Kurs i obuka - Saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja

Situacija u kojoj se nalaze mnogobrojna pravna lica, a kada imaju problem da naplate potraživanja od brojnih poverilaca, nije nimalo prijatna nikome, te je iz tog razloga vrlo važno pronaći najbolji način da se naplata izvrši bez ikakvih problema. Upravo iz tog razloga navodimo da je specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja namenjena nadležnima u računovodstvenom sektoru, ali i svima koji se u kompanijama bave finansijama, te koji su zaduženi za rukovođenje pravnim sektorom. Naravno da ovoj edukaciji mogu da pristupe i vlasnici preduzeća, odnosno svi koji se svrstavaju u top menadžment, ali i osobe koje se nalaze na nadležnim pozicijama u sektoru osiguranja, to jest svako kome je tema ove edukacije interesantna.

Napominjemo da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator ovog seminara apsolutno nikakav obavezujući zahtev ne navodi za zainteresovane, tako da praktično govoreći svako ko ima želju da se sa ovom temom detaljnije upozna može da izvrši prijavu.

S obzirom na to da ova institucija poslovnice ima na više od 20 lokacija u našoj zemlji, to svako ko želi može lično da dođe i prijavi se, odnosno ima pravo i da prijavu izvrši putem telefona. Osim toga, otvorena je i mogućnost da prijava bude izvršena elektronski, kada se od zainteresovanih zahteva da na mejl pošalju osnovne podatke o sebi, a koji moraju da uključuju kako ime i prezime prijavljenog, tako isto i broj njegovog telefona, kao i datum rođenja.


Bitno je napomenuti da će nadležni u tom predstavništvu institucije organizatora vrlo brzo nakon prijave obavestiti svakog kandidata pojedinačno o tome kada će biti organizovan upis, te će posebno naglasiti i da je prisustvo svakoga od njih tom prilikom obavezno. Naravno da će dobiti precizne informacije i o svim dokumentima, koja imaju obavezu u tom trenutku da dostave.

Naročito je važna informacija da svaki kandidat ima mogućnost da izabere ne samo gde će pohađati ovo edukaciju, već i na koji način će specijalizovani seminar - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja da bude organizovan.

Radi se o tome da postoji mogućnost praćenja nastave u grupi, odnosno individualno ili u paru, a predviđeno je pravilnikom navedene institucije da sva tri tipa edukacije prijavljeni mogu da pohađaju kako na klasičan način, isto tako i online. Iz tog razloga i nije moguće unapred reći ni na kom mestu će biti nastava organizovana, a ni u kojim terminima, već će informacije o tome prijavljeni dobiti nakon što se odluče između svih opcija koje su u ponudi.

TESTOVI


Napominjemo da u jednoj grupi treba da bude prisutno najviše osmoro ljudi, a najmanje četvoro njih, te je upravo iz tog razloga i naveden zvaničan zahtev za početak tog tipa edukacije, a koji podrazumeva da mora biti oformljena grupa od minimalnog broja članova. Dakle, nakon što u konkretnom predstavništvu ove institucije 4 osobe najmanje budu izvršile prijavu, koordinator za nastavu ima obavezu da formira grupu, a zatim i da definiše prvo datum početka, a onda i termine održavanja časova. Podrazumeva se da će on odlučiti i o dinamici, prema kojoj će onoliko časova koliko je navedeno u nastavnom fondu da bude sprovedeno. A svi koji su izvršili prethodno prijavu za pohađanje nastave u grupi će biti precizno informisani o ovim detaljima, ali se očekuje da ih maksimalno poštuju, zato što se izmene ne dozvoljavaju kod tog tipa obuke.

Ponudom je obuhvaćena i individualna edukacija, kada samo jedna osoba pohađa nastavu, a ona se organizuje na isti način kao i takozvana nastava u paru, odnosno poluindividualna, kojoj treba da prisustvuje dvoje polaznika. Jednostavno govoreći, oni bi trebalo da se o načinu organizacije časova u tom slučaju dogovore direktno sa koordinatorom za nastavu predstavništva pomenute institucije, u kome su neposredno pre toga izvršili prijavu, odnosno upis, te sa predavačem koji bi izabrani tip edukacije trebalo da vodi.

Bitno je da svi kojima odgovara online kurs i obuka - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja znaju da sa bilo koje lokacija mogu nastavu tada pratiti, zato što to čine preko sopstvenog računara, koji naravno moraju posedovati u tom slučaju. Njihova je obaveza da instaliraju softver za praćenje predavanja, kao i da osiguraju što stabilniju internet konekciju u konkretnom prostoru. Na raspolaganju je polaznicima u tom slučaju pomoć IT stručnjaka, koji će im omogućiti da otklone svaki problem i u toku postupka instalacije softvera, ali i kada budu pohađali predavanja online.

Sa osnovnim ciljem da zainteresovanim kompanijama omogući da određeni broj svojih radnika edukuju vezano za ovu temu, organizuje se i korporativna obuka i to kako na sve opisane načine, tako isto i u prostorijama zainteresovanog preduzeća. Naime, ako klijent bude zvanično zahtevao da njegovi zaposleni časove pohađaju u svojoj firmi, on se obavezuje da obezbedi optimalne uslove za rad, a na osnovu smernica koje će dobiti od organizatora. Princip sprovođenja korporativnog kursa je vrlo jednostavan, jer se maksimalno poštuju i ispunjavaju zahtevi klijenta u tom slučaju, odnosno predviđeno je da direktor zainteresovane firme, to jest lice koje ima nadležnost za te poslove definiše kako će radnici pohađati predavanja i to direktno se zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. U principu, oni definišu najpre gde će nastava biti organizovana, a zatim i kog datuma će početi i u kojim terminima će zaposleni predavanja da pohađaju, kao i kakvom dinamikom će da bude raspoređen celokupan nastavni fond.

Kojim temama se bavi kurs i obuka - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja?

Kako je poznat podatak da je početkom 2019. godine stupio na snagu novi Zakon o finansijskom obezbeđenju, to je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja počne upravo od predstavljanja osnovnih odredbi tog zakona.

A posle kratkog predstavljanja, akcenat će biti stavljen na prekršajne odredbe konkretnog zakona, ali se podrazumeva da će polaznici imati priliku da budu upoznati i sa ugovorom o finansijskom obezbeđenju, odnosno sa svim novinama koje su vezane i za njegovu formu i za način zaključenja. Biće pokazani primeri propisano sastavljenog ugovora o finansijskom obezbeđenju, tako da će kandidati imati priliku da saznaju i koje sve segmente i podatke on mora da sadrži, odnosno gde se najčešće javljaju greške u praksi, te na koji način se one eventualno mogu ispraviti.

Sledeći segment ove edukacije će biti usmeren na sredstva obezbeđenja, tako da će polaznicima biti predstavljene osnovne vrste, počev od novčanih sredstava, preko kreditnih potraživanja, pa do finansijskih instrumenata. A u tom delu će profesori detaljno objasniti kako su Zakonom o finansijskom obezbeđenju definisana sva ta sredstva, ali će biti naravno predstavljeni i odgovarajući primeri iz prakse.

Bitno je da napomenemo i to da se u ponudi nalazi i korporativni seminar - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja, pa u tom slučaju nadležni u okviru zainteresovane kompanije mogu izneti zahtev predavaču da primere iz prakse prilagodi polaznicima. Podrazumeva se da će koliko god je to moguće profesor da se potrudi praktične primere da uskladi sa poljem poslovanja kompanije, u kojoj su zaposleni polaznici korporativne obuke.

Predviđeno je da predavači govore detaljno i o postupku korišćenja sredstava obezbeđenja, odnosno o njihovom davanju, kao i o promeni, a sve uz maksimalno poštovanje odredbi pomenutog zakona.

Na koji način se različita sredstva obezbeđenja mogu realizovati, odnosno koji uslovi moraju u tom slučaju da budu ispoštovani je, isto tako tema kojom će se ova edukacija baviti. Saznaće prisutni kako funkcioniše namirenje potraživanja, a iz različitih sredstava obezbeđenja koja su prethodno založena, odnosno kako se namirenje vrši ukoliko su u pitanju stečena sredstva obezbeđenja.

Pomenutim zakonom je regulisana i zaštita prethodno sačinjenih ugovora o finansijskom obezbeđenju, a u različitim situacijama, kao što je na primer postupak likvidacije ili stečaja, odnosno reorganizacije u konkretnom pravnom licu. Upravo o tome će biti reči tokom ove edukacije, a polaznicima će biti na raspolaganju i odgovarajući praktični primeri.

Saznaće prisutni i na koji način mogu biti ugovorena sredstva obezbeđenja, a koja će biti usklađena sa ostalim zakonskim propisima Republike Srbije.

Isto tako će biti reči i o takozvanom postupku netiranja, a sa aspekta Zakona o finansijskom obezbeđenju, tako da će polaznici ove edukacije saznati i kako taj postupak funkcioniše kod drugih finansijskih ugovora.

Podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja obraditi i teme koje su vezane za one odredbe pomenutog zakona, koje se tiču načinjenih prekršaja, tako da će prisutni imati prilike i da kroz pažljivo odabrane primere iz prakse saznaju na koji način treba postupati ukoliko do konkretnog prekršaja bude došlo.

Koji su to najčešći problemi, koji se javljaju prilikom naplate potraživanja u različitim kompanijama je tema predviđena za završni deo ove edukacije, a koji će svakako biti interaktivan. Zapravo bi polaznici trebalo u tom segmentu da postave predavačima sva pitanja, koja imaju vezano za bilo koju temu, koja je neposredno pre toga obrađena, a kako bi mogli u budućnosti da bez ikakvih problema vrše naplatu potraživanja na najlakši mogući način, sve uz maksimalno poštovanje odredbi trenutno aktuelnog zakona, a sa kojima će se precizno tokom ove edukacije upoznati.

Na kojoj lokaciji će biti održana stručna obuka i kurs - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja i kada?

Budući da svakog prijavljenog zanima gde se i u kojim terminima organizuje specijalizovani seminar - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja, to oni prvo moraju da se opredele između opcija koje su u ponudi, posle čega će im biti na raspolaganju i ove informacije.

Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanima nudi mogućnost da nastavu pohađaju online i na uobičajen način, odnosno u poslovnicama ove specijalizovane obrazovne institucije, a koje se nalaze širom Srbije, s tim da je pravilo da se oba tipa edukacije mogu pohađati u okviru poluindividualne, grupne ili individualne.

Dakle, sve to znači da prijavljeni kandidati imaju obavezu da se opredele između svih ponuđenih opcija, a kako bi dobili od organizatora precizne informacije i o trajanju edukacije i o terminima održavanja časova, ali isto tako i o lokaciji na kojoj ili sa koje će pohađati predavanja.

Jednostavno govoreći, onlajn nastavu može da prati svako ko ima kompjuter sa odgovarajućim performansama i ko bude mogao da osigura kvalitet internet konekcije u okviru prostora, iz koga bude želeo predavanja da pohađa. Naravno da će biti u obavezi svaki kandidat u tom slučaju da instalira specijalnu vrstu softvera na svoj kompjuter, a kako bi bio u mogućnosti predavanja da pohađa. Sve nejasnoće koje bude imao vezano najpre za postupak instalacije programa, a zatim i uopšteno za pristup predavanjima online će svakom polazniku pojedinačno pomoći da razreši neko od članova tima IT stručnjaka institucije organizatora, a koji funkcioniše u okviru svake poslovnice.

Kao što smo već pomenuli, pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da se i klasični i online kurs i obuka - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja može pohađati na jedan od tri načina, a osnovna razlika između individualne, poluindividualne i grupne edukacije je vezana za broj polaznika. Naime, individualnoj nastavi pristupa samo jedna osoba, dok njih dvoje treba da pohađaju poluindividualnu, a u jednoj grupi može između četvoro i osmoro ljudi da bude prisutno.

Naravno da postoje i određene razlike koje su vezane za organizaciju nastave, a sa čime će svakako prijavljeni na vreme da budu upoznati.

U principu, najrigorozniji je način organizacije edukacije u grupi, zato što sve tada ima pravo i dozvolu jedino koordinator za nastavu da definiše. Jednostavnije rečeno, upravo on odlučuje o terminima održavanja časova, potom definiše i kakvom će dinamikom predavanja da budu organizovana i naravno odlučuje o tome kog datuma će nastava u grupi početi. A s obzirom na to da je organizator tačno definisao broj osoba, koje imaju pravo da prisustvuju ovom tipu edukacije, to je naveden uslov da četvoro kandidata najmanje prvo moraju izvršiti prijavu i upis, da bi grupa bila formirana i da bi se pristupilo definisanju načina organizacija časova u tom slučaju. Sve informacije o tome će biti prosleđene zatim prijavljenima, a biće im i posebno naglašeno da se njihovi zahtevi koji se tiču izmena bilo kog segmenta ne smeju prihvatati kod tog tipa obuke, isključivo zato što je tako navedeno pravilnikom pomenute institucije.

Kada je u pitanju poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja ili individualna nastava, a kojoj treba da pristupi samo jedna osoba, primenjuju se drugačija i ujedno mnogo slobodnija pravila. Stvar je u tome da tada kandidati imaju dozvolu i pravo da se sa koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva pomenute institucije i sa stručnjakom, koji će voditi odabrani tip edukacije dogovore kako će časovi biti organizovani. Zapravo će oni da se usaglase oko termina u kojima će predavanja biti održana, zatim oko rasporeda časova i naravno oko tačnog datuma početka poluindividualne ili individualne edukacije.

Dobro bi bilo da pomenemo i to da ova obuka može biti po zahtevu organizovana i isključivo za zaposlene u nekom preduzeću, a u kom slučaju se održava takozvani korporativni kurs. Princip organizacije časova je tada naročito jednostavan, jer je predviđeno da nadležni u okviru zainteresovane firme i institucije organizatora definišu na koji način će oni biti održani, a u smislu da odlučuju o datumu početka korporativne obuke, potom o tačnim terminima u kojima će časovi biti organizovani i svakako o tome kakvom bi to trebalo dinamikom da bude. Ukoliko za tim postoji potreba, odnosno ako klijent to bude zvanično zahtevao, organizator može dozvoliti i da časovi budu održane u samoj kompaniji, ali je neophodno da osnovni uslovi vezano za opremljenost prostora u tom slučaju budu ispoštovani i to od strane nadležnih u toj firmi.

Koliko traje specijalizovani seminar - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja?

Prema pravilima programa, na osnovu kojih se organizuje stručna obuka i kurs - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja, predviđeno je da kandidati nastavu pohađaju ukupno tri sedmice.

Zapravo se u nastavnom fondu nalazi 12 časova, a osobe koje se odluče da časove pohađaju u grupi će dobiti naknadno tačan raspored.

Stvar je u tome da samo za grupni tip edukacije može biti prethodno precizno navedeno koliko će trajati, uzevši u obzir da tako predviđaju pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford. Dodatne informacije o rasporedu celokupnog nastavnog fonda će svim članovima jedne grupe biti na raspolaganju pošto u toj poslovnici bude zvanično bio ostvaren zahtev za početak grupnog kursa, to jest nakon što 4 osobe minimum budu zvanično izvršile prijavu.

Nasuprot tome, trajanje individualne nastave, ali i one koja je okarakterisana kao poluindividualna, te koja se organizuje za dve osobe u isto vreme, bi trebalo da bude definisano između jednog ili dvoje polaznika, profesora i koordinatora za nastavu predstavništva institucije organizatora, u kome je kandidat neposredno pre toga zvanično izvršio prijavu i upis. Sa tim u vezi napominjemo da i poluindividualni tip edukacije i individualni mogu trajati duže nego nastava u grupi, ali i kraće, pošto sve zavisi od zahteva prijavljenih.

A pored nastave koja je namenjena pojedincima, u ponudi ove institucije se nalazi i korporativni kurs i obuka - saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja. A trajanje tog tipa edukacije takođe može da varira, pošto je pravilnikom predviđeno da se o tome precizno moraju dogovoriti nadležni u okviru firme čiji zaposleni će nastavu pratiti, kao i nadležni u jednoj od poslovnica institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da na najlakši način od poverioca naplatite potraživanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje