Kurs i obuka - Saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti

Sasvim je jasno iz naziva ove edukacije da tematika kojom se bavi može da bude posebno interesantna svima, koji imaju želju da kvalitet svog poslovanja podignu na viši nivo, te da tako poboljšaju i finansijsku situaciju. Bitno je da svi koje interesuje stručni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti znaju da nastavu može svako ko želi da pohađa. Zapravo se radi o tome da organizator nije precizno naveo nijedan uslov ili zahtev, koji bi možda polaznici morali da ispune, a primarno vezano za prethodno znanje.

A jedino što jeste obaveza svakog fizičkog lica, koje je zainteresovano za praćenje nastave jeste da izvrši prijavu u skladu sa pravilima institucije organizatora. Svakako je dozvoljeno da prijava bude izvršena bilo kog radnog dana, odnosno u toku radnog vremena konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i to u bilo kom gradu. Od podataka kandidat mora prvo da navede svoje ime i prezime, a potom i datum rođenja, te se podrazumeva da će ostaviti i informacije za kontakt, to jest broj telefona.

Zaposleni u konkretnom predstavništvu navedene institucije će kontaktirati naknadno svakog prijavljenog i informisati ga o upisu.


Sve podatke za prijavu kandidat može poslati elektronski, odnosno na zvaničnu mejl adresu ili može doći lično u izabranu poslovnicu, odnosno može i da ih izdiktira putem telefona zaposlenima.

Njegova je obaveza i da ispoštuje pravilo vezano za zvaničan upis, te da dođe lično u odabrano predstavništvo, jer se isključivo uz prisustvo kandidata upis izvršava. A prethodno će dobiti sve neophodne informacije o dokumentima, koja će imati obavezu da tom prilikom donese.

Moramo napomenuti i to da ova institucija u ponudi ima i korporativni seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti. U pitanju je edukacija koja je specifična u tom smislu, što isključivo određeni broj zaposlenih nekog preduzeća nastavu tada prate. Bitno je da se upravo nadležno lice te kompanije, a bez obzira da li je vlasnik ili direktor, dogovori oko načina organizacije časova direktno sa osobom, koja je u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora za te poslove ovlašćena. Oni će precizirati prvo kog datuma počinje korporativna obuka, a potom i kojim tempom će nastavni fond da bude u tom slučaju održan, te u kojim terminima će kandidati časove da prate. Obavezni su i da preciziraju na kojoj lokaciji će nastava za zaposlene biti organizovana. Da ne bude zabune, postoji mogućnost organizacije nastave u poslovnicama pomenute institucije, kao i za fizička lica, ali i u okviru dotične firme. Međutim, neophodno je da prostor bude adekvatno opremljen, kako bi nastava mogla na visokom nivou da bude sprovedena u skladu sa pravilima. A podrazumeva se da će nadležno lice te kompanije detaljno i na vreme da bude informisano o tome, na koji način bi trebalo prostor da bude opremljen, a da bi edukacija za zaposlene mogla u njemu da bude održana.

TESTOVI


Da se vratimo na fizička lica, te da napomenemo da oni mogu izabrati časove da pohađaju u okviru grupne nastave, zatim individualne ili poluindividualne. Takođe, moramo napomenuti i to da se oba tipa edukacije organizuju i na uobičajeni način i preko interneta, što znači da svaki pojedinačni polaznik ima dosta mogućnosti na raspolaganju.

Poluindividualna nastava je ona, koju treba dvoje kandidata u isto vreme da pohađaju. Pravilnikom navedene institucije je predviđeno da će se oni zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, kao i sa stručnjakom koji će poluindividualnu edukaciju da vodi dogovoriti oko načina organizacije časova. U principu, oni će najpre da se usaglase oko datuma početka poluindividualne obuke, a potom će precizirati i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana i na koji način će predviđeni nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen.

Kada je u pitanju individualna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti, važe potpuno ista pravila kao i kod nastave u paru. Naravno da je jedina razlika vezana za broj polaznika, pa će tada jedan kandidat da se sa nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije dogovori oko svih detalja.

U principu je najstrožiji način organizacije grupne nastave, jer u tom slučaju apsolutno sve vezano za sprovođenje časova određuje koordinator za nastavu u okviru jedne od poslovnica. A u jednoj grupi nastavu prate od četvoro kandidata najmanje, pa do njih osmoro najviše. Baš zato što je određeno tačno koliko ljudi treba časove da pohađaju, zahteva se da najpre četvoro njih prijavu zvanično izvrše. Tek posle toga koordinator za nastavu ima pravo da odluči kako o datumu početka grupne edukacije, tako isto i o rasporedu časova, ali i o terminima u kojima će oni biti održani. Izuzetno je značajno naglasiti i to da ne postoji mogućnost vršenja izmena, a ako to bilo koji polaznik bude zahtevao, pa će svakako to dodatno njima biti napomenuto.

Za svaki pomenuti tip edukacije važi pravilo da kandidat može časove pohađati online ili u jednoj od poslovnica pomenute institucije.

Uopšteno govoreći, klasičan vid edukacije podrazumeva praćenje predavanja u specijalno opremljenom prostoru, koji se nalazi u okviru predstavništva institucije organizatora u svakom gradu naše zemlje.

A u slučaju da se neko opredeli za drugu opciju koja je u ponudi, to znači da on samostalno bira gde će boraviti dok prati predavanja. Ipak, postoji ograničenje u smislu da u konkretnom prostoru mora postojati stabilna veza sa internetom, jer je vrlo važno da online nastava bude sprovedena prema pravilima i na visokom nivou. Bitno je i da pravilno instalira softver svaki kandidat u tom slučaju, te svakako da poseduje lični kompjuter. Ističemo da proces instalacije programa nije nimalo zahtevan, pa je iz tog razloga i očekivano da svaki kandidat samostalno njegovu instalaciju izvrši. A ako se slučajno ne bude snašao dobro, na raspolaganju će mu biti članovi IT odeljenja svake poslovnice pomenute institucije. Ne samo da se njima može obratiti kada naiđe na neki problem u toku instalacije programa, već ih može kontaktirati kad god je potrebno da reši neki problem, koji će možda nastati dok prati predavanja preko računara.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti?

Kada poslovne aktivnosti stagniraju, slobodno možemo reći da stagnira i pojedinac u tom kolektivu, ali i celokupna kompanija. Baš zato će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti pomoći osobama, kod kojih je došlo do te pojave, jer će im omogućiti da dobiju informacije o tome šta je potrebno da preduzmu da bi bio poboljšan kvalitet poslovanja u konkretnom slučaju.

Prvo što će saznati polaznici ove edukacije jeste zbog čega u većini slučajeva dolazi do smanjenja kvaliteta poslovnih aktivnosti. Kako se loša organizacija odražava na poslovanje će, takođe saznati prisutni, a biće reči i o tome šta se dešava kada jedan član kolektiva svoj posao ne obavlja kako treba, odnosno kada to ne čini ceo jedan sektor.

Podrazumeva se da će profesori objasniti prisutnima i kako da bolje organizuju poslovni proces u svom preduzeću, da bi zaista moglo da se oseti i poboljšanje na globalnom nivou.

Ipak, predavači će objasniti i da ne može kompanija da bude uspešna, a ako svaki čovek u timu ne daje svoj maksimum.

Zato je potrebno izvršiti reorganizaciju u određenoj firmi, ako je došlo do slabljenja kvaliteta poslovnih aktivnosti na ličnom ili opštem nivou. Saznaće polaznici i na koji način da utvrde ko ne obavlja svoj posao kako treba i kako da mu pomognu da to nastavi i dalje da čini, odnosno da poboljša kvalitet svog poslovanja, jer će se sve to odraziti i na poslovanje kompanije u celosti.

Upravo iz tog razloga i jeste važno da nadležni u određenim sektorima prvo grupišu poslove, a zatim ih i usklade u jedan sistem, koji će biti jedinstven. Kako je naročito važno da budu pravilno raspoređeni zadaci na članove tima, to je predviđeno da stručni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti u tom segmentu ponudi adekvatne primere iz prakse. Tako će polaznici videti na koji način se može poboljšati efikasnosti pojedinca i celokupne organizacije na vrlo jednostavan način.

Kako se formira organizaciona struktura kompanije i o čemu treba posebno voditi računa je, svakako tema koje će isto tako da bude tokom ove specijalizovane edukacije obrađena.

Podrazumeva se da će predavači polaznicima predstaviti i savremene alate, odnosno tehnike, koje bi oni trebalo da primene u praksi, a ako zaista žele da kvalitet poslovnih aktivnosti podignu na viši nivo.

Bitno je i da budu pažljivo definisani ciljevi, a u skladu sa time i kreirana strategijska politika, odnosno poslovna aktivnost određene kompanije. Razume se da će profesori prikazati primere preduzeća sa dobro osmišljenom strategijom poslovanja i primere kompanija koje to nisu učinile kako je potrebno, pa su vremenom i propale.

Uz sve navedeno, ova edukacija će omogućiti polaznicima da se upoznaju i sa pojmom takozvane razvojne politike i njenim osnovnim karakteristikama. Saznaće pored ostalog prisutni i kako se pravilno formirana razvojna politika odražava na kvalitet poslovanja u celini, odnosno kako na taj način mogu poslovne aktivnosti da budu maksimalno poboljšane.

Prema primerima koje će predavači predstaviti će kandidati biti u prilici da razumeju bolje tematiku ove edukacije. A očekuje se da svako ko pohađa stručni seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti stečena znanja može potpuno samostalno da implementira i u poslovanje svog preduzeća, odnosno u svoje lično poslovanje.

Ko god bude imao pitanja u vezi sa temama kojima se bavi ova specijalizovana obuka, ima pravo i da ih postavi profesoru ili na kraju svakog predavanja ili u toku završnog.

U kojim terminima i gde se održava seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti?

Kako uvek nastoji da sve zahteve polaznika maksimalno ispoštuje, to se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi poluindividualna, grupna i individualna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti.

Samim tim će svaki kandidat da odabere potpuno samostalno na koji način želi predavanja da pohađa. Upravo iz tog razloga ne može biti navedeno prethodno u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, jer to zavisi od tipa edukacije koji bude odlučio da prati.

U suštini se sve to isto odnosi i na mesto održavanja nastave, zato što svaki kandidat bira da li će časove pohađati na uobičajen način, odnosno u okviru predstavništva pomenute institucije ili će, ipak to da učini onlajn, a sa bilo koje lokacije.

Inače se u ponudi nalazi i korporativni seminar, a u kom slučaju časove pohađaju zaposleni u okviru određenog preduzeća. Napominjemo da je vrlo fleksibilan princip organizacije nastave za zaposlene, te da se prilagođava zahtevima polaznika. Jednostavnije rečeno, dozvoljeno je vlasniku zainteresovane kompanije, odnosno njenom zvanično ovlašćenog predstavniku najpre da sve zahteve vezano za organizaciju časova za radnike iznese nadležnoj osobi u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije. Upravo će se oni dogovoriti o tome na koji način će predavanja u tom slučaju da budu organizovana. A to znači da će precizirati ne samo termine održavanja časova i njihov raspored, nego isto tako i datum početka korporativne obuke. Postoji mogućnost i da direktno u kompaniji bude organizovana nastava, ali isključivo ukoliko vlasnik tog preduzeća obezbedi sve zakonom propisane uslove za rad. Iz tog razloga i naglašavamo da će svako od njih biti precizno informisan na vreme o tome kako bi trebalo da izgleda prostor, u kome će časovi biti organizovani i šta bi sve trebalo da poseduje od opreme.

Bitno je da svako fizičko lice zna da se u ponudi ove institucije nalazi nekoliko tipova edukacija, a kako bi prilikom upisa odabrao da li mu više odgovara klasični ili online kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti, odnosno da li će časove pohađati sa grupom polaznika, samostalno ili u društvu još jedne osobe, a kada se organizuje takozvana poluindividualnu nastava.

U apsolutno svakoj od preko 20 poslovnica pomenute institucije se časovi organizuju na klasičan način. A podrazumeva se da mora lično nastavi da prisustvuje svaki kandidat, s tim da će svakako informacije o terminima on dobiti blagovremeno.

Samim tim što nastavu pohađa online, svako ko se za tu opciju opredeli, ima apsolutno pravo i da izabere gde će boraviti dok prati časove. Međutim, izuzetno je značajno da izabere prostor, u kome postoji odlična veza sa internetom. Bitno je da nastava bude na visokom nivou organizovana, apsolutno kao i kada časove kandidat pohađa u poslovnicama pomenute institucije. Trebalo bi da on neposredno pre samog početka izabranog tipa edukacije, samostalno instalira specijalni program na taj uređaj. A u tome mu mogu pomoći i stručnjaci, koji su u okviru IT odeljenja u bilo kojoj poslovnici zaposleni. Naravno da su oni na raspolaganju i kandidatima, koji budu pratili nastavu online, a eventualno naiđu na neku poteškoće u tom prilikom.

Predviđeno je pravilnikom institucije organizacije da i online i klasična edukacija mogu biti praćene od strane samo jednog polaznika, zatim od strane dvoje njih u isto vreme i od grupe kandidata.

Inače, kada je u pitanju grupni seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti, to podrazumeva da časovima prisustvuje maksimalno osmoro ljudi, s tim da je predviđeno minimum četvoro njih predavanja da pohađaju u tom slučaju. Grupa od najmanjeg broja kandidata mora biti formirana da bi edukacija uopšte mogla da bude organizovana na taj način, a to će naravno biti predočeno svakome ko bude izvršio prijavu. Ističemo da koordinator za nastavu određene poslovnice isključivo tada ima pravo da odluči o načinu organizacije časova. Pored toga što će precizirati datum početka grupnr edukacije, a nedugo nakon formiranje grupa od minimalnog broja članova, on će odlučiti i o tome u kojim terminima će časovi biti organizovani, ali i na koji način bi trebalo da bude raspoređen predviđeni nastavnih fond. S obzirom na to da je u pitanju vrlo rigorozan princip organizacije, to se ne dozvoljavaju izmene po zahtevu prijavljenih.

Potrebno je naglasiti i to da postoji mogućnost specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti da bude organizovan i za samo jednog kandidata, a u kom slučaju se sprovodi individualni tip edukacije. Bitno je napomenuti da su u pitanju vrlo fleksibilna pravila organizacije, tako da taj kandidat definiše samostalno sa nadležnima na koji način će predavanja da budu organizovana. Jednostavnije govoreći, on će sa nadležnim koordinatorom za nastavu u poslovnici, u okviru koje je prijavu izvršio, kao i sa stručnjakom, koji bi trebalo individualnu obuku da vodi, definisati i termine održavanja časova i dinamiku njihovog sprovođenja, kao i datum početka nastave.

Mada se razlikuje broj polaznika, poluindividualna nastava se organizuje na potpuno isti način kao i ona, koju treba da pohađa samo jedan kandidat. A u suštini je jedino bitno da se dvoje polaznika u tom slučaju direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, ali i sa nadležnim profesorom dogovore oko svih detalja, odnosno oko toga na koji način će časovi u tom slučaju da budu organizovani.

Koliko će ukupno specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti da traje?

Sa ukupno 12 časova nastavnog fonda, koliko ih se nalazi u programu, predviđeno je da grupni seminar - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti traje 3 sedmice. Kandidati bi trebalo da znaju i to da se ove informacije isključivo odnose na grupni tip edukacije, te da važe za apsolutno svaku poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Ipak, podatke o rasporedu časova i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana, pa čak i o datumu početka će svaki prijavljeni kasnije da dobije. Zapravo će se to dogoditi onog momenta, kada koordinator za nastavu konkretne poslovnice pomenute institucije bude formirao grupu, odnosno nakon što četiri osobe minimum budu prijavu izvršile.

A s obzirom na to da postoji mogućnost praćenja nastave u paru ili samostalno, to njihovo trajanje definiše praktično govoreći polaznik. Zapravo će se o rasporedu časova u tom slučaju kandidati dogovarati direktno kako sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj se prijavio, tako isto i sa predavačem. U suštini, zato i nije moguće prethodno navesti koliko će ukupno trajati poluindividualni ili individualni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti, jer isključivo sve zavisi od njihovog dogovora.

A kada je potrebno da bude organizovan korporativni seminar, primenjuju se potpuno ista pravila kao i kod nastave za jednog, odnosno dvoje kandidata, a kada su u pitanju fizička lica. Ističemo da zato zapravo i nije moguće reći koliko će korporativni tip edukacije da traje, pošto i to zavisi od dogovora koji će imati ovlašćeno lice bilo kog predstavništva institucije organizatora i ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje