Kurs i obuka - Saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata

Najvažnije je da pojedinačni polaznici, to jest fizička lica budu upoznati sa time da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata može biti organizovan upravo na način koji njima odgovara. Praktično govoreći, od njihove odluke najpre zavisi i kako će nastava da bude održana, odnosno u kojim terminima, kojim tempom i kada će početi.

A njima je na raspolaganju mogućnost da predavanja prate samostalno, zatim u formi grupne nastave ili u društvu još jedne osobe, kojom prilikom se organizuje poluindividualni tip edukacije. U skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da se sva tri tipa edukacije mogu organizovati na uobičajeni način ili u formi učenja na daljinu.

S obzirom na to da se toliko opcija u ponudi ove obrazovne institucije nalazi, predviđeno je da svako fizičko lice treba da potpuno samostalno izabere gde mu odgovora da boravi dok pohađa predavanja i na koji način će to učiniti.


A u slučaju da se odluči časove da prati samostalno, treba da zna da su pravila vrlo slobodna tom prilikom. Uz to će biti informisan i o činjenici da se na potpuno isti način organizuje i poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata, kada dvoje kandidata treba predavanja da pohađaju. Naime, ili jedan kandidat ili njih dvoje, a sve u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna edukacija, su u obavezi tom prilikom da se oko detalja u vezi sa organizacijom nastave dogovore sa predstavnicima u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. U suštini to znači da će se oni zajedno sa predavačem i se zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu tom prilikom usaglasiti kao prvo oko datuma početka jednog ili drugog tipa edukacije. Isto tako su u obavezi da preciziraju i u kojim terminima bi trebalo da budu organizovana predavanja, a onda i da se dogovore oko rasporeda predviđenog broja časova, što će posredno da dovede i do određivanja trajanja konkretnog tipa edukacije.

Međutim, ako nekome više odgovara grupni tip nastave, onda mora biti spreman da u potpunosti prihvati sve ono što nadležni u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije budu definisali. A najpre će u trenutku prijavljivanja svako od njih dobiti informaciju o tome koliko je predviđeno da ukupno traje stručni seminar - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata u tom slučaju. Kao i sve ostale informacije, tako isto i ova nije podložna promenama ni u kom slučaju. Svakako je važno napomenuti da od četvoro do osmoro ljudi treba predavanja da pohađaju u tom slučaju, ali i da je naveden zvaničan zahtev od strane nadležnih da grupa bude oformljena u okviru konkretne poslovnice. Zapravo sve dok se ne formira grupa, nije ostvaren ni uslov za organizaciju nastave te vrste, tako da će polaznici morati da budu strpljivi. Važno je napomenuti i to da će koordinator za nastavu posle toga odlučiti o datumu početka grupne edukacije, kao i o terminima održavanja časova i o tačnom rasporedu predavanja, a onda će sve te informacije proslediti polaznicima. Kao što je već pomenuto, od njih se zahteva da se u potpunosti svega toga pridržavaju, jer se ne dopuštaju izmene.

Kako sva tri tipa edukacije mogu biti održana i na uobičajeni način i putem računara, to podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da se i između te dve varijante opredeli.

TESTOVI


S obzirom na to da se poslovnice pomenute obrazovne institucije nalaze na mnogobrojnim lokacijama u celoj zemlji, to ima mogućnost izbora svako od njih i da odluči u kojoj tačno poslovnici želi na klasičan način da pohađa predavanja.

Svakako je ponuđena i opcija da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata bude organizovana online, to jest uz korišćenje računara svakog pojedinačnog polaznika. Napominjemo da odgovarajuće performanse taj uređaj neizostavno mora da ima, kako bi bez ikakvih smetnji kandidat pohađao časove. Isto tako na kvalitet edukacije utiče i stabilnost internet konekcije, koja mora biti na visokom nivou u toku svakog predavanja. A tu vrstu softvera će biti u obavezi svaki kandidat samostalno da instalira na sopstveni kompjuter, s tim da će pre toga će dobiti precizne informacije od nadležnih o samom postupku instaliranja programa. Ukoliko bude bilo potrebe, ima na raspolaganju i članove tima za pružanje tehničke podrške, koji postoji u okviru svakog predstavništva pomenute specijalizovane obrazovne institucije.

Dostupna je i mogućnost da ova stručna edukacija bude organizovana isključivo za određeni broj zaposlenih u bilo kom preduzeću. Naravno da mora biti iznet zvaničan zahtev od strane nadležnih u konkretnoj kompaniji, a nadležni u okviru bilo koje poslovnice institucije organizatora će se potruditi i da zahteve klijenta u tom slučaju ispoštuju koliko god mogu. Bitno je naglasiti da nastava tog tipa može biti organizovana i u prostorijama same kompanije, čiji će radnici časove da pohađaju, ali isključivo onda kada su karakteristike izabrane prostorije odgovarajuće i u skladu sa zahtevima organizatora. Inače je pravilo da se klijent i predstavnik jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije moraju tada dogovoriti i o trajanju nastave, to jest o rasporedu časova, kao i o datumu početka nastave, te o detaljima koji su vezani za termine održavanja časova. A onda će sve te informacije i da budu saopštene polaznicima.

Neophodno je da naglasimo i to da je prijavljivanje obavezno za svako fizičko lice, kao i upisivanje.

Svakog radnog dana, to jest u periodu kada je konkretna poslovnica ove obrazovne institucije otvorena, dostupna je mogućnost da kandidat lično izvrši prijavu. Isto tako ima mogućnost da to učini i preko telefona, ali i online, ako mu tako više odgovara. Potrebno je da budu dostavljene osnovne informacije o svakom zainteresovanom kandidatu, a one podrazumevaju da on treba da tom prilikom navede najpre ime i prezime, ali i broj telefona i datum svog rođenja.

Uzevši u obzir da je postupak upisa definisan pravilnikom ove obrazovne institucije, to je neophodno da svako od prijavljenih bude lično prisutan u prostorijama odabranog predstavništva, te da priloži svu potrebnu dokumentaciju. Podrazumeva se da će pre toga svaki polaznik precizno da bude informisan i o dokumentima, koja obavezno mora prilikom upisa i da dostavi.

Program stručne obuke - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata

Na koji način bi trebalo optimalno, korak po korak da funkcioniše razvoj i realizacija projekata, uopšteno, jeste prva tema ove stručne edukacije. Da bi polaznicima bila pružena mogućnost da to mnogo lakše razumeju, profesor će obezbediti i odgovarajući primer, na osnovu koga će i pokazivati sve to.

Šta se smatra projektnim kontrolingom je naredna tema koju će predstaviti specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata. Podrazumeva se da će profesor u tom delu govoriti najpre o tom pojmu i njegovoj definiciji, a zatim i o tome zbog čega se smatra da je u poslovanje bilo koje kompanije poželjno implementirati i Project controlling.

Podrazumeva se da će prisutni saznati i koje se sve metode najčešće u praksi koriste kako bi projektni kontroling što bolje funkcionisao. Takođe će im biti priloženi i brojni primeri iz prakse, na osnovu kojih mogu videti i dobro implementirana pravila, ali i primeri loše prakse.

Posebno će se predavač osvrnuti na takozvanu CAPEX analizu, odnosno kontroling. U tom delu će biti govora i IRR (Internal Rate od Return), PI (Profitability Index), NPV (Net present Value) i ostalim vrednostima, koje se moraju analzirati prilikom ocenjivanja investicionog projekta.

Biće informisani svi polaznici o tome kako se u praksi procenjuje rizik za neki projekat. Ovde je posebno važno da istaknemo podatak da ako se organizuje korporativna obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata, može doći do određenih izmena i prilagođavanja gradiva. Zapravo se može nadležno lice kompanije, čiji radnici tom prilikom časove prate, dogovoriti prethodno sa profesorom o tome koji će primeri biti prikazani u određenim segmentima nastave, kako bi na taj način bilo značajno olakšano polaznicima shvatanje gradiva.

Kada budu učili da procenjuju rizik za neki projekat, polaznici će naučiti i da prave različite tipove scenarija, kao što su na priemr optimistički i pesimistički, ali i onaj koji se smatra normalnim, da tako kažemo.

Sledeća tema sa kojom će svaki polaznik ove stručne obuke da bude upoznat jeste kako u praksi funkcioniše upravljanje projektima.

Posle svega toga je nastavnim programom predviđeno da specijalizovani seminar - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata bude usmeren na upoznavanje polaznika sa procesom planiranja projekata. Tada će, između ostalog da nauče i da procenjuju projekte različite vrste, ali i da izrađuju, pa primenjuju planove, te da upravljaju sa uspehom različitim promenama.

Fokus ove stručne edukacije će profesor usmeriti na praktičan deo, a u smislu da će biti omogućeno prisutnima da najpre kroz primere shvate celokupno gradivo.

Budući da je nastava mahom bazirana na interaktivnosti, to podrazumeva i da kandidati imaju pravo da zatraže od profesora odgovor na pitanje, koje imaju sa konkretnom tematikom gotovo u toku svakog časa.

Na kom mestu će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata i kada?

Kada bilo koji polaznik bude vršio prijavljivanje za pohađanje ove stručne edukacije, od nadležnih u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford će on dobiti informaciju o tome da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata može biti organizovana i na klasičan način, odnosno direktno u toj poslovnici i putem računara, kada se sprovode pravila učenja na daljinu.

Sem toga, biće informisan svaki prijavljeni i o činjenici da se oba tipa edukacije mogu pratiti u formi grupne nastave, zatim one koja je poznata kao nastava u paru i individualne.

Upravo zato što postoji sasvim dovoljno opcija u ponudi, očekuje se da svaki pojedinačni polaznik izabere najpre gde želi da boravi dok predavanja traju, a zatim i koji mu od navedenih principa najviše odgovara. Kada to bude saopštio nadležnima, dobiće i sve potrebne informacije o načinu organizacije časova.

Najpre da napomenemo da ova obrazovna institucija posluje na sasvim dovoljno lokacija u celoj zemlji. Tačnije, njene poslovnice se nalaze u više od 30 gradova, tako da će prilično lako kandidati, koji odluče na klasičan način da prate predavanja, to moći da učine u jednoj od poslovnica.

Dostupna je i mogućnost praćenja nastave online. Tada predavanjima kandidati pristupaju uz korišćenje ličnog računara, sa propisanim karakteristikama. Svakako moraju obezbediti stabilnu vezu sa internetom u toku svakog predavanja, jer je vrlo važno da nastava bude organizovana maksimalno kvalitetno. U tom slučaju predavanja prate uz korišćenje namenskog softvera, pa je potrebno da njega kandidat instalira pre početka nastave i to potpuno samostalno. U svakoj poslovnici postoji i tim za pružanje tehničke podrške, tako da kandidati koji ne budu uspeli da samostalno instaliraju konkretni program mogu tim stručnjacima da se obrate, a isto tako i ako budu naišli na bilo kakvu poteškoću u toku trajanja predavanja.

Nakon što odluče na kojoj će lokaciji da pristupe časovima, kandidati bi trebalo da definišu i da li će specijalizovani seminar - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata pohađati u formi poluindividualne nastave, odnosno individualne ili grupne.

Važno je naglasiti da u jednoj grupi nastavu treba da prate između četvoro i osmoro polaznika, te da su pravila organizacije izuzetno strogo definisana. Naime, isključivo nadležni u okviru ove obrazovne institucije u tom slučaju određuju kako će predavanja biti organizovana, a kandidati su u obavezi da njihovu odluku u potpunosti prihvate. Važno je naglasiti da će apsolutno sve informacije o tome na koji način će časovi biti organizovani u konkretnom slučaju kandidatima biti na raspolaganju na vreme. A da bi taj uslov bio ispunjen, neophodno je da prijavu najmanje četvoro kandidata u okviru jedne poslovnice izvrše. Pravilnikom ove obrazovne institucije je predviđeno da najviše osmoro ljudi tada imaju pravo da pohađaju predavanja, dok se njihovi zahtevi u vezi sa ma kakvim izmenama ne smeju prihvatiti.

Dostupna je isto tako i mogućnost da prijavljeni kandidati predavanja pohađaju u okviru individualne ili poluindividualne nastave. Iako se i jedna i druga organizuju na potpuno istovetan način, razlika se ogleda u činjenici da jedan kandidat treba da pohađa individualnu nastavu, a da dvoje njih pristupaju poluindividualnoj. Dakle, s obzirom na to da su pravila organizacije izuzetno jednostavna, to će se od svakog pojedinačnog polaznika očekivati da detalje u vezi sa organizacijom precizira najpre sa profesorom, a zatim i sa nadležnim koordinatorom za nastavu. Ne samo da će se dogovoriti o tome kog datuma bi trebalo da počne ili poluindividualni ili individualni kurs i obuka - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata, nego će precizirati i u kojim bi terminima trebalo časovi da budu organizovani. Naravno da će definisati i koliko će konkretni tip nastave da traje, jer je njihova obaveza da se dogovore i o rasporedu predviđenog broja časova.

Zainteresovanim pravnim licima, to jest nadležnima u bilo kojoj kompaniji je dostupna mogućnost da zahtevaju od organizatora da bude omogućeno i određenom broju zaposlenih u toj kompaniji da predavanja pohađaju. Tada se primenjuju isto vrlo fleksibilna pravila organizacije, budući da je klijentu omogućeno da se direktno sa predstavnicima određene poslovnice usaglasi oko načina organizacije časova i lokacije njihovog održavanja. Jednostavno, oni će definisati termine i dinamiku, koja bi trebalo da bude poštovana prilikom sprovođenja predavanja, a usaglasiće se i oko datuma početka nastave i lokacije održavanja časova. Ovde je vrlo važno da napomenemo da samo kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata, organizator dozvoljava izmene u vezi sa mestom održavanja nastave. A to znači da predavanja mogu biti organizovana i u samoj kompaniji, ukoliko za to postoje optimalni uslovi. Svakako će nadležni u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije informisati svakog klijenta pojedinačno o tome koji zahtevi moraju biti ostvareni sa njegove strane, da bi bila dozvoljena izmena mesta održavanja nastave. Pritom se najpre misli na sam prostor, jer je neophodno određene karakteristike da on poseduje, to jest da klijent ispoštuje zahteve organizatora u potpunosti.

Koliko će stručni seminar - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata ukupno da traje?

Biće dostupne informacije o tome koliko će nastava trajati isključivo onim polaznicima, koji budu odlučili da specijalizovani seminar - saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata pohađaju u formi grupne nastave. Sve to zahvaljujući specifičnom načinu organizacije u tom slučaju, budući da isključivo nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford tada imaju obavezu da donesu odluku o ukupnom trajanju nastave.

Odmah je potrebno napomenuti da se 12 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu, te da je predviđeno da će edukacija trajati ukupno 8 dana.

Svakako će polaznici dobiti precizne informacije i o ostalim detaljima na vreme, to jest vrlo brzo pošto grupa od četiri člana najmanje bude u jednoj od poslovnica oformljena. A upravo je to navedeno kao zvaničan zahtev, jer ukoliko se ne oformi grupa, edukacija tog tipa ne može biti organizovana. Članovi određene grupe će dobiti posle toga informaciju i o tome kog datuma će da počne nastava, odnosno u kojim će terminima tačno da budu održani časovi i to su sve informacije koje se ni u kom slučaju ne smeju menjati.

Prilikom organizacije korporativne nastave će biti primenjena prilično slobodna pravila, a ona podrazumevaju da će se predstavnici jedna od poslovnica institucije organizatora dogovarati o tome kakva će dinamika biti primenjena tom prilikom direktno sa klijentom, to jest sa nadležnim licem u okviru zainteresovane kompanije. Jednostavno, to znači da će se oni usaglasiti tom prilikom i o trajanju nastave za zaposlene, ali i o svim ostalim detaljima, poput na primer datuma početka, mesta održavanja nastave i termina u kojima bi trebalo radnici časove da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da izbegnete sve potencijalne rizike prilikom pripreme i realizacije projekata"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje