Kurs i obuka - Saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama

Umešnost upravljanja rizicima i rizičnim situacijama je izuzetno značajna za kvalitet poslovanja, tako da je specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama namenjena svakome ko želi poslovni proces da podigne na viši nivo. Međutim, moramo naglasiti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford ne stavlja nikakav zahtev pred sve koji su zainteresovani, tako da svako ko želi apsolutno ima pravo i da izvrši prijavu, odnosno upiše se i pohađa ovu specijalizovanu edukaciju.

Kada pojedinačni polaznici budu odlučili da upišu konkretnu obuku, moraju imati na umu činjenicu da pomenuta obrazovna institucija nastavu organizuje na nekoliko načina, tako da oni praktično govoreći biraju i gde će časove pohađati i po kom principu.

A ako postoji potreba da bude organizovana korporativna obuka, odnosno da se sa tematikom konkretne edukacije upozna određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji, neophodno je da detalje vezano za organizaciju časova definišu nadležni. Naime, tada je predviđeno da direktor zainteresovanog preduzeća ostvari kontakt sa nadležnim licem u konkretnoj poslovnici pomenute institucije, a kako bi se oni usaglasili o načinu sprovođenja časova za zaposlene. Naročito je važno da oni tom prilikom definišu kog datuma će početi nastava, potom u kojim terminima će časovi da budu organizovani i na koji način će nastavni fond koji je predviđen programom ove edukacije da bude raspoređen. Samim tim što će definisati i dinamiku sprovođenja časova, oni će precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje obuka namenjena zaposlenima. Potrebno je i da se usaglase oko toga na kojoj lokaciji će biti organizovani časovi, zato što konkretna institucija dozvoljava da korporativni seminar - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama bude održan i u okviru matičnog preduzeća polaznika, ali samo ako nadležni u toj firmi budu ostvarili zahteve, te ako obezbede prostor koji je opremljen onako kako je to pravilnikom institucije organizatora određeno.


Neophodno da izvrše prijavu pojedinačni polaznici, koji su zainteresovani za praćenje ove edukacije, te da se u skladu sa pravilnikom institucije organizatora i upišu.

Prijavljivanje može da bude izvršeno u bilo koje vreme elektronski, kada se zahteva da na mejl adresu zainteresovani pošalju osnovne informacije o sebi. A u te informacije izuzev imena i prezimena svakog kandidata spada i podatak o datumu rođenja, te naravno broj telefona zarad daljeg kontakta.

Takođe je pravilnikom institucije organizatora utvrđeno i da se upis vrši isključivo uz lično prisustvo svakoga, ko je pre toga u skladu sa pravilima prijavu izvršio. Naravno da će to biti napomenuto kandidatima, a od njih se zahteva i da prilože određenu dokumentaciju. O svemu tome će ih informisati nadležni na vreme.

TESTOVI


Upravo u trenutku zvaničnog upisa svaki kandidat bira da li će časove pohađati u grupi, odnosno u okviru poluindividualne ili individualne nastave, te takođe donosi odluku i o tome da li će nastavi pristupati onlajn ili će to učiniti na klasičan način. Shodno odluci o svemu tome će dobiti i informacije o mestu održavanja časova, odnosno o tome u kojim terminima će biti organizovana predavanja.

Da naglasimo i to da u prostorijama svake od preko 20 poslovnica konkretne institucije može da bude organizovana nastava na klasičan način. Svakako da će u precizno definisanim terminima kandidati morati da budu prisutni lično.

Međutim, kada je u pitanju online kurs i obuka - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama, podrazumeva se da polaznici časove pohađaju na daljinu. Zapravo oni to čine uz korišćenje sopstvenog računara, što je jedan od uslova za pohađanje predavanja na taj način. Takođe je važno i da instaliraju tačno određeni tip softvera na svoj kompjuter, a o čemu će dobiti detaljno obavešteni od strane nadležnih. Očekuje se da postoji adekvatna veza sa internetom za sve vreme trajanja predavanja, tako da bi kandidati trebalo sa puno pažnje da izaberu gde će tom prilikom boraviti. Inače, u svakoj poslovnici pomenute institucije postoji tim stručnjaka, čija je dužnost da pružaju tehničku podršku kandidatima. Upravo njima se oni mogu i obratiti direktno ako naiđu na neki problem, odnosno ako ne budu uspeli da instaliraju namenski program.

Svakako je pravilnikom konkretne institucije predviđeno da se i klasična i onlajn obuka mogu organizovati na jedan od tri načina, što znači da svaki kandidat bira hoće li časove da pohađa sasvim samostalno ili će to učiniti u društvu samo još jedne osobe, odnosno više kandidata. Stvar je u tome da je ponudom obuhvaćen kako grupni seminar - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama, tako isto i poluindividualni i individualni. Naravno da važe i različita pravila organizacije, ali da je osnovna razlika između njih usmerena na broj polaznika.

Edukacija koja se organizuje za grupu kandidata podrazumeva prisustvo najviše osmoro njih, s tim da ih najmanje četvoro mora biti prisutno da bi uopšte pomenuta institucija mogla nastavu u grupi da organizuje. Zapravo je to osnovni zahtev koji mora da bude ostvaren u konkretnom predstavništvu, pa tek posle toga koordinator za nastavu donosi odluku o načinu organizacije časova. Zato i naglašavamo da se očekuje strpljenje od svakoga, ko je zainteresovan za praćenje nastave u grupi. U principu, ovlašćeno lice te poslovnice definiše kako datum početka nastave, tako isto i termine njihovog održavanja, te odlučuje o rasporedu časova. A sve te informacije bivaju dalje prosleđene polaznicima, s tim da oni moraju znati da se ne dozvoljava vršenje izmena kod nastave koje se na taj način sprovodi.

Inače su mnogo slobodnija pravila predviđena za individualnu i poluindividualnu edukaciju, s tim da postoji razlika u broju polaznika. Naime, individualnoj nastavi pristupa jedna osoba, a poluindividualnu treba da prati njih dvoje u isto vreme. Napominjemo da će se oni zajedno sa predavačem koji je nadležan i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovoriti o tome kako će časovi u tom slučaju da budu organizovani. A to ustvari znači da oni treba da preciziraju datum početka kako poluindividualne edukacije, tako isto i individualne, te da se usaglase oko termina održavanja časova, odnosno oko toga na koji način će biti raspoređen nastavni fond koji je važećim programom predviđen.

Kojim temama se bavi specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama?

Nedavno je donet novi zakon, koji je vezan za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje situacijama koje se smatraju vanrednim. A da bi on mogao u praksi da bude primenjen, neophodno je da nadležni u okviru konkretne kompanije izvrše adekvatne pripreme, kako bi svoje poslovanje uskladili sa odredbama trenutno važećeg Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Na koji način će to da učine je tema od koje bi trebalo i da počne specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama.

Podrazumeva se da će profesori ukratko da predstave glavne odredbe konkretnog zakona, ali će i objasniti prisutnima zbog čega je potrebno da izvrše određene procene, kako bi te odredbe implementirali u svoj rad.

Najbitnije je da stručnjaci donesu Plan zaštite od udesa i Plan zaštite i spasavanja, te da procene rizike od potencijalnih katastrofa. Nakon toga je važno da bude imenovan poverenik civilne zaštite, te da naravno budu obezbeđena adekvatna sredstva i oprema kako za ličnu, tako isto i za uzajamnu zaštitu.

Prema odredbama pomenutog zakona je važno i da adekvatno bude istaknuto obaveštenje i znak za uzbunjivanje, te da u konkretnoj kompaniji funkcioniše bez ikakvih smetnji unutrašnji sistem obaveštavanja od potencijalno rizičnih situacija.

Dobiće informacije prisutni i o tome kako je zvanično definisan sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama na području naše zemlje, te na šta se tačno misli kada se kaže da mora biti smanjen rizika od katastrofa.

Profesori će govoriti i o tome kako bi trebalo da bude formirana strategija u praksi, ali i kako je Republika Srbija zamislila da bude formirana nacionalna platforma u toj oblasti.

A da bi mogao da bude izrađen Plan smanjenja rizika, potrebno je da stručnjaci izvrše adekvatnu procenu rizika, pa će se stručni seminar - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama i time baviti.

Šta se smatra velikim udesom, te kako bi trebalo od njega se zaštititi i teoretski i praktično je, naravno tema kojuće se profesori takođe da predstave.

Šta je to takozvani Registar rizika od katastrofa i koje podatke on obuhvata, ali i ko je zadužen za formiranje takvog registra će saznati svi koji odluče da pohađaju ovaj stručni kurs.

Podrazumeva se da prema slovu zakona određena pravna i fizička lica imaju adekvatna ovlašćenja da izrade Akt procene zaštite od udesa i rizika, odnosno da izrade Plan. Baš iz tog razloga će profesori govoriti o tome kome je dato to ovlašćenje i na koji način ovlašćeno lice može da dobije licencu.

Dobiće prisutni informacije i o tome koji su to pravni subjekti, koji su zaduženi za smanjenje rizika od katastrofa, odnosno u čijoj nadležnosti se nalazi upravljanje vanrednim situacijama. Svakako će profesori govoriti i o tome koja prava i obaveze imaju članovi Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, kao i ostalih organa državne i lokalne samouprave.

Svakako da će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama ponuditi prisutnima informacije i o tome koje obaveze i prava imaju privredna društva, odnosno preduzetnici i sva ostala pravna lica, ali i fizička. Taksativno će navesti sve te detalje, a zatim će pozvati polaznike da učestvuju u diskusiji, odnosno da razjasne celokupnu tematiku.

Biće ponuđene i različite mere, koje bi trebalo primeniti u praksi, a da bi potencijalno rizične situacije bile prepoznate i da bi njihov negativan efekat bio sveden na minimum. Kroz brojne primere će kandidati imati priliku da saznaju i o čemu treba da vode računa prilikom određivanja neke situacije kao potencijalno rizične i kako da preduprede sve eventualne probleme koje takve situacije mogu da izazovu.

Ukoliko neko bude imao pitanje u vezi sa tematikom ove edukacije, biće mu dozvoljeno primarno u toku završnog predavanja da ga postavi profesoru, mada u većini slučajeva predavači predviđaju da na kraju svakog časa razgovaraju o obrađenim temama sa prisutnima i tako im olakšaju praćenje celokupne obuke.

Gde će i u kojim terminima biti organizovan stručni kurs i obuka - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama?

Kako fizička lica, tako ovu edukaciju mogu da prate i isključivo zaposleni u kompanijama. Naravno da se tada specijalizovani seminar - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama organizuje u formi korporativne nastave, a važe prilično fleksibilna pravila organizacije.

Direktor zainteresovanog preduzeća, to jest osoba koja poseduje adekvatna ovlašćenja bi trebalo direktno sa nadležnima u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford da definiše gde će časovi za zaposlene biti organizovani i po kom principu. Napominjemo da jedino kada organizator dozvoljava promenu mesta održavanja nastave jeste upravo kod korporativnog kursa, kada časovi za zaposlene mogu biti organizovani u okviru matične kompanije. Naravno da tada ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća ima obavezu da obezbedi optimalne uslove za rad, odnosno prostor odgovarajućih karakteristika, a sa čime će on na vreme da bude upoznat. Inače je potrebno da se usaglase i oko termina održavanja časova za radnike tog preduzeća, odnosno oko datuma početka korporativne obuke i svakako oko toga na koji način bi trebalo predviđeni nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen, što automatski znači da će zahvaljujući tome oni i da definišu koliko bi trebalo korporativna obuka da traje.

A ako neko fizičko lice želi da pohađa ovu edukaciju, onda treba da odluči i gde će i na koji način časove pratiti, kako bi dobio sve neophodne informacije.

Radi se o tome da stručni seminar - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama može da bude organizovan u formi poluindividualne i individualne, odnosno grupne nastave, a da sva tri tipa edukacije mogu biti održana onlajn i prema klasičnom principu.

Nastavu u grupi može pratiti između četvoro i osmoro ljudi, dok je individualna namenjena samo jednoj osobi, a poluindividualna podrazumeva prisustvo dvoje kandidata.

Najrigorozniji je upravo princip prema kome se organizuje grupni tip edukacije, a poluindividualna i individualna nastava podrazumevaju nešto jednostavnija pravila organizacije.

U principu, koordinator za nastavu ima jedini pravo i dozvolu da odluči i kada će grupna edukacija početi i kojim tempom će časovi biti organizovani i u kojim terminima. Ipak, postoji ograničenje vezano za trenutak kada će on to definisati, zato što je neophodno da grupa od 4 osobe minimum u jednoj od poslovnica pomenute institucije bude oformljena. Dakle, onog trenutka kada četvoro ljudi minimum prijavu izvrše će ovlašćeno lice definisati sve pomenuto, a to nije podložno promenama. O tome će, naravno kandidati biti obavešteni na vreme, te će im svakako biti dodatno napomenuto da se izmene prema njihovim zahtevima kod nastave u grupi ne smeju dozvoliti.

Zato i jeste u ponudi edukacija koja je namenjena jednoj osobi, odnosno koju bi trebalo da prati njih dvoje u isto vreme, a koje se organizuju na potpuno isti način. Naime, kako poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama, tako isto i individualni tip nastave podrazumevaju vrlo fleksibilan princip organizacije. O svemu će se dogovoriti koordinator za nastavu i profesor sa polaznicima, odnosno samo sa jednim kandidatom, a u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualni ili poluindividualni tip edukacije. Pored toga što bi trebalo da preciziraju datum početka izabranog tipa nastave, potrebno je da odluče i o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu, te posebno na taj način definišu i koliko bi trebalo konkretni tip edukacije da traje.

Informacije o mestu održavanja nastave će dobiti kandidati kada odluče da li će ovu obuku pratiti online ili na klasičan način.

Sa apsolutno bilo koje lokacije svako ima pravo predavanja onlajn da pohađa, a ako poseduje sopstveni kompjuter i ako na tom mestu postoji adekvatna internet konekcija. Naime, nastava se u tom slučaju pohađa preko specijalnog softvera, a trebalo bi da svaki kandidat njega potpuno samostalno instalira na svoj računar. Ukoliko mu bude bila potrebna pomoć stručnjaka, može kontaktirati nadležno predstavništvo institucije organizatora i obratiti se zaposlenima u IT sektoru. Ne samo da će oni izaći u susret zahtevima polaznika vezano za postupak instalacije programa, već mogu u najkraćem mogućem roku da otklone i svaki problem koji eventualno iskrsne kada kandidat bude pohađao časove na taj način.

A ako nekome ne odgovara takav vid sprovođenja časova, uvek ima mogućnost da izabere klasičan tip nastave. Logično je da tada on mora prisustvovati predavanjima direktno u jednoj od poslovnica institucije organizatora, a informacije o terminima održavanja časova će svakako dobiti nakon što odluči koji tip obuke želi da pohađa.

Trajanje stručnog seminara - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama

Uzevši u obzir da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi nekoliko vidova nastave, te da svaki polaznik bira da li želi da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama bude organizovana prema pravilima individualne, grupne ili poluindividualne, jasno je zbog čega je praktično nemoguće da unapred kandidati saznaju koliko će edukacija trajati.

Zapravo samo pod grupne nastave postoji mogućnost da bude ranije definisano trajanje i to jeste učinjeno od strane nadležnih.

Predviđenih 12 časova nastavnog programa će za grupu polaznika biti raspoređeno na četiri sedmice, odnosno mesec dana.

Ipak, kasnije će svako od njih biti informisan i o detaljima. Zapravo je neophodno da grupa od četiri osobe najmanje bude oformljena u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, posle čega koordinator za nastavu ima obavezu da odluči o rasporedu časova, kao i o terminima njihovog održavanja i o datumu početka grupnog seminara, pa će onda svi prijavljeni biti o tome detaljno obavešteni.

Drugačije pravilo važi kada se organizuje nastava za samo jednu osobu ili u paru, odnosno poluindividualna. O način organizacije, odnosno o trajanju edukacije i rasporedu časova u tom slučaju će odlučiti zajedno kandidat, nadležno lice odabrane poslovnice, to jest koordinator za nastavu i predavač. Samim tim je praktično nemoguće reći koliko će trajati poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama ili individualna nastava, pošto isključivo od njihovog dogovora to i zavisi.

A sve to isto se odnosi i na korporativni tip edukacije, kada časovima treba tačno definisani broj zaposlenih nekog preduzeća da pristupe. Naime, tada će nadležno lice konkretne kompanije doneti odluku u dogovoru sa ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora o dinamici sprovođenja časova. Na taj način će oni zajedno da definišu i trajanje korporativne obuke, ali će isto tako odlučiti i o terminima održavanja časova, zatim o njihovom rasporedu i mestu održavanja nastave, odnosno o datumu njenog zvaničnog početka. Podrazumeva se da će zaposleni biti blagovremeno o svemu tome obavešteni na tačno propisani način.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da predupredite brojne rizike i na najbolji način upravljate potencijalno rizičnim situacijama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje