Kurs i obuka - Saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing

Tematika ove specijalizovane edukacije u principu može biti interesantna svima. Međutim, prvenstveno je stručni kurs i obuka - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing namenjen nadležnima u sektoru marketinga i prodaje, kao i osobama koje se nalaze na čelu PR službi. Osim njih, veliku korist od tema koje će biti prezentovane tokom ove edukacije će imati i vlasnici, odnosno direktori kompanija različite veličine, zatim osobe koje imaju bilo kakvog dodira sa digitalnim marketingom. Takođe, brend menadžeri, zatim vođe timova, ali i svi koji žele da predstavljanje na društvenim mrežama primarno, ali i na internetu poboljšaju su pozvani da izvrše prijavu i upišu se, te da pohađaju ovu specijalizovanu obuku.

Postoji mogućnost da bude organizovana i korporativna nastava, a u tom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford izlazi u susret zahtevima nadležnih u konkretnoj kompaniji u najvećoj mogućoj meri. Naime, samo korporativna obuka može biti održana i u okviru tog preduzeća, kako bi bilo maksimalno olakšano polaznicima, odnosno zaposlenima u konkretnoj firmi. Moramo naglasiti da vlasnici tih kompanija tada imaju obavezu da ispoštuju sve što se odnosi na sam prostor i njegovu opremljenost, a sa čime će ih nadležni u konkretnoj poslovnici pomenute institucije detaljno i na vreme upoznati. Bitno je pomenuti i to da će se ovlašćeni predstavnik institucije organizatora sa ovlašćenim licem u okviru zainteresovane kompanije dogovoriti ne samo o mestu održavanja nastave za zaposlene, nego i o načinu organizacije. Najvažnije je da se oni usaglase oko datuma početka korporativne obuke, zatim oko dinamike u skladu sa kojom će časovi za radnike tog preduzeća biti organizovani i oko termina. Naknadno će polaznici da dobiju precizna obaveštenja o svemu tome.

S obzirom na to da se specijalizovani seminar - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing za fizička lica može pratiti i u okviru individualne i grupne, odnosno poluindividualne nastave, a na klasičan način ili online, bitno je da svaki prijavljeni kandidat odabere opciju koja njemu najviše odgovara.


A pre toga je njegova obaveza da u skladu sa pravilnikom institucije organizatora izvrši prijavu, te da se posle toga zvanično upiše.

Što se tiče prijavljivanja, zahteva se da budu dostavljeni osnovni podaci o svakom polazniku, odnosno njegovo ime i prezime, ali i broj telefona i datum rođenja. U principu, osim mogućnosti da to učini lično u jednoj od poslovnica navedene institucije, svako zainteresovano lice konkretne podatke može da pošalje i na mejl adresu ili da ih zaposlenima u izabranom predstavništvu izdiktira putem telefona.

Prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidate je obavezno kada se organizuje upis, a dodatne informacije o tome, kao i o dokumentima koja mora da dostavi će biti na raspolaganju svakom pojedincu blagovremeno.

TESTOVI


Ako se neko odluči da nastavu pohađa na klasičan način, zapravo on treba da bude prisutan u prostorijama jedne od poslovnica u dogovorenim terminima.

Sa druge strane, ukoliko kandidata interesuje online obuka i kurs - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing, on će samostalno odabrati lokaciju na kojoj će boraviti dok pohađa predavanja. Važno je samo da to bude mesto, gde postoji stabilna veza sa internetom, te da on u tom slučaju sopstveni računar koristi za pristup časovima. A da bi to mogao da učini, obavezan je da instalira namenski softver u skladu sa pravilima. Sve podatke o samom postupku instalacije programa će dobiti polaznici na vreme od nadležnih u konkretnoj poslovnici, a upravo njima se mogu obratiti ako naiđu na neki problem. Naime, u svakom predstavništvu instituciji organizatora postoji i IT sektor, tako da će stručnjaci pomoći svakom polazniku da otkloni bilo koji problem u toku postupka instalacije programa ili dok bude pohađao online časove.

Uzevši u obzir da se klasična i online nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, neophodno je da svaki prijavljeni izabere da li mu više odgovara princip koji podrazumeva individualna, grupna ili poluindividualna obuka.

Najjednostavnije rečeno, osnovna razlika između njih je vezana za broj polaznika. Međutim, naravno postoje i određene razlike koje se tiču organizacije časova. Ipak moramo naglasiti da u jednoj grupi može biti prisutno najviše osmoro ljudi, a najmanje četvoro, te da dvoje kandidata u isto vreme pohađaju takozvanu poluindividualnu nastavu, dok je individualna edukacija ona koja je poznata kao nastava jedan na jedan, s obzirom na to da samo jedan polaznik prisustvuje predavanjima.

Kako je definisano precizno koliko kandidata imaju pravo da prate nastava u grupi, to je organizator naveo zahtev da prvo bude zvanično oformljena grupa u toj poslovnici. Ustvari, onog momenta kada četvoro ljudi minimum bude prijavu izvršilo, biće ostvaren uslov za početak nastave u grupi. Nedugo nakon toga će ovlašćeno lice poslovnice, u kojoj se to desilo, definisati ne samo datum početka grupnog kursa, nego i termine održavanja časova, odnosno njihov raspored. Podrazumeva se da će tom prilikom odlučiti i o rasporedu ukupnog broja predavanja, pa će onda informisati sve prijavljene o tome. A da ne bi bilo apsolutno nikakve zabune, oni će još jednom biti informisani o tome da se izmene kod nastave u grupi ne dozvoljavaju, tako da i njihovi zahtevi u vezi sa tim ne smeju biti uzeti u obzir u svakom slučaju.

Sasvim se drugačiji princip primenjuje kada je u pitanju individualna ili poluindividualna obuka, jer tada sve pomenute detalje definišu jedan ili dvoje kandidata, profesor i koordinatorom za nastavu. Svakako će se oni dogovoriti o datumu početka bilo individualnog kursa, bilo nastave u paru, kao i o tome u kojim terminima će časovi biti organizovani, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom. Na taj način će definisati i koliko ukupno će trajati i poluindividualna edukacija i individualna.

Nastavni program stručne obuke - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing

U okviru početnog predavanja ove specijalizovane edukacije predviđeno je da profesori objasne prisutnima šta je to što digitalni marketing razlikuje od klasičnog načina reklamiranja.

A vrlo brzo posle toga će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing da bude usmerena i na prezentovanje osnovnih pravila, koja važe u oblasti tog tipa marketinga.

Naravno da će prisutni saznati i gde se prezentuju konkretni reklamni sadržaj, ali i na koji način, te sa kojim ciljem.

Podrazumeva se da će se profesori potruditi da što bolje primere iz prakse izaberu, a kako bi polaznicima objasnili zbog čega i digitalni marketing danas neizostavno prisutan i kako on ima uticaja na poslovni proces određene kompanije.

Akcenat će specijalizovani seminar - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing staviti na društvene mreže, uzevši u obzir da se komunikacija sa potencijalnim klijentima u okviru različitih društvenih mreža obično odražava i na uspešnost poslovanja tog preduzeća. A upravo društvene mreže i treba iskoristiti za prezentovanje bilo usluga, bilo proizvoda, što će vremenom dovesti do mnogo veće posete konkretnom sajtu.

Međutim nije dovoljno samo stavljati objave na društvenim mrežama da bi se to desilo, već treba vrlo pažljivo kreirati sadržaje da bi oni sa marketinškog aspekta imali naročito pozitivan efekat. Upravo o svemu tome će profesori govoriti, tako da će objasniti prisutnima i kako je potrebno kreirati sadržaj za različite društvene mreže.

Sa pojmom takozvanog targetiranja, odnosno definisanja članova ciljne grupe koji bi trebalo da koriste prezentovane usluge, te da kupuju proizvode koji se reklamiraju će takođe profesori upoznati polaznike ovog kursa.

S obzirom na to da je u pitanju vrlo obimna tema, to je predviđeno da stručni kurs i obuka - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing fokus stavi na primere iz prakse. Preciznije govoreći, profesori će predstaviti najpre one primere, koji se smatraju pozitivnim, te u okviru kojih se vidi poštovanje brojnih smernica sa ciljem profesionalno vođenih kampanja na različitim društvenim mrežama. Međutim, poznato je da se iz grešaka najviše uči, pa će svakako predavači predstaviti i one primere iz prakse, na osnovu kojih se može videti zbog čega je važno poštovati smernice vezano za konkretnu društvenu mrežu i marketinške aktivnosti.

Naime, neophodno je otvoriti naloge kako na društvenoj mreži Instagram i LinkedIn, isto tako i na društvenoj mreži Facebook. A s obzirom na to da svaka od njih funkcioniše na drugačiji način, to je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing ukratko predstavi polaznicima i kako bi na svakoj od njih trebalo da bude kreiran sadržaj.

Ukratko će se predavači osvrnuti i na e - mail marketing, te na njegove prednosti i mane.

U slučaju da to bude potrebno, a primarno prilikom organizacije korporativnog kursa, nadležni u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford mogu da izađu u susret vlasnicima tih kompanija, u smislu da mogu koristiti primere koji su vezani za tu firmu. Naravno da bi vlasnik konkretnog preduzeća trebalo zahtev vezano za to da na vreme iznese nadležnom profesoru.

U slučaju da bilo koji polaznik ima neko pitanje vezano za tematiku ove edukacije, trebalo bi profesoru da ga uputi ili na kraju konkretnog časa ili u toku završnog predavanja, a koje će svakako da bude interaktivno. U tom slučaju se očekuje da učešće uzmu svi prisutni, te da zajedno sa profesorom razgovaraju o temama koje su tokom ove specijalizovane edukacije prezentovane.

U kojim terminima i na kojoj lokaciji će biti organizovan stručni kurs i obuka - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing?

Saznaće prijavljeni na vreme informacije o tome u kojim terminima će da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing i na kojoj lokaciji.

Ustvari će njima ti podaci biti na raspolaganju tek nakon što budu izabrali da li će nastavu pohađati u paru, samostalno ili u grupi, te da li će to učiniti na klasičan način ili online.

Trebalo bi da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može prilagoditi i isključivo zaposlenima u nekom preduzeću. A tom prilikom će biti organizovana korporativna obuka i to isključivo u skladu sa zahtevima klijenata, to jest ovlašćenih lica konkretnog preduzeća. Najbitnije je da se upravo oni dogovore sa predstavnikom institucije organizatora kako oko datuma početka edukacije za zaposlene, isto tako i oko toga u kojim terminima bi trebalo časovi da budu organizovani i kojim tempom. Prednost organizacije nastave samo za radnike neke kompanije jeste u tome što ona može biti održana i u prostorijama, koje se nalaze u okviru njihovog preduzeća. Naime, da bi nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora to dozvolili, klijent je dužan da obezbedi optimalne uslove za rad. Biće informisan vlasnik konkretne firme, odnosno nadležno lice o tome šta se mora naći u samom prostoru, da bi edukacija mogla tamo da bude održana. Podrazumeva se da će radnici naknadno o svim detaljima biti informisani.

Kada su u pitanju pojedinačni polaznici, oni samostalno biraju i gde će pohađati specijalizovani seminar - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing i na koji način.

Svako ko se bude opredelio da nastavu pohađa na klasičan način će biti u obavezi da to učini u okviru prostorija jedne od poslovnica navedene institucije.

A sa različitih lokacija kandidati mogu da pohađaju predavanja online, s obzirom na to da u tom slučaju za pristup predavanjima koriste sopstveni računar. Zapravo je tada njihova obaveza da specijalni tip softvera na kompjuter blagovremeno instaliraju, a u skladu sa pravilima institucije organizatora. Takođe moramo napomenuti da će sve informacije o postupku instalacije njima dati nadležni u konkretnom predstavništvu te obrazovne institucije. Ukoliko ne budu uspeli namenski softver da instaliraju samostalno, imaju pravo da kontaktiraju nadležnu poslovnicu i zahtevaju pomoć zaposlenih u IT odeljenju.

Naglašavamo da se i onlajn i klasični tip edukacije mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da je polaznicima na raspolaganju poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing, te individualna i grupna nastava.

S obzirom na to da je poluindividualni tip edukacije osmišljen tako da nastavi prisustvuje dvoje kandidata, to je njima dato pravo da način organizacije nastave definišu sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa nadležnim predavačem. Da budemo precizni, profesor koji će voditi poluindividualnu obuku bi trebalo zajedno sa koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva i sa dvojezainteresovanih kandidata, da se dogovori oko tačnog datuma početka obuke, a zatim i da se svi oni zajedno usaglase oko termina u kojima će predavanja biti organizovana i oko njihovog rasporeda. Na taj način će oni precizno odrediti i trajanje nastave u paru.

U suštini se potpuno isti princip organizacije primenjuje i kada kandidat odluči samostalno časove da pohađa. Na koji način će biti organizovana individualna obuka će definisati upravo on sa nadležnim profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu pomenute institucije, a u okviru koga je pre toga prijavu izvršio.

A u ponudi se nalazi i grupni tip edukacije, kada najmanje četvoro ljudi treba da prisustvuje predavanjima. Pomenuta institucija je odredila da maksimalno osmoro kandidata imaju pravo časove da prate u tom slučaju, jer će na taj način biti očuvan visok kvalitet edukacije, što je jedna od osobenosti pomenute institucije. Bitno je naglasiti da koordinator za nastavu u tom slučaju definiše sve detalje vezano za organizaciju obuke, a kandidati se obavezuju da to prihvate u potpunosti. Zapravo ne postoji mogućnost da njihovi zahtevi za izmenama budu prihvaćeni, jer su pravila strogo definisana. Dakle, prvo mora biti kreirana grupa od četiri člana, da bi koordinator za nastavu bio u prilici da definiše kako će časovi biti organizovani. U suštini, sve dok se taj uslov ne ostvari, grupni seminar ne može u toj poslovnici da bude organizovan. Pored toga što će odrediti datum početka nastave u grupi, ovlašćeni predstavnik pomenute institucije je u obavezi da odredi i termine održavanja časova, kao i njihov raspored, pa da o svemu tome informiše prijavljene u skladu sa pravilima.

Koliko je određeno da traje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing?

Jedino je unapred moguće navesti koliko će ukupno trajati grupni kurs i obuka - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing, zato što je to u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Naime, ovlašćeni koordinator za nastavu u predstavništvu te institucije, u kome je prijavu izvršilo najmanje četiri osobe će definisati i datum početka grupne edukacije i termine održavanja časova, te svakako dinamiku po kojoj će nastava da bude sprovedena.

Iinače, 10 je časova zastupljeno u nastavnom programu, a prema pravilima je definisano da grupni tip edukacije traje ukupno 3 sedmice. Svakako će naknadno prijavljeni dobiti informacije i o datumu početka grupne nastave i o terminima održavanja časova, te naravno o njihovom rasporedu, odnosno dinamici po koji će biti sprovedeni.

Inače, postoji mogućnost i da prijavljeni odaberu nastavu da pohađaju sasvim samostalno ili u paru, uzevši u obzir da se i individualna obuka, ali i poluindividualna nalaze u ponudi te institucije. Međutim, i jedna i druga se organizuju na drugačiji način u odnosu na grupni tip edukacije, pa će podatke o tačnom trajanju polaznici dobiti naknadno, to jest nakon što ih budu definisali sa ovlašćenim profesorom, koji bi trebalo odabrani tip edukacije da vodi i sa kordinatorom za nastavu u predstavništvu navedene institucije, u kome su oni prema pravilima izvršili i prijavu i upis.

A ako postoji interesovanje da bude organizovan korporativni seminar - saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing, takođe će naknadno polaznici dobiti informacije o trajanju, upravo zbog prrincipa organizacije. Naime, pravilo je da zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme treba da definiše na koji način će celokupan nastavni fond da bude raspoređen, odnosno u kojim terminima će radnici časove da pohađaju, zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom one poslovnice konkretne institucije, koju bude prethodno kontaktirao.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da iskoristite brojne prednosti koje nudi digitalni marketing"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje