Kurs i obuka - Saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar

U principu nije neophodno da svako ko odluči da pohađa ovu edukaciju bude upoznat sa osnovama marketinga na internetu, mada se svakako to donekle može smatrati prednošću. Ipak moramo napomenuti da je specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar u osnovi namenjen svakom pojedincu, koji želi da se upozna sa ovim zanimanjem, a koje ujedno može da se smatra posebno perspektivnim i traženim. Ukratko, Obrazovni centar Akademije Oxford ne zahteva da kandidat ima bilo kako predznanje iz oblasti marketinga, ali se podrazumeva da on zna da koristi internet i da je pismen u računarskom smislu. Takođe je očekivano i da lice koje želi ovu edukaciju da pohađa treba da ima sklonost ka lepom izražavanju u pisanom smislu, ali i uopšteno da ima osećaja za lepo.

Upis je obavezan za svako fizičko lice, a pre toga je vrlo važno i da zainteresovani kandidati izvrše prijavu u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije.

A u principu prijava može kad god to želi zainteresovano lice da bude izvršena, jer osim mogućnosti da to učini lično ili preko telefona, polaznicima se nudi i opcija da zahtevane informacije pošalju na mejl adresu. Dakle, svako od njih će izabrati da li želi da poseti jednu od poslovnica pomenute obrazovne institucije i tako se prijavi ili da kontaktira zaposlene putem telefona, ali je vrlo važno da to učini u toku radnog vremena. Naravno da ako mu ta opcija ne odgovara, može se opredeliti za treću, koja podrazumeva elektronski vid prijavljivanja. U svakom slučaju je u obavezi svaki pojedinačni kandidat u tom prilikom da navede najpre svoje ime i prezime, a potom i datum rođenja, kao i broj telefona.


Aktuelnim pravilnikom konkretne obrazovne institucije je predviđeno da će nadležni u okviru izabranog predstavništva kontaktirati svakog prijavljenog kandidata i detaljno ga informisati o postupku upisivanja. Naime, upis može biti izvršen isključivo ukoliko je u tom trenutku prijavljeni kandidat lično prisutan. Budući da je tako definisano važećim pravilnikom pomenute obrazovne institucije, to podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik mora to u potpunosti da ispoštuje. Bitno je, takođe i da propisanu dokumentaciju on tom prilikom dostavi, a prethodno će svakako da bude informisan o tome koja dokumenta je obavezan u trenutku zvaničnog upisa svako od njih da priloži.

Inače se očekuje da upravo u momentu zvaničnog upisa svako fizičko lice jasno navede nadležnima i na koji način mu odgovara časove da pohađa i na kojoj lokaciji, jer se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi kako online obuka i kurs - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar, tako i mogućnost da nastava bude organizovana na klasičan način. Uz to, za oba tipa edukacije važi pravilo da polaznici biraju da li im više odgovara princip koji se primenjuje prilikom organizacije individualne nastave ili onaj koji važi kada je u pitanju grupni tip edukacije, odnosno poluindividualni, uzevši u obzir da su sve te opcije u ponudi. Zato i jeste navedeno da ili u momentu prijavljivanja ili zvaničnog upisivanja svaki polaznik ima obavezu između tih varijanti da se opredeli, jer će u skladu sa tim i da dobije informacije od nadležnih o detaljima koji su vezani za organizaciju nastave.

Najbitnije je da lica koja odluče časove da pohađaju u okviru grupne edukacije znaju da se od njih zahteva da budu strpljivi i sačekaju ispunjenje zahteva za početak edukacije tog tipa. Radi se o tome da pomenuta obrazovna institucija vrlo precizno definiše da u jednoj grupi nastavu treba od najmanje četvoro, pa do najviše osmoro polaznika da pohađaju. A to dalje podrazumeva da dok četiri osobe minimum prijavu ne izvrše u toj poslovnici, organizator ne može nastavu na taj način da sprovede. Iz tog razloga se i zahteva strpljenje od zainteresovanih, jer se u suštini i ne zna kada će taj broj kandidata prijavu da izvrše, pa samim tim i nisu upoznati sa definisanjem datuma početka nastave u grupi. Naravno da je potrebno ispoštovati sve ono što u tom slučaju bude odredio koordinator za nastavu i to isključivo u onoj poslovnici, u kojoj je prijavu dovoljan broj polaznika izvršio. U svakom slučaju to ne sme biti izmenjeno po zahtevu prijavljenih, pa će oni svakako biti i u taj vrlo važan detalj upućeni. Koordinator za nastavu odlučuje kako i datumu početka, tako isto definiše i termine održavanja časova i raspored, ali ipak on ne odlučuje o trajanju nastave u grupi. Odluku o tome prethodno donose nadležni konkretne obrazovne institucije i taj podatak važi za apsolutno svako predstavništvo.

TESTOVI


Dostupna je i mogućnost da svako fizičko lice specijalizovani seminar - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar pohađa individualno. Tada samo jedna osoba prisustvuje predavanjima i data joj je sloboda da zajedno sa profesorom i sa ovlašćenim licem u izabranoj poslovnici, to jest sa koordinatorom za nastavu, definiše kako hoće časovi u tom slučaju da budu organizovani. Pored toga što će se oni usaglasiti o datumu početka individualne obuke, preciziraće zajedno i kojim tempom bi trebalo definisani broj časova da bude organizovan i u kojim će terminima polaznik biti u obavezi predavanjima da prisustvuje. Samim tim što oni odlučuju i o rasporedu predavanja, na taj način definišu i koliko bi trebalo individualni tip nastave ukupno dana da traje.

Posebno je važno naglasiti i to da se na potpuno isti način kao i individualna nastava organizuje i ona kojoj treba da prisustvuje dvoje polaznika, to jest takozvana poluindividualna. Inače se neretko navodi da je taj tip edukacije poznat kao obuka u paru, baš zato što dvoje polaznika predavanja treba u isto vreme da pohađaju. Njima je omogućeno da se sa nadležnima u okviru izabranog predstavništva konkretne obrazovne institucije dogovore o načinu organizacije časova, a u smislu da preciziraju kako datum početka poluindividualne obuke, tako i sve ostale segmente. A pod tim se prvenstveno misli na definisanje termina održavanja časova, a zatim i njihovog rasporeda. Potpuno isto kao i kod individualne edukacije, tako i ovde važi pravilo da oni definišu koliko bi ukupno trebalo da traje stručna obuka koju bi trebalo dvoje polaznika u isto vreme da pohađaju.

Potrebno je da svaki prijavljeni kandidat odluči i o tome gde mu odgovara da on lično boravi dok bude pohađao nastavu. A u ponudi se nalaze dve mogućnosti, tako da može ili predavanja pohađati u jednoj od poslovnica ili odabrati mogućnost da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar bude organizovana online. A sve to on mora da navede nadležnima kada se bude prijavljivao i to najkasnije onog momenta kada bude vršio zvaničan upis prema pravilima institucije organizacije.

S obzirom na to da ova specijalizovana obrazovna institucija posluje na čak više od 30 lokacija širom naše zemlje, uopšte nije komplikovano da kandidat pronađe poslovnicu, u kojoj mu odgovara da nastavu na klasičan način prati. U tom slučaju on, naravno mora da bude prisutan lično i to u terminima, koje će prethodno se nadležnima da dogovori, a što isključivo zavisi od toga kako, to jest na koji način on odluči nastavu da pohađa.

Bitno je da koristi sopstveni računar svaki onaj polaznik, koji bude odlučio da stručni seminar - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar pohađa online. Tom prilikom je posebno važno i da samostalno instalira tačno određenu vrstu programa na taj računar, a prethodno će dobiti informacije o tome koje karakteristike konkretni kompjuter neizostavno mora da ima, te kako bi trebalo u praksi da funkcioniše postupak instalacije tačno definisanog softvera. Bitno je naglasiti da bi svaki pojedinačni polaznik potpuno samostalno trebalo kroz taj postupak bez ikakvih problema da prođe, ali da se može obratiti i članovima tima za tehničku podršku ako to bude bilo potrebno. Naime, moramo naglasiti da u okviru apsolutno svakog predstavništva konkretne obrazovne institucije postoji i IT odeljenje, odnosno sektor u kome su zaposleni stručnjaci, čija je obaveza da pružaju tehničku podršku polaznicima kad god je to potrebno. Naravno da se njima mogu kandidati obratiti i u slučaju da se javi neka poteškoća dok pohađaju predavanja, ali i u momentu dok pokušavaju da samostalno izvrše instalaciju konkretnog programa. Samim tim što se edukacija ovog tipa organizuje putem računara, to je i iznet zahtev da mora postojati stabilna veza sa internetom u okviru prostora, u kome će taj polaznik da boravi dok predavanja online bude pratio. Zapravo je to izneto kao zahtev, budući da kvalitet online edukacije mora da bude na propisanom nivou kvaliteta.

Koje teme će da izučava stručni kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar?

Pitanje koje muči mnoge pojedince, ali vrlo verovatno i polaznike ove edukacije jeste da li je Pay Per Click isplativ način zarađivanja ili ne. Upravo od te teme je i predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar počne, te će biti razvijena i diskusija između učesnika i profesora o načinu zarađivanja i uopšteno o isplativosti reklamiranja na taj način.

Profesor će svakako ukazati prisutnima i na to koji su trenutno aktuelni trendovi u oblasti internet reklamiranja i zbog čega je važno da svaka kompanija bude prisutna na brojnim društvenim mrežama. Akcenat će biti stavljen na prisutnost firmi u okviru društvene mreže Facebook, na prvom mestu, a zatim i u okviru globalnog internet pretraživača Google. U tom smislu je predviđeno i da profesor govori o tome koliko ljudi koristi Facebook na dnevnom nivou celom svetu i pomenuti pretraživač.

Nakon toga će biti sasvim jasno prisutnima da je reklamiranje na taj način posebno isplativo, ali samo ukoliko se ispoštuju osnovna pravila kreiranja reklamnih sadržaja. Upravo o tome će i da govori predavač prisutnima, te se očekuje da svako ko odluči da pohađa stručni seminar, nakon njegovog završetka ima sasvim dovoljno znanja da može da kreira adekvatne reklamne sadržaje i da iz svega toga izvuče maksimum.

Dobiće informacije prisutni i o tome da je Pay Per Click način reklamiranja posebno efikasan i isplativ, na prvom mestu zato što se na taj način broj poseta ka određenoj web prezentaciji povećava. Zatim se smatra taj vid reklamiranja isplativim zato što postoji jasan uvid u novac koji je uložen i u njegov utrošak, te se podrazumeva da svako ko želi ima mogućnost i da prati statistiku. Takođe, s obzirom na to da kreiranje Facebook i Google reklama dozvoljava mogućnost definisanja ciljne grupe, jasno je zbog čega to utiče na broj poseta određenom veb sajtu, odnosno na taj način konkretna reklama dospeva vrlo lako do ciljne publike.

Naravno da će profesori ukazati i na činjenicu da osoba koja je kvalifikovana za PPC analitičara nije u obavezi da vodi profil na društvenoj mreži Facebook Ili Instagram, već je jedina obaveza tog stručnjaka da na najbolji način formira reklamu i tako dospe do što većeg broja ciljanih korisnika.

A da bi neko to zaista mogao na najbolji mogući način da uradi, on mora biti upoznat sa svim koracima, koji dovode do idealne Google ili Facebook reklame. U principu je postupak analize vrlo važan, tako da je predviđeno nastavnim programom i da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar ponudi različite primere prisutnima. A na osnovu primera će svako od njih biti u mogućnosti da nauči o čemu treba da vodi računa prilikom analiziranja poslovanja klijenta, odnosno koje parametre je tom prilikom vrlo važno uzeti u razmatranje. Nakon što bude pribavio sve neophodne podatke, PPC analitičar je u obavezi da osmisli reklamu, koja će vizuelno privući mnoge da na nju kliknu. Uz sve to je njegova obaveza i da napiše adekvatan tekst, a u kome se mora naći sasvim dovoljan broj ključnih reči, odnosno onih izraza koji su bitni za poslovanje klijenta, to jest kompanije koja se na taj način reklamira.

Moraju biti upoznati svi koji žele tim poslom da se bave da je osnovna svrha kreiranja reklama na internetu da za najmanje novca bude postignut najveći učinak, pa je potrebno time i da se rukovode. Zato je predviđeno da specijalizovani seminar - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar akcenat stavi na praktičan deo, te da posle prezentovanih teoretskih smernica, svaki kandidat izvršava zadatak, koji će mu dati profesor. Naime, trebalo bi da svako od njih kreira reklamu na osnovu podataka, koje će dobiti od predavača i to tako da izvuče maksimum iz toga, odnosno da dopre do najvećeg broja potencijalnih kupaca nekog proizvoda ili korisnika usluge koja se reklamira. Na taj način će biti povećan i saobraćaj prema određenoj web prezentaciju, a što znači da će konkretna reklama imati maksimalan učinak. Ali, neretko se događa da polaznici naprave greške, pa će nakon izvršenih zadataka oni razgovarati medjusobom o tome i ukazati jedni drugima na propuste. Naravno da bi trebalo tom prilikom i da navedu kako oni vide rešenje tih grešaka, odnosno propusta, što će u velikoj meri pomoći svakome da kvalitetnije obavlja svoj posao nakon završetka ove stručne edukacije.

Moramo još napomenuti i to da ukoliko bilo koji polaznik ima neko pitanje u vezi sa obrađenim temama, ima i pravo da ga postavi profesoru mahom tokom završnog predavanja, jer će oni tom prilikom međusobno i sa predavačem razgovarati o svemu o čemu je bilo govora tokom ovog kursa.

Gde će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar i u kojim terminima?

Potrebno je da svako fizičko lice, koje želi da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar ima na umu činjenicu da postoji nekoliko opcija vezano za organizaciju nastave. Iz tog razloga se praktično smatra nemogućim da kandidati dobiju u trenutku upisa informaciju o tome i gde će biti časovi organizovani i u kojim terminima. Da budemo precizni, Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati u formi individualne, grupne i poluindividualne a, svaka od njih će biti održana i prema klasičnom principu i online, što sve zavisi od toga za koju opciju je zainteresovan kandidat.

Izuzev za pojedinačne polaznike, ova edukacija može biti organizovana i isključivo za radnike, odnosno za zaposlene u određenoj kompaniji. A tom prilikom se poštuju pravila, koja podrazumeva korporativni kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar, te se ostvaruju zahtevi klijenta u najvećoj mogućoj meri. Cilj organizacije nastave za zaposlene jeste da se njima olakša praćenje predavanja, pa u tom smislu organizator dozvoljava promenu lokacije održavanja časova. Misli se prvenstveno na sprovođenje kursa u prostorijama zainteresovane kompanije. Podrazumeva se da svi zahtevi neizostavno moraju biti ispoštovani tom prilikom, a oni se prvenstveno odnose na odabrani prostor i na njegovu opremljenost. Sa tim ciljem i naglašavamo da će ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća da dobije sve neophodne informacije od organizatora o tome šta se mora naći u konkretnom prostoru i kako on uopšteno treba da bude opremljen, da bi bilo dozvoljeno zaposlenima da predavanja tu pohađaju. Još moramo napomenuti i to da je princip organizacije nastave u tom slučaju vrlo fleksibilan, te se podrazumeva da će nadležno lice konkretne kompanije precizirati direktno sa ovlašćenim licem institucije organizatora kako će časovi biti održani. Zapravo će se oni dogovoriti o datumu početka korporativne edukacije, kao i o terminima u kojima će časovi biti organizovani i naravno o rasporedu predavanja. Uzevši u obzir da će precizirati i u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo predviđeni broj časova da bude održan, oni će se na taj način usaglasiti i oko toga koliko će ukupno korporativni seminar da traje. Uz maksimalno poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije će polaznici, odnosno prethodno definisani broj zaposlenih dobiti precizne informacije o svim tim detaljima od strane nadležnih.

Prethodno smo naveli da svako fizičko lice, to jest pojedinačni polaznik ima obavezu da se između svih navedenih varijanti za praćenje nastave opredeli, posle čega će od nadležnih dobiti informacije o detaljima u vezi sa organizacijom.

Moramo napomenuti da sopstveni kompjuter ima obavezu da koristi svaki pojedinačni polaznik, koga interesuje online kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar. Podrazumeva se da odgovarajuće performanse taj uređaj mora imati, a sa tim detaljima će svakako biti upoznati prijavljeni na vreme. Bitno je da napomenemo i to da je njihova obaveza i da samostalno instaliraju tačno definisanu vrstu programa na konkretni uređaj u skladu sa pravilima. Posebno moramo istaći informaciju da će biti objašnjeno svakom pojedinačnom kandidatu kako bi trebalo da pristupi postupku instalacije programa, jer se zahteva da to on učini samostalno, pošto celokupan postupak uopšte ne može da se smatra zahtevnim. Važno je da napomenem o i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost korišćenja usluga tima za tehničku podršku, koji postoji u okviru svake poslovnice. Naime, odabrani IT stručnjaci će se potruditi da odgovore na zahteve polaznika blagovremeno, te da im pomognu da reše bilo kakav problem, bez obzira da li se on javi dok polaznik pohađa predavanja onlajn Ili dok vrši instalaciju namenskog softvera.

Dostupna je i mogućnost pohađanja nastave prema klasičnom principu, a kojom prilikom će ona biti organizovana u prostorijama odabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Naime, ako kandidat izabere tu opciju, jasno je da ima obavezu časove da prati u izabranoj poslovnici, a u terminima koji će prethodno biti definisani na osnovu njegove odluke da li želi časove da pohađa u grupi, u paru ili sasvim samostalno.

Inače, svaki polaznik mora izabrati kako će predavanja da prati, bez obzira da li se opredeli za varijantu pohađanja nastave online ili na klasičan način.

S obzirom na to da samo jedno lice treba da pohađa individualni seminar - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar, a da važe vrlo fleksibilna pravila organizacije nastave, to je njemu dozvoljeno da zajedno sa nadležnima u okviru odabranog predsedništva institucije organizatora definiše na koji način će časovi biti organizovani. U suštini će polaznik tada da se dogovori sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom kog datuma bi trebalo da počne individualna nastava. Isto tako će precizirati i u kojim terminima će časovi biti održani, ali i kakvom dinamikom će biti sproveden predviđeni broj predavanja. Naime, činjenica da oni dogovaraju i raspored časova, odnosno da se usaglašavaju oko dinamike njihovog sprovođenja dovodi do toga da zajedno odlučuju i o trajanju individualne nastave.

Predviđeno je da dve osobe treba da pohađaju poluindividualni kurs, s tim da se primenjuju potpuno ista pravila kao i kada časove pohađa samo jedno lice, to jest kada se organizuje individualna nastava. Dvoje kandidata u tom slučaju treba da se usaglase sa nadležnima u okviru izabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije o svim prethodno pomenutim detaljima.

Za kraj smo ostavili podatak da je u ponudi i grupna obuka i kurs - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar, zato što se tada primenjuju potpuno drugačija pravila nego kod individualne ili poluindividualne nastave. Ne samo da su drugačija, nego su i mnogo strožija, te se u potpunosti njih moraju pridržavati polaznici, pošto se izmene ne dozvoljavaju. Podrazumeva se da će to biti na vreme predočeno svakom prijavljenom, koji odluči da ovaj specijalizovani seminar pohađa baš na taj način. Bitno je napomenuti da od četvoro ljudi najmanje, pa do njih osmoro najviše nastavu tada treba da pohađaju. S obzirom na to da je navedena obrazovna institucija vrlo jasno navela koliko ljudi treba da pohađaju predavanja u tom slučaju, zahteva se da bude oformljena prvo grupa, u kojoj se mora naći minimum četiri člana. Sve do tog trenutka nastava u grupi ne može biti organizovana i to će naravno biti posebno napomenuto svakom prijavljenom kandidatu, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica. Isto tako prijavljeni moraju biti informisani i o činjenici da sa njihovi zahtevi u vezi sa izmenama ne dozvoljavaju kod nastave u grupi, već da se zahteva u potpunosti poštovanje svega onoga što koordinator za nastavu bude prethodno definisao. A on će nedugo pošto grupa od minimum četiri člana bude oformljena precizirati kog datuma bi trebalo da počne edukacija. Tom prilikom će odlučiti o detaljima koji su vezani za termine održavanja časova i njihov raspored, ali će pre toga kandidati biti svakako informisan i o tome koliko je predviđeno da traje nastava u grupi. Radi se o tome da će prethodno na nivou svake poslovnice biti precizno određeno trajanje edukacije tog tipa, a koordinator za nastavu će naknadno odlučiti samo o dinamici sprovođenja časova, odnosno o tačnom rasporedu predavanja. Naročito je značajno da napomenemo još jednom da se izmene ne dozvoljavaju kod nastave tog tipa i da će sa tim podatkom naravno biti upoznat i svaki prijavljeni kandidat na vreme.

Koliko je prema programu predviđeno da traje ukupno stručni seminar - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar?

Nije moguće reći unapred koliko je predviđeno da traje specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar, a da taj odgovor bude jedinstven. Razlog za to jeste što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi 3 mogućnosti za praćenje predavanja, tako da svako fizičko lice bira da li mu više odgovara pohađanje časova u grupi, individualno ili u paru. Shodno toj odluci će i biti napomenuto koliko bi ukupno trebalo konkretni tip edukacije da traje.

Međutim, ono što moraju svi zainteresovani za pohađanje nastave da znaju jeste da se 15 časova ukupno nalazi u programu.

A razlika je u tome na koji način će taj broj časova biti raspoređen kod grupne, poluindividualne ili individualne edukacije, zato što se bitno razlikuje način organizacije svake od njih, ali i broj osoba kojima je dozvoljeno da u tom slučaju pohađaju nastavu.

Na ukupno jedan mesec će biti raspoređen taj broj časova kada je u pitanju nastava namenjena grupi polaznika. Predviđeno je da se za svaku poslovnicu ove specijalizovane institucije definiše trajanje edukacije za grupu kandidata, a da posle toga koordinator za nastavu precizira sve ostale detalje, počev od datuma početka, pa do dinamike održavanja časova i termina. Sve to on može da učini tek nakon što osnovni zahtev, iznet od strane organizatora, bude bio ispunjen, to jest pošto u tom predstavništvu grupa od četiri osobe minimum bude bila oformljena. U svakom slučaju je naglašeno da će jedan mesec u kontinuitetu članovi konkretne grupe biti u obavezi da pohađaju nastavu, a dodatno će biti informisani i o svim ostalim detaljima.

Sasvim drugačija pravila važe kada polaznik odluči da nastavu pohađa u društvu još jedne osobe ili potpuno samostalno. Naime, stvar je u tome da se tada dozvoljava svakome od njih da precizira direktno sa ovlašćenim licem u toj poslovnici, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom kako će biti predviđeni nastavni fond raspoređen. Samim tim što će se oni usaglasiti oko toga kakvom dinamikom će taj broj časova da bude raspoređen, oni će posredno definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje individualna ili poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar.

Prilikom organizacije nastave za određeni broj zaposlenih se primenjuju potpuno istovetna pravila, s tim da se usaglašavaju nadležno lice zainteresovane kompanije i predstavnik institucije organizatora o svemu tome. Naime, oni će se dogovoriti kako oko detalja koji su vezani za raspored predavanja, te samim tim će precizirati i trajanje korporativne edukacije, tako isto i oko datuma početka nastave, potom oko lokacije na kojoj će biti časovi za određeni broj zaposlenih održani i naravno oko njihovog rasporeda. Podrazumeva se da će svi koji treba predavanja u tom slučaju da pohađaju dobiti jasne informacije od nadležnih o onome što je prethodno definisano.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da postanete vrhunski PPC analitičar"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje