Kurs i obuka - Saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona

Na prvi pogled se može učiniti da tematika ove edukacije nije interesantna svima. Međutim, vrlo često je mnogima potrebno da budu upravo sa tom tematikom i detaljno upoznati. S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao organizator ove edukacije nikakvo predznanje od kandidata ne zahteva, to je specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona namenjen svima.

Zahteva se da prijavljivanje bude izvršeno od strane svakog pojedinačnog polaznika na propisan način.

Naime, neophodno je da svaki kandidat dostavi osnovne podatke o sebi, a što može učiniti ili elektronski, u kom slučaju na mejl adresu šalje te informacije ili lično u poslovnici pomenute institucije ili preko telefona. Pored toga što mora navesti ime i prezime, važno je da navede i datum rođenja, kao i broj telefona, kako bi zaposleni mogli nesmetano sa njim i ubuduće da kontaktiraju kad je potrebno.


Biće informisan svaki prijavljeni o dokumentima koja mora da priloži, kako bi upis bio sproveden u skladu sa pravilima. Izuzetno je važno i da on lično bude prisutan u tom trenutku, jer samo tako može da bude izvršen upis prema pravilima institucije organizatora.

Ističemo da pomenuta obrazovna institucija organizuje nastavu za grupu polaznika, zatim kroz poluindividualnu i individualnu. Sve to znači da kandidat mora izabrati kako će časove pohađati, jer će u skladu sa time i dobiti precizne informacije o načinu organizacije obuke.

Međutim, ova institucija sva tri tipa edukacije organizuje kako na klasičan način, tako isto i na daljinu, pa se i u tom segmentu zahteva da kandidat odluči gde će biti dok nastavu pohađa.

TESTOVI


Da razjasnimo odmah, grupna, individualna i poluindividualna obuka se primarno razlikuju po broju kandidata koji bi trebalo časove da pohađaju. Zato i napominjemo da je na nivou celokupne institucije organizatora definisano da grupu čini od četvoro do osmoro ljudi najviše, da individualnoj nastavi pristupa isključivo jedna osoba, a da poluindividualnu pohađa njih dvoje istovremeno.

Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti i to da postoje razlike u načinu organizacije časova.

Naime, koordinator za nastavu će biti jedini koji ima pravo da odluči kada će početi grupna obuka, potom u kojim terminima bi članovi te grupe trebalo časove da pohađaju i prema kakvoj dinamici će biti celokupan nastavni fond raspoređen tom prilikom. Ali, s obzirom na to da je unapred jasno definisan tačan broj polaznika koji nastavu u tom slučaju mogu pratiti, iznet je i zahtev da prvo četvoro njih najmanje prijavu moraju izvršiti, kako bi grupa bila formirana. Zapravo tek nakon što bude formirana grupa od minimalnog broja članova, taj tip edukacije može da bude organizovan. Upravo nakon toga će koordinator za nastavu definisati sve pomenuto, a potom i obavestiti prijavljene o načinu organizacije časova. A ono što svako od njih mora znati, jeste da se izmene ne smeju vršiti kod nastave u grupi, pa samim tim nema potrebe to ni da zahtevaju.

Zato im je na raspolaganju specijalizovani seminar - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona koji se organizuje za samo jednu osobu ili za njih dvoje u isto vreme. U principu se na isti način sprovode i individualna obuka i poluindividualna, a različit je samo broj kandidata koji nastavu pohađaju. Napominjemo da će se svako od njih dogovarati kako se nadležnim predavačem, isto tako i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Preciziraće sve detalje, tako da praktično govoreći edukacija može da traje onoliko koliko oni budu zajedno odlučili.

Kada je u pitanju klasična nastava, ona se organizuje direktno u predstavništvu pomenute institucije, a u okviru koga kandidat bude izvršio prvo prijavljivanje, pa potom i upis. Shodno njegovom izboru vezano za tip edukacije koji želi da prati će i zavisiti u kojim terminima bi trebalo predavanjima da pristupa.

A ako je u pitanju online obuka i kurs - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona, kandidat samostalno može izabrati gde će da boravi dok bude pratio časove. Naravno tada mora predavanjima da pristupa preko sopstvenog računara, a svakako je važno i da internet konekcija bude stabilna u prostoru, u kome bude doneo odluku da boravi dok traje nastava. Važno je da instalira tačno određenu vrstu programa na sopstveni kompjuter, a u skladu sa smernicama koje će dobiti od nadležnih u konkretnoj poslovnici. Svakako je bitno da imaju na umu činjenicu svi, koji odluče nastavu tako da prate, da IT stručnjaci čine tim svakog predstavništva pomenute institucije, te po potrebi mogu da ih kontaktiraju i reše bilo koju poteškoću, na koju naiđu ili prilikom instalacije programa ili tokom praćenja časova online.

Pored toga što ovu edukaciju mogu da prate fizička lica, ponudom je obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona. U principu je to tip edukacije koji je namenjen prvenstveno zaposlenima u preduzećima. Baš iz tog razloga se organizator prilagođava zahtevima kandidata, te ih ispunjava što je moguće više. Svakako je predviđeno pravilnikom institucije organizatora da se u tom slučaju nadležno lice jedne od poslovnica mora dogovoriti direktno sa vlasnikom konkretnog preduzeća ili sa zvanično ovlašćenim predstavnikom o načinu organizacije časova za prethodno tačno definisani broj radnika. Naime, oni bi trebalo da se usaglase prvo oko toga kog datuma će korporativni seminar da počne, a potom i da precizno definišu kojim tempom će nastava biti organizovana i u kojim terminima će kandidati časove da prate. Naglašavamo i to da postoji mogućnost organizacije nastave u samoj kompaniji, a ako to klijent bude zvanično zahtevao i svakako ako propisane i optimalne uslove za rad tom prilikom bude obezbedio.

Šta će da izučava stručni kurs i obuka - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona?

Često se može čuti da nije nikakav problem prijaviti povredu na radu ili neko profesionalno oboljenje, pa se onda događa da komisija to ne prihvati kao adekvatno. Zato je neophodno da svako ko ima potrebu to da učini zna koja se dokumentacija mora pripremiti, te šta navodi zakon po tom pitanju. Stoga će specijalizovani seminar - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona na samom početku ponuditi prisutnima mogućnost da shvate zbog čega je važno da sa svim detaljima budu upoznati.

Profesori će predstaviti Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, a nakon toga će polaznicima biti omogućeno i da saznaju koje su to izmene i dopune tog Pravilnika nedavno donete. Zapravo će profesori objasniti da su izmenjeni određeni obrasci, te da su maksimalno usklađeni sa zakonom i trenutno važećim načinom poslovanja brojnih poslovnih subjekata na teritoriji naše zemlje.

Jedan od čestih problema koji navode pojedinci, kada odluče da prijave povredu na radu ili profesionalno oboljenje jesu na prvom mestu kratki vremenski rokovi. Takođe je zakonom definisano i da određeni pravni subjekti moraju biti informisani o tome, pa i to dodatno utiče na nedostatak vremena.

Ali čini se da je najnezgodniji segment vezan za samo definisanje nastanka povrede na radu, odnosno oboljenja koje se smatra profesionalnim. Upravo time će se primarno baviti specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona, a profesori će pripremiti i odgovarajuće primere iz prakse. Naime, upravo na osnovu pažljivo izabranih primera će polaznici moći lakše da shvate koje oboljenje može da se smatra profesionalnim, a šta se tretira kao povreda na radu.

U ovom delu je izuzetno značajno da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnosti pravnim licima da edukuju svoje zaposlene o ovoj temi. Baš iz tog razloga što je korporativni seminar namenjen isključivo zaposlenima u određenoj firmi, to profesori mogu maksimalno uskladiti odabir primera iz prakse sa oblašću u kojoj ta kompanija posluje. Neophodno je, naravno da nadležno lice dotičnog preduzeća obavesti profesora o tome da bi bilo poželjno prilagođavanje primera, kako bi on mogao na što bolji način da se pripremi.

Taksativno će profesori navesti šta se smatra povredom na radu prema slovu zakona, a kako se u različitim sferama tretira profesionalno oboljenje. Naravno da će sve to biti potkrepljeno i primerima.

Ukoliko dođe do neke povrede na putu od mesta prebivališta zaposlenog do njegovog radnog mesta i u suprotnom pravcu, da li se to tretira kao povreda na radu ili ne će saznati svako ko bude odlučio da pohađa ovu edukaciju.

Dobiće prisutni informacije i o tome koliki su rokovi za prijavu kako povrede na radu, tako i profesionalnog oboljenja, te će svakako saznati i zbog čega je važno da ih maksimalno ispoštuju. Naravno da će profesori govoriti i o tome kakve prijave se ne uvažavaju, te će detaljno objasniti polaznicima i na koji način bi trebalo prijava da bude izvršena.

S obzirom na to da je zakonom predviđeno i da treba svako da dostavi dokaz o tome da je prijavu izvršio na propisan način, predavači će objasniti prisutnima i o čemu bi trebalo da vode računa tom prilikom, kako ne bi neki korak propustili.

Šta sve sadrži Izveštaj o povredi na radu, odnosno kako izgleda dokument koji je vezan za Izveštaj o profesionalnom oboljenju će saznati svi koji budu odlučili da pohađaju ovu specijalizovanu edukaciju. Međutim, profesori su svesni činjenice da to nije dovoljno, pa će u tom segmentu stručni kurs i obuka - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona biti usmeren i na primere i vežbu. Naime, predviđeno je nastavnim programom da predavači prvo objasne kako ta dokumenta izgledaju i pokažu prisutnima, a zatim da od njih zahtevaju da jedan takav dokument popune, sve na osnovu podataka koje će od profesora dobiti.

A biće govora i o tome na koji način bi trebalo da budu sva ta dokumenta dostavljena, da bi zakon bio u potpunosti ispoštovan.

Biće obavešteni svi polaznici ove specijalizovane edukacije i o tome koje obaveze ima poslodavac vezano za naknadu zarade u konkretnom slučaju, a sve uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnog zakona.

Ukoliko polaznici budu imali neko pitanje u vezi sa temama, kojima se ova edukacija bavi, moći će da ga upute profesorima u toku završnog predavanja. Naime, prema programu je predviđeno da ono bude interaktivno, odnosno da bude organizovana diskusija između učesnika edukacije i profesora, a kako bi na taj način bile sve postojeće nejasnoće razrešene na licu mesta.

Gde će biti organizovan specijalizovani seminar - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona?

Da bi bilo koji pojedinačni polaznik mogao da dobije informacije o tome na kojoj lokaciji će biti organizovan stručni kurs i obuka - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona, odnosno u kojim terminima, potrebno je da prilikom prijave odluči gde i kako će nastavu pohađati.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave na klasičan način i preko interneta, a da i jedan i drugi tip edukacije mogu biti organizovani kako za samo jednu osobu i grupu polaznika, tako isto i za dvoje njih u isto vreme. Da ne bude zabune, naglašavamo da se i onlajn i klasična nastava mogu pratiti kroz individualnu, grupnu i poluindividualnu. Dakle, najbitnije je da kandidat odluči i kako će časove pratiti i gde će boraviti dok pohađa ovaj specijalizovani kurs.

Kada pominjemo klasičnu nastavu, zapravo mislimo na onaj tip edukacije koji kandidati pohađaju direktno u poslovnicama konkretne institucije. Tada se pred njih stavlja zahtev da budu prisutni u prethodno dogovorenim terminima, a u okviru onog predstavništva u kome su se prijavili i prethodno zvanično upisali.

Međutim, online edukacija podrazumeva da svaki kandidat stiče pravo da izabere lično gde će boraviti dok pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona. Zapravo nastavu prati preko sopstvenog računara, na koji u skladu sa pravilima pomenute institucije treba samostalno i da instalira tačno određenu vrstu softvera. Iako nije uopšte složen proces instalacije programa, na raspolaganju su svim kandidatima i članovi IT odeljenja, koje postoji u okviru svakog predstavništva institucije organizatora. Podrazumeva se da njih mogu kontaktirati kandidati ukoliko imaju ma kakav problem vezano i za sam postupak instalacije programa i uopšteno za praćenje nastave po tom principu. Moramo napomenuti i to da stabilna internet konekcija neizostavno mora da postoji u prostoru, u kome taj kandidat bude odlučio da boravi dok predavanja prati. Zato i naglašavamo da mora pažljivo odabrati sa koje lokacije će online kurs da pohađa.

Bitno je da odluče svi prijavljeni i na koji način će predavanja da prate, zato što je ponudom obuhvaćena i grupna nastava, kada je prisutno od 4 do 8 ljudi i individualna, ali i takozvana poluindividualna.

A što se tiče grupne edukacije, pravila vezano za organizaciju su izuzetno strogo definisana i ne postoji mogućnost vršenja izmena po zahtevu kandidata. Naime, predviđeno je da ovlašćeni koordinator za nastavu u tom slučaju jedini ima pravo da odluči o tome kako će predavanja za tu grupu polaznika da budu organizovana. Da pojednostavimo, grupa od četvoro kandidata prvo mora obavezno da bude formirana u tom predstavništvu, da bi uopšte bio ostvaren uslov za organizaciju nastave u grupi. Zatim će pomenuti stručnjak da odluči kako o datumu početka edukacije tog tipa, tako isto i o terminima održavanja časova, a svakako je prethodno definisano na nivou cele institucije organizatora i koliko će ukupno grupna obuka i kurs - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona da traje. Sve te informacije će biti na tačno određeni način saopštene polaznicima, a od njih se zahteva maksimalno poštovanje, zato što se ne dozvoljavaju promene niti jednog segmenta.

Kada je u pitanju poluindividualna nastava, koju treba dvoje kandidata da pohađaju, odnosno individualna, a kada samo jedno lice pristupa predavanjima, pravila su mnogo manje stroga. Naime, tada se daje dozvola svakom polazniku da zajedno sa nadležnima u instituciji organizatora, odnosno sa predavačem i koordinatorom za nastavu definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. U suštini, to znači da će oni precizirati kako datum početka ili individualne obuke ili poluindividualne, tako isto i termine održavanja časova, odnosno odlučiće i o njihovom rasporedu, te će tako precizirati koliko bi trebalo ukupno konkretni tip edukacije da traje.

Inače se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i korporativni seminar. U pitanju je edukacija koja je isključivo namenjena pravnim licima, to jest zaposlenima u kompanijama. Važno je da se tada njihovi nadležni dogovore direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora o svim detaljima, pa čak i o tome na kojoj lokaciji će korporativna obuka da bude organizovana. Naime, da ne bi bilo zabune, nastava za zaposlene može biti održana i prema već opisanim pravilima i u njihovoj kompaniji. Podrazumeva se da ovlašćeno lice te firme ima obavezu da obezbedi prostor, koji će tačno definisane karakteristike institucije organizatora u potpunosti ispuniti. Važno je naglasiti i to da bi trebalo direktor zainteresovane firme, odnosno osoba u čijoj se to nadležnosti nalazi da precizira zajedno sa ovlašćenim predstavnikom odabrane poslovnice institucije organizatora i kog datuma bi trebalo korporativni kurs da počne i u kojim terminima će taj broj zaposlenih časove da pohađaju, odnosno na koji način će da bude raspoređen nastavni fond koji je predviđen programom. A o svemu tome će polaznici biti blagovremeno informisani i na način, koji je za to propisan.

Koliko traje obuka i kurs - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona?

Uzevši u obzir da je 10 časova zastupljeno u zvaničnom nastavnom programu ove edukacije, a da se stručni kurs i obuka - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona može organizovati za grupu polaznika, za dvoje kandidata u isto vreme i naravno za samo jedno lice, te da je prisutan drugačiji način organizacije svakog pomenutog tipa nastave, to se definiše i trajanje naknadno.

Da budemo precizni, Obrazovni centar Akademije Oxford ranije donosi odluku samo o tome koliko bi trebalo grupna obuka dana da traje. U principu je to jedino što može unapred da bude definisano, jer se svakako zahteva strpljenje od prijavljenih, pošto oni moraju sačekati formiranje grupe od minimalnog broja članova. Tek posle toga oni dobiju informacije i o terminima održavanja časova, odnosno o detaljima vezano za datum početka nastave u grupi i mnogim drugim.

Zvaničnom ponudom pomenute obrazovne institucije je obuhvaćena i nastava u paru, ali i ona koju kandidat treba individualno da pohađa. Naime, tom prilikom se primenjuje nešto fleksibilniji princip organizacije časova. Zapravo će kandidat, to jest dvoje njih definisati zajedno kako sa koordinatorom za nastavu, isto tako i sa nadležnim profesorom na koji način će ukupan broj časova da bude raspoređen. Baš iz tog razloga ne postoji mogućnost da bude definisano unapred koliko će ukupno da traje stručni seminar - saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona. Nije začuđujuće ako se dogodi da kandidati u tom slučaju odluče nastavu da pohađaju kraće, nego kada to čine u grupi ili duže.

Individualna i poluindividualna edukacija su specifične u tom smislu što samo jedan ili dvoje kandidata treba nastavu da pohađaju. Radi se o relativno fleksibilnom principu sprovođenja časova, jer se praktično govoreći prepušta kandidatima da oni lično u dogovoru sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice pomenute institucije, odnosno sa koordinatorom za nastavu koji je ovlašćen i sa predavačem dogovori i oko dinamike prema kojoj bi trebalo predavanja da bude organizovana. Praktično govoreći, tek posle toga će kandidat i biti u mogućnost da sazna koliko bi trebalo da traje ova obuka, kao i sve ostalo što ga zanima.

Korporativna obuka podrazumeva prisustvo tačno određenog broja lica, koja su u nekom preduzeću zaposlena. Inače se primenjuje potpuno isti princip organizacije kao i kada je u pitanju poluindividualna nastava, odnosno individualna za fizička lica. Naime, detalje vezano za dinamiku sprovođenja časova, kao i sve ostale neophodne informacije će polaznici naknadno dobiti, uzevši u obzir da njih definišu zajedno nadležni u jednoj od poslovnica konkretne institucije i u okviru kompanije, čiji bi za zaposleni trebalo obuku da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da prijavite profesionalno oboljenje ili povredu na radu prema slovu zakona"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje