Kurs i obuka - Postanite stručnjak za internet poslovanje

Neophodno je samo da svi koji žele da pohađaju specijalizovana seminar - postanite stručnjak za internet poslovanje jednostavno imaju interesovanje da se sa konkretnom temom upoznaju i to na najbolji mogući način. U principu je potrebno i da imaju osnovno znanje rada na računaru, a prvenstveno da su upoznati sa korišćenjem interneta, te se svakako očekuje da na prvom mestu imaju interesovanja za konkretnu tematiku, ali i želju da je savladaju i na taj način unaprede kvalitet svog ličnog poslovanja na prvom mestu, a potom i same kompanije u kojoj su zaposleni ili na čijem čelu se u tom trenutku nalaze.

Najbitnije je naglasiti da zvaničan organizator ove edukacije, odnosno Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može da sprovede kako za pojedinačne polaznike, to jest za zainteresovana fizička lica, tako isto i za zaposlene u brojnim preduzećima.

Zahteva se da nadležni u kompanijama, čiji bi određeni broj zaposlenih trebalo da pohađaju ovu obuku, najpre kontaktiraju organizatora, odnosno ovlašćeno lice bilo koje poslovnice pomenute obrazovne institucije, a kako bi se usaglasili oko svih neophodnih detalja. Potrebno je da se oni dogovore prvo oko tačnog datuma početka korporativne obuke, a posle toga i oko ostalih detalja, koji moraju uključivati termine održavanja časova i njihov tačan raspored. A uzevši u obzir da pomenuta obrazovna institucija nastoji da olakša polaznicima, odnosno radnicima tog preduzeća maksimalno pohađanje ove edukacije, to može dozvoliti i organizaciju časova na njihovom radnom mestu. Očekuje se u tom slučaju da budu svi propisani zahtevi ispoštovani, to jest da nastava u tom slučaju bude organizovana u prostoru, koji mora da bude opremljen uz maksimalnom poštovanje pravila. Sa svim tim pravilima će da budu upoznati nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća na vreme, kako bi bili u prilici da ih ispoštuju. A kada sve to budu definisali zajedno, podrazumeva se da će nadležni i obavestiti polaznike kako o načinu organizacije časova, tako isto i o lokaciji na kojoj će tom prilikom nastavu definisani broj zaposlenih da prati.


Prema nešto drugačijim pravilima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - postanite stručnjak za internet poslovanje za fizička lica. A od njih se prethodno očekuje da u skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije izvrše prijavu, potom da se isto uz maksimalno poštovanje pravila upišu i da izaberu gde će i prema kom principu predavanja da pohađaju.

Svakog radnog dana, odnosno u toku radnog vremena konkretnog predstavništva može lično zainteresovani kandidat da izvrši prijavu ili da kontaktira nadležne u izabranoj poslovnici putem telefona. Sem toga, ima pravo kad god to poželi da pošalje i mejl sa osnovnim podacima, koji su potrebni za prijavu. U načelu je važno da navede kako svoje ime i prezime tom prilikom, tako isto i datum rođenja, odnosno broj telefona.

Pravilnikom konkretne obrazovne institucije je predviđeno da upis svakog prijavljenog pojedinca mora da bude izvršen isključivo uz njegovo lično prisustvo. Naravno da će to biti predočeno kandidatima već prilikom prijavljivanja, a nadležni u konkretnoj poslovnici će im objasniti i koja dokumenta imaju obavezu tada da prilože. Isto tako će im biti rečeno i da se nastava organizuje online i na klasičan način, što znači da oni lično mogu izabrati gde će predavanja da pohađaju. Uz to je pravilnikom konkretne obrazovne institucije predviđeno da se i jedan i drugi vid edukacije mogu organizovati kako kroz individualnu i grupnu nastavu, tako isto i u formi takozvane poluindividualne, u kom slučaju dvoje njih treba časove da pohađaju. S obzirom na to da se u ponudi nalaze sve te opcije, sasvim je logično zašto se od prijavljenih kandidata zahteva da se odluče u trenutku upisa kako će pohađati predavanja i gde će to učiniti.

TESTOVI


Kao što smo ranije već pomenuli, na raspolaganju je mogućnost da časovi budu organizovani u namenskim prostorijama jedne od poslovnica konkretne institucije ili online, a i jedan i drugi vid nastave može biti održan na tri načina, to jest u formi grupne, poluindividualne ili individualne. Jednostavnije govoreći, svaki kandidat bira da li će samostalno pohađati predavanja ili će to učiniti u društvu još jedne ili više osoba, te gde će boraviti dok nastava bude trajala.

Naravno da mora imati sopstveni kompjuter svaki onaj polaznik, kome odgovara online kurs i obuka - postanite stručnjak za internet poslovanje, jer će upravo preko tog uređaja on predavanja i biti u obavezi da prati. A da bi to mogao da učini, moraće i samostalno da instalira poseban program na odabrani uređaj. Sve neophodne informacije i o karakteristikama uređaja i samog softvera, odnosno o postupku njegove instalacije će blagovremeno nadležni u konkretnom predstavništvu dati svakom pojedinačnom polazniku. U suštini je u pitanju vrlo jednostavan princip instalacije programa, tako da bi trebalo u potpunosti lako da se snađe svaki pojedinačni kandidat tom prilikom. Ali za slučaj da mu bude potrebna pomoć stručnjaka, treba da zna da IT sektor postoji u apsolutno svakom predstavništvu institucije organizatora. A u njemu su zaposleni najbolji stručnjaci, čija je dužnost da pomažu polaznicima kojima je to potrebno, bez obzira da li se problem javi dok pohađaju predavanja putem računa ili u trenutku dok pokušavaju samostalno da instaliraju specijalni program za praćenje časova.

Mogu se zainteresovani odlučiti i za opciju da časove pohađaju u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije. Tada se nastava organizuje prema klasičnom principu, a svakako kandidat treba da izabere na koji način će predavanja pohađati, kako bi od nadležnih mogao da dobije informacije o datumu početka edukacije, terminima u kojima će časovi da budu održani i o tačnom rasporedu njihovog održavanja.

Prethodno je već navedeno da se i onlajn i klasična nastava mogu pohađati na jedan od tri načina. Zato svaki kandidat bira da li će stručni seminar - postanite stručnjak za internet poslovanje da pohađa u paru, u grupi ili individualno, posle čega će sve relevantne informacije o načinu organizacije časova on i da dobije. Svakako se razlikuje broj polaznika kod svakog tipa edukacije, tako da dvoje njih treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, jedno lice prati individualnu, a u jednoj grupi treba da bude prisutno od minimum četvoro do maksimalno osmoro polaznika.

Međutim, da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da je različit i način organizacije za nastavu u grupi, sa jedne strane i za individualnu, odnosno poluindividualnu edukacije, sa druge.

Kako je na nivou konkretne obrazovne institucije unapred određeno koliko kandidata treba da prisustvuje grupnom tipu edukacije, sasvim je jasno i zbog čega je navedeno pravilo da u okviru svake poslovnice prvo mora grupa od četiri osobe najmanje da bude oformljena. Praktično rečeno, tek nakon što taj zahtev bude ostvaren, u tom predstavništvu će i moći da bude organizovana nastava prema takvom principu. Zapravo će tek posle toga koordinator za nastavu imati pravo da odluči o tome na koji način će predavanja za tu grupu polaznika da budu organizovana, pošto jedino on ima ovlašćenja i dozvolu to da učini. Dakle, pošto 4 osobe prijavu budu izvršile u okviru samog predstavništva, koordinator će da odredi kog datuma bi trebalo da počne edukacija, kao i u kojim terminima će da budu održana predavanja. Mada on tom prilikom donosi odluku i o rasporedu časova, moramo napomenuti da je informacija o tome koliko bi trebalo grupna obuka i kurs - postanite stručnjak za internet poslovanje ukupno da traje dostupna svima još ranije, jer se o tome odlučuje prethodno za svako predstavništvo konkretne institucije. Kako su u pitanju posebno stroga pravila organizacije, to moraju svi zainteresovani biti obavešteni da se izmene po zahtevu pojedinačnih polaznika ne smeju dozvoliti prilikom organizacije nastave u grupi. Suština je da se od njih očekuje maksimalno da poštuju sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu pre toga u skladu sa pravilima bude precizno definisao.

Inače još postoji mogućnost i da pojedinačni polaznici ovu edukaciju pohađaju kako samostalno, tako isto i u paru, to jest u društvu još jednog kandidata, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i individualni i poluindividualni seminar. A tom prilikom je primetna jedina razlika u broju kandidata, dok se potpuno ista pravila organizacije primenjuju. Jednostavno će jedan kandidat ili dvoje njih, a što u principu sve isključivo zavisi od toga da li je u pitanju individualni tip nastave ili poluindividualni, biti u obavezi da direktno sa nadležnim licem u izabranoj poslovnici i sa profesorom precizno definišu kako će u tom slučaju časovi da budu organizovani. Dakle, da pojednostavimo, jedna kandidat ili njih dvoje će u tom slučaju direktno sa koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom koji treba poluindividualni ili individualni tip nastave da vodi, precizno definisati kog datuma će početi obuka, odnosno u kojim će terminima da budu organizovani časovi i na koji način će biti celokupni nastavni fond predviđen programom u tom slučaju raspoređen. Posredno to dovodi i do toga da oni zajedno odlučuju o dinamici u skladu sa kojom će u konkretnom slučaju predavanja za dvoje ili jednog polaznika da budu organizovana.

Koje oblasti će obraditi specijalizovani seminar - postanite stručnjak za internet poslovanje?

Kako je prema definiciji određen pojam internet poslovanja, odnosno šta u osnovi uključuje internet i rad na toj mreži jeste prva tema sa kojom bi trebalo specijalizovana obuka i kurs - postanite stručnjak za internet poslovanje svakog polaznika da upozna. Odmah nakon toga će profesori objasniti i na koji način su marketinške aktivnosti povezane sa internetom i zbog čega mora posebna pažnja zaposlenih u brojnim kompanijama da bude na taj segment usmerena.

U eri globalne internet komunikacije, vrlo je važno da određena firma svoje poslovanje predstavi i na taj način. Međutim, nije dovoljno samo biti prisutan na internetu, već i deliti adekvatne informacije sa pratiocima naloga, a ujedno i činiti sve što je potrebno da bi se doprlo do što većeg broja ljudi. Upravo u tome se i ogledaju brojne marketinške aktivnosti na internetu, pa će njima biti i posvećena značajna pažnja tokom ove specijalizovane edukacije.

Profesor će se potruditi da što je moguće bolje i jednostavnije objasni svakom polazniku zbog čega je važno uskladiti marketinške aktivnosti sa pravilima interneta, a primarno društvenih mreža, kao što su Facebook, Instagram i LinkedIn.

S obzirom na to da se očekuje da svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za internet poslovanje ima određena znanja korišćenja interneta, to će profesori samo ukratko da se osvrnu na pravila kreiranja profesionalnih, odnosno poslovnih naloga na pomenutim društvenim mrežama. U skladu sa nastavnim programom će da bude objašnjeno polaznicima i kako bi trebalo da komuniciraju sa pratiocima tih profila na društvenim mrežama, odnosno na koji način je najbolje da budu plasirane informacije, kako bi doprle do što većeg broja klijenata.

Sem toga biće govora i o plaćenim internet kampanjama, te će predočiti profesori detaljno da li je to isplativ način reklamiranja ili nije.

Kroz pažljivo odabrane primere će svako, ko bude odlučio da pohađa stručni seminar - postanite stručnjak za internet poslovanje imati priliku da razume kako bi trebalo da funkcioniše poslovanje na taj način. Takođe će profesori da se potrude i da omoguće polaznicima da shvate šta bi sve trebalo da učine, da bi unapredili kvalitet poslovanja kompanije u kojoj su zaposleni ili na čijem čelu se oni lično nalaze. A tu bi valjalo da dodamo i podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje po zahtevu i korporativni tip edukacije. U tom slučaju predavanja treba da pohađaju isključivo lica, koja su u određenoj firmi zaposlena. Sve to znači da su oni usmereni na postizanje vrlo sličnih ciljeva, pa i primeri iz prakse, koje predavači budu koristili tokom ove edukacije, mogu biti uzeti iz domena poslovanja kompanije u kojoj su polaznici zaposleni. Zahvaljujući takvoj fleksibilnosti će prisutni da budu u prilici i da mnogo lakše shvate šta bi trebalo da preduzmu, kako bi internet poslovanje njihovog preduzeća bilo mnogo uspešnije.

Ukoliko neki polaznik ima bilo koje pitanje u vezi sa obrađenim temama, trebalo bi da bude slobodan u završnom delu ove specijalizovane obuke da ga uputi predavačima. Naime, upravo je završno predavanje zamišljeno kao interaktivno, pa je i sasvim očekivano da svaki kandidat tom prilikom uzme učešće.

Kada će biti organizovana stručna obuka i kurs - postanite stručnjak za internet poslovanje i na kojoj lokaciji?

Zvaničnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za internet poslovanje može biti organizovan kako za fizička lica, tako isto i za pravna, odnosno za zaposlene u kompanijama. Naravno da se princip organizacije nastave u oba slučaja razlikuje, ali se isto tako podrazumeva da će svako biti precizno o detaljima u vezi sa sprovođenjem predavanja na vreme obavešten.

Potrebno je da napomenemo odmah da isključivo nadležno lice u okviru kompanije, koja je zainteresovana za organizaciju korporativne obuke, treba i da definiše sa nadležnima u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije kako će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani. Najpre je neophodno da oni zajedno preciziraju kog datuma bi trebalo zaposleni predavanja da počnu da pohađaju, a posle toga da se usaglase i oko datuma početka korporativnog kursa, kao i oko toga kakvim tempom će programom predviđeni broj časova da bude organizovan. Naročito je važno da klijent bude obavešten o tome da je korporativni seminar - postanite stručnjak za internet poslovanje jedini tip edukacije koji može biti organizovan i na drugom mestu. U suštini će tom prilikom biti dozvoljeno da radnici tog preduzeća nastavu pohađaju i u okviru svog radnog mesta, ali samo ako svi propisani uslovi budu ostvareni. Nadležni u okviru zainteresovane firme će svakako da budu informisani najpre o tome koji zahtevi moraju da budu ispunjeni, odnosno šta sve treba da postoji u tom prostoru. A pravilnikom konkretne obrazovne institucije je predviđeno da će svaki polaznik, odnosno radnik kompanije na za to propisani način da bude o svim tim detaljima informisan, naravno u propisanom roku.

Najjednostavnije govoreći, pred pojedinačne polaznike je stavljen zahtev da izaberu samostalno i na kojoj lokaciji će predavanja da pohađaju i prema kakvom principu će to učiniti, a da bi na osnovu toga mogli sve relevantne informacije da dobiju.

Primarno moramo naglasiti da ovaj kurs može biti organizovan kako u formi grupne nastave, tako isto i kroz individualnu, odnosno poluindividualnu, a za sva tri tipa edukacije važi pravilo da kandidati časove mogu pohađati kako na klasičan način, tako isto i putem interneta. U suštini, od njihove odluke će zavisiti svi detalji koji su vezani za organizaciju obuke, te se podrazumeva da u trenutku zvaničnog upisa svaki prijavljeni ima obavezu i da se između ponuđenih opcija opredeli.

Moramo posebno istaći da grupna obuka i kurs - postanite stručnjak za internet poslovanje uključuje prisustvo većeg broja polaznika nastavi, odnosno između najmanje četvoro i najviše osmoro njih. Međutim, samo jedan kandidat treba da pohađa individualni tip obuke, a pravilnikom konkretne obrazovne institucije je predviđeno da se poluindividualna nastava isključivo organizuje za dvoje kandidata u istom momentu. Ipak, iako je broj polaznika za svaki vid edukacije drugačiji, činjenica je da postoje i uočljive razlike u načinu organizacije, te će svaki pojedinačni polaznik sa tim detaljima blagovremeno i da bude upoznat.

Kako je jasno definisan broj osoba, koje treba da prisustvuju grupnom tipu edukacije, to je vrlo važno da minimum 4 osobe izvrše prijavu u okviru konkretne poslovnice, a kako bi grupa uopšte mogla da bude formirana. Upravo je formiranje grupe od minimalnog broja članova navedeno od strane pomenute obrazovne institucije kao jedini zahtev, koji mora da bude ostvaren, kako bi nastava za grupu polaznika uopšte mogla u tom predstavništvu da bude sprovedena. Posebno je važno da to zna svaki kandidat, kako ne bi bio u nedoumici zbog čega nastava tog tipa ne počinje odmah nakon što on izvrši prijavu. U suštini, grupni tip obuke će biti organizovan tek posle zvaničnog formiranje grupe, kojom prilikom će ovlašćeni koordinator za nastavu odlučiti i o datumu početka edukacije i o svim ostalim detaljima. Prvenstveno se misli na definisanje termina u kojima će časovi za tu grupu polaznika da budu organizovani i na raspored predavanja, s obzirom na to da prethodno biva definisano koliko će ukupno nastava u grupi da traje i to važi za apsolutno svako predstavništvo ove institucije. Inače, ono što nadležni u konkretnoj poslovnici budu definisali i o čemu budu precizno informisali članove grupe nije podložno promenama, što znači da zahtevi kandidata u vezi sa izmenom termina održavanja časova, na primer, ne smeju ni u kom slučaju da budu uzeti u obzir.

Sledeće što treba da znaju polaznici jeste da nastavu mogu da pohađaju i u okviru individualne, odnosno u paru, a u kom slučaju će biti organizovan takozvani poluindividualni kurs. Važno je da svako od njih tada zna da se na potpuno isti način organizuje nastava koju treba da pohađa jedan kandidat i dvoje njih, a u pitanju su naročito fleksibilna pravila. Naime, u tom slučaju će nadležni profesor i ovlašćeni koordinator za nastavu biti u obavezi da sa jednim polaznikom ili sa njih dvoje definišu na koji način će časovi biti organizovani. Jednostavno rečeno, oni će se usaglasiti oko datuma početka jednog ili drugog tipa edukacije, kao i oko toga u kojim terminima će da budu predavanja organizovana. S obzirom na to da će zajedno precizirati i kakvom dinamikom će biti organizovani časovi u konkretnom slučaju, oni će odlučiti posredno i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualna ili individualna obuka i kurs - postanite stručnjak za internet poslovanje.

Istakli bismo i informaciju da se kako nastava u grupi, tako isto i poluindividualna, ali individualna mogu organizovati na dva načina, to jest na dve lokacije. Zato bi trebalo svaki kandidat da izabere između klasičnog tipa nastave i onoga, koji podrazumeva praćenje predavanja online, odnosno putem računara, a sa različitih lokacija.

Poslovnice navedene obrazovne institucije su smeštene na više od 30 lokacija širom naše zemlje. Klasičan tip nastave će u okviru svake od njih da bude organizovan prema tačno definisanim pravilima.

A ukoliko zainteresovanima ne odgovara u potpunosti da nastavu pohađaju na klasičan način, na raspolaganju im je kurs koji mogu pratiti online, odnosno preko računara. U tom slučaju je njihova obaveza najpre da obezbede kompjuter propisanih karakteristika, a potom i da borave u prostoru, u okviru koga postoji stabilna veza sa internetom, kako bi na zahtevanom nivou bio kvalitet edukacije u tom slučaju. Isto tako je važno i da svaki kandidat instalira predviđeni softver, kako bi mogao da prati predavanja na taj način bez apsolutno ikakvih smetnji. Precizne informacije o načinu instalacije programa će svako od njih na vreme da dobije od nadležnih u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije. Isto tako je vrlo važna informacija i da odeljenje za pružanje tehničke podrške polaznicima u svakoj poslovnici postoji. A u okviru njega su zaposleni iskusni IT stručnjaci, koji će se potruditi da u što kraćem roku otklone bilo kakav problem, na koji polaznik eventualno bude naišao ili dok časove online bude pohađao ili dok bude prema pravilima vršio instalaciju namenskog softvera.

Koliko je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za internet poslovanje traje?

Svako fizičko lice koje odluči da pohađa ovu edukaciju mora i da izabere koji tip nastave će pratiti, jer upravo od toga zavisi i koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs - postanite stručnjak za internet poslovanje.

Baš iz tog razloga što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu, biće posebno naglašeno svakom pojedinačnom prolazniku da treba da izabere prilikom zvaničnog upisa kako želi obuku da pohađa. A u skladu sa time će i da bude definisano da li informacije o trajanju nastave može da dobije tada ili kasnije, jer to zavisi od način organizacije.

Naime, o tome kako bi trebalo da ukupno 12 časova nastavnog programa bude raspoređeno u slučaju poluindividualne ili individualne nastave će se dogovoriti zajedno dvoje ili jedan polaznik sa profesorom i sa ovlašćenim licem poslovnice organizatora, u kojoj je prethodno taj kandidat prijavu izvršio.

Ali zato kada je u pitanju grupni tip nastave, odluku o tome koliko će trajati ukupno edukacija donosi isključivo organizator i to važi za apsolutno svaku poslovnicu. Dakle, iz tog razloga i napominjemo da će grupni tip edukacije trajati ukupno jedan mesec. A ono što koordinator za nastavu ima obavezu naknadno da definiše jeste raspored predavanja i termini u kojima će časovi da budu organizovani, kao i datum početka, ali to sve može da bude određeno isključivo nakon što grupa od 4 osobe najmanje bude formirana u tom predstavništvu navedene institucije.

Moramo naglasiti i to da je ponudom obuhvaćena i mogućnost da stručni seminar - postanite stručnjak za internet poslovanje bude organizovan za određeni broj zaposlenih u okviru konkretne kompanije. U tom slučaju će pomenuta institucija da organizuje korporativni tip nastave, ali tada važe nešto drugačija pravila organizacije. A u suštini je predviđeno da detalje o rasporedu predviđenog broja predavanja, ali i o svim ostalim detaljima u vezi sa organizacijom nastave treba u tom slučaju da preciziraju, sa jedne strane ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća, a sa druge zvanično ovlašćeni predstavnik poslovnice organizatora, koju su nadležni kontaktirali u vezi sa dogovorom oko organizacije te vrste nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite stručnjak za internet poslovanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje