Kurs i obuka - Saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija

Zahteva se da svako fizičko lice koje želi da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija ima osnovno znanje korišćenja računara, ali i da je kandidat zainteresovan sa konkretnom tematikom da se detaljnije upozna.

Nastava može da bude organizovana u toku cele kalendarske godine kako za fizička lica, tako isto i za zaposlene u kompanijama.

A kada je u pitanju takozvani korporativni tip edukacije, tada će časove tačno definisani broj zaposlenih u nekoj kompaniji da pohađaju. Tada je vrlo važna da nadležni u okviru tog preduzeća odluče u dogovoru sa predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford najpre gde će biti održana korporativna obuka, a potom i na koji način. Da budemo precizni, neophodno je da se oni usaglase kako oko datuma početka edukacije namenjene zaposlenima, isto tako i oko termina u kojima će biti organizovani časovi. Potrebno je da preciziraju i raspored predavanja, to jest da se dogovore u skladu sa kakvom će dinamikom nastavni fond predviđen programom da bude raspoređen, što će dovesti do toga da će zajedno definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje korporativna obuka. A osim svega toga, neophodno je i da oni preciziraju na kojoj će lokaciji zaposleni časove da pohađaju, to jest da li će to učiniti u prostorijama jedne od poslovnica pomenute institucije ili u okviru zainteresovanog preduzeće. U slučaju da se opredele za drugu opciju, to podrazumeva da nadležni u toj kompaniji imaju obavezu da obezbede prostor sa jasno definisanim karakteristikama. Vrlo je važno da na visokom nivou kvalitete i u tom slučaju predavanja budu organizovana, tako da će nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća posebno da povedu računa o opremljenosti samog prostora. Svi radnici koji bi trebalo časove tom prilikom da prate će biti od strane nadležnih precizno informisani o detaljima u vezi sa mestom organizacije nastave, ali i datumom početka i sa svim ostalim detaljima.


Nešto se drugačija pravila organizacije primenjuju kada nastavi treba fizička lica da pristupe. A prilikom zvaničnog upisa će svako od kandidata da dobije detaljne informacije od nadležnih o načinu organizacije časova u tom slučaju, uzevši u obzir da nastava može biti organizovana onlajn i na klasičan način, a podrazumeva se da polaznik bira i da li će predavanja pohađati samostalno, u grupi ili u paru. Da pojednostavimo, individualni, poluindividualni i grupni kurs i obuka - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija će biti održan u poslovnicama pomenute institucije ili online, a što sve isključivo zavisi od odluke svakog prijavljenog kandidata.

Važno je da zainteresovani pojedinci prvo izvrše prijavu u skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije. Zahteva se da tada navedu na prvom mestu svoje ime i prezime, a potom i datum rođenja, kao i broj telefona za kontakt. U principu bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da izabere i da li će te informacije dostaviti na mejl ili će ih izdiktirati zaposlenima u konkretnom predstavništvu lično, s tim da postoji mogućnost vršenja prijave i putem telefona.

U principu je sasvim svejedno na koji način će zainteresovani prijavu da izvrše, jer se posle toga zahteva i da svako od njih dođe lično u izabranu poslovnicu pomenute obrazovne institucije, a kako bi bio izvršen upis u skladu sa pravilima. Tačno određena dokumenta će biti u obavezi svaki prijavljeni pojedinac tada da dostavi na propisani način, a o čemu će biti informisan od strane nadležnih, te je neophodno i da odluči gde, odnosno kako će da pohađa predavanja.

TESTOVI


Navedeno je prethodno da specijalizovani seminar može biti organizovan kako za grupu polaznika i za samo jedno lice, tako isto i za dvoje njih u isto vreme, a da se svaki tip edukacije može organizovati i online i u skladu sa klasičnim principom. Zato i jeste zvanično zahtevano od svakog kandidata da se između tih mogućnosti opredeli, a kako bi od strane nadležnih bio o svim neophodnim detaljima informisan.

Najvažnije je naglasiti da kandidat mora da koristi sopstveni kompjuter, ukoliko odluči da časove pohađa onlajn. Očekuje se i da taj računar ima odgovarajuće performanse, a svakako će biti u obavezi polaznik i da na njega instalira poseban tip programa. Samostalno bi trebalo da taj softver on instalira i to prema informacijama koje će mu dati nadležni u konkretnom predstavništvu navedene institucije. Ako se bude dogodilo da tom prilikom naiđe na neki problem, kandidat bi trebalo da zna i to da IT sektor funkcioniše u svakoj poslovnici, tako da stručnjake koji su u okviru tog odeljenja zaposleni, može i kontaktirati tom prilikom. Isto tako se njima može obratiti i ukoliko se ne bude snašao prilikom pohađanja časova po tom principu, a IT stručnjaci će se potruditi da svakome od njih pomognu bilo koji problem da otklone u najkraćem mogućem roku. Neophodno je još da napomenemo i to da veza sa internetom mora da bude stabilna, tako da svaki polaznik naročito mora da vodi računa o lokaciji na koji će da boravi dok traje nastava tog tipa.

Još je dostupna i opcija da stručni seminar - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija bude organizovan u skladu sa klasičnim principom. A u tom slučaju će predavanja polaznici da pohađaju direktno u prostorijama one poslovnice, u kojoj će kandidat izvršiti prijavu pre toga i upisati se. Na vreme će on dobiti informacije i o terminima održavanja časova od nadležnih, kao i o svemu ostalom što je vezano za organizaciju nastave. Zvaničnim pravilnikom pomenute institucije je određeno da u oba slučaja specijalizovani kurs može biti organizovan i u formi grupne nastave, ali i u okviru individualne, odnosno takozvane poluindividualne, a kada dvoje polaznika u isto vreme treba predavanja da pohađaju. Sve to ustvari znači da bi svaki prijavljeni kandidatat trebalo da odluči kako će predavanja pohađati, da bi mogao sve relevantne informacije o tome od nadležnih da dobije.

Stroga se pravila primenjuju prilikom organizacije nastave za grupu polaznika, a njih će u tom slučaju da definiše ovlašćeni koordinator za nastavu i to samo u okviru onog predstavništva, u kome grupa od najmanje 4 osobe bude formirana. Stvar je u tome da formiranje grupe organizator navodi kao jedini i najbitniji uslov za početak edukacije tog tipa. Naime, sve dok minimum četiri osobe prijavu ne izvrše u toj poslovnici, odnosno dok ne bude bila zvanično kreirana grupa, nastava na taj način i ne može da bude organizovana. A sve te informacije će blagovremeno da budu prezentovane svakom prijavljenom, da ne bi bilo nikakvih nejasnoća, uzevši u obzir edukacija tog tipa počinje tek nakon ostvarenja pomenutog zahteva. Svakako u jednoj grupi maksimalno osmoro ljudi treba da pohađaju nastavu, jer na taj način organizator uspeva da očuva kvalitet edukacije. Očekuje se da svaki član konkretne grupe u potpunosti ispoštuje sve ono što koordinator za nastavu bude prethodno definisao, a što se odnosi kako na datum početka grupnog tipa edukacije i na termine održavanja časova, tako isto i na raspored predavanja, to jest na dinamiku prema kojoj će biti časovi u tom slučaju organizovani. Da ne bi bilo apsolutno nikakve zabune, moramo napomenuti i to da na nivou svih poslovnica važi pravilo o trajanju nastave u grupi, što se svakako definiše ranije, dok koordinator za nastavu u tom slučaju odlučuje samo o rasporedu predavanja. Važno je i da svi zainteresovani za praćenje nastave na taj način znaju da nije dozvoljeno vršiti promene onoga što koordinator bude definisao, jer je to u suprotnosti sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije.

Baš zato što se primenjuju posebno stroga pravila organizacije, u ponudi je i individualna, odnosno takozvana nastava u paru ili poluindividualna. U tom slučaju se primenjuju znatno slobodnija pravila organizacije, uzevši u obzir da se dozvoljava svakom polazniku da zajedno sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu onog predstavništva, u kome prijavu pre toga izvrši, odnosno zvanično se prema pravilima upiše, definiše na koji način će predavanja da budu u konkretnom slučaju organizovana. S obzirom na to da je jedina razlika između individualne i poluindividualne nastave vezana isključivo za broj polaznika, to podrazumeva da će jedan kandidat ili dvoje njih biti u obavezi da se sa pomenutim licima dogovore oko svih detalja. A ti detalji moraju uključivati ne samo određivanje datuma početka nastave u paru ili individualne, nego i preciziranje dinamike sprovođenja časova i termina. Samim tim što su u obavezi da preciziraju i raspored predavanja, oni će na taj način da definišu i koliko bi ukupno trebalo da traje stručni seminar koji se organizuje za jednu ili za dve osobe u isto vreme.

Plan i program stručne obuke - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija

Podrazumeva se da je nastavnim programom predviđeno da specijalizovani seminar - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija omogući u toku uvodnog predavanja upoznavanje svakom pojedinačnom polazniku sa osnovnim određenjem pojma informacionih tehnologija. A profesori će se ukratko osvrnuti i na istorijat tog pojma, te će posebno biti objašnjeno prisutnima i koje su najčešće oblasti uvrštene u informacione tehnologije. Saznaće prisutni i kada je prvi put upotrebljen taj pojam, ali i šta je tada označavao, a šta danas može da se smatra pod pojmom informacionih tehnologija.

Predviđeno je da profesori objasne prisutnima i koji se to standardi primenjuju u toj oblasti, a ukratko će objasniti i kako su se računari razvijali kroz istoriju.

Zatim će specijalizovana obuka ponuditi svakom pojedinačnom polazniku mogućnost da sazna i kako se primena informacionih tehnologija u praksi može odraziti na poslovanje. Naravno da će predavači prikazati i pozitivne i negativne primere, što će značajno biti od koristi svakom pojedinačnom polazniku, jer će na licu mesta moći da shvati kako primena informacionih tehnologija unapređuje kvalitet poslovanja, a kako može i negativno da utiče na poslovni proces. Sve to će biti prikazano i na lokalnom i na globalnom nivou, te će biti omogućeno svakom polazniku i da učestvuje u diskusiji o prezentovanim primerima.

Ukoliko se bude javila potreba da Obrazovni centar Akademije Oxford ovo edukaciju prilagodi samo zaposlenima u nekom preduzeću, onda i primeri mogu biti prilagođeni upravo oblasti poslovanja njihove matične kompanije. Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da korporativni kurs i obuka - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija jedino dozvoljava takvu vrstu odstupanja, ali je u svakom slučaju važno da nadležni u okviru zainteresovane firme o tome prethodno razgovaraju sa profesorom, kako bi mogli zaista da prilagode primere adekvatno.

Biće objašnjeno polaznicima i kako funkcionišu računari, odnosno koje su sve njihove komponente i koja je njihova uloga, a posle toga će biti govora i o primeni informacionih tehnologija u oblasti reklamiranja poslovanja konkretne kompanije. Akcenat će biti stavljen na elektronski način poslovanja i njegove prednosti, ali i na mane, ukoliko ih ima.

Dobiće polaznici sve neophodne informacije i o tome zašto je dobro informacione tehnologije koristiti i da li i u kojoj meri one imaju pozitivan uticaj na kvalitet poslovnog procesa.

Podrazumeva se da će celokupno gradivo biti potkrepljeno adekvatnim primerima, a kako bi bilo omogućeno svakom kandidatu da lakše razume sve ono što profesori prethodno teorijski budu predstavili. Diskusija o svim temama, kojima se bavi specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija je predviđena u toku gotovo svakog časa. A tom prilikom se očekuje da svaki kandidat učestvuje u razgovoru o tematici ove edukacije, te da iznese svoje mišljenje i predloge ukoliko to zahteva predavač.

A da bi mnogo bolje shvatili sve što predviđa nastavni program ove specijalizovane obuke, polaznici će biti u obavezi i da izvrše određene zadatke. Nakon što budu učinili ono što predavači od njih budu zahtevali, učestvovaće svi i u razgovoru o urađenim zadacima, te će jedni drugima ukazivati na greške i na najbolji mogući način objasniti kako bi oni te greške ispravili. Baš zato je velika prednost organizacije nastave na taj način, jer će na licu mesta svaki kandidat biti u mogućnosti da stečena teorijska znanja primeni u praksi, te da na taj način poveća i sigurnost u sebe.

U kojim će terminima da bude sproveden stručni seminar - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija i na kojoj lokaciji će biti održana nastava?

Kada budu vršili prijavu i zvanično se upisivati, pojedinačni kandidati će biti dužni da navedu zaposlenima u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford i da li im više odgovara online obuka i kurs - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija, odnosno praćenje nastava na klasičan način. Izuzev toga, moraju se opredeliti i između opcije da predavanja pohađaju u formi poluindividualne nastave, te grupne ili individualne. Sama činjenica da su sve te varijante ponuđene polaznicima i dovodi do toga da je njihova obaveza prilikom zvaničnog upisa da se odluče ne samo na kojoj se lokaciji predavanja da pohađaju, nego i na koji će od svih dostupnih načina oni to da učine. A na osnovu toga će ih nadležni i informisati o svim neophodnim detaljima.

Organizacija nastave onlajn podrazumeva da će kandidati predavanja pohađati isključivo uz korišćenje sopstvenog kompjutera. Naravno da taj uređaj mora da zadovolji jasno definisane karakteristike, a što će svakako na vreme da bude predočeno svakom zainteresovanim pojedincu. Pored toga što mora obezbediti računar, svaki polaznik u tom slučaju je u obavezi i da osigura stabilnu vezu sa internetom i da instalira softver, preko koga će nastavu pohađati. Iako je njemu dozvoljeno da izabere samostalno gde će boraviti dok pohađa predavanja, mora voditi računa i o tome da u konkretnom prostoru bude dostupna stabilna internet konekcija. Postupak instaliranja namenskog programa se ne smatra uopšte komplikovanim, te je zato i očekivano da može svaki polaznik samostalno kroz ceo taj proces da prođe. A njemu će na raspolaganju biti članovi IT sektora, ukoliko bude bilo potrebno, tako da ih može kontaktirati i u momentu dok pokušava da instalira konkretni program i uopšteno, ako bude imao bilo kakav problem dok budu trajala predavanja.

Sledeće što je na raspolaganju svakom pojedincu jeste organizacija nastave na klasičan način. U prostorijama jedne od poslovnica konkretne institucije će tada biti organizovana nastava, a u skladu sa pravilima kako poluindividualne, tako isto i grupne i individualne. Obavezuje se svaki kandidat u tom slučaju da bude u dogovorenim terminima prisutan u prethodno odabranom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Naročito je važno da odmah posle toga svaki pojedinačni polaznik odluči i da li će specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija da bude organizovan za grupu kandidata, odnosno u formi individualne ili poluindividualne nastave, a kako bi mogao da dobije sve informacije o načinu na koji će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani.

Razlika između njih je u osnovi vezana za broj osoba, koje bi trebalo nastavi da prisustvuju. Međutim, da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti i da se na istovetan način organizuju poluindividualni i individualni tip edukacije, dok grupna nastava podrazumeva potpuno drugačija pravila organizacije. Svakako da će sa detaljima o svemu tome svako fizičko lice da bude na vreme upoznato od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Osmoro kandidata najviše pohađaju nastavu u okviru grupne, ali četvoro njih prvo moraju prijavu da izvrše, kako bi bio ostvaren zahtev za oformljenjem grupe, odnosno za početkom organizacije nastave te vrste u konkretnom predstavništvu. Reč je o tome da prvo mora minimalan broj polaznika da bude prijavljen, kako bi mogla da bude oformljena grupa i da bi koordinator za nastavu bio u mogućnosti da definiše na koji način će biti održani u tom slučaju časovi. A on će odlučiti prvo o datumu početka grupnog tipa edukacije, te će precizirati i u kojim terminima će članovi te grupe da pohađaju predavanja. Podrazumeva se da će tom prilikom biti određeno i u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo časovi da budu organizovani, s tim da pre toga biva određeno na nivou svih poslovnica institucije organizatora koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija, koji se organizuje za grupu polaznika.

S obzirom na to da su slobodnija pravila organizacije prilikom praćenja poluindividualne i individualne nastave, to kandidati donose odluku i o terminima održavanja časova i o dinamici njihovog sprovođenja, ali i o tačnom datumu kada će početi individualna ili poluindividualna obuka. Da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da dvoje polaznika pohađaju takozvanu poluindividualnu nastavu, uzevši u obzir da je ona okarakterisana i kao nastava u paru, a svakako jedan kandidat pristupa predavanjima ukoliko je u pitanju individualni tip edukacije. Uzevši u obzir da su u pitanju posebno fleksibilna pravila, to će oni zajedno precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje ili poluindividualni tip nastave ili individualna obuka.

Kada određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću treba da bude upoznat sa temom, kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija, biće organizovan korporativni tip nastave. U pitanju je edukacija koja podrazumeva fleksibilna pravila organizacije, tako da se i brojni zahtevi i klijenata, to jest vlasnika ili direktora zainteresovane firme ispunjavaju što je moguće više. Naime, upravo će nadležno lice u okviru zainteresovanog preduzeća biti u obavezi da iznese sve zahteve koje ima i to isključivo ovlašćenom licu u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora. A zatim će se oni usaglasiti oko neophodnih detalja, te će prema aktuelnim pravilima i informisati sve polaznike o svemu tome na vreme. Da napomenemo i to da oni moraju precizirati ne samo kog datuma bi trebalo korporativni seminar zvanično da počne, već i kojim tempom će predavanja da budu organizovana i u kojim će terminima radnici biti u obavezi da pristupaju časovima. Međutim, postoji jedna značajna razlika u odnosu na nastavu, koja je isključivo namenjena fizičkim licima, to jest pojedinačnim polaznicima. Reč je o tome da samo korporativni tip edukacije može biti sproveden i na drugoj lokaciji, odnosno van poslovnica institucije organizatora. U slučaju da u okviru dotične kompanije postoji prostor, koji je opremljen u skladu sa pravilnikom institucije organizatora, a o čemu će svakako nadležni u instituciji klijenta da dobiju informacije, to podrazumeva da će organizator dopustiti izmenu mesta održavanja časova. Dakle, radnici će biti u mogućnosti da čak i u okviru svog radnog mesta predavanja pohađaju, ali naravno samo ako postoje optimalni uslovi za rad.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija?

U trenutku kada budu vršili zvaničan upis će pojedinačni polaznici, ali isključivo oni koji odluče da specijalizovani seminar - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija pohađaju u formi grupne nastave, da dobiju informacije o trajanju nastave.

Jednostavan je razlog za to i vezan je za princip organizacije konkretnog tipa edukacije. Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford isključivo ima pravo da donese odluku o trajanju grupnog tipa edukacije unapred, s tim što članovi te grupe kasnije bivaju obavešteni o tačnom rasporedu predavanja, kao i o terminima njihovog održavanja i o datumu početka kursa.

Samim tim što se 10 časova u zvaničnom programu nalazi, to bi trebalo ukupno 3 sedmice članovi jedne grupe predavanja da pohađaju. U svakom slučaju će ih koordinator za nastavu kasnije, odnosno nakon formiranja grupe od najmanje četiri člana, informisati i o rasporedu predavanja, ali i o tačnom datumu početka nastave, kao i o terminima u kojima će časovi da budu organizovati.

Sve to ne važi kada kandidati odluče da nastavu pohađaju u paru ili samostalno. Drugačiji je princip organizacije i poluindividualne obuke i individualne, tako da iz tog razloga naknadno polaznik i dobija informacije o trajanju konkretnog tipa edukacije. Zapravo se radi o tome da će direktno sa koordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim predavačem u tom slučaju kandidat ili njih dvoje da definišu i na koji način će biti raspoređen predviđeni nastavnih fond. Samim tim što će se dogovoriti i o rasporedu časova, oni će zajedno doneti odluku i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija ili individualni vid edukacije.

Prilikom organizacije korporativne nastave, a kada tačno određeni broj zaposlenih u nekoj firmi treba časove da pohađaju, će važiti skoro istovetna pravila kao i kada jedan ili dvoje pojedinačnih polaznika pristupaju predavanjima, odnosno kada se organizuje individualna ili poluindividualna edukacija. U tom slučaju je potrebno da se nadležno lice konkretne firme direktno sa predstavnikom institucije organizatora dogovori o načinu sprovođenja časova. Važno je da preciziraju i raspored predavanja, ali i sve ostale detalje. Upravo na taj način će oni zajedno i definisati koliko bi ukupno trebalo korporativni vid edukacije da traje, pa će onda informisati i polaznike, to jest određeni broj radnika te kompanije o svim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje