Kurs i obuka - Saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces

Menadžerima zaposlenim u sektoru ljudskih resursa, kao i svima koji su zaduženi za primenu odredbi Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je na prvom mestu namenjen stručni kurs i obuka - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces. Ipak, svi koji su zainteresovani moraju znati da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator ove edukacije ne navodi obavezu nikakvog predznanja za kandidate, što u suštini znači da svaki pojedinac koji to želi, apsolutno ima i pravo da pohađa nastavu. Naravno, tada mora ispoštovati određena pravila, sa kojima će svakako na vreme da bude upoznat.

Najvažnije je da u skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije svaki pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice izvrši prijavu, te da se isto tako posle toga upiše, to jest da dostavi relevantna dokumenta.

Neophodno je od podataka za prijavu svaki kandidat da dostavi kako broj svog telefona i naravno ime i prezime, tako isto i da prilikom prijave navede kog datuma je rođen. Dostupne su tri mogućnosti za prijavljivanje, što znači da svaki zainteresovani kandidat bira da li će konkretne informacije poslati na mejl adresu ili će ih putem telefona izdiktirati nadležnima u poslovnici, dok je dostupna i mogućnost ličnog prijavljivanja. Trebalo bi samo da imaju na umu svi zainteresovani da pomenuta institucija ima na više od 20 lokacija otvorena predstavništva, tako da mogu prijavu da izvrše u poslovnici koja im je najbliža.


A u skladu sa zvaničnim pravilnikom konkretne obrazovne institucije je navedeno da lično moraju upisu da prisustvuju svi prijavljeni. Svakako će sa time oni biti upoznati, kao i sa time koja sve dokumenta moraju da pripreme, a da bi zvaničan upis bio izvršen onako kako je predviđeno pravilnikom.

Uzevši u obzir da pomenuta obrazovna institucija u ponudi ima mogućnost da fizička lica nastavu pohađaju pojedinačno, u paru ili u grupi, ali i da se svaki tip edukacije od pomenutih može organizovati online i na klasičan način, jasno je zbog čega se od prijavljenih zahteva da se prilikom upisa opredele i gde će predavanja pohađati i na koji način.

U principu je osnovna razlika između poluindividualne, individualne i grupne nastave u broju polaznika. Isto tako se specijalizovani seminar - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces za grupu, te za jedno ili dvoje lica, ipak donekle organizuje na nešto drugačiji način, pa će sa svim tim detaljima da budu upoznati prijavljeni.

Najjednostavnije rečeno, individualna i poluindividualna edukacija podrazumevaju prisustvo različitog broja osoba, ali isti princip organizacije. Potrebno je da se jedan kandidat ili dvoje njih, a ako je u pitanju poluindividualna edukacija, dogovore zajedno sa nadležnim profesorom i sa koordinatorom za nastavu o načinu organizacije časova. Preciziraće kog datuma počinje ili nastava u paru ili individualna, a zatim će definisati i u kojim terminima će biti organizovana predavanja i na koji način će da bude raspoređen nastavni fond, koji je predviđen programom.

Kod edukacije koja se organizuje za grupu kandidata važe potpuno drugačija pravila, koja su i mnogo strožija. Najpre da naglasimo da se nastava u tom slučaju organizuje za četvoro do osmoro ljudi u isto vreme. Bitno je da grupa od 4 osobe minimum najpre bude u konkretnom predstavništvu formirana, a kako bi edukacija za grupu polaznika mogla da počne. Sve to će, naravno biti napomenuto prijavljeniima, a zahtev je da oni ispoštuju ono što koordinator za nastavu te poslovnice bude definisao. Dakle, pošto četvoro ljudi minimum izvrše prijavu, on je u obavezi da odluči o datumu kada će grupna obuka i kurs - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces početi, potom o terminima u kojima će članovi te grupe predavanja pohađati i o njihovom rasporedu. Posle toga će polaznici biti detaljno obavešteni o svemu, uz obavezno napomenu da se njihovi zahtevi u vezi sa izmenama ma kog segmenta ne smeju prihvatiti, jer to nije u skladu sa pravilima konkretne obrazovne institucije.

Nakon što pojedinačni polaznici budu odlučili da li će nastavu pohađati u grupi, u paru ili samostalno, oni su obavezni i da se opredele između opcije da časove pohađaju onlajn i na klasičan način.

Bitno je da poseduju računar svi oni polaznici, koji odluče da nastavu prate online, a podrazumeva se da taj uređaj mora imati odgovarajuće karakteristike, te će sa tim detaljima oni prilikom upisa i biti upoznati. Preko specijalnog softvera će biti organizovan online kurs i obuka - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces, tako da bi trebalo svaki polaznik taj program prvo da instalira samostalno. Ističemo da je u pitanju prilično jednostavan postupak, ali svakako da kandidati koji ne uspeju da se snađu u tome, mogu kontaktirati nadležne u odabranom predstavništvu konkretne institucije i zahtevati pomoć nekog od IT stručnjaka. Isto tako te stručnjake oni mogu kontaktirati i ako ne budu mogli samostalno da reše problem, koji eventualno bude iskrsao dok budu predavanja pratili online. Stabilna internet konekcija mora da postoji na lokaciji, na kojoj kandidat odluči da bude dok predavanja online pohađa, a kako bi nastava mogla da bude organizovana prema pravilima.

Klasična edukacija podrazumeva održavanje predavanja u jednoj od poslovnica pomenute institucije. U skladu sa pravilima će polaznici biti u obavezi da časovima, naravno prisustvuju lično, a informacije o tačnim terminima će dobiti na vreme od nadležnih.

Iako je fokus stavljen na fizička lica, konkretna obrazovna institucija može organizovati i korporativni seminar - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces. Nastavu u tom slučaju treba da pohađaju zaposleni u preduzeću, koje je zainteresovano, tako da će nadležno lice u toj kompaniji definisati princip organizacije časova direktno sa predstavnikom institucije organizatora. Uz to što će se oni usaglasiti oko datuma početka korporativne obuke, neophodno je i da definišu termine u kojima će zaposleni časove da pohađaju i da odluče o tome kako će biti raspoređen predviđeni nastavni fond. Postoji još jedan vrlo važan segment organizacije nastave namenjene zaposlenima, a tiče se mesta održavanja časova. Stvar je u tome da korporativni kurs može biti organizovan i direktno u kompaniji, u kojoj su polaznici zaposleni. Svakako da nadležno lice te firme ima obavezu da taj zahtev zvanično navede organizatoru, a kako bi dobio sve neophodne informacije o tome šta odabrani prostor mora da sadrži. Vrlo je važno da nadležno lice u okviru zainteresovane firme sve to ispoštuje, jer jedino tako može da dođe do promene mesta održavanja edukacije tog tipa.

TESTOVI


Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces?

S obzirom na to da je izuzetno interesantna i trenutno vrlo aktuelna tematika, kojom se specijalizovani seminar - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces bavi, to je nastava osmišljena primarno da bude interaktivna. A to znači da će o konkretnim temama diskutovati svi polaznici, te da će imati priliku i da iznesu svoje mišljenje o tome, a nakon što ih profesori upute u detalje.

Najpre će predavač objasniti kako je definisan pojam promovisanje, te kako se on može implementirati na zdrave navike zaposlenih u preduzeću. Odmah nakon toga će profesori objasniti i šta tačno podrazumeva promocija zdravlja. A tom prilikom će saznati da je u pitanju specifičan proces, tokom koga svaki pojedinac, a posredno i celokupan kolektiv, utiče na povećanje kontrole najpre sopstvenog zdravlja, a zatim i preuzima odgovornost za poboljšanje stanja zdravlja na globalnom nivou.

Povelja promocije zdravlja potiče iz Otave, te je usmerena na promociju zdravog načina života i uključuje ukupno pet osnovnih smernica. Upravo sa njima će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces vrlo detaljno upoznati svakog polaznika.

Tom prilikom će biti objašnjeno šta je politika javnog zdravstva, zatim na koji način bi trebalo da bude stvoreno okruženje, koje ima za cilj da podrži i održi zdravlje i zdrave navike pojedinaca u određenom kolektivu. Na koji način se jačaju aktivnosti određene zajednice, a primarno sa aspekta pojedinaca je takođe tema, koju će detaljno predavači da predstave. Biće govora i o zdravim navikama pojedinaca, kao i o poboljšanju, ali i o proširenju različitih aktivnosti brojnih zdravstvenih službi, odnosno nadležnih u kompanijama.

Osnovni cilj primene odredbi pomenute Povelje jeste da fokus bude stavljen na individu, te da poboljšanjem zdravlja i zdravih navika svakog pojedinca bude ostvaren uticaj na celokupno okruženje.

Dobiće prisutni informacije i o tome zbog čega je promocija zdravlja, odnosno zdravih navika svakog radnika važna najpre za njega lično, a zatim i za sektor u kome je zaposlen, odnosno za celokupnu kompaniju.

Promocija zdravlja u okviru radnog mesta je izuzetno značajna, pa će i o tome biti govora tokom obuke. Saznaće prisutni i na koji način to utiče na pojedinca i na celokupan kolektiv, te šta sve mora biti učinjeno da bi zdravlje i zdrave navike zaposlenih bile pravilno primenjene u praksi.

Podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces omogućiti prisutnima i da nauče kako se promovisanje i zdravih navika zaposlenih i zdravlja uopšte planira, potom na koji način mora da bude sprovedeno i kako funkcioniše evaluacija. Pozitivni efekti neće izostati, ako se sve smernice precizno poštuju, ali je neophodno da oni budu održavani. Upravo o tome će polaznici biti, isto tako precizno informisani.

Neophodno je da postoji model promocije zdravlja, tako da će i praktično biti svakome od njih prikazano kako bi trebalo da izgleda jedan uopšteni model. A u tom delu će predavači govoriti i o tri najčešće korišćena modela zdravlja, tako da će i teorijski i praktično biti predstavljen bihejvioralni, zatim biomedicinski i sociološki model zdravlja. Dobiće prisutni informacije i o tome koji su to zdravstveni problemi najzastupljeniji u sva tri modela i kako bi oni trebalo da budu rešeni.

A da bi zaista u određenoj firmi mogle da budu razvijene pravilno zdrave navike zaposlenih i uopšteno da bi njihovo zdravstveno stanje bilo poboljšano, potrebno je da budu kreirane adekvatne strategije. Tu će na osnovu primera iz prakse predavači objasniti prisutnima i kako se u okviru svakog modela zdravlja kreiraju strategije i na šta treba da bude stavljen fokus.

Nastavnim programom je predviđeno da svaki polaznik ovog specijalizovanog kursa bude upoznat i sa različitim pristupima, koji se primenjuju prilikom promovisanja zdravlja, odnosno zdravih navika pojedinaca zaposlenih u određenom preduzeću.

Poznato je da stres izuzetno loše utiče na zdravlje pojedinaca, pa će biti reči i o tome kako bi stresne situacije na radnom mestu mogle da bude umanjene, a da bi se na taj način stanje zdravlja pojedinaca poboljšalo. Sve to će, naravno da ima uticaja i na njegovo radno okruženje, odnosno na funkcionisanje celokupne kompanije u kojoj je taj pojedinac zaposlen.

Koji su elementi promocije zdravlja na radnom mestu će saznati svako ko bude odlučio da pohađa stručni seminar - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces. Predavač će objasniti i zbog čega je važno da planiranje bude izvršeno u skladu sa pravilima, odnosno kako funkcioniše praktično implementacija celokupnog plana promocije zdravlja. A posle toga će biti objašnjeno i kako bi trebalo da funkcioniše evaluacija, odnosno da se pozitivni efekti primene tog plana održavaju.

Uzevši u obzir da u svakoj kompaniji postoje i specifični problemi sa kojima se zaposleni suočavaju na svom radnom mestu, to podrazumeva da mora biti izvršena adekvatna analiza. A kako Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativnu obuku, kada časove pohađaju isključivo lica koja rade u određenoj firmi, to ovaj segment može biti usmeren isključivo na poslovanje njihovog matičnog preduzeća. Naime, akcenat će svakako da bude stavljen na primere iz prakse, tako da nadležni u instituciji klijenta, odnosno u kompaniji čiji zaposleni treba da pohađaju korporativni kurs, mogu zahtevati da primeri budu usklađeni sa poslovanjem njihove firme. U tom slučaju će biti omogućeno radnicima da nauče već tokom ove edukacije kako da identifikuju specifične probleme u okviru svog radnog mesta, odnosno u okviru celokupnog preduzeća.

Predviđeno je da stručna obuka i kurs - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces omogući prisutnima u tom segmentu i da nauče kako samostalno da dizajniraju program, pomoću koga će promovisati zdrave navike zaposlenih i uopšteno zdravlje. Posle toga će biti govora o takozvanom akcionom planu i o načinu njegove izrade, a kasnije će predavači govoriti i o pravilnoj implementaciji kreiranog programa.

Naravno da je vrlo važno i da svi koji učestvuju u konkretnom programu budu informisani o neophodnim detaljima, tako da će predavači objasniti kako bi trebalo da funkcioniše informisanje i o primeni odredbi tog programa i o napredovanju.

Kako je evaluacija takvog programa izuzetno važna, to će polaznici da budu upoznati i sa izradom svojevrsnog Plana evaluacije, te sa pravilnim izborom metodologije. Zatim će profesori govoriti o dobro izvršenoj proceni rezultata sprovedenog programa promovisanja zdravlja i zdravih navika radnika, te će objasniti prisutnima i kako bi trebalo da funkcioniše informisanje o rezultatima tog programa i šta bi u budućnosti trebalo da bude promenjeno.

Iako efekti sasvim sigurno neće izostati, ali pod uslovom da konkretni program promovisanja zdravlja, kao i zdravih navika radnika bude implementiran onako kako je predviđeno, vrlo je važno i da pozitivni efekti budu održavani u dugoročnom periodu. Zato osobe koje učestvuju u kreiranju tog programa moraju znati na koji način treba da izvrše procenu, odnosno da odluče da li konkretni program treba da bude i dalje primenjivan ili ne.

Ko bi sve trebalo da bude obuhvaćen programom promovisanja zdravih navika, odnosno zdravlja u određenoj kompaniji uopšte je isto tako tema koju će vrlo detaljno specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces da obradi. Tada će polaznici dobiti informacije i o odgovornostima i o obavezama, koje ima sa jedne strane poslodavac, a sa druge strane zaposleni.

Prilikom kreiranja programa promovisanja zdravlja na radnom mestu je vrlo važno obratiti pažnju i na takozvane determinante zdravlja, a u koje su uvrštene stare i nove determinante zdravlja. Svi koji budu pohađali ovu specijalizovanu obuku će dobiti informaciju i o tome šta se svrstava u stare, a šta u nove determinante, te kako na zdravlje zaposlenih utiču njihove individualne navike i to primarno se misli na ishranu, zatim na nivo fizičke aktivnosti, te na negativne navike poput konzumacije duvana ili alkohola.

Šta sve mora da bude učinjeno da bi zaista nivo zdravlja zaposlenih bio poboljšan je tema kojom će se, isto tako vrlo detaljno predavači tokom ove edukacije baviti. A biće predstavljeni različiti pristupi, koji bi trebalo da dovedu do uspešne primene Plana promovisanja zdravlja na radnom mestu.

Podrazumeva se da se sa različitim problemima sreću pojedinci, koji u okviru svog preduzeća žele da implementiraju Plan promovisanja zdravih navika zaposlenih, odnosno promovisanja zdravlja uopšte. Baš sa najčešće viđanim problemima i poteškoćama će biti upoznati svako, ko bude pohađao ovaj stručni kurs.

Pošto budu sve teme obrađene, profesori će diskutovati sa polaznicima o tome. Svako od njih ima pravo da iznese svoje mišljenje o tematici ove edukacije, te da sa ostalim kandidatima i naravno sa predavačem o tome diskutuje. Važno je da polaznici razjasni sve što možda od konkretnih tema nisu razumeli, a kako bi mogli u okviru svoje matične firme da primene predstavljene modele, koji imaju za cilj da promovišu zdravlje zaposlenih, odnosno da poboljšaju zdrave navike svakog člana kolektiva, te da tako utiču i na poboljšanje uslova rada, ali i na kvalitet poslovanja konkretne firme.

Kada i gde se održava stručni seminar - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces?

Da bi svako fizičko lice koje odluči ovu edukaciju da pohađa moglo da bude blagovremeno informisano o tome u kojim terminima će biti stručna obuka i kurs - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces organizovana i gde, neophodno je da se između mnogobrojnih dostupnih mogućnosti opredeli.

U zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi grupna nastava, zatim poluindividualna i individualna. A za svaku od njih je predviđeno da mogu biti organizovane onlajn i na klasičan način.

Kako je precizno naveden broj polaznika, koji bi trebalo da budu prisutni u okviru jedne grupe, to je i sasvim očekivano da se zahteva prvo da grupa od najmanjeg broja članova bude zvanično formirana. A uzevši u obzir da je organizator predvideo prisustvo od 4 do 8 ljudi najviše, to je jasno zašto tek nakon prijavljivanja minimalnog brojnih kandidata, zapravo edukacija može da bude na taj način organizovala. Dakle, sa svim tim će svaki prijavljeni kandidat i da bude upoznat na vreme, jer se na prvom mestu od zainteresovanih za grupni tip edukacije zahteva da budu strpljivi. Isto tako oni moraju biti informisani i o načinu organizacije nastave tog tipa, jer su u pitanju vrlo strogo definisana pravila. Stvar je u tome da isključivo koordinator za nastavu donosi odluku o datumu početka grupne edukacije, kao i o svim ostalim detaljima. Sve to znači da će on odlučiti i o terminima održavanja časova i o rasporedu nastavnog programa, odnosno predavanja, s tim da ništa od toga ne sme da bude promenjeno po zahtevu prijavljenih kandidata. Napominjemo još jednom da su u pitanju vrlo strogo određeno pravila, tako da se izmene prema zahtevima polaznika ne dozvoljavaju, a njima će to svakako biti naglašeno već prilikom prijavljivanja i upisa.

Zato i jeste zainteresovanima na raspolaganju mogućnost da nastavu pohađaju u okviru individualne ili u paru, a kroz takozvanu poluindividualnu. Iako se organizuju na istovetan način, različit je broj polaznika koji predavanja pohađaju, te tako dvoje njih prate poluindividualnu nastavu, a individualni kurs i obuka - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces je namenjen samo jednom kandidatu. S obzirom na to da je u pitanju vrlo fleksibilan način sprovođenja časova, predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da se kandidati dogovaraju o načinu organizacije časova direktno sa nadležnima u okviru poslovnice navedene institucije, a u kojoj su se prijavili pre toga i upisali. Naravno da će koordinator za nastavu, profesor i jedan ili dvoje polaznika tom prilikom da se usaglase kako oko datuma početka poluindividualne ili individualne obuke, tako isto i oko termina održavanja časova i naravno oko njihovog rasporeda. S obzirom na to da će precizirati i dinamiku prema kojoj će predavanja biti organizovana, oni će odlučiti i o trajanju konkretnog tipa nastave.

Samim tim što sve vrste edukacija koje su u ponudi kandidati mogu pratiti na dva načina, to podrazumeva da svaki prijavljeni polaznik treba da izabere i da li će časove pohađati na klasičan način ili mu, možda više odgovara princip koji podrazumeva online edukacija.

Jasno je da se klasična nastava organizuje u okviru odabranog predstavništva navedene institucije, te je tada neophodno i lično prisustvo svakog prijavljenog u precizno definisanim terminima.

A svaki kandidat ponaosob ima pravo da izabere lokaciju, na kojoj će da boravi dok nastavu prati onlajn, s obzirom na to da tada za pristup predavanjima koristi sopstveni kompjuter. Potrebno je da taj uređaj ima odgovarajuće karakteristike, kao i da postoji stabilna internet veza na lokaciji, u okviru koje polaznik bude odlučio da boravi dok bude po tom principu pohađao časove. Napomenuli bismo i to da se onlajn edukacija organizuje uz korišćenje specijalnog programa, te prema pravilima konkretne institucije će njega morati da instalira svaki kandidat ponaosob. Podrazumeva se da će nadležni obavestiti svakoga od njih o detaljima vezano za postupak instalacije softvera, ali će im biti na raspolaganju i članovi IT odeljenja u okviru bilo koje poslovnice. Naime, pomenuti stručnjaci su dostupni po zahtevu prijavljenih, a kako bi im pomogli da reše bilo kakav problem na koji budu naišli dok prate predavanja ili dok vrši instalaciju namenskog softvera.

Podrazumeva se da specijalizovani seminar - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces može biti prilagođen i zaposlenima u kompanijama, a ako to bude bilo potrebno. Naime, korporativna obuka će biti organizovana po zahtevu nadležnih u konkretnom preduzeću, a upravo će se oni direktno dogovoriti sa predstavnikom bilo koje poslovnice navedene institucije o neophodnim detaljima. Moramo posebno istaći podatak da se radi o vrlo slobodnim pravilima organizacije, te da samim tim oni zajedno definišu najpre datum početka korporativnog kursa, a potom i sve ostale detalje. Usaglasiće se i oko termina u kojima će radnici časove pohađati i oko rasporeda predavanja, ali je neophodno da definišu i na kojoj lokaciji će korporativna obuka da bude održana. Stvar je u tome da zaposlenima u okviru konkretne kompanije može biti ponuđena mogućnost i da nastavu prate u okviru svog radnog mesta, ali ako to njihovi nadležni zvanično budu zahtevali. Podrazumeva se da moraju biti ostvareni osnovni zahtevi u vezi sa prostorom i načinom na koji on opremljen, a sa čime će naravno biti upoznat direktor zainteresovanog preduzeća ili nadležno lice.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces?

Nastavnim programom ove edukacije je predviđeno 12 časova. Konkretni broj časova se primenjuje i kada je u pitanju grupni seminar - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces, ali i kada se nastava organizuje u okviru individualne ili poluindividualne.

Ipak, radi se o drugačijem načinu organizacije, pa samim tim i može doći do toga da svaki tip edukacije traje različito, što je i očekivano.

Kada kandidati odluče da nastavu pohađaju samostalno ili da to učine u paru, imaju veliku slobodu da definišu lično i koliko će nastava u tom slučaju da traje. Zapravo je to u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford, jer tada jedan ili dvoje kandidata treba da se o rasporedu predavanja usaglase sa nadležnim licem jedne od poslovnica pomenute institucije i sa predavačem.

Ali ako neko odluči da nastavu pohađa u grupi, onda mora prihvatiti ono što je unapred definisano od strane organizatora. A to je da će grupni kurs i obuka - saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces trajati ukupno mesec dana. Kasnije će polaznici dobiti informacije o datumu početka te vrste edukacije, kao i o detaljima vezano za termine održavanja časova i za tačan raspored predavanja.

Slobodnija se pravila primenjuju i kada je u pitanju korporativna obuka, a tada radnici određenog preduzeća nastavu treba da pohađaju. Upravo će direktor tog preduzeća biti u obavezi da sa nadležnim licem jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije odluči o svemu, pa i o rasporedu predavanja. Samim tim će definisati i koliko bi ukupno korporativni kurs trebalo da traje. Bitno je i da se oni usaglase oko datuma početka edukacije namenjene zaposlenima, ali i oko mesta na kome će časovi biti održani, te i oko termina i svih ostalih detalja, posle čega će informisati radnike, to jest buduće polaznike, o svemu.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da implementirate promovisanje zdravlja i zdravih navika zaposlenih u radni proces"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje