Kurs i obuka - Postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer)

Potrebno je najpre da budu elokventni svi koje interesuje pohađanje ovog stručnog kursa. Zatim se očekuje da poseduju adekvatno umeće komunikacije, ali u principu ne postoji nikakav naročiti zahtev, koji organizator navodi za osobe, koje su zainteresovane da pohađaju stručni seminar - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer). Dovoljno je da imaju želju da se upoznaju sa tematikom ovog kursa, a prethodno moraju izvršiti prijavu i uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora, pristupiti zvaničnom upisu.

Pre nego što objasnimo kako bi trebalo pojedinačni polaznici da se prijave i upišu, moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanima nudi mogućnost i da ova edukacija bude organizovana u formi korporativne. Polaznici su u tom slučaju, zapravo zaposleni u preduzećima, a njihovi nadležni su u obavezi da način organizacije časova definišu direktno sa zvanično ovlašćenoim predstavnikom u okviru izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije. Da pojednostavimo, nastava za određeni broj zaposlenih u nekoj firmi će biti organizovana po zahtevu njihovih nadležnih i to upravo onako kako najviše njima bude odgovaralo. Potrebno je da se vlasnik, odnosno direktor tog preduzeća ili zvanično ovlašćeni predstavnik dogovori sa licem, koje je u okviru izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije nadležno za te poslove, kako će časovi biti organizovani i na kojoj lokaciji bi trebalo korporativna obuka i kurs - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer) da bude održana. Radi se o tome da zaposleni imaju pravo nasravu da pohađaju i u okviru svog radnog mesta, a ako to budu pre toga zahtevali njihovi nadležni. Isto tako je vrlo važno napomenuti i podatak da klijent ima obavezu da obezbedi optimalne uslove za organizaciju nastave u okviru konkretnog prostora. Informacije o tome kako bi trebalo da bude učionica, odnosno sam prostor opremljen, ali i o svemu ostalom će biti dostupne klijentima prilikom dogovora. Uz to je njihova obaveza da zajedno sa nadležnim predstavnikom pomenute obrazovne institucije precizira i kog datuma će da počne nastava za zaposlene. Zatim će se oni zajedno usaglasiti i oko termina u kojima bi časovi trebalo da budu organizovani, te se podrazumeva da će definisati i njihov raspored. U suštini je naročito važno da se oni dogovore i o dinamici prema kojoj će predavanja da budu organizovana, jer na taj način zajedno donose odluku i o tome koliko će trajati edukacija namenjena zaposlenima. A sve te informacije naknadno bivaju prenete polaznicima, to jest tačno određenom broju radnika konkretne firme.

Prijavljivanje je obavezno za svako fizičko lice, koje želi da pohađa ovu edukaciju. Uopšteno govoreći, svakog radnog dana može direktno u poslovnici zainteresovano fizičko lice da izvrši prijavljivanje, a to isto može učiniti i putem telefona. U principu kad god to želi, ima pravo i zahtevane podatke da pošalje na mejl adresu i na taj način se prijavi. Neophodno je da svaki polaznik tada navede kako svoje ime i prezime, isto tako i datum kada je rođen, te obavezno da ostavi kontakt informacije.


A u skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije je navedeno da svaki prethodnog prijavljeni polaznik ima obavezu da bude prisutan lično onog momenta, kada bude vršeno zvanično upisivanje. Podrazumeva se da će to biti posebno istaknuto svakom ko bude izvršio prijavu, s tim da će polaznici dobiti informacije i o obaveznoj dokumentaciji, koju u tom slučaju dostavljaju.

Međutim, ova obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja nastave na više načina, što znači da specijalizovani kurs i obuka - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer) može biti organizovan za grupu polaznika, samo za jedno lice ili za dvoje njih u isto vreme, pa zato treba svaki prijavljeni i da odluči kako će časove pohađati. Njegova je obaveza u tom slučaju i da navede da li mu više odgovara princip koji podrazumeva online nastava ili onaj koji se primenjuje prilikom organizacije časova na klasičan način.

Uzevši u obzir da su sve te varijante u ponudi, potrebno je da u trenutku zvaničnog upisa svaki polaznik izabere gde će da pohađa predavanja, kao i na koji od svih načina koji su obuhvaćeni ponudom.

TESTOVI


Bude li se odlučio da časove pohađa samostalno, polaznik će imati i značajan nivo slobode u donošenju odluke vezano za način organizacije časova. Radi se o tome da prilikom sprovođenja individualne nastave svaki polaznik stiče pravo da definiše zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom, koji bi trebalo individualni tip edukacije da vodi, kako će časovi biti organizovani. Najbitnije je da se oni usaglase oko datuma početka edukacije te vrste, a posle toga i da preciziraju kojim će tempom predavanja da budu organizovana i u kojim terminima. S obzirom na to da zajedno odlučuju i o dinamici prema kojoj bi trebalo časovi da budu organizovani, automatski znači da zajedno donose odluku i o tome koliko bi trebalo individualni seminar - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer) dana da traje.

Inače se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i poluindividualni tip nastave, a u tom slučaju će dvoje prethodno prijavljenih kandidata predavanja da pohađaju. Međutim, iako se razlikuje broj polaznika u odnosu na individualnu nastavu, primenjuju se potpuno ista pravila organizacije. Stvar je u tome da bi tada trebalo kandidati da se usaglase sa predstavnicima konkretne obrazovne institucije, a primarno sa predavače i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu kako će časovi biti organizovani. Izuzev definisanja datuma početka edukacije, potrebno je da se oni usaglase i oko dinamike sprovođenja časova, kao i oko toga u kojim će terminima da budu predavanja organizovana. Potpuno isto kao i kod individualne nastave, i ovom prilikom oni se usaglašavaju oko trajanja edukacije.

Posebno se moramo osvrnuti na činjenicu da kada je u pitanju grupna obuka i kurs - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer), važe i sasvim drugačija pravila i prisutno je mnogo više polaznika. Naime, pravilnikom ove obrazovne institucije je predviđeno da u jednoj grupi treba da bude prisutno najmanje četvoro kandidata, s tim da ih maksimalno može prisustvovati nastavi u tom slučaju osmoro. S obzirom na to da je predviđen tačan broj kandidata koji predavanja pohađaju, sasvim je jasno i zašto se zahteva najpre formiranje grupe od minimum četiri člana, da bi edukacija mogla na taj način da bude organizovana. Dakle, ne može nastava u grupi biti organizovana u okviru svakog predstavništva navedene institucije, već isključivo u poslovnicama u kojima postoji interesovanje i u okviru kojih četiri osobe najmanje prijavu budu zvanično izvršile. Moramo sa tim u vezi naglasiti i informaciju da koordinator za nastavu u tom slučaju odlučuje o svim detaljima koji su vezani za organizaciju časova. Ne samo da on nedugo nakon formiranja grupe donosi odluku o datumu početka edukacije, nego definiše i termine održavanja časova i odlučuje o njihovom rasporedu. U trenutku zvaničnog upisa, odnosno prilikom prijavljivanja, svaki kandidat koji želi nastavu da pohađa u formi grupne ima pravo da dobije informaciju u trajanju edukacije, budući da o tome odlučuju nadležni na nivou celokupne institucije organizatora. Da rezimiramo, grupa prvo mora biti oformljena, a posle toga je predviđeno pravilnikom da koordinator za nastavu precizira sve pomenute detalje i onda treba da budu informisani polaznici o svemu tome. A da ne bi bilo nikakvih nedoumica, odmah moramo naglasiti da ništa od svega toga ne sme biti po zahtevu polaznika izmenjeno, jer je tako navedeno u pravilniku pomenute institucije. Čak i ako nekome od njih ne budu možda odgovarali termini održavanja časova ili bilo koji drugi definisani segment, te eventualno bude zahtevao izmenu, to neće moći da bude dopušteno, jer je u potpunoj suprotnosti sa pravilima konkretne obrazovne institucije.

Uzevši u obzir da se kako grupna i individualna i poluindividualna edukacija mogu pohađati i online i prema klasičnom principu, potpuno je jasno zašto se od svakog prijavljenog kandidata zahteva da prilikom upisa navede kako želi, odnosno gde želi predavanja da pohađa.

Bude li se neko opredelio da časovima pristupa na uobičajeni način to automatski znači da prihvata činjenicu da predavanja mora pohađati u prostorijama jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije. Naravno da će i tada, kao i kada je u pitanju online kurs i obuka - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer), svaki kandidat biti obavezan da odluči kako želi časove da pohađa, a u smislu da se opredeli da li će to učiniti u okviru individualne, grupne ili poluindividualne nastave.

Stabilna internet konekcija se zahteva za pohađanje nastave online, ali i da kandidat poseduje kompjuter čije karakteristike moraju biti usklađene sa zahtevima organizatora. Uopšteno rečeno, najbitnije je da tom prilikom budu obezbeđeni propisani uslovi za rad, a prvenstveno se misli na stabilnu vezu sa internetom u odabranom prostoru i na adekvatan računar. Isto tako mora svaki pojedinačni polaznik da instalira poseban tip softvera na konkretni uređaji, kako bi bio u mogućnosti da bez apsolutno ikakvih smetnji i predavanja na taj način pohađa. Prethodno će ga zaposleni u okviru izabrane poslovnice informisati o detaljima, koji su vezani za princip instalacije konkretnog programa. Takođe će dobiti informacije i o tome da IT odeljenje postoji u sklopu svake poslovnice konkretne obrazovne institucije. Osnovna uloga stručnjaka koji su u tom sektoru zaposleni jeste da pružaju adekvatnu pomoć polaznicima, a ako budu naišli na bilo kakav problem dok pokušavaju da instaliraju konkretni softver ili jednostavno dok predavanja budu pratili putem računara.

Nastavni program stručne obuke - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer)

Svi smo mi manje ili više bili u situaciji da dođemo u dodir sa agentima korisničke podrške. I dok smo bili zadovoljni radom nekih od njih, koji su uspevali da odgovore na naše zahteve u najkraćem mogućem roku i na najbolji mogući način, dotle smo radom nekih drugih bili u potpunosti nezadovoljni. Osnovni cilj koji specijalizovani kurs i obuka - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer) ima jeste da omogući svakom zainteresovanom polazniku da stekne dovoljno znanja iz ove oblasti, te da može da obavlja taj posao maksimalno profesionalno.

Akcenat nastave će svakako biti stavljen na praktičan rad, a prvenstveno na simulaciju realnih situacija i na predstavljanje primera i dobre i loše prakse.

Da bi neko mogao zaista da bude agent korisničke podrške online, odnosno da bi na taj način mogao da reši različite probleme i odgovori na brojna pitanja klijenata, on na prvom mestu mora biti pismen. Zato će fokus prvog dela ove edukacije da bude stavljen na predstavljanje osnovnih pravopisnih pravila online, tako da će između ostalog polaznici saznati zašto treba izbegavati navođenje više znakova uzvika ili znakova pitanja, zatim zbog čega je poželjno u određenim vrstama dopisivanja stavljati neke neutralne smajliće i slično. A sve to će, naravno da bude potkrepljeno adekvatnim primerima iz prakse.

Zatim je predviđeno da profesori objasne prisutnima i koje sve poslove treba u principu da obavlja online chat officer i zbog čega je njegova uloga naročito bitna. Naime, upravo osoba koja se bavi ovim zanimanjem je prva na koju nailaze zainteresovani kupci ili potencijalni korisnici. Baš zato jeste važan njihov nastup i upravo zato i ozbiljne kompanije ulažu u svoje zaposlene, pa iz tog razloga i omogućuju mnogima od njih da pohađaju specijalizovani seminar - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer).

Posebno je bitno napomenuti i da će polaznici biti upoznati sa funkcionisanjem specijalne platforme, a kako bi oni mogli da obavljaju posao za koji žele da se kvalifikuju bez ikakvih poteškoća.

Podrazumeva se da će svaki predavač nastojati i da ukaže polaznicima na to koje su prednosti, a koje mane obavljanja ovog posla, te isto tako i koje se greške najčešće u praksi javljaju. Osnovni cilj jeste da sve te greške budu ispravljene, a kako bi zaista osoba, koja želi da se kvalifikuje za agenta online korisničke podrške mogla taj posao maksimalno kvalitetno da obavlja i na taj način pomogne svom poslodavcu. Naime, vrlo je važno da lice, koje je zaduženo za komunikaciju sa klijentima na taj način profesionalno obavlja svoj posao, a kako bi potencijalni klijenti mogli da se što lakše odluče za korišćenje usluga ili kupovinu proizvoda te kompanije.

Uzevši u obzir da će specijalizovana obuka i kurs - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer) na prvom mestu da bude interaktivna, to znači da će u toku gotovo svakog predavanja polaznici biti u prilici da uzmu učešće. A pod tim se misli prvenstveno da će imati mogućnost da postave pitanje profesoru ukoliko nešto ne razumeju, ali isto tako i da iznesu svoje mišljenje o konkretnim temama.

Gde je određeno da će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer) i u kojim terminima?

Trebalo bi da svaki pojedinačni polaznik iznese svoje mišljenje prilikom prijavljivanja, to jest u momentu kada bude vršio zvaničan upis, a vezano za to na koji način mu odgovara da specijalizovana obuka i kurs - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer) bude organizovana.

Da ne bude zabune, moramo pojasniti da izuzev mogućnosti da časove pohađaju individualno i u grupi, polaznici imaju i opciju da predavanjima pristupaju u formi takozvane poluindividualne nastave. A zvaničnim pravilnikom te obrazovne institucije je predviđeno da online i prema klasičnom principu mogu biti organizovana sva tri tipa edukacije. Sve to znači da se zahteva od pojedinačnog kandidata da zvanično u trenutku kada bude vršio upis navede zaposlenima u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford i gde žele nastavu da prate i na koji način od svih koji su u ponudi. Samim tim će ih zaposleni u konkretnom predstavništvu informisati o načinu organizacije časova u tom slučaju.

Važno je napomenuti i to da ova specijalizovana obrazovna institucija organizuje konkretnu edukaciju i samo za zaposlene u preduzećima. Dakle, ako nadležni u okviru bilo koje kompanije to budu zahtevali, biće organizovana korporativna obuka i to za tačno definisani broj radnika. Ističemo da je princip sprovođenja nastave u tom slučaju posebno fleksibilan, te da organizator nastoji zahteve klijenta u najvećoj mogućoj meri da ispoštuje. A u tom smislu i dozvoljava nadležnima u toj kompaniji da direktno sa predtavnikom institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica odluči i na kom mestu će časovi biti organizovani i na koji način. Da stvar bude jednostavnija, napominjemo da oni imaju obavezu da definišu i lokaciju sprovođenja nastave za zaposlene i sve ostale detalje. U principu jedino kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer) će konkretna institucija dozvoliti izmene koje se tiču lokacije održavanja časova, tako da mogu u okviru svoje matične firme polaznici predavanja da pohađaju. U tom slučaju moraju biti ispoštovani svi zahtevi organizatora, odnosno konkretni prostor mora da bude adekvatno i u skladu sa pravilima opremljen. Prethodno će vlasnik ili nadležno lice zainteresovanog preduzeća dobiti sve neophodne informacije o tome šta se mora naći u izabranom prostoru, a zatim će sa nadležnim licem u okviru izabrane poslovnice pomenute institucije precizirati i kako će časovi za zaposlene da budu organizovani. A pod tim se misli na činjenicu da oni moraju definisati kog datuma će početi nastava, zatim kojim tempom će definisani nastavni program, to jest broj časova da bude raspoređen i naravno u kojim će terminima da budu u obavezi zaposleni predavanjima da pristupaju. Ono o čemu posebno moramo voditi računa jeste činjenica da će klijent i organizator u tom slučaju definisati i koliko bi trebalo da traje edukacija za zaposlene, jer će se usaglasiti i oko dinamike sprovođenja predavanja.

Bitno je da napomenemo i to da nastava namenjena pojedinačnim polaznicima može biti organizovana na nekoliko načina, pa je zato i vrlo važno da svaki polaznik u momentu zvaničnog upisa navede na koji način želi časove da pohađa i gde želi da boravi dok edukacija traje. Još jednom naglašavamo da nastava može biti organizovana na klasičan način i onlajn, a da i za jednu i za drugu važi pravilo da mogu biti održane za grupu polaznika, samo za jedno lice i za dvoje njih u isto vreme, uzevši u obzir da je u ponudi grupni seminar - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer), zatim individualni tip edukacije i poluindividualni. S obzirom na to da se sve te opcije u ponudi nalaze, a da maltene svaka zahteva drugačiji pristup, to znači da prvo polaznik mora odabrati između njih, posle čega će biti o neophodnim detaljima informisan.

Nastava prema klasičnom principu podrazumeva organizaciju časova u prostorijama konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije. Napomenućemo još jednom da je, potpuno isto kao i kada je u pitanju edukacija koja se organizuje online, svaki kandidat u obavezi da odluči hoće li časove pohađati kroz poluindividualnu, grupnu ili individualnu edukaciju.

Kada nekome ne odgovara takav način organizacije i praćenja časova, može da se opredeli za drugu opciju, koja podrazumeva pohađanje predavanja putem računara. U pitanju je takozvano učenje na daljinu, kada se preko specijalnog softvera omogućuje zainteresovanima da pristupe predavanjima. A njihova je obaveza u tom slučaju da izvrši instalaciju namenskog softvera na sopstveni kompjuter, što je sve u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije. Pre toga će ih nadležni u konkretnoj poslovnici informisati o tome kako bi trebalo da izvrše instalaciju programa, odnosno o tome koje karakteristike bi trebalo da ima izabrani računar, kako bi edukacija mogla da bude organizovana na zahtevanom nivou. Važno je napomenuti da samostalno treba da instalira konkretni softver svaki kandidat, ali da ako se ne bude tom prilikom snašao,ima apsolutno pravo da kontaktira nadležne u IT sektoru konkretnog predstavništva. Stvar je u tome da svaka poslovnica ove obrazovne institucije zapošljava i IT stručnjake, koji su u obavezi da pružaju tehničku podršku polaznicima, odnosno da im pomognu ako za tim postoji potreba. Ističemo da je sasvim svejedno da li kandidat naiđe na neku poteškoću dok predavanja pohađaju po tom principu ili u toku postupka instalacije namenskog programa. Inače, zahteva se obezbeđivanje kvalitetne internet veze u odabranom prostoru od strane polaznika, jer jedino tako nastava na taj način može da bude organizovana na propisani način. Podrazumeva se da će i ovaj zahtev biti naveden svakom kandidatu blagovremeno.

Još je posebno važno da polaznici odaberu na koji način im odgovara da stručna obuka i kurs - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer) bude organizovana, a u smislu da se opredeli da li će časove pohađati u formi grupne, individualne ili poluindividualne nastave.

Osnovna razlika između njih je vezana za broj osoba, kojima je dozvoljeno da pohađaju predavanja. Isto tako postoje i određena odstupanja u načinu organizacije časova, odnosno u tome kome je dozvoljeno da definiše prema kakvom principu će predavanja da budu u konkretnom slučaju održana.

Odmah da napomenemo da organizator predviđa najstrožija pravila prilikom sprovođenja nastave u grupi, dok su mnogo fleksibilnija pravila primenjena kod poluindividualne i individualne nastave.

S obzirom na to da je pravilnikom konkretne obrazovne institucije predviđeno da od četvoro ljudi najmanje, pa do najviše osmoro njih treba predavanja da pohađaju kada se nastava organizuje u formi grupne, naveden je i zahtev da grupa najpre mora biti kreirana u okviru određenog predstavništva. A za formiranje grupe se zahteva da prijavu najmanje četiri osobe izvrše, jer je toliko njih minimum potrebno za formiranje jedne grupe. Posebno moramo napomenuti da su pravila posebno stroga kod organizacije nastave tog tipa, a da njih u tom slučaju definiše koordinator konkretne poslovnice, to jest one u kojoj je grupa formirana. Vrlo brzo posle prijavljivanja dovoljnog broja polaznika će on odrediti kog datuma bi trebalo edukacija da počne i u kojim će terminima predavanja taj broj polaznika da pohađaju. Međutim, iako koordinator odlučuje o rasporedu časova, odnosno o tome prema kakvoj dinamici će definisani nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen, oni ne donose odluku o tome koliko bi trebalo nastava u grupi da traje. Radi se o tome da nadležni u okviru konkretne obrazovne institucije pre toga odlučuju, između ostalog o trajanju nastave u grupi i svakako o tim detaljima informišu prijavljene. Inače, s obzirom na to da je u pitanju posebno strog način organizacije časova, nije dozvoljeno menjanje niti jednog segmenta, a ako to neko od kandidata bude uopšte zahtevao. A sve to će biti predočeno prijavljenima na vreme, kako ne bi bilo nikakvih nepotrebnih nesuglasica.

Kandidati koji se opredele za varijantu da nastavu pohađaju u paru ili samostalno će imati i mnogo više slobode u donošenju odluke o načinu organizacije časova. Reč je o tome da pravilnik pomenute obrazovne institucije predviđa da će upravo jedan polaznik ili dvoje njih da budu u obavezi direktno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu da preciziraju na koji način će biti organizovan poluindividualni ili individualni seminar - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer). Ne samo da će se oni zajedno sa koordinatorom za nastavu i predavačem dogovoriti o datumu početka nastave u grupi ili individualno, nego će biti u obavezi i da definišu kojim tempom će predviđeni nastavni fond da bude organizovan i u kojim terminima. Uzevši u obzir da odlučuju i o rasporedu predavanja, to jest da zajedno definišu u skladu sa kakvom dinamikom će časovi da budu u tom slučaju organizovani, oni će zajedno da odluče i o tome koliko će ukupno da traje ili jedan ili drugi tip edukacije.

Koliko bi trebalo da traje ukupno stručni seminar - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer)?

Vrlo je važno da svaki pojedinačni polaznik ispuni obavezan zahtev, te da se prilikom upisa odluči kako želi nastavu da pohađa. Na osnovu toga će on i moći da dobije informacije o načinu organizacije časova u konkretnom slučaju, odnosno o tome koliko bi ukupno trebalo specijalizovani kurs i obuka - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer) u konkretnom slučaju da traje.

Da ne bi bilo apsolutno nikakvih nedoumica, moramo napomenuti da se i individualna i poluindividualna, ali i grupna nastava organizuju na različit način, pa samim tim i trajanje edukacije može da bude drugačije. Baš zato i jeste važno da svaki prijavljeni kandidat odabere kako će nastavu da pohađa, a zatim da u skladu sa važećim pravilima i sve to saopšti nadležnima.

Moramo posebno istaći da se ukupno 15 časova nalazi u zvaničnom programu ove edukacije. Ipak, sve neophodne informacije o tome kako će biti taj broj časova raspoređen će dobiti polaznici nakon što se odluče između svih ponuđenih opcija.

A kada je u pitanju grupni tip edukacije, taj broj časova će biti na jedan mesec, odnosno na 4 sedmice raspoređen. Međutim, s obzirom na to da se u okviru ove institucije zahteva da prvo grupa od najmanje četiri osobe bude oformljena u toj poslovnici, tek posle toga je predviđeno da polaznici dobiju informacije o rasporedu predavanja, a zatim i o datumu početka nastave i svakako o terminima u kojima bi trebalo časovi da budu organizovani. Dakle, neophodno je da prvo taj zahtev bude ispunjen, da bi polaznici bili o svim ovim detaljima informisani, ali će svakako u momentu upisa oni saznati koliko je predviđeno da traje grupni tip edukacije, jer je to definisano od strane organizatora i primenjuje se u okviru svake poslovnice.

Sledeće što moraju znati svi polaznici jeste da je ponudom obuhvaćena i individualna i poluindividualna obuka i kurs - postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer). Radi se o specifičnom načinu organizacije nastave, jer je data sloboda svakom pojedinačnom polazniku da se usaglasi oko rasporeda časova sa nadležnima i oko svih ostalih detalja. Naime, potrebno je da se profesor i koordinator za nastavu dogovore sa jednim ili sa dvoje kandidata o svim tim detaljima, te da na taj način definišu i koliko bi ukupno trebalo da traje ili poluindividualni tip edukacije ili individualna nastava. Takođe će se oni dogovoriti i oko datuma početka jednog ili drugog tipa obuke, odnosno oko termina održavanja časova i ostalih detalja. A jedina razlika je u tome što će dogovoru pristupiti jedan ili dvoje kandidata i to sve u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualni tip edukacije ili poluindividualni.

Važno je napomenuti i to da ova specijalizovana obrazovna institucija može po zahtevu klijenta da organizuje i nastavu samo za zaposlene u nekom preduzeću. A tom prilikom se primenjuju gotovo ista pravila organizacije kao i kod individualne ili poluindividualne edukacije. Zapravo će se nadležno lice zainteresovane firme dogovoriti o načinu organizacije časova direktno sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora. Pored toga što će oni definisati kog datuma će početi korporativni tip nastave, usaglasiće se i oko termina održavanja časova i svakako oko rasporeda predavanja, te će posredno precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje taj tip nastave. Zaposleni u toj kompaniji, koji treba časove da pohađaju će na propisan način biti obavešteni o svemu tome.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite agent onlajn korisničke podrške (Online chat officer)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje