Kurs i obuka - Saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama

Jasno je da nadležni u PR sektoru mogu primarno da imaju najviše koristi od tema kojima će se baviti stručni seminar - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama. Ipak, to ne znači da i svako drugi, ko ima potrebu da se upozna sa ovom tematikom ili jednostavno želi da proširi svoje znanje, nema pravo da pohađa tu edukaciju. Naprotiv, jer organizator ne zahteva baš nikakvo predznanje od polaznika, što znači da svako ko ima volje i želje da nastavu pohađa, to ima pravo i da učini.

Od svakog fizičkog lica se zahteva da ispoštuje pravilo, koje je vezano za obaveznu prijavu i upis. U toku cele kalendarske godine je dozvoljeno izvršiti prijavljivanje, a kada se zahteva da kandidat dostavi osnovne podatke o sebi. Oni moraju uključivati i njegovo ime i prezime, potom datum rođenja i svakako broj telefona, kako bi članovi tima Obrazovnog centra Akademije Oxford mogli da ostvare kontakt sa prijavljenim.

Postupak upisivanja je usaglašen sa pravilnikom institucije organizatora i podrazumeva da je svaki polaznik u obavezi lično da bude tada prisutan. Sve informacije o dokumentima koja je potrebno da dostavi će mu naravno biti prethodno na raspolaganju.


Neophodno je da prilikom upisa, odnosno prijave svaki kandidat definiše kako želi nastavu da pohađa. Naime, specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama se organizuje na više načina, pa tako kandidat bira hoće li časove pohađati u paru, u grupi ili samostalno. Inače, i poluindividualna i grupna i individualna edukacija mogu da budu organizovane i onlajn i na način koji se smatra uobičajenim.

Kada neko odluči časove da pohađa u formi grupne obuke, on automatski ima obavezu da prihvati sve što nadležni u konkretnoj poslovnici navedene institucije bude definisao. Uopšteno govoreći, koordinator za nastavu donosi odluku o tome kog datuma će časovi početi, ali i o tome u kojim će terminima svi članovi te grupe nastavu da pohađaju. Njegova je obaveza da precizira i raspored predavanja, te da informiše na predviđeni način sve prijavljene o tome. Inače kod grupne nastave nije dozvoljeno menjati ništa od navedenog, pa će to posebno da bude naglašeno svakom polazniku. Još moramo istaći i to da u jednoj grupi može da bude prisutno najviše osmoro ljudi. A da bi jedna grupa mogla da bude formirana, te da bi uopšte nastava na taj način mogla da bude organizovana, potrebno je da četvoro kandidata najmanje prijavu izvrše u tom predstavništvu. Zapravo tek posle toga koordinator za nastavu odlučuje o svemu pomenutom.

Slobodnija su pravila koja se primenjuju prilikom organizacije individualne nastave, a nju pohađa samo jedna osoba. Direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u poslovnici, u kojoj pre toga izvršio prijavu, kao i sa profesorom koji je nadležan za vođenje obuke će polaznik da se dogovori oko svih detalja. U suštini to podrazumeva da će oni definisati kako raspored časova i tačne termine njihovog održavanja, tako isto i datum početka individualne nastave.

TESTOVI


Iako dvoje kandidata treba da prisustvuju poluindividualnoj edukaciji, ona se organizuje potpuno isto kao i individualna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama.

Predviđeno je pravilnikom ove specijalizovane obrazovne institucije da kandidati biraju kako će nastavu pratiti, odnosno na kom mestu.

U poslovnicama se organizuje nastava na klasičan način, pa se i očekuje da svaki kandidat koji tako odabere časove da pohađa, bude prisutan u navedenim terminima.

Međutim, online edukacija se može pratiti sa različitih lokacija, s obzirom na to da se predavanja u tom slučaju organizuju preko računara. Tačnije, časove polaznik tada pohađa preko namenske platforme, tako da se podrazumeva i da je on u obavezi taj program da instalira pre početka. U tome mu mogu pomoći članovi IT odeljenja bilo koje poslovnice ove institucije, mada nije uopšte zahtevan postupak instalacije softvera za praćenje nastave onlajn. Takođe je vrlo važno i da veza sa internetom bude odgovarajuća na lokaciji, sa koje kandidat odluči časove da prati, jer ne bi trebalo da dođe ni do kakvog ometanja.

Zaposleni u bilo kom preduzeću mogu, isto tako ovu specijalizovanu edukaciju da pohađaju, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćen i korporativni seminar - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama. Ujedno je to i jedini tip obuke kod koga može eventualno doći do izmene lokacije održavanja. A na prvom mestu se pod tim misli na organizaciju nastave u firmi, u kojoj su polaznici zaposleni. Bitno je da nadležno lice tog preduzeća obezbedi adekvatan prostor, a koji će biti u skladu sa vrlo jasno definisanim pravilima opremljen. Takođe moramo naglasiti i to da se korporativna obuka organizuje na vrlo jednostavan način. Naime, vlasnik preduzeća čiji radnici bi trebalo časove da pohađaju, to jest lice koje poseduje adekvatna ovlašćenja će u tom slučaju sa predstavnikom institucije organizatora da se dogovori prvo oko mesta održavanja nastave, a potom i oko svega ostalog. Najvažnije je da oni zajedno precizno definišu datum početka edukacije za radnike te kompanije, ali i da odluče kojim tempom će časovi biti održani, te u kojim terminima. Svakako se podrazumeva da će polaznici, odnosno zaposleni u tom preduzeću dobiti na vreme sva obaveštenja o načinu organizacije nastave.

Nastavni program stručnog seminara - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama

Zbog čega je važno da odeljenje ljudskih resursa u jednom preduzeću funkcioniše besprekorno i kako se to odražava na celokupan poslovni proces je prva tema sa kojom će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama da upozna polaznike. Uopšteno će profesori govoriti o tome kako bi optimalno trebalo da funkcioniše taj sektor, te šta je potrebno posmatrati prilikom analiziranja njegovog funkcionisanja.

Koji zadatak ima osoba zaposlena na nadležnoj poziciji u tom odeljenju je svakako tema, kojoj će posebnu pažnju profesori posvetiti. A tom prilikom će saznati i na koji način bi trebalo da funkcioniše odabir kandidata za zaposlenje, ali i šta se mora posmatrati tokom recimo razgovora za posao.

Postoje brojni elementi koje obuhvata sektor ljudskih resursa, a na prvom mestu to je strategija i vizija samog preduzeća, koju menadžeri moraju na pravilan način da implementiraju u poslovni proces. Podrazumeva se da bi jedan profesionalan HR menadžer morao da ima i određenu dozu fleksibilnosti, te da neguje kvalitetne poslovne vrednosti i naravno da ima profesionalan odnos prema svima. A sve su to karakteristike i elementi koji su specifični za nadležne u tom sektoru.

Predviđeno je nastavnim programom, u skladu sa čijim smernicama se organizuje specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama da polaznici budu upoznati i sa aktivnostima, koje moraju biti primenjene u odeljenju ljudskih resursa.

Prvo i osnovno što kvalitetan HR menadžer mora raditi jeste planiranje ljudskih resursa, a zatim i profesionalna selekcija kadra, kao i regrutovanje. Podrazumeva se da kvalitetan sektor ljudskih resursa uključuje i neprekidnu obuku zaposlenih, a sa ciljem profesionalnog usavršavanja. Sem toga, u osnovnu aktivnost upravljanja tim sektorom spada i uvođenje kandidata u radno okruženje, a zatim i procena učinka. Iako se mnogi menadžerima to baš i ne dopada, u opis njihovog posla spada i razrešenje određenog zaposlenog, odnosno davanje otkaza ili davanje predloga za otkaz, kao i premeštaj. Podrazumeva se da HR menadžeri, koji kvalitetno i profesionalno obavljaju svoj posao, svakako vode računa i o tome da li je određeni zaposleni poboljšao svoje poslovanje, te da li je potrebno da bude unapređen.

Naravno da će se profesori potruditi i da većinu navedenih tema prete odgovarajućim primerima, jer će na taj način pružiti mogućnost svakom polazniku da mnogo bolje bude upoznat sa konkretnom tematikom.

Da bi neko mogao da bude okarakterisan kao profesionalni menadžer sektora ljudskih resursa, te da bi na taj način unapredio i kvalitet svog poslovanja, ali i celog odeljenja koje vodi, odnosno celokupne firme, on mora voditi računa i o tome da zaposlenima omogući profesionalan razvoj i usavršavanje. A to će učiniti kroz edukaciju, ali je prethodno neophodno da precizno definiše sve detalje. Naime, specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama će u tom segmentu predstaviti sve ono što jedan dobar HR menadžer mora učiniti prilikom odabira odgovarajuće obuke. Pored ostalog, on mora prvo analizirati zahteve radnog mesta konkretnog zaposlenog, zatim utvrditi njegov radni učinak, te definisati koja bi obuka bila odgovarajuća.

Biće upoznati polaznici edukacije i sa time koje se metode sve mogu primeniti, kada je potrebno da usavršavanje zaposlenih bude na njihovom radnom mestu.

I najvažnije, predavači će govoriti o takozvanom modelu 4 C, što je vezano za engleske termine, a u značenju predanost, kompetentnost, usklađenost i isplativost. Zapravo se radi o tome da ovaj model upravljanja sektorom ljudskih resursa ima najbolji efekat na radni učinak, a taj model mora da primeni profesionalan HR manager. Bitno je da on analizira koliko su zaista zaposleni u mogućnosti da izvrše posao za koji su zaduženi, to jest u kojoj meri su oni kompetentni. A posle toga mora posmatrati i definisati njihovu predanost radu, odnosno izvršavanju predviđenih obaveza. Konkretni model upravljanja podrazumeva i da menadžer sektora ljudskih resursa mora da proveri da li su uskladjeni ciljevi firme, sa jedne strane i ciljevi zaposlenih, sa druge. Što se tiče elementa isplativosti, on se posmatra sa aspekta ličnog dohotka svakog zaposlenog, zatim njegovog izostajanja sa rada, kao i brojnih pogodnosti koje kompanija nudi. Upravo zahvaljujući implementaciji ovog modela su mnoge kompanije uspele da maksimalno poboljšaju funkcionisanje sektora ljudskih resursa, pa će to i biti napomenuto polaznicima. Takođe će profesori navesti primere pravilne implementacije 4 C modela u poslovanje, ali će biti pomenute i kompanije koje su pokušale da primene taj model, ali nisu u tome uspele, jer nisu poštovana osnovna pravila.

Nedoumice koje polaznici imaju u vezi sa bilo kojom obrađenog temom će biti u prilici da postave predavačima za vreme završnog predavanja.

Gde je predviđeno da bude održana stručna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama i kada?

Sve informacije o načinu organizacije ove specijalizovane edukacije će dobiti prijavljeni na vreme. Ustvari se radi o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost zainteresovanima da specijalizovani seminar - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama, praktično pohađaju i odakle žele i na način koji njima odgovara.

U ponudi je poluindividualna, grupna i individualna edukacija, a sve tri se mogu organizovati i online i na način koji važi za klasičan. Zato i jeste naglašeno da će polaznici samostalno izabrati kako žele časove da pohađaju.

Važno je da znaju da od četvoro do osmoro ljudi sme biti prisutno u jednoj grupi, pa zato i jeste neophodno da prvo bude oformljena grupa od minimalnog broja članova. Onog trenutka kada u jednoj od poslovnica ove specijalizovane institucije 4 kandidata najmanje bude izvršilo prijavu, steći će se uslov da edukacija tog tipa počne. Upravo tada će ovlašćeni koordinator za nastavu da precizira detalje, pa će svakog prijavljenog o tome da informiše. Naročito mora biti naglašeno da se kod grupne nastave ne smeju dozvoliti nikakve izmene, jer su pravila organizacije strogo definisana. U principu, ovlašćeno lice predstavništva u kome je zvanično grupa oformljena će odlučiti o tome kog datuma bi trebalo nastava da počne, kao i o tome u kojim terminima će kandidati časove da pohađaju. Definisaće i dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana, pa će onda o svemu tome da obaveste svakog prijavljenog pojedinačno.

Bitno se razlikuje princip prema kome se organizuje i individualni i poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama. Naravno da se razlikuje broj polaznika u tom slučaju, ta jedna osoba pohađa individualnu nastavu, a dvoje polaznika u isto vreme poluindividualnu. Tom prilikom će se prijavljeni o načinu organizacije nastave dogovarati sa nadležnima u konkretnoj poslovnici. Uopšteno rečeno, profesor koji će poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi, zatim jedan ili dvoje polaznika i ovlašćeni koordinator za nastavu će tada odlučiti o tome kog datuma će edukacija startovati. Isto tako je potrebno da svi oni zajedno definišu i raspored predavanja, te da se usaglase i oko termina u kojima će ona da budu održana.

Napomenuli smo prethodno da se i individualna i grupna i poluindividualna nastava mogu pohađati na klasičan način i preko interneta.

Polaznici koji se opredele da časove prate prema klasičnom principu će biti u obavezi da dolaze u prostorije odabrane poslovnice institucije organizatora, a u skladu sa terminima koji su prethodno definisani, sve u zavisnosti od toga za koji tip edukacije se budu odlučili.

A kada je reč o online edukaciji, nju će kandidati pohađati preko ličnog kompjutera. Ustvari, nastava se u tom slučaju organizuje uz korišćenje specijalnog softvera, koji svako od njih mora da instalira na računar i to neposredno pre početka nastave. Naravno da će dobiti sve neophodne informacije o samom procesu instalacije programa od strane ovlašćenih lica konkretne poslovnice navedene institucije. Isto tako bi trebalo zainteresovani za praćenje nastave onlajn da znaju i to da im je dostupna tehnička podrška, s obzirom na to da i IT sektor funkcioniše u svakom predstavništvu institucije organizatora.

Ne samo da specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama može biti organizovana za fizička lica, nego i za pravna, odnosno za zaposlene u preduzećima. Tada se radi o takozvanom korporativnom seminaru, a koji se organizuje za prethodno određeni broj radnika te firme. Istakli bismo i to da organizator dopušta izmenu mesta sprovođenja nastave u tom slučaju, kada ona može biti organizovana u prostorijama matične firme polaznika. Nadležni u toj firmi su tada u obavezi da obezbede sve uslove za rad, odnosno da adekvatno odgovore na zahteve koji se tiču opremljenosti prostora, u kome bi radnici predavanja trebalo da pohađaju. Inače se taj tip edukacije organizuje baš onako kako klijentu odgovara. Naime, nadležno lice u konkretnom preduzeću bi trebalo tada da sa organizatorom, odnosno sa ovlašćenim predstavnikom ma koje poslovnice te institucije definiše sve detalje, koji se tiču sprovođenja predavanja za zaposlene. Pored toga što će se oni dogovoriti oko lokacije na kojoj će nastava biti održana, potrebno je i da preciziraju termine u kojima će zaposleni predavanja da prate. Takođe će se usaglasiti i oko dinamike po kojoj će časovi biti sprovođeni, odnosno oko datuma početka korporativnog tipa edukacije. Konkretne informacije će biti na raspolaganju polaznicima odmah posle toga.

Koliko će ukupno specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama da traje?

Svaki prijavljeni kandidat će informacija o tome koliko će ukupno trajati stručna obuka i kurs - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama dobiti kada bude izabrao kako će nastavu da pohađa.

Generalno rečeno, samo kada je u pitanju grupni tip edukacije, organizator navodi unapred informaciju o tome koliko će ona trajati.

Zato i ističemo da će na mesec dana biti ukupno raspoređeno 16 časova, koliko ih se u zvaničnom programu nastave nalazi. A naknadno će polaznici dobiti informacije o tome kada će grupna nastava početi, ali i o terminima u kojima bi trebalo predavanja da budu održana. Naravno da će koordinator za nastavu odlučiti i o dinamici sprovođenja časova, a sve to pošto grupa od četvoro ljudi minimalno u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford zvanično bude bila formirana.

Kod individualne nastave se primjenjuju drugačija pravila organizacije, jer polaznik tada definiše koliko će obuka trajati sa nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Zapravo je pravilnikom predviđeno da ovlašćeni koordinator za nastavu, a zajedno sa profesorom i polaznikom koji je zainteresovan da edukaciju pohađaju individualno definiše kada će ona početi, u kojim terminima će časovi da budu organizovani i kako će biti raspoređeni. U suštini, sve to znači da oni odlučuju i o trajanju individualne edukacije.

Kada je u pitanju poluindividualni seminar - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama, potpuno se ista pravila primenjuju kao kod individualnog tipa edukacije. A jedina razlika se odnosi na broj osoba koje časove pohađaju, jer u ovom slučaju dvoje kandidata prate predavanja.

Sve informacije o tome koliko će trajati korporativna obuka će biti na raspolaganju zaposlenima u konkretnoj firmi tek nakon što nadležni u instituciji organizatora budu sa vlasnikom te kompanije dogovorili sve detalje. Princip organizacije korporativnog kursa je jednostavan i podrazumeva da će se nadležna lica tog preduzeća sa nadležnim licem odabranog predstavništva ikonkretne institucije dogovoriti i oko dinamike sprovođenja časova i oko termina. Takođe će definisati i datum početka korporativnog tipa edukacije, ali i mesto na kome će zaposleni časove pohađati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje