlo ni do kakvih nedoumica. Najbitnije je da svaki kandidat, koji odluči tako časove da pohađa ima na umu i da ne postoji mogućnost vršenja izmena kod nastave u grupi, to jest da je njegova dužnost sve ono što ovlašćeno lice te poslovnice definiše, da u potpunosti ispoštuje. Iz tog razloga i naglašavamo da samo koordinator za nastavu ima pravo u tom slučaju da odluči kako o tome u kojim terminima će članovi same grupe predavanja da pohađaju, tako isto i o rasporedu časova, s tim što je pre toga od strane organizatora navedeno koliko tačno treba nastava u grupi da traje i to pravilo važi za predstavništvo pomenute institucije u svakom gradu. A ono što koordinator za nastavu ne može definisati dok pomenuti uslov ne bude ostvareni jeste datum početka, pa se u svakom slučaju od apsolutno svakog kandidata očekuje i strpljenje.

Kome god u potpunosti ne bude odgovarao takav princip organizacije nastave, treba da zna da pomenuta specijalizovana obrazovna institucija u ponudi ima i mogućnost praćenja ove specijalizovane edukacije individualno, odnosno potpuno samostalno. Sem toga, ako je u pitanju dvoje polaznika, na primer prijatelja ili kolega sa posla, odnosno bračnih partnera, biće organizovana poluindividualna ili takozvana obuka u paru. A i ona, ali i individualna se sprovode uz poštovanje istovetnih pravila. U principu je način organizacije takav da se zahtevi polaznika ispunjavaju što je moguće više, zato što upravo oni preciziraju sa predstavnicima institucije organizatora na koji način će da budu sprovedeni časovi. Da bude jednostavnije, napominjemo da će profesor koji bi trebalo da vodi poluindividualni ili individualni seminar u tom slučaju precizirati sa jednim ili dvoje kandidata i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu samog predstavništva navedene institucije na koji način će časovi da budu održani. Najpre je važno da se usaglase oko tačnog datuma početka edukacije, te da shodno zahtevima i slobodnom vremenu preciziraju i u kojim terminima će predavanja da budu održana, odnosno kako predviđeni broj časova treba da bude raspoređen. Ističemo da će upravo oni zajedno da definišu i koliko bi trebalo da traje individualna obuka i kurs - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja ili polu individualna, to jest takozvana nastava u paru, pošto se dogovaraju i o dinamici prema kojoj će časovi da budu održani.

Trebalo bi da u trenutku upisa svako fizičko lice odluči i na kom mestu će časove pohađati, odnosno gde će on boraviti dok to čini. A ima mogućnost da predavanja prati u izabranoj poslovnici pomenute specijalizovane obrazovne institucije ili putem interneta, kada će on lično izabrati prostor u kome će biti dok pohađa časove.

Moramo napomenuti da organizator posluje na brojnim lokacijama širom naše zemlje, što znači da klasičan tip edukacije može praktično govoreći u okviru svake poslovnice da bude održan. U svakom slučaju će biti dužan svaki pojedinačni polaznik da se opredeli između ponuđene tri mogućnosti u vezi sa organizacijom časova, a kako bi u skladu sa tim dobio precizna obaveštenja o terminima održavanja časova, odnosno o tome kada je potrebno da bude lično prisutan u okviru odabranog predstavništva.

Nasuprot tome, specijalizovani seminar - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja koji kandidat odluči da pohađa online će biti organizovan preko računara. Zato i jeste iznet zahtev da svaki zainteresovani polaznik u tom slučaju obezbedi kompjuter, a čije karakteristike moraju biti usaglašene sa zahtevima organizatora. Podrazumeva se da će svaki kandidat dobiti jasne informacije o tome, te će mu biti objašnjeno i kako bi trebalo da instalira softver, putem koga će pohađati predavanja. Naravno da će svakome od njih u tome pomoći zaposleni u konkretnom predstavništvu navedene institucije, a posebno oni stručnjaci koji su angažovani u IT odeljenju. Naime, njihova dužnost je pružanje stručne podrške kandidatima kad god je to potrebno, odnosno kako tokom pohađanja nastave prema takvom principu, tako isto i u toku procesa instalacije programa. Inače je iznet zvaničan zahtev organizatora da veza sa internetom mora biti stabilna u okviru lokacije, na kojoj će kandidat da bude dok traju predavanja. Sve to je izuzetno značajno i ima uticaj na kvalitet edukacije, a koji neizostavno mora ostati na visokom nivou kao i inače.

Svakako da je dostupna i mogućnost organizacije korporativnog kursa, odnosno prilagođavanja ove edukacije određenom broju zaposlenih u bilo kom preduzeću. Direktor, vlasnik ili ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme bi trebalo da se obrati nadležnima u jednoj od poslovnica pomenute institucije, a kako bi se sa njima dogovorio oko svih detalja koji se tiču organizacije nastave u tom slučaju. Da napomenemo i to da postoji mogućnost izmene mesta održavanja časova za zaposlene, odnosno da će organizator dozvoliti klijentu i da njegovi radnici predavanja pohađaju u okviru maticne firme. Međutim, da bi to bilo dozvoljeno klijentu, on će biti dužan da ispoštuje zahteve organizatora, odnosno da osigura prostor čije će karakteristike biti u skladu sa pravilnikom. Upravo će nadležno lice tog preduzeća da dobije sve potrebne informacije o tome šta mora da se nađe u izabranom prostoru, a da bi nastava za zaposlene u njemu mogla da bude održana. A posle toga će nadležno lice institucije organizatora i zainteresovanog preduzeća da se usaglase i o svim drugim detaljima. Na prvom mestu pod tim mislimo na definisanje datuma početka korporativnog seminara, a potom i na donošenje odluke kako o terminima u kojima će predavanja da budu održana, tako isto i o njihovom rasporedu, odnosno o tome koliko bi ukupno trebalo korporativna obuka da traje. Da ne bude zabune, upravo će klijent i predstavnik institucije organizatora definisati dinamiku sprovođenja časova, što znači da će se usaglasiti i o trajanju celokupnog kursa za zaposlene. Svi radnici tog preduzeća, koji treba da pohađaju predavanja će na vreme da budu obavešteni ne samo o datumu početka korporativne obuke i o tačnim terminima održavanja časova, nego i o tome na kom mestu će predavanja da budu organizovana, odnosno kakvom dinamikom će predviđeni fond časova da bude raspoređen u tom slučaju.

Koliko je predviđeno programom da traje specijalizovani seminar - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja?

Neophodno je da prvo svaki polaznik pojedinačno, a u trenutku zvaničnog upisivanja precizira sa nadležnima na koji način želi nastavu da pohađa. U skladu sa tom odlukom će on i moći da dobije precizne informacije o tome koliko će ukupno stručna obuka i kurs - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja da traje.

A navedena informacija je dostupna tek u trenutku upisa, za one kandidate koji odluče nastavu da pohađaju u paru ili individualno, je tako predviđaju pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Zapravo bi trebalo da se svaki kandidat tada sa profesorom, koji će voditi individualnu ili poluindividualnu nastavu, kao i sa nadležnim koordinatoromm, dogovori oko toga na koji način će biti raspoređeno ukupno 10 časova nastavnog programa. Ustvari će oni precizirati raspored predavanja, kao i termine njihovog održavanja i datum početka individualne ili poluindividualne nastave, te će shodno tome odlučiti i o trajanju izabranog tipa edukacije.

Druga opcija je grupna nastava, ali se tada primenjuju drugačija pravilo organizacije. Baš zato što u tom slučaju nadležno lice konkretnog predstavništva odlučuje o svemu što je u vezi sa organizacijom časova, to je i određeno da 3 sedmice članovi konkretne grupe treba nastavu da pohađaju. Vrlo je važno da oni znaju i to da će posle kreiranja grupe od četiri člana minimum dobiti informacije kako o rasporedu časova i o datumu početka nastave tog tipa, tako isto i o terminima u kojima će biti održan grupni kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja.

Prema slobodnijim pravilima će biti organizovan korporativni kurs. A budući da tada nadležno lice poslovnice organizatora i zainteresovane kompanije odlučuju zajedno o detaljima u vezi sa organizacijom nastave, pa i o rasporedu časova, to polaznici kasnije saznaju koliko će ukupno korporativna obuka da traje. Bitno je naglasiti i to da će oni zajedno odlučiti i o svim ostalim detaljima, kao što su na primer datum početka edukacije, zatim termini održavanja časova i lokacija na kojoj će časovi za zaposlene da budu održani. Ističemo da nastava tog tipa može trajati i kraće nego edukacija za grupu pojedinačnih polaznika, ali isto tako i duže od tog perioda.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako u praksi funkcioniše IT analiza poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje