Kurs i obuka - Ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga

Jasno je da je edukacija u osnovi namenjena svima koji su zaposleni u sektoru marketinga, odnosno koji imaju veze sa tom oblašću. Ipak moramo napomenuti da institucija organizatora ne zahteva nikakvo predznanje od polaznika, pa u tom smislu možemo reći da nastavu svako ko to želi, ima apsolutno pravo i da pohađa.

Nastava može biti organizovana kako za fizička lica, tako isto i za radnike kompanija, jer je ponudom obuhvaćen i takozvani korporativni kurs i obuka - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga.

Tada je vrlo važno da se predstavnik zainteresovane kompanije dogovori sa ovlašćenim licem i to u okviru bilo koje poslovnice ove specijalizovane obrazovne institucije o detaljima. Prvenstveno se misli na preciziranje mesta održavanja nastave, jer osim što može biti organizovana u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, nastava u tom slučaju može biti održana i u samoj kompaniji, a ako to bude zahtevao klijent i ako naravno obezbedi propisane uslove za rad. Pre toga će od strane nadležnog u konkretnoj poslovnici on dobiti sve potrebne informacije o tome šta mora neizostavno da sadrži izabrani prostor, da bi bilo omogućeno zaposlenima u njemu da pohađaju predavanja. A podrazumeva se da će nadležni obavestiti klijenta o tome šta se mora naći u okviru konkretnog prostora da bi bez ikakvih smetnji nastava tu mogla da bude organizovana. Pored toga je potrebno da se oni usaglase i o svemu ostalom. Prvenstveno se misli na termine održavanja časova, datum početka i raspored predavanja, odnosno na trajanje konkretne edukacije.


Da se vratimo na fizička lica, te da naglasimo da se od njih prvo zahteva da izvrše zvanično prijavljivanje uz maksimalno poštovanje pravila, a posle toga i da zvanično pristupe upisu.

A upis mora biti izvršen uz obavezno prisustvo svakog kandidata. O tome će svako od njih i da bude na vreme obavešten. Potrebno je, isto tako i da dostavi tačno određena dokumenta, te će i te informacije blagovremeno svaki prijavljeni da dobije.

U toku bilo kog radnog dana ima pravo lično ili putem telefona kandidat da izvrši prijavu, a omogućeno je i elektronsko prijavljivanje, kada će zahtevane podatke poslati na mejl adresu najbližeg predstavništva navedene obrazovne institucije. Sem toga, moramo napomenuti i to da se zahteva ne samo da kandidati navedu svoje ime i prezime, kao i broj telefona, već i datum rođenja.

TESTOVI


Vrlo je važno da svako od njih izabere kako mu odgovara da stručna obuka i kurs - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga u konkretnom slučaju bude organizovana, jer je u ponudi sa jedne strane individualna, grupna i poluindividualna edukacija, a sa druge klasična i online. Najjednostavnije rečeno, sva tri tipa nastave mogu biti organizovana i u formi učenja na daljinu i na klasičan način.

Polaznici koji budu izabrali da nastavu pohađaju samostalno će imati mogućnost da se dogovore sa predstavnicima institucije organizatora o načinu sprovođenja časova u konkretnom slučaju. Ne samo da će sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem tom prilikom precizirati kog datuma bi trebalo individualni tip nastave da počne, nego će isto tako definisati i koliko bi trebalo nastava da traje, jer će se usaglasiti i oko rasporeda predavanja. A svakako će biti u obavezi da donesu odluku i o terminima u kojima će časovi da budu organizovani.

Potpuno ista pravila organizacije će biti primenjena i kada je u pitanju nastava u paru. U principu je jedina razlika u tom slučaju što dve osobe treba predavanja da pohađaju, pa se samim tim zajedno moraju sa predavačem i sa koordinator za nastavu o svim navedenim detaljima i dogovoriti.

Međutim, kada kandidat odluči da stručni seminar - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga pohađa u formi grupne nastave, od njega se očekuje da se svih definisanih smernica u potpunosti pridržavaju zato što se izmene kod nastave u grupi ni u kom slučaju ne smeju dozvoliti, budući da je tako definisano pravilnikom institucije organizatora. Naime, već prilikom prijavljivanja će biti informisan svaki pojedinačni kandidat o tome koliko je definisano pravilnikom da će nastava u grupi trajati, pošto je o tome doneta odluka na nivou celokupne institucije i mora biti primenjena za svaku grupu u svakoj poslovnici. Zatim će naknadno svaki kandidat dobiti informacije o datumu početka edukacija u grupi, zatim o rasporedu predviđenog broja časova i o terminima. A da bi mogao da dobije te informacije, mora pričekati, jer je od strane organizatora naveden zahtev da najpre grupa od minimum 4 osobe bude u okviru konkretnom predstavništvu formirana, jer bez toga edukacija na taj način i ne može da bude organizovana. Svakako se očekuje strpljenje od kandidata zbog ovoga, a podrazumeva se da će svako od njih biti blagovremeno obavešteni, kako ne bi bilo nikakve zabune. Inače je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno najviše osmoro ljudi da uzme učešće u nastavi u tom slučaju, kako bi bio očuvan njen kvalitet.

Pošto budu izabrali kako će nastavu pohađati, kandidati treba da izaberu i gde žele da borave dok predavanja traju. Na raspolaganju im je ne samo nastava koja podrazumeva klasičan princip organizacije, nego isto tako i obuka i kurs - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga preko interneta.

Napominjemo da ova obrazovna institucija posluje na više od 35 lokaciju celoj zemlji, te ne predstavlja nikakvu poteškoću zainteresovanima za praćenje nastave na taj način da pronađu u kojoj poslovnici žele da je pohađaju.

Nasuprot tome, kada je u pitanju nastava koja se organizuje u formi učenja na daljinu, svako od njih bira lokaciju na kojoj će boraviti dok traju časovi. Međutim, na toj lokaciji mora da postoji stabilna veza sa internetom, kako ne bi došlo ni do kakvog ometanja za vreme trajanja časova. Isto tako se podrazumeva da računar mora posedovati odgovarajuće performanse, kako bi kandidat mogao bez poteškoća predavanja da prati. A vrlo je važno i da ispoštuje pravilo o obaveznoj instalaciji namenskog programa, o čemu će ga obavestiti nadležni u konkretnoj poslovnici ranije. S obzirom na to da u okviru svakog predstavništva ove obrazovne institucije postoji i tim stručnjaka, čija je obaveza da pruži tehničku podršku kandidatima, to imaju puno pravo da se njima obrate ukoliko naiđu na neku poteškoće ili imaju bilo kakva pitanja u vezi i sa organizacijom nastave na taj način ili sa instalacijom namenskog softvera.

Kojim se sve temama bavi stručni kurs i obuka - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga?

U toku uvodnog predavanja će se profesor ukratko osvrnuti na sam pojam i definiciju marketinga, kako bi objasnio prisutnima kako u toj oblasti funkcioniše kontroling. Tom prilikom će prikazati prisutnima i pažljivo izabrane primere iz prakse, na osnovu kojih će moći jasno da vide koji su sve benefiti od primene kontrolinga u konkretnoj oblasti.

Posle toga će stručna obuka i kurs - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga obraditi temu koja je vezana za postupak procenjivanja najpre određenog klijenta, a zatim i određenog brenda.

Šta podrazumeva direktni, a šta indirektni marketing su isto teme o kojima će biti govora u toku ove stručne edukacije. Pored ostalog je predviđeno da polaznici dobiju informacije o tome na osnovu kojih sve parametara može da bude procenjena jačina nekog brenda.

Različiti tipovi strategija, čija primena može značajno unaprediti poslovanje neke kompanije, će posle toga da budu predstavljeni. Profesor će tom prilikom govoriti i o prenostima, ali i o manama svake od njih.

Sem toga, predviđeno je da svako ko bude pohađao specijalizovani seminar - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga nauči i kako se formiraju cene kada su u pitanju promotivne, odnosno akcijeske vrednosti, te kako u praksi treba primeniti takozvani model optimalne cene.

Zatim će biti govora i distribuciji, ali i o koordinaciji svih aktivnosti, te o važnosti da svaka od njih pravilno bude kontrolisana.

Gde i u kojim terminima će biti specijalizovani seminar - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga organizovan?

Kako za fizička lica, tako isto ova edukacija može biti organizovana i na osnovu izneti zahteva za pravna lica, to jest za određeni broj zaposlenih u okviru bilo koje kompanije.

Najvažnije je napomenuti da će korporativna obuka i kurs - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga biti organizovana uz poštovanje zahteva klijenata, to jest nadležnih u okviru konkretnog preduzeća. zato i jeste predviđeno da se upravo oni dogovaraju sa predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome kako će nastava biti organizovana i na kom mestu. Odmah moramo naglasiti da samo kada je u pitanju korporativni tip nastave, ova obrazovna institucija dozvoljava izmenu vezano za lokaciju održavanja časova. Ako u okviru dotične firme postoji prostor, čije karakteristike odgovaraju potrebama edukacije, odnosno koji je opremljen svime što je potrebno, nastava za zaposlene će tu i biti organizovana. Takođe je važno da se klijent direktno sa nadležnim u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije dogovori i o datumu početka nastave za određeni broj radnika, te da sa njim precizira i u kojim će terminima oni da pohađaju časove. Vrlo je važno da preciziraju i dinamiku, koja će da bude poštovana prilikom sprovođenja časova, pa će zahvaljujući tome da se dogovore i o trajanju edukacije za taj broj zaposlenih. Svi koji treba nastavu da pohađaju ću posle toga dobiti i potrebna obaveštenja.

Fizička lica imaju isto tako mogućnost da pohađaju ovu stručnu obuku. Od njih se, međutim zahteva da u trenutku prijavljivanja navedu nadležnima u izabranoj poslovnici na kojoj lokaciji im odgovara predavanja da pohađaju i na koji način. Podrazumeva se da će biti obavešteni o tome da specijalizovani kurs i obuka - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga može biti organizovan na standardni način i putem računara, a u okviru kako grupne nastave, tako isto i poluindividualne i individualne. Dakle, postoji sasvim dovoljno opcija, tako da će pronaći svako onu koja mu bude najviše odgovara.

Ističemo da ova obrazovna institucija ima sasvim dovoljno poslovnica u celoj Srbiji, pa u tom smislu ne sumnjamo da će kandidati koji se opredele nastavu na klasičan način da pohađaju relativno lako pronaći na kojoj lokaciji to žele da učine.

Svakako im je na raspolaganju i mogućnost da stručni seminar - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga bude organizovan online, to jest da se primeni princip nastave na daljinu. U tom slučaju će svaki pojedinačni polaznik da bude u obavezi na prvom mestu da koristi sopstveni kompjuter, s tim što taj uređaj mora imati tačno definisane karakteristike. Da bi kvalitet edukacije bio na zahtevanom nivou, potrebno je da u toku svakog predavanja upravo kandidat obezbedi stabilnu vezu sa internetom, to jest da boravi u prostoru u kome je ona dostupna. Nastava online podrazumeva i instalaciju namenskog programa, preko koga će časovi biti organizovani. Očekuje se da samostalno svaki pojedinačni polaznik taj softver instalira, a dobiće jasne smernice o celokupnom postupku. Isto tako treba naglasiti i da IT sektor u svakoj poslovnici ove specijalizovane obrazovne institucije postoji, tako da će stručnjaci koji su u njemu zaposleni omogućiti svakom pojedinačnom kandidatu da u najkraćem mogućem roku rešiti bilo kakav problem, a kako bi mogao bez smetnji nastavu na taj način da prati.

Nakon što bude izabrao gde želi da pohađa predavanja, kandidat bi trebalo da se opredeli i na koji način će to učiniti, to jest da li mu više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualna nastava ili onaj koji se primenjuje prilikom organizacije individualne, odnosno grupne edukacije.

Sasvim je jasno da je osnovna razlika između njih vezana za broj polaznika. U suštini, grupna obuka i kurs - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga se organizuje za najviše osmoro kandidata, a za najmanje četvoro njih, poluindividualna uključuje prisustvo dve osobe, a individualna je namenjena samo jednom kandidatu.

Međutim, postoje i razlike u načinu organizacije nastave, a u smislu da se grupni tip edukacije organizuje na jedan način, dok se poluindividualna i nastava znana kao jedan na jedan organizuju na sasvim drugi način.

Nadležni u ovoj obrazovnoj instituciji će unapred odlučiti o tome koliko bi trebalo da traje nastava namenjena grupi polaznika, a kasnije će koordinator za nastavu precizirati i sve ostalo. Radi se o tome da taj tip edukacije ne može ni u jednoj poslovnici da bude organizovan, ako se ne ispuni osnovni zahtev, to jest ako četvoro ljudi najmanje prijavu ne izvrše i grupa bude formirana. Posle toga će biti preciziran datum početka edukacije, potom termini u kojima će časovi da budu održani i njihov raspored. O svemu tome će biti precizno informisani svi članovi te grupe, a naročito će biti istaknute informacija da nemaju pravo da zahtevaju izmenu niti jednog segmenta, jer se to ne uzima u obzir kod nastave te vrste.

Upravo zato jeste zainteresovanima na raspolaganju i mogućnost da časove prate samostalno, to jest u društvu još jednog kandidata, jer su u pitanju mnogo slobodnija pravila organizacija. Da pojednostavimo, ili jedan polaznik ili njih dvoje u tom slučaju treba da preciziraju detalje vezano za organizaciju nastave direktno sa koordinatorom i sa profesorom. Važno je naglasiti da je njihova obaveza u tom slučaju da definišu ne samo kog datuma bi trebalo da počne individualna ili nastava u paru, nego i sve ostalo. Pod tim mislimo na definisanje detalja u vezi sa terminima u kojima će časovi da budu organizovani, a zatim i određivanje rasporeda celokupnog nastavnog fonda. Zahvaljujući tome što odlučuju i dinamici, koja bi trebalo da bude poštovana prilikom sprovođenja časova, oni će na taj način odlučiti zajedno i o tome koliko bi trebalo da traje konkretni tip obuke.

Koliko je predviđeno da traje stručna obuka i kurs - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga?

Potrebno je naglasiti na samom početku da se u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford stručni seminar - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga može pohađati u formi individualne, a temu grupne i poluindividualne nastave. Na osnovu toga koji tip edukacije bude izabran svaki polaznik će biti određeno i koliko će u osnovi nastava trajati.

A ono što važi za svaki vid edukacije jeste da se ukupno 10 časova nalazi u programu.

Taj broj časova u slučaju individualne i poluindividualne nastave može biti raspoređe na onoliko dana, koliko bude odgovaralo jednom ili dvoje polaznika. Da budemo precizni, ova obrazovna institucije ima praksu da u slučaju poluindividualne i individualne edukacije dozvoljava kandidatima da detalje u vezi sa organizacijom nastave definišu u dogovoru sa predstavnicima konkretne poslovnice, a što su koordinatorom za nastavu i nadležni predavač. Upravo to jeste razlog zbog koga ne može biti ranije navedene koliko će individualna i polindividualna nastava traje.

Suprotno od toga, kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga za grupu polaznika, unapred se određuje strane organizatora da će oni biti u obavezi da ukupno nedelju dana pohađaju predavanja. Svakako će dobiti svi polaznici informaciju o tome i kog datuma će taj tip edukacije početi i u kojim terminima će biti predavanja organizovana, zato što to isključivo zavisi od trenutka kada četiri osobe najmanje budu zvanično izvršile prijavu u konkretnom predstavništvu, to jest kada bude bila oformljena grupa.

Naročito je važno da naglasimo i to da ova specijalizovana institucija može odgovoriti na zahteve svih onih klijenata, koji smatraju da je tema konkretne edukacije interesantna njihovim zaposlenima, pa će tada biti organizovan korporativni kurs. S obzirom na to da je u pitanju specifična grupa polaznika, to je predviđen fleksibilan način organizacije. A to znači da će nadležni u privatnom preduzeću i sve detalje u vezi sa organizacijom nastave biti u obavezi da direktni definišu sa nadležnima u poslovnici koji budu odabrali. Tada će odlučiti o datumu početka korporativna obuke, umesto njenog održavanja i o rasporedu časova, što će dovesti do toga da definišu i koliko se ukupno edukacija da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ojačajte brend uz primenu pravila kontrolinga u oblasti marketinga"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje