Kurs i obuka - Rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka

Prema slovu zakona, pomenuta opšta odredba mora u skladu sa pravilima da bude primenjena, pa je vrlo važno da svako ko sa time ima dodira u praksi pohađa stručni seminar - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka. Primarno će tematika ove edukacije biti od koristi svima, koji imaju dodira sa podacima korisnika ili sa podacima klijenata, te je potrebno da poštuje zakonsku regulativu u toj oblasti.

Dobro je da napomenemo i to da ne postoji nikakav određeni zahtev, koji je stavljen pred zainteresovane za praćenje ove edukacije, osim naravno poznavanja osnovnih načela Opšte odredbe o zaštiti podataka. Zato i treba da naglasimo da svaki pojedinačni kandidat, koji želi da se sa ovom temom još bolje upozna, te da zaista razreši sve nedoumice koje eventualno ima vezano za implementaciju Opšte odredbe o zaštiti podataka, može da se prijavi za pohađanje nastave.

U suštini je najbitnije da svako fizičko lice, odnosno pojedinačni polaznik zna da je njegova obaveza kao prvo da izvrši prijavu u skladu sa pravilima navedene institucije.


A svakog radnog dana, pa čak i vikendom ukoliko je jedna od poslovnica navedene institucije otvorena, zainteresovani imaju pravo da izvrše prijavu ili ličnim dolaskom ili preko telefona. Najbitnije je da navedu svoje ime i prezime u prijavi, a potom i broj telefona, kao i datum rođenja. Ukoliko nekome to ne bude u potpunosti odgovaralo, ima pravo i da odabere elektronski način prijavljivanja.

Pre nego što objasnimo koje su karakteristike svakog tipa edukacije, moramo napomenuti da ova obrazovna institucija nudi nekoliko mogućnosti za pohađanje časova svakom pojedinačnom polazniku. Zapravo je dostupna opcija da specijalizovani kurs i obuka - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka bude organizovan onlajn i na onaj način, koji se smatra klasičnim, te da i jedan i drugi tip edukacije mogu biti organizovani kako u formi poluindividualne i individualne nastave, tako isto i kroz grupnu edukaciju.

S obzirom na to da se sve te opcije u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalaze, sasvim bi trebalo i da bude jasno zašto se od svakog kandidata u trenutku upisa zahteva da se opredeli između njih. Zapravo će on odlučiti gde će nastavu da pohađa i na koji način od svih opisanih, posle čega će i da dobije precizne informacije o načinu na koji će časovi da budu organizovani.

TESTOVI


U okviru prostorija bilo kog predstavništva navedene institucije će na klasičan način da bude organizovana edukacija, kada je to potrebno. A u suštini je jedina obaveza kandidata u tom slučaju da poštuje dogovorene termine, te da predavanja pohađa direktno u toj poslovnici.

Ukoliko se neko odluči za opciju da časove pohađa online, onda mora ispoštovati sve zahteve organizatora. Najpre je vrlo važno da boravi u prostoru, u okviru koga postoji stabilna veza sa internetom. Sledeće o čemu mora voditi računa jeste kompjuter i njegove karakteristike, jer one moraju biti odgovarajuće ukoliko kandidat želi da nastava bude maksimalno kvalitetno organizovana i na taj način. I najbitnije od svega, da bi stručna obuka i kurs - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka na taj način mogla da bude u skladu sa pravilima organizovana, mora svaki kandidat pojedinačno da instalira namenski program na svoj kompjuter. Posebno je važno da napomenemo i to da nije uopšte kompleksan postupak instalacije softvera, tako da bi svako od njih trebalo da je u mogućnosti bez ikakvih smetnji i poteškoća to da samostalno učini. Ali ako se ne bude u potpunosti dobro snašao tom prilikom, ima pravo da se obrati nadležnima u izabranom predstavništvu navedene institucije, te da od njih za traži pomoć. IT stručnjaci će se potruditi u tom slučaju da otklone apsolutno bilo koju poteškoću na koju eventualno kandidat bude naišao dok instalira konkretni softver ili dok bude predavanja onlajn pohađao.

Trebalo bi da izabere i svaki prijavljeni kandidat da li će časove pohađati potpuno samostalno ili će to učiniti u društvu još jedne osobe, odnosno u formi grupne nastave, budući da su sve te opcije prijavljenima na raspolaganju.

Moramo priznati da su prilično slobodna pravila, prema kojima će biti organizovan individualni seminar - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka, s tim da potpuno ista pravila važe i kada je u pitanju poluindividualni tip edukacije. Ustvari ne postoji nikakva razlika između njih, izuzev one koja se odnosi na broj osoba koje treba predavanja da pohađaju, uzevši u obzir da jedan kandidat prati individualnu nastavu, a da dvoje treba da pohađaju poluindividualnu. Istakli bismo i to da će se zajedno sa nadležnim profesorom kandidati, odnosno samo jedan u tom slučaju dogovoriti o načinu organizacije časova. Takođe bi tom dogovoru trebalo i ovlašćeni koordinator za nastavu samog predstavništva institucije organizatora da prisustvuje. U principu bi oni trebalo da se usaglase kako oko datuma početka edukacije, tako i oko rasporeda predavanja, odnosno termina u kojima će predviđeni broj predavanja da bude održan. Naročito moramo ukazati na činjenicu da oni preciziraju i prema kakvoj dinamici će nastavni fond da bude sproveden, što podrazumeva da odlučuju i o trajanju kako individualne nastave, tako isto i poluindividualne, a koja je poznata i kao nastava u paru.

Međutim, prema sasvim drugačijim pravilima će biti organizovan grupni tip edukacije, a kada predavanjima treba da prisustvuje od najmanje četvoro kandidata, pa do najviše osmoro njih. Dakle, sasvim je jasno određeno koliko ljudi ima pravo da bude prisutno u grupi, tako da se ta pravila maksimalno moraju poštovati. Takođe je pravilnikom pomenute obrazovne institucije definisano da svaki kandidat mora da se u potpunosti pridržava onoga što bude pre toga odredio koordinator za nastavu. A to znači da će ispoštovati kako definisani datum početka grupne edukacije, tako isto i sve ostale detalje. U suštini bi koordinator za nastavu trebalo da precizira i kojim tempom će predavanja da budu organizovana i kog datuma će grupna nastava početi, ali i u kojim terminima će članovi te grupe časove da prate. S obzirom na to da su vrlo strogo definisana pravila, prema kojima se nastava u grupi organizuje, to nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na osnovu zahteva polaznika. Iz tog razloga će njima naročito biti predočeno da moraju u potpunosti da ispoštuju sve što pomenuto lice bude preciziralo, jer se ne dozvoljavaju izmene prilikom organizacije nastave za grupu polaznika.

Iako je fokus ove edukacije stavljen primarno na fizička lica, to jest na pojedinačne polaznike, svakako je dostupna i korporativna obuka i kurs - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka. Tačno određeni broj zaposlenih u nekoj firmi će u tom slučaju da pohađaju predavanja. Nadležni u okviru te kompanije su zaduženi za preciziranje svih detalja u vezi sa organizacijom nastave za zaposlene. Potrebno je da se nadležno lice institucije klijenta i institucije organizatora dogovore oko toga kog datuma bi trebalo da počne korporativni seminar, ali i oko termina u kojima će predavanja da budu organizovana. Njihova je obaveza i da se usaglase oko rasporeda časova, odnosno oko toga koja će dinamika da bude poštovana prilikom sprovođenja predavanja. Svakako je vrlo važno naglasiti da isključivo korporativni kurs može, po zahtevu klijenta da bude organizovan i na drugoj lokaciji. A to znači da ukoliko u zainteresovanoj firmi postoje adekvatni uslovi za rad, zaposlenima će biti omogućeno da u tom prostoru predavanja pohađaju. Prethodno će nadležni u tom preduzeću dobiti sve neophodne informacije o prostoru, odnosno o tome šta bi u njemu trebalo da se nađe, da bi nastava mogla na propisani način da bude tu organizovana. Svi zaposleni koji bi trebalo predavanja da pohađaju će zatim na propisani način od strane nadležnih da budu informisani kako o detaljima vezano za datum početka, odnosno termine i dinamiku sprovođenja časova, tako isto i o lokaciji na kojoj bi trebalo da bude organizovan korporativni tip edukacije.

Koje teme će obrađivati specijalizovani seminar - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka?

Trebalo bi na samom početku ove edukacije da predavači prisutnima predstave šta je to GDPR, odnosno Opšta ili Generalna regulativa o zaštiti podataka. A posle toga će specijalizovani kurs i obuka - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka da omogući prisutnima da dobiju osnovne informacije o tome kada se ova odredba primenjuje u praksi, od kada i zbog čega.

Podrazumeva se da će profesori govoriti i o tome koje kompanije imaju obavezu da primenjuju pravila ove odredbe, te zbog čega čak i ako Srbija nije u Evropskoj Uniji, određene kompanije koje na njenoj teritoriji posluju, ipak imaju obavezu da primenjuju pravila ove odredbe.

Ukratko će predavači govoriti i o tome kako su definisane granice privatnosti prema njoj, a dobiće informacije prisutni i o tome šta je to tačno podatak o ličnosti. Svakako da će profesori objasniti, opet ukratko kada je neophodno tražiti saglasnost vlasnika podataka i pod kojim uslovima.

Naravno da će stručna obuka i kurs - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka obraditi i temu, koja je vezana za vođenje evidencije o konkretnim podacima, a biće govora i o ovlašćenjima svih lica koja su zadužena za primenu najpre odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a zatim i odredbe koja je predmet ove specijalizovane edukacije.

Uzevši u obzir da je tema pomenute obuke vrlo specifična, to će akcenat biti stavljen na interaktivni pristup. Naime, trebalo bi da u diskusiji o zadatim temama učestvuje svaki polaznik, jer je vrlo važno da tom prilikom on iznese apsolutno sve što ne razume, u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka u praksi.

Pored ostalog će učesnici ove obuke da razgovaraju i o tome kako bi trebalo da izgleda zahtev, koji treba da bude podnet za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka. Biće naravno razjašnjene i nedoumice u vezi sa time pod kojim uslovima i kome se taj zahtev mora podneti.

Svakako da osim razjašnjenja primene ove odredbe, tokom ove edukacije kandidati mogu postavljati pitanja i u vezi sa konkretnim zakonom, kao i sa poljem njegove primene.

Ipak, predviđeno je da stručni seminar - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka fokus usmeri primarno na pravilnu primenu GDPR - a. A sa tog aspekta će polaznici biti upoznati i sa definicijom digitalne bezbednosti, pa zatim i sa njenom primenom u praksi.

A biće govora i o tome zbog čega je na snagu stupila ova odredba i to relativno skoro, te kako sve to utiče na bezbednost najpre pojedinaca, a zatim i na bezbednost poslovanja.

Šta će se dogoditi u praksi ukoliko nadležno lice dođe u dodir sa posebnom kategorijom podataka i kako se tada primenjuju pravila konkretne odredbe je, vrlo važna tema kojom će se profesori takođe baviti.

Naročito je važno da napomenemo i to da svaki kandidat ima pravo da uzme učešće tokom ove edukacije, jer je njena osnovna svrha da pomogne prisutnima da reše sve eventualne nejasnoće, koje imaju u vezi sa implementacijom konkretne odredbe i pravila koja su u okviru nje navedena. Zato će i biti pozvani prisutni da uzmu učešće u diskusiji, iako će profesori najpre ukratko nastojati da predstave osnovna pravila koja su vezana za pomenutu odredbu, odnosno za aktuelni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

A da bi prisutnima sve bilo mnogo lakše i jasnije, predavači će u određenim segmentima ove edukacije da navedu i odgovarajuće primere iz prakse. Upravo zahvaljujući takvom principu organizacije nastave će svi prisutni biti u prilici da mnogo lakše razumeju na koji način bi pravilno trebalo da se primenjuje pomenuta odredba i kakvi su efekti njene primene u praksi.

Na kom mestu će da bude organizovan stručni kurs i obuka - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka i kada?

Lokacija održavanja nastave, kao i termini u kojima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka isključivo zavise od toga koju opciju od svih ponuđenih će pojedinačni polaznik da odabere.

A na raspolaganju je svakome od njih najpre mogućnost da časove pohađa prema klasičnom principu i putem interneta, a što mogu učiniti ili u sklopu grupne edukacije ili kroz individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford sve te opcije ima u ponudi, to svaki pojedinačni polaznik treba između svih njih da se opredeli i to u trenutku upisa.

Baš zato i jeste navedeno da je obaveza svakog pojedinačnog polaznika prilikom zvaničnog upisa da lično izabere i gde želi nastavu da pohađa i po kom principu od svih navedenih. Upravo tog trenutka će svako od njih i dobiti precizne informacije o načinu organizacije časova, odnosno o obavezama koje ima.

Svako fizičko lice koje odluči na klasičan način predavanja da pohađa će to učiniti u okviru prostorija izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije.

Uzevši u obzir da klasična nastava, kao uostalom i ona koja se organizuje onlajn, mogu biti održane i za jednu osobu i za grupu i za dvoje njih istovremeno, trebalo bi da se svaki kandidat odluči između tih opcija, a kako bi dobio sve neophodne informacije o terminima održavanja časova, odnosno da bi mogao tada da bude prisutan u okviru odabrane poslovnice.

Na raspolaganju je zainteresovanima i specijalizovani seminar - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka koji mogu pohađati online. Sopstveni kompjuter u tom slučaju moraju koristiti svi zainteresovani, a kako bi mogli na taj način da prate predavanja. Isto tako je posebno važno da stabilnu vezu sa internetom sopstvenom kompjuteru obezbede u okviru prostora, u kome budu boravili dok časove onlajn budu pohađali. A da bi nastava mogla da bude organizovana na taj način, biće neophodno i da svaki pojedinačni polaznik instalira tačno definisanu vrstu programa i to pre početka edukacije, koju bude odlučio da pohađa. Predviđeno je pravilnikom pomenute obrazovne institucije da svako od njih to treba da učini samostalno, budući da se postupak instalacije softvera ne smatra uopšte zahtevnim. Ali i pored toga, moramo istaći informaciju da u okviru svakog predstavništva konkretne institucije postoji i IT odeljenje. A u okviru njega su zaposleni vrsni stručnjaci, koji će u najkraćem mogućem roku pomoći svakom polazniku da otkloni bilo koji problem, a sasvim svejedno da li on iskrsne dok on pokušava da instalira program ili dok pohađa predavanja prema tom principu.

Pošto odluči da li će nastavu da prati online ili na uobičajeni način, svaki pojedinačni kandidat bi trebalo da odabere i da li želi časovima da pristupa u okviru individualne nastave, odnosno grupne ili poluindividualne. A predviđeno je da na vreme bude informisan o svim detaljima koji su vezani za način organizacije časova.

Potrebno je da svaki pojedinačni polaznik ima na umu da se bitno razlikuje način organizacije grupne nastave, sa jedne strane i sa druge, poluindividualne i individualne. Takođe je vrlo važno i to da organizator precizno definiše broj polaznika, koji svakom tipu edukacije od navedenih treba da prisustvuju.

Kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka, koji se organizuje za grupu polaznika, važe izuzetno stroga pravila organizacije. A kordinator za nastavu u predstavništvu pomenute specijalizovane obrazovne institucije će tom prilikom precizno definisati na koji način bi trebalo da budu organizovana predavanja. Jednostavnije rečeno, on odlučuje najpre o terminima održavanja časova i o datumu početka nastave u grupi, te precizira i detalje koji su vezani za raspored časova. Međutim, činjenica da koordinator za nastavu odlučuje o dinamici sprovođenja predavanja je vrlo važna, ali on nema pravo da donese odluku o trajanju nastave u grupi, već se to čini na nivou celokupne institucije organizatora i primenjuje se za apsolutno svako predstavništvo. Dakle, već prilikom upisa će svaki polaznik dobiti informaciju o tome koliko bi grupni seminar trebalo da traje, a naknadno će biti obavešten i o pomenutim detaljima. Ipak, postoji vrlo važan zahtev koji mora da bude ispoštovan u tom slučaju, a kako bi uopšte stručni kurs za grupu polaznika mogao da bude organizovan. S obzirom na to da se u grupi može naći između četvoro i osmoro polaznika, naveden je i zahtev od strane organizatora da minimalan broj kandidata moraju prijavu prvo izvršiti. A u suštini je najvažnije da grupa od najmanje 4 osobe bude formirana u toj poslovnici, da bi bio ostvaren uslov za početak tog tipa edukacije i da bi koordinator za nastavu bio u mogućnosti da pristupi definisanju svega što je pomenuto. Pored svih ovih detalja, polaznici zainteresovani za praćenje nastave u grupi moraju znati i da je njihova obaveza da u potpunosti poštuju sve što ovlašćeno lice određene poslovnice bude tom prilikom odredilo. Stvar je u tome da se zahtevi polaznika vezano za bilo kakvu izmenu u tom slučaju ne smeju prihvatiti.

Postoji mogućnost i da svaki pojedinačni polaznik nastavu pohađa u okviru poluindividualne ili individualne. Inače se one na istovetan način organizuju, s tim da dvoje kandidata treba da prate poluindividualnu obuku, dok se individualna organizuje za samo jednog polaznika. Neophodno je u tom slučaju da se svako od njih dogovori direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest za koordinatorom za nastavu i sa onim stručnjakom, kome će biti povereno da vodi poluindividualni seminar - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka ili individualnu nastavu o načinu sprovođenja predavanja. Zapravo će se oni zajedno dogovoriti o datumu početka konkretnog tipa obuke, a zatim i o tačnim terminima u kojima će pohađati predavanja, te o tome kako bi trebalo predviđeni nastavni fond da bude raspoređen kod tog tipa edukacije. Uzevši u obzir da će precizirati i raspored časova, to posredno znači da će se dogovoriti i oko trajanja individualne ili poluindividualne obuke.

Kada postoji potreba da zaposleni u nekoj firmi budu upoznati sa temom, kojom se ova obuka bavi, organizator će sprovesti korporativni vid obuke. A tada će nastava biti organizovana onako, kako klijent bude zahtevao. Da budemo precizni, nadležno lice zainteresovanog preduzeća bi trebalo da iznese sve zahteve organizatoru u tom slučaju, a kako bi oni bili razmotreni i naravno prihvaćeni, ako je moguće. Najbitnije je da definišu kog datuma će korporativni kurs početi i gde će nastava da bude održana. Sem toga, njihova je obaveza i da se usaglase oko termina, u kojima će predavanja biti organizovana i oko njihovog rasporeda. A kada je u pitanju mesto održavanja nastave, moramo napomenuti da je samo tada dozvoljeno vršiti izmene. Radi se o tome da nastava za određeni broj zaposlenih može i u okviru njihove firme da bude organizovana, ako to vlasnik ili nadležni predstavnik tog preduzeća bude zahtevao. Neophodno je da bude ispoštovano sve što se tiče opremljenosti prostora u tom slučaju, a sa čime će svakako biti klijent upoznat na vreme. Shodno pravilniku pomenute institucije, radnici koji treba da pristupe predavanjima će vrlo brzo nakon postignutog dogovora da budu informisani ne samo o detaljima vezano za organizaciju časova, nego i o tome na kojoj lokaciji će da bude održan korporativni kurs.

Koliko će ukupno trajati specijalizovana obuka i kurs - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka?

Prema vrlo jasno definisanom pravilniku Obrazovnog centra Akademije Oxford, isključivo kada je u pitanju grupni kurs i obuka - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka će prilikom upisa svaki kandidat dobiti informaciju o tome koliko bi trebalo ukupno nastava da traje. Bitno je naglasiti da je tako navedeno pravilnikom pomenute institucije, da ne bi bilo nikakve zabune.

Ukupno je 12 časova u nastavnom programu ove specijalizovane edukacije.

A uzevši u obzir da pomenuta obrazovna institucija za svaku svoju poslovnicu unapred odlučuje o trajanju nastave te vrste, to je i određeno da će 4 sedmice polaznici, odnosno članovi te grupe ukupno obuku biti u obavezi da pohađaju.

Informacije koje će oni dobiti naknadno su vezane za datum početka nastave u grupi, kao i za termine u kojima će časovi da budu održani i za njihov tačan raspored, uzevši u obzir da je tako zvaničnim pravilima navedene institucije određeno.

Ali se u ponudi nalazi i individualna nastava i takozvana nastava u paru, koja je inače poznata i kao poluindividualna. Princip organizacije i jedne i druge je drugačiji nego kada je u pitanju grupni tip obuke, pa samim tim i nastava može trajati kraće ili duže od prethodno pomenutog perioda. Upravo je stvar u tome da će jedan ili dvoje polaznika u tom slučaju imati obavezu da se sa predstavnikom jedne od poslovnica pomenute institucije i sa predavačem dogovore o dinamici sprovođenja časova, kao i o datumu početka izabrane vrste nastave i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana. Zapravo, uzevši u obzir da oni odlučuju i o rasporedu časova, oni automatski definišu koliko će ukupno trajati poluindividualni ili individualni seminar - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka.

Vrlo se sličan princip primenjuje i kada nastavu treba da određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću pohađaju. Naime, korporativni tip edukacije će biti održan na način, koji budu definisali nadležni u instituciji organizatora i u okviru zainteresovane kompanije. Jednostavnije rečeno, oni bi trebalo da preciziraju kako dinamiku sprovođenja časova, pa samim tim i trajanje korporativne obuke, tako isto i sve one detalje koji su vezani za mesto održavanja nastave za zaposlene, odnosno za termine i dinamiku prema kojoj će časovi da budu organizovani. Upravo zato i nije moguće reći unapred koliko treba da traje korporativni kurs, već će naknadno zaposleni o tome da budu informisani i to na propisan način.

Spisak gradova za kurs i obuku "Rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje