Kurs i obuka - Naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje

Nadležni u sektoru proizvodnje moraju voditi računa o određenim pravilima, kako bi celokupan proces maksimalno dobro isplaniran, te da bi i učinak bio što bolji. Iz tog razloga direktori proizvodnje, na prvom mestu, ali i osobe koje su zaposlene na radnoj poziciji planer proizvodnje, odnosno direktor operacija ili stručnjaci, koji su u preduzeću zaduženi za planiranje proizvodnog procesa treba neprekidno da se edukuju. Upravo njima je na prvom mestu i namenjen stručni kurs i obuka - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje, a koji organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford, u skladu sa ovlašćenjima i dozvolama koje, kao relevantna obrazovna institucija, poseduje.

Ne samo da ovu specijalizovanu edukaciju mogu da pohađaju fizička lica, već po zahtevu nadležnih u bilo kojoj kompaniji može biti organizovan i korporativni kurs, kada zaposleni u toj firmi pohađaju predavanja. Baš zato što je u pitanju specifična ciljna grupa polaznika, organizator dozvoljava određena odstupanja. Naime, za razliku od edukacije koju treba da pohađaju fizička lica, korporativna obuka može biti organizovana i u matičnoj kompaniji polaznika, ali samo ako nadležni u instituciji klijenta budu to zahtevali i naravno, ukoliko obezbede sve što je potrebno da njihovi radnici časove pohađaju na toj lokaciji. Pravilo je da se o mestu održavanja korporativne obuke, ali i o datumu početka nastave za zaposlene, te o tome u kojim terminima će predavanja biti organizovana i kojim tempom će biti organizovana, prethodno dogovaraju nadležni u instituciji klijenta i u jednoj od poslovnica organizatora.

Svaki pojedinačni polaznik, odnosno fizičko lice ima obavezu da prvo izvrši prijavu u skladu sa pravilima, a upis se nakon toga sprovodi i to isključivo uz lično prisustvo svakog kandidata. Najpre da napomenemo da osim imena i prezimena, svi zainteresovani prilikom prijave moraju navesti i datum svog rođenja i broj telefona, a zaposleni u izabranom predstavništvu institucije organizatora će ih obavestiti o detaljima vezano za upis, odnosno o dokumentima koja će u tom trenutku morati da donesu.


Budući da se specijalizovana obuka i kurs - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje može pratiti i onlajn i na uobičajen način, odnosno direktno u poslovnicama ove institucije, a da organizator za oba tipa edukacije dozvoljava organizaciju grupne, individualne i poluindividualne nastave, to je važno da svaki pojedinačni polaznik izabere i gde će predavanja pohađati i na koji od ponuđenih načina.

Ako se opredeli da nastavu pohađa online, dužnost mu je da obezbedi adekvatan računar i stabilnu vezu sa internetom, kao i da samostalno instalira softver na taj uređaj. Sve informacije će biti blagovremeno dostupne kandidatima, kao i pomoć članova tima zaduženog za stručnu podršku, uzevši u obzir da svaka poslovnica ove institucije zapošljava i mnogobrojne IT stručnjake, koji će se potruditi da pomognu svakom polazniku ne samo u toku postupka instalacije softvera, nego i ako kandidat ima ma kakvu poteškoću kada pristupa nastavi po tom principu.

Broj polaznika se razlikuje u okviru individualne, poluindividualne i grupne edukacije, ali donekle i princip njihove organizacije. Najpre da naglasimo da od četvoro do osmoro ljudi treba da pohađaju nastavu u grupi, dok jedan kandidat pristupa individualnoj, a poluindividualni seminar - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje se organizuje za dve osobe, te je taj tip edukacije okarakterisan kao nastava u paru.

TESTOVI


Isključivo koordinator za nastavu treba da definiše u kojim terminima će časovi biti organizovani, odnosno kako će biti raspoređen nastavni fond kod grupne edukacije. Budući da je naveden kao osnovni zahtev formiranje grupe od minimalnog broja članova, to koordinator za nastavu odlučuje o datumu početka pomenutog tipa edukacije, tek nakon što grupa bude bila u toj poslovnici formirana, a podrazumeva se da zahtevi polaznika vezano za bilo kakve izmene kod tog tipa obuke ne mogu biti uzeti u obzir.

U slučaju da polaznik odluči časove da pohađa ili u okviru poluindividualne ili individualne edukacije, trebalo bi da se direktno sa kordinatorom za nastavu i predavačem, koji će takvu vrstu obuke voditi, precizno dogovori o svemu. Zapravo to podrazumeva da će oni zajedno precizirati kako tačan datum početka individualne ili poluindividualni edukacije, tako isto i termine u kojima će časovi biti održani i trajanje nastave, odnosno zajedno će odlučiti o dinamici prema kojoj bi trebalo nastavni fond da bude raspoređen.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje?

Prvenstveno će ova edukacija biti usmerena na to da pomogne prisutnima da se upoznaju prvo sa metodama za planiranje proizvodnog procesa, a zatim i da nauče potpuno samostalno sve njih da implementiraju.

Najpre će specijalizovani seminar - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje ponuditi prisutnima mogućnost da se korak po korak upoznaju sa procesom proizvodnje, a pritom će im biti detaljno objašnjeno i koji su to segmenti, koji su se u praksi pokazali kao najosetljiviji, te u okviru kojih najčešće i nastaju problemi.

Naravno da kompanija koja se bavi proizvodnjom mora nastojati neprekidno da unapređuje svoje poslovanje, a da bi to moglo da bude učinjeno, osobe koje su zadužene za rukovođenje proizvodnim procesom moraju biti upoznate sa postupkom pravilnog planiranja, odnosno sa implementacijom najboljih metoda u tom slučaju.

A da bi određeni proizvodni proces bio pažljivo i dobro isplaniran, stručnjaci čija je to dužnost moraju biti upoznati sa celokupnom konceptom, te znati kako funkcioniše i planiranje i odabir resursa, ali i na koji način se optimizuju troškovi.

Predviđeno je nastavnim programom, u skladu sa čijim pravilima se specijalizovana obuka i kurs - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje organizuje, da svi kandidati nakon predstavljenog gradiva izvrše zadatak, koji će im dati profesori. Zapravo će biti dati konkretni parametri, a na osnovu njih će svaki polaznik biti u obavezi da korak po korak izvrši planiranje proizvodnog procesa u konkretnom slučaju, te da kasnije to i obrazloži. Nakon što svi budu završili zadatke, profesori će sa prisutnima diskutovati o tome, a poseban akcenat će biti stavljen na greške koje su kandidati načinili. Podrazumeva se da će im predavači ukazati na to gde su pogrešili i objasniti im kako bi trebalo da u praksi postupaju, a da bi takve i slične greške izbegli.

Isto tako je predviđeno nastavnim programom da polaznici nauče da koriste planove proizvodnje, ali i da mogu samostalno da kreiraju strateški plan, odnosno plan prodaje, te plan kapaciteta i materijala. Biće upoznati i sa postupkom određivanja količine serije, odnosno njene veličine, te će im biti objašnjeno i kako se koristi program Excel za planiranje procesa proizvodnje i njegovo unapređenje.

Svakako će stručni kurs i obuka - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje omogućiti polaznicima da nauče i na koji način se vrše različiti tipovi kalkulacija, a što sve kasnije utiče na kvalitet proizvodnog procesa u datoj kompaniji.

Moramo naglasiti da će predavači ponuditi polaznicima i različite primere, a ukoliko bude bio organizovan korporativni kurs, te ako nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća to budu zvanično zahtevali, profesori mogu prilagoditi primere iz prakse upravo oblasti u kojoj kompanija polaznika posluje, a da bi im olakšali savladavanje predviđenog gradiva.

U toku završnog dela ove edukacije bi trebalo polaznici da učestvuju, odnosno da pitaju predavače sve što im možda nije bilo jasno od prezentovanog gradiva, mada bi trebalo to da učine i pred kraj svakog predavanja, kako bi što jednostavnije prošli kroz celokupnu obuku i da bi bez ikakvih smetnji mogli samostalno da implementiraju sve te alati i metode u svom budućem poslovanju.

Gde i kada se održava stručni seminar - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje?

Postoje dve opcije između kojih bi trebalo da se odluči svaki polaznik, a kada je u pitanju mesto na kome se održava specijalizovana obuka i kurs - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje, tako da će sve to pojedinačnim polaznicima biti predočeno.

Zapravo se radi o tome da je online edukacija u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali isto tako i mogućnost da svaki zainteresovani kandidat nastavu pohađa u jednoj od poslovnica pomenute institucije.

Bitno je da ima sopstveni računar svaki kandidat, koji se opredeli za prvu ponuđenu varijantu, a da bi mogao nastavu da prati onlajn sa bilo koje lokacije, potrebno je da instalira i specijalnu vrstu softvera na svoj kompjuter. Isto tako je poželjno da ima što kvalitetniju konekciju sa internetom u onom prostoru iz koga će pohađati nastavu. A biće mu dostupne sve informacije vezano za instalaciju softvera i uopšteno, za pristup nastavi tog tipa. Važno je da svi koji su zainteresovani da nastavu na takav način pohađaju imaju na umu informaciju da im institucija organizatora obezbeđuje i tehničku podršku, odnosno da je tim IT stručnjaka njima na raspolaganju da razreši sve nedoumice vezano i za postupak instalacije namenskog softvera i za pristup predavanjima preko interneta.

Sa druge strane, ova edukacija može biti organizovana i na klasičan način, odnosno u jednoj od poslovnica pomenute institucije, te se podrazumeva da će u prethodno definisanim terminima svaki kandidat, koji se za tu opciju opredeli, morati da pristupi časovima.

Termini u kojima se specijalizovani kurs i obuka - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje organizuje zavise isključivo od odluke svakog pojedinačnog polaznika, budući da je ponudom obuhvaćena nastava u grupi, u paru i individualna.

Vrlo su stroga pravila po kojima se organizuje grupni tip edukacije, a njih isključivo ima dozvolu i pravo da definiše ovlašćeni koordinator za nastavu i to onog predstavništva institucije organizatora, u kome se oformi grupa, koja mora brojati najmanje 4 člana, s tim što je osmoro ljudi maksimalno dozvoljeno taj tip edukacije da pohađaju. Svakako će koordinator za nastavu nakon formiranja grupe odrediti i datum početka edukacije i termine, u kojima će časovi biti organizovani, ali i njihov raspored, pa će samim tim precizno definisati i trajanje nastave u grupi. Naravno da će prethodno prijavljeni kandidati dobiti informacije o svemu tome, a nadležni u instituciji organizatora će ih informisati i o svemu ostalom, vezano za organizaciju predavanja, s tim što će biti naglašeno da se promene kod grupnog tipa obuke ne dozvoljavaju, odnosno da se zahtevi polaznika u tom smislu ne ispunjavaju, zato što je tako određeno pravilima institucije organizatora.

Ko god se opredeli za opciju da predavanja pohađa samostalno ili u paru bi trebalo da definiše datum početka individualne ili poluindividualne nastave, zatim termine u kojima će časovi biti organizovani i njihov raspored, a direktno sa nadležnima u poslovnici institucije organizatora, u okviru koje su pre toga izvršili prijavu. Trebalo bi da preciziraju sve detalje zajedno, uzevši u obzir da je vrlo fleksibilan princip organizacije i nastave u paru i individualne, a jedina razlika između njih je vezana za broj polaznika, te se iz tog razloga i napominje da se jedan ili dvoje kandidata o svemu tome dogovaraju sa nadležnima, to jest sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa profesorom.

Izuzev edukacije koju bi trebalo da prate fizička lica, ova institucija po zahtevu organizuje i takozvani korporativni seminar - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje, odnosno nastavu koju će određeni broj zaposlenih u okviru bilo kog preduzeća pohađati. Samo u tom slučaju se dozvoljava da predavanja budu organizovana i na nekoj drugoj lokaciji, a prvenstveno se misli na prostorije same firme, čiji zaposleni bi trebalo časove da pohađaju. Naravno da je u tom slučaju klijent obavezan sve uslove da ispoštuje, a primarno vezano za opremljenost samog prostora, u kome bi trebalo predavanja da budu organizovana. Inače je princip sprovođenja korporativnog kursa takav da bi direktor zainteresovane kompanije, odnosno osoba koja je za te poslove nadležna, zajedno sa nadležnima u okviru institucije organizatora trebalo da definiše ne samo gde će časovi biti organizovani, nego i sve ostalo. Podrazumeva se da će precizirati i tačan datum početka korporativne obuke, ali i termine u kojima će predavanja biti organizovana, kao i raspored časova, pa će samim tim precizno definisati i koliko će ukupno taj tip edukacije da traje.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje?

U zvaničnom nastavnom programu ove edukacije postoji ukupno 15 časova, a samim tim što je ponudom obuhvaćen grupni, individualni i poluindividualni seminar - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje, te se svaki od njih organizuje na drugačiji način, to će informacije o trajanju biti naknadno dostupne kandidatima.

Zapravo je reč o tome da samo kod grupne nastave unapred može da bude određeno koliko će trajati, te je to u ovom slučaju mesec dana.

Međutim, tek pošto grupa od najmanje četiri člana u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila formirana zvanično, koordinator za nastavu će odlučiti o tačnom rasporedu časova, odnosno definisaće datum početka i termine održavanja predavanja, a onda će o svemu tome obavestiti kandidate i posebno napomenuti da se promene ne vrše ni u jednom segmentu po njihovom zahtevu.

Drugačija se pravila primenjuju kod poluindividualne edukacije, koju prati dvoje kandidata, odnosno individualne, a kojoj pristupa samo jedan polaznik. Upravo zato što se oni dogovaraju sa nadležnima u jednoj od poslovnica, to jest sa kordinatorom za nastavu i profesorom o datumu početka, terminima održavanja časova i o dinamici, to će i trajanje biti definisano tom prilikom.

Inače, ova obuka može biti organizovana i za pojedinačne polaznike i za zaposlene u kompanijama, a u kom slučaju se sprovodi korporativni kurs i obuka - naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje. Odluku o tome koliko će taj tip edukacije trajati će doneti nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća i same institucije organizatora, tako da ona može trajati i kraće i duže nego nastava u grupi za fizička lica.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite pravilno da isplanirate proces proizvodnje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje