Kurs i obuka - Ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća)

Mnogi koji vide izuzetne dekoracije izrađene od voća ili povrća smatraju da to i nije baš tako komplikovano uraditi. Međutim, potrebno je dovoljno vežbe i želje za učenjem, pa se to očekuje od svakoga koga interesuje stručni kurs i obuka - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća).

Odmah moramo naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford, koji je i zvaničan organizator ove edukacije ne zahteva od polaznika da imaju bilo kakvo znanje vezano za tehniku dekoracije od povrća i voća, ali se ipak očekuje da imaju interesovanje za upoznavanje sa njom.

Posebno je važno da svaki zainteresovani pojedinac, a uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora, najpre izvrši prijavu.


A u tom slučaju je potrebno da dostavi osnovne podatke o sebi, koji sem imena i prezimena polaznika, uključuju i datum njegovog rođenja. Isto tako se podrazumeva da je u obavezi tom prilikom da navede i broj svog telefona, kako bi ga nadležni u tom predstavništvu kontaktirali i na vreme informisali o načinu upisa.

Naime, lično prisustvo svakog prijavljenog pojedinca se zahteva u tom momentu, jer je tako predviđeno pravilnikom navedene obrazovne institucije. Takođe se podrazumeva da svako od njih ima obavezu da priloži i propisanu dokumentaciju, a svakako će pre toga da dobije informacije o dokumentima koja mora tom prilikom da donese nadležnima.

Uzevši u obzir da je tematika, koju obrađuje specijalizovani seminar - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća) vrlo specifična, te da je fokus tom prilikom stavljen na praktičan rad, predviđeno je pravilnikom pomenute obrazovne institucije da nastava bude organizovana u formi individualne primarno. Međutim, ukoliko budu bili ostvareni osnovni zahtevi za to, odnosno ako je polaznik izričit u tome da mu više odgovara princip prema kome se organizuje grupna ili poluindividualna nastava, njegova želja će biti ostvarena.

TESTOVI


Princip organizacije individualnog tipa kursa je prilično jednostavan i fleksibilan. Jedan kandidat tada treba da pohađa nastavu, a zajedno sa koordinatorom konkretnog predstavništva i sa nadležnim predavačem bi on trebalo da se dogovori o tome kako će predavanja da budu sprovedena u tom slučaju. U suštini će se oni usaglasiti o datumu početka individualne obuke, a preciziraće i termine održavanja predavanja i raspored časova. S obzirom na to da će se usaglasiti i oko rasporeda predavanja, na taj način će odlučiti i o trajanju individualne edukacije.

Važe istovetna pravila i kada dvoje kandidata treba časove da pohađaju, to jest kada se organizuje poluindividualni kurs i obuka - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća). Oboje bi tada trebalo da se sa nadležnim predstavnicima institucije organizatora o navedenim detaljima dogovore.

Ipak, sasvim drugačija pravila će biti primenjena prilikom organizacije grupne obuke. Bitno je napomenuti da taj tip edukacije ne može ni u jednoj poslovnici da bude organizovan, dok grupa od četiri osobe minimum zvanično ne bude oformljena. Inače osmoro ljudi u tom slučaju treba časove da pohađaju, budući da pomenuta obrazovna institucija naročitu pažnju obraća na kvalitet nastave. Svakako je pravilnikom definisano da ovlašćeno lice predstavništva, u okviru koga je grupa formirana, precizira samostalno posle toga kog datuma će edukacija početi, u kojim će terminima časove da pohađaju polaznici i kakva dinamika tada treba da bude poštovana.

Nadležni u preduzećima bi trebalo da budu upućeni u to da ova specijalizovana obrazovna institucija po njihovom zahtevu može da organizuje i nastavu, koju će pohađati samo određeni broj zaposlenih u toj kompaniji. Svesni smo da tematika, koju izučava stručna obuka i kurs - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća) nije posebno interesantna za takvu vrstu edukacije, ali svakako moramo pomenuti da i ona može biti po zahtevu organizovana. Upravo će nadležno lice te firme da se sa predstavnikom konkretne obrazovne institucije dogovori o načinu organizacije časova za definisani broj radnika tog preduzeća. Zapravo su pravila vrlo jednostavna i liče na ona, koja se primenjuju prilikom organizacije kako individualne nastave za fizička lica, tako isto i poluindividualne. Dakle, oni će se usaglasiti kako oko datuma početka edukacije tog tipa, isto tako i oko termina u kojima će časovi za radnike te kompanije da budu organizovani i oko njihovog rasporeda. Zahvaljujući tome se oni usaglašavaju i oko trajanja korporativnog kursa.

Sasvim svejedno da li kandidat odluči nastavu da pohađa samostalno ili na neki drugi način koji se nalazi u ponudi, mora znati da će svakako profesori da se fokusiraju na praktičan rad. A zahvaljujući tome će polaznici steći sigurnost i svakako će bolje savladati tehnike dekoracije, koje će prethodno biti predstavljene.

Kojim temama će se baviti specijalizovani kurs i obuka - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća)?

Ukratko će sa istorijom takozvanog karvinga, odnosno sa umetnošću dekorisanja voća i povrća profesor na samom početku da upozna svakog polaznika. Iako je u pitanju tehnika, koja u našoj zemlji nije toliko često u primeni, činjenica je da je ona posebno atraktivna i rado korišćena u svetu.

Predviđeno je da specijalizovani seminar - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća) nakon toga omogući svakom polazniku da se upozna sa specijalnim alatima, sa kojima bi trebalo u praksi da dođe u dodir. Zatim će profesor govoriti o tome kada se najčešće kreacije te vrste koriste i koje su osnovne karakteristike dekoracija za svadbe, zatim za korporativne proslave, te uopšteno za različite svečane prilike, bez obzira da li su one privatne ili poslovne.

Odmah nakon toga program, prema čijim pravilima će biti organizovana ova specijalizovana obuka predviđa da kandidati dobiju informacije o tome šta se najčešće koristi i od povrća i od voća za dekorisanje. A da bi kasnije u praksi zaista mogli i da koriste krastavce, lubenice, šargarepe i dinje, zatim praziluk, tikvice i jabuke, ali i ostalo povrće i voće, kandidati moraju biti upoznati sa njihovim osnovnim karakteristikama i sa time, kako se ponašaju prilikom dekorisanja.

Naravno da će profesor objasniti i zbog čega je čak preporučljivo koristiti ovakve dekoracije, posebno kada su u pitanju korporativne proslave i kako sve to utiče na učesnike.

A pošto bude završen teorijski deo, odnosno predstavljene sve pomenute teme, predavači će se fokusirati i na praktičan rad.

Pored ostalog je predviđeno da svaki polaznik nauči da od različitog voća i povrća izrađuje cvetove, jer se to u principu smatra najjednostavnijom vrstom dekoracije.

Naravno da će biti predstavljeno i kako bi trebalo da izgleda grubo rezbarenje voća i povrća u praksi, te zašto je bolje to činiti na većem, nego na manjem povrću i voću.

Potrudiće se profesori da predstave i brojne praktične primere, pre nego što na licu mesta počnu polaznicima da pokazuju kako bi zaista ta vrsta dekoracije trebalo da bude sprovedena. Svakako da će stručni kurs i obuka - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća) proći svaki korak dekorisanja, a pošto to predavači budu učinili, zahtevaće se od polaznika da izrade završni rad. Naime, biće im dato određeno ili povrće ili voće, a od njih se očekuje da ispune zahtev predavača i izrade dekoraciju, koju im je on prethodno prikazao. S obzirom na to da se, naravno greške događaju, kao i određeni propusti, vrlo je važno da svaki prijavljeni polaznik učestvuje u diskusiji o izrađenih zadacima. Od svakoga od prisutnih se očekuje da navede da li su uočiil bilo kakve greške na svim radovima, a posle čega bi trebalo da oni svi o tome razgovaraju. Jedino tako će svaki pojedinačni kandidat i imati mogućnost da spozna gde je pogrešio, ali će istovremeno naučiti i kako da sve te greške ispravi kada bude samostalno obavljao poslove dekorisanja voćem i povrćem.

S obzirom na to da je u principu ova obuka interaktivna, naravno da bi svaki polaznik trebalo bilo kakvu nejasnoću u vezi sa konkretnom tematikom, a koju bude možda imao, da razjasni sa profesorom već u toku kursa.

U kojim terminima će da bude održan stručni seminar - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća)?

Nastava će biti usmerena prvenstveno na praktičan rad, a budući da Obrazovni centar Akademije Oxford saradnju ima sa vrhunskim stručnjacima za karving, to nema sumnje da će kvalitet edukacije biti na visokom nivou.

U svakom slučaju, apsolutno svako koga interesuje stručna obuka i kurs - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća) treba da zna i to da je prvenstveno predviđeno da nastava bude organizovana u formi individualne.

Sve to, naravno ne znači da po zahtevu prijavljenih kandidata predavanja ne mogu biti organizovana i u formi poluindividualne ili grupne edukacije, ali je svakako vrlo važno da osnovni zahtevi u tom slučaju budu ispoštovani. Prvenstveno se misli na činjenicu da dvoje polaznika treba časove da pohađaju, ukoliko se organizuje poluindividualna nastava, te da u jednoj grupi treba da bude od četvoro ljudi najmanje prisutno, pa do osmoro njih maksimalno.

A kada je u pitanju individualni tip edukacije, tada samo jedan kandidat časove treba da pohađa. Budući da je u pitanju vrlo fleksibilan način organizacije predavanja, dozvoljava se svakom polazniku da odluči kada će nastava početi, zatim kojim tempom će predavanja u tom slučaju da budu organizovana i u kojim terminima. Sve te detalje je on u obavezi da prethodno precizira kako sa profesorom, isto tako i sa nadležnim koordinatorom za nastavu i to u okviru onog predstavništva, u kome je on lično pre toga izvršio i zvaničan upis.

Samim tim što je u pitanju tako fleksibilan princip organizacije nastave, to ne postoji mogućnost da kandidat prethodno dobije informacije o terminima održavanja časova, pa čak ni o datumu početka, ali ni o tome koliko će ukupno trajati specijalizovani kurs i obuka - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća). Zapravo sve to zavisi od međusobnog dogovora polaznika i predstavnika institucije organizatora.

Iako dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualni tip edukacije, biće primenjena potpuno ista pravila, kao i kada nastavu pohađa jedno lice.

Ali zato prilikom organizacije grupne edukacije, prvo mora da bude osnovni uslov za početak ispunjen u toj poslovnici. Naime, budući da je organizator tačno definisao koliko polaznika tada treba da bude prisutno, sasvim je jasno zašto se prijavljivanje četiri osobe najmanje navodi kao uslov za organizaciju nastave te vrste. Svakako će predstavnik pomenute obrazovne institucije, to jest koordinator za nastavu u poslovnici, u kojoj konkretni uslov bude bio ostvaren, da odluči o tome na koji način će časovi u tom slučaju da budu organizovani. A to znači da će on posle formiranja grupe definisati kog datuma bi trebalo da počne stručni kurs i obuka - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća), te kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana i svakako u kojim terminima bi polaznici časove trebalo da pohađaju. S obzirom na to da su pravila organizacije nastave u grupi izuzetno stroga, nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene po zahtevu polaznika i svako od njih će prethodno sa time da bude upoznat.

A ako nadležni u okviru bilo kog preduzeća, budu izneli zvaničan zahtev da određeni broj njihovih radnika bude upoznat sa umetnošću karvinga, pomenuta obrazovna institucija će organizovati i korporativni kurs. Sasvim smo slobodni da kažemo i da u tom slučaju važe potpuno ista pravila, kao i kada se poluindividualna ili individualna edukacija organizuju za fizička lica. Jednostavnije govoreći, predstavnik zainteresovane firme bi trebalo da se o svim detaljima, koji se tiču organizacije nastave direktno dogovori sa onim licem, koje je u okviru izabrane poslovnice upravo za to i ovlašćeno.

Mada ova edukacija obuhvata i teorijski i praktični deo, vrlo je važno da napomenemo da će predavač svakako akcenat da stavi na praktičan rad. A uzevši u obzir da navedena obrazovna institucija ima vrlo uspešnu saradnju sa stručnjacima, koji se smatraju ekspertima za umetnost karvinga, odnosno za dekoracije od voća i povrća, to smo sasvim sigurni da će od najboljih svaki polaznik imati mogućnost mnogo štošta da nauči.

Koliko bi trebalo da traje specijalizovana obuka i kurs - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća)?

Zvaničnim programom ove edukacije je predviđeno ta stručni seminar - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća) obuhvati ukupno 40 sati.

Činjenica je da Obrazovni centar Akademije Oxford fizičkim licima nudi mogućnost da se opredele kako žele nastavu da pohađaju, pa će od toga i da zavisi njeno trajanje.

Odmah moramo naglasiti da kada je u pitanju individualni tip edukacije, primenjuju se prilično slobodna pravila organizacije. Naime, definisano je zvaničnim pravilnikom institucije organizatora da će se polaznik tom prilikom dogovarati najpre sa predavačem, a potom i sa kordinatorom za nastavu o svemu što je vezano za organizaciju individualnog tipa obuke. Sem toga što će se usaglasiti oko tačnog datuma njenog početka, potrebno je da definišu i u kojim terminima će kandidat časove da pohađa i kako će biti predviđenih 40 sati nastavnog programa raspoređeno u tom slučaju.

Baš zato i naglašavamo da će informacije o tome koliko bi trebalo da traje specijalizovani kurs i obuka - ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća) u tom slučaju, kandidati dobiti naknadno, to jest posle njihovog dogovora sa predstavnicima institucije organizatora.

Ako dvoje njih treba edukaciju u isto vreme da pohađaju, onda napominjemo da važe istovetna pravila kao i kada to čini samo jedna osoba. Tada će se oni sa nadležnima usaglasiti o svemu, ali i o rasporedu predavanja, što će dovesti do toga da se dogovore i oko toga koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualna obuka.

Manje - više, ista pravila se primenjuju i kada je u pitanju korporativni tip edukacije, ali u tom slučaju će dogovor o rasporedu predavanja i o apsolutno svim ostalim detaljima imati nadležno lice jedne od poslovnica i zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme.

Jedino kad je u pitanju grupna nastava namenjena fizičkim licima se primenjuju drugačija pravila organizacije. Iz tog razloga ističemo da će svaki kandidat prilikom zvaničnog prijavljivanja, odnosno nakon što u okviru određenog predstavništva navedene institucije bude oformljena grupa, dobiti informacije i o trajanju edukacije tog tipa, odnosno o rasporedu časova i o svemu ostalom što je važno za organizaciju.

Cena:

15,000 RSD

Trajanje:

40 sati

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte umetnošću karvinga (dekoracija od voća i povrća)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje