Kurs i obuka - Postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing)

Trebalo bi da svako koga interesuje SEO optimizacija (Search Engine Optimisation), te uopšteno ko želi da se upozna sa ovom sferom marketinga bude upoznat sa informacijom da se specijalizovana obuka i kurs - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing) organizuje kako za fizička lica, tako isto i za pravna.

Jednostavno govoreći, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnosti pojedincima da se upoznaju sa temom ove edukacije i zaposlenima u kompanijama, s obzirom na to da je u ponudi i takozvani korporativni vid nastave.

Očekuje se da nadležno lice u okviru bilo kog preduzeća, čiji radnici bi trebalo sa konkretnom tematikom da se upoznaju, kontaktira nadležne u izabranoj poslovnici pomenute institucije i dogovori se o detaljima. U suštini se pretpostavlja da bi oni trebalo da se usaglase kao prvo o datumu početka nastave za zaposlene, a potom i o terminima u kojima će da budu organizovani časovi u tom slučaju. Obavezni su i klijenti organizator, to jest ovlašćena lica na obe strane da se usaglase i oko tačnog rasporeda časova za određeni broj zaposlenih, te će na taj način da se oni dogovore i oko trajanja korporativne obuke. Međutim, ono što moraju znati svi, koji su zainteresovani za organizaciju nastave tog tipa, jeste da pomenuta obrazovna institucija dozvoljava promenu lokacije održavanja časova isključivo kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing). Naime, u određenim slučajevima može biti dozvoljeno da nastava za zaposlene bude u okviru njihove kompanije i organizovana. Podrazumeva se da tada klijent, to jest nadležno lice tog preduzeća ima obavezu da ispuni tačno određene zahteve, a prvenstveno se misli na činjenicu da mora opremiti izabrani prostor u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije. Prethodno će nadležno lice da informiše klijenta o tome šta je neophodno da se nađe u odabranom prostoru, kako bi edukacija za zaposlene u njemu bila organizovana. Isto tako se podrazumeva da će zaposleni biti propisao informisani i o datumu početka korporativnog seminara i o terminima održavanja časova, odnosno o trajanju i lokaciji na koji će nastava u tom slučaju da bude sprovedena.


A ono što je obaveza fizičkih lica, koja žele da se upoznaju sa tematikom ove obuke, jeste da u skladu sa pravilima institucije organizatora najpre izvrše zvanično prijavu za pohađanje nastave.

U suštini je potrebno da dostave osnovne podatke o sebi, a u koje spada kako ime i prezime svakog zainteresovanog polaznika, tako isto i njegov broj telefona, te datum rođenja. U suštini bi trebalo svaki pojedinačni kandidat da izabere lično da li će te podatke izdiktirati zaposlenima u konkretnom predstavništvu lično ili preko telefona, a dostupna je i mogućnost prijavljivanja elektronskim putem. U tom slučaju će zahtevane informacije svaki kandidat biti u obavezi da pošalje na mejl adresu.

Vrlo brzo pošto bude izvršio prijavu, potrebno je i da pristupi upisu svaki pojedinac. A u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije jeste da se upis vrši samo ako njemu prisustvuje prethodno prijavljeno lice, te se podrazumeva da će informacije o tome biti na vreme date kandidatima. Uz to se svako od njih obavezuje i da priloži dogovarajuću dokumentaciju, a podrazumeva se da će nadležni u okviru zainteresovane poslovnice da obaveste svakog kandidata i o tim detaljima na vreme.

TESTOVI


Svakako je odmah posle toga bitno i da apsolutno svaki prijavljeni kandidat odluči na koji način želi specijalizovani seminar - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing) da pohađa i na kojoj lokaciji. Da ne bi bilo zabune, napominjemo da ova obrazovna institucija nekoliko opcija ima u ponudi, pa je iz tog razloga navedeno da bi svaki kandidat trebalo da se odluči između mogućnosti da nastavu pohađa na klasičan način, to jest u poslovnicama pomenute institucije i online. Sem toga, on je u obavezi da izabere i da li želi časove da prati i u okviru poluindividualne, individualne ili grupne nastave.

Sama činjenica da se toliko opcija nalazi u zvaničnoj ponudi pomenute institucije je vrlo važna, jer upravo iz tog razloga svaki prijavljeni kandidat ima obavezu i da izabere na kom mestu želi da boravi dok predavanja traju i kako će ih pohađati. A kada bude odlučio, njegova je obaveza i da tu svoju odluku saopšti nadležnima, a onda će od njih da dobije jasne smernice o načinu organizacije nastave, koju bude odabrao da prati.

U obavezi je svaki pojedinačni polaznik, koji bude odlučio da časove pohađa online, da tada koristi sopstveni kompjuter kako bi pristupio obuci. Međutim, taj kompjuter mora da ima adekvatne karakteristike, a sa svim tim detaljima će na vreme biti svaki prijavljeni i zainteresovani za nastavu tog tipa upoznat. Vrlo je važno da sasvim samostalno polaznik u tom slučaju izvrši instalaciju propisanog softvera, budući da tako navode pravila konkretne obrazovne institucije. Prethodno će nadležni informisati prijavljene o postupku instalacije programa, pa bi trebalo da svako od njih prođe potpuno samostalno kroz taj postupak bez ikakvih poteškoća. Ipak, ako se čak i dogodi da se bilo koji kandidat ne snađe u potpunosti tom prilikom, njemu će biti dostupna i tehnička podrška. Stvar je u tome da u okviru svake poslovnice navedene obrazovne institucije postoji i IT odeljenje. A u okviru tog sektora su zaposleni vrsni stručnjaci, koji će nastojati bilo kakav problem, na koji eventualno polaznik bude naišao tom prilikom ili dok traju predavanja, da reše u najkraćem mogućem roku. Posebno je važno da veza sa internetom bude na visokom nivou za sve vreme trajanja edukacije, pa se podrazumeva da kandidat treba sa posebnom pažnjom i da izabere prostor, u okviru koga će boraviti dok časove onlajn bude pratio.

Svaki pojedinac kome ne odgovara pristup nastavi online ima na raspolaganju opciju da predavanja pohađa na uobičajen način. Ističemo da u tom slučaju časovi bivaju organizovani u prostorijama jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije, a koje se nalaze na više od 30 lokacija u celoj našoj zemlji. Važno je da, potpuno isto kao i kada je u pitanju online edukacija, svaki kandidat izabere i kako će časove pohađati, pošto će u skladu sa tim da dobije informacije i o detaljima vezano za datum početka nastave, termine održavanja časova i o svemu ostalom.

Trebalo bi da zna svaki prijavljeni kandidat da se i onlajn i klasična nastava mogu organizovati ne samo za grupu polaznika, nego i za samo jedno lice i u formi poluindividualne nastave, a kada predavanja treba da dvoje kandidata u isto vreme prate. S obzirom na to da su sve te mogućnosti u opticaju, potrebno je da svaki prijavljeni kandidat odluči kako želi da bude organizovan stručni kurs i obuka - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing) u konkretnom slučaju.

Fleksibilna su pravila koja se poštuju prilikom sprovođenja individualne nastave, jer svaki polaznik tada ima pravo da odluči kako će časovi biti organizovani. U suštini je u pitanju vrlo jednostavan princip sprovođenja nastave, budući da kandidat u tom slučaju definiše zajedno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu kako datum početka edukacije, isto tako i dinamiku sprovođenja časova i naravno u kojim će terminima da budu organizovana predavanja. Ipak moramo napomenuti i to da će na taj način oni zajedno da se usaglase i oko trajanja individualne nastave.

Dvoje polaznika treba da pohađaju takozvanu nastavu u paru, a tom prilikom se isto daje sloboda kandidatima da definišu prema kakvom principu će predavanja biti organizovana. Zapravo je stvar u tome da potpuno ista pravila važe prilikom sprovođenja poluindividualne nastave, kao i kada je u pitanju individualni tip edukacije. Naravno da u tom slučaju moraju dvoje polaznika da se o svim konkretnim detaljima dogovore kako sa kordinatorom za nastavu, tako i sa ovlašćenim predavačem.

Najstrožija su pravila koja se primenjuju kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing), koju bi trebalo grupa polaznika da pohađa. Naime, od strane pomenute obrazovne institucije je predviđeno da ukupno četvoro polaznika tada treba predavanja da pohađaju najmanje, s tim da je takođe definisano da osmoro ljudi maksimalno imaju pravo da pristupe praćenju nastave u tom slučaju. Sasvim je jasno da najpre mora biti oformljena grupa od minimum 4 člana, kako bi edukacija u grupi mogla u okviru odabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije da bude organizovana. Podrazumeva se da će ta informacija biti preneta svakom prijavljenom kandidatu, jer se u principu uopšte ne zna kada će taj tip edukacije biti organizovan, pošto to isključivo zavisi od broja zainteresovanih, odnosno prijavljenih kandidata u okviru same poslovnice. Baš zato i naglašavamo da će u trenutku upisa, odnosno prijavljivanja svako zainteresovano lice biti posebno o tome obavešteno, kao i o činjenici koliko je ukupno predviđeno da traje nastava u grupi. Međutim, koordinator konkretne poslovnice kasnije, to jest posle formiranja grupe od najmanjeg broja članova, treba da odluči o rasporedu predavanja, ali i da odredi datum početka nastave te vrste i naravno da precizira u kojim će terminima časovi za članove te grupe da budu organizovani. Shodno pravilniku pomenute obrazovne institucije, sve što on bude definisao mora biti prihvaćeno od strane članova te grupe, jer se izmene ne dozvoljavaju.

Nastavni program stručnog kursa - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine marketing)

Kako se podrazumeva da svako ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing) ima određena znanja o takozvanoj SEO optimizaciji, to podrazumeva da će u toku uvodnog predavanja profesori vrlo kratko da se osvrnu i na to koje su prednosti korišćenja tih alata u praksi.

Odmah zatim će u skladu sa nastavnim programom svaki kandidat da bude informisan o tome šta podrazumeva Search Engine Marketing i kako se taj alat primenjuje u praksi.

Naravno da će profesori objasniti i sa kojim ciljem se SEM primenjuje, te kako njegova primena utiče na poboljšanje pozicioniranja bilo konkretnog veb sajta, bilo bloga ili apsolutno bilo kog drugog internet sadržaja.

Da bi bili u prilici da implementiraju te alate, polaznici ove edukacije moraju biti upoznati sa tim kako su oni povezani. Upravo o tome će specijalizovana obuka i kurs - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing) da govori u sledećem segmentu, tako da će biti omogućeno polaznicima da se uopšteno upoznaju sa svim parametrima bilo kog web sajta. Zatim će predavač da objasni prisutnima i kako funkcioniše pretraživač Google sa aspekta optimizacije i na koji način je moguće definisati ključne reči.

Posle toga će da bude predstavljen pojam takozvanih meta tagova, odnosno svih ostalih vrsta tagova, a predviđeno je da u tom delu budu dostupni i primeri. Naime, ukoliko je određeni web site dobro optimizovan, on se u polju pretrage nalazi u samom vrhu. Zato će predavači prvo predstaviti takve sajtove, a zatim će omogućiti prisutnima da razumeju i zbog čega se upravo oni nalaze na samom vrhu pretrage. Posle toga će predavač nastojati da pokaže i primere loše praksa polaznicima, a u smislu da će biti prezentovani web sadržaj, koji uopšte nisu dobro optimizovani.

Predviđeno je nastavnim programom, u skladu sa čijim će pravilima specijalizovani kurs i obuka - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing) da bude organizovan i da svaki polaznik nauči kako funkcioniše rad sa dolaznim linkovima, zatim zašto je organska pretraga, odnosno zašto su organski posetioci bolji od plaćenih. Biće reči i o tome kako funkcioniše Keyword planner alat, ali i kako bi trebalo kreirati reklamu, da bi ona imala maksimalno pozitivan efekat.

Podrazumeva se da će polaznici naučiti i kako bi trebalo da targetiraju ciljanu publiku, a prethodno i kako bi trebalo da analiziraju sajt konkretnog klijenta i koje parametre moraju uzeti u obzir.

U suštini je predviđeno nastavnim programom da kandidati budu upoznati sa korišćenjem ovog vrlo naprednog marketinškog alata, te da po završetku ove specijalizovane edukacije oni mogu da ga sasvim samostalno u praksi koriste i da tako poboljšaju pozicioniranje sajta svoje kompanije ili svog ličnog bloga.

Edukacija će u većini slučajeva biti interaktivna, pa se iz tog razloga zahteva da svaki kandidat uzme učešće u toku diskusije o zadatim temama. Naravno da ima pravo i da postavi pitanje profesoru, a u slučaju da bilo koji segment nastave ne razume u potpunosti. Sve teme će biti u većini slučajeva potkrepljene adekvatnim primerima, tako da će biti mnogo jasnije polaznicima sve što predavač bude prezentovao.

U kojim bi terminima trebalo da bude održana specijalizovana obuka i kurs - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing) i na kom mestu?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanima nudi mogućnost da nastavu pohađaju na više načina i na različitim lokacijama, potrebno je da svako ko odluči da upiše specijalizovani seminar - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing), navede i koja mu opcija od svih tih najviše u datom trenutku odgovara.

Uopšteno govoreći, nastavu kandidati mogu pohađati online i u poslovnicama pomenute institucije, u kom slučaju će ona biti organizovana na klasičan način. Sledeće što moraju izabrati svi prijavljeni jeste na koji način će da pristupe predavanjima, odnosno da li će to učiniti samostalno ili u društvu više osoba, te samo jedne. Radi se o tome da se u ponudi izuzev individualne nastave, nalazi i mogućnost pohađanja predavanja u formi grupne edukacije i u okviru takozvane poluindividualne. Dakle, važno je da u trenutku kada bude izvršio prijavu ili se zvanično upisao najkasnije, svaki kandidat navede i kako želi predavanja da pohađa i na kojoj lokaciji. A u skladu sa tom odlukom će dobiti sve neophodne informacije od nadležnih, te će saznati i koje su njegove obaveze u tom slučaju.

Očekuje se strpljenje od svakog polaznika, koji odluči da predavanja pohađa u formi grupne nastave, a tada časove treba da prati između četvoro i osmoro kandidata. Naime, da bi edukacija tog tipa mogla u bilo kojoj poslovnici navedene obrazovne institucije da bude organizovana, neophodno je da četvoro ljudi najmanje izvrše prijavu. Ustvari se zahteva formiranje grupe od minimalnog broja članova, posle čega se pristupa definisanju načina organizacije predavanja. A o svemu vezano za organizaciju nastave u tom slučaju odlučuje isključivo ovlašćeno lice te poslovnice, to jest koordinator za nastavu i niko više. Na nivou celokupne institucije organizatora i to u okviru svake poslovnice važi pravilo o trajanju nastave u grupi, što će svakako blagovremeno biti saopšteno prijavljenima. U principu će koordinator biti u obavezi da definiše kako termine održavanja časova i njihov raspored, odnosno kakvom će dinamikom da budu organizovani, tako isto i da odredi kog datuma će da počne grupni kurs i obuka - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing). Međutim, da ne bi polaznici bili dovedeni u zabunu, moramo naglasiti da isključivo taj tip edukacijea može biti organizovan nakon formiranja grupe, što znači da koordinator za nastavu, sve dok četvoro ljudi najmanje ne izvrše prijavu, zapravo nema pravo da pristupi definisanju navedenih detalja. Upravo to će biti svakako naglašeno prijavljenima, kako bi bili svesni činjenice da moraju pričekati prvo ostvarenje tog zahteva. A pored svega navedenog moramo naglasiti i to da ono što koordinator za nastavu bude precizno odredio, što se tiče organizacije časova za grupu polaznika, ni u kom slučaju po njihovom zahtevu ne sme da bude izmenjeno. Jednostavno rečeno, očekuje se da svaki član te grupe prihvati u potpunosti ono što koordinator bude odredio, jer ukoliko bude izneo zahtev za izmenu bilo čega od definisanog, to neće biti prihvaćeno, budući da tako navode pravila pomenute obrazovne institucije.

U ponudi se nalazi i individualni tip edukacije, kada važe mnogo fleksibilnija pravila nego kada je u pitanju nastava za grupu kandidata. Radi se o tome da tada samo jedno lice pohađa predavanja i upravo taj kandidat i ima slobodu da definiše sa predstavnicima institucije organizatora kako će časovi biti organizovani. Potrebno je da se profesor, koordinator za nastavu i taj polaznik dogovore ne samo oko datuma početka edukacije, već i da zajedno definišu u kojim će terminima predavanja da budu organizovana. Sem toga, u obavezi su i da se usaglase oko rasporeda predavanja, što znači da će se dogovoriti i o tome koliko bi ukupno trebalo individualni tip edukacije da traje.

Još se u ponudi nalazi i takozvana poluindividualna obuka i kurs - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing), odnosno nastava u paru. A samim tim se podrazumeva da dvoje kandidata predavanja treba da pohađaju, te u principu važe potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju individualni tip nastave. Naravno da će tada dvoje njih biti u obavezi da direktno sa koordinatorom za nastavu u tom predstavništvu i sa nadležnim predavačem da preciziraju kako će časovi biti organizovani. To znači da će oni da se usaglase kao prvo oko toga kog datuma bi trebalo da počne poluindividualni seminar, a posle toga je važno i da se dogovore oko termina i dinamike održavanja časova, pa će tako i da se usaglase oko trajanja nastave.

Nakon što odluči kako želi časove da pohađa, očekuje se da svaki pojedinačni polaznik izabere i da li će nastavu pratiti online ili će to učiniti na uobičajen način, pošto su te dve opcije u ponudi.

Svako ko se bude prijavio za praćenje nastave onlajn neizostavno mora da poseduje sopstveni kompjuter. Takođe se podrazumeva da taj uređaj treba da ima adekvatne karakteristike, a podrazumeva se da će detalji u vezi sa time biti predočeni svakom polazniku u trenutku prijave, odnosno prilikom zvaničnog upisa. Zapravo će svakoga od njih tada o tome informisati nadležni u okviru konkretne poslovnice. Obaveza je svakog polaznika da osigura stabilnu vezu sa internetom, što znači da za sve vreme trajanja edukacije mora boraviti u prostoru gde takvi uslovi postoje. U principu, njemu jeste data sloboda da lično izabere sa koje lokacije želi predavanja da pohađa, ali mora voditi računa i o ovom vrlo važno aspektu, jer na taj način jedino može da bude očuvan visok kvalitet nastave online. A uz sve to je obaveza polaznika da izvrši i instalaciju softvera na sopstveni kompjuter u skladu sa pravilima i smernicama, koje će dobiti prethodno od nadležnih u okviru poslovnice institucija organizatora, u kojoj izvrši prijavu i upiše se. Bitno je da naglasimo i to da nije uopšte komplikovan postupak instalacije softvera, tako da bi trebalo svaki kandidat samostalno da može bez ikakvih problema to da učini. Međutim, za sve one kandidate, koji budu imali neku nejasnoću u vezi sa postupkom instalacije ili pristupom nastavi online, odnosno koji budu naišli na neki problem, je dostupna tehnička podrška. Naime, u okviru svake poslovnice navedene institucije postoji i specijalni IT sektor, koji zapošljava vrhunske stručnjake, zadužene za pružanje pomoći polaznicima ako za tim budu imali potrebu.

Sledeće što mora znati svako, ko želi da pohađa stručni seminar - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing), jeste da postoji mogućnost i organizacije nastave na klasičan način. U jednoj od preko 30 poslovnica navedene obrazovne institucije će u tom slučaju predavanja da budu organizovana, a svakako će nastava biti održana u adekvatno opremljenom prostoru. Kao i kod edukacije, koju polaznik pohađa online, tako isto i ovde važi pravilo da svaki kandidat ima obavezu da se opredeli između svih opcija, koje su vezane za organizaciju nastave. Onog momenta kada bude odlučio da li želi nastavu na klasičan način da pohađa u grupi, u paru ili samostalno, dobiće informacije i o terminima održavanja časova i o svemu ostalom što je važno.

S obzirom na to da je tematika ove obuke vrlo interesantna, to postoji mogućnost i da specijalizovani kurs bude organizovan isključivo za zaposlene u nekoj firmi, a u formi takozvane korporativne nastave. U tom slučaju će organizator uskladiti način sprovođenja časova sa zahtevima klijenta, a kako bi bilo olakšano polaznicima, to jest radnicima određene kompanije i to u najvećoj mogućoj meri. Sa tim u vezi moramo napomenuti i da je korporativni seminar ustvari jedini tip nastave kod koga ova obrazovna institucija dozvoljava vršenje izmena. A te izmene se isključivo odnose na mesto održavanja nastave, jer časovi mogu biti organizovani i u okviru konkretne firme. Na taj način će biti olakšano svim polaznicima da pohađaju nastavu, ali se podrazumeva da nadležno lice u toj kompaniji mora obezbediti optimalne uslove za rad, kako bi ta izmena bila dozvoljena. Svakako će prethodno nadležno lice u okviru izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije informisati nadležne u zainteresovanoj kompaniji o tome kako bi morao da bude opremljen izabrani prostor, odnosno šta sve on mora sadržati, da bi korporativna obuka u njemu mogla da bude organizovana. Sem toga, obaveza je klijenta i organizatora, to jest ovlašćenog lica zainteresovane firme i jedne od poslovnica pomenute institucije, da se usaglase i oko svih ostalih detalja. Prvenstveno se misli na datum početka korporativne obuke, ali i na termine održavanja časova i na njihov raspored. A pošto budu definisali raspored predavanja, oni će na taj način da preciziraju i koliko bi trebalo ukupno da traje edukacija namenjena zaposlenima. Sve te informacije će na propisani način biti prosleđene polaznicima.

Koliko će specijalizovani seminar - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing) da traje?

Upravo kada budu vršili prijavljivanje ili se zvanično upisali će kandidati, odnosno fizička lica dobiti informacije o načinu organizacije časova.

Prethodno je vrlo važno da oni izaberu da li im više odgovara princip koji podrazumeva grupna obuka i kurs - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing) ili individualna, te poluindividualna nastava, jer su sve one u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford. A samim tim što se podrazumeva i drugačiji broj polaznika i drugačiji način organizacije nastave, neretko se događa i da edukacija u konkretnom slučaju ima i različito trajanje.

S obzirom na to da se 8 časova nalazi u nastavnom programu ove edukacije, samo kada je u pitanju grupni tip nastave, nadležni u pomenutoj obrazovnoj instituciji određuju koliko će kurs u tom slučaju da traje. Samim tim i jeste definisano da će ukupno 3 sedmice članovi bilo koje grupe biti u obavezi da pohađaju predavanja. A naknadno je predviđeno da će svako od njih da dobije informacije o datumu početka obuke, zatim o tome u kojim će terminima predavanja da pohađaju i naravno o njihovom rasporedu. Zapravo je to predviđeno pravilnikom konkretne obrazovne institucije, a sve to će koordinator za nastavu biti u obavezi da odredi tek pošto grupa od najmanje četiri osobe u okviru konkretne poslovnice bude zvanično bila oformljena.

Sasvim se drugačija pravila primenjuju kada je u pitanju poluindividualna nastava ili individualna, a razlikuje se i broj polaznika. Stvar je u tome da će se kandidati tom prilikom dogovarati o detaljima kako sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva, tako isto i sa nadležnim predavače. Sem toga što će biti u obavezi da preciziraju kog datuma će početi individualni kurs i obuka - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing) ili poluindividualna nastava, usaglasiće se i oko svega ostalog. Naime, potrebno je da preciziraju i termine održavanja časova i njihov raspored, a što će dovesti do toga da će se usaglasiti i oko trajanja bilo nastave u paru, to jest poluindividualne, bilo individualne.

A ako se bude javila potreba, odnosno ako klijent zahteva, ova obrazovna institucija će organizovati i edukaciju koju bi isključivo trebalo zaposleni u okviru nekog preduzeća da pohađaju. S obzirom na to da je jasno definisan broj polaznika za korporativnu edukaciju i ciljna grupa, nadležni će naročito voditi računa o tome da zahtevi klijenata budu što je moguće više ispunjeni. Naime, u tom slučaju će nadležno lice određene poslovnice biti u obavezi da precizira direktno sa predstavnikom zainteresovane kompanije kako će časovi biti organizovani. Uz to što će se usaglasiti o mestu održavanja nastave za zaposlene i o datumu početka edukacije, potrebno je da oni definišu i termine održavanja časova, a potom i da se usaglase oko rasporeda, odnosno oko dinamike njihovog sprovođenja. A upravo iz tog razloga i naglašavamo da će se oni na taj način dogovoriti i oko toga koliko bi trebalo korporativni seminar. Kada to budu učinili, obavestiće polaznike, odnosno prethodno tačno određeni broj zaposlenih u toj kompaniji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje