Kurs i obuka - Saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja

Sasvim je sigurno da korist od pohađanja ove obuke na prvom mestu mogu da imaju svi pojedinci, koji su u okviru bilo kog preduzeća zaposleni na menadžerskim pozicijama. Međutim, stručna obuka i kurs - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja nije samo takvim pojedincima namenjena, već apsolutno svakome ko želi da ulaže u svoje dodatno obrazovanje, a kako bi na taj način unapredio kvalitet najpre ličnog poslovanja, a zatim i poslovanja preduzeća u kome je zaposlen. Baš zato i moramo naglasiti da nikakvo predznanje ne mora imati zainteresovano lice, da bi mu bila dozvoljeno ovaj kurs da pohađa. Jedino što mora da ispoštuje u potpunosti jeste pravilo vezano za obavezno prijavljivanje i upisivanje.

Inače prijava može od svakog zainteresovanog da bude izvršena kako putem telefona i ličnim dolaskom u jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako isto i elektronski. U principu je sasvim svejedno da li zainteresovano lice odluči da zahtevane podatke pošalje na mejl adresu ili da ih izdiktira zaposlenima u jednoj od poslovnica lično ili putem telefona, jer u svakom slučaju ima obavezu da navede svoje prezime i ime, kao i datum rođenja. Podrazumeva se da mora navesti tom prilikom i broj telefona, a kako bi ga nadležni u tom predstavništvu pomenute institucije kontaktirali i obavestili o postupku upisa.

Važno je da lično svaki pojedinačni kandidat bude prisutan u trenutku zvaničnog upisa, jer je pravilnikom navedene institucije tako predviđeno. Podrazumeva se da će i sva propisana dokumenta tada biti u obavezi da dostavi, a prethodno će svakako od strane nadležnih da bude informisan o svim potrebnim detaljima.


Ipak, pored svega toga je posebno važno i još nešto. Naime, pomenuta specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost da zainteresovani nastavu pohađaju onlajn i na klasičan način. A takođe je predviđeno da se i online kurs i obuka - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja i klasična edukacija organizuju kako u formi grupne i individualne nastave, tako isto i kroz takozvanu poluindividualnu, odnosno nastavu u paru. A baš zato što postoje sve te opcije u ponudi, zato i jeste važno da prilikom zvaničnog upisa svaki kandidat odluči i gde želi predavanja da pohađa i na koji od svih dostupnih načina.

Da bi mogao da zna koji tip edukacije mu najviše odgovara od svih njih, on mora biti upoznat i sa svim obavezama koje tada ima, odnosno sa zahtevima koje u svakom slučaju mora da ostvari.

Prvo mora imati strpljenje apsolutno svako, ko odluči da nastavu pohađa u grupi. Stvar je u tome da mora biti prvo oformljena grupa od minimum četiri člana, s tim što je organizator predvideo maksimum osmoro ljudi nastavu u tom slučaju da imaju pravo da pohađaju. Važno je naglasiti i to da isključivo koordinator za nastavu te poslovnice odlučuje o načinu organizacije časova, a u smislu da nakon kreiranja grupe on precizira datum početka, termine održavanja časova i raspored. A sve te podatke će kasnije dostaviti na propisan način članovima grupe i od njih se zahteva da se toga svega u potpunosti pridržavaju, pošto se izmene po njihovom zahtevu ne dozvoljavaju.

TESTOVI


Mogućnost da nastavu pohađa svaki polaznik samostalno ili u paru ima, ako to želi. Mnogo su fleksibilnija pravila organizacije u tom slučaju, pa i nije čudno što individualni seminar - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja i poluindividualnu nastavu najčešće pohađaju osobe, koji imaju manjak slobodnog vremena. Naime, u tom slučaju će oni izneti zahteve nadležnima u konkretnoj poslovnici u vezi sa načinom organizacije časova, te će vrlo verovatno svi ti zahtevi biti ostvareni. U principu je najbitnije napomenuti da će se tom prilikom jedan kandidat ili dvoje njih, ako je u pitanju poluindividualna obuka, dogovarati direktno sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem o tome na koji način će da budu organizovani časovi. Prvo i osnovno što će definisati jeste u kojim terminima će predavanja da budu održana, a zatim i u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom, odnosno po kom principu će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Naravno da će oni odlučiti i o datumu početka kako nastave u paru, odnosno poluindividualne, tako isto i individualne. A s obzirom na to da odlučuju i o rasporedu predavanja, oni se automatski moraju dogovoriti i o tome koliko će ukupno da traje konkretni tip obuke.

Prethodno smo već rekli da i individualna i grupna i poluindividualna nastava mogu da budu organizovane kako na klasičan način, odnosno u prostorijama jedne od poslovnica navedene institucije, tako isto i online. A za koju će se opciju odlučiti kandidat zavisi isključivo od njegovih ličnih afiniteta i mogućnosti.

Trebalo bi da zna svako koga interesuje da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja budu organizovana online, da on mora koristiti sopstveni kompjuter tom prilikom za pristup nastavi. Tačno definisane karakteristike taj uređaj mora imati, a prethodno će polaznik da bude informisan detaljno od strane organizatora koje performanse uređaj mora posedovati, da bi bez ikakvih smetnji nastava preko njega mogla da bude pohađana. U svakom slučaju je u obavezi svaki pojedinačni polaznik i da instalira predviđeni program na taj kompjuter. A prethodno će ga informisati nadležni u konkretnoj poslovnici o samom postupku instalacije softvera, koji bi on trebalo da na vreme instalira na svoj uređaj, kako bi mogao da pohađa predavanja na taj način. Inače se u svakoj poslovnici nalazi i specijalni IT sektor, a u njemu su zaposleni stručnjaci, spremni da pomognu svakom polazniku da reši određenu poteškoću, na koju naiđe dok predavanja pohađa onlajn. A isto tako ti stručnjaci mogu pomoći i kandidatima da reše iskrsle problem tokom postupka instalacije softvera, da bi bez ikakvih smetnji nastavu pohađali po tom principu. Naročito je važno i da veza sa internetom bude kvalitetna, što znači da kandidat mora voditi računa o samom prostoru u kome bude odlučio da boravi, dok predavanja po tom principu bude pratio.

Ukoliko se neko ne snalazi najbolje da nastavu pohađa na taj način, uvek ima mogućnost da to učini na klasičan način. Tada je njegova obaveza da predavanja prati u jednoj od poslovnica pomenute institucije, a u kojim će to biti terminima isključivo zavisi od njegove odluke koji tip edukacije će pohađati. A u skladu sa time će i od strane organizatora precizno da bude informisan o o terminima održavanja časova, ali isto tako i o dinamici prema kojoj će da budu organizovani, te naravno o datumu početka nastave.

S obzirom na to da je ova tema za zaposlene naročito interesantna, u ponudi konkretne institucije se nalazi i korporativni seminar - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja. Tom prilikom će časovima tačno definisani broj zaposlenih u određenom preduzeću da pristupe, a prethodno će nadležni te kompanije da preciziraju način organizacije časova sa predstavnikom institucije organizatora. U suštini je princip sprovođenja korporativne obuke posebno jednostavan, pošto će da budu maksimalno ispoštovani zahtevi klijenata. Baš zato će biti dozvoljeno nadležnom licu te firme da precizira način organizacije časova direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora. A pored toga što će oni precizirati kog datuma bi trebalo korporativni kurs da počne, usaglasiće se i oko termina održavanja časova. Potrebno je da definišu i raspored predavanja, odnosno da se usaglase oko toga kakvom dinamikom će predviđeni fond da bude u tom slučaju raspoređen. Ono što je naročito različito u odnosu na nastavu, koju bi trebalo da pohađaju fizička lica, jeste mesto njenog održavanja. Napominjemo da jedino kada je u pitanju korporativna obuka, organizator može da dozvoli izmenu u tom segmentu. Potrebno je da prostor u okviru kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni, bude opremljen prema pravilima institucije organizatora. A svakako će sa tim pravilima nadležni da budu upoznati, te će posebno biti napomenuto da ona moraju maksimalno da budu ispoštovana. Tek posle toga će biti odobrena izmena lokacije održavanja, a u svakom slučaju se podrazumeva da će polaznici, odnosno zaposleni u toj firmi blagovremeno da budu o načinu organizacije časova obavešteni.

Šta izučava specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja?

Kako korišćenje različitih mobilnih aplikacija može pozitivno da utiče na poslovanje preduzeća je definitivno prva tema sa kojom će specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja sve prisutne da upozna. A upravo u tom delu će profesori da upoznaju prisutne sa pojmom mobilnog poslovanja, odnosno sa time koje su to mobilne tehnologije, koje bi trebalo definitivno maksimalno koristiti u svom poslu.

Odmah moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi i zaposlenima u kompanijama priliku da pohađaju ovu specijalizovanu obuku. Stvar je u tome da konkretna obrazovna institucija tada sprovodi takozvani korporativni kurs. A s obzirom na to da isključivo određeni broj zaposlenih u toj firmi nastavu pohađaju tom prilikom, to je dozvoljena mogućnost određenih odstupanja od uobičajenog plana. Radi se o tome da ako nadležno lice tog preduzeća zahteva od predavača, program donekle može biti prilagođen polaznicima, a u smislu da im budu ponuđeni različiti primeri iz prakse, koji isključivo imaju veze sa njihovom matičnom kompanijom. Ukoliko nadležno lice tog preduzeća bude smatralo potrebnim da do tih izmena dođe, on svakako mora da porazgovara prethodno sa ovlašćenim predavačem, ali i da se sa njim dogovori o apsolutno svim neophodnim detaljima.

Da se vratimo na plan i program, te da napomenemo i da specijalizovani seminar - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja nudi mogućnost svim polaznicima da prvenstveno nauče koje su to mobilne aplikacije za Android platformu, a čije korišćenje definitivno može da utiče na poboljšanje kvaliteta poslovanja.

Prvo i osnovno o čemu će govoriti profesori jeste poslovna komunikacija uz korišćenje različitih aplikacija za poruke, gde će biti predstavljene one koje se najčešće koriste. Podrazumeva se da će predavači iskoristiti priliku da ukažu polaznicima i na prednosti, ali i na mane korišćenja takvih mobilnih aplikacija.

A posle toga će biti reči i o tipovima mobilnog poslovanja, te o osnovnim razlikama između njih. Saznaće svako ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja i zbog čega se mobilno poslovanje, odnosno mobilno plaćanje donekle smatra nepoželjnim u praksi.

Naravno da će profesori govoriti i o tome da li su takve aplikacije dobre za korišćenje ili ne.

A nakon što predavači budu predstavili različite mobilne aplikacije, koje jesu predviđene trenutno važećim programom nastave, i dete i profesori mogu da razgovaraju o svim temama, koje su pre toga obrađene. Ono što je zanimljivo jeste da navedene obrazovna institucija svakom pojedinačnom kandidatu pruža mogućnost i da postavi pitanje u vezi sa nekom specifičnom aplikacijom. Naime, stručna obuka i kurs - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja podrazumeva i interaktivnu nastavu, tako da će polaznici slobodno moći da pitaju predavače za njihovo mišljenje o korišćenju određene aplikacije. A isto tako će i polaznici biti u mogućnosti da od profesora zahtevaju objašnjenje o nekim aplikacijama, koje eventualno ovi stručnjaci nisu tokom predavanja predstavili.

Kada i na kojoj lokaciji bi trebalo da bude organizovan stručni seminar - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja?

Apsolutno svako fizičko lice koje odluči da pohađa ovu edukaciju ima nekoliko mogućnosti za praćenje nastave na raspolaganju, pa je zato potrebno da u trenutku upisa između njih izabere.

Da pojasnimo, specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja može biti organizovana u okviru individualne, zatim grupne i poluindividualne nastave, a u skladu sa klasičnim principom ili putem računara.

A zapravo sve to znači da pojedinačni polaznik bira ne samo po kom principu će pohađati časove, nego i na kojoj lokaciji će to da učini.

Dok ne objasnimo kako se koji tip edukacije organizuje, moramo pomenuti i podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi zainteresovanima i mogućnost održavanja korporativne obuke. A edukacija tog tipa je isključivo namenjena zaposlenima u određenoj kompaniji, dok je sam postupak organizacije prilično jednostavan. Naime, nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća bi trebalo u tom slučaju da se direktno sa predstavnikom institucije organizatora oko svih detalja u vezi sa sprovođenjem časova dogovore. Ustvari će se vlasnik firme, odnosno direktor ili njen ovlašćeni predstavnik dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica prvo o datumu početka nastave za zaposlene. Posle toga bi oni trebalo zajedno da definišu i u kojim će terminima da budu održani svi časovi, koji su predviđeni zvaničnim programom. Isto je neophodno i da se usaglase oko toga na koji način će da budu raspoređena sva predavanja, to jest prema kakvoj dinamici će biti časovi sprovođeni. A da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti i to da je korporativna obuka jedina kod koje organizator dopušta izmene u vezi sa lokacijom održavanje časova. Svakako da prostor u okviru dotične firme mora da bude opremljen prema pravilima, a sa tim detaljima će svaki klijent da bude blagovremeno upoznat, kako bi mogao da ih ispoštuje. Isto tako se podrazumeva i da će zaposleni, koji bi trebalo da pohađaju nastavu, dobiti na vreme sve neophodne informacije kako o datumu početka, dinamici i terminima održavanja časova, tako isto i o lokaciji na koji će da budu u obavezi predavanja da pohađaju.

Bitno je da svaki pojedinačni polaznik bude upoznat sa celokupnom ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije, a kako bi svakako u trenutku zvaničnog upisa on bio u prilici da odluči da li mu više odgovara edukaciju da pohađa u jednoj od poslovnica ove institucije ili da to učini putem računara, odnosno hoće li pristupiti predavanjima u okviru individualne, potom poluindividualne ili grupne nastave. A na osnovu toga će i dobiti precizne informacije kako o tome u kojim terminima će specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja da bude organizovan, tako isto i o svim ostalim neophodnim detaljima.

Prvo i osnovno što moraju znati oni polaznici, koji se odluče za pohađanje nastave na klasičan način jeste da pomenuta specijalizovana obrazovna institucija posluje na brojnim lokacijama u celoj zemlji. Tačnije, u skoro svakom većem gradu širom Srbije, ali i u mnogim manjim gradovima postoje poslovnice, u okviru kojih će biti organizovana nastava na klasičan način. Bitno je da, kao i kod onlajn edukacije, svaki kandidat odluči da li će nastavu da pohađa u paru, samostalno ili u grupi, pošto će na taj način i dobiti informacije o terminima održavanja časova, te će shodno tome i znati kada treba da bude prisutan u konkretnom predstavništvu.

Zatim je vrlo važno i da svaki polaznik, koji bude odlučio da ovaj seminar prati onlajn, tom prilikom koristi sopstveni računar. A konkretni uređaj mora da ima adekvatne karakteristike, te se podrazumeva da će organizator sve to predočiti polaznicima. Takođe je važno i da svako od njih namenski softver instalira pre početka nastave, te da bude siguran da na lokaciji, na kojoj želi da bude dok predavanja pohađa, postoji stabilna internet konekcija. Naročito je važno i to da u svakom predstavništvu navedene institucije postoji i specijalno IT odeljenje, u kome su zaposleni stručnjaci zaduženi za pružanje pomoći polaznicima. Naime, bilo koji problem da iskrsne dok kandidat časove pohađa putem računara ili dok instalira namenski program, trebalo bi da u najkraćem mogućem roku kontaktira nadležne u IT sektoru i zamoli ih za stručnu pomoć. A podrazumeva se da će oni u vrlo kratkom roku taj problem rešiti, kako bi kandidat bez ikakvih smetnji mogao da nastavi da pohađa časove.

Kako je od strane organizatora navedeno da specijalizovani seminar - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja u obe varijante može da bude organizovan za grupu kandidata, zatim samo za jednu osobu ili za njih dvoje, to se očekuje da svaki polaznik odabere da li mu više odgovara da pohađa grupnu, individualnu ili poluindividualnu nastavu. A u skladu sa tim će on i dobiti informacije o svim detaljima, koji se tiču načina organizacije časova.

Posebno su fleksibilna pravila koja se primenjuju prilikom organizacije poluindividualne i individualne nastave, a zapravo je jedina razlika između njih vezana za broj osoba, koje treba da pohađaju predavanja. Naime, dok je individualna edukacija namenjena samo jednom polazniku, dotle poluindividualnu nastavu treba dvoje kandidata u isto vreme da pohađaju. Najvažnije je da svako od njih zna da ima pravo u dogovoru s profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u poslovnici, u kojoj se pre toga prijavio i upisao, da definiše prvo kog datuma će edukacija da počne, a zatim i da odluči o tome u kojim će terminima da budu organizovana predavanja, te na koji način će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. S obzirom na to da zajedno odlučuju i o rasporedu časova, to podrazumeva da će oni zajedno precizirati i koliko će ukupno u tom slučaju nastava da traje.

Ali su zato izuzetno stroga pravila prisutna kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja koju treba da pohađa veći broj ljudi. Naime, grupni tip edukacije je specifičan u tom smislu što od četvoro do osmoro kandidata prate nastavu, a zatim i zato što ovlašćeno lice institucije organizatora jedino ima pravo da precizira na koji način će biti organizovani časovi i to se ne sme menjati. Jednostavnije rečeno, grupa od minimum 4 člana najpre mora da bude oformljena u konkretnom predstavništvu, a da bi bio uopšte ostvaren uslov za organizaciju nastave tog tipa. Zapravo tek posle toga ovlašćeno lice te poslovnice pristupa definisanju detalja u vezi sa sprovođenjem časova, a u smislu da odlučuje kako o datumu početka nastave u grupi, isto tako i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana. Pdrazumeva se da će on tom prilikom odlučiti i o tačnom rasporedu časova, s tim da prethodno nadležni u ovoj instituciji preciziraju koliko će ukupno da traje grupni kurs, što se primenjuje u svakoj poslovnici. Ali svaki pojedinačni polaznik, koji je zainteresovan da nastavu pohađa u grupi mora znati da ne postoji mogućnost promene svega ovoga, odnosno da se ne prihvataju zahtevi pojedinaca u vezi sa izmenama kako datuma početka edukacije, ali i termina održavanja časova, tako isto i njihovog rasporeda, pošto je to u potpunoj suprotnosti sa pravilima institucije organizatora. Naknadno će svaki pojedinačni polaznih dobiti precizne informacije o detaljima u vezi sa sprovođenjem nastave za konkretnu grupu.

Koliko će specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja da traje ukupno?

Sama činjenica da je nekoliko vrsta nastave obuhvaćeno ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je dovela do toga da njihovo trajanje može da bude različito.

U suštini, to koliko će ukupno specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja da traje isključivo zavisi od toga da li kandidat, odnosno pojedinačni polaznik odluči časove da pohađa samostalno, te u paru ili u grupi, kao i od toga da li je u pitanju možda korporativni seminar.

Najpre da naglasimo da se ukupno 10 časova u programu ove specijalizovane edukacije nalazi.

A taj broj časova je u slučaju grupne nastave raspoređen na 3 sedmice.

Dakle, jedino kada je reč o toj vrsti edukacije, pomenuta obrazovna institucija unapred ima pravo da odredi koliko će nastava da traje. Međutim, dodatno će svaki član te grupe da bude informisan o preostalim detaljima, a primarno se misli na datum početka grupne nastave, potom i na termine održavanja časova i na njihov raspored, jer prvo u jednoj od poslovnica mora da bude oformljena grupa od četiri člana minimum, kako bi taj vid nastave uopšte i mogao da bude održan.

Fizička lica koja odluče da nastavu pohađaju u paru ili samostalno, to jest kroz poluindividualnu ili individualnu bi trebalo da se sa predstavnicima institucije organizatora dogovore o načinu sprovođenja časova, odnosno o tome koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovani seminar - saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja u tom slučaju. Dakle, njihova je obaveza da sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu u okviru odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije definišu kako će taj broj časova da bude raspoređen, to jest na koliko dana ukupno. A to podrazumeva da i poluindividualni i individualni tip edukacije mogu trajati duže nego nastava za grupu polaznika i kraće od tog perioda.

Slobodno možemo reći da se i korporativna obuka prema gotovo istom principu organizuje. Ustvari je jedina razlika u tome što se nadležno lice zainteresovane firme u tom slučaju dogovara sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora o tome kako će biti raspoređena predavanja za zaposlene u toj kompaniji. A osim toga, neophodno je da se oni usaglase i oko datuma početka korporativne obuke, kao i oko dinamike održavanja i termina u kojima će predavanja za radnike da budu organizovana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da primenjujete odabrane aplikacije za poboljšanje poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje