Kurs i obuka - Saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum

Najpre menadžeri koji se nalaze na čelu sektora ljudskih resursa, ali i svi koji su zaposleni na poziciji tim lidera bi trebalo da pohađaju ovu edukaciju. Teme kojima se stručni kurs i obuka - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum bavi mogu biti interesantne i direktorima kompanija, bez obzira da li je u pitanju manje, veće ili srednje preduzeće, ali i uopšteno svima koji rukovode određenim sektorima.

Najbitnije je da svaki pojedinačni polaznik u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford izvrši prijavu za praćenje ove obuke, te da se zvanično upiše.

Apsolutno svakog radnog dana, odnosno u periodu kada je konkretna poslovnica otvorena bi kandidat trebalo ili lično da dođe ili putem telefona da kontaktira zaposlene, kako bi se prijavio za praćenje ove obuke. Dostupna je i mogućnost da zahtevane podatke on pošalje na mejl adresu, a izuzev prezimena i imena, potrebno je da navede i datum svog rođenja, te naravno da ostavi informacije za dalji kontakt.


Isključivo u prisustvu svakog prijavljenog se može izvršiti zvaničan upis, pa će oni svakako o tome da budu obavešteni. Naravno da u tom slučaju moraju dostaviti i propisanu dokumentaciju, a prethodno će ih zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije detaljno o tome informisati.

Uzevši u obzir da pomenuta institucija nudi mogućnost i da specijalizovani seminar - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum bude pohađan online, odnosno na klasičan način, to svaki kandidat treba jednu od tih opcija da izabere. Isto tako se očekuje od prijavljenih i da odaberu hoće li časove pohađati u formi individualne, zatim grupne ili poluindividualne edukacije. Upravo od svega toga će zavisiti i mesto održavanja nastave i termini, ali i sve ostalo što je vezano za njenu organizaciju.

U suštini, najjednostavniji je klasičan princip organizacije, jer tada kandidati nastavu prate u prostorijama konkretnog predstavništva pomenute institucije.

TESTOVI


A ako im ne odgovara to, mogu se opredeliti za online opciju pohađanja časova. Njihova je obaveza u tom slučaju da imaju naravno računar, te da borave u prostoru u kome postoji stabilna internet konekcija i da u skladu sa pravilima instaliraju poseban softver. Upravo preko tog programa će oni predavanja pohađati, a bilo koji problem da imaju ili tokom praćenja časova ili za vreme instalacije softvera, nadležni u IT sektoru će im pomoći da ga na najjednostavniji način reše.

Trebalo bi da se prijavljeni opredele i između grupne, individualne, odnosno poluindividualne nastave, kako bi dobili informacije o organizaciji.

Svakako da je broj polaznika različit, pa tako jedno lice pohađa individualnu, od 4 do osmoro njih grupnu, a dvoje kandidata pristupaju poluindividualnoj edukaciji.

Što se principa organizacije tiče, najrigorozniji je onaj koji podrazumeva grupna obuka i kurs - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum. Naime, ovlašćeni koordinator za nastavu je jedini koji ima pravo u tom slučaju da odredi i datum početka edukacije, ali i termine u kojima će članovi konkretne grupe časove da pohađaju i dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana. Ipak, on sve to ne može da učini odmah pošto jedno lice izvrši prijavu, jer se zahteva oformljenje grupe od minimum 4 člana, kako bi taj tip edukacije mogao da bude organizovan. Naročito je važna informacija da se promene ne dozvoljavaju kod nastave u grupi, te se zato i očekuje da svaki kandidat u potpunosti ispoštuje ono što ovlašćeno lice konkretnog predstavništva bude definisalo.

Takođe, može biti organizovana i individualna edukacija, odnosno poluindividualna, a u kom slučaju jedan, odnosno dvoje polaznika predavanja pohađaju. Svakako će se oni sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, odnosno sa nadležnim predavačima dogovoriti oko apsolutno svih detalja koji su vezani za organizaciju nastave u tom slučaju. Preciziraće ne samo datum početka poluindividualne obuke ili individualnog tipa kursa, nego i termine u kojima će časovi biti održani, odnosno njihov raspored.

Određeni broj zaposlenih u bilo kom preduzeću može, takođe pohađati ovu edukaciju. U tom slučaju se ona organizuje u formi korporativne nastave, a nadležna lica u instituciji organizatora i u kompaniji klijenta definišu kako će časovi biti organizovani i gde. Radi se o tome da nastava za zaposlene po zahtevu nadležnog lica konkretnog preduzeća može da bude organizovana i u okviru namenskih prostorija u toj kompaniji. Međutim, u tom slučaju moraju biti obezbeđeni optimalni uslovi za rad, a sa tim će biti upoznat vlasnik određene kompanije, odnosno nadležno lice. Pošto budu definisali na kojoj lokaciji će nastava za određeni broj radnika biti organizovana, oni bi trebalo da se usaglase i oko termina održavanja časova, odnosno dinamike i datuma početka korporativnog kursa. Polaznici će posle toga dobiti apsolutno sve informacije o načinu organizacije nastave.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum?

U toku uvodnog predavanja će profesori najpre govoriti o tome zbog čega je važno da se neprekidno ulaže u edukaciju zaposlenih. Tom prilikom će objasniti prisutnima i kako se sve to vremenom može odraziti na poslovni proces u konkretnoj kompaniji i na njegovu uspešnost.

Trebalo bi da nakon toga specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum bude usmerena na predstavljanje različitih stilova učenja, odnosno edukacija. Biće reči o četiri osnovna tipa ljudi, tako da će prisutni saznati i koje su osnovne karakteristike onih ličnosti koje se smatraju teoretičarima, zatim šta karakteriše mislioce i pragmatiste, kao i aktiviste.

Saznaće prisutni i kako prave informacije, odnosno veštine pojedinaca u određenom kolektivu i njihova pravilna primena u praksi imaju uticaja na poslovni proces konkretne kompanije.

Posle toga će profesori govoriti i o važnosti korporativnih obuka, ali i o tome koji je osnovni cilj njihovog pohađanja. Objasniće prisutnima i kako pravilan odabir konkretne edukacije može da unapredi kvalitet poslovanja.

Vrlo će detaljno stručni seminar - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum da se pozabavi biranjem prave obuke za zaposlene u tom preduzeću. A prisutni će naučiti kako se definišu ciljevi korporativnih kurseva, te na osnovu kojih parametara se može izabrati onaj iz koga je zaista moguće izvući najviše.

Ne samo da je bitno da članovi određenog tima, odnosno zaposleni u konkretnoj firmi pristupaju dodatnim edukacijama, već je izuzetno značajno da njima prisustvuju i menadžeri. Ipak, edukacije koje pohađaju zaposleni i menadžeri se donekle razlikuju, mada postoje kompanije koje praktikuju da sve zaposlene upute na dodatne obuke, bez obzira na kom radnom mestu u toj firmi se oni nalaze.

Biće informisani polaznici ove obuke i o tome koje sve vrste dodatnih edukacija postoje, a predavači će objasniti i koje su njihove osnovne karakteristike. Takođe će stručni kurs i obuka - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum u tom delu predstaviti i primere najzastupljenijih načina koji se u praksi primenjuju. Prisutni će dobiti informacije i o tome koje su prednosti na primer metode igranja uloga ili simulacija različitih situacija, ali i da li postoje mane takvih vidova dodatnih edukacija i koje su. Naravno da će biti reči i o obukama u vidu diskusija, odnosno o metodi projekta, ali i o studijama slučajeva i o mnogim drugim načinima koji se u praksi najčešće primenjuju.

S obzirom na to da je uočljiva razlika između obrazovanja lidera u nekom kolektivu i dodatnih edukacija za menadžment, to će polaznici ove edukacije i o tome biti informisani. Pored ostalog, predavači će govoriti i o tome koje su osnovne karakteristike obuka za menadžere, a opet koje su karakteristike onih edukacija, kojima primarno treba da prisustvuju lideri.

Interaktivno je zamišljeno završno predavanje tokom ovog specijalizovanog kursa, tako da se očekuje od svakog polaznika da uzme učešće. Pod tim mislimo na razgovor o prethodno obrađenim temama, u kome će učestvovati i profesor i prisutni, a kako bi sve nejasnoće koje možda imaju u vezi konkretnih tema razrešili tom prilikom.

Kada i gde se održava stručna obuka i kurs - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum?

Najbitnije je da svi koji su zainteresovani za praćenje ove specijalističke edukacije znaju da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti za pohađanje časova. Iz tog razloga je najbitnije da prilikom upisa svaki kandidat odluči da li mu više odgovara online kurs i obuka - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum ili nastava koja se pohađa na klasičan način, odnosno da li će časove pratiti samostalno, u društvu još jedne osobe ili u grupi. Upravo na osnovu svih tih informacija će oni dobiti i jasne smernice o načinu organizacije, odnosno o terminima, dinamici sprovođenja časova, datumu početka i naravno mestu održavanja nastave.

A kada je u pitanju korporativna obuka, sve je to mnogo jednostavnije, zato što nadležno lice zainteresovane firme definiše kako će se časovi odvijati. Zapravo on treba sve zahteve da iznese ovlašćenom predstavniku jedne od poslovnica institucije organizatora, kako bi se oni dogovorili zajedno oko detalja. Ne samo da će se usaglasiti oko datuma početka korporativne obuke, nego je neophodno da preciziraju termine održavanja časova, odnosno da se usaglase oko rasporeda celokupnog nastavnog fonda. Još moraju da preciziraju i gde će određeni broj radnika predavanja da pohađaju. Naime, radi se o tome da institucija organizatora na osnovu zahteva klijenata može da dozvoli izmenu mesta održavanja časova u tom slučaju. Ako u konkretnoj kompaniji postoji adekvatan prostor, nastava za zaposlene može biti i u njemu organizovana.

Neophodno je da ima sopstveni računar svaki pojedinačni polaznik, kome najviše odgovara da specijalizovani seminar - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum pohađa online. A neposredno pre definisanog datuma početka izabranog tipa nastave, on mora u skladu sa pravilima institucije organizatora i da instalira softver, kako bi mogao predavanja da pohađa. Celokupan postupak instalacije programa uopšte nije zahtevan, pa se zato i smatra da svaki kandidat može to potpuno samostalno da učini. A ako bude imao problem ili u toku postupka instalacije programa ili prilikom praćenja predavanja preko računara, slobodan je da kontaktira nadležne u konkretnoj poslovnici i zahteva pomoć zaposlenih u IT sektoru.

U okviru prostorija svakog predstavništva ove institucije se, isto tako organizuje nastava, a kada se primenjuje klasičan princip.

Onog trenutka kada prijavljeni izabere da li će nastavu pohađati onlajn ili na uobičajeni način, trebalo bi da polaznik precizira i da li će to učiniti u okviru grupne edukacije ili individualne, odnosno poluindividualne. A na osnovu toga će i dobiti sve informacije o načinu organizacije časova.

Prilično su fleksibilna pravila prema kojima se organizuje individualni kurs i obuka - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum, ali i takozvana nastava u paru, odnosno poluindividualna. Zapravo u tom slučaju će prijavljeni kandidati da definišu kako će časovi biti organizovani i to zajedno sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica pomenute institucije, to jest sa koordinatorom za nastavu. Sve to dalje podrazumeva da oni zajedno odlučuju ne samo o datumu početka individualne edukacije ili poluindividualne, nego isto tako definišu i termine u kojima će pohađati predavanja, odnosno njihov raspored. U suštini, oni posredno prilikom dogovora definišu i koliko će trajati nastava u paru, odnosno individualna.

Međutim, ako nekoga interesuje da ovaj seminar pohađa u grupi, prvo mora biti spreman da sačeka formiranje grupe od minimalnog broja članova, zato što je to organizator naveo kao jedini uslov za početak tog tipa nastave. Naime, mora se pričekati prijavljivanje četiri osobe najmanje u konkretnom predstavništvu, jer tek posle toga grupa može da bude oformljena i nastava tog tipa može da bude organizovana. A da bi kvalitet edukacije ostao na visokom nivou, organizator dozvoljava da najviše osmoro kandidata nastavu tog tipa pohađaju. Bitno je naglasiti da sve ono što ovlašćeno lice konkretne poslovnice, odnosno koordinator za nastavu bude definisao, svakako ne sme da bude izmenjeno, pa u tom smislu zahtevi kandidata ne mogu biti prihvaćeni. Napominjemo da vrlo brzo pošto grupa od minimalnog broja ljudi bude formirana, koordinator za nastavu ima obavezu da definiše kako termine održavanja predavanja, tako isto i njihov raspored, odnosno datum početka nastave u grupi. A upravo sve te informacije će biti prosleđene prijavljenima na za to propisani način.

Koliko traje specijalizovani seminar - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum?

Pre nego što budu dobili informacije o tome koliko će stručni kurs i obuka - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum trajati, kandidati se moraju opredeliti između svih opcija koje su u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Baš zato što nastava može biti pohađana i kroz grupnu i kroz poluindividualnu, odnosno individualnu, od njih se zahteva da se opredele između tih mogućnosti, posle čega će dobiti precizne podatke o trajanju i o načinu organizacije.

U principu, samo je moguće unapred navesti koliko će nastava trajati kod grupnog tipa obuke, zato što je to definisano pravilnikom institucije organizatora. Ovlašćeno lice predstavništva u kome je grupa od najmanje četiri člana formirana će precizirati raspored časova, odnosno termine održavanja i datum početka nastave tog tipa, pa će informisati polaznike.

Predviđeno je da mesec dana članovi jedne grupe prate nastavu. Svakako će naknadno biti informisani o tome na koji način će 15 časova nastavnog fonda tom prilikom da bude raspoređeno.

A informacije o tome koliko će ukupno trajati i individualni tip edukacije i poluindividualni kandidati imaju nakon što se o tome dogovore sa nadležnim licima konkretne poslovnice. Naime, takav je princip organizacije da oni definišu raspored časova i za jedan i za drugi tip nastave direktno sa ovlašćenim koordinatorom i sa predavačem koji će obuku i da vodi.

Skoro da se istovetna pravila primenjuju kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum. Zapravo u tom slučaju nadležno lice zainteresovanog preduzeća treba da se o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu dogovori sa ovlašćenim predstavnikom bilo kojoj poslovnice institucije organizatora. Upravo zahvaljujući takvom načinu organizacije nastave za zaposlene, informacije o trajanju polaznici dobijaju tek nakon postignutog dogovora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da iz dodatne edukacije zaposlenih izvučete maksimum"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje