Kurs i obuka - Saznajte kako da postanete vrhunski office administrator

Ako ste zaposleni na poziciji sekretara u nekoj kompaniji ili jednostavno želite da se bavite administrativnim zanimanjem na višem nivou, onda je definitivno specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator kreiran baš za vas.

Inače, poslovni administratori, odnosno lica koja žele da poboljšaju kvalitet svojih poslovnih aktivnosti su, takođe pozvana ovaj seminar da pohađaju. Svejedno koji nivo obrazovanja su stekli, odnosno koje veštine poseduju, zato što organizator nije zvanično naveo niti jedan uslov koji bi polaznici morali da ispune. Zato i napominjemo da apsolutno svaki pojedinac, koji ovu tematiku možda nalazi interesantnom i želi sa njom bolje da se upozna, ima pravo časove da pohađa.

Takođe, nastavi mogu da pristupe i isključivo zaposleni u nekoj kompaniji, kada će biti ova edukacija organizovana u formi korporativne. U suštini je princip organizacije nastave za radnike nekog preduzeća vrlo jednostavan, te se smatra maksimalno fleksibilnim. zahtevi klijenata će biti u potpunosti tada ispoštovani, jer će upravo on da ih predstavi ovlašćenom licu jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Svakako je važno da se direktor određene kompanije, to jest njen ovlašćeni predstavnik dogovori o načinu organizacije nastave direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica pomenute institucije. A to znači da će oni precizirati ne samo kog datuma bi trebalo da počne korporativni kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator, nego i kojim tempom će nastavni fond da bude održan, te u kojim terminima će radnici predavanja da prate. U suštini, postoji samo jedno odstupanje u odnosu na nastavu, koju treba da pohađaju fizička lica, a tiče se mesta održavanja časova. Naime, ako to zaposlenima bude više odgovaralo, te ako nadležno lice konkretne firme bude to zahtevalo, biće održana predavanja i u prostorijama samog preduzeća. Međutim, nastava ne može biti organizovana u bilo kom prostoru, već je neophodno da on ispuni tačno definisane karakteristike. Upravo sa time će na vreme da budu upoznati nadležni u okviru konkretnog preduzeća.


Uzevši u obzir da pojedinačni polaznici imaju veliku mogućnost izbora, a vezano za termine održavanja časova i mesto, to je neophodno da svako od njih u trenutku upisa, odnosno prijavljivanja navede da li ga interesuje poluindividualna, individualna ili grupna nastava, to jest da li želi časove da prati online ili će to učiniti u jednoj od poslovnica navedene institucije, a prema principu koji važi za uobičajeni.

Dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, a njihova je dužnost da direktno sa ovlašćenim predstavnikom poslovnice institucije organizatora i sa predavače definiše na koji način će u tom slučaju predavanja za njih da budu organizovana. Bitno je naglasiti i to da će oni da se usaglase kako oko termina održavanja časova, tako isto i oko datuma početka nastave i oko rasporeda predavanja.

Mada prema pravilima samo jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, dogovor oko načina organizacije je potpuno isti kao i kada se organizuje poluindividualni seminar - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator.

TESTOVI


Na sasvim drugačiji i ujedno mnogo strožiji način se organizuje ova edukacija za grupu kandidata. Naime, radi se o tome da isključivo ovlašćeno lice poslovnice organizatora, to jest zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu tom prilikom odlučuje o načinu organizacije predavanja. Stvar je u tome da on prvo mora pričekati prijavljivanje dovoljnog broja kandidata, a zatim će i da formira grupu. Posle svega toga će definisati kako datum početka nastave tog tipa, tako isto i dinamiku sprovođenja časova, odnosno termine. Moramo isteći i to da osmoro ljudi maksimalno imaju pravo predavanja u okviru jedne grupe da pohađaju, dok je organizator predvideo da ih u okviru konkretne grupe četvoro najmanje sme biti prisutno. Baš iz tog razloga se formiranje grupe, to jest prijavljivanje minimum četiri osobe i navodi kao zahtev za organizaciju nastave tog tipa.

Naveli smo prethodno da se i poluindividualni i individualni, ali isto tako i grupni kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator mogu organizovati na uobičajeni način i online.

A što se tiče prve opcije koja je ponuđena, ona se odnosi na sprovođenje predavanja u samoj poslovnici navedene institucije. Sve to ustvari znači da svaki kandidat ima obavezu u dogovorenim terminima da bude u samom predstavništvu lično prisutan, kako bi predavanja na klasičan način pohađao.

Potpuno suprotno i drugačije od toga se organizuje nastava online. Jasno je da kandidat u tom slučaju časove pohađa preko interneta, pa je zato vrlo važno da poseduje sopstveni kompjuter. A uz to, on će specijalni softver morati da instalira u skladu sa pravilima i na vreme na taj uređaj. Bitno je naglasiti da nema razloga za brigu niti jedan kandidat, jer uopšte nije zahtevan proces instalacije programa. Zaposleni u IT sektoru konkretne poslovnice su na raspolaganju svakom kandidatu, kome zatreba pomoć stručnjaka u toku postupka instalacije programa za praćenje nastave na taj način. Takođe se podrazumeva da bi kandidati trebalo da imaju slobodu, te da kontaktiraju najbliže predstavništvo navedene institucije i zahtevaju pomoć stručnjaka zaposlenih u IT sektoru, a ako se bude možda desilo da iskrsne neki problem tokom postupka instalacije programa ili kada budu pohađali nastavu na taj način.

U radno vreme bilo koje poslovnice kandidati imaju pravo da izvrše prijavu za praćenje nastave. Njihova je obaveza tada da navedu svoje ime i prezime, ali i datum rođenja, te obavezno broj telefona. Inače, prijava može da bude izvršena kako putem telefona i lično, tako isto i elektronski. U svakom slučaju, koji god način da odaberu, oni su dužni navedene podatke da dostave.

A kada je u pitanju upis za praćenje ovaj specijalizovane edukacije, on se isključivo može izvršiti lično, jer je zahtevano prisustvo svakog kandidata u tom momentu. Podatke o tome koja dokumenta bi trebalo da dostavi prilikom zvaničnog upisa će na propisan način dobiti svako od prethodno prijavljenih.

Plan i program stručnog kursa - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator

Koje obaveze mora da izvršava lice, koji je zaposleno na ovoj radnoj poziciji je prva tema sa kojim će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator da upozna polaznike. Tom prilikom će taksativno profesori navesti šta se očekuje od office administratora koji obavlja svoj posao na visokom nivou.

Naravno da će predavači govoriti i o tome koje sve poslove osoba, na toj radnoj poziciji zaposlena ima obavezu da obavlja i na koji način se očekuje da to uradi.

Sasvim je jasno da mnogi obavljaju ovaj posao, ali postoji nešto što ih razlikuje. Naime, profesori će akcenat staviti na sve one osobine i veštine koje vrhunskog office administratora razlikuju od onoga, koji se smatra prosečnim radnikom.

Zbog čega je važno da dobro koordinira sve segmente će takođe saznati svako ko bude odlučio specijalizovani seminar - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator da pohađa. Naravno da će biti reči i o tome kako da office administrator poboljša svoje veštine i da još bolje različite tehničke elemente sa kojima dolazi u dodir uskladi.

A saznaće prisutni i na koji način mogu da unaprede veštine komunikacije sa kolegama, odnosno sa poslovnim partnerima.

Nakon što teoretski budu sve teme obradili, profesori će osmisliti vežbe, u kojima bi trebalo svi polaznici da učestvuju. A tom prilikom će oni poboljšati veštine komunikacije putem telefona, zatim kroz ličnu komunikaciju, a biće vežba i u okviru koje će pokazati da li su shvatili na koji način bi trebalo pisanu komunikaciju da poboljšaju.

Predviđeno je programom da u drugom deluje edukacije polaznici nauče i osnove neverbalne komunikacije, jer je to izuzetno značajno za poboljšanje kvaliteta poslovanja.

Takođe će stručni kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator da se bavi temom koja je vezana za bolju organizaciju sastanaka i službenih putovanja, odnosno događaja različite vrste. A u tom delu će biti govora i o svim onim poslovima, koje neizostavno office administrator mora da izvršava. Nakon što budu predstavljeni, profesori će objasniti i kako bi ih trebalo obavljati da bi kvalitet rada bio na mnogo višem nivou.

Očekuje se da svako ko bude pohađao ovu edukaciju, te tako usvoji prezentovana znanja može vrlo brzo i da počne da ih primenjuje u svom radu, te da mnogo kvalitetnije obavlja sve poslove koje ovo radno mesto obuhvata. Takođe bi trebalo i da poboljša veštine komunikacije u svim aspektima, ali i da upravlja dokumentacijom mnogo bolje nego ranije. Trebalo bi da zna i kako da pristupi rešavanju problema, odnosno da izbegne konflikte sa kolegama ili nadležnima, te uopšteno da poboljša kvalitet komunikacije sa klijentima koji se žale na kvalitet usluge ili proizvoda koji plasira određena kompanija.

Kada i gde će specijalizovani seminar - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator da bude održan?

Neophodno je da se između svih opcija koja su u ponudi, opredeli svaki kandidat. Da ne bude zabune, moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da časove pohađaju kako u okviru grupne nastave, tako isto i individualno, odnosno u paru. A pravilnikom pomenute institucije je navedeno da svaki kandidat bira i da li će predavanja pohađati na uobičajeni način ili će to učiniti online, kada on lično ima pravo da izabere lokaciju sa koje će predavanja pohađati, uzevši u obzir da to čini preko sopstvenog kompjutera.

Baš zato što se sve te opcija u ponudi nalaze, praktično je nemoguće unapred navesti i u kojim terminima će časovi biti organizovani i gde.

Sa apsolutno bilo kog mesta kandidat može da pohađa nastavu, a ako se opredeli za opciju da to učini online. Koristiće sopstveni računar u tom slučaju, a na njega će morati u skladu sa pravilima institucije organizatora samostalno da instalira posebnu vrstu programa. Sve informacije će biti kandidatima na raspolaganju blagovremeno, a očekuje se da oni mogu samostalno instalaciju tog softvera da izvrše, pošto se radi o prilično jednostavnom postupku. A naravno da mogu kontaktirati i članove tima za tehničku podršku konkretne poslovnice, ako budu imali bilo kakvu poteškoću tokom praćenja časova na taj način ili prilikom instalacije namenskog softvera. Svakako je najvažnije da instaliraju softver na računar, ali i da budu u prostoru, u okviru koga postoji stabilna veza sa internetom, jer je kvalitet edukacije na prvom mestu.

Ukoliko nekome ne odgovara takav princip, dostupna je mogućnosti da kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator bude organizovan na klasičan način. U suštini to znači da kandidati treba u dogovorenom terminima da dolaze u konkretno predstavništvo pomenute institucije i pohađaju predavanja.

Samim tim što i klasična i online edukacija može da bude organizovana za jedno lice, za dvoje i za grupu polaznika, očekuje se da prilikom upisa svaki kandidat izabere da li će časove pohađati u okviru individualne, poluindividualne ili grupne nastave. Upravo u skladu sa time će on i da dobije sve informacije o načinu organizacije.

Sasvim je jasno da se broj polaznika razlikuje kod svakog tipa edukacije, pa tako između četvoro i osmoro kandidata treba da pohađaju grupnu nastavu, a dvoje njih treba da prate poluindividualnu, te samo jedno lice pristupa nastavi u okviru individualne.

Međutim, prisutna je i bitna razlika u načinu organizacije. Da budemo precizni, razlikuje se samo ko odlučuje o tome kada će edukacija početi, odnosno u kojim terminima će biti časovi organizovani i kako će nastavni fond da bude raspoređen.

Koordinator za nastavu je ovlašćen da sve to definiše u slučaju grupne edukacije, a ne postoji mogućnost vršenja izmena, ako to neki kandidat bude eventualno i zahtevao. Moramo naglasiti da sve dok četvoro ljudi minimum ne izvrše prijavu u toj poslovnici, grupni seminar - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator ne može ni da počne. Svakako će naknadno polaznici dobiti informacije kako o terminima održavanja časova i o rasporedu, tako isto i o početku nastave u grupi.

Uzevši u obzir da se radi o vrlo slobodnim pravilima, to se i individualna i poluindividualna edukacija organizuju onako kako to u suštini odgovara polaznicima. Predviđeno je pravilnikom da se u tom slučaju oni sa predavačem, koji će biti zadužen za vođenje jednog ili drugog tip edukacije, kao i sa koordinatorom za nastavu lično dogovore oko svih ovih detalja. Baš zato što će odlučiti ne samo o terminima održavanja časova i o datumu početka, već i o dinamici prema kojoj će predavanja biti organizovana, oni će automatski definisati i koliko će ukupno poluindividualni seminar da traje.

Možemo slobodno reći da se potpuno isti princip organizacije primenjuje i kada ovoj edukaciji pristupaju radnici nekog preduzeća. Naime, korporativni kurs će biti održan u skladu sa smernicama, koje će navesti klijent, odnosno prema dogovoru koji će nadležno lice u konkretnoj kompaniji imati sa predstavnikom institucije organizatora. A oni će da definišu i termine održavanja časova, ali i datum početka korporativne obuke, te dinamiku prema kojoj bi trebalo predviđeni nastavni fond u tom slučaju da bude organizovan. Postoji samo jedna razlika u odnosu na edukaciju, koja je namenjena fizičkim licima, a tiče se lokacije održavanja časova. Naime, ako nadležno lice konkretnog preduzeća to bude smatralo boljom opcijom, organizator dozvoljava promenu mesta održavanja. Dakle, ako u okviru konkretne firme postoji prostor, koji može da odgovori na zahteve organizatora, a primarno sa aspekta opremljenosti, edukacija za radnike tog preduzeća će biti upravo tamo i organizovana. Podrazumeva se da klijent ima obavezu da ispoštuje sve ono, što organizator bude zahtevao od njega u vezi sa samim prostorom. Inače će polaznici naknadno da dobiju sve neophodne informacije o organizaciji korporativne obuke, a sve u skladu sa pravilima institucije organizatora.

Koliko bi trebalo da traje stručna obuka i kurs - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator?

Ističemo da je ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćeno nekoliko tipova edukacija, pa se samim tim i informacije o tome koliko će ukupno stručni kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator trajati daju prilikom upisa polaznicima.

Radi se o tome da se i poluindividualna i individualna, ali i grupna edukacija organizuju na različit način, pa nije moguće za sve unapred navesti koliko će trajati.

Zapravo, organizator ima pravo isključivo za nastavu u grupi da prethodno navede koliko će ona trajati, dok kod individualne i poluindividualne nastave o tome zajedno odlučuju koordinator za nastavu, polaznici i predavači.

U suštini, nastavni fond obuhvata ukupno 15 časova. A kod nastave u grupi je predviđeno da taj broj časova bude raspoređen na mesec dana. Međutim, tek kasnije će polaznici dobiti informacije o tačnom rasporedu predavanja, ali i o svim ostalim detaljima, jer sve to koordinator za nastavu definiše pošto grupa od minimalnog broja članova bude u toj poslovnici formirana.

A samim tim što se i poluindividualna i individualna obuke organizuju na sasvim drugačiji način, to je i moguće da svaka od njih traje i duže od mesec dana, ali i kraće. Zapravo sve zavisi od dogovora koji će polaznici imati sa predavačima, odnosno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj su prethodno prijavu u skladu sa pravilima oni izvršili.

Napominjemo da se u ponudi nalazi i korporativni seminar - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator, a u kom slučaju tačno određeni broj zaposlenih neke kompanije pohađaju predavanja. Samo zato što njihovi nadležni treba tada da se sa nadležnima u bilo kom predstavništvu institucije organizatora dogovore o svemu, te samim tim i o rasporedu časova, informacije o trajanju će polaznicima naknadno da budu dostupne. Svakako će oni precizirati i datum početka korporativnog kursa, ali i termine u kojima će zaposleni predavanja da pohađaju, te na kojoj lokaciji, a onda će polaznike o svemu tome detaljno i na propisan način informisati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da postanete vrhunski office administrator"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje