Kurs i obuka - Saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju

Svim pojedincima koji žele da unaprede poslovanje ili kompanije u kojoj su zaposleni ili svoje lično, a prvenstveno na internetu, odnosno online, je u osnovi i namenjen stručni seminar - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju. Inače ne postoji ništa što oni moraju znati u vezi sa konkretnom tematikom, izuzev što se očekuje da svaki kandidat bude aktivan korisnik interneta, te da ima želju da se na najbolji mogući način upozna sa tematikom ove stručne obuke.

Nastava se organizuje tokom cele godine kako za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, tako isto i za zaposlene u firmama.

Moramo odmah napomenuti da je korporativni tip edukacije specifičan baš zato što nastavu u tom slučaju treba tačno određeni broj zaposlenih u neka kompaniji da pohađaju. S obzirom na to da je precizno definisana ciljna grupa polaznika, to upravo vlasnici ili direktori zainteresovanih preduzeća imaju obavezu da iznesu sve zahteve nadležnima u okviru jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Princip organizacije nastave u tom slučaju je vrlo jednostavan, jer je neophodno da se oni usaglase oko svega što je vezano za sprovođenje časova. Naime, odlučiće zajedno najpre o tome kog datuma će korporativni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju da počne. Potom će precizirati u kojim terminima bi trebalo predavanja za tu grupu zaposlenih da budu organizovana i u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. A ono što je naročito važno jeste napomenuti da korporativni tip nastave može da bude održan i u samoj kompaniji, u kojoj su zaposleni polaznici. Bitno je da konkretni prostor bude opremljen uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora. Svakako da će nadležni u okviru odabranog predstavništva informisati detaljno nadležne u zainteresovanoj kompaniji o tome kako je neophodno da prostor bude opremljen, da bi bila dozvoljena promena lokacije održavanja časova.


A kada fizičko lice želi da pohađa ovo edukaciju, ona može biti organizovana kako u formi poluindividualne i individualne nastave, tako isto i u okviru grupne. Pravilnikom konkretne institucije je predviđeno da svaki tip edukacije od pomenutih može biti organizovan i prema klasičnom principu i online, što znači da svaki kandidat treba da odabere između svih tih mogućnosti koje su u ponudi.

Baš u momentu zvaničnog upisa svako od njih mora da navede gde će pohađati nastavu i na koji način, jer će u skladu sa time i da dobije jasne smernice ne samo o datumu početka, nego i o dinamici održavanja časova, kao i o tome kog datuma će početi specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju.

A pre nego što bude pristupio upisu, svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da izvrši prijavu prema pravilima konkretne obrazovne institucije. U suštini to znači da je neophodno osnovne informacije o sebi da dostavi nadležnima i to ili elektronski, to jest na mejl adresu ili putem telefona određene poslovnice. Isto tako je dostupna i mogućnost da zainteresovano lice osnovne podatke o sebi izdiktira zaposlenima direktno u prostorijama odabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Zahteva se da izuzev imena i prezimena, svaki pojedinačni kandidat navede i informacije o datumu svog rođenja, te obavezno i broj telefona.

TESTOVI


Pošto bude izvršio prijavu u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije, svaki kandidat je u obavezi da bude lično prisutan onog momenta, kada bude bio organizovan zvanični upis. Tada će morati da dostavi i relevantna dokumenta, a kako bi upis u skladu sa pravilima mogao da bude izvršen.

Sama činjenica da ova obrazovna institucija nudi sve navedene opcije je vrlo važna, zato što svaki prijavljeni kandidat ima obavezu da se odluči između njih. A zapravo će on odlučiti gde će nastavu da pohađa, ali će precizirati i na koji način mu odgovara da prati specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju.

A svako od njih ko se odluči za varijantu da nastavu pohađa onlajn, svakako mora u tom slučaju lični kompjuter da koristi. Podrazumeva se da odgovarajuće karakteristike taj računar mora imati, a kako bi bila ispoštovana pravila institucije organizatora i da bi edukacija na propisan način bila organizovana i u tom slučaju. Inače se tom prilikom časovi sprovode preko namenskog programa, a upravo njega će biti u obavezi svaki pojedinačni kandidat lično i samostalno da instalira. Mada je u pitanju prilično jednostavan postupak, u određenim slučajevima se može javiti neka poteškoća, kako tada, tako isto i dok nastava online bude organizovana. A tada polaznici imaju apsolutno pravo da kontaktiraju zaposlene u IT odeljenju konkretnog predstavništva pomenute institucije. Upravo ti će stručnjaci pomoći svakome od njih da reši bilo koju poteškoću u najkraćem mogućem roku, a kako bi bio u mogućnosti bez ikakvih poteškoća nastavu na taj način da pohađa. Posebno je važno da budu informisani svi, koji se za tu opciju odluče, da moraju boraviti u prostoru, u kome postoji stabilna internet konekcija, sve vreme dok pohađaju časove. Prednost je u tome što oni lokaciju mogu menjati, sve dok je veza sa internetom adekvatna.

Osim mogućnosti da nastavu pohađaju onlajn, kandidatima ja na raspolaganju i ona, koja podrazumeva organizaciju nastave na klasičan način. A kada je u pitanju takav tip edukacije, pravila organizacije su vrlo jednostavna. Zapravo će časovi biti održani u prostorijama one poslovnice konkretne obrazovne institucije, koju polaznik pre toga odabere i u njoj izvrši prijavu i upiše se.

Još preostaje svakom pojedinačnom kandidatu da odluči i da li će klasičnu, odnosno online nastavu da pohađa u formi poluindividualne ili mu više odgovara varijanta da to učini samostalno ili u grupi, jer su i te dve opcije u ponudi. Dakle, svaki polaznik ima obavezu da odluči da li će predavanja pohađati u formi grupne, poluindividualne ili individualne nastave, nakon čega će precizno da bude informisan ne samo o datumu početka, nego i o svemu ostalom što je vezano za sprovođenje predavanja.

Uopšteno govoreći se najstrožija pravila primenjuju kada se organizuje specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju za grupu kandidata. Nastavi tada treba da prisustvuje između četvoro i osmoro ljudi, a isključivo koordinator jedne od poslovnica odlučuje o načinu organizacije časova. A ono što je naročito važno u tom slučaju jeste da grupa od najmanje 4 kandidata mora biti oformljena u tom predstavništvu, jer jedino nakon ispunjenja tog uslova nastava na taj način može da bude organizovana. Inače će to sve biti naravno napomenuto prijavljenima, kako ne bi bili zbunjeni što edukacija tog tipa ne počinje nakon što se oni zvanično prijave. Važno je napomenuti i to da upravo koordinator za nastavu odlučuje o datumu početka grupne obuke, kao i o terminima i o dinamici sprovođenja časova. Baš sve što koordinator za nastavu bude precizir o nije podložno promenama, tako da će svaki član te grupe biti u obavezi da se konkretnih smernica u potpunosti pridržava. Bude li se desilo da neko od polaznika zahteva izmenu bilo datuma početka edukacije, bilo termina održavanja predavanja ili dinamike, to neće biti uzeto u obzir, pošto pravila konkretne institucije ne dozvoljavaju promene po zahtevu pojedinačnih polaznika u ovom slučaju.

Ako neko ne može da se uklopi u tako strog princip organizacije nastave, uvek ima opciju da se opredeli za praćenje predavanja samostalno ili u paru, to jest u okviru individualne ili poluindividualne edukacije. Isti se princip organizacije u oba slučaja primenjuje, a jedina razlika je vezana za broj osoba, koje treba da pohađaju predavanja, s obzirom na to da je individualna nastava namenjena jednom kandidatu, a da dvoje njih treba da pristupe poluindividualnoj edukaciji, koja je inače poznata i pod nazivom nastava u paru. Svakako će se ili dvoje kandidata ili samo jedan tom prilikom dogovarati sa predstavnicima institucije organizatora, odnosno sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu o tome na koji način će časovi da budu održani. A u suštini je princip organizacije vrlo jednostavan, zato što oni zajedno preciziraju i datum početka nastave u paru, odnosno individualne, ali i u kojem će terminima časovi da budu u konkretnom slučaju organizovani. Kako je pravilnikom institucije organizatora predviđeno da oni treba zajedno da definišu i kojim tempom će definisani broj časova da bude organizovan, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom, to podrazumeva da će oni precizirati i koliko bi trebalo jedan ili drugi tip nastave da traje.

Nastavni program specijalizovanog seminara - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju

Uopšteno sa osnovnim načelima komunikacije u stvarnom svetu, ali i online će da bude upoznat svako ko bude odlučio da pohađa ovu edukaciju i to u toku uvodnog predavanja. Pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da stručni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju posle toga bude usmeren isključivo na predstavljanje komunikacije u poslovnom svetu, koja se odvija putem savremenih sredstava.

Saznaće polaznici i koje su prednosti online komunikacije, te koje sve mogućnosti ona nudi u vezi sa poboljšanjem kvaliteta poslovanja.

Pored toga što je važno da određena firma ima svoju web prezentaciju, odnosno sajt, za komunikaciju sa potencijalnim klijentima, to jest kupcima određenog proizvoda ili korisnicima neke usluge je važno i da ta kompanija bude prisutna na društvenim mrežama. Međutim, nije dovoljno samo da ima otvoren profil na nekoj od najpoznatijih društvenih mreža, kao što su LinkedIn, Instagram ili Facebook, već je i vrlo važno da ostvaruje interakciju sa pratiocima tih profila. Upravo na to će biti fokusirana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju, te će kroz primere predavači objasniti polaznicima i kako bi trebalo da funkcioniše komunikacija u tom slučaju.

Naravno da marketinška poruka mora da bude predstavljena na najbolji mogući način, tako da će profesori objasniti polaznicima ove specijalizovane edukacije i prema kom principu bi ona trebalo da bude kreirana. Biće tom prilikom predstavljene i različite tehnike, odnosno postupci, koji se primenjuju prilikom kreiranja marketinških poruka.

Funkcionisanje različitih društvenih mreža je donekle specifično, tako da će profesori maksimalno da se potrude svakom pojedinačnom polazniku da predstave kako koja funkcioniše. Naravno da će im ukazati i na prednosti korišćenja svake od njih, ali i na određene mane.

Naučiće prisutni i kako bi trebalo da analiziraju psihološki profil pratilaca Facebook stranice ili Instagram, odnosno profila na društvenoj mreži LinkedIn. A onda će na osnovu rezultata te analize naučiti svako, ko pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju i na koji način bi trebalo da bude kreirana marketinška kampanja, kako bi postigla maksimalan učinak.

Prema kom principu bi trebalo da bude kreiran sadržaj za određeni profil na nekoj društvenoj mreži je vrlo važno tema, koju će naročito detaljno predavači da predstave polaznicima. Dobiće prisutni informacije i o tome kako to utiče na poboljšanje kvaliteta poslovnog procesa određene kompanije.

A osim već pomenutih mreža, biće govora i o tome kako bi trebalo određena firma da bude prezentovana u okviru YouTube kanala i da li je dobro da ima otvoren nalog na Twiter - u ili ne.

Podrazumeva se da će svako koga interesuje stručni seminar biti u prilici da nauči i kako bi trebalo da bude uređen web sajt konkretnog preduzeća, a profesori će ukratko polaznicima objasniti i osnovna pravila SEO (Search Engine Optimisation).

Biće detaljno objašnjeno prisutnima i kako bi trebalo da izgleda jedna kvalitetna internet prezentacija, te koja su osnovna pravila pravopisa na internetu. Zatim će predavači govoriti o komunikaciji elektronskim putem sa potencijalnim korisnicima određene usluge ili kupcima nekog proizvoda, a bez obzira da li se ona odvija na nekoj od društvenih mreža ili preko mejla.

Naravno da postoje i takozvane krizne situacije, kada je vrlo važno da nadležni njima na najbolji mogući način upravljaju. Baš time će se baviti specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju u završnom delu, a kojom prilikom će dobiti sve neophodne informacije polaznici o tome šta se smatra kriznom situacijom i kako bi trebalo ona na najbolji mogući način da bude razrešena, a u korist i određene kompanije i klijenta.

Posebno bi trebalo naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može prilagoditi i zaposlenima u firmama, kada će biti takozvani korporativni kurs organizovan. Tada mogu i primeri iz prakse i zadaci, koje je predviđeno polaznici da izvršavaju, da budu prilagođeni sferi poslovanja konkretne kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Pretpostavlja se da će oni na taj način lakše prihvatiti znanja, koja su predviđena programom ove edukacije. Ali naravno neophodno je da se direktno sa profesorom dogovore nadležni u toj firmi oko svih potrebnih detalja u konkretnom slučaju.

Napominjemo da bilo koje pitanje polaznik da ima, imaće pravo i da ga postavi profesoru primarno u toku završnog predavanja, mada na kraju svakog časa imaju kandidati takođe pravo i da pitaju ono što im ne bude u potpunosti bilo jasno.

Kada i na kom mestu je predviđeno da bude održan stručni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju?

Očekuje se da u trenutku zvaničnog upisa svaki pojedinačni polaznik odluči i to navede nadležnima u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako će da pohađa nastavu i gde.

U suštini, on mora znati da se specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju može organizovati onlajn i u skladu sa klasičnim principom, a da i jedan i drugi tip nastave mogu biti održani i za grupu polaznika, te samo za jednu osobu i za dvoje njih u isto vreme. Da budemo precizni, u ponudi je online i klasična individualna, poluindividualna i grupna nastava.

Ne samo da je različit broj polaznika predviđen za svaki tip edukacije, nego se razlikuju i pravila u vezi sa organizacijom nastave.

Kada je u pitanju grupni tip edukacije, pravilnikom pomenute institucije je definisano da u jednoj grupi treba da bude prisutno od najmanje četvoro, pa do najviše osmoro polaznika. Isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu konkretne poslovnice će u tom slučaju biti u obavezi da definiše na koji način će da budu organizovani časovi za grupu polaznika. Stvar je u tome da grupni seminar - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju ne može da bude organizovan u svakoj poslovnici, jer se zahteva da bude ispunjen osnovni uslov za početak, a koji se odnosi na prijavljivanje minimum 4 osobe u tom predstavništvu navedene obrazovne institucije. Potrebno je, dakle da grupa od najmanje četiri kandidata bude u konkretnoj poslovnici oformljena, da bi bio ispunjen osnovni zahtev za organizaciju takve vrste obuke. Tada će koordinator za nastavu definisati tačan datum početka edukacije, ali će odlučiti i o terminima održavanja časova, kao i o njihovom tačnom rasporedu. Onog trenutka kada sve to bude precizirao, biće obavešteni svi prijavljeni o tim detaljima. A njima će naročito biti napomenuto da se izmene ne dozvoljavaju kod nastave u grupi, što znači da čak i u slučaju da kandidati zvanično zahtevaju promenu nekog segmenta, organizator neće biti u mogućnosti to da dozvoli, jer je u potpunosti protivno pravilima konkretne obrazovne institucije.

Na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju bude organizovan za samo jednu osobu, odnosno u okviru takozvane individualne nastave. Prilično su slobodno pravila organizacije koja se u tom slučaju primenjuju, te se zahtevi polaznika maksimalno poštuju. Naime, stvar je u tome da organizator dozvoljava svakome od njih da direktno sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu precizira na koji način će predavanja u tom slučaju da budu organizovana. Jednostavno rečeno, polaznik će se tada sa njima dogovoriti o tačnom datumu početka edukacije, kao i o terminima u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana. Svakako da će tom prilikom da preciziraju i dinamiku organizacije časova, te će na taj način posebno definisati i koliko bi ukupno trebalo individualni tip edukacije da traje.

Izuzev mogućnosti da nastavu pohađaju u grupi i individualno, kandidati mogu to da učine i u okviru nastave u paru, a koja je poznata još i pod nazivom poluindividualna. Dvoje polaznika će tada prisustvovati predavanjima, a važi potpuno isti princip kao i kada časovima pristupa samo jedna osoba, to jest kada se organizuje individualni tip edukacije. Dakle, dvoje njih bi trebalo da se sa koordinatorom za nastavu u izabranom predstavništvu i sa nadležnim predavačem dogovore oko toga po kom principu će časovi u tom slučaju da budu održani.

Trebalo bi da posle svega toga svaki pojedinačni polaznik odabere i da li će individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu pohađati onlajn ili na klasičan način, jer su te dve opcije u ponudi.

Online edukacija podrazumeva praćenje časova putem računara, odnosno uz korišćenje specijalnog programa, koji bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da instalira na sopstveni računar. Upravo je iznet zahtev da poseduje kompjuter odgovarajućih performansi svako, ko odluči da časove pohađa online. Važno je i da posebnu vrstu programa na sopstveni kompjuter svaki polaznik pojedinačno instalira neposredno pre početka edukacije. Upravo to i jeste njegova obaveza, a biće na vreme informisan od strane nadležnih o načinu instalacije programa. Ukoliko se, ne bude snašao dobro u potpunosti tom prilikom, ima pravo da kontaktira nadležne u IT odeljenju konkretnog predstavništva kako bi mu pomogli da bez ikakvih problema instalira namenski program. Istim tim stručnjacima se može obratiti svaki polaznik i ako ne bude mogao da reši neki problem, koji se eventualno bude javio dok nastavu onlajn on bude pohađao. Istakli bismo i to da se zahteva od svakog pojedinačnog polaznika da ispoštuje u potpunosti zahteve organizatora, te da osigura i kvalitetnu vezu sa internetom u okviru lokacije, na kojoj bude polaznik izrazio želju da boravi dok predavanja prema tom principu pohađa.

Bitno je naglasiti i da postoji mogućnost da se zainteresovani odluče za praćenje nastave na klasičan način, a u kom slučaju će ona biti organizovana u prostorijama izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije u bilo kom gradu.

Trebalo bi da nadležni u kompanijama znaju i to da specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju može da bude organizovani samo za njihove zaposlene, a u kom slučaju će biti poštovana pravila takozvane korporativne obuke. Naročito je važno da nadležni predstavnik zainteresovanog preduzeća u tom slučaju precizira kako hoće časove da pohađaju njegovi zaposleni i to direktno sa osobom, koja je u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije za te poslove nadležno. U suštini će oni definisati i datum početka korporativnog kursa i termine u kojima bi zaposleni časove trebalo da pohađaju. Isto tako će se usaglasiti i oko rasporeda predavanja, što će dovesti do toga da definišu koliko će ukupno korporativna obuka da traje. Sledeće o čemu se moraju dogovoriti jeste mesto održavanja nastave, uzevši u obzir da i u okviru konkretne kompanije nastava tog tipa može po zahtevu da bude organizovana. Izuzetno je značajno u tom slučaju da vlasnici zainteresovane firme, odnosno njeni ovlašćeni predstavnici moraju obezbediti propisane uslove za rad. A ti uslovi uključuju i adekvatnu opremljenost konkretnog prostora, kako bi edukacija mogla da bude organizovana na zahtevanom nivou. Polaznici ove obuke, odnosno zaposleni u konkretnom preduzeću će nakon sklopljenog dogovora dobiti sve neophodne informacija od nadležnih, a koje će oni biti u obavezi kasnije da ispoštuju u potpunosti.

Koliko bi trebalo da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju ukupno traje?

Navedeno je zvaničnim programom da svako, ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju ima obavezu da prati ukupno 15 časova nastavnog programa.

Toliki broj predavanja će, u slučaju organizacije nastave u grupi da bude raspoređen na mesec dana. Ali, s obzirom na to da je u pitanju takav način organizacije časova, to je predviđeno pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da članovi te grupe budu obavešteni naknadno o rasporedu predavanja i o terminima njihovog održavanja, odnosno o datum početka nastave u grupi. Radi se o tome da u okviru konkretnom predstavništva navedene obrazovne institucije najpre mora da bude oformljena grupa od četiri člana minimum. Vrlo brzo posle toga će ovlašćeni koordinator za nastavu u toj poslovnici definisati na koji način će predavanja da budu organizovana, odnosno kako će tačno programom predviđeni broj časova da bude raspoređen.

U slučaju da se pojedinačni polaznik odluči časove da pohađa ili samostalno ili u društvu još jednog kandidata, onda će njegova obaveza i biti da sa nadležnima definiše koliko će ukupno trajati individualni ili poluindividualni tip edukacije. Da pojednostavimo, u tom slučaju će kordinator za nastavu poslovnice u kojoj se kandidat prethodno prijavio i upisao, kao i profesor koji će voditi individualni ili poluindividualni tip nastave da se dogovore o rasporedu predavanja sa jednim polaznikom ili sa njih dvoje. Takođe će oni precizirati sa jednim ili sa dvoje polaznika i kog datuma će da počne poluindividualni ili individualni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju, odnosno u kojim terminima će da budu organizovani časovi i kakvom dinamikom, te će posredno precizirati i koliko će jedan ili drugi tip edukacije da traje.

Prilikom sprovođenja ove obuke samo za zaposlene u okviru određene firme se, isto tako primenjuju prilično fleksibilna pravila. A njih u tom slučaju definišu zajedno organizator i klijent, odnosno predstavnik jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije zainteresovane kompanije. Pored ostalog će se oni usaglasiti i o tačnom rasporedu predavanja, tako da će precizirati koliko bi ukupno korporativna obuka trebalo dana da traje, odnosno na koliko dana će da bude predviđeni broj predavanja raspoređen u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje