Kurs i obuka - Naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju

S obzirom na to da je obaveza svakog pravnog lica da primeni ovu odredbu pravilno da implementira u svoje poslovanje, to slobodno možemo reći da je specijalizovani kurs i obuka - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju na prvom mestu namenjen vlasnicima preduzeća, odnosno direktorima.

Napomenuli bismo i to da bi značajnu korist od praćenja nastave mogli da imaju i nadležni u pravnoj službi, kao i svi koji su na odgovornim pozicijama zaposleni u preduzećima, te imaju dodira kako sa poslovnim informacijama, tako i uopšteno sa informacionim sistemima. A osim njima, ova edukacija može doneti korist i svima koji učestvuju na neki način u obradi, ali i prikupljanju podataka zaposlenih i klijenata.

Ne postoji nikakav zahtev iznet od strane organizatora u vezi sa veštinama ili znanjem, koje bi kandidat trebalo da poseduje ukoliko želi ovu stručno obuku da pohađa, tako da apsolutno svako ko ima želju može da pristupi praćenju predavanja.


Bitno je napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford može nastavu da organizuje i samo za zaposlene u preduzećima. A uzevši u obzir da korporativna obuka i kurs - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju podrazumeva donekle specifičnu grupu polaznika, to su i pravila organizacije nešto fleksibilnija. Naime, trebalo bi da zvanično ovlašćeni predstavnik preduzeća, u kome su polaznici zaposleni, definiše direktno sa ovlašćenim licem institucije organizatora na koji način će biti organizovana predavanja u tom slučaju. A to ustvari znači da bi oni trebalo da se dogovore kako o tome kog datuma će početi korporativni tip nastave, tako isto i o tome u kojim terminima će zaposleni predavanja da pohađaju. Bitno je da se usaglase i o rasporedu časova, što znači da će zajedno da odluče i o trajanju edukacije tom prilikom.

Međutim, postoji i vrlo važan segment organizacije, a koji je vezan za mesto održavanja nastave za zaposlene. Naime, predavanja će po zahtevu klijenata biti i u okviru tog preduzeća organizovana. Važno je da u tom slučaju klijent vodi računa o kvalitetu edukacije, a u smislu da opremi konkretni prostor u skladu sa pravilima institucije organizatora. Precizne informacije o načinu organizacije časova će dobiti na vreme svaki polaznik, a sve u skladu sa pravilima navedene institucije.

Fizička lica koja odluče nastavu da pohađaju će imati na raspolaganju više mogućnosti, a njihova je obaveza da odluče kako o tome na koji način će predavanja pohađati, tako isto i o tome na kojoj lokaciji će to učiniti.

TESTOVI


A pre nego što to budu učinili, njihova je obaveza da se prijave, a posle toga i upišu u skladu sa pravilima navedene obrazovne institucije.

Svakog radnog dana mogu lično izvršiti prijavu zainteresovani i to ili putem telefona ili direktno u jednoj od poslovnica navedene institucije. Isto tako postoji mogućnost i da prijavu zainteresovana fizička lica izvrše elektronski, kada se od njih zahteva da na mejl adresu pošalju osnovne podatke o sebi. U principu je sasvim dovoljno da izuzev svog prezimena i imena, svaki polaznik navede datum svog rođenja i da ostavi kontakt informacije.

Pošto to bude učinio, biće u obavezi i da u zakazanom terminu pristupi upisu. Zapravo je važno naglasiti i to da isključivo uz lično prisustvo svakog pojedinačnog kandidata mora da bude izvršen i zvaničan upis. Informacije o dokumentima koja je u obavezi da tada dostavi će dobiti svaki pojedinačni polaznik blagovremeno.

Dakle prilikom zvaničnog upisa je dužan svaki pojedinačni polaznik i da navede da li je odlučio da nastavu pohađa onlajn ili na klasičan način, te da li će to učiniti u okviru grupne, zatim poluindividualne ili individualne obuke. A kada sve te informacije bude naveo zaposlenima u konkretnoj poslovnici, dobiće i precizne informacije o tome na koji način će biti organizovan stručni kurs i obuka - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju u tom slučaju.

Moraju znati svi koji se odluče za opciju da časove pohađaju online, da u tom slučaju imaju obavezu i da koriste lični računar. Informacije o tome koje karakteristike bi konkretni uređaj trebalo da ima, biće na raspolaganju svakom pojedinačnom polazniku. Takođe će nadležni u konkretnom predstavništvu navedene institucije obavestiti svakog kandidata i o tome da ima obavezu specijalan program na svoj kompjuter da instalira. Sem toga, potrebno je i da veza sa internetom bude stabilna na lokaciji, na kojoj kandidat bude želeo da boravi dok predavanja onlajn pohađa. Napominjemo da celokupan postupak instalacije namenskog softvera ne može da se smatra zahtevnim, te se i očekuje da to svaki kandidat pojedinačno samostalno učini. Međutim, bude li se dogodilo da ne uspe u tome, može kontaktirati nadležno predstavništvo pomenute institucije i zatražiti pomoć zaposlenih u timu za tehničku podršku. Ukoliko bude bilo potrebno, ti stručnjaci će se potruditi da pomognu svakom pojedinačnom polazniku bilo koji problem da reši, a kako bi bez ikakvih smetnji mogao nastavu na taj način da pohađa.

Takođe postoji opcija i da polaznici predavanja prate na uobičajeni način, odnosno u okviru izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije. Važno je da oni odaberu kako će časove da pohađaju u tom slučaju, pa će u skladu sa time i da dobiju sve neophodne informacije o načinu organizacije časova, a prvenstveno o terminima u kojima će predavanja da budu održana.

Tek kada budu između te dve opcije izabrali, kandidati bi trebalo i da odluče da li im više odgovara da specijalizovani seminar - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju pohađaju u grupi, individualno ili u paru.

Pre nego što objasnimo na koji način se svaki tip edukacije organizuje, moramo napomenuti i to da postoji osnovna razlika u broju polaznika. Naime, organizator je definisao da u jednoj grupi može biti prisutno od najmanje četvoro do maksimalno osmoro ljudi, dok predavanjima u okviru individualne nastave prisustvuje samo jedno lice,a dvoje prilikom organizacije poluindividualnog kursa.

Svakako da je primetna i razlika u principu organizacije nastave. A o svim detaljima će polaznici da budu na vreme informisani, sve u zavisnosti od toga za koji tip nastave se budu odlučili.

Odmah moramo istaći da je bitna razlika u načinu organizacije poluindividualne i individualne obuke sa jedne strane, odnosno grupne edukacije sa druge.

Isključivo koordinator za nastavu predstavništva institucije organizatora, u okviru koga četiri osobe najmanje prijavu budu izvršile će definisati kog datuma bi trebalo da počne grupna nastava. Njegova je obaveza da odluči i o terminima održavanja časova, kao i o tome u skladu sa kakvom dinamikom će da budu sprovedena predavanja. Međutim, da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti i to da pomenuta obrazovna institucija definiše koliko će ukupno trajati grupna obuka i kurs - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju, a što se odnosi na apsolutno svaku poslovnicu organizatora. U svakom slučaju će koordinator za nastavu i to onog predstavništva, u okviru koga grupa od 4 osobe minimum bude formirana odlučiti o prethodno pomenutim detaljima. Važno je da svako ko bude želeo predavanja na taj način da pohađa zna da se promene kod grupne edukacije ne dozvoljavaju, tako da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da u potpunosti prihvati ono što ovlašćeno lice te poslovnice bude pre toga odredilo. U suštini, čak i ako neki polaznik bude zahtevao promenu, biće informisan o tome da se izmene ne dopuštaju kod edukacije tog tipa.

A ukoliko bilo koji polaznik odluči da časove pohađa u paru ili sasvim samostalno, njegova je obaveza da u dogovoru sa nadležnima u određenoj poslovnici definiše kako će časovi da budu organizovani. Jednostavnije rečeno, polaznik ili dvoje njih će sa ovlašćenim koordinatom za nastavu, ali i sa profesorom koji bi trebalo poluindividualni ili individualni tip obuke da vodi, precizno definisati kog datuma će nastava početi na prvom mestu, a potom i u kojim terminima će biti organizovana predavanja i kako će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Posredno to dovodi do toga da će oni zajedno odlučiti i o tome koliko bi trebalo da traje individualna ili poluindividualna edukacija.

Koje teme će obrađivati specijalizovani kurs i obuka - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju?

Od kada je na snazi pomenuta uredba je prva tema sa kojom bi trebalo da bude upoznat svaki pojedinac, koji bude odlučio stručni kurs da pohađa. A posle toga će profesori objasniti i zašto je primena Opšte uredbe o zaštiti podataka važna za poslovanje.

U pitanju je inače zakonska regulativa Evropske Unije, a koja podrazumeva vrlo stroge zakonske konsekvence ukoliko neko pravno lice na bilo koji način povredi privatnost korisnika.

Kazna koju podrazumeva povreda prava korisnika je izuzetno visoka, te je upravo to i bilo predmet spora mnogih stručnjaka. Međutim, činjenica da 2 do čak 4% od opšteg prometa mora da plati pravno lice ukoliko ne postupa po ovoj uredbi je vrlo značajna, te se smatra da na taj način može da bude poboljšan kvalitet poslovanja, odnosno da određeno pravno lice treba mnogo više da vodi računa o podacima korisnika.

Mnogi stručnjaci nisu imali sluha za pravila ove zakonska regulative, pa je ona donekle bila i predmet spora. Postavljala su se i različita pitanja, a primarno su bila fokusirana na to kako je pomenutom uredbom regulisana zloupotreba podataka zaposlenih. A upravo o svim tim temama će detaljno govoriti specijalizovana obuka i kurs - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju, kako bi na što bolji način bile razrešene brojne nedoumice koje inače prate primenu ove zakonske regulative. Svaki pojedinačni polaznik kome nešto od ovih tema ne bude bilo jasno će moći i da pita profesora tom prilikom, kako bi dobio adekvatan odgovor i bolje razumeo na koji način funkcioniše primena ove uredbe u praksi.

Govoriće profesori i o tome koje sve odgovornosti ima rukovaoc podacima o ličnosti, odnosno obrađivač, te koje su obaveze svakoga od njih.

Šta je to obavezna saglasnost i u kojim slučajevima se ona zahteva će saznati, isto tako svako ko bude odlučio ovu obuku da pohađa.

Poseban segment će biti usmeren na to kako mogu da budu korišćeni podaci prilikom zapošljavanja, te šta se smatra osetljivim podacima svakog zaposlenog. Sem toga, biće govora i o internoj upotrebi ličnih podataka radnika, ali i o eksternoj, a sve sa aspekta aktuelnog zakona i konkretne uredbe, koja i jeste predmet ovog specijalizovanog kursa.

Dobiće prisutni informacije i o tome kako je tom uredbom regulisana upotreba različitih sredstava komunikacije u okviru radnog mesta, a primarno se misli na elektronska sredstva komunikacije i na korišćenje interneta.

Uzevši u obzir da brojni službenici koriste uređaje, koji pripadaju preduzeću u kome su zaposleni, to je vrlo važno i da poslodavci budu upoznati sa time po kom principu funkcioniše privatna komunikacija zaposlenih preko takvih uređaja, odnosno servisa.

Svakako da će profesori govoriti i o tome da li je dozvoljeno ograničiti pristup internetu zaposlenima, a u smislu da im bude zabranjeno određene web sajtove da posećuju.

Naročito važan segment je usmeren i na kontrolu komunikacije radnika, tako da će svako ko bude pohađao ovu stručnu obuku saznati i u kojoj meri poslodavac ima pravo to da kontroliše. Biće reči kako o elektronskoj komunikaciji u smislu korišćenja mejlova, tako isto i o kontroli poziva i sličnom.

Da bi stručni kurs i obuka - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju omogućio svakom polazniku da zaista bude upoznat sa pravilnom primenom konkretne uredbe, predavači će govoriti i o tome šta se smatra direktnim nadzorom zaposlenog, a šta indirektnim. Zatim će biti reči i o audio, odnosno sistemu video nadzora u okviru kompanije, te o tome u kojim prostorijama ti sistemi smeju biti postavljeni i na koji način.

Brojni primeri iz prakse, kako pozitivni, tako i negativni će tokom ovog stručnog kursa da budu predstavljeni prisutnima. Upravo iz njih će oni moći da dodatno utvrde sve ono što profesori budu prezentovali, a kako bi zaista u okviru svoje matične kompanije, bez obzira da li se na njenom čelu nalaze ili su u njoj zaposleni, mogli da pravilno primene Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti u poslovanju.

Kada i gde će biti stručni se seminar - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju organizovan?

Najvažnije je da u momentu zvaničnog upisa svako fizičko lice odluči kako će nastavu pohađati. A sve to napominjemo zato što je ponudom obuhvaćena grupna obuka i kurs - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju, zatim poluindividualna i individualna nastava.

A pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da svaka od njih može biti organizovana kako prema klasičnom principu, tako isto i onlajn, odnosno preko računara svakog kandidata.

Pre nego što objasnimo kako se svaka od njih održava, moramo naglasiti i to da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije i korporativnog vida edukacije. Zaposleni u preduzećima bi tada trebalo nastavu da pohađaju, a njihovi nadležni će odlučiti o tome na koji način će predavanja da budu organizovana. Naime, radi se o tome da vlasnik ili direktor te kompanije, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik treba da direktno sa organizatorom odluči i na kom mestu će nastava za zaposlene da bude organizovana i prema kakvom principu. Ovde je vrlo važno da obavestimo sve zainteresovane da po njihovom zahtevu časovi za radnike tog preduzeća mogu biti organizovani i na drugom mestu, odnosno u okviru same firme. Podrazumeva se da uslovi za rad moraju biti na visokom nivou, to jest da klijent ima obavezu prostor da opremi onako kako organizator to bude zahtevao. Svakako da će pre toga nadležni dotične kompanije biti o svim detaljima informisan. Inače će se klijent i organizator dogovoriti i o datumu početka korporativnog kursa, ali i o ostalim detaljima, a primarno o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu. U skladu sa pravilnikom institucije organizatora će svaki pojedinačni polaznik da bude informisan o tome na vreme i na način, koji je propisan.

Dakle, već smo napomenuli da se od fizičkih lica, to jest od pojedinačnih polaznika zahteva da navedu gde će nastavu pohađati i na koji način, a sve to moraju odlučiti kada bude bio vršen zvaničan upis.

Edukacija u grupi se organizuje za više polaznika, tačnije za najmanje četvoro njih, a najviše osmoro, jer tako organizator uspeva da očuva visok kvalitet nastave, po kome je širom Srbije poznat. Onog trenutka kada u jednoj od poslovnica bude četvoro ljudi najmanje prijavu izvršilo, biće zvanično formirana grupa i ostvaren zahtev za početak nastave tog tipa. Tek nakon toga će biti određeno u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, zatim na koji način će biti raspoređen nastavni fond predviđen programom i naravno kada će grupni tip edukacije da počne. Sve te detalje isključivo u tom slučaju ima pravo da definiše ovlašćeni koordinator za nastavu, jer je tako pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno. Svakako se navedene informacije ne smeju menjati po zahtevu polaznika, tako da će svako od njih biti obavešten o tome, jer je to u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije.

Važno je da zainteresovani budu upoznati i sa time da se poluindividualni kurs i obuka - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju, odnosno individualna nastava na potpuno isti način organizuju. Iako je primetna razlika u broju lica, koja bi trebalo predavanja da pohađaju, važe potpuno ista pravila. Inače, poluindividualnu nastavu treba dvoje njih da prati, a individualnu samo jedna osoba. Zvaničnim pravilnikom navedene institucije je predviđeno da se u tom slučaju kandidati o svemu dogovaraju se nadležnim licima u konkretnom predstavništvu, odnosno sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Potrebno je da definišu kako datum početka poluindividualnog ili individualnog seminara, tako isto i dinamiku sprovođenja časova, odnosno termine njihovog održavanja. S obzirom na to da odlučuju i o rasporedu predavanja, oni definišu i koliko bi trebalo da traje konkretni tip obuke.

Inače i poluindividualna i grupna, ali individualna nastava mogu biti organizovane kako prema klasičnom principu, tako isto i putem interneta, što znači da bi svaki prijavljeni trebalo da između te dve mogućnosti odabere.

Ko god se bude odlučio da nastavu pohađa online, mora znati da je uslov za to posedovanje računara. U principu, polaznik u tom slučaju ima i obavezu da osigura stabilnu vezu sa internetom, što znači da sa puno pažnje mora da odabere prostor u kome će boraviti dok pohađa specijalizovani seminar - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju na taj način. Bitno je i da instalira namenski softver na taj uređaj sasvim samostalno, jer preko njega treba i da pohađa predavanja. A u tome će mu svakako pomoći zaposleni u konkretnoj poslovnici, jer u svakoj od njih funkcioniše i IT sektor. Inače su ti stručnjaci na raspolaganju polaznicima i ako iskrsne bilo kakav problem dok prate nastavu i ako ne mogu sa uspehom da instaliraju namenski softver.

Još je dostupna i mogućnost da nastava bude organizovana na klasičan način, odnosno u prostorijama izabranog predstavništva navedene institucije. Važno je da u tom slučaju, takođe kandidat izabere da li će časove pohađati u grupi, u paru ili samostalno, jer će posle toga i dobiti informacije o terminima u kojima će biti u obavezi da prisustvuje predavanjima u okviru same poslovnice.

Koliko bi trebalo da traje specijalizovana obuka i kurs - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju?

Odmah moramo naglasiti da 15 časova ukupno uključuje nastavni program, prema čijim pravilima bi trebalo da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju. Ali i ako to jeste precizno definisano, Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo da prethodno odredi samo koliko će ukupno da traje nastava u grupi.

U principu je to vezano za način organizacije konkretnog tipa obuke, zato što institucija organizatora samo kod grupne nastave odlučuje o svim detaljima vezano za sprovođenje predavanja. Zato i napominjemo da će ukupno mesec dana kandidati tom prilikom biti u obavezi predavanja da pohađaju.

A u skladu je sa načinom organizacije nastave u grupi i činjenica da će oni biti informisani naknadno o tačnom rasporedu časova, zatim o terminima u kojima bi predavanja trebalo da budu održana i naravno o datumu početka, jer je to uslovljeno formiranjem grupe, odnosno prijavljivanjem minimum četvoro kandidata u okviru tog predstavništva navedene institucije.

S obzirom na to da se na drugačiji način organizuje i nastava u paru, to jest takozvana poluindividualna, ali i individualna, to znači da svaka od njih može trajati i kraće od mesec dana, ali i duže. U principu je predviđeno da nadležna lica konkretne poslovnice, to jest koordinator za nastavu i predavač treba da se direktno sa jednim ili sa dvoje polaznika dogovore o svemu, pa i o tome na koji način će predavanja da budu raspoređena, odnosno koliko će poluindividualni ili individualni seminar - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju ukupno da traje.

Prilikom organizacije edukacije, kojoj bi trebalo da prisustvuju isključivo zaposleni u preduzećima važe vrlo slična pravila kao i kada jedan ili dvoje polaznika, to jest fizičkih lica predavanja treba da pohađaju. Naime, odluku o tome koliko bi trebalo korporativni kurs za traje će doneti nadležno lice institucije organizatora i zainteresovanog preduzeća. Zajedno će odlučiti o rasporedu časova, odnosno o dinamici prema koji će predavanja da budu organizovana za određeni broj zaposlenih te firme, ali i o svim ostalim detaljima, poput mesta održavanja nastave, datuma njenog početka i termina u kojima će radnici časove da prate. Shodno pravilniku konkretne institucije će zatim i informisati sve polaznike o tome.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu o zaštiti podataka u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje