Kurs i obuka - Savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema

Vrlo je jasno definisana tematika ove stručne edukacije, kao i činjenica da bi svako ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema trebalo da ima napredno znanje korišćenja računara, odnosno specifičnih računarskih programa. Poželjno je da je kandidat imao dodira sa računarskim informacionim sistemima, ali to svakako nije navedeno kao zvaničan zahtev, te se podrazumeva da će biti informisan svaki prijavljeni pojedinac precizno o tome koje obaveze ima u smislu prijavljivanja i upisivanja.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford zahteva od svakog pojedinačnog polaznika, to jest od fizičkih lica koja žele da pohađaju ovu edukaciju, prvenstveno da izvrše prijavu u skladu sa pravilima, što znači da zainteresovani imaju obavezu da dostave osnovne informacije o sebi nadležnima u okviru jedne od poslovnica. U suštini je najvažnije da navede prvo svoje ime i prezime, a posle toga i broj telefona za dalji kontakt, te obavezno datum svog rođenja. A te informacije ima pravo svaki pojedinačni kandidat da pošalje ili elektronski, odnosno na zvaničnu mejl adresu organizatora ili da ih izdiktira direktno zaposlenima u poslovnici, ali i preko telefona. U principu samostalno ćw svako od njih izabrati koji način prijavljivanja od svih ponuđenih mu najviše odgovara i tako će i poslati zahtevane podatke.

Postupak upisa je zvanično precizno definisan od strane organizatora i podrazumeva da će lično morati da bude prisutan svaki prijavljeni kandidat u tom trenutku. Pored toga što je njegovo lično prisustvo obavezno, zahteva se naravno i da priloži svu neophodnu dokumentaciju. Podrazumeva se da će nadležno lice u okviru izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije informisati svakog prijavljenog kandidata o dokumentima, koja treba prilikom zvaničnog upisa on na propisani način da dostavi.


Konkretna obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije nastave za fizička lica na nekoliko načina, tako da se u ponudi nalazi grupna obuka i kurs - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema, zatim individualna i nastava u paru. A u skladu sa pravilnikom je predviđeno da sva tri tipa edukacije mogu po zahtevu polaznika da budu organizovana i online, odnosno preko računara i na standardni način. Zato jeste neophodno da se svaki prijavljeni kandidat opredeli između tih opcija, a već u trenutku zvaničnog prijavljivanja, kako bi dobio relevantne informacije o načinu organizacije časova.

Broj polaznika koji treba da prisustvuju nastavi kada se ona organizuje u formi grupne je vrlo precizno definisan, te je navedeno da između četvoro i osmoro ljudi tada treba predavanja da pohađaju. Njihova je obaveza da poštuju sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu u toj poslovnici bude prethodno odredio, zato što se izmene na osnovu zahteva polaznika kod nastave te vrste ne dozvoljavaju. Sledeće što moraju znati svi, koje odluče tako da pohađaju ovaj kurs jeste da vrlo često moraju pričekati određeno vreme, kako bi grupa zvanično bila napravljena, jer je neophodno da četvoro ljudi najmanje prijavu prvo izvrše. Naravno da će sve to biti predočeno zainteresovanima, kako ne bi imali apsolutno nikakvih nedoumica u vezi sa načinom organizacije časova u tom slučaju. Pošto grupa zvanično u okviru određenog predstavništva bude oformljena, biće neophodno da koordinator za nastavu pristupi definisanju detalja, a u smislu da precizira kog datuma će početi nastava, u kojim će terminima taj broj polaznika da pohađaju predavanja, te na koji način će definisani nastavni fond da bude u tom slučaju sproveden. Ističemo i to da koordinator za nastavu odlučuje samo o dinamici sprovođenja časova, dok nadležni u okviru institucije organizatora imaju obavezu pre toga da definišu koliko bi ukupno trebalo da traje grupni tip obuke. Napomenućemo još jednom da nakon što koordinator za nastavu sve to bude definisao, te nakon što bude saopšteno članovima te grupe, neće biti dozvoljeno vršiti izmene na osnovu zahteva polaznika, a podrazumeva se da će to svakako njima biti dodatno naglašeno.

Naravno da svako od njih ima mogućnost da izabere i nastavu da pohađa potpuno samostalno, a u okviru takozvane individualne. S obzirom na to da se primenjuju prilično fleksibilna pravila u tom slučaju, to je i dozvoljeno svakom kandidatu da zajedno sa nadležnim predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru predstavništva, u sklopu koga je pre toga on izvršio prijavu i upis, definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. Jednostavno rečeno, oni bi trebalo zajedno da se dogovore kako oko termina održavanja časova, tako isto i oko tačnog datuma početka individualne nastave, te svakako oko rasporeda časova. S obzirom na to da su u obavezi da preciziraju i dinamiku, u skladu sa kojom će predviđeni broj predavanja da bude sproveden, oni će se na taj način dogovoriti i oko trajanja nastave tog tipa.

TESTOVI


Napominjemo da sasvim ista pravila važe i kada specijalizovani seminar - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema treba da dvoje kandidata u isto vreme pohađaju. Samim tim što ih dvoje treba biti prisutno će oni da preciziraju sa nadležnima u okviru same poslovnice sve pomenute detalje, potpuno isto kao i kada je u pitanju individualni tip nastave.

Ranije smo već napomenuli da i individualni i grupni poluindividualni vid obuke mogu biti organizovani kako prema klasičnom principu, tako isto i putem računara, što automatski znači da svaki prijavljeni kandidat treba da izabere na koji način želi da pristupi predavanjima.

Svakako da se u jednoj od poslovnica može pohađati nastava, a u kom slučaju će ona biti organizovana na klasičan način. A tom prilikom je obaveza svakog prijavljenog kandidata da, potpuno isto kao i kada je u pitanju nastava koja se organizuje online, navede na koji način želi predavanja da pohađa, kako bi dobio informacije ne samo o datumu početka individualne, grupne ili poluindividualne edukacije, nego i o svim ostalim detaljima.

Neophodno je da poseduje lični kompjuter svako od pojedinačnih polaznika, ko bude odlučio da predavanjima pristupa onlajn, odnosno sa različitih lokacija, a uz korišćenje specijalnog softvera. Ističemo da taj program mora samostalno da instalira svaki pojedinačni kandidat, a u skladu sa smernicama koje će mu prethodno dati nadležni u okviru konkretne poslovnice navedene institucije. Sam postupak instaliranja softvera ne bi mogao da se svrsta u posebno zahtevne, pa se zato smatra da može potpuno samostalno svaki kandidat da kroz njega prođe bez ikakvih smetnji. Ali ako bude naišao na apsolutno bilo kakav problem ili nejasnoću, treba da kontaktira u najkraćem mogućem roku nadležne u IT sektoru konkretne poslovnice. Naime, u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije postoji i IT odeljenje, odnosno tim stručnjaka čija je dužnost da pružaju tehničku podršku polaznicima kad god je to potrebno. Na osnovu onoga što bude izneo svaki kandidat, oni će pronaći najbolje rešenje i omogućiti mu da bez ikakvih smetnji prati predavanja, odnosno da instalira konkretni program na pravilan način. Neizostavno mora postojati stabilna internet veza tokom trajanja ove edukacije, te o tome posebno treba svaki kandidat da vodi računa kada bude birao prostor u kome želi da boravi tokom trajanja nastave.

Takozvani korporativni kurs i obuka - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema može biti organizovan po zahtevu klijenata, a u kom slučaju će tačno definisani broj zaposlenih u nekoj firmi predavanja da pohađaju. Naime, u tom slučaju će nastava maksimalno biti prilagođena klijentu i njegovim zahtevima, odnosno potrebama polaznika. U tom smislu će biti dozvoljena i izmena mesta održavanja nastave, jer časovi mogu po zahtevu nadležnih u dotičnom preduzeću da budu organizovani i na nekoj drugoj lokaciji. Na prvom mestu se misli na organizaciju korporativnog seminara u okviru same kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Na taj način će oni uštedeti vreme, ali je svakako potrebno da nadležni u toj firmi obezbede propisane uslove, odnosno da izaberu prostor koji će biti opremljen u skladu sa pravilima institucije organizatora, a sa kojima će naravno pre toga da budu upoznati. Princip organizacije nastave, koja je namenjena isključivo zaposlenima je vrlo jednostavan, jer u tom slučaju nadležno lice konkretnog preduzeća treba zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora da definiše i gde će nastava biti organizovana i na koji način. Najjednostavnije rečeno, oni će zajedno odlučiti prvo na kojoj lokaciji će određeni broj zaposlenih časove da pohađaju, a potom će precizirati i kog datuma bi trebalo korporativna obuka da počne, zatim u kojim će terminima nastava da bude organizovana za zaposlene i kakvom dinamikom bi trebalo da bude definisani nastavni fond raspoređen u tom slučaju. Uzevši u obzir da se oni usaglašavaju i oko rasporeda predavanja, odnosno da donose zajedno odluku o tome prema kakvoj dinamici će časovi da budu organizovani, oni će se usaglasiti i oko trajanja korporativnog kursa. Svi zaposleni koji bi trebalo predavanja da pohađaju u tom slučaju će dobiti relevantne informacije na vreme o ovim detaljima od strane nadležnih.

Nastavni program specijalizovanog kursa - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema

Definisano je nastavnim programom ove edukacije da u toku uvodnog predavanja profesori treba da objasne koje su osnovne karakteristike informacionih sistema. Odmah zatim će biti ponuđeni različiti primeri iz prakse, a kako bi svako koga interesuje specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema dobio jasnu sliku o njima. Naime, u tom delu je predviđeno da profesori ponude najpre dobre primere iz prakse, a u smislu da omoguće prisutnima da shvate šta znači poštovati pravila prilikom projektovanja informacionih sistema. Naravno da će u tom segmentu oni prisutnima ponuditi i ne tako kvalitetne primere, a kako bi im pokazali koje se to greške najčešće u praksi javljaju.

Zatim će profesori govoriti o računarskim mrežama, a u smislu da će ukazati prvenstveno prisutnima na to kako funkcionišu međuračunarske komunikacije i računarske mreže. Naravno da će biti ukazano polaznicima i na to koji su sve koraci obavezni prilikom projektovanja informacionih sistema. A nakon što budu prisutnima objasnili kako to u praksi funkcioniše, profesori će nastojati i da prikažu odgovarajuće praktične primere.

U skladu sa nastavnim programom je predviđeno da specijalizovani seminar - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema posle toga bude usmeren na prezentovanje postupka planiranje razvoja, odnosno na prikazivanje takozvane funkcionalne analize. U tom slučaju je potrebno da bude izvršena analiza zahteva, a kako bi bilo izvršeno logičko projektovanje informacionih sistema.

Podrazumeva se da će polaznici biti upoznati sa različitim modelima analiziranja, te sa osnovama takozvanog logičkog projektovanja računarskih, odnosno informacionih sistema.

Profesori će se potruditi da objasne polaznicima i o čemu treba da vode računa kad analiziraju zahteve, te će detaljno biti upoznati sa time šta podrazumeva takozvana strukturna sistemska analiza.

Isto tako je važno napomenuti i to da će specijalizovani kurs i obuka - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema omogućiti polaznicima da nauče i šta su to dijagrami aktivnosti, odnosno po kom principu funkcioniše objektno - orijentisani pristup i logičko modeliranje informacionih sistema. A u određenim segmentima će biti ponuđeni i primeri iz prakse, a kako bi prisutni mnogo lakše shvatili kako bi trebalo da funkcioniše taj postupak.

Sistem korišćenja modela objekti - veze će biti takođe obrađen tokom ove specijalizovane edukacije. A polaznici će saznati i kako logičko projektovanje funkcioniše u smislu strukture sistema i njihove dinamike, a uz korišćenje pomenutih modela.

Šta su to konceptualni modeli će, takođe saznati svi koji budu pohađali ovu specijalizovanu edukaciju. A njima će profesori objasniti i prema kom principu funkcioniše transformacija konceptualnih modela, ali i o čemu posebno treba da vode računa dok rade sa modelima klasa i modelima objekti - veze.

Nakon što sve ove teme budu obradili, polaznici će naučiti i kako funkcioniše implementacija tako projektovanih informacionih sistema u praksi. Podrazumeva se da će specijalizovani seminar - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema omogućiti prisutnima i da nauče kako bi trebalo da uvode konkretni informacioni sistem, odnosno na koji način bi trebalo da funkcioniše njegovo testiranje.

Završni deo ove edukacije će svakako biti usmeren na prezentovanje detalja u vezi sa održavanjem informacionih, odnosno računarskih sistema, koji su projektovani na taj način.

Diskusija o obrađenim temama je predviđena za završni predavanje tokom ove obuke, te bi trebalo i da svaki kandidat pita profesora ukoliko nešto nije razumeo. A neposredno pre toga će svako od njih biti u obavezi da izvrši zadatak, odnosno da na osnovu zadatih smernica projektuje konkretni informacioni sistem. Odmah posle toga je predviđeno da svi prisutni i predavač razgovaraju o izvršenim zadacima, kako bi utvrdili propuste i shvatili gde su pogrešili, a da ne bi to ponavljali u svom budućem radu.

Na kom mestu će da bude organizovana stručna obuka i kurs - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema i u kojim terminima?

Sve informacije o načinu organizacije časova će pojedinačnim polaznicima da budu dostupne i prilikom prijavljivanja i prilikom upisivanja. A te informacije podrazumevaju da specijalizovani kurs i obuka - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema može biti organizovan kako za dvoje polaznika u isto vreme, tako isto i samo za jednu osobu, odnosno za veći broj njih, jer se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford izuzev poluindividualne nastave, nalazi i individualna i grupna.

Međutim, nije to jedino oko čega bi trebalo fizička lica prilikom prijave da se opredeljuju, budući da sva tri tipa edukacije mogu biti organizovana i online i na klasičan način. Pošto bude informisan o svim ovim detaljima, svaki pojedinačni polaznik bi trebalo u momentu upisa da donese odluku kako želi nastavu da pohađa i na kojoj lokaciji.

Ako se opredeli za individualni pristup predavanjima, on dobija i posebno visok nivo slobode u donošenju odluke o načinu organizacije časova. Naime, upravo će taj kandidat zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem da odluči kog datuma će da počne individualni kurs i obuka - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema. Zatim će oni zajedno da preciziraju i u kojim terminima će da budu organizovani časovi, ali i prema kakvoj dinamici će biti sproveden predviđeni nastavni fond, što znači da će definisati i ukupno trajanje individualne nastave.

Napominjemo da se potpuno ista pravila primenjuju i kada polaznik odluči da časove pohađa u paru, to jest u društvu još jednog prijavljenog, a kada će biti organizovan poluindividualni seminar. Upravo tada će njih dvoje sa pomenutim stručnjacima da se usaglase oko svih detalja, počev od datuma početka poluindividualne edukacije, pa do termina i dinamike održavanje časova.

Ali zato kada neko odluči da predavanja pohađa u formi grupne nastave, mora biti spreman da prihvati sve ono što organizator bude precizirao, kao i da sačeka ostvarenje osnovnog zahteva za početak organizacije te vrste nastave. Naime, radi se o tome da je jasno definisan broj kandidata, koji tada imaju pravo predavanja da pohađaju, pa se zato i zahteva da minimalan broj njih izvrše prvo prijavu u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije. Samim tim što je propisano od strane organizatora da od četvoro do osmoro ljudi predavanja tada imaju pravo da pohađaju, zahteva se da minimalan broj polaznika prvo izvrše prijavu u toj poslovnici. Vrlo brzo posle toga je u obavezi koordinator za nastavu da precizira kako će časovi biti organizovani, a u smislu da odredi dinamiku njihovog sprovođenja, zatim termine i naravno kog datuma bi trebalo da počne grupna obuka i kurs - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema. A sve te informacije će proslediti prijavljenima i od njih se zahteva da ih se pridržavaju, s obzirom na to da se ne prihvataju sugestije polaznika, odnosno ne usvajaju njihovi zahtevi za izmenom apsolutno bilo kog segmenta. Moramo posebno napomenuti i podatak da ova obrazovna institucija po pravilu unapred određuje koliko će ukupno da traje grupni tip nastave i ta informacija se primenjuje u okviru svake poslovnice. Takođe je u skladu sa pravilnikom i da koordinator za nastavu, u relativno u kratkom roku posle formiranja grupe u toj poslovnici, ima obavezu da precizira sve pomenute detalje i o njima obavesti prijavljene.

Uzevši u obzir da i individualni tip edukacije, ali i grupna i poluindividualna nastava mogu biti organizovane u poslovnicama pomenute obrazovne institucije, a prema klasičnom principu i putem interneta, to je iznet zahtev pred svakog prijavljenog da odluči i gde želi da pohađa predavanja.

Njegova je obaveza da prisustvuje časovima u okviru odabranog predstavništva navedene institucije u dogovorenom terminima, a ukoliko mu najviše odgovara da specijalizovani seminar - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema bude organizovan na klasičan način. Tom prilikom je važno, potpuno isto kao i kada je u pitanju onlajn edukacija, da kandidat donese odluku na koji način želi da pristupa časovima, kako bi ga organizator informisao o datumu početka nastave i p mnogim drugim detaljima.

Potpuno je svejedno na kom mestu će boraviti polaznik, ukoliko se odluči za drugu opciju, s tim što mora povesti računa o tome da kvalitet veze sa internetom u odabranom prostoru bude na visokom nivou. Naime, online edukaciju će polaznik pohađati uz korišćenje sopstvenog kompjutera, a na koji će prema pravilniku institucije organizatora pre toga da instalira namenski program. Naravno da on to treba samostalno da učini i to u skladu sa smernicama, koje će mu nadležni pre toga dati. Isto tako će biti informisan i o postojanju IT sektora u svakoj poslovnici organizatora, tako da je i stručna tehnička podrška dostupna svakome od njih. Uopšteno rečeno, postupak instalacije softvera bi trebalo da ispoštuje svaki pojedinačni polaznik i to potpuno samostalno, ali sigurnosti radi svako od njih bi trebalo da zna i to da tim za tehničku podršku postoji u okviru svakog predstavništva navedene institucije. Ukoliko naiđe na bilo kakvu poteškoću dok pokušava da instalira namenski program ili u toku trajanja nastave koja će biti organizovana onlajn, polaznik bi trebalo da te stručnjake kontaktira i od njih zatraži pomoć za rešavanje određenog problema.

Navedeno je ranije da ova obrazovna institucija nastavu može da organizuje i samo za zaposlene u nekom preduzeću, a kada će biti održana korporativna obuka i kurs - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema. Nema naročito velike razlike između određenih tipova nastave, namenjene fizičkim licima i ove, ali je svakako prisutan fleksibilan princip organizacije časova. Naime, biće dozvoljeno radnicima određenog preduzeća čak i da ovu edukaciju pohađaju u okviru svog radnog mesta, ali isključivo pod uslovom da nadležno lice te kompanije obezbedi sve propisane uslove za rad, odnosno da pre toga zahteva od nadležnih u instituciji organizatora promenu mesta održavanja nastave za zaposlene. Ipak, da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti da ova obrazovna institucija izmenu lokacije sprovođenja časova dozvoljava samo kada je u pitanju korporativni seminar. Neophodno je i da se nadležni u okviru bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije dogovore direktno sa predstavnikom zainteresovane firme o ostalim detaljima, koji se tiču organizacije nastave za određeni broj radnika. A pod tim se misli prvenstveno na preciziranje datuma početka korporativnog kursa, a posle toga i na definisanje onih detalja, koji su vezani kako za termine održavanja časova, tako isto i za njihov raspored. S obzirom na to da klijent treba prethodno jasno da definiše koliko polaznika će biti prisutno tom prilikom, to će i svi oni na propisani način da budu informisani o detaljima dogovora između nadležnih u firmi i u instituciji organizatora. Ne samo da će ih obavestiti o datumu početka korporativne obuke i o terminima, u kojima bi trebalo da budu održana predavanja, već će dobiti informacije od nadležnih i o tome gde će nasatava da bude organizovana i u skladu sa kakvom će to da bude preciznom dinamikom.

Koliko bi trebalo da traje specijalizovani seminar - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema?

Sama činjenica da osim mogućnosti da nastavu pohađaju u grupi, fizička lica to mogu da učine i u formi individualne, dovodi do toga da informacije o tome koliko bi ukupno trebalo da traje, svako od prijavljenih dobija tek kada odluči na koji način od ponuđenih želi nastavu da prati.

U osnovi je važno napomenuti da se 12 časova nalaze u zvaničnom programu, a da samo kad je u pitanju nastava u grupi, Obrazovni centar Akademije Oxford definiše ranije koliko će stručna obuka i kurs - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistemada traje.

Samim tim će članovi konkretne grupe dobiti informaciju o tome da je njihova obaveza ukupno četiri sedmice da pohađaju časove. Svakako će vrlo brzo pošto grupa od četiri osobe najmanje u okviru same poslovnice bude bila formirana, svaki član te grupe dobiti informacije o rasporedu predavanja, odnosno o terminima u kojima će časovi da budu tom prilikom organizovani i naravno o datumu kada će edukacija da počne.

A ono što ne može niko da kaže ranije jeste vezano za trajanje individualne edukacije ili one, koju je predviđeno dvoje polaznika da pohađaju. Razlog za to leži u drugačijem načinu organizacije, tako da će zainteresovani naknadno saznati koliko će ukupno da traje poluindividualni kurs i obuka - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema ili individualna nastava. U pitanju je specifičan princip organizacije, uzevši u obzir da profesor tada zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa dvoje kandidata ili sa jednim od njih, a što u suštini samo zavisi od toga da li želi prijavljeni da pohađa nastavu u paru ili samostalno, precizira i prema kakvom principu će predavanja u konkretnom slučaju da budu organizovana. Samim tim oni zajedno odlučuju i o dinamici održavanja časova, što znači da se usaglašavaju i o tranjanju individualne ili poluindividualne nastave.

Vrlo je važno i da nadležni u kompanijama, koji su zainteresovani za organizaciju korporativnog kursa imaju na umu da se taj tip edukacije organizuje takođe na prilično fleksibilan način. Zato se dozvoljava nadležnima u okviru tog preduzeća da u dogovoru sa predstavnikom institucije organizatora definiše ne samo koliko će ukupno korporativna obuka da traje, već i gde će biti organizovana nastava, odnosno u kojim će terminima časovi da budu održano i naravno kog datuma će početi predavanja. Svakako će se oni o apsolutno svim detaljima tom prilikom usaglasiti, a posle toga i obavestiti svakog polaznika, odnosno zaposlenog, koji bi trebalo u tom slučaju nastavu da pohađa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje