Kurs i obuka - Saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik

U principu svako ko obavlja nadležne funkcije u nekom preduzeću bi trebalo da ima korist od tema, kojima se bavi specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik. Naravno da nije potrebna nikakvo predznanje, tako da ko god ima želju ili potrebu da pohađa ovu edukacijue, to svakako ima pravo i da učini.

Osim što ovoj edukaciji mogu da pristupe fizička lica, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnosti i organizacije korporativne obuke. Tada se nastava održava za radnike određenog preduzeća, a po želji vlasnika kompanije može da bude organizovana i na drugom mestu. U principu, zaposleni mogu časove pohađati i u kompaniji u kojoj rade, ali samo ako njihovI nadležni budu ispunili sve zahteve i obezbedili adekvatan prostor. Inače se korporativni tip edukacije organizuje prema smernicama koje daje klijent, budući da se nadležno lice zainteresovanog preduzeća o svim detaljima mora dogovoriti sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora. Potrebno je da oni zajedno preciziraju i gde će nastava biti organizovana i u kojim terminima će radnici časove da pohađaju. A takođe bi trebalo da odrede i datum početka kursa, ali i tačnu dinamiku sprovođenja predavanja, što ustvari znači da će definisati posredno i trajanje korporativnog seminara.

Pravila prema kojima se organizuje specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik za fizička lica su nešto drugačija. Naime, svaki prijavljeni prilikom zvaničnog upisa bira da li će nastavu pohađati samostalno, u grupi ili u paru, odnosno da li će to učiniti na uobičajeni način Ili preko interneta.


Broj polaznika u jednoj grupi je tačno definisan od strane organizatora i podrazumeva prisustvo od četvoro do osmoro kandidata najviše. Samim tim što je sve to vrlo jasno određeno, zahteva se da prvo četvoro ljudi najmanje u jednoj od poslovnica pomenute institucije izvrše prijavu i upišu se, kako bi grupa bila formirana. Upravo to i jeste jedini zahtev za organizaciju grupne nastave, a posle toga ovlašćeno lice te poslovnice određuje kako će časovi biti organizovani. Zapravo koordinator za nastavu odlučuje prvo o datumu početka grupne obuke, a posle toga određuje i termine u kojima bi taj broj polaznika trebalo predavanja da pohađaju i definiše njihov raspored. Naknadno bivaju obavešteni svi prijavljeni o načinu organizacije nastave u grupi, a sve ono što koordinator bude definisao nije podložno promenama. Zato ako neki polaznik iznese zahtev za izmenu bilo datuma početka, bilo rasporeda predavanja ili termina, mora znati da to ne sme da bude prihvaćeno kod nastave tog tipa.

Kome god ne odgovara tako relativno strog princip organizacije, na raspolaganju ima i individualnu nastavu i poluindividualnu. U principu, one se organizuju na potpuno isti način, a različit je samo broj polaznika, pošto jedno lice pohađa individualnu, a poluindividualnu njih dvoje. Upravo će se oni sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, kao i sa profesorom koji će taj tip obuke da vodi, dogovoriti oko načina organizacije časova. Ne samo da će precizno definisati termine u kojima će biti održana predavanja, već će se usaglasiti i oko datuma početka poluindividualne ili individualne obuke, kao i oko termina u kojima će biti organizovana predavanja.

Zvaničnim pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da se i poluindividualni seminar - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni riziki grupni i individualni mogu pratiti na klasičan način, odnosno preko interneta, što znači da svaki prijavljeni ima te dve opcije na raspolaganju.

TESTOVI


U svakoj poslovnici pomenute institucije će u skladu sa aktuelnim kalendarom biti organizovana nastava na klasičan način.

A sa bilo koje lokacije kandidat ima pravo da pohađa časove online, s obzirom na to da se u tom slučaju nastava organizuje preko njegovog računara, odnosno uz pomoć specijalnog programa. Upravo taj program polaznik treba da instalira pre početka samostalno, kako bi mogao časove online da prati. U tome mu mogu pomoći i zaposleni u IT sektoru nadležnog predstavništva, kojima se i može obratiti ako ima neku nedoumicu ili problem.

Svakog radnog dana lično zainteresovani može izvršiti prijavu, odnosno putem telefona. A isto tako je predviđeno i da svako ko to želi, podatke o sebi pošalje na mejl adresu najbliže poslovnice instituciji organizatora. Zahteva se da tom prilikom navede prezime i ime, zatim datum svog rođenja i svakako podatke za kontakt.

Predviđeno je da lično prisustvuje upisu svaki kandidat, koji je pre toga u skladu sa pravilima prijavu izvršio. Biće dodatno informisan i o dokumentima koja mora u tom trenutku da priloži.

Nastavni program specijalizovane obuke - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik

U principu, ova stručna edukacija će biti primarno usmerena na prezentovanje svih odredbi pomenutog ugovora, koje moraju u njega biti uvrštene. Takođe će stručni seminar - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik Omogućiti svakom polazniku da se lično upozna na primerima sa time kako bi konkretni ugovor u praksi trebalo da izgleda.

Zato i jeste naglašeno da će u toku uvodnog predavanja profesori ukratko predstaviti kako bi trebalo jedan pravilno kreiran trgovinski ugovor da izgleda. A u tom segmentu će predavači govoriti i o tome između koga se konkretni ugovor sklapa i na koje vreme.

Podrazumeva se da će biti objašnjeno prisutnima i zbog čega su ovi ugovori posebno problematični, te zašto se u praksi vrlo često ulazi u spor sa poslovnim partnerima.

Naravno da će biti precizno objašnjeno prisutnima i o čemu bi naročito trebalo da vode računa prilikom potpisivanja trgovinskih ugovora.

Primarno zahvaljujući tome što će predavači ponuditi prisutnima i praktične primere, specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik će biti naročito kvalitetna. Naime, tokom praćenja ove edukacije će prisutni biti u prilici da lično vide kako bi trebalo jedan trgovinski ugovor da izgleda, a da bi on bio pravilan. Sve to će uticati i na smanjenje rizika, odnosno na izbegavanje onih situacija, koje mogu itekako da ugroze poslovni proces.

Korak po korak kroz pripremu trgovinskog ugovora će proći svaki polaznik ove edukacije. Naravno da će imati pravo prisutni i da postavljaju pitanja profesoru, a nakon obrađene tematike, jer će im tako biti mnogo lakše da shvate o čemu treba da vode računa prilikom kreiranja takvih ugovora.

Prisutni će biti upoznati i sa aspektima brojnih zakona, kojima se reguliše ova oblast. A biće reči i o takozvanoj trgovačkoj klauzuli, dok će profesori govoriti i o svom iskustvu iz te oblasti.

Koji sve rizici postoje i kako oni mogu biti utvrđeni je svakako vrlo važna tema kojom će se takođe stručni kurs i obuka - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik baviti. A nakon što predstave različite vrste rizika, predavači će objasniti prisutnima i kako bi trebalo da ih prepoznaju u praksi.

Posle toga će prisutni dobiti i jasne smernice o tome kako bi konkretne tipove rizika trebalo da izbegnu.

Kada neko pravno lice može biti oslobođeno od odgovornosti, te koji je odgovor dužnika u skladu sa odredbama ugovora će svaki polaznik ove specijalističke obuke da sazna.

A programom je predviđeno da budu predstavljeni i trgovinski ugovori u privredi, te da predavači detaljno govore o pojmu odgovornosti i vrstama u konkretnim ugovorima. Svakako će fokus biti stavljen na sve to vezano za ugovor o prodaji i ugovor o prevozu, odnosno ugovor o privrednim uslugama i mnoge druge.

Ukoliko vlasnik nekog preduzeća bude zahtevao da prethodno određeni broj njegovih zaposlenih pohađa ovu edukaciju, on može i zahtevati od profesora da uskladi odabir primera sa oblašću, u kojoj konkretna firma posluje. Podrazumeva se da će profesor da se potrudi sve to maksimalno da ispoštuje, a kako bi zaposlenima u konkretnom preduzeću pohađanje ove obuke bilo maksimalno olakšano.

Na kom mestu će biti održan specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik i u kojim terminima?

Bitno je da se prilikom prijavljivanja, to jest kada budu izvršili zvaničan upis, svi kandidati opredele između toga kako će pohađati specijalizovani seminar - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik.

U principu je stvar vrlo jednostavna, zato što Obrazovni centar Akademije Oxford njima nudi mogućnost da izaberu između praćenja nastave u grupi, samostalno ili u paru, te online ili na klasičan način. A onog trenutka kada se budu između svih ponuđenih opcija opredelili, kandidati će dobiti i jasne smernice o tome i u kojim terminima će časovi da budu organizovani i u skladu sa kakvom bi to trebalo da bude dinamikom.

Da bi oni mogli da pohađaju grupni tip edukacije, odnosno da bi uopšte u konkretnoj poslovnici navedene institucije nastava mogla da bude na taj način organizovana, neophodno je da grupa od četvoro ljudi minimum prvo bude formirana. A taj uslov je naveden od strane organizatora kao jedini za početak nastave u grupi, te je predviđeno da osmoro kandidata najviše imaju pravo tada predavanja da pohađaju, jer će tako biti održan visok kvalitet edukacije tog tipa. S obzirom na to da organizator, odnosno ovlašćeni koordinator za nastavu odlučuje o načinu organizacije časova na taj način, svi kandidati imaju dužnost da se predviđenih pravila u potpunosti pridržavaju. Jednostavno rečeno, onog trenutka kada bude bila kreirana grupa od najmanjeg broja članova u konkretnoj poslovnici, ovlašćeno lice će definisati kako datum početka grupne obuke, isto tako i termine u kojima će časovi biti održani. Podrazumeva se da je on u obavezi da definiše i dinamiku po kojoj će predavanja da budu organizovana, odnosno da utvrdi tačan raspored časova. Još jednom naglašavamo da sve ono što koordinator bude odredio nije podložno promenama.

U zvaničnoj ponudi ove specijalizovane institucije se nalazi i poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik. Radi se o edukaciji koju treba dvoje kandidata u isto vreme da pohađaju. Upravo će njih dvoje da se sa nadležnim licima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, a primarno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i stručnjakom, koji poluindividualni tip obuke treba da vodi, usaglase oko načina organizacije časova. Naime, potrebno je da preciziraju i njihov raspored i termine održavanja, te da odrede kog datuma će poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik bez ključnih reči da počne.

Gotovo da se potpuno isti princip primenjuje kada kandidat odluči da časove pohađa potpuno samostalno. A u skladu sa pravilnikom navedene institucije će se tada polaznik direktno sa ovlašćenim koordinatorom samog predstavništva u kome se prijavljuju i upisuje, kao i sa profesorom dogovoriti oko svih detalja koji se tiču organizacije individualnog stipa obuke.

Za sva tri tipa edukacije koji su u ponudi je predviđeno da kandidati biraju da li če nastavu pohađati na klasičan način ili će to radije učiniti online, odnosno preko namenskog računarskog programa.

Njihova je obaveza da budu lično prisutni u samoj poslovnici koju izaberu, a ako se odluče za klasičan princip računa predavanja.

Samostalno svaki polaznik može izabrati lokaciju sa koje želi da pohađa ovaj seminar, uzevši u obzir da to čini preko sopstvenog kompjutera. Upravo taj program on treba i da neposredno pre početka instalira u skladu sa pravilima i to sasvim samostalno. Istakli bismo da sam postupak instalacije ne spada u naročito zahtevne, te da se upravo iz tog razloga i navodi da bi polaznik trebalo samostalno kroz taj postupak da prođe. A ako iz nekog razloga bude imao bilo kakvih poteškoća, može se obratiti nadležnima u IT sektoru odabranog predstavništva institucijE organizatora, kako bi dobio jasne smernice o rešavanju tog problema. Bitno je da stabilna konekcija sa internetom postoji u apsolutno bilo kom prostoru, u okviru koga kandidat ima nameru da boravi dok pohađa predavanja preko računara. Sve to se zahteva da ne bi dolazilo do ometanja kvaliteta edukacije tog tipa.

Očekuje se i da nadležni u određenim kompanijama iznesu zahtev da bude organizovana edukacija za određeni broj njihovih zaposlenih, zato što pomenuta institucija nudi mogućnosti da ovaj kurs bude organizovan u vidu korporativnog. Bitno je da se upravo oni tada usaglase sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora oko svih detalja. Najpre moraju da preciziraju kog datuma će početi korporativna obuka, a potom i u kojim će terminima tačno određeni broj radnika predavanja da pohađaju. Isto tako je važno da se usaglase i oko dinamike, odnosno rasporeda sprovođenja časova, kao i oko mesta na kome će edukacija tog tipa biti organizovana. Naime, radi se o tome da pomenuta institucija nudi mogućnosti sprovođenja edukacije za zaposlene na njihovom radnom mestu, ali samo ako u tom preduzeću postoje adekvatni uslovi. Takođe se podrazumeva da će nadležno lice konkretne firme dobiti sve neophodne informacije o tome šta sam prostor mora sadržati da bi nastava mogla u njemu da bude organizovana.

Koliko će stručni seminar - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik ukupno da traje?

Kako je u nastavnom programu 18 časova, to o njihovom rasporedu u slučaju da se organizuje grupni kurs i obuka - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik odluku donosi isključivo organizator.

Upravo iz tog razloga i jeste istaknuto da u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford grupni tip edukacije traje mesec dana.

Međutim, s obzirom da se radi o takvom načinu organizacije, naknadno je predviđeno da polaznici dobiju formacije o tačnim terminima u kojima će časovi da budu organizovani, te o njihovom rasporedu. Stvar je u tome da koordinator za nastavu tog predstavništva pomenute institucije definiše sve naknadno, odnosno pošto grupa od četiri kandidata minimum tu bude bila formirana, jer je to navedeno kao osnovni zahtev za početak takvog tipa nastave.

Fizička lica mogu odabrati da časove pohađaju samostalno ili u paru, odnosno kroz individualnu ili poluindividualnu nastavu. A trajanje tada definišu upravo oni sa nadležnim licima u konkretnoj poslovnici, odnosno sa predavačima koji će taj tip edukacije da vode i sa kordinatorom za nastavu. Inače se oni dogovaraju i o datumu početka kako poluindividualne obuke, tako isto i individualne, kao i o terminima u kojima će časovi da budu organizovani.

S obzirom na to da se može održati i korporativna obuka i kurs - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik, tu je predviđeno da nadležno lice zainteresovanog preduzeća definiše raspored časova sa osobom koja je u konkretnoj poslovnici institucije organizatora baš za i ovlašćena. Tako će oni zajedno precizirati i trajanje korporativnog tipa nastave, ali i dinamiku prema koji će časovi da budu organizovani za zaposlene, kao i termine i mesto na kome će taj tip kursa da bude održan. Zato i naglašavamo da će radnici naknadno na propisani način u svemu tome da budu obavešteni.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje