Kurs i obuka - Saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena)

Pored direktora, odnosno vlasnika kompanija, kao i privatnih preduzetnika, specijalizovani seminar - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena) bi trebalo da pohađaju i svi koji su u finansijskom sektoru preduzeća zaposleni i to prvenstveno na upravljačkim pozicijama. Osim njih, tematika ove edukacije može biti interesantna i računovođama i knjigovođama, ali i svima koji su u pravnom sektoru brojnih kompanija zaposleni na menadžerskim pozicijama, odnosno onim službenicima, koji su zaduženi za obračun zarada, ali i svima ostalima koji tematiku ove obuke nalaze interesantnom.

Potrebno je naglasiti da Obrazovni centar Akademija Oxford ne navodi niti jedan obavezni zahtev, koji polaznici moraju da ispoštuju, a da bi im bilo dozvoljeno nastavu da pohađaju, te iz tog razloga sasvim slobodno možemo reći da svaki pojedinac, koji želi da se sa postupkom uobičajene naplate poreza, ali i prinudne upozna ima pravo da izvrši prijavu za praćenje ove nastave, posle čega je njegova obaveza i zvanično da bude upisan.

Ovde moramo naglasiti da se prijava može izvršiti svakog radnog dana tokom kalendarske godine, a na jedan od dostupnih načina. Naime, osim mogućnosti da prijavu izvrše putem telefona ili lično u prostorijama bilo kog predstavništva pomenute institucije, zainteresovanima se nudi mogućnost i da to učine elektronski, a u kom slučaju će na mejl ove institucije poslati osnovne podatke o sebi. Sve to znači da bi trebalo osim imena i prezimena, prilikom zvanične prijave da navedu i broj telefona, te obavezno datum rođenja.


Predviđeno je pravilnikom ove institucije da će svaki prijavljeni kandidat vrlo brzo biti kontaktiran od strane zaposlenih, koji će ga informisati ne samo o postupku upisa, uzevši u obzir da je lično prisustvo svakog kandidata obavezno, nego isto tako i o dokumentima koja mora da pripremi za tu priliku.

Pored toga je važno da budu informisani svi zainteresovani da stručni kurs i obuka - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena) može biti organizovan u okviru individualne ili poluindividualne, odnosno grupne nastave, a da je pravilnikom ove institucije predviđeno da se svaka od tih edukacija može održati i online i u prostorijama same poslovnice organizatora, u kom slučaju se ona na uobičajeni način organizuje. Baš zato što se u ponudi nalazi nekoliko opcija, od svakog polaznika pojedinačno se zahteva da lično izabere i gde će pohađati predavanja i na koji način, jer će tek posle toga dobiti tačne informacije i o datumu početka nastave i o terminima održavanja časova, ali i o svim ostalim detaljima.

Broj polaznika se smatra osnovnom razlika između pomenutih tipova nastave, tako da između četvoro i osmoro njih pohađaju grupnu, dok jedna osoba prati individualnu obuku, a poluindividualnoj treba da pristupi njih dvoje u isto vreme.

TESTOVI


Naravno da postoje i razlike vezano za način organizacije, a prvenstveno sa aspekta toga ko odlučuje o datumu početka, dinamici održavanja časova i terminima. Naime, kod nastave u grupi o tome brine isključivo ovlašćeno lice predstavništva organizatora, ali odluku o datumu početka ima pravo da donese tek nakon što grupa od najmanje četiri člana u toj poslovnici bude bila zvanično oformljena. A da ne bude zabune, to će svakom prijavljenom biti navedeno, jer grupni tip edukacije ne može da počne odmah pošto pojedinac izvrši prijavu. Dakle, pošto grupa od najmanje četiri osobe bude bila formirana, obavezan je koordinator za nastavu najpre da definiše datum početka edukacije, a potom i da odredi precizno termine u kojima će časovi biti održani, odnosno da definiše dinamiku sprovođenja časova u tom slučaju. Svi koji su do tog trenutka izvršili prijavu, te se smatraju članovima konkretne grupe će precizno da budu informisani o svemu tome, a vrlo je važno da im bude naglašeno i to da se njihovi zahtevi vezano za promenom ni termina održavanja časova, ali ni datuma početka nastave, odnosno rasporeda predavanja ne mogu uzeti u obzir kod grupne obuke, pošto to ne dozvoljavaju pravila pomenute institucije.

Ipak, tako stroga pravila se ne primenjuju kod poluindividualne obuke, odnosno individualne, jer se tada daje sloboda u odlučivanju svakom prijavljenom kandidatu. Radi se o tome da polaznici imaju obavezu sa predavačem direktno, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu da se dogovore kako će predavanja biti organizovana. Jednostavnije rečeno, oni će se usaglasiti prvo oko rasporeda časova, zatim oko termina u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana, te naravno oko datuma početka bilo individualne edukacije, bilo poluindividualne.

Mesto održavanja nastave, takođe zavisi od svakog prijavljenog kandidata, a na raspolaganju im je mogućnost da stručna obuka i kurs - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena) bude organizovana na klasičan način, to jest u predstavništvu ove institucije koje polaznik bude odabrao ili online, a kada on bira sa koje tačno lokacije želi predavanja da pohađa.

Moramo naglasiti da je posedovanje računara sa odgovarajućim performansama obaveza za svakog kandidata, koji bude odlučio da časovima pristupa online. A u tom slučaju se, naravno očekuje i da konekcija sa internetom u odabranom prostoru bude odgovarajuća, jer je vrlo važno da ne dolazi ni do kakvih smetnji tokom pohađanja nastave online. Specijalni softver će morati svaki polaznik pojedinačno da prethodno instalira na konkretni računar, a u tome mu mogu pomoći članovi IT sektora svake poslovnice ove institucije, kojima bi on trebalo da se obratiti ukoliko se tokom postupka instalacije programa ili pristupa nastavi na taj način ne bude dobro snašao.

S obzirom na to da je sve veća potreba za dodatnom edukacijom zaposlenih, to ova institucija može po zahtevu klijenata da organizuje i korporativnu obuku. A to znači da se princip organizacije nastave maksimalno prilagođava zahtevima polaznika, odnosno zaposlenima u kompanijama bilo koje strukture, s tim da je i sasvim svejedno u kojoj oblasti da posluju. Dovoljno je da nadležni u toj firmi kontaktiraju ovlašćeno lice bilo koje poslovnice organizatora, te da iznesu zahtev za sprovođenjem korporativnog kursa, nakon čega će pristupiti definisanju načina organizacije časova. Naime, oni će se usaglasiti oko toga kog datuma bi trebalo taj tip nastave da počne, te oko toga u kojim terminima ću biti organizovana predavanja za zaposlene i u skladu sa kakvom će to biti dinamikom. A ono što svi zainteresovani za korporativni kurs moraju da znaju jeste da samo u tom slučaju postoji mogućnost da dođe do promene mesta održavanja časova, a u smislu da se omogući radnicima u svojoj kompaniji predavanja da pohađaju. Naravno da će taj zahtev klijenata biti ispoštovan, ali se u tom slučaju od njih zahteva da konkretni prostor opreme u skladu sa aktuelnim pravilima, sa kojima će pre toga nadležni u konkretnoj poslovnici da ih precizno upoznaju.

Kojim temama će se baviti stručni seminar - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena)?

Predviđeno je nastavnim programom da polaznici ove edukacije prvo saznaju šta je to uobičajena naplata poreza, a kada se vrši takozvana prinudna naplata.

Odmah zatim će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena) da omogući prisutnima da na osnovu primera iz prakse uoče osnovnu razliku između te dve vrste naplate poreza.

Profesori će govoriti i o različitim tipovima rizika, sa aspekta naplate poreza, koje bi oni trebalo kasnije u praksi da izbegnu, kako bi sačuvali kvalitet poslovanja kompanije u kojoj su zaposleni.

Biće reči i o poreskim obavezama, a primarno posmatrano sa stanovišta Zakona o porezu Republike Srbije i njegovih odredbi.

U kom trenutku je potrebno da bude plaćen porez u skladu sa tim zakonom će saznati svi polaznici ove specijalizovane edukacije, te će biti govora i o takozvanim privremenim merama obezbeđenja naplate i o tome šta u njih sve spada. Saznaće prisutni i kog datuma, odnosno po kom redosledu konkretni porez mora da bude namiren, a opet sve posmatrano sa stanovišta odredbi konkretnog zakona.

Ukoliko u određenim situacijama dođe do odlaganja trenutka plaćanja poreza, a samim tim i neispunjenja poreske obaveze, mora biti obračunata kamata, pa je predviđeno da stručni kurs i obuka - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena) obradi i tu temu. A u tom segmentu će prisutnima biti predočeno kolika je kamata u različitim slučajevima naplaćuje.

Šta se smatra pod pojmom konverzija, odnosno šta je tačno kompenzacija, a koje se vrše prilikom redovnog plaćanja poreza su, takođe teme kojima će biti posvećena pažnja tokom obuke.

Nakon toga će profesori govoriti o postupku prinudne naplate poreza, odnosno na koji način se mora dostaviti opomena poreskom obvezniku o neplaćenom porezu.

Isto tako će polaznici ove edukacije saznati i koje su to sve zakonske posledice za lica, koja ne plate porez u zadatom roku. Naravno da će saznati i u kojim slučajevima se mora pokrenuti postupak, ali i kada će on biti prekinut, odnosno obustavljen.

Podrazumeva se da će profesori objasniti prisutnima i koje nadležnosti ima poreski inspektor, odnosno zbog čega je važno da se postupi u skladu sa njegovim odlukama. Takođe će polaznici ove specijalizovane edukacije saznati i koji su to troškovi, koje mora da plati pravno lice ukoliko bude došlo do prinudne naplate poreza.

Koja su sve sredstva koja se koriste prilikom prinudne naplate poreza, ali i kako u tom slučaju korak po korak funkcioniše naplata su, isto tako teme koje će specijalizovani seminar - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena) da obradi. Naravno da će biti govora i o poreskim obavezama koje se smatraju sekundarnim, odnosno o situacijama kada se oni javljaju.

Još bi trebalo da napomenemo i to da će svaki polaznik biti u mogućnosti da postavi pitanje ili više njih predavaču, a ukoliko mu nešto od teorijskog dela ove edukacije ne bude bilo u potpunosti jasno.

Bitno je naglasiti da će predavači u većem delu nastave prikazivati i primere iz prakse, a što će sasvim sigurno pomoći svakom polazniku da mnogo bolje shvati tematiku i da znanja koja tom prilikom bude stekao može da primenjuje u svom poslu, odnosno da potpuno samostalno izvršava sve obaveze u skladu sa Zakonom o porezu Republike Srbije, a što će pomoći kompaniji u kojoj je zaposlen da nesmetamo vrši svoje poslovanje.

Gde i u kojim terminima će biti održana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena)?

Prilikom zvaničnog prijavljivanja, odnosno upisivanja će biti napomenuto polaznicima da je njihova obaveza da se odluče između svih ponuđenih varijanti, vezano za organizaciju nastave, a kako bi dobili precizne informacije o tome i u kojim terminima i gde će biti održan specijalizovani kurs i obuka - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena).

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost zainteresovanima da časove pohađaju kako onlajn, tako isto i na način, koji se smatra klasičnim. U tom slučaju predavanja treba da budu organizovana u okviru prostorija same poslovnice, a u kojoj pre toga zainteresovani izvrše prvu prijavu, a potom i zvaničan upis.

A što se tiče nastave koja se organizuje online, princip je vrlo jednostavan, te se podrazumeva da svaki polaznik pojedinačno bira lokaciju sa koje će pratiti predavanja. Naravno da in mora tom prilikom da koristi sopstveni računar, čije performanse moraju biti odgovarajuće, te se podrazumeva da u prostoru iz koga bude pristupao predavanjima mora da postoji kvalitetna konekcija sa internetom, a kako ne bi dolazilo ni do kakvih poteškoća u toku praćenja nastave preko interneta. U tom slučaju se časovi prate preko namenskog softvera, pa upravo njega će morati svaki polaznik pojedinačno potpuno samostalno da instalira na svoj kompjuter. Iako je, uopšteno govoreći postupak instalacije namenskog programa prilično jednostavan, dogodi se ponekad da polaznici imaju neku nedoumicu ili problem. Tada je važno da kontaktiraju konkretnu poslovnicu institucije organizatora, te da zahtevaju pomoć IT stručnjaka, koji su zaposleni u sektoru za tehničku podršku.

Kako je ponudom obuhvaćen poluindividualni seminar - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena), ali i grupni, odnosno individualni tip edukacije, to termini održavanja časova zavise isključivo od odabira svakog pojedinačnog kandidata između svih ponuđenih vrsta nastave.

A ono što bi oni svi trebalo da znaju jeste da je osnovna razlika između njih vezana prvenstveno za broj polaznika, koji prisustvuje nastavi, ali postoje i određene razlike u principu organizacije. Zato i naglašavamo da dve osobe pohađaju poluindividualnu nastavu, te da samo jedan polaznik treba da prisustvuje individualnoj, dok između četvoro i osmoro ljudi može biti prisutno kada se organizuje grupna obuka.

Sa ciljem da polaznicima obezbedi maksimalnu slobodu, organizator omogućuje da prilikom praćenja individualne ili poluindividualne edukacije svako od njih definiše način organizacije predavanja direktno sa koordinatorom za nastavu predstavništva institucije organizatora, u kome je neposredno pre toga izvršio zvaničan upis, kao i sa profesorom koji će konkretni tip nastave da vodi. A to ustvari znači da će oni zajedno odlučiti o tome kog datuma će početi poluindividualni ili individualni kurs, te da će takođe zajedno definisati i u kojim terminima će biti organizovana predavanja, odnosno na koji način bi trebalo u konkretnom slučaju predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Sve to dalje podrazumeva da će oni biti u prilici da definišu i koliko će ukupno dana trajati onaj tip edukacije, koji budu izabrali da pohađaju.

Ipak, kada je u pitanju nastava u grupi, pravila su mnogo strožija, a njih isključivo definiše ovlašćeni koordinator za nastavu. Međutim, grupna obuka ne može biti organizovana u svakom predstavništvu pomenute institucije, već isključivo u onome, u okviru koga bude formirana grupa, budući da je to navedeno kao glavni zahtev za organizaciju tog tipa edukacije. Dakle, tek pošto četvoro kandidata zvanično bude izvršilo prijavu, odnosno pristupilo upisu, koordinator za nastavu će imati priliku da oformi grupu i definiše datum početka nastave. Svakako je njegova obaveza da odluči o terminima održavanja časova za konkretnu grupu, odnosno o tome u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana. Podrazumeva se da će svi kandidati, koji su na propisan način izvršili prijavu, odnosno upisali se, dobiti o tome precizna obaveštenja na vreme. A od njih se zahteva da se svega navedenog maksimalno pridržavaju, uzevši u obzir da je princip organizacije grupnog kursa specifičan u tom smislu što se izmene po zahtevu polaznika ne dozvoljavaju.

Pored toga što ovu edukaciju mogu pohađati fizička lica, pomenuta institucija je spremna da organizuje i nastavu namenjenu samo zaposlenima. Inače se u tom slučaju sprovodi korporativna obuka i kurs - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena), a isključivo po zahtevu nadležnih lica konkretnog preduzeća. S obzirom na to da je poznata činjenica da zaposleni nemaju toliko slobodnog vremena, a ukoliko to njihovi nadležni budu smatrali boljom varijantu, te iznesu kao zvaničan zahtev, organizator će omogućiti promenu mesta održavanja časova. U tom slučaju predavanja mogu biti organizovana u okviru same kompanije, ali nadležni u instituciji klijenta imaju obavezu da ispoštuju sva pravila koja su vezana za sam prostor, odnosno njegovu opremljenost. Podrazumeva se da će nadležni predstavnik institucije organizatora o tome šta sve mora prostor da sadrži na vreme da informiše direktora zainteresovane kompanije ili lice, koje je u njoj ovlašćeno za te poslove. Inače je princip organizacije korporativnog kursa vrlo fleksibilan, te podrazumeva da organizator definiše direktno sa nadležnima u okviru konkretne firme na koji način će zaposleni pohađati predavanja, a u smislu da oni zajedno odlučuju kako o datumu početka korporativne obuke, te naravno o mestu njenog održavanja, tako isto i o dinamici sprovođenja časova, odnosno o terminima u kojima će prethodno definisani broj zaposlenih predavanja da pohađaju.

Koliko če stručni kurs i obuka - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena) trajati?

Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da 4 sedmice ukupno traje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena), a kada polaznici odluče da nastavu pohađaju u grupi.

Informacije o tome na koji način će biti raspoređen u ukupno od 12 časova nastavnog programa će biti dostupne polaznicima naknadno, odnosno tek pošto u poslovnici, u kojoj su oni pre toga izvršili prijavu, bude bio ostvaren uslov za početak nastave u grupi. A to znači da mora prvo biti oformljena grupa, u kojoj će se naći četvoro kandidata najmanje. Svakako će koordinator za nastavu definisati u tom slučaju datum početka i termine održavanja nastave, odnosno dinamiku, pa će polaznici biti o tome obavešteni naknadno.

Prilikom praćenja nastave u paru, to jest takozvane poluindividualne ili one, koja podrazumeva prisustvo samo jedne osobe, a poznata je kao individualna, se primenjuju drugačija pravila. Naime, u tom slučaju će ili dvoje polaznika ili samo jedan da se usaglase oko tačnog rasporeda celokupnog nastavnog fonda, a samim tim i oko trajanja odabranog tipa edukacije i to direktno sa ovlašćenim licem u konkretnom predstavništvu institucije organizatora i sa stručnjakom, koji će poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi.

Vrlo se slična pravila primenjuju i kada postoji zahtev da bude organizovan korporativni seminar - saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena), samo što u tom slučaju nastavi prisustvuju zaposleni u bilo kom preduzeću. Bitno je naglasiti da trajanje korporativne obuke može biti i kraće i duže nego, kada se ona organizuje u grupi za fizička lica, jer u tom slučaju nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća treba da se o svemu, pa i o rasporedu časova dogovore se zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kada i u kojim situacijama se vrši naplata poreza (prinudna i uobičajena)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje