Kurs i obuka - Postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer)

Da bi neko mogao da se kvalifikuje za ovo izuzetno moderno zanimanje, potrebno je samo da pokaže interesovanje za tematiku kojom će se baviti specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) i ništa više.

Stvar je u tome da nije zahtevano nikakvo predznanje vezano za navedenu oblast od prijavljenih, već konkretna obrazovna institucija dozvoljava apsolutno svakom fizičkom licu, koje smatra tematiku ove obuke interesantnom, da izvrši prijavu uz maksimalno poštovanje pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford, posle čega će biti u mogućnosti i da pohađa nastavu.

A u suštini to znači da svaki kandidat ima obavezu na prvom mestu da dostavi osnovne informacije o sebi ili na mejl adresu jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije ili da kontaktira zaposlene putem telefona. Svakako da je dostupna i opcija ličnog prijavljivanja, a u svakom slučaju ja obaveza kandidata da dostavi najpre svoje ime i prezime, a zatim i da navede kog datuma je rođen. Isto tako se podrazumeva da u trenutku zvaničnog prijavljivanja svaki zainteresovani kandidat ima obavezu da kontakt informacije dostavi, kako bi nadležni u konkretnom predstavništvu mogli da ga o svim neophodnim detaljima informišu.


U principu je najvažnije da svako od njih dobije informaciju o načinu upisivanja, odnosno o tome koje obaveze u konkretnom slučaju ima. A te obaveze se prvenstveno odnose na lično prisustvo svakog kandidata, jer je kako zvanično navedeno u pravilniku pomenute obrazovne institucije. Svakako se podrazumeva da će nadležno lice u konkretnom predstavništvu informisati svakog pojedinačnog polaznika i o tome koja dokumenta u trenutku upisa ima obavezu on da dostavi nadležnima.

Uzevši u obzir da specijalizovana obuka i kurs - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) može biti organizovana na više načina, odnosno da je dostupna online i klasična edukacija, to znači da bi svaki pojedinačni polaznik morao da navede kako želi nastavu da pohađa i na kojoj lokaciji. Očekuje se da svako od njih sve te informacije saopšti nadležnima u momentu prijavljivanja, s tim da najkasnije može to navesti kada bude bio vršeno upis, mada je svakako preporučljivo da to učini ranije.

A da bi smo sve ovo maksimalno pojasnili, napominjemo da edukacija može biti organizovana u okviru grupne nastave, zatim samo za jedno lice ili za dvoje njih. Takođe je u skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije definisano da svako fizičko lice ima mogućnost da izabere i gde želi da boravi dok predavanja budu trajala, to jest da izabere da li će nastavu pohađati na uobičajeni način ili će to učiniti putem računara.

TESTOVI


Sama činjenica da se sve te varijante nalaze u ponudi će umnogome olakšati polaznicima, jer oni praktično govoreći imaju mogućnost da izaberu i na kojoj će lokaciji nastavu pohađati i prema kakvom principu. Tek kada oni budu doneli odluku o svemu tome i naravno saopštili je na propisani način nadležnima, moći će i da očekuju informacije o načinu organizacije časova.

Naročito je važno naglasiti da se razlikuje broj osoba, koje treba da pohađaju individualnu, grupnu i poluindividualnu nastavu. Iako je ta razlika svakako najupečatljivija, činjenica je da postoje i značajne razlike u principu organizacije časova i da će sa svim tim detaljima kandidati naravno da budu upoznati blagovremeno.

Pre nego što objasnimo detaljno koja je razlika između svih njih, moramo napomenuti da jedno lice treba da pohađa individualni seminar - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer), a da u konkretnoj grupi najviše sme biti prisutno osmoro ljudi. Isto tako je konkretna obrazovna institucija definisala da je formiranje grupe uslovljeno prijavljivanjem minimalnog broja članova, a to je zapravo četvoro njih, te da je poluindividualni tip edukacije osmišljen tako da dvoje polaznika u isto vreme treba predavanja tom prilikom pohađaju.

Posebno moramo isteći informaciju da se potpuno ista pravila primenjuju kada se organizuje i nastava u paru i individualno. A da ne bi bilo zabune, svakako moramo naglasiti da postoji razlika između njih, ali da se ona prvenstveno tiče broja ljudi, koji treba predavanja u konkretnom slučaju da pohađaju. Međutim, generalno važe istovetna pravila organizacije nastave, a ona se smatraju i prilično slobodnim. Naime, potrebno je da ovlašćeno lice izabrane poslovnice, to jest koordinator za nastavu i profesor donesu odluku o tome u kojim će terminima da budu organizovani časovi u konkretnom slučaju. Inače je njihova obaveza i da se sa jednim ili sa dva polaznika dogovore oko svih ostalih detalja, to jest da definišu kog datuma bi trebalo odabrani tip nastave da počne, ali i kakva će dinamika biti poštovana prilikom sprovođenja predviđenog broja časova. Samim tim što je njihova obaveza da se dogovore i o tome kako će biti raspoređena predavanja, na taj način oni zajedno odlučuju i o trajanju kako jednog tipa edukacije, isto tako i drugog. Baš zato i napominjemo da su pravila organizacije individualne, ali poluindividualne nastave posebno fleksibilna i apsolutno istovetna.

Kada bilo koje fizičko lice bude donelo odluku da mu više odgovara princip koji podrazumeva grupni kurs i obuka - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer), od njega se zahteva da se svih pravila navedenih od strane organizatora on u potpunosti pridržava. Radi se o tome da nije dozvoljeno vršenje apsolutno nikakvih izmena, a na zahtev polaznika, to jest članova određene grupe. Naravno da će svako od njih ponaosob biti o tome obavešten, a posebno će biti ukazano na ovaj podatak. Isto tako moraju zainteresovani za pohađanje nastave u grupi da znaju i to da tek nakon što primarni zahtev, koji je iznet od strane organizatora, bude ostvaren, nastava za grupu polaznika u okviru odabranog predstavništva može da bude organizovana. Ustvari se radi o tome da je od strane nadležnih propisno definisano koliko ljudi treba predavanja u tom slučaju da pohađaju, pa se iz tog razloga i zahteva da grupa od najmanje četiri člana bude tom prilikom formirana. Dakle, zato i nije moguće navesti kada će početi grupni tip edukacije, jer to isključivo zavisi od broja zainteresovanih, odnosno prijavljenih kandidata. Često je upravo to ono što dovodi do zabune polaznike, jer organizator ne može unapred da navede kog datuma bi trebalo edukacija u tom slučaju da počne. Svakako je neophodno da prijavljeni budu strpljivi i pričekaju kreiranje grupe, to jest onaj momenat kada četiri osobe najmanje prijavu budu u toj poslovnici izvršile. Takođe će oni već prilikom upisa dobiti informacije i o tome koliko bi trebalo specijalizovani seminar - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) u tom slučaju da traje. A naknadno će ih koordinator za nastavu obavestiti o rasporedu časova, zatim o tome u kojim će terminima nastava da bude održana i svakako o datumu početka, jer će to sve biti definisano pošto pomenuti uslov zvanično bude bio ostvaren. Još jednom moramo naglasiti da nije dozvoljeno menjati bilo šta od svega što je navedeno, to jest da zahtevi polaznika u vezi sa promenama ne smeju da budu tom prilikom uopšte prihvaćeni.

Kao što smo već pomenuli, svaka edukacija može biti održana i onlajn i prema klasičnom principu, što znači da bi prijavljeni trebalo da se i između te dve mogućnosti opredele.

Najjednostavniji je princip koji podrazumeva klasičan tip edukacije, jer u tom slučaju polaznici predavanja treba da pohađaju u prostorijama poslovnice pomenute obrazovne institucije, u kojoj su neposredno pre toga prijavu izvršili i zvanično se upisali.

Ali zato imaju mogućnost da izaberu gde žele da budu dok časove pohađaju, ukoliko se opredele za drugu opciju. Naime, radi se o tome da nastava online može biti organizovana gde god postoje uslovi za to, jer u tom

slučaju polaznik predavanja pohađa preko sopstvenog računara. Podrazumeva se da adekvatne performanse taj kompjuter svakako mora da poseduje, kako bi kvalitet nastave bio zagarantovan. A u svakom slučaju će nadležni u okviru bilo kog predstavništva navedene institucije biti u obavezi da informišu svakog polaznika o tome koje karakteristike mora da zadovolji taj uređaj i kako bi trebalo da oni pristupe instalaciji posebne vrste programa, koji će koristiti da bi pristupali predavanjima online. U suštini je sam proces instalacije tog softvera prilično jednostavan, pa nije uopšte čudno što organizator zahteva da to blagovremeno učini svaki pojedinačni polaznik samostalno. Ipak, desi se ponekad da se kandidati ne snađu baš najbolje tom prilikom, te iz tog razloga i napominjemo da u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije funkcioniše i poseban sektor, u kome su zaposleni IT stručnjaci. A njihova je obaveza da pružaju tehničku podršku polaznicima kad god je to potrebno i naravno da se pobrinu bilo koji problem da svakome od njih pomognu u najkraćem mogućem roku da reši. Zato i ne bi trebalo niko od kandidata da brine, jer će ovi stručnjaci sigurno rešiti sve potencijalne poteškoće i omogućiti im da bez ikakvih smetnnji predavanja online pohađaju. Moramo napomenuti i to da stabilna veza sa internetom može da se smatra zahtevom, odnosno da je obaveza svakog pojedinačnog polaznika da boravi na lokaciji, na kojoj je taj uslova ostvaren. U principu je dozvoljeno svakom kandidatu da lično izabere odakle će predavanja da pohađa u tom slučaju, ali je njegova obaveza da se pobrine i za ispunjenje konkretnih uslova.

Pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost i vlasnicima, odnosno nadležnima u okviru bilo kog preduzeća da njihovi zaposleni pohađaju ovu edukaciju. Podrazumeva se da će organizator u tom slučaju ostvariti zahteve klijenata koliko god je to moguće, tako da će korporativna obuka i kurs - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) biti organizovana prema dogovoru između klijenta i predstavnika pomenute obrazovne institucije. Radi se o tome da je dozvoljeno u tom slučaju nadležnima u okviru zainteresovane firme da navedu kako žele predavanja da pohađaju njihovi zaposleni i na kojoj lokaciji. Najbitnije je da ne unosimo zabunu, te da napomenemo da izmena mesta održavanja nastave može biti dozvoljena isključivo kod korporativnog seminara, a u kom slučaju će predavanja biti organizovana u okviru kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Međutim, to sve neće biti dozvoljeno ukoliko prostor ne odgovara zadatim karakteristikama, a o čemu će morati da bude informisan klijent, kako bi on sve to mogao da ispuni. Važno je i da se nadležno lice te kompanije o načinu organizacije časova direktno dogovara sa zvanično ovlašćenim licem u okviru odabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. A tom prilikom će oni prvo precizirati na kojoj lokaciji bi trebalo nastava da bude organizovana, a potom i kada je najbolje da počne korporativni tip obuke. Izuzev toga, u obavezi je svaki klijent tada da sa zvanično ovlašćenim licem te poslovnice definiše i u kojim će terminima predavanja da budu organizovana i kojim tempom će određeni nastavni fond da bude raspoređen, što u stvari znači da oni preciziraju tom prilikom i koliko bi trebalo ukupno dana da traje konkretni tip nastave. Svi zaposleni koji bi trebalo ovoj edukaciji da pristupe će na vreme da dobiju informacije ne samo o datumu početka korporativnog kursa, nego i o svim ostalim detaljima, a prvenstveno o lokaciji na kojoj će u tom slučaju nastava da bude održana.

Plan i program stručnog kursa - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer)

Bitno je na samom početku napomenuti da će specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) omogućiti svakom polazniku da se najpre upozna sa pojmom blokčejn.

Kako bi trebalo taj projekat da izgleda u praksi, odnosno koji koraci moraju biti ispoštovani da bi on bio implementiran na pravilan način i realizovan, je svakako tema koja će biti već u toku uvodnog dela ove edukacije takođe obrađena.

Podrazumeva se da će predavač nastojati na najbolji mogući način da objasni polaznicima kako se definiše pojam blokčejn i zašto je u pitanju naročito inovativan, ali i zanimljiv projekat.

Potrebno je da lice, koje želi da stekne kvalifikacije za konkretno zanimanje nauči i kako bi trebalo da istražuje određenu temu, a zatim i kako da projektuje konkretni sistem u svojoj kompaniji i razvija ga. Posle toga će biti neophodno da Blokčejn developers nauči i šta je potrebno da učini kada uoči određene greške u konkretnom sistemu, te kako bi u praksi trebalo da ih ispravi. Podrazumeva se da će specijalizovani seminar - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) nastojati da svakom kandidatu omogući i da dobije priliku da se kroz primere upozna sa ovom tematikom još bolje.

Šta je Brainstorm i u kom slučaju je potrebno to koristiti i sa kojim ciljem je, isto tako tema kojom će se baviti profesori.

A prema kakvom principu je potrebno da bude formirana arhitektura decentralizovane mreže je vrlo važan segment ove edukacije i podrazumeva se da će svako, ko odluči da pohađa ovu obuku biti u mogućnosti da se detaljno upozna sa tim pojmom i da nauči da radi sa Blokčejn projektima.

S obzirom na to da su u pitanju naročito inovativni projekti, a koji se sve više primenjuju u celom svetu, ali i u našoj zemlji, to u principu svako ko odluči ovu obuku da pohađa ima prođu i na tržištu rada. Prednost je u tome što će specijalizovana obuka i kurs - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) omogućiti polaznicima ne samo da steknu teoretska znanja o konkretnoj temi, nego i da nauče praktično sve to da rade. Samim tim će im biti mnogo lakše da stečena znanja primenjuju u svom budućem radu, tako da se praktično govoreći oni smatraju kompletnim stručnjacima posle završene edukacije.

A uz sve to treba dodati i podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford angažuje isključivo vrsne stručnjake, koji će biti zaduženi da svoja znanja i veštine prezentuju polaznicima i omoguće im da se na najbolji način upoznaju sa pojmom blokčejna i to tako da sva ta znanja mogu vrlo brzo u praksi da primenjuju.

Ukoliko i postoji bilo kakva nejasnoća o obrađenim temama, biće pozvan svaki polaznik da zahteva od nadležnih objašnjenje, odnosno odgovor na pitanje i to prvenstveno u toku završnog predavanja. Naime, u skladu sa programom je definisano da interaktivno treba da bude to predavanje, tako da se i očekuje da svaki polaznik tom prilikom učestvuje u diskusiji o temama kojima se ova edukacija pre toga bavila.

Na kojoj lokaciji će biti organizovan stručni kurs i obuka - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) i u kojim terminima?

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nastoji da ponudi što više opcija svakom pojedinačnom polazniku, to podrazumeva da specijalizovana obuka i kurs - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) može biti organizovana i online i na klasičan način. Takođe je za oba tipa edukacije predviđeno pravilnikom da svaki pojedinačni polaznik bira hoće li časove pohađati u grupi, odnosno sasvim samostalno ili u okviru poluindividualne nastave, a u kom slučaju časove treba dvoje kandidata istovremeno da pohađaju.

Samim tim što je ova specijalizovana obrazovna institucija ponudila toliko opcija, nije ni moguće prilikom upisa svakom kandidatu dati informacije o tome kada će biti organizovana nastava i gde, jer praktično svako od njih treba samostalno da odabere sve to.

Ko god se opredeli za klasičan tip edukacije će biti u obavezi da u dogovorenim terminima predavanja prati u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Svakako i u tom slučaju, kao i kada je u pitanju nastava onlajn, kandidat ima obavezu da odluči kako će časove pohađati, odnosno da li će to da učini samostalno, u društvu jedne ili više osoba, posle čega će svakako dobiti informacije o svim neophodnim detaljima.

Dostupna je i mogućnost da specijalizovani seminar - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) bude organizovan online. A nastavu u tom slučaju svaki kandidat pohađa preko sopstvenog kompjutera, s tim da na njega mora u skladu sa aktuelnim pravilnikom i da instalira tačno definisani tip programa. Bitno je napomenuti da će svako od prijavljenih, a ko želi nastavu da pohađa online, biti blagovremeno informisan od strane nadležnih o tome kako bi trebalo da instalira konkretni program i naravno koje performanse treba da ima računar, ukoliko želi da ga koristi za pohađanje predavanja. Iako celokupan postupak instalacije softvera ne bi mogao da se svrsta u naročito kompleksne, na raspolaganju je svakom polazniku i mogućnost da se obrati članovima IT sektora, čija dužnost je da pruže tehničku podršku u slučaju potrebe. U principu će IT stručnjaci odgovoriti na sve zahteve kandidata, a sasvim svejedno da li su oni vezani za postupak instalacije programa ili za praćenje nastave. Da bi edukacija mogla bez ikakvih smetnji online da bude organizovano, potrebno je da budu optimalni uslovi ispunjeni, što znači da će se svaki kandidat obavezati da boravi u prostoru, u kome postoji stabilna internet konekcija. Svakako će to biti predočeno svakome od njih na vreme.

Sledeće o čemu bi morao svaki prijavljeni da odluči jeste kako će pohađati klasičnu ili online edukaciju. U principu mora znati da se u ponudi nalazi individualna obuka i kurs - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer), kao i grupna i nastava u paru, tako da bira između te tri opcije.

Na prvi pogled se jasno vidi da je broj polaznika različit za svaku od njih, iako postoje i određene razlike u principu organizacije, a sa čime će svakako kandidati da budu upoznati.

Predviđeno je zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije da najviše osmoro ljudi treba da pohađaju nastavu u grupi. A istovremeno je definisano da minimum četvoro njih moraju da budu prijavljeni, kako bi u konkretnom predstavništvu grupa bila formirana i da bi mogla da bude uopšte organizovana nastava na taj način.

U okviru individualne nastave, sasvim logično predavanja treba da pohađa samo jedno lice i dvoje njih treba da prate časove prilikom organizacije poluindividualne edukacije.

Iako jeste osnovna razlika između ovih vrsta obuka vezana za broj osoba, koje prisustvuju predavanjima, već je pomenuto da postoje i razlike u načinu organizacije nastave. Naravno da će sa svim tim detaljima biti upoznati prijavljeni, kako bi mogli lakše da se opredele.

U principu se prilično slobodna pravila primenjuju prilikom sprovođenja i individualne i poluindividualne nastave, uz jedinu razliku koja je vezana za broj polaznika. Stvar je u tome da je omogućeno svakom kandidatu u tom slučaju da u direktnom dogovoru sa predavačem, ali i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnica navedene obrazovne institucije, odnosno sa koordinatorom za nastavu, odluči o tome na koji način će časovi biti organizovani i kog datuma će da počne poluindividualni ili individualni seminar - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer). Bitno je da se oni usaglase i oko termina održavanja časova za jedan ili drugi tip edukacije i oko rasporeda, to jest da preciziraju u skladu sa kakvom dinamikom će da bude raspoređen nastavni fond predviđen programom u konkretnom slučaju. A upravo zahvaljujući tome će biti u prilici i da se dogovore oko trajanja jednog ili drugog tipa obuke.

Sledeće što moraju znati pojedinačni polaznici jeste da je u ponudi grupni tip nastave, a da je jasno definisan broj osoba koje treba da pohađaju predavanja u tom slučaju. Baš zato i jeste zvanično iznet zahtev od strane organizatora da grupa bude oformljena, odnosno da četiri osobe minimum prijavu izvrše u tom predstavništvu. Sa tim u vezi mora biti napomenuto i to da nastava u grupi ne može biti organizovana u svakoj poslovnici, već isključivo u onoj u kojoj taj zahtev zvanično bude ostvaren. Jednostavno rečeno, to mora biti predočeno svakom pojedinačnom polazniku, jer se lako može desiti da prođe određeno vreme dok taj zahtev ne bude ostvaren. A u suštini vrlo brzo posle toga će ovlašćeno lice te poslovnice, to jest koordinator za nastavu precizirati kako će časovi biti organizovani. Odrediće kao prvo kog datuma bi trebalo da počne nastava, a posle toga će definisati i termine održavanja časova, kao i raspored. Ipak, da ne bi bilo nikakve zabune, napominjemo da on sam odlučuje o rasporedu predavanja, a da prethodno nadležni donose odluku o tome koliko bi trebalo specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) u tom slučaju da traje i taj podatak je na raspolaganju svakom prijavljenom već u trenutku upisa. A sve što bude bilo definisano vezano za princip sprovođenja grupne nastave ne sme biti izmenjeno, tako da ste zahtevi polaznika u tom smislu ne smeju ispuniti, što će svakako njima biti na vreme napomenuto.

Moramo posebno istaći i informaciju da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost i nadležnima u kompanijama da određeni broj njihovih zaposlenih pohađaju ovu specijalizovanu obuku. Naravno da će u tom slučaju biti organizovan edukacija u formi korporativne, tako da će i zahtevi klijenata biti ispoštovani koliko god je to moguće, kako bi radnicima bilo olakšano pohađanje kursa. A u tom smislu može biti dozvoljena i promena mesta održavanja nastave, tako da časove određeni broj zaposlenih može pohađati i u okviru svog preduzeća. Važno je u tom slučaju da nadležno lice te kompanije ispoštuje sve zahteve organizatora, odnosno da opremi izabrani prostor u skladu sa pravilima. Podrazumeva se da će prethodno direktor ili vlasnik kompanije, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik dobiti sve relevantne informacije o tome šta mora da postoji u okviru izabranog prostora, da bi zaposlenima bilo dozvoljeno tu da predavanja pohađaju. Isto tako je važno da se klijent i organizator, to jest ovlašćeni predstavnici kompanije i pomenute obrazovne institucije dogovore o ostalim detaljima. A pod tim se misli prvenstveno na definisanje datuma početka korporativnog seminara, a potom i na precizno definisanje svih ostalih detalja. U suštini je važno da oni posle toga odluče i u kojim terminima će zaposleni časove da pohađaju i kako će da bude u konkretnom slučaju raspoređen predviđeni nastavni fond. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da će oni tom prilikom precizirati koliko bi ukupno trebalo da traje korporativni kurs, a zatim će sve to da bude preneto zaposlenima koji bi trebalo predavanja da pohađaju.

Koliko je određeno da traje ukupno stručna obuka i kurs - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer)?

U zavisnosti od toga da li pojedinačni polaznik odluči nastavu da pohađa u paru, odnosno u grupi ili samostalno će zavisiti i koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer).

Podrazumeva se da će informacije o tome svako od njih da dobije onog momenta, kada bude vršio prijavu ili se zvanično upisao, jer je tako predviđeno pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Da napomenemo odmah da će 12 časova aktuelnog nastavnog programa da bude raspoređeno na jedan mesec ukoliko pojedinačni polaznik bude odlučio nastavu da pohađa u formi grupne. Stvar je u tome da jedino u tom slučaju pomenuta obrazovna institucija donosi odluku o tačnom trajanju nastave, jer je to u skladu sa pravilima. Ali zato tek nakon formiranja grupe, u kojoj se mora naći najmanje četiri osobe, će polaznici biti informisani i o ostalim detaljima. A na prvom mestu se misli na informisanje o datumu početka grupne edukacije, zatim na termine u kojima će biti organizovani časovi i na njihov raspored.

Moraju znati svi zainteresovani da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i mogućnost pohađanja nastave u paru ili potpuno individualno. Takođe naglašavamo da se i poluindividualni i individualni tip edukacije organizuju na potpuno isti način, a trajanje može biti različito. Radi se o tome da će dvoje kandidata ili samo jedan biti u obavezi da zajedno sa profesorom na prvom mestu, a zatim i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu preciziraju koliko bi ukupno trebalo stručni seminar - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) u tom slučaju da traje. Zapravo će oni definisati dinamiku sprovođenja časova, odnosno odrediće datum početka poluindividualne ili individualne edukacije i naravno termine, u kojima bi trebalo predavanja u konkretnom slučaju da budu organizovana.

Praktično govoreći, gotovo da ista pravila važe i kada je u pitanju korporativna obuka. Zapravo jedina je razlika u tome što dogovor moraju imati nadležno lice institucije organizatora i kompanije, čiji zaposleni bi trebalo predavanja da pohađaju. Ne samo da će se oni dogovoriti o dinamici sprovođenja časova, a samim tim i o trajanju korporativnog kursa, već je potrebno i da preciziraju detalje u vezi sa datumom početka, mestom održavanja nastave i terminima u kojima će polaznici da prisustvuju predavanjima.

Svako ko bude trebalo korporativni seminar da pohađa će dobiti precizne informacije o ovim detaljima vrlo brzo nakon što ste ovlašćeni predstavnici jedne i druge strane oko toga budu usaglasili.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje