Kurs i obuka - Postanite vrhunski analitičar IT industrije

Svakako se očekuje da osobe, koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - postanite vrhunski analitičar IT industrije imaju najpre interesovanje za konkretnu tematiku, a potom i da imaju visok nivo znanja rada na računarima, te da su raspoloženi ta znanja da nadograde. Podrazumeva se da će se profesori potruditi da na najbolji mogući način predstave gradivo polaznicima i omoguće im da se zaista u budućnosti bave ovim naročito perspektivnim zanimanjem.

Upis je obavezan za sve pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica, a pre toga se zahteva da oni izvrše prijavu.

U principu je prilikom prijavljivanja neophodno da svako od njih navede osnovne informacije o sebi, a koje moraju izuzev imena i prezimena kandidata, da uključuju i kontakt podatke, kao i datum njegovog rođenja. Inače postoje tri načina za prijavljivanje, te se podrazumeva da će svaki kandidat odabrati onaj, koji njemu u tom trenutku najviše bude odgovarao. Postoji opcija da konkretne podatke kandidati pošalju na mejl adresu, zatim da ih izdiktiraju zaposlenima u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili lično ili preko telefona. A to koji će način od svih izabrati zainteresovani je njihova volja.


U svakom slučaju postupak je sledeći: nakon što kandidat izvrši prijavu, nadležni će ga kontaktirati i informisati o postupku upisa, te o činjenici da ova obrazovna institucija nudi nekoliko opcija za praćenje nastave i da je zato neophodno svako od njih da se odluči u trenutku prijave ili upisa najkasnije između svih tih mogućnosti.

Navedeno je u pravilniku konkretne obrazovne institucije da upis mora biti izvršen isključivo uz lično prisustvo svakog pojedinačnog polaznika, što će svakako biti predočeno njima već prilikom prijave. Naravno da su u obavezi i propisana dokumenta tom prilikom da dostave, te se podrazumeva i da će ih nadležni u okviru konkretnog predstavništva o tome svakako na vreme informisati.

A što se tiče odabira, svaki prijavljeni polaznik ima mogućnost da odluči časove da pohađa u grupi ili individualno, odnosno u formi takozvane poluindividualne nastave, kada će specijalizovani seminar - postanite vrhunski analitičar IT industrije biti organizovan za dvoje polaznika. Sledeće što mora odabrati jeste na kojoj se lokaciji da boravi dok predavanja prati, uzevši u obzir da je u ponudi i online nastava i klasična.

TESTOVI


Grupni tip edukacije se smatra ujedno i najrigoroznijim, zato što su vrlo strogo definisana pravila i zato što nisu podložna promenama. U suštini je predviđeno da koordinator za nastavu u okviru predstavništva, u kome je dovoljan broj kandidata prijavljen, odluči o načinu organizacije časova. S obzirom na to da u jednoj grupi nastavu treba da prati između četvoro i osmoro polaznika, to se i zahteva da se minimalan broj njih prvo prijave u konkretnom predstavništvu, da bi bio ostvaren osnovni zahtev za sprovođenje edukacije tog tipa. A onog trenutka kada grupa od najmanje četiri osobe u toj poslovnici bude zvanično oformljena će koordinator za nastavu imati pravo da odluči ne samo o tome kog datuma će edukacija početi, nego i o svemu ostalom. Najbitnije je da tom prilikom bude utvrđeno i u kojim će tačno terminima predavanja za tu grupu kandidata da budu organizovana i u skladu sa kakvom dinamikom će programom određeni nastavni fond da bude raspoređen. Svi kandidati će već prilikom prijavljivanja i upisivanja dobiti informaciju o tome koliko je predviđeno da traje grupni tip edukacije, jer o tome ne odlučuje koordinator za nastavu, već je to informacija koja je dostupna ranije, pošto odluku o tome donose nadležni u okviru pomenute specijalizovane obrazovne institucije. Ne postoji mogućnost da bilo šta od pomenutih segmenata bude izmenjeno, a ako to član ma koje grupe bude zahtevao. Naravno da će posle definisanja svih ovih detalja polaznici dobiti precizne informacije o svemu i da će svakako biti naglašeno da se izmene ne dozvoljavaju.

Svaki prijavljeni kandidat, koji ne može da se uklopi u tako strogo određena pravila ima na raspolaganju mogućnost i da nastavu pohađa sasvim samostalno, uzevši u obzir da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i individualni seminar. Mnogo su slobodnija pravila organizacije nastave u tom slučaju, jer upravo kandidat zajedno sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu donosi odluku o tome kako će predavanja biti organizovana. A pod tim mislimo na činjenicu da se oni usaglašavaju ne samo oko datumu početka individualne nastave, već i oko toga u kojim će tačno terminima da budu organizovani časovi. Inače njihova obaveza je da se dogovore i oko toga kakvom dinamikom bi trebalo ukupan broj časova da bude raspoređen, a što ustvari znači da će se oni usaglasiti oko trajanja individualnog tipa edukacije.

Treća opcija koja je dostupna fizičkim licima jeste takozvana poluindividualna obuka i kurs - postanite vrhunski analitičar IT industrije, a tada dvoje polaznika nastavu treba da pohađaju u isto vreme. Inače je u pitanju takozvana nastava u paru, koja se organizuje na potpuno isti način kao i edukacija, koja je namenjena isključivo jednoj osobi, to jest individualna. Naime, postoji samo jedna razlika između njih, a ona se odnosi na broj kandidata koji predavanja pohađaju, dok je princip organizacije časova potpuno isti. Dakle, koordinator za nastavu i profesor bi trebalo sa dvoje polaznika u tom slučaju da se dogovore oko načina organizacije časova, to jest oko datuma početka nastave, termina i dinamike sprovođenja časova, te trajanja edukacije tog tipa.

Važno je da svaki prijavljeni kandidat bude upoznat sa činjenicom da se kako grupni tip edukacije, tako isto i poluindividualni i individualni mogu pohađati i prema klasičnom principu i putem kompjutera, što znači da svaki polaznik treba da se između te dve mogućnosti opredeli.

Konkretna obrazovna institucija za sada posluje na više od 30 lokacija, koje se nalaze na teritoriji naše zemlje. A u okviru svake od tih poslovnica može biti organizovana nastava na klasičan način. Informacije o tome u kojim će terminima biti održani časovi će dobiti svaki prijavljeni polaznik onog trenutka, kada bude odlučio na koji način od svih ponuđenih želi predavanja da pohađa.

Još postoji opcija i da specijalizovani kurs i obuka - postanite vrhunski analitičar IT industrije bude organizovan online, to jest da nastavu kandidat prati preko sopstvenog računara. U tom slučaju je vrlo važno da konkretni kompjuter ima odgovarajuće performanse, a sa čime će svakako polaznici biti na vreme upoznati. Naime, njima će biti predočeno od strane organizatora koje karakteristike mora da zadovolji konkretni kompjuter, da bi on mogao da bude korišćen za praćenje predavanja po tom principu. Isto tako će svaki polaznik dobiti informacije i o tome kako uopšteno funkcioniše nastava na taj način i koji softver bi trebalo on da instalira. Generalno rečeno, proces instalacije softvera se ne može svrstati u zahtevne, pa se u tom smislu očekuje da svaki kandidat tom postupku pristupi potpuno samostalno, a na osnovu smernica koje će mu prethodno dati nadležni u konkretnoj poslovnici. Iako se to u principu retko dešava, može doći do određene poteškoće u toku postupka instalacije programa. Međutim, to uopšte ne treba da brine niti jednog polaznika, zato što ova specijalizovana obrazovna institucija obezbeđuje i usluge IT stručnjaka, čija dužnost je da pružaju tehničku pomoć svim zainteresovanima u toku postupka instaliranja softvera, ali isto tako i u toku praćenja nastave prema tom principu. Moramo posebno naglasiti i to da učenje na daljinu, odnosno onlajn kurs može biti organizovan sa bilo koje lokacije, ali veza sa internetom mora da bude na visokom nivou kvaliteta. Naravno da o tome neizostavno treba da vodi računa kandidat, tako da će ta informacija posebno da bude predočena svakom pojedincu, koji odluči nastavu na taj način da pohađa.

Određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji može takođe da pristupi praćenju ove stručne obuke, a u tom slučaju će pomenuta specijalizovana obrazovne institucije organizovati korporativni seminar - postanite vrhunski analitičar IT industrije. Pravila se donekle razlikuju, jer se maksimalno tom prilikom ostvaruju zahtevi i klijenata u svakom segmentu. Naime, čak ako to nadležno lice zainteresovane kompanije bude zahtevalo, organizator će omogućiti promenu lokacije održavanja nastave. Jedini uslov koji mora biti ostvaren jeste da u okviru konkretne kompanije bude izabran odgovarajući prostor. Podrazumeva se da će pre toga nadležno lice zainteresovane firme da dobije informacije o tome kako treba da bude opremljen prostor, da bi bilo dozvoljeno u njemu organizovati nastavu za određeni broj zaposlenih. Moramo napomenuti i to da jedino kada je u pitanju korporativna obuka, ova obrazovna institucija dozvoljava izmenu lokacije održavanja nastave. U svakom slučaju će nadležno lice pomenute institucije da precizira detalje sa ovlašćenim predstavnikom zainteresovanog preduzeća, a u smislu da će definisati zajedno kog datuma će početi korporativna obuka, te u kojim će terminima biti organizovani časovi i kakva će dinamika tada biti poštovana. S obzirom na to da odlučuju i o rasporedu predavanja, oni posredno zajedno definišu i koliko bi ukupno trebalo korporativni kurs dana da traje, odnosno na koliko će dana biti raspoređen predviđeni nastavni fond. Svi polaznici, to jest prethodno tačno definisani broj zaposlenih tog preduzeća će o ovome na vreme da budu informisani.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - postanite vrhunski analitičar IT industrije?

Da bi bilo ko, ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - postanite vrhunski analitičar IT industrije mogao tim poslom u budućnosti da se bavi, on neizostavno mora biti upoznat sa time šta spada u opis ovog zanimanja. U tom smislu će profesor da se potrudi da objasni polazniku šta je to što vrhunskog IT analitičara izdvaja u odnosu na onoga, koji se smatra prosečnim. U osnovi je to radno iskustvo, ali i određene veštine, kao što je samoinicijativnost i ambicioznost, te motivisanost za poboljšanje kvaliteta poslovanja na ličnom nivou, a zatim i na globalnom, tako da će o svim tim aspektima biti govora u toku uvodnog predavanja.

Sa različitim tipovima analiziranja poslovanja kompanija će biti upoznat svako ko bude želeo da pohađa ovu edukaciju.

Podrazumeva se da će profesori govoriti i o tome šta je definisano kao postupak mapiranja, a zatim šta se tačno smatra pod pojmom segmentiranja kompanija.

Potom će prisutni naučiti zbog čega je važno da sa puno pažnje bude formirana baza podataka određenih firmi, te kako i uz primenu kakvih alata se vrši analiza njihovog poslovanja.

Vrlo važan aspekt poslovanja svakog stručnjaka te vrste jeste i izveštavanje, pa se podrazumeva da će specijalizovana obuka i kurs - postanite vrhunski analitičar IT industrije naročitu pažnju na taj segment usmeriti. Primeri različitih izveštaja će biti prikazani prisutnima, kako bi oni mogli bolje da shvate u kojoj situaciji se koji od njih primenjuje.

Ukratko će se profesori osvrnuti i na važnost uspešne poslovne komunikacije, a tom prilikom će biti prezentovani i brojni primeri. Na osnovu tih primera će polaznici dobiti priliku da shvate kako bi trebalo da funkcioniše u praksi uspešna komunikacija sa poslovnim partnerima i nadređenima, odnosno sa zaposlenima u kolektivu, ali tako isto i koje su najčešće greške koje se javljaju u toj vrsti komunikacije. Bitno je da upravo ti negativni primeri iz prakse budu prikazani, kako bi polaznici još jasnije shvatili o čemu treba da vode računa.

Podrazumeva se isto tako da će stručni kurs i obuka - postanite vrhunski analitičar IT industrije određeni segment usmeriti na to da upozna prisutne sa trendovima u oblasti IT sektora, odnosno IT industrije, a koji trenutno vladaju kako u našoj zemlji, isto tako i u svetu.

Naravno da će biti prikazani i različiti alati koji se koriste prilikom brojnih analiza, te će svakako biti objašnjeno polaznicima i kako sve to ima uticaja na poslovanje.

Pitanja koja imaju kandidati će biti u prilici da postave predavaču za vreme završnog predavanja. Naime, prema nastavnom programu je predviđeno da to predavanje bude interaktivno, to jest da učešće u diskusiji o zadatim temama uzmu svi prisutni. Na taj način će oni moći da razjasne sve što možda nisu razumeli i da mnogo bolje posao, za koji se kvalifikuje tokom ove edukacije u praksi obavljaju.

U kojim terminima i gde će biti stručni seminar - postanite vrhunski analitičar IT industrije održan?

Sve informacije ne samo o vremenu održavanja nastave, nego i o tome na kojoj lokaciji će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - postanite vrhunski analitičar IT industrije će biti dostupne svakom pojedinačnom polazniku u momentu prijavljivanja, to jest kada bude bio vršen zvaničan upis.

U principu je najvažnije da svako od njih odluči koja od ponuđenih opcija mu najviše odgovara, pa će u skladu sa time i da dobije neophodne informacije.

Vrlo je važno da naglasimo i to da u okviru svake poslovnice, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizacije nastave na klasičan način, ali isto tako postoji i opcija da predavanja budu praćena onlajn. Samim tim će i mesto održavanja nastave zavisiti od toga koju varijantu od ponuđenih bude odabrao pojedinačni polaznik.

Isto tako je navedena mogućnost da predavanja budu pohađana ili u formi grupne ili poluindividualne nastave, te naravno da može biti organizovana i individualna edukacija. A na osnovu odluke svakog pojedinačnog kandidata o tome kako želi časove da pohađa će i biti definisane informacije o terminima njihovog održavanja, ali i o mnogim drugim detaljima.

Sada je već jasnije zašto se zahteva da svaki prijavljeni izabere između ponuđenih opcija i da svoju odluku navede nadležnima u okviru konkretne poslovnice pomenute specijalizovane obrazovne institucije.

Moramo napomenuti i to da se sve navedeno ne odnosi isključivo na fizička lica, jer postoji mogućnost i da bude organizovan korporativni seminar - postanite vrhunski analitičar IT industrije. Inače će u tom slučaju časove da prati određeni broj zaposlenih u okviru bilo koje kompanije. Predviđeno je pravilnikom institucije organizatora da se nadležno lice tog preduzeća dogovara o načinu organizacije časova i o mestu, na kome će zaposlenima biti omogućeno da pristupaju predavanjima, direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom te obrazovne institucije. Dakle, potrebno je da se klijent i organizator, to jest ovlašćeni predstavnici jedne i druge strane usaglase prvo oko toga na kojoj se lokaciji časovi za zaposlene da budu organizovani. Stvar je u tome da samo kod korporativne obuke organizator dozvoljava izmenu mesta održavanja nastave, a u smislu da će predavanja biti organizovana u okviru same kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. A na taj način će njima biti značajno olakšano i moći će da uštede vreme, ali će izmena biti dozvoljena isključivo ako nadležno lice tog preduzeća obezbedi optimalne uslove za rad. Sve to podrazumeva da odabrani prostor mora biti opremljen uz maksimalno poštovanje pravila, kako bi kvalitet edukacije ostao na istom nivou kao i kada se ona organizuje na klasičan način. Isto tako je važno da se oni usaglase i oko toga kog datuma bi trebalo da počne korporativni kurs, ali i da definišu u kojim će terminima biti organizovana predavanja i kako će biti predviđeni nastavni fond raspoređen. Kasnije će sve te informacije biti saopštene polaznicima, to jest radnicima konkretne firme.

Sada je potrebno da se vratimo na edukaciju namenjenu fizičkim licima, te da istaknemo da se od njih zahteva da donesu odluku o tome kako će pohađati nastavu i gde, pa će ih posle toga nadležni u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora o svim neophodnim detaljima informisati.

U principu je vrlo važno da svako koga interesuje mogućnost da specijalizovani seminar - postanite vrhunski analitičar IT industrije pohađa onlajn, obezbedi naravno računar preko koga će nastavu pohađati. Tada je vrlo važno i da namenski program instalira na konkretni uređaj, te da to učini samostalno. U principu sam postupak instalacije softvera se ne smatra naročito kompleksnim, te iz tog razloga organizator zahteva da tom postupku pristupi samostalno svaki pojedinačni polaznik. Prethodno će on dobiti jasne smernice o načinu instalacije programa, kao i uopšteno o principu organizacije nastave online. Inače je vrlo važno i da veza sa internetom za konkretni uređaj bude kvalitetna, jer ne bi smelo da dolazi do ometanja signala za vreme trajanja predavanja. Baš iz tog razloga se i naglašava da kandida treba sa puno pažnja da izabere u kom prostoru želi da boravi u periodu dok predavanja pohađa. Napominjemo i to da u okviru svake poslovnice konkretne institucije postoji tim stručnjaka, čija dužnosti je da pružaju tehničku podršku kandidatima kad god je to potrebno. Zato i napominjemo da njih mogu kontaktirati polaznici koji se ne snađu tokom postupka instalacije softvera, odnosno koji budu imali ma kakvu nejasnoću ili pitanje u vezi sa načinom organizacije nastave putem kompjutera.

Druga opcija koja je ponuđena jeste da nastava bude organizovana na klasičan način. A u tom slučaju je predviđeno da predavanja budu održana u prostorijama jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije i to na način koji se smatra uobičajenim. Vrlo je važno da i u tom slučaju svaki kandidat navede koji vid edukacije od ponuđenih njemu najviše odgovara, jer će na osnovu toga dobiti precizne informacije o terminima održavanja časova i o svemu ostalom.

S obzirom na to da je ponudom obuhvaćena i individualna i poluindividualna obuka i kurs - postanite vrhunski analitičar IT industrije i grupna nastava, a da se sva tri tipa edukacije mogu organizovati na klasičan način i online, potrebno je da svaki polaznik odluči kako želi časove da pohađa. A u skladu sa time će on i dobiti informacije ne samo o terminima održavanja časova, nego i o datumu početka nastave i o rasporedu predavanja.

Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti da postoji razlika u načinu organizacije časova, ali i razlika u broju osoba koje treba predavanja da pohađaju.

A na osnovu pravilnika pomenute obrazovne institucije je predviđeno da individualnu nastavu treba da pohađa jedan kandidat, zatim da dvoje njih treba da prate poluindividualnu edukaciju, a da se u jednoj grupi može naći najviše osmoro i najmanje četvoro kandidata.

Da napomenemo i to da su najstrožija pravila prema kojima će biti organizovan grupni tip obuke i da ne postoji mogućnost vršenja nikakvih izmena. Praktično govoreći, sve ono što koordinator za nastavu određene poslovnice bude odredio, a vezano za način organizacije časova u tom slučaju, svakako nije podložno izmenama, što znači da se zahtevi polaznika u tom smislu ne smeju prihvatiti. A on će odlučiti kako o datumu početka nastave u grupi, isto tako i o dinamici sprovođenja časova i o tome u kojem će terminima predavanja da budu za tu grupu polaznika organizovana. Međutim, svi koji su zainteresovani za mogućnost da nastavu pohađaju na taj način moraju imati na umu činjenicu da nastava u grupi ne može da bude organizovana niti u jednoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, ako ne postoji interesovanje. Naime, broj polaznika u jednoj grupi je vrlo precizno definisanja, pa se iz tog razloga i zahteva da najmanje četvoro njih prijavu izvrše u tom predstavništvu, kako bi grupa mogla da bude oformljena. Tek onog momenta kada konkretni zahtev bude bio zvanično ostvaren, pomenuto lice ima dozvolu da definiše kako će časovi biti organizovani. Prethodno ova obrazovna institucija odlučuje koliko bi ukupno trebalo da traje taj tip edukacije, a posle toga koordinator definiše samo raspored predavanja i termine u kojima će časovi biti organizovani, te određuje naravno i datum početka edukacije. Svakako će biti naglašeno prijavljenima da njihovi zahtevi ne smeju biti prihvaćeni, odnosno da ništa od definisanog ne sme biti izmenjeno.

Zato svako kome tako stroga pravila organizacije ne odgovaraju ima mogućnost da se opredeli nastavu da pohađa na drugačiji način. Naime, u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalazi i individualni kurs i obuka - postanite vrhunski analitičar IT industrije i poluindividualna nastava. A u tom slučaju časove pohađa samo jedno lice ili dve osobe u isto vreme, dok su pravila organizacije potpuno ista. Predviđeno je da ovlašćeni koordinator za nastavu zajedno sa nadležnim profesorom odluči u dogovoru sa jednim ili sa dvoje kandidata o tome kako će predavanja biti organizovana. Pod tim se misli da će oni precizirati kako termine održavanja časova i kog datuma će početi nastava u paru ili individualno, tako isto i kakvom će dinamikom predviđeni broj časova da bude organizovan. U suštini je vrlo važno napomenuti i to da će oni na taj način precizirati i koliko će ukupno trajati jedan ili drugi tip edukacije, jer zajedno odlučuju i o dinamici sprovođenja predavanja.

Koliko je predviđeno da će specijalizovana obuka i kurs - postanite vrhunski analitičar IT industrije trajati?

Naročito je važno da prilikom upisivanja svakom polazniku bude predočena činjenica da specijalizovani seminar - postanite vrhunski analitičar IT industrije ima pravo da pohađa kako želi i kako mu odgovara.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave kako u paru i u grupi, tako i individualno. A s obzirom na to da se svaki tip edukacije na drugačiji način organizuje, to i trajanje nastave može da bude različito.

Upravo zato je praktično neizvodljivo reći unapred koliko bi trebalo obuka da traje, izuzev kada je u pitanju edukacija koju pohađa grupa polaznika. Tom prilikom će unapred biti određeno trajanje nastave, a naknadno će koordinator konkretne poslovnice ove obrazovne institucije precizirati ostale detalje.

Potrebno je da tri sedmice polaznici pohađaju kurs ukoliko odluče da im najviše odgovara grupni tip edukacije. Samim tim što je tako predviđeno pravilnikom, oni će vrlo brzo pošto grupa od minimalno 4 člana u tom predstavništvu pomenute obrazovne institucije bude formirana, dobiti informacije i o tome na koji bi način trebalo 10 časova nastavnog programa da bude raspoređeno. Zapravo će biti tom prilikom obavešteni o dinamici sprovođenja predavanja i o datumu početka, odnosno o terminima održavanja časova, a sve to tek pošto grupa od najmanjeg broja članova bude formirana.

Međutim, sve to uopšte se ne primenjuje kada kandidat odluči da nastavu pohađa u paru ili samostalno. Naime, u tom slučaju važe vrlo fleksibilna pravila, a u principu svaki polaznik definiše sa nadležnima kako bi trebalo predavanja da budu organizovana. Pored toga što će se oni usaglasiti o tačnom datumu početka nastave u paru ili individualne, potrebno je da preciziraju sa koordinatorom za nastavu i predavačem u kojim će terminima časovi da budu organizovani i kakvom dinamikom bi trebalo celokupan nastavni fond da bude raspoređen. Na taj način će oni precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje individualni kurs i obuka - postanite vrhunski analitičar IT industrije ili poluindividualna nastava.

Kada se javi potreba za organizacijom korporativnog tipa edukacije, trajanje će takođe biti definisano između klijenta i organizatora. Da budemo precizni, o rasporedu časova, koje bi trebalo zaposleni da pohađaju će se usaglasiti prethodno direktor ili vlasnik zainteresovanog preduzeća i ovlašćeno lice institucije organizatora. Samim tim što će se usaglasiti oko rasporeda predavanja, oni će na taj način zajedno da definišu i koliko bi ukupno trebalo korporativni kurs da traje. Isto tako je predviđeno pravilnikom da se dogovore i oko ostalih detalja, a prvenstveno se misli na datum početka edukacije, termine održavanja časova i lokaciju. Sve te informacije će biti prosleđene polaznicima na propisani način i na vreme.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite vrhunski analitičar IT industrije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje