Kurs i obuka - Saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju

Svima koji ili zbog prirode svog posla ili zbog interesovanja žele da se upoznaju sa metodama za analiziranje troškova, a samim tim i da utiču na poboljšanje proizvodnje je namenjena ova stručna obuka. Osobe koje su u fabrikama, odnosno u proizvodnji zaposlene na poslovima kontrole troškova, ali i licima koja obavljaju poslove finansijskih analitičara je, na prvom mestu edukacija namenjena. Budući da institucija organizatora nema nikakvih zahteva za polaznike, to je dozvoljeno svim zainteresovanima da nastavu pohađaju.

Bitno je da odmah napomenemo da stručni seminar - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju može biti organizovan ne samo za fizička lica, nego i za pravna, to jest u formi korporativne nastave za zaposlene u preduzećima.

Ukoliko vlasnik određenog preduzeća ili njegov ovlašćeni predstavnik kontaktira nadležne u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i tom prilikom iznese zahtev da određeni broj njegovih radnika pohađa ovaj kurs, podrazumeva se da će taj zahtev biti ostvaren. Čak ova obrazovna institucija može da odgovori na zahtev da nastava bude organizovana u samoj firmi, ali tada klijent ima obavezu da ispoštuje sva pravila. Prvenstveno se misli na to da prostor mora biti odgovarajuće opremljen, kako bi nastava mogla za zaposlene bez ikakvih problema da bude organizovana. Uz to napominjemo i da će se organizator i klijent tom prilikom dogovoriti i oko apsolutno svih ostalih segmenata organizacije. Tako će oni definisati kog datuma bi trebalo zaposleni da počnu sa pohađanjem nastave, zatim u kojim će terminima to učiniti, a svakako će odrediti i trajanje korporativnog kursa, budući da će se usaglasiti oko toga na koliko tačno dana će biti raspoređen predviđeni broj predavanja.


Od svakog pojedinačnog polaznika koji je zainteresovan da se upozna sa tematikom, koju obrađuje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju, zahteva se da izvrši prijavljivanje. U suštini prijava podrazumeva da će dostaviti osnovne podatke o sebi na mejl adresu, izdiktirati ih preko telefona ili lično u jednoj od poslovnica konkretne obrazovne institucije. A ti osnovni podaci ne podrazumevaju samo njegovo ime i prezime, nego isto tako i broj telefona, ali i datum rođenja.

Shodno pravilniku pomenute obrazovne institucije je navedeno obavezno lično prisustvo svakog polaznika onog momenta, kada bude bio vršen i zvaničan upis. Važno je da ispoštuje pravilo svako od njih i da dostavi zahtevanu dokumentaciju, a prethodno će o tome biti detaljno obavešten.

S obzirom na to da se nekoliko varijanti organizacije nastave nalazi u ponudi, te da postoji mogućnost da predavanja pohađaju u poslovnici i putem računara, to svaki polaznik treba da izabere opciju koja je za njega najprimerenija. Da kažemo to jednostavnije, ova obuka može biti organizovana kako u formi takozvane individualne nastave, tako isto i za dvoje polaznika u isto vreme, odnosno za više njih, budući da su u ponudi i poluindividualna i grupna edukacija. Inače za svaku od njih je predviđeno pravilo da mogu biti održane direktno u predstavništvu i to u bilo kom gradu, a kada se primenjuje klasičan princip organizacije i u okviru takozvanog učenja na daljinu.

TESTOVI


Polaznici koji odaberu da predavanja pohađaju u grupi moraju imati i strpljenje, jer nadležni u konkretnoj poslovnici ne mogu unapred da im navedu kog datuma će početi stručni kurs i obuka - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju u tom slučaju. Zapravo sve to zavisi od interesovanja, jer je iznet zahtev da najmanje četvoro kandidata moraju prijavu izvršiti, kako bi grupa bila formirana i kako bi nastava mogla na taj način da bude organizovana. U svakom slučaju će prilikom prijavljivanja kandidati biti obavešteni i o tome koliko je određeno od strane organizatora da će nastava u tom slučaju trajati, ali je to ujedno i jedina informacija koja je prethodno dostupna. A tek naknadno, to jest posle oformljenja grupe od minimalnog broja članova, svako od njih će dobiti i podatak o datumu početka edukacije, potom o rasporedu predavanja i o terminima u kojima će biti održana nastava, jer to sve definiše ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice, to jest one u kojoj je grupa formirana. Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, naglašavamo da sve to ne može po zahtevu polaznika da bude izmenjeno ni u kom slučaju.

Zato svako kome tako stroga pravila organizacije ne odgovaraju ima pravo da se opredeli da časove pohađa samostalno ili da to učini u društvu još jedne osobe, jer tada važe fleksibilnija pravila. A ta pravila podrazumevaju da svaki polaznik ima pravo da se sa nadležnima u konkretnoj poslovnici, a primarno sa koordinatorom za nastavu i predavačem, usaglasi oko svih detalja koji su vezani za sprovođenje časova. U principu će oni odlučiti o osnovnim segmentima, kako o datumu početka poluindividualne ili individualne nastave, tako isto i o tome u kojim će terminima da pohađaju predavanja i kako će ona da budu raspoređena. Budući da definišu i raspored časova, oni automatski odlučuju i o tome koliko će ukupno da traje individualna obuka i kurs - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju ili takozvana nastava u paru, to jest poluindividualna.

Pored svega pomenutog, moramo naglasiti i da sva tri tipa edukacije mogu biti organizovana na klasičan način, odnosno direktno u predstavništvu navedene obrazovne institucije, u kome kandidati izvrše prijavu i upišu se, ali i putem kompjutera.

Svi oni polaznici koji se za drugu pomenutu varijantu odluče će biti u obavezi na prvom mestu da koriste sopstveni računar. Važno je da taj uređaj bude odgovarajućih karakteristika, te da svako od njih instalira i softver, koji je namenski i preko koga će pratiti predavanja. Sam proces instalacije programa ne može da se tretira kao naročito kompleksan. A uz to je potrebno napomenuti da svaka poslovnica ove obrazovne institucije uključuje i tim stručnjaka, koji vrše tehničku podršku kada za time postoji potreba. Kvalitet edukacije ove vrste mora biti na zahtevanom nivou, pa se u tom smislu od svakog pojedinačnog polaznika očekuje da u toku svakog predavanja obezbedi stabilnu vezu sa internetom.

Koje teme će da obradi specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju?

Da bi svako ko odluči da se upozna sa tematikom ovog stručnog seminara to mogao da učini na najbolji način, potrebno je prvo da se upozna sa pojmom „product costing“, to jest sa postupkom obračuna cene koštanja, a zatim i sa brojnim alatima koje će kasnije moći da primeni u poslovanju svog preduzeća, bez obzira da li je u njemu zaposlen ili je zadužen za njegovo vođenje.

Najbitnije je da svi polaznici znaju da će stručna obuka i kurs - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju, osim teorijskog dela, omogućiti i primere iz prakse, ali i proveru znanja prisutnih kroz različite zadtake, koje će im davati profesor.

Nakon što bude prestavljen osnovni način obračuna troškova i dodat primer, kako to funkcioniše u praksi, predavač će objasniti kandidatima i zbog čega je važno da znaju da kontrolišu troškove i na osnovu kojih parametara se vrši analiza.

Svakako će biti reči i o postupku koji je poznat kao alociranje troškova, te o tome kako taj postupak funkcioniše kada su u pitanju proizvodi, a kako kada je reč o regionima plasiranja, odnosno o kupcima, te na osnovu drugih parametara.

Ne samo da će polaznicima biti objašnjeno šta su takozvani fiksni troškovi, nego će profesor primarno na osnovu primera pokazati i šta su varijabilni troškovi i drugi.

Najpre će biti predstavljen standardni način obračuna, a zatim će svako ko bude pohađao specijalizovani seminar - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju imati prilike da sazna i kako u praksi funkcioniše primena drugih alata u tom slučaju. Nakon što sve to bude predstavio profesor, daće zadatak polaznicima, da na osnovu zadatih parametara obračunaju cenu koštanja. A pošto svako od njih bude uradio zadato, razgovaraće o svojim radovima, te se u tom smislu očekuje da svako od polaznika aktivno učestvuje u analizi zadataka, kako bi razjasnili sve nedoumice i uvideli greške, koje će u kasnijem radu ispraviti.

Iako će se upoznati svaki polaznik najpre sa standardnim načinom obračuna troškova, a zatim i sa marginalnim metodom i takozvanim apsorcionim metodom, svakako će profesor pojasniti koje su i prednosti svakog predstavljenog postupka, ali i mane. Dodatno će biti upućen svaki polaznik i u to o čemu naročito treba da vodi računa prilikom primene svakog metoda. Podrazumeva se da će i to biti dodatno razjašnjeno primerima iz prakse.

Kandidatima će biti predstavljeni i vrlo korisni alati, koji se koriste prilikom pripreme strategije za upravljanje troškovima, takođe uz odgovarajuće praktične primere.

Kada će biti organizovana stručna obuka i kurs - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju i gde?

U zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi kako nastava namenjena fizičkim licima, tako isto i onaj tip edukacije koji je okarakterisan kao korporativni kurs i obuka - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju, kada samo određeni broj zaposlenih u okviru nekog preduzeća predavanja treba da pohađaju.

Odmah moramo napomenuti da institucija organizatora izlazi u susret zahtevima klijenata, koji su zainteresovani za korporativni tip nastave, što je više moguće u datom trenutku. A to znači da se prepušta upravo direktoru zainteresovanog preduzeća, odnosno nadležnom licu da direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora definiše sve. Pod tim mislimo prvenstveno da će oni da se usaglase oko toga na kom mestu će biti omogućeno zaposlenima da prate predavanja, jer je promena moguća samo kod nastave te vrste. Zapravo ako u okviru dotične kompanije postoji prostorija, u kojoj je moguće da nastava bude organizovana, to jest koja je opremljena onako kako to propisuje institucija organizatora, zaposlenima će biti omogućeno da tu predavanja pohađaju. Sledeće o čemu se oni moraju usaglasiti jeste datum početka nastave te vrste, a zatim i u kojim će terminima predviđeni broj časova da bude organizovan, odnosno koliko će nastava trajati, uzevši u obzir da definišu i u skladu sa kakvom dinamikom će biti organizovani časovi. Zaposleni koji treba predavanja da pohađaju će zatim da budu informisani o svemu tome na propisani način.

Kada je u pitanju edukacija koju treba fizička lica da pohađaju, pravila se donekle razlikuju, jer se svakome od njih nudi mogućnost da predavanja prati upravo onako kako mu odgovara. Stvar je u tome da ova obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanima da specijalizovani seminar - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju pohađaju samostalno, zatim u društvu jedne osobe ili više njih, jer je u ponudi individualna, poluindividualna i grupna edukacija.

Valja samo još napomenuti i to da je pravilnikom određeno da se svaka od njih može organizovati online, to jest u formi učenja na daljinu i prema principu koji se smatra klasičnim.

Trebalo bi da u momentu prijavljivanja svaki pojedinačni polaznik izabere kako mu odgovara da prati predavanja, kao i gde želi da boravi dok se nastava odvija. Prema toj njegovoj odluci će i biti informisan o svim potrebnim detaljima.

Odmah je potrebno da istaknemo i to da mora posedovati lični kompjuter svaki kandidat, koji odluči da nastavu prati online. A podrazumeva se i da taj računar mora imati odgovarajuće karakteristike, kako bi polaznik bio u mogućnosti da na njega instalira namenski softver. Prethodno će nadležni u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora detaljno i svakoga od njih o samom postupku instalacije programa da obaveste, a biće ponuđena i tehnička podrška svakom polazniku kome to bude bilo potrebno. Uslov za nesmetanu organizaciju nastave onlajn jeste stabilna internet veza, pa se podrazumeva da svaki kandidat o tome naročito mora da vodi računa. Dakle, iako on praktično govoreći samostalno bira gde želi da bude dok predavanja traju, mora ipak optimalne uslove za rad da obezbedi.

Opcija da nastava bude organizovana na klasičan način je takođe dostupna fizičkim licima. A to podrazumeva da će predavanja biti održana u prostorijama one poslovnice, koju pre toga polaznik bude izabrao i u kojoj bude izvršio prijavljivanje i upis. Ovom prilikom moramo istaći da pomenuta obrazovna institucija na čak više od 35 lokacija u ovom momentu ima poslovnice, tako da praktično svako kome takav vid nastave odgovara ima mogućnost prilično jednostavno i brzo da pronađe u kom gradu želi predavanja da pohađa na taj način.

A kada bude odlučio gde želi da boravi dok edukacija traje, trebalo bi i svaki pojedinačni polaznik da odluči da li mu više odgovara da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju bude organizovana u formi poluindividualne nastave ili grupne, odnosno individualne.

Ne samo da se razlikuje broj polaznika za svaku od njih, već postoje i značajno odstupanja u načinu organizacije. Ali da bismo sve to pojednostavili, moramo istaći da se na potpuno istovetan način organizuje nastava u paru i individualna, dok grupni tip edukacije podrazumeva sasvim drugačija pravila.

Daje se dozvola svakom pojedinačnom polazniku da odluči kog datuma će početi individualna ili poluindividualna nastava, ali i sve ostale detalje, to jest sve to mora definisati direktnim dogovorom sa nadležnima u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. Dakle, napominjemo da će se koordinator za nastavu i profesor sa jedne strane, a jedan ili dvoje polaznikaa sa druge, dogovarati tom prilikom o svemu. Prvenstveno se misli na datum početka izabranog tipa nastave, a zatim i na detalje koji su vezani za termine u kojima se časovi da budu organizovani, odnosno za njihov tačan raspored. Uzevši u obzir da odlučuju tom prilikom zajedno i o dinamici sprovođenja predavanja, oni samim tim preciziraju i koliko će edukacija znana i kao nastava jedan na jedan ili nastava u paru da traje ukupno.

Potpuno drugačija pravila će biti primenjena kada je u pitanju specijalizovani seminar - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju za grupu polaznika. A u tom slučaju se na nivou celokupne institucije organizatora donosi odluka o trajanju nastave tog tipa, a kasnije će ovlašćeno lice poslovnice u kojoj grupa bude oformljena odlučiti i o svemu ostalom. Da kažemo to jednostavnije, u jednoj grupi nastavu treba da prati između najmanje četvoro i najviše osmoro polaznika, pa je upravo iz tog razloga naveden zahtev da minimalan broj njih mora biti prvo prijavljen u konkretnom predstavništvu, kako bi bio ostvaren osnovni uslov za organizaciju nastave tog tipa. Ovlašćeno lice poslovnice u kojoj grupa bude bila prema pravilima oformljena će imati priliku tada da definiše kog datuma bi trebalo nastava u grupi da počne, ali i da odredi kojim će tempom časovi da budu organizovani, to jest u kojim terminima. A u skladu sa pravilnikom institucije organizatora će svaki pojedinačni polaznik o tome da bude precizno informisan, a naročito će biti istaknut podatak da se zahtevi polaznika bilo koje grupe u vezi sa promenom ma kog segmenta ne smeju prihvatiti, jer je to u potpunoj suprotnosti sa pravilima institucije organizatora.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovani seminar - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju?

Jedino u slučaju kada polaznici odluče da ovu edukaciju pohađaju u formi grupne će ranije biti u mogućnosti da dobiju informaciju o trajanju, jer je to u skladu sa načinom organizacije, tako da je određeno da će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju u tom slučaju trajati ukupno 7 dana.

Nedugo nekom šta grupa od 4 osobe bude formirana će i biti određeno na koji način ukupno 12 časova, koliko ih podrazumeva nastavni program, da bude organizovano. Isto tako će naknadno dobiti informaciju polaznici i o datumu početka nastave, jer je on uslovljen formiranjem grupe od minimalnog broja članova.

Ipak, sve to se ne primenjuje kada je u pitanju individualna ili takozvana nastava u paru, jer se one organizuju prema drugačijim pravilima. Tada će jedan polaznik ili dvoje njih biti u obavezi da se aa koordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim predavačem usaglase, između ostalog i o trajanju. Tačnije, definisaće raspored predavanja, datum početka nastave koju žele da pohađaju i termine u kojima će biti organizovani časovi.

Slobodno možemo reći da ista takva pravila važi i kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju. Jedina razlika u tom slučaju jeste što se o rasporedu predavanja moraju dogovoriti predstavnici zainteresovane kompanije i jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Njihova je obaveza i da preciziraju datum početka nastave, ali i termine održavanja časova i naravno njihov raspored, pa će na taj način da odluče i o tome koliko će dugo zaposleni pohađati kurs. Sem toga, potrebno je da se usaglase i oko toga na kojoj lokaciji će nastava za radnike određene kompanije da bude organizovana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da pravilno obračunate cenu koštanja i poboljšate prodaju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje