Kurs i obuka - Saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta

Svi koji na neki način imaju dodir sa poverljivim podacima o zaposlenima ili o klijentima bi valjalo da pohađaju ovu edukaciju. Ipak, moramo sve zainteresovane informisati i o tome da ne postoji nikakav poseban zahtev od strane organizatora, tako da praktično govoreći ko god ima želju da se sa tematikom ove obuke upozna, ima i pravo da se prijavi za pohađanje nastave.

Najbitnije je za fizička lica, koja interesuje specijalizovani seminar - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta, da izvrše prijavu prema pravilima institucije organizatora, te da dostave osnovne podatke o sebi (prezime, ime, broj telefona i datum rođenja). Inače, svako od njih će izabrati i da li te informacije želi da pošalje na zvaničnu mejl adresu konkretne poslovnice obrazovne institucije ili će se opredeliti za lično prijavljivanje u okviru najbližeg predstavništva, odnosno preko telefona.

Takođe je posebno značajno i to što upis ne može biti izvršen bez ličnog prisustva svakog pojedinačnog polaznika. Naravno da će to biti posebno napomenuto svakom prijavljenom polazniku, a podrazumeva se da će dobiti i na vreme precizne informacije o svim onim dokumentima koja će biti u obavezi da prilikom zvaničnog upisa dostavi.


Činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanim pojedinačnim licima nudi mogućnost da pohađaju specijalizovani seminar - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta online i na klasičan način, odnosno da to učine u formi grupne, poluindividualne ili individualne nastave, dovodi do toga da tokom upisa svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da se između svih navedenih opcija odluči. Na taj način će svako fizičko lice odabrati gde će nastavu da pohađa i prema kom principu.

Bitno je napomenuti i to da ova specijalizovana obrazovna institucija ima poslovnice na čak više od 20 lokacija u celoj zemlji. Klasična nastava se upravo u njima održava, a prema tačno utvrđenom rasporedu, sa kojim će naravno svaki polaznik da bude upoznat.

A kada je u pitanju onlajn edukacija, to znači da će preko sopstvenog računara kandidat časovima da pristupa. Podrazumeva se da odgovarajuće karakteristike taj uređaj svakako mora da ima, a sa njima će da bude upoznat svaki kandidat pojedinačno od strane ovlašćenih lica u konkretnom predstavništvu navedene institucije. Isto tako je na raspolaganju zainteresovanima i pomoć nadležnih u okviru IT sektora odabrane poslovnice, jer se od njih zahteva da izvrše instalaciju namenskog programa u tom slučaju. Naime, moramo napomenuti da nije uopšte zahtevan proces instaliranja softvera na računar svakog pojedinačnog polaznika, ali za svaki slučaj u poslovnicama funkcioniše i tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške. Ukoliko kandidat naiđe i na neki problem dok prati nastavu online, tim stručnjacima se može obratiti i zahtevati pomoć ili savet u rešavanju nastalog problema. Da bi online kurs i obuka - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta funkcionisao besprekorno, obavezan je svaki kandidat i da osigura uslove za sprovođenje nastave na taj način. A to znači da mora boraviti na lokaciji, na kojoj postoji stabilna veza sa internetom za konkretni uređaj.

TESTOVI


Samim tim što se i klasična i online nastava mogu pohađati u okviru kako grupne i individualne, tako isto i poluindividualne, obavezan je apsolutno svaki prijavljeni kandidat i da odabere između te tri mogućnosti. A u skladu sa time će i biti informisan o detaljima koji se tiču organizacije časova.

Jedna osoba će pohađati individualnu nastavu, a organizator predviđa prisustvo od četvoro do osmoro ljudi u grupnoj edukaciji, dok takozvanu nastavu u paru, to jest poluindividualnu treba da prate dvoje ljudi. Princip organizacije je drugačiji kod grupne nastave sa jedne strane i kod individualne, odnosno poluindividualne sa druge i sa tim detaljima će svaki pojedinačni polaznik na vreme naravno da bude upoznat.

U slučaju da se odluči nastavu da pohađa u paru, to podrazumeva da će se kandidat zajedno sa koordinatorom za nastavu u tom predstavništvu i sa nadležnim predavačem dogovoriti oko svih neophodnih detalja. U principu oni odlučuju kako o datumu početka edukacije, tako isto i o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu. A budući da su u obavezi da preciziraju tom prilikom i dinamiku sprovođenja predavanja, oni će posredno i da odluče o tome koliko će ukupno da traje poluindividualna obuka.

Napominjemo da sve to isto mora da bude primenjeno i kada je u pitanju individualna obuka i kurs - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta. U suštini je jedina razlika što će tada jedno lice da se sa pomenutim stručnjacima o ovim detaljima dogovara.

Znatno su strožija pravila prema kojima se organizuje grupni seminar, jer u tom slučaju isključivo ovlašćeno lice samog predstavništva odlučuje o načinu sprovođenja časova. Jednostavnije rečeno, ovlašćeni koordinator za nastavu je u obavezi da odluči kako o terminima u kojima bi trebalo predavanja da budu održana i o njihovom rasporedu, tako isto i o datumu početka grupne obuke. Inače, ova institucija praktikuje da za sve poslovnice važi pravilo o trajanju nastave u grupi i da nije podložno promenama. Ali da bi uopšte nastava na taj način mogla da bude organizovana, mora biti ostvaren osnovni uslov, odnosno zahtev, a koji se odnosi na formiranje grupe. S obzirom na to da od četvoro najmanje do osmoro kandidata maksimum tada nastavu pohađaju, jasno je zašto mora prvo da bude kreirana grupa od minimalnog broja članova u tom predstavništvu. A sve to će biti predočeno polaznicima prilikom prijave, kako ne bi bili ni u kakvoj zabludi. Inače, pošto su pravila organizacije vrlo stroga kod nastave tog tipa, podrazumeva se da svi prijavljeni moraju poštovati ono što ovlašćeno lice u tom predstavništvu bude odredilo. Dakle, čak i ako oni zahtevaju bilo koju promenu, njihovi zahtevi ne smeju da budu prihvaćeni, jer tako navode pravila konkretne obrazovne institucije.

Valjalo bi da naglasimo i to da se u ponudi nalazi i mogućnost da ova edukacija bude prilagođena samo zaposlenima u preduzećima, jer je u ponudi i korporativni kurs i obuka - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta. U vezi sa time moramo napomenuti i da će organizator dozvoliti promenu mesta održavanja nastave samo u tom slučaju, a ako bude bilo potrebno. Ukoliko u toj kompaniji postoji adekvatan prostor, koji je opremljen u skladu sa pravilima, zaposleni mogu časove i u njemu pohađati. U suštini je praksa da nadležno lice te kompanije mora definisati zajedno sa predstavnikom pomenute institucije na koji način bi trebalo definisani broj radnika predavanja da pohađaju. Pored toga što će se dogovoriti o mestu, na kome će časovi tom prilikom da budu organizovani, oni bi trebalo da preciziraju i kog datuma će korporativni seminar da počne, ali i na koji način će da bude predviđeni fond nastave raspoređen i u kojim terminima će zaposleni da pohađaju predavanja. Shodno pravilima će biti na taj način omogućeno da nadležni u instituciji klijenta i u okviru institucije organizatora odluče i o trajanju edukacije za zaposlene, a polaznici dobijaju obaveštenja o tome na tačno definisani način naknadno.

Kojim se temama stručna obuka i kurs - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta bavi?

Biće na samom početku ove edukacije predstavljene osnove trenutno važećeg Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali i Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Predviđeno je da specijalizovani seminar - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta ukratko predstavi šta je predmet pomenutog zakona, te da se posebno osvane na kaznene odredbe. Svakako će profesori predočiti polaznicima i šta se smatra povredom po ovom zakonu, odnosno koje su kazne predviđene ukoliko do toga u praksi dođe.

Podrazumeva se da će profesori govoriti i o tome zbog čega Opšta uredba o zaštiti podataka, odnosno regulativa poznata kao GDPR naišla na ne tako dobar odziv kod mnogih naših stručnjaka. Predočiće polaznicima i to šta su oni naveli kao nedostatak pomenute regulative, ali će isto tako biti prisutnima ukazano i na činjenicu da ona mora biti poštovana, jer je tako propisano aktuelnim pravnim regulativama naše zemlje.

Ukoliko je sedište neke kompanije, koja posluje na teritoriji Republike Srbije, recimo u nekoj drugoj zemlji, svakako mora da bude poštovana pomenuta uredba.

Objasniće profesori svakome ko odluči da pohađa ovu obuku i koji su to pravni subjekti na teritoriji naše zemlje, na koje se prvenstveno odnosi pomenuta regulativa Evropske Unije.

U skladu sa nastavnim programom, koji podrazumeva specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta, predviđeno je da kandidati dobiju informacije i o tome koje su novine u aktuelnom Zakonu o zaštiti podataka u marketingu i medijima primarno, ali i u ostalim oblastima.

Da li je potrebno uzeti saglasnost za korišćenje i obradu podataka o ličnosti ili ne je, takođe tema kojom će se ova stručna edukacija baviti. Ukoliko je potrebno, kandidati će dobiti informacije i o tome od koga se mora tražiti ta saglasnost u konkretnom slučaju.

Sem toga, polaznici ovog kursa će dobiti informacije i o tome koja su prava poslodavaca, ali i radnika, odnosno koje su njihove obaveze u vezi sa prikupljanjem ličnih podataka zaposlenih i sa njihovom obradom.

Biće govora i o tome da li je konkretno pravno lice obavezno da zvanično vodi evidenciju o obradi ličnih podataka zaposlenih ili ne, a svakako će biti objašnjeno i šta bi trebalo da takva jedna evidencija u konkretnom slučaju uključuje od informacija.

S obzirom na to da pomenuta regulativa Evropske Unije podrazumeva i angažovanje specijalnog stručnjaka, odnosno ovlašćenog lica za zaštitu podataka, to je predviđeno da stručna obuka i kurs - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta bude usmerena i na tu temu. Svakako će polaznici dobiti informacije o tome kako se bira to lice, odnosno koje su njegove odgovornosti, ali i obaveze i zaduženja.

A da bi zaista neko ko odluči da pohađa ovaj specijalizovani seminar mogao da sa uspehom upravlja podacima o ličnosti u određenoj kompaniji, on mora biti upoznat i sa time kako je pravno regulisano praćenje elektronske komunikacije između zaposlenih, a zatim i na koji način je zakonom regulisan video nadzor u okviru kompanija.

Predavači će ukazati prisutnima i na to koje se greške najčešće javljaju prilikom upravljanja podacima o ličnosti, te će prisutni saznati i kako bi trebalo da postupaju u praksi da bi te greške bile svedene na minimum. Čak i ako se javi određeni propust, potrebno ga je otkloniti u što kraćem roku, pa će se i tom temom specijalizovani seminar - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta svakako baviti.

Na primerima će biti pokazano prisutnima i kako bi trebalo postupati u slučaju povrede odredbi zakona koji je bitan za zaštitu podataka o ličnosti. Biće prikazani kako primeri dobre prakse, tako i oni u kojima je primetno nepoštovanje pomenute uredbe i aktuelnog zakona. Loši primeri će pomoći prisutnima da bolje razumeju zbog čega je važno da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti bude poštovan, kao i da pravila konkretne uredbe budu primenjena u praksi.

Poseban osvrt će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta napraviti i na zaštitu podataka o ličnosti u okviru interneta, a biće govora i o postupku obrade posebnih kategorija podataka o ličnosti.

Bezbednost je takođe vrlo bitan segment, tako da će profesori objasniti polaznicima ove obuke i kako bi trebalo da konkretne podatke čuvaju, da ne bi došlo do curenja informacija.

Polaznici ovog specijalizovanog kursa će dobiti informacije i o tome šta treba da sadrže Pravila privatnosti, a šta Saglasnost za obradu, te će saznati i koja je razlika između tih dokumenata. Svakako da će predavači objasniti i kako bi trebalo Pravila privatnosti na internetu da budu kreirana, odnosno na kom jeziku.

Da li su podaci o zaposlenima relevantan sudski dokaz, odnosno u kom slučaju se mogu uzeti u obzir je svakako tema, kojoj će profesori posvetiti pažnju tokom ovog specijalizovanog kursa.

Bitno je napomenuti i to da diskusija o svim temama, koje su obrađene tokom ove edukacije treba da bude održana u okviru završnog predavanja. A tom prilikom će biti dozvoljeno polaznicima i da eventualno upute pitanje profesoru, a ukoliko možda nisu razumeli u potpunosti neku temu. Svakako je osnovni cilj ove specijalizovane obuke da omogući svakom polazniku da se upozna sa pravilnom postupkom upravljanja podacima o ličnosti, te sa zakonskom regulativom, a kako bi u svom preduzeću mogao da sa uspehom vrši svoje radne zadatke.

U kojim terminima će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta i na kom mestu?

Da bi bilo koji pojedinačni polaznik mogao da dobije informacije o tome u kojim terminima će da bude održana specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta i na kom mestu, neophodno je da izabere između svih opcija koje se nalaze u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Ističemo da ova obrazovna institucija nudi mogućnost praćenja nastave u paru, individualno i u grupi. Takođe je predviđeno za svaki taj tip edukacije da polaznik bira da li će časovima prisustvovati onlajn ili će se opredeliti za opciju, koja se odnosi na klasičan pristup nastavi. Tek kada bude on prilikom upisa doneo odluku i gde će nastavu pohađati i na koji od svih ponuđenih načina, biće informisan i o terminima održavanja časova, zatim o njihovom rasporedu i o datumu početka nastave, te i o svim drugim detaljima.

Najrigoroznija su pravila koja se primenjuju kada je u pitanju organizacija nastave za grupu polaznika, a u tom slučaju od četvoro ljudi najmanje, pa do njih osmoro najviše treba predavanja da pohađaju. Ističemo da isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije tada donosi odluku o načinu organizacije časova. U principu, trajanje grupne nastave je definisano na opštem nivou i važi za apsolutno svaku poslovnicu. Uslov za organizaciju nastave tog tipa jeste formiranje grupe od minimum 4 člana, što znači da svaki kandidat treba da bude strpljiv i da sačeka konkretni uslov da bude ostvaren. Moramo posebno istaći i to da tek posle formiranja grupe koordinator za nastavu odlučuje o načinu organizacije časova. Bitno je da definiše kako tačan datum početka, tako isto i termine u kojima će polaznici predavanja da pohađaju i naravno na koji način će da bude raspoređen nastavni fond, koji je programom predviđen. Posle toga će biti obavešten svakičlan te grupe o svim ovim detaljima, a posebno mora biti naglašeno da zahtevi pojedinaca u vezi sa izmenama bilo kog definisanog segmenta ne smeju biti uzeti u obzir, kada je u pitanju grupni seminar - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta.

Međutim, baš zato što se nastava u grupi organizuje po tako strogo definisanim pravilima, ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnosti pohađanja časova potpuno samostalno ili u društvu još jedne osobe. Stvar je u tome da je ponudom obuhvaćena i individualna nastava i poluindividualna, a one se organizuju na istovetan način, dok je broj polaznika različita. Naime, jedno lice bi trebalo da pohađa individualni tip edukacije, a budući da je okarakterisana kao takozvana nastava u paru, poluindividualna podrazumeva prisustvo dve osobe u isto vreme. Najbitnije je da kandidati znaju da imaju slobodu u donošenju odluke o načinu organizacije časova u tom slučaju. Reč je o tome da je njima prepušteno da u dogovoru sa nadležnim licem u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom koji bi individualnu ili poluindividualnu obuku trebalo da vodi, odluči o načinu organizacije časova. Uz to što oni treba da preciziraju kog datuma će početi jedan ili drugi tip edukacije, neophodno je i da se usaglase oko tačnih termina u kojima će časovi biti održani. Sem toga, njihova je obaveza i da se dogovore o tome na koji način će predavanja da budu raspoređena, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će biti organizovani časovi, pa će samim tim definisati i trajanje odabranog tipa edukacije.

Pošto budu odlučili o tome na koji način će predavanja da pohađaju, svi polaznici moraju da se opredele između mogućnosti da nastavu pohađaju prema klasičnom principu ili da to učine online, a kada oni samostalno mogu da izaberu lokaciju sa koje će da pohađaju obuku.

Moramo naglasiti da pomenuta obrazovna institucija ima poslovnice na brojnim lokacijama u celoj zemlji. A u sklopu svakog predstavništva će biti održana nastava na klasičan način, ako pojedinačni polaznik to bude izabrao. U skladu sa time za koji tip nastave se odluči će i zavisiti kada on treba lično da prisustvuje predavanjima.

Potrebno je da obezbedi računar svaki polaznik, a ukoliko ga interesuje online kurs i obuka - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta. Sve informacije o karakteristikama kompjutera, koje moraju svakako da budu adekvatne će svako od njih da dobije na vreme. Podrazumeva se, isto tako da je obavezno svaki polaznik u tom slučaju da u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije samostalno pristupi instalaciji programa, koji je namenjen praćenju edukacije. Moramo naglasiti i to da svaki polaznik treba to da učini samostalno, jer nije u pitanju kompleksan i komplikovan postupak. Ipak moraju da budu informisani svi koji žele nastavu tako da pohađaju o postojanju IT sektora u okviru svake poslovnice institucije organizatora. A najbolji stručnjaci za tu oblast su u njemu zaposleni i zaduženi da pomognu svakom polazniku da otkloni različite poteškoće na koje bude naišao dok bude instalirao softver ili dok bude pohađao nastavu onlajn. Neophodno je da polaznik boravi u adekvatnom prostoru dok prati predavanja na taj način, odnosno da tamo postoji stabilna veza sa internetom, a sve sa ciljem postizanja visokog kvaliteta tog tipa edukacije.

Kada nadležni u nekoj kompaniji žele svojim zaposlenima da omoguće da se sa tematikom ove specijalizovane obuke upoznaju, biće organizovana korporativna nastava. U pitanju je donekle specifičan tip edukacijw, jer organizator dozvoljava vršenje određenih izmena. Naime, u slučaju da nadležno lice te kompanije zahteva i da je u mogućnosti da obezbedi optimalne uslove za rad, korporativni seminar - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta će biti organizovan i u prostorijama preduzeća u kome su polaznici zaposleni. Naravno da će klijent da bude informisan o tome šta bi morao izabrani prostor da sadrži, a da bi zadovoljio propisane zahteve. Inače je potrebno da se nadležna lica u instituciji organizatora i u dotičnom preduzeću dogovore i oko drugih detalja. Naime, oni bi morali zajedno da precizno definišu kog datuma će korporativna obuka da počne, a zatim i da se odluče o terminima u kojima će časovi za zaposlene u toj kompaniji da budu organizovani. Takođe je važno i da definišu raspored predavanja, što će posredno dovesti do toga da će odlučiti i o trajanju edukacije namenjene zaposlenima. Prema pravilniku institucije organizatora će naknadno polaznici o svim tim detaljima da dobiju na vreme obaveštenje.

Koliko je predviđeno da traje stručni seminar - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta?

U skladu sa programom ove specijalizovane edukacije, nastava bi trebalo ukupno tri nedelje da traje. Ističemo da se ta informacija isključivo odnosi na grupni tip edukacije, zato što Obrazovni centar Akademije Oxford isključivo ima pravo da prethodno odredi koliko će ukupno trajati grupni kurs i obuka - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta, jer je tako predviđeno pravilnikom pomenute institucije.

Potrebno je da u jednoj od poslovnica bude oformljena grupa od najmanje četiri osobe, da bi koordinator za nastavu mogao da odluči o detaljima. Tom prilikom će on definisati i na koji način će 10 časova, koliko ih je zastupljeno u zvaničnom nastavnom programu, da bude raspoređeno. Podrazumeva se da će odlučiti i o terminima u kojima će biti predavanja organizovana, ali i o datumu početka nastave, pa će zatim svakog prijavljenog kandidata nadležni o tome na propisani način i obavestiti.

Polaznici koji se odluče za opciju da nastavu pohađaju ili u paru ili sasvim samostalno imaju pravo i da definišu koliko će ona trajati. Radi se o tome da direktno najpre sa predavačem, a zatim i sa ovlašćenim licem te poslovnice, odnosno sa koordinatorom za nastavu oni imaju obavezu da preciziraju na koji način će časovi biti raspoređeni, odnosno u kojim terminima će biti održani i u skladu sa kakvom dinamikom. U suštini to znači da i poluindividualna obuka i kurs - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta i individualna nastava mogu trajati i duže i kraće nego ona koju bi trebalo da pohađa grupa polaznika.

Možemo reći sasvim slobodno da se ista pravila primenjuju i kada se javi potreba za organizacijom korporativne obuke. Nakon što zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora bude sa nadležnima u okviru kompanije klijenta definisao kako će časovi biti organizovani, zaposleni će dobiti sve neophodne informacije o tome. A u suštini bi oni trebalo da se dogovore ne samo o načinu sprovođenja časova, odnosno o trajanju korporativne obuke, nego i o tome gde će nastava biti održana, u kojim terminima i kada bi trebalo da počne.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje