Kurs i obuka - Savladajte umeće manuelnog testiranja softvera

Biće informisani apsolutno svi koje interesuje da pohađaju specijalizovani seminar - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera da se od njih zahteva nešto viši nivo poznavanja rada na računaru, na prvom mestu. A u tom smislu bi oni trebalo da znaju da rade sa programom Microsoft Word, ali i sa ostalim programima koji se koriste za tekstualne sadržaje. Očekuje se i da znaju da rade sa tekstovima, a u smislu da su upoznati sa postupkom izmena, kopiranja, kao i brisanja sadržaja te vrste. Zatim je navedena obaveza da svaki pojedinačni polaznik, koji želi ovu edukaciju da pohađa bude upoznat sa funkcionisanjem interneta, te da zna da koristi različite opcije, kao i da zna da kreira različite vrste fajlova i slično.

U tom smislu se podrazumeva da će svaki polaznik imati priliku da poboljša svoje znanje iz konkretnih oblasti, a da istovremeno stekne i znanja koja su predviđena nastavnim programom ove stručne edukacije.

A pre nego što objasnimo kako bi trebalo da izvrše prijavu fizička lica, moramo napomenuti i da Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanima nudi mogućnost da određeni broj zaposlenih neke kompanije pohađaju korporativni tip edukacije. U tom slučaju će biti organizovana nastava za prethodno vrlo jasno definisan broj zaposlenih u preduzeću, koje može poslovati u okviru apsolutno bilo koje oblasti. Najbitnije je da u tom slučaju nadležno lice te kompanije zna da je u obavezi direktno sa predstavnikom pomenute obrazovne institucije da definiše na koji način će časovi za određeni broj zaposlenih da budu organizovani. Da pojednostavimo, direktor ili vlasnik zainteresovane firme, to jest osoba koja se smatra zvanično ovlašćenim predstavnikom bi trebalo da precizira sa ovlašćenim licem u okviru jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije i gde će zaposleni predavanja da pohađaju i na koji način. A pod tim mislimo da nastava može biti organizovana kako u prostorijama odabranog predstavništva, tako isto i u okviru same kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Međutim, iako jeste dozvoljena izmena lokacije održavanja časova, činjenica je da se zahteva maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora. U suštini se ta pravila na prvom mestu tiču opremljenosti samog prostora, u kome bi trebalo prethodno definisani broj zaposlenih predavanja da pohađaju. Iz tog razloga i napominjemo da će nadležno lice zainteresovanog preduzeća, a ako se za tu opciju opredeli, biti u obavezi da sve zahteve organizatora u potpunosti ispoštuje. Jednostavno rečeno, nadležno lice u jednoj od poslovnica će informisati klijenta o tome kako bi trebalo da izgleda odabrani prostor i šta sve mora da sadrži, da bi edukacija u njemu mogla za prethodno definisani broj zaposlenih da bude organizovana. Sem toga, klijent i organizator, to jest lica koja su zvanično ovlašćena i na jednoj i drugoj strani su u obavezi da preciziraju i datum početka nastave, ali i dinamiku održavanja časova i naravno, u kojim terminima će biti organizovani. S obzirom na to da je pravilnikom konkretne obrazovne institucije predviđeno da oni moraju da se usaglase i oko rasporeda predavanja, to jest da je potrebno da preciziraju i u skladu sa kakvom će dinamikom da budu organizovani časovi predviđeni zvaničnim nastavnim fondom, to znači da oni imaju obavezu na taj način i da se usaglase oko toga koliko bi trebalo ukupno da traje korporativna nastava. Nakon toga će polaznici da budu detaljno informisani o svemu definisanom, jer je tako predviđeno pravilnikom konkretne obrazovne institucije.


Moramo napomenuti i to da specijalizovana obuka i kurs - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera može biti organizovana i za pojedinačne polaznike, to jest da nastavu imaju pravo i fizička lica, koja to žele, da pohađaju. Naravno da u tom slučaju moraju ispoštovati sve prethodno navedene zahteve, kako bi bez ikakvih smetnji mogli da pohađaju predavanja. Sem toga, u obavezi je svaki polaznik prvo i osnovno da izvrši prijavu za praćenje ove edukacije. A to znači da on mora osnovne podatke o sebi da dostavi nadležnima u okviru jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije. Zahteva se ne samo da navede ime i prezime, nego i broj telefona, te svakako i datum rođenja. U principu svaki pojedinačni polaznik bira da li će te informacije poslati na mejl adresu ili će ih zaposlenima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije izdiktirati preko telefona, odnosno lično. U principu je sasvim svejedno koju opciju će odabrati, jer u svakom slučaju ima obavezu sve što je pomenuto da navede.

Još moramo napomenuti i to da je svako fizičko lice u obavezi lično da prisustvuje zvaničnom upisu, s obzirom na to da je tako predviđeno pravilnikom konkretne obrazovne institucije. Bitno je i da u trenutku zvaničnog upisa svako od njih dostavi i zahtevanu dokumentaciju, s tim što se podrazumeva da će nadležno lice jedne od poslovnica svakog polaznika pojedinačno da informiše o dokumentima koja ima obavezu u trenutku upisa da dostavi.

A pored toga što mora lično da bude prisutan i da priloži propisana dokumenta, svaki pojedinačni polaznik ima obavezu i da se opredeli između opcija koje su ponuđene, a tiču se mesta održavanja nastave i načina.

TESTOVI


Naime, potrebno je napomenuti da specijalizovani seminar - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera može biti pohađan kako online, tako isto i na klasičan način, a da se oba tipa nastave mogu pratiti ne samo u grupi, nego isto tako i u okviru individualne, odnosno takozvane poluindividualne. S obzirom na to da se toliko opcija u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi, očekuje se i da prilikom prijavljivanja, a najkasnije u trenutku zvaničnog upisa, svaki pojedinačni polaznik odluči i gde želi predavanja da pohađa, odnosno na kojoj lokaciji će da boravi dok nastava bude trajala i na koji način od svih pomenutih. Kada to bude saopštio nadležnima, a oni će svakoga od njih informisati o obavezama koje ima, te uopšteno o načinu organizacije časova na odabrani način.

A ono što mora znati svako ko želi predavanja da pohađa onlajn, jeste da tada mora koristiti sopstveni računar. Isto tako je neizostavno važno i da namenski program preko koga će predavanja predavanja u tom slučaju pohađa, svaki kandidat lično i samostalno na taj kompjuter instalira. Prethodno će svako od njih da dobije vrlo precizne smernice o postupku instaliranja konkretnog softvera, ali će biti informisan i o tome koje karakteristike neizostavno mora izabrani računar da poseduje, da bi nastava mogla bez ikakvih smetnji preko njega da bude praćena. Podrazumeva se da to mora ispoštovati svaki pojedinačno polaznik, ali se očekuje i da on obezbedi propisane uslove za rad. Naime, pod tim se prvenstveno misli na vezu sa internetom za taj uređaj, a koja mora da bude na visokom nivou kvaliteta, odnosno dovoljno stabilna. Podrazumeva se da će nadležni u okviru apsolutno svakog predstavništva pomenute obrazovne institucije nastojati da maksimalno olakšaju polaznicima sve ovo, pa će u tom smislu dati svakome od njih jasne smernice o postupku instalacije programa. Uopšteno govoreći, ne može se svrstati u zahtevne postupak instalacije konkretnog programa, tako da organizator očekuje da svaki kandidat u tom slučaju može bez ikakvih poteškoća to i da uradi. Ali u svakom slučaju u okviru svake poslovnice konkretne specijalizovane obrazovne institucije postoji i posebno odeljenje, u kome su zaposleni IT stručnjaci. Njihova je obaveza da odgovore na zahteve svakog polaznika, koji ne bude mogao samostalno da izvrši instalaciju tog softvera. Tim stručnjaka koji pružaju tehničku podršku će naravno izaći u susret i onim polaznicima, koji budu naišli na neki problem dok bude trajala nastava onlajn, te će sasvim sigurno na najjednostavniji i najbrži način oni tu poteškoće i da otklone, a kako bi polazniku bilo omogućeno da bez apsolutno ikakvih smetnje nastavi sa pohađanjem nastave online.

Naravno da postoji mogućnost i da na klasičan način bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera. Pod tim se misli na sprovođenje predavanja u prostorijama jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije. Optimalni uslovi za rad su tom prilikom obezbeđeni, a očekuje se da zainteresovani kandidat jednostavno izabere u kom predstavništvu želi časove da pohađa.

A posle svega toga bi trebalo i da odabere lično kako želi nastavi da pristupa, u smislu da li će to učiniti u formi individualne, grupne ili poluindividualne, posle čega će ga nadležni informisati prvenstveno o datumu početka edukacije i o terminima u kojima će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani.

Posebno je važno da posle svega toga svaki prijavljeni kandidat odluči da li predavanja želi da pohađa samostalno, u paru ili mu najviše odgovara princip prema kome se organizuje grupni tip edukacije. Prema tome šta bude odlučio će i dobiti informacije o tome kako bi trebalo željeni tip edukacije da bude organizovan.

Odmah moramo napomenuti da se najstrožija pravila primenjuju kada je u pitanju nastava namenjena grupi polaznika. Prvo i osnovno što moraju znati svi zainteresovani za praćenje predavanja na taj način jeste da edukacija tog tipa ni u kom slučaju ne može u okviru svake poslovnice da bude organizovana onog momenta kada pojedinačni polaznik izvrši prijavu. Sve to zato što organizator predviđa prisustvo od najmanje četvoro ljudi, s tim da ih najviše u okviru jedne grupe sme biti osmoro. S obzirom na to da je broj kandidata vrlo precizno definisan, naveden je i zahtev od strane konkretne obrazovne institucije da grupa od najmanje 4 osobe najpre bude oformljena, posle čega će nastava na taj način da bude i organizovana u okviru te poslovnice. Stvar je u tome da tek nakon formiranja grupe nastava na taj način može biti organizovana, a svakako će to posebno da bude istaknuto svakom prijavljenom kandidatu na vreme. Dakle, neretko se događa da polaznici, koji odluče nastavu da pohađaju na taj način budu prinuđeni da čekaju i duži vremenski period dok grupa zvanično ne bude postavljena. Takođe bi svi oni trebalo da imaju na umu i naročito važnu informaciju, a to je da će svaki kandidat biti u obavezi da ispoštuje sve ono što ovlašćeno lice te poslovnice, to jest koordinator za nastavu bude odredio. A on će definisati kako datum početka nastave u grupi, tako isto i dinamiku organizacije časova i to u kojim će terminima predavanja za konkretnu grupu da budu organizovana. Dakle, ne postoji mogućnost da zahtevi polaznika u vezi sa izmenama ma kog segmenta budu uzeti u obzir, jer tako predviđaju pravila konkretne obrazovne institucije. Podrazumeva se da će i sa tim detaljima svaki polaznik precizno da bude upoznat, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica i nesuglasica. Pored toga, moramo napomenuti i da će trajanje nastave u grupi biti određeno pre toga i da taj podatak važi za apsolutno svako predstavništvo konkretne obrazovne institucije, te će biti na raspolaganju polaznicima i pre toga.

Ni u kom slučaju nisu tako stroga pravila prema kojima će biti organizovan stručni seminar - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera, a kada nastavi treba da prisustvuje jedan polaznik ili njih dvoje, odnosno kada je u pitanju individualna ili poluindividualna nastava. Stvar je u tome da je polaznicima tada dopušteno da se dogovore sa koordinatorom za nastavu, ali i sa nadležnim profesorom kako će časovi biti organizovani i kada će početi nastava. Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, napominjemo da oni preciziraju kao prvo datum početka nastave u paru ili individualne, a zatim se usaglašavaju oko termina održavanja časova i oko rasporeda. Sama činjenica da oni treba da odrede i dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana će dovesti do toga da odlučuju zajedno i o trajanju konkretnog tipa edukacije.

Kojim će se temama baviti stručni seminar - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera?

Kako se podrazumeva da svako ko odluči da pohađa ovu edukaciju ima određeni nivo znanja uopšteno o testiranju softvera, to će tom prilikom akcenat biti stavljen na ručno ili manuelno testiranje. U tom smislu će specijalizovana obuka i kurs - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera prvo ponuditi prisutnima teorijska znanja o vrstama softvera, odnosno o tome kako u praksi to sve treba da funkcioniše.

Moramo još jednom napomenuti da se od svakog prijavljenog zahteva da ima osnovna znanja rada na kompjuteru, a u smislu da poznaje rad sa programom Word na prvom mestu, zatim da ima iskustva u radu sa internetom i sa kreiranjem različitih fajlova, te da zna kako da briše i i menja određeni sadržaj, potom da kopira i slično. Vrlo je važno napomenuti i to da će profesori pomoći prisutnima da i teorijski i praktično savladaju znanja koja su predviđena nastavnim programom ove edukacije.

Osnovni cilj koji ovaj specijalizovani seminar ima jeste da omogući svakom zainteresovanom kandidatu da izvrši provere različitih programa, a kako bi oni optimalno funkcionisali. Akcenat će biti stavljen na manuelno proveravanje funkcionisanja konkretnog softvera, pa će u tom smislu polaznici savladati sve korake koji su u tom slučaju obavezni.

Iako postoji mnogo veća potreba za onim testerima, koji su upoznati sa automatskim testiranjem softvera, činjenica je da je sve veća potražnja i za stručnjacima koji znaju kako manuelno da testiraju različite softvere.

U toku ove specijalizovane edukacije će biti ukazano prisutnima na to koje su prednosti manuelnog testiranja softvera u odnosu na automatsko.

Naravno da će specijalizovani kurs i obuka - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera ponuditi i primere iz prakse, kako bi polaznici shvatili zbog čega je vrlo važno da čak i oni testeri, koji su prvenstveno fokusirani na automatizaciju tog procesa, imaju osnovna znanja o manuelnom testiranju.

Saznaće prisutni i na koji način manuelno mogu najlakše da otkriju bagove, odnosno sve one nedostatke koje određeni softver može da ima. Zatim će im profesori objasniti i šta je potrebno da učine, da bi konkretni bug otklonili na najjednostavniji mogući način i tako omogućili krajnjim korisnicima da se bez ikakvih smetnji služe određenim programom.

A nakon što profesori budu objasnili koje su to sve tehnike testiranja, koje se najčešće u praksi primenjuju, polaznicima će biti korak po korak predstavljen celokupan postupak provere postojanja bagova.

Vrlo je važno naglasiti i to da će specijalizovani seminar - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera više biti usmeren na praktični deo, nego na teorijski. Zapravo će profesori prvo kroz predavanja ponuditi prisutnima mogućnost da se upoznaju sa postupkom provere nedostataka rada određenog softvera, a zatim će naučiti i kako da uz primenu specijalnih alata i tehnika te nedostatke otklone u što većoj meri. Takođe će profesori predočiti polaznicima da je praktično nemoguće napraviti software bez ijednog baga, ali da je cilj osobe koja je zaposlena na radnoj poziciji front end tester da količinu tih bagova svede na najmanju moguću meru.

Biće omogućeno prisutnima da nauče i kako u principu treba da funkcioniše celokupan postupak provere rada određenog softvera i o čemu posebno manuelni testeri moraju da vode računa prilikom provere.

Podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera omogućiti polaznicima i da nauče kako bi trebalo u praksi da funkcioniše razvoj određenog softvera, odnosno kako bi trebalo rešiti određene bagove, koji se najčešće u praksi javljaju.

Moramo naglasiti i to da s obzirom na činjenicu da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pohađanja nastave i online, u tom slučaju ova obrazovna institucija ne može u potpunosti da garantuje za kvalitet praktičnog dela edukacije, kao što to može da učini kada polaznik odluči nastavu da pohađa na klasičan način. Naime, razlog zbog koga u tom slučaju ova obrazovna institucija garantuje za kvalitet edukacije, jeste što obezbeđuje polaznicima rad na najkvalitetnijim uređajima. A ukoliko je u pitanju nastava koja se organizuje onlajn, u tom slučaju kandidat koristi sopstveni računar i to čini na sopstvenu odgovornost. Podrazumeva se da će to naravno biti na vreme predočeno svakom pojedinačnom kandidatu, kako bi sve bilo razjašnjeno na vreme.

Još bi trebalo naglasiti i to da u toku završnog predavanja svi polaznici imaju dozvolu da postave pitanja predavaču, a ukoliko bilo šta od prethodno obrađenih tema neko od njih nije razumeo.

Sa ciljem još boljeg shvatanja tematike ove edukacije, predviđeno je i da na samom kraju polaznici izvrše zadatak, a u skladu sa navodima koje će im dati predavači. Naime, u tom slučaju je važno da oni otklone određene nedostatke, koji se javljaju u funkcionisanju konkretnog programa ili aplikacije, a pre toga će biti u obavezi i da otkriju samostalno koji su to bagovi.

Kada će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera i na kojoj lokaciji?

Uzevši u obzir da ova specijalizovana institucija organizuje i nastavu namenjenu pojedinačnim polaznicima i zaposlenima u kompanijama, a da se u ponudi nalazi i online kurs i obuka - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera i klasičan tip edukacije, te individualna, grupna i poluindividualna nastava, sasvim mi jasno zbog čega praktično i nije moguće navesti unapred ni u kojim će terminima tačno da bude organizovana nastava, a ni na kojoj lokaciji, jer svaki pojedinačni polaznik treba između konkretnih opcija da se lično odluči.

A sve to isto se odnosi i na korporativni seminar, s tim što tada direktor ili vlasnik određenog preduzeća, to jest njegov zvanično ovlašćeni predstavnik ima obavezu da detalje o organizaciji nastave za predviđeni broj zaposlenih precizira sa licem, koje je za te poslove ovlašćeno u okviru bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da je to ujedno i jedini vid nastave, kod koga pomenuta institucija dozvoljava izmenu u vezi sa mestom organizacije časova. Naime, bude li to bilo navedeno od strane klijenta kao zvaničan zahtev i ako budu ispoštovani određeni uslovi, naravno da će specijalizovani seminar - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera u tom slučaju biti organizovan u okviru dotične kompanije. Na taj način će biti omogućeno polaznicima, to jest zaposlenima da uštede svoje vreme, jer će praktično govoreći na radnom mestu pristupati nastavi. Isto tako je važno i da se organizator i klijent, odnosno ovlašćeni predstavnici pomenute obrazovne institucije i zainteresovane firme usaglase i oko svih ostalih detalja. Prvenstveno se misli na preciziranje datuma početka korporativne obuke, a posle toga i na definisanje svih onih detalja, koji su vezani za termine održavanja časova za zaposlene i na njihov raspored. S obzirom na to da je njihova obaveza da se usaglase i oko dinamike, u skladu sa kojom će predviđeni nastavni fond da bude sproveden, to znači da će oni tom prilikom definisati i koliko bi ukupno korporativni vid edukacije trebalo da traje. Svi zaposleni u toj kompaniji, koji bi trebalo da pohađaju nastavu u tom slučaju će dobiti precizne informacije o ovim detaljima, a uz maksimalno poštovanje pravilnika organizatora.

Sada da se vratimo na pojedinačne polaznike, to jest na fizička lica i još jednom napomenemo da je njihova obaveza da lično izaberu u momentu upisa gde žele da pohađaju nastavu i na koji način. Ovde je važno istaći podataka da konkretna obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja nastave na klasičan način i online, a svaki polaznik u konkretnom slučaju bi trebalo da se odluči između tri ponuđene mogućnosti za pohađanje nastave. Još jednom ističemo da edukacija može biti organizovana samo za jednog polaznika, zatim za dvoje njih u isto vreme i za grupu. Upravo na osnovu toga za koju opciju od svih navedenih se polaznik bude odlučio će i dobiti informacije kako o mestu održavanja nastave, tako isto i o terminima u kojima će časovi biti organizovani, ali i o svim ostalim detaljima koji su važni.

Da krenemo od početka... online edukacija je ona, koju kandidat ima pravo da pohađa, praktično odakle god želi, pošto tada predavanjima pristupa preko sopstvenog kompjutera. A on tada ima obavezu da obezbedi računar odgovarajućih karakteristika, kako bi online obuka i kurs - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera bila organizovana na propisan način i bez apsolutno ikakvih poteškoća. Prethodno će nadležni u konkretnoj poslovnici informisati svakog polaznika o tome koje performanse bi trebalo da ima odabrani računar i uopšteno o načinu sprovođenja nastave u tom slučaju. Mora posebno voditi računa svaki polaznik o pravilnom postupku instalacije namenskog softvera, a uz maksimalno poštovanje smernica, koje će mu pre toga dati nadležno lice u okviru predstavništva institucije organizatora, u kome on bude izvršio zvanično prijavljivanje. Naročito je važno da svako od njih zna i da tim IT stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku kandidatima postoji u svakom gradu, to jest u okviru svake poslovnice pomenute obrazovne institucije. A njima ima pravo svaki kandidat da se obrati na za to propisani način, ukoliko ne bude samostalno uspeo ili da instalira namenski program ili ako bude imao neku poteškoće dok časove bude po tom principu pratio. A da bi nastava koja se organizuje online mogla da bude sprovedena na propisan način, zahteva se da kandidat osigura kvalitet internet veze na lokaciji, na kojoj bude želeo da boravi dok časovi budu trajali.

Potrebno je da naglasimo i to da izuzev konkretne opcije, postoji i ona koja podrazumeva organizaciju predavanja na klasičan način. A to znači da polaznici časove pohađaju u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije. U tom slučaju su oni u obavezi da sa nadležnima preciziraju termine održavanja časova i naravno, da lično budu u tom trenutku prisutni u okviru odabranog predstavništva.

Onog momenta kada kandidat bude odabrao gde želi predavanja da pohađa, njegova je obaveza i da se odluči između opcije da nastavu pohađa potpuno samostalno, u grupi ili u okviru takozvane poluindividualne nastave, u kom slučaju dvoje njih treba časovima da pristupaju.

Ne samo da je razlika u broju polaznika, mada je ona najuočljivija, već su prisutna i značajna odstupanja u načinu organizacije nastave.

Napomenućemo odmah da u grupi treba da bude prisutno od četvoro ljudi najmanje, do osmoro njih najviše. A u tom slučaju će specijalizovani kurs i obuka - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera biti organizovan prema smernicama, koje će navesti isključivo nadležno lice u predstavništvu navedene obrazovne institucije, u kome prijavu bude izvršilo dovoljno kandidata. Naime, pravilnikom je predviđeno da između četvoro i osmoro ljudi tada treba predavanja da pohađaju, te se iz tog razloga zahteva prijavljivanje minimalnog broja kandidata, a kako bi zvanično bila oformljena grupa. Tek kada se to u određenom predstavništvu bude dogodilo, koordinator za nastavu će precizirati kako bi trebalo predavanja u konkretnom slučaju da bude organizovana. U suštini će on definisati datum početka grupne nastave, zatim termine održavanja i raspored časova, a pre toga će svakako biti određeno koliko bi ukupno trebalo nastava tog tipa da traje i to važi i za svaku poslovnicu navedene obrazovne institucije. Naglašavamo da sve ono što koordinator za nastavu bude u tom slučaju odredio i saopštio polaznicima, neće smeti da bude izmenjeno, čak i ako bilo ko od njih to zvanično bude zahtevao. Razlog je jednostavan, jer tako navode pravila konkretne obrazovne institucije.

Na raspolaganju je pojedinačnom polazniku i mogućnost da nastavu pohađa potpuno samostalno, u okviru takozvane individualne. Mnogo su jednostavnija pravila u tom slučaju, jer će predavanja biti organizovana upravo onako kako to bude odgovaralo polazniku. Da budemo precizni, kandidat bi tada trebalo da u dogovoru sa profesorom i sa ovlašćenim licem u izabranoj poslovnici, to jest sa koordinatorom za nastavu, definiše kako hoće predavanja da budu organizovana. A to znači da će oni precizirati i datum početka individualne edukacije i u kojim će terminima da pohađa časove. Sem toga, oni će zajedno odlučiti i o dinamici sprovođenja predavanja, što automatski podrazumeva da će se dogovoriti i o tome koliko bi trebalo individualni seminar - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera ukupno da traje.

Praktično rečeno, potpuno se ista pravila primenjuju kada je u pitanju poluindividualni tip edukacije. S obzirom na to da je taj vid nastave okarakterisan kao nastava u paru, jasno je da dvoje polaznika treba časove da pohađaju. Zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije i određeno da će se njih dvoje usaglasiti sa nadležnim licem poslovnice u kojoj su se prijavili i upisali, kao i sa predavačem o načinu organizacije časova. Praktično rečeno, potpuno ista pravila važe kao i kada je u pitanju individualna obuka, ali tada dvoje kandidata predavanja pohađaju i upravo se njih dvoje i dogovaraju se nadležnima o svemu.

Koliko će ukupno da traje stručni kurs i obuka - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera?

Sve informacije o načinu sprovođenja časova, ali i o tome koliko bi ukupno specijalizovana obuka i kurs - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera trebalo da traje će dobiti kandidati prilikom prijavljivanja.

Da budemo precizni, ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je obuhvaćena mogućnost pohađanja nastave u grupi, zatim u paru i individualno, tako da je i trajanje edukacije u svakom slučaju drugačije, jer se primenjuje drugačiji princip organizacije.

Sa tim u vezi moramo naglasiti da 15 časova nastavnog programa u slučaju individualne ili poluindividualne edukacije biva raspoređeno onako, kako je to odgovara polazniku. Stvar je u tome da jedan kandidat ili u slučaju poluindividualne nastave njih dvoje, treba da direktno sa nadležnim licem u odabranom predstavništvu, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom odluče o rasporedu predavanja. Posredno će oni na taj način precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualna ili individualna edukacija. A isto tako će biti u obavezi da se dogovore i o datumu početka nastave, kao i o terminima, u kojima će biti organizovana predavanja.

Međutim, kada pojedinačni polaznik izrazi želju da stručni seminar - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera pohađa u formi grupne nastave, važe drugačija pravila. U tom slučaju isključivo koordinator za nastavu odlučuje o rasporedu predavanja, te nakon formiranja grupe u toj poslovnici, to jest posle prijavljivanja 4 kandidata najmanje, on definiše sve detalje. Jednostavno rečeno, odlučuje o datumu početka edukacije tog tipa, te precizira u kojim će terminima da budu organizovani časovi. Iako koordinator za nastavu ima obavezu da odredi i dinamiku sprovođenja časova, na nivou svakog predstavništva navedene institucije je unapred određeno da mesec dana traje grupni tip nastave.

Bitno je naglasiti i to da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnosti organizacije nastave namenjene samo zaposlenima. Tom prilikom će po zahtevu klijenata da bude organizovan kurs samo za zaposlene u određenom preduzeću, a pravila sprovođenja nastave su izuzetno fleksibilna. U suštini se nastoji da zahtevi klijenata budu maksimalno u tom slučaju ispunjeni, pa će samim tim i nadležno lice u toj firmi precizirati sa predstavnikom odabrane poslovnice institucije organizatora koliko će ukupno u tom slučaju edukacija da traje. Da budemo precizni, oni moraju da se usaglase oko rasporeda predavanja, odnosno oko toga u skladu sa kakvom bi trebalo dinamikom definisani nastavni fond da bude u tom slučaju organizovan. Bitno je i da precizno definišu kog datuma će početi edukacija namenjena zaposlenima, zatim kojim tempom će biti predavanja organizovana i u kojim terminima, te na kojoj lokaciji, jer jedino u tom slučaju je dozvoljeno da dođe do izmene mesta održavanja nastave. U skladu sa pravilnikom će informisati sve polaznike o ovome na vreme i na propisan način.

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte umeće manuelnog testiranja softvera"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje