Kurs i obuka - Ovladajte osnovama montaže zvuka i videa

Zainteresovani za rad sa videom i zvukom, ali i za upoznavanje sa brojnim alatima koji se koriste prilikom njihovog montiranja bi svakako mogli da se smatraju ciljnom grupom, odnosno osobama kojima je u osnovi specijalizovani seminar - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa na prvom mestu i namenjen.

U svakom slučaju je važna informacija i da organizator ne zahteva da kandidat, praktično rečeno nikakvo prethodno znanje ima o ovoj temi, već je sasvim dovoljno da jednostavno svi prijavljeni imaju i želju da se sa tom temom i upoznaju, te se podrazumeva i da će neophodna znanja steći tokom praćenja nastave.

A u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i korporativni tip edukacije. Dakle, ne samo da fizička lica imaju pravo da pristupe pohađanju ove obuke, već može biti organizovana i nastava, koju će isključivo zaposleni u preduzećima da prate.


U tom slučaju važe nešto drugačija pravila organizacije, s obzirom na to da se mnogi zahtevi klijenata u najvećoj meri i ispunjavaju. Stvar je u tome da je upravo korporativni kurs i obuka - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa jedini, koji može i na drugoj lokaciji da bude organizovan, a prvenstveno se misli na prostorije samog preduzeća u kome su polaznici i radno angažovani. U vezi sa tim moramo napomenuti da će se klijent, to jest ovlašćeno lice zainteresovane firme dogovarati o svim detaljima direktno sa nadležnima u jednoj od poslovnica pomenute institucije. Prvo moraju precizirati na kom mestu će nastava za zaposlene da bude organizovana, odnosno klijent mora biti informisan o svim zahtevima koje organizator ima, a koji se prvenstveno tiču opremljenosti prostora. Dakle, da bi edukacija mogla da bude organizovana i u okviru samog preduzeća, moraju biti ostvareni osnovni zahtevi, to jest mora biti odabran prostor čije su karakteristike odgovarajuće. Potrebno je i da se organizator i klijent dogovore o detaljima, koji su vezani za sprovođenje nastave uopšteno, a u smislu da bi trebalo da preciziraju kog datuma će početi edukacija, potom kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana i naravno u kojim će terminima radnici časove da pohađaju. Sve to će biti polaznicima predočeno na propisan način od strane nadležnih i to vrlo brzo nakon što bude definisano.

Inače se ova edukacija može organizovati i za fizička lica, ali prvo oni moraju izvršiti prijavljivanje u skladu sa pravilima institucije organizatora, a posle toga i upis.

Važno je naglasiti da prijava može biti izvršena kad god to polaznicima odgovara, uzevši u obzir da je dozvoljeno osnovne podatke o sebi da pošalju i na mejl adresu. Međutim, postoji još dve opcije, tako da prijavljivanje zainteresovani mogu izvršiti ili putem telefona ili direktno u jednoj od poslovnica navedene institucije, a u toku radnog vremena.

TESTOVI


S obzirom na to da upis mora biti izvršen isključivo uz lično prisustvo kandidata, koji su neposredno pre toga prijavu izvršili, to će oni svakako na vreme da budu i o tom detalju informisani. Sledeće što moraju znati jeste da se u ponudi nalazi grupna, individualna i poluindividualna obuka i kurs - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa, a u skladu sa pravilnikom navedene institucije jeste da se sve tri vrste edukacije mogu pohađati na klasičan način i online. U suštini je to važno zato što bi svaki prijavljeni trebalo da se odluči i gde će nastavu da pohađa i prema kom od ponuđenih principa, pa bi to trebalo da saopšti nadležnima u trenutku zvaničnog upisa. Podrazumeva se da će dobiti informacije i o svim dokumentima, koja će biti dužan da pripremi, kako bi upis bio izvršen u skladu sa aktuelnim pravilima konkretne obrazovne institucije.

A da bi zaista polaznik bio u mogućnosti da odluči kako će nastavu pohađati, odnosno na kojoj će to lokaciji da učini, on mora biti o svim detaljima informisan.

Upravo iz tog razloga i moramo odmah naglasiti da klasičan tip nastave podrazumeva organizaciju predavanja direktno u prostorijama odabranog predstavništva navedene institucije. S obzirom na to da na više od 30 lokacija ova institucija ima otvorene poslovnice, to bi trebalo da svaki polaznik kontaktira nadležne u izabranom predstavništvu i da se sa njima oko svih neophodnih detalja dogovori.

Naravno da postoji opcija i organizacije nastave online. U tom slučaju je neophodno da svaki kandidat obezbedi kompjuter, čije karakteristike moraju biti odgovarajuće, a o čemu će on naravno da bude blagovremeno informisan od strane nadležnih. Svakako je u obavezi da instalira i posebnu vrstu programa na taj računar, a da bi edukacija onlajn mogla da bude uopšte organizovana u konkretnoj poslovnici. Zahteva se i da kandidat, koji odluči specijalizovani seminar - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa da pohađa online, obezbedi sve uslove za rad. U suštini je najbitnije da stabilna veza sa internetom postoji u onom prostoru, u okviru koga on bude doneo odluku da boravi dok predavanja po tom principu pohađa. Posebno je važno da svaki polaznik bude upoznat sa činjenicom da tim za tehničku podršku funkcioniše u okviru svih poslovnica konkretne obrazovne institucije. A zato i napominjemo da se tim stručnjacima može obratiti svaki kandidat ako eventualno naiđe na neki problem dok konkretni softver instalira, te naravno ukoliko ne bude mogao da reši neku poteškoću dok predavanja onlajn bude pratio.

Pošto bude odlučio da li će nastavu pohađati na klasičan način ili online, očekuje se od svakog prijavljenog da se opredeli i između opcije da predavanja pohađaju paru, individualno ili u grupi, jer će upravo od toga i zavisiti kog datuma bi trebalo da počne edukacija i svi ostali detalji.

Moramo odmah naglasiti da se fleksibilna pravila primenjuju prilikom organizacije kako individualne, tako i poluindividualne obuke, a da je u suštini jedina razlika između njih vezana za broj osoba koje časovima prisustvuju. Stvar je u tome da dvoje kandidata pohađaju poluindividualnu nastavu, uzevši u obzir da je ona okarakterisana kao nastava u paru, a individualna je namenjena samo jednom polazniku. S obzirom na to da se potpuno isti princip organizacije primenjuje, to je i pravilnikom pomenute institucije predviđeno da se ili jedan kandidat ili njih dvoje usaglase najpre sa profesorom, koji bi trebalo konkretni tip edukacije da vodi, a potom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u samoj poslovnici, u kojoj je kandidat prijavu izvršio, oko toga kog datuma će početi konkretni tip nastave, odnosno u kojim terminima će da bude organizovana poluindividualna ili individualna obuka i kurs - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa. Sem toga, njihova je obaveza i da se usaglase oko rasporeda predavanja, odnosno da definišu u skladu sa kakvom dinamikom će predviđeni broj časova da bude u tom slučaju raspoređen, što dovodi do toga da će se oni zajedno usaglasiti i oko trajanja nastave u paru, te oko toga koliko bi trebalo da traje individualni tip edukacije.

Kome god od prijavljenih ne odgovara tako fleksibilan princip organizacije, treba da zna da na raspolaganju ima i grupni tip nastave, koji podrazumeva i mnogo strožija pravila. Naime, radi se o tome da je sve prepušteno koordinatoru za nastavu, koji jedino ima dozvolu da definiše ne samo datum početka grupne obuke, nego i sve ostale detalje. Dakle, on će odlučiti o terminima u kojima će taj broj polaznika predavanja da pohađaju, kao i o rasporedu časova, ali će precizno odrediti datum početka tek nakon što uslov propisan od strane organizatora bude bio ispunjen. Stvar je u tome da u jednoj grupi nastavu treba da pohađa tačno određeni broj ljudi, odnosno između četvoro i osmoro njih. Uzevši u obzir da je od strane organizatora vrlo jasno propisano koliko ljudi treba da prisustvuje nastavi, to je određeno da najpre grupa od četvoro njih prvenstveno treba da bude formirana zvanično, kako bi bio ostvaren uslov za organizaciju nastave u grupi u tom predstavništvu. Zapravo sve dok grupa ne bude formirana, edukacija tog tipa ne može ni da bude organizovana, a što će u svakom slučaju prilikom prijave da bude predočeno, kako ne bi bilo nikakve zabune. Inače se pravila organizacije vrlo strogo poštuju u ovom slučaju, tako da sve ono što koordinator za nastavu bude odredio, ne sme da bude izmenjeno ako to neki polaznik zahteva, te se podrazumeva da ćesvaki prijavljeni kandidat i o tome da bude na vreme informisan.

Nastavni program specijalizovanog seminara - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa

Sa definicijom videa i zvuka će u okviru uvodnog predavanja da bude upoznat svaki pojedinačni polaznik. Naravno da će uopšteno sve to biti predstavljeno, a odmah zatim će specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa da bude usmerena i na kratak prikaz istorije montiranja i zvuka i videa.

A tokom ove stručne edukacije će polaznici, pored ostalog naučiti da rade u specijalnim programima, a kako bi bili upoznati ne samo sa alatima koji se koriste za montažu videa, nego i sa onima, koji imaju za cilj dodavanje specijalnih efekata u vezi sa zvukom.

Profesori će se potruditi da predstave najpre program Adobe Premiere, kao i program Adobe Audition i program After Effects, ali i mnoge druge specijalne programe, koje koriste profesionalci. Iako se ne zahteva da imaju bilo kakvo predznanje u vezi sa montažom zvuka ili videa, svakako se podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik ima sasvim dovoljno znanja u vezi sa korišćenjem računara i interneta, a ostalo će naučiti tokom ove edukacije.

Prema programu, u skladu sa čijim smernicama će i da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa, prvi deo edukacije će biti usmeren na rad u programima za montažu zvuka. Predavači će u tom delu objasniti polaznicima kako funkcioniše program Adob Audition primarno, te koje su njegove osnovne funkcije i kako bi ih trebalo u praksi koristiti.

Isto tako napominjemo i da će predavač maksimalno da se potrudi da omogući svakom polazniku da nauči kako funkcioniše postprodukcija, odnosno da se upozna sa načinom obrade već snimljenog zvuka, ali i sa snimanjem novog, pa njegovim obrađivanja.

A nakon što budu bili upoznati sa radom u tom programu, polaznici će biti u obavezi i da izvrše propisani zadatak. Naime, svakome od njih će predavač dati sve smernice o tome kako bi trebalo da obrade konkretni zvučni zapis, a što će oni svakako učiniti, da bi na taj način pokazali profesoru u kojoj su meri shvatili predstavljene teme, te da su naučili da koriste predviđene funkcije pomenutog programa.

Zatim će akcenat biti stavljen na korišćenje već pomenutih programa, a sa ciljem obrade video materijala različite vrste. Ne samo da će stručni seminar - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa da bude fokusiran na predstavljanje programa After Effects i Adobe Premiere, odnosno njihovih osnovnih funkcija, nego i na kreiranje plana montaže videa. Naučiće polaznici i šta prvo moraju da analiziraju, odnosno na osnovu čega oni donose odluku koje efekte je potrebno ubaciti u konkretni video materijal.

Kao i u prethodnom segmentu, tako je i u ovom predviđeno da polaznici moraju izvršiti zadatak, a koji se uglavnom odnosi na izradu kraćeg video materijala u skladu sa onim što od njih budu zahtevali nadležnih. Naime, upravo će predavač da pruži u tom slučaju informacije svakom pojedinačnom kandidatu o tome kako bi trebalo da obradi konkretni video materijal i šta bi trebalo na taj način da postigne.

Potrebno je da napomenemo i to da nakon što izvrše i prvi i drugi zadatak, polaznici imaju obavezu da sa predavačem, kao i sa ostalim učesnicima ove edukacije razgovaraju o urađenim zadacima. Tada je vrlo važno i da oni ukažu jedni drugima na greške koje su načinili, te da objasne šta je potrebno promeniti da bi one bile ispravljene i da bi zvučni ili video zapis bio obrađen u skladu sa pravilima.

Svakako je završno predavanje, koje uključuje stručni i kurs i obuka - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa osmišljeno kao interaktivno. A to znači da će svaki pojedinačni kandidat biti u obavezi da uzme učešće u tom delu edukacije, odnosno da zajedno sa ostalim polaznicima i sa profesorom razgovara o svemu, o čemu je bilo govora tokom ovog seminara. U tom delu bi trebalo svako od njih i da postavi pitanje, ukoliko nešto možda nije razumeo, a podrazumeva se da će profesor u najvećoj mogućoj meri da se potrudi sve detalje da pojasni apsolutno svakome od kandidata.

U kojim terminima će stručna obuka i kurs - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa da bude organizovana i gde?

Pojedinačni polaznici imaju mogućnost izbora između nekoliko opcija, pa od toga zavisi i u kojim terminima će biti održan specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa, ali i na kojoj tačno lokaciji će nastavu da pohađaju. Jednostavnije rečeno, oni bi trebalo prilikom upisivanja da izaberu da li će časove da prate u formi grupne, individualne ili poluindividualne nastave, a svakako je važno je da se opredele između mogućnosti da ih pohađaju na klasičan način ili da to učine online, to jest putem računara.

Naravno da moraju biti informisani o svim detaljima u vezi sa organizacijom konkretnog tipa nastave, kako bi mogli da izaberu opciju koja im po karakteristikama najviše odgovara.

Takođe dobro je da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost zaposlenima u kompanijama da ovu edukaciju pohađaju, uzevši u obzir da po zahtevu klijenata može biti organizovan i korporativni kurs. Vlasnik zainteresovane kompanije bi trebalo ili lično ili da zaduži ovlašćenog predstavnika da precizira detalje u vezi sa organizacijom nastave direktno sa nadležnim u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije. U suštini bi oni trebalo da se usaglase prvo oko tačnog datuma početka korporativne obuke i da definišu u kojim će terminima radnici časove da pohađaju. Osim toga, vrlo je važno se oni dogovore oko rasporeda predavanja, to jest da preciziraju u skladu sa kakvom dinamikom će da budu organizovani časovi i naravno na kojoj lokaciji. Inače postoji mogućnost da korporativni seminar - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa bude organizovan i online i u jednoj od poslovnica pomenute institucije, potpuno isto kao i kada nastavu treba fizička lica da pohađaju. Međutim, u tom slučaju može da bude održana i obuka direktno u prostorijama firme u kojoj su kandidati zaposleni, ali isključivo ukoliko to njihovi nadležni budu zvanično zahtevali i ukoliko budu tom prilikom obezbedili adekvatan prostor. U suštini je vrlo važno da propisane karakteristike zadovolji konkretni prostor, te se svakako podrazumeva da će klijent biti informisan o tome šta se mora naći u okviru njega, a kako bi nastava mogla za zaposlene tu i da bude organizovana. Napominjemo i to da će oni definisati raspored predavanja, to jest da će se zajedno usaglasiti oko toga u skladu sa takvom dinamikom bi trebalo da predviđeni nastavni fond bude raspoređen, što ustvari podrazumeva da će se dogovoriti o tome koliko bi trebalo ukupno korporativni tip nastave da traje. Naravno da će polaznike o tome na propisan način informisati nadležni i to svakako u predviđenom roku.

A kada su u pitanju pojedinačni polaznici, od njih se zahteva da izaberu između pomenutih mogućnosti, posle čega će dobiti podatke kako o datumu početka odabranog tipa nastave, tako isto i o svim ostalim detaljima, ali se podrazumeva i da će biti informisani o obavezama koje imaju ukoliko odlučite konkretni tip nastave da pohađaju.

Odmah da napomenemo da je obaveza svakog pojedinačnog polaznika da koristi sopstveni kompjuter ukoliko odluči da nastavu pohađa onlajn. A u skladu sa pravilnikom navedene institucije je određeno da svaki kandidat tada ima obavezu da poseduje računar odgovarajućih karakteristika, te da na njega instalira predviđeni program. Prethodno će nadležni u konkretnoj poslovnici da informišu svakog od njih o pravilnoj instalaciji programa, kako bi on to mogao samostalno da učini. Međutim, ako se ne bude dobro tom prilikom snašao, ima pravo da kontaktira nadležne u IT sektoru konkretnog predstavništva navedene institucije, koji će se potruditi da mu pomognu da reši bilo koji problem, koji tada bude iskrsao ili dok bude pratio časove onlajn. Sem toga, neophodno je i da obezbedi propisane uslove za rad svaki pojedinačni polaznik, što znači da mora osigurati stabilnu vezu sa internetom za sve vreme trajanja obuke.

Nastava inače može biti organizovana i na klasičan način, a u kom slučaju će časovi da budu održani u prostorijama jedne od poslovnica pomenute institucije. S obzirom na to da predavanja mogu biti organizovana u formi grupne, poluindividualne ili individualne nastave, neophodno je da svaki polaznik prilikom upisa zvanično izabere kako želi časove da pohađa, a da bi dobio sve relevantne informacije o neophodnim detaljima.

Vrlo je važno da zainteresovani budu upoznati sa činjenicom da se i online i klasična nastava mogu organizovati da jedan od tri načina. Različit je broj osoba, kojima je omogućeno prisustvo individualnoj, grupnoj i poluindividualnoj nastavi, ali su predviđena i drugačija pravila organizacije.

U principu slobodno možemo reći da se najstrožija pravila primenjuju kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa koja se organizuje za grupu polaznika, tačnije za najviše osmoro ljudi. Pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da minimum četvoro kandidata čine jednu grupu, što znači da toliko njih prvo moraju prijavu u konkretnom predstavništvu izvršiti, da bi bio ostvaren uslov za organizaciju nastave tog tipa. Podrazumeva se da će ti detalji biti predočeni svakom prijavljenom kandidatu, uz napomenu da će grupni tip edukacije početi tek kada grupa od najmanje 4 člana bude u toj poslovnici formirana, kako ne bi bilo nikakve nedoumice. Istakli bismo i to da koordinator za nastavu tada definiše kako će časovi biti organizovani, te se ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena svega toga po zahtevu polaznika, što će naravno biti posebno naglašeno prijavljenima. Potrebno je da napomenemo i to da osim definisanja termina održavanja časova, koordinator za nastavu ima obavezu da precizira i raspored predavanja, kao i da odredi kog datuma će grupni tip nastave da počne. Međutim, on sve to nema pravo da učini dok grupa ne bude zvanično oformljena, a pošto sve bude odredio, informisaće sve prethodno prijavljene o tome i još jednom napomenuti da njihovi zahtevi vezano za izmenu bilo čega ne smeju da budu prihvaćeni u tom slučaju.

Još postoji mogućnost i da nastava bude organizovana za fizička lica u formi individualne ili u paru, to jest kroz takozvanu poluindividualnu. A u potpunosti ista pravila se u tom slučaju primenjuju, dok se jedina razlika između njih odnosi na broj kandidata koji pohađaju predavanja, s obzirom na to da jedna osoba treba da prisustvuje individualnoj edukaciji, a da poluindividualnu njih dvoje u isto vreme treba da pohađaju. Svakako su pravila organizacije naročito slobodna, jer kandidati tada preciziraju sa nadležnima u konkretnom predstavništvu i kog datuma će biti organizovana bilo individualna, bilo poluindividualna obuka i u kojim će terminima da budu održana predavanja, ali i kako će biti raspoređen nastavni fond koji je predviđen prorgamom. S obzirom na to da je pravilnikom institucije organizatora definsiano da se oni dogovaraju i o rasporedu časova, automatski to znači da će biti u prilici i da definišu koliko će ukupno trajati ili nastava u paru ili individualni tip edukacije.

Koliko bi trebalo da specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa traje?

Naročito je važno da svaki prijavljeni kandidat, odnosno fizičko lice zna da ima mogućnost izbora između pohađanja nastave samostalno, u grupi ili u paru, te da od toga i zavisi koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa.

U suštini je jedino precizno definisano unapred koliko bi trebalo da traje edukacija, koja se organizuje za grupu polaznika.

Za svaku poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford važi isto pravilo, tako da tri sedmice ukupno članovi svake grupe treba da pohađaju 10 časova, jer ih je toliko obuhvaćeno nastavnim programom.

Dodatno će je svaki pojedinačni polaznik da bude informisan o terminima u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana, kao i o datumu početka nastave u grupi, te se podrazumeva da će nadležni obavestiti svakoga i o tačnom rasporedu predavanja, to jest o tome kako će navedeni broj časova u konkretnom slučaju da bude raspoređen.

Inače se u ponudi nalaze i poluindividualna, to jest nastava u paru i individualna, a svaka od njih podrazumeva drugačiji princip organizacije nego kada je u pitanju grupni kurs. S obzirom na to da je pravilnikom pomenute institucije navedeno da bi svako od polaznika trebalo sa nadležnima u konkretnoj poslovnici da definiše kako će časovi biti organizovani, to znači da će oni zajedno sa profesorom i sa ovlašćenim predstavnikom te poslovnice da preciziraju na koji način će biti raspoređen tačno definisani broj časova. Samim tim će oni na taj način precizno da odrede i koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani seminar - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa namenjen jednoj ili dvema osobama, to jest individualna ili poluindividualna nastava.

A u slučaju da se javi potreba za organizacijom ove edukacije isključivo za zaposlene u kompanijama, moramo naglasiti da važe vrlo slobodna pravila organizacije. Jednostavnije rečeno, upravo bi trebalo da nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća definišu kako bi trebalo navedeni nastavni fond da bude raspoređen tom prilikom i to direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica navedene institucije. Ne samo da će precizirati tom na koji način će da bude raspoređen predviđeni broj predavanja, to jest definisaće dinamiku sprovođenja časova, nego će se usaglasiti i o datumu početka nastave namenjene zaposlenima u toj kompaniji, ali i o mnogim drugim detaljima, koji su bitni za organizaciju. S obzirom na to da je neophodno i da se usaglase oko dinamike sprovođenja časova, potrebno je napomenuti da će oni na taj način zajedno odlučiti i o trajanju nastave za radnike tog preduzeća.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte osnovama montaže zvuka i videa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje