Kurs i obuka - Pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine

Ne samo ona lica, koja su zadužena u kompanijama različite strukture i veličine za oblast zaštite životne sredine, već i svako ko želi da se upozna sa temom ove obuke iz nekog drugog razloga, može da u bilo koje doba godine izvrši prijavu za njeno pohađanje. Napominjemo da nije naveden nikakav zahtev, tako da jednostavno rečeno, svako ko želi ima pravo da pohađa ovu edukaciju.

Izuzev za pojedinačne polaznike, stručni kurs i obuka - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine se organizuje i za pravna lica, a kojom prilikom je u ponudi korporativni tip edukacije. Tačno definisani broj zaposlenih će pratiti nastavu u tom slučaju, a upravo onako kako zajedno budu odredili njihovi nadležni i predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford. Klijenti kojima više odgovara da svojim radnicima obezbede pohađanje nastave u okviru svoje kompanije bi trebalo to da to napomenu organizatoru, kako bi dobili informacije o obavezama koje moraju da ispune vezano za opremljenost prostora. Osim što će zajedno precizirati gde će časovi biti održani, oni će se dogovoriti i oko njihovog rasporeda, odnosno termina i uopšteno oko datuma početka korporativne obuke.

Pojedinačni polaznici imaju obavezu prvo da izvrše prijavu za pohađanje ovog kursa, a što svakog radnog dana mogu učiniti direktno u jednoj od poslovnica ili putem telefona. Pored toga, dostupna je i mogućnost elektronskog prijavljivanja, kada oni na mejl, sem imena i prezimena, treba da pošalju i datum rođenja, odnosno da ostave broj telefona zarad budućeg kontakta.


Zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije će obavestiti sve prijavljene o dokumentima, koja imaju obavezu da prilože u trenutku upisa. Isto tako će tom prilikom biti informisani i o samom postupku upisivanja, a kada je obavezno da svi prijavljeni budu lično prisutni.

Potrebno je, takođe da se svaki pojedinačni polaznik opredeli gde će nastavu pratiti (online ili u poslovnicama institucije organizatora).

Uslov za pohađanje časova onlajn jeste da kandidat ima lični računar, a biće neophodno da na njega poseban tip softvera instalira na vreme. Kome god odgovara mogućnost da specijalizovani seminar - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine prati na taj način bi valjalo i da osigura stabilnu konekciju sa internetom, a informacije o postupku instalacije softvera, odnosno o pristupanju nastavi na taj način će biti dostupne svakom prijavljenom, kao i tehnička podrška u slučaju potrebe.

TESTOVI


Ukoliko se opredeli za klasičan pristup edukaciji, trebalo bi da u odabranoj poslovnici institucije organizatora budu prisutni u prethodno dogovorenim terminima, a što sve zavisi od toga da li će izabrati nastavu da prate u grupi, pojedinačno ili u paru.

Kada polaznik odabere da časove pohađa individualno, on bi trebalo da se sa profesorom koji će nastavu voditi, kao i sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva pomenute institucije dogovori kako će časovi biti organizovani. Zapravo bi trebalo da zajedno definišu tačan datum početka individualne nastave, a zatim i da odrede termine održavanja predavanja i njihovu dinamiku, odnosno da se usaglase oko tačnog rasporeda.

Sve to isto se primenjuje i kada se organizuje poluindividualna obuka i kurs - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine, ali tada dvoje kandidata u isto vreme pristupaju nastavi, te se shodno tome zajedno sa koordinatorom i sa profesorom dogovaraju oko svega vezano za organizaciju časova.

Najrigoroznija su pravila kada se organizuje grupna nastava, jer tada sve vezano za sprovođenje predavanja definiše isključivo nadležno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora. A kada kažemo konkretnog predstavništva, mislimo na ono u kome se stvore uslovi za početak grupnog tipa edukacije, to jest u okviru koga prijavu bude izvršilo najmanja četvoro kandidata. Pravila navode da inače sme biti prisutno najviše osmoro ljudi u jednoj grupi, a odmah nakon ostvarenja osnovnog uslova i formiranja grupe od minimalnog broja članova, koordinator za nastavu ima zadatak da odluči kada će ona početi, ali i u kojim terminima će predavanja biti organizovana i u skladu sa kakvom dinamikom. Kada budu bili obaveštavani prijavljeni, njima će biti naglašeno da se promene ne dozvoljavaju kod grupnog tipa obuke, jer su tako definisana pravila pomenute institucije.

Koje teme obrađuje stručni seminar - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine?

Vrlo je važno da prilikom dolaska inspekcije, koja vrši nadzor u domenu zaštite životne sredine, nadležni u konkretnom pravnom licu imaju pripremljenu adekvatnu dokumentaciju, pa će upravo tome stručni kurs i obuka - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine primarno da bude posvećen.

Zapravo će edukacija početi od detaljnog objašnjenja i predstavljanja svih ovlašćenja, koje inspektori u tom slučaju imaju, a prvenstveno sa aspekta upravljanja otpadom.

Trebalo bi da polaznici saznaju najpre koja su sve njihova prava u skladu sa trenutno aktuelnim zakonom, odnosno koje obaveze imaju vezano za inspekcijski nadzor.

Naravno da će biti govora o osnovnim odredbama Zakona o upravljanju otpadom, te o njegovoj primeni u praksi.

Profesori će uputiti polaznike ove edukacije i u greške, koje se u praksi vrlo često u takvim situacijama događaju. A nakon predstavljanja najčešćih grešaka, specijalizovana obuka i kurs - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine će biti usmerena i na simuliranje realnih situacija, kako bi polaznici lakše shvatili na koji način ih mogu izbeći.

Biće reči i o kaznenim odredbama Zakona o upravljanju otpadom, tako da će kandidati imati priliku da saznaju i koje ih kazne očekuju ukoliko se ogluše o odredbe tog zakona.

Isto tako će biti govora i o svim izmenama pomenutog zakona, a prvenstveno sa aspekta inspekcijskog nadzora, tako da će polaznici u sve to detaljno biti upućeni.

Da bi oni zaista mogli u svom preduzeću da se pripreme na što bolji način za dolazak inspektora, biće im predočeno i šta su to kontrolne liste, odnosno kako se one popunjavaju, ali i do kojih propusta najčešće u praksi dolazi. Naravno da će predavači da se potrude i da im ukažu na to šta bi trebalo da učine, kako bi takve propuste izbegli, te da bi tokom inspekcijskog nadzora bili potpuno rasterećeni.

Sa svim onim dokumentima, koja sa stanovišta Zakona o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite životne sredine treba da pripreme pravni subjekti će biti upoznati polaznici ove edukacije. Svakako je predviđeno da specijalizovani seminar - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine u završnom delu ponudi polaznicima mogućnost da pitaju profesore sve što ih zanima u vezi sa ovom tematikom. A isto tako je predviđeno da oni budu upoznati sa izmenama vezano za kontrolne liste, ali i sa svim onim indikatorima koji se tom prilikom uzimaju u obzir, odnosno sa njihovim bodovanjem u skladu sa trenutno aktuelnim zakonskim propisima.

Na kojoj lokaciji i kada će biti organizovan stručni kurs i obuka - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine?

Otvorena je mogućnost da svaki polaznik izabere hoće li nastavu pohađati u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili mu više odgovara princip koji podrazumeva online obuka i kurs - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine, uzevši u obzir da tada časove može sa različitih lokacija pratiti.

Potrebno je da ima lični kompjuter, svako ko se odluči da nastavu pohađa onlajn, a isto tako je vrlo važno i da u prostoru iz koga odluči časove da pohađa ima dobru internet konekciju. Budući da se nastava u tom slučaju odvija preko specijalizovanog softvera, njega bi trebalo svaki kandidat samostalno da instalira na svoj računar. Ukoliko u tome ne bude uspeo, dostupna mu je tehnička podrška od strane IT stručnjaka, koji su zaposleni u svakom predstavništvu pomenute institucije. Naravno da oni mogu pomoći kandidatima i ukoliko budu imali bilo kakav problem prilikom praćenja časova preko interneta.

Termini u kojima će biti organizovan specijalizovani seminar - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine zavisi isključivo od svakog pojedinačnog polaznika, a u smislu da on odlučuje da li će časove pohađati u okviru grupne ili individualne, odnosno poluindividualne nastave.

Napominjemo da prilikom praćenja časova u grupi, kandidati imaju obavezu da u potpunosti poštuju ono što nadležno lice u jednoj od poslovnica pomenute institucije bude odredilo. Naime, koordinator za nastavu tom prilikom definiše tačan datum početka nastave u grupi, te određuje termine održavanja časova i naravno, kakvom dinamikom će nastavni fond biti organizovan. Budući da u grupi može biti između četvoro i osmoro ljudi, to je predviđeno da se prvo oformi grupa i to koja broji najmanje 4 člana, posle čega organizator sve ovo definiše i informiše o tome svakog prijavljenog.

Znatno su jednostavnija pravila, koja se poštuju prilikom organizacije individualne, odnosno edukacije koju bi trebalo da pohađa dvoje polaznika. Stvar je u tome da se poluindividualni i individualni kurs i obuka - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine organizuje u onim terminima i onakvom dinamikom, koju neposredno pre toga budu definisali ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, predavač i jedan ili dvoje polaznika.

Trebalo bi napomenuti i to da ova specijalizovana institucija može organizovati i nastavu samo za zaposlene u nekoj kompaniji. Pravila su i tom prilikom vrlo jednostavna, budući da zvanično ovlašćeni predstavnik firme, čiji zaposleni bi trebalo da pohađaju kurs treba da zajedno sa ovlašćenim licem institucije organizatora, odnosno jedne od poslovnica, definiše kog datuma će početi korporativna i obuka, te u kojim terminima će predavanja biti organizovana i kakvim tempom. Takođe je važno napomenuti i da je upravo korporativni tip edukacije jedini, koji može biti održan i van poslovnica ove institucije, tačnije u samoj kompaniji polaznika. Naravno da tada klijent ima obavezu da sve optimalne uslove za rad obezbedi, a podrazumeva se da će organizator o tome da ga prethodno detaljno informiše.

Koliko će ukupno obuka i kurs - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine trajati?

Kada se uzme u obzir podatak da se 15 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu, po kome se organizuje stručni seminar - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine, to će informacije o trajanju nastave biti dostupne svakom kandidatu nakon što on izabere na koji način će pohađati predavanja.

Zapravo samo kod grupnog tipa edukacije je definisano da će 4 dana polaznici pratiti predavanja, uzevši u obzir da o tome odlučuje nadležni predstavnik jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Pošto u poslovnici ove institucije bude bila oformljena grupa, odnosno nakon što se četiri kandidata minimum bude zvanično prijavilo, te bude bila kreirana grupa, biće odlučeno i kog datuma će nastava početi, odnosno kako će biti raspoređeni časovi.

Svakako da ova institucija nudi mogućnost kandidatima i da časove pohađaju u okviru poluindividualne, odnosno individualne nastave, a koje se organizuju na drugačiji način. Naime, dozvoljeno je polaznicima u tom slučaju da se oko rasporeda časova, ali i svega ostalog vezano za organizaciju individualne ili poluindividualne nastave dogovaraju kako se ovlašćenim predstavnikom one poslovnice institucije organizatora, u kojoj su izvršili prijavu, tako isto i sa nadležnim predavačem.

Napomenuli bismo i to da se u zvaničnoj ponudi nalazi i korporativni kurs i obuka - pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine, a informacije o tačnom trajanju tog tipa edukacije će biti naknadno dostupne polaznicima. Da stvar bude jasnija, naglašavamo da predstavnik zainteresovane kompanije ima obavezu da se o rasporedu časova, kao i o datumu početka i o mestu održavanja korporativnog seminara dogovara sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Pripremite se za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje