Kurs i obuka - Saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima

Da bi određena kompanija, koja se bavi prodajom na prvom mestu mogla da napreduje, važno je da komunikacija sa ključnim kupcima bude što bolja. Upravo to i jeste osnovna tema, kojom se bavi specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima, tako da svi koji su zainteresovani imaju pravo da izvrše prijavu za pohađanje nastave. Svakako da je poželjno menadžeri u sektoru prodaje da se upoznaju sa tematikom ove edukacije, ali i uopšteno svi ostali kojima je konkretna tematika iz bilo kog razloga interesantna.

Svakog radnog dana lično u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, zainteresovani mogu izvršiti prijavu ili lično ili putem telefona. Isto tako je otvorena mogućnost i da svako ko želi izvrši prijavljivanje elektronski, kada bi trebalo na zvaničnu mejl adresu institucije organizatora da pošalje zahtevane podatke, a oni izuzev prezimena i imena, treba da uključuju i datum rođenja svakog kandidata, kao i broj telefona za kontakt.

Zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije će kontaktirati svakog prijavljenog, a kako bi ga detaljno obavestili o dokumentima koja mora priložiti i o samom postupku upisa. Inače je pravilnikom ove institucije predviđeno da se uz obavezno lično prisustvo svakog prijavljenog mora izvršiti upis, tako da će oni blagovremeno imati sve informacije o tome.


Praksa je da prilikom upisa svaki prijavljeni izabere na koji način će specijalizovani seminar - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima pohađati, uzevši u obzir da se u ponudi osim onlajn i klasične edukacije, nalazi i individualna, poluindividualna i grupna nastava.

Svako ko se odluči za klasičan tip nastave ima obavezu da u određeno predstavništvo, a koje pre toga bude lično odabrao, dođe u dogovorenom terminu, jer se nastava tamo odvija u tom slučaju.

Druga opcija, koja je ponuđena podrazumeva praćenje nastave online, odnosno sa različitih lokacija, uzevši u obzir da se u tom slučaju časovi moraju pratiti preko interneta, to jest računara, koji će svaki kandidat pojedinačno morati da obezbedi. Ne samo da je neophodno da poseduje kompjuter, već u određenom prostoru mora imati i stabilnu internet vezu, a kako bi časovi mogli da budu nesmetano organizovani. Tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške zainteresovanima je dostupan u okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije, tako da se svako ko za tim ima potrebu njima i može obratiti, u svakom trenutku. Naglašavamo da su usluge IT stručnjaka dostupne svakome ko ima problem ili neku poteškoću tokom postupka instalacije softvera, odnosno pristupa predavanjima onlajn.

TESTOVI


Pravilnikom ove institucije je određeno da i jedan i drugi tip edukacije mogu biti organizovani ili kroz individualnu nastavu ili u okviru poluindividualne, s tim što je ponudom obuhvaćena i grupna obuka i kurs - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima.

Osnovna razlika između svih njih je vezana za broj polaznika, mada se donekle i princip organizacije razlikuje.

Moramo odmah napomenuti da grupni tip edukacije ne može biti organizovan odmah po prijavi zainteresovanih, uzevši u obzir da je naveden zahtev da najpre bude formirana grupa, posle čega se pristupa definisanju termina održavanja nastave, zatim dinamike i naravno datuma njenog početka. S obzirom na to da je u pitanju najrigorozniji tip edukacije, to je predviđeno da ovlašćeno lice određenog predstavništva ove institucije definiše i datum njenog početka i termine održavanja predavanja, ali i to u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo časovi da budu organizovani. Ipak, sve to kordinator za nastavu nema pravo da definiše, dok se 4 osobe najmanje u tom predstavništvu institucije organizatora ne budu zvanično prijavile. Inače je dozvoljeno prisustvo najviše osmoro ljudi u jednoj grupi, a kako bi kvalitet edukacije bio zagarantovan. Ukoliko kandidati budu imali zahtev vezano za promenu bilo kog segmenta, moraju znati da to kod grupne nastave nije dozvoljeno, već je neophodno da se oni svega navedenog u potpunosti pridržavaju.

Znatno su fleksibilnija pravila prema kojima se organizuje i individualni i poluindividualni tip nastave, a zapravo jedan ili dvoje kandidata se u tom slučaju sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice i sa predavačem dogovaraju kako će edukacija biti organizovana. Pored toga što će oni definisati datum početka ili poluindividualne ili individualne obuke, trebalo bi i da se usaglase i oko termina u okviru kojih će predavanja da budu organizovana, bez obzira da li je u pitanju poluindividualna ili individualna edukacija.

U slučaju da nadležni u nekoj kompaniji imaju potrebu određeni broj svojih zaposlenih da edukuju u konkretnoj oblasti, na raspolaganju im je korporativni kurs i obuka - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima. U toj varijanti, dozvoljeno je i da nadležni u određenom preduzeću zahtevaju da njihovi zaposleni nastavu pohađaju u matičnoj kompaniji, ali ako za to postoje određeni uslovi, a sa kojima će oni prethodno da budu upoznati. Bitno je napomenuti da će se organizator, odnosno ovlašćeno lice jedne od poslovnica te institucije direktno sa nadležnima u okviru zainteresovane firme dogovoriti oko svega, počev od mesta održavanja časova, preko datuma početka nastave, pa do termina u kojima će časovi biti održani, s tim što se podrazumeva da bi trebalo da preciziraju i kakvom dinamikom će biti organizovana predavanja.

Progam specijalizovanog kursa - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima

Na koji način se uopšteno definišu ključni kupci je prva tema, kojom će se baviti specijalizovani seminar - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima. Tom prilikom će polaznici saznati i zbog čega je važno da se vodi računa o njima, odnosno kako sve to utiče na poslovanje kompanija.

Naravno da će to sve prvo biti predstavljeno uopšteno, a potom će profesori kroz pažljivo izabrane primere da pojasne prisutnima i šta se događa kada su u pitanju nešto zahtevniji ključni kupci, odnosno kako bi trebalo u tom slučaju da postupaju.

Pored ostalog, prisutnima će biti ukazano i na to da je vrlo važno imati jedinstven odnos sa svakim kupcem, jer je upravo to ključ uspešne prodaje. Nakon toga će svi kandidati dobiti i jasne smernice o tome na osnovu kojih parametara se neko može okarakterisati kao ključni kupac, a kroz primere će naučiti i te parametre da posmatraju i ocenjuju.

Vrlo je važno da bude sprovedena adekvatna selekcija među brojnim kupcima, pa je upravo to tema koju će isto tako obraditi specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima.

Posle toga će prisutni biti u obavezi da izvrše zadatak, koji će im dati profesori, a u kom slučaju će na osnovu zadatih smernica oni samostalno morati da među brojnim kupcima pronađu one, koji se mogu smatrati ključnim.

Ovde je vrlo važno napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford, može organizovati i korporativnu obuku po zahtevu klijenata, što je tip edukacije koji se isključivo sprovodi za prethodno tačno određeni broj zaposlenih u bilo kom preduzeću. Baš zato što se radi o specifičnoj grupi polaznika, profesor im može izaći u susret, te prilagoditi u najvećoj mogućoj meri primere iz prakse poslovanju njihove kompanije, a o svemu tome je neophodno prvo da ga obavesti nadležno lice firme, koja zainteresovana za korporativnu obuku.

Naravno da će biti reči i o brojnim strategijama, koje bi trebalo da budu primenjene u praksi, a da bi zaista odnos sa ključnim kupcima bio na visokom nivou.

Saznaće prisutni i na koje sve načine može da bude razvijeno poverenje između kompanije i najboljih kupaca, a svakako da će obuka i kurs - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima ponuditi kandidatima i brojne primere dobre, odnosno loše poslovne saradnje.

Osoba koja je zadužena za komunikaciju sa ključnim kupcima, definitivno mora biti upoznata kako sa svim navedenim, tako isto i sa mnogim drugim marketinškim strategijama, pa će iz tog razloga profesori nastojati da pojasne prisutnima i šta je to što dobrog menadžera ključnih kupaca razlikuje od onoga koji to nije.

U završnom delu ove edukacije će se profesori osvrnuti i na greške, koje se ne tako često događaju u praksi, a svakako će polaznicima objasniti i šta je potrebno da preduzmu da bi one bile izbegnute. Trebalo bi tokom završnog predavanja da svi polaznici postave pitanja profesorima, a vezano za obrađenu tematiku, u slučaju da postoji bilo kakva nejasnoća po pitanju ma koje od obrađenih lekcija.

Kada će biti održan seminar - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima i na kojoj lokaciji?

Sve neophodne podatke o tome u kojim terminima se organizuje kurs i obuka - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima, odnosno na kom mestu, će prijavljeni dobiti već prilikom zvaničnog upisa. Tada će im ovlašćeno lice poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford naglasiti da se od njih očekuje da izaberu između mogućnosti da nastavu pohađaju na klasičan način i onlajn, te da to učine u okviru grupne, individualne ili poluindividualne, pa će u skladu sa time i dobiti sve podatke o principu organizacije.

Da napomenemo odmah da je posedovanje računara navedeno kao osnovni zahtev za sve one polaznike, koji se opredele da časove pohađaju online, te je naveden i zahtev da obezbede stabilnu vezu sa internetom, a u okviru onog prostora, iz koga budu odlučili da predavanja na taj način prate. Uzevši u obzir da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i brojne IT stručnjake, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške kandidatima u tom slučaju, polaznici se mogu njima obratiti u vezi sa svim nedoumicama koje imaju po tom pitanju. Naravno da će ovi stručnjaci rešiti i sve poteškoće koje nastaju kako prilikom instalacije softvera za praćenje nastave na taj način, tako isto i vezano za pristup časovima uopšte.

U okviru poslovnica institucije organizatora se održava klasičan tip edukacije, a obaveza je svih polaznika tada da budu prisutni u prethodno dogovorenim terminima.

Već smo naglasili da se i onlajn i klasična edukacija mogu pohađati na tri načina, s obzirom na to da je u ponudi individualna obuka i kurs - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima, zatim grupna i nastava u paru, te se podrazumeva da će svaki polaznik pojedinačno odlučiti koji tip edukacije od ponuđenih mu najviše odgovara.

Trebalo bi naglasiti da od četvoro do najviše osmoro ljudi može biti prisutno u jednoj grupi, tako da je uslov za početak tog tipa edukacije upravo formiranje grupe od minimalnog broja članova. Dakle, tek onog momenta kada se četiri osobe najmanje budu prijavile za praćenje nastave tog tipa će ovlašćeno lice konkretne poslovnice formirati grupu, a zatim i definisati datum početka grupne obuke, odnosno termine u kojima će časovi biti organizovani, te će svakako precizirati i u skladu sa kakvom dinamikom će to biti, odnosno na koji način će celokupan nastavni program da bude raspoređen. A o svemu tome će detaljno informisati prijavljene na propisan način, ali će i naglasiti da se promene ne dozvoljavaju kod kursa tog tipa.

Sasvim su drugačija pravila prema kojima se organizuje individualni tip nastave, ali i poluindividualni, s tim što je prisutna razlika u broju polaznika, uzevši u obzir da jedna osoba pohađa individualni kurs, a poluindividualnoj edukaciji treba da pristupi njih dvoje u isto vreme. Ovlašćeni koordinator za nastavu poslovnice, u kojoj kandidat bude izvršio prijavu će u tom slučaju zajedno sa profesorom i jednim, odnosno sa dvoje polaznika da definiše kako će časovi biti organizovani. A to znači da će oni precizirati i njihov raspored i termine održavanja predavanja, ali i datum početka, kako poluindividualne obuke, tako i individualne.

U zvaničnoj ponudi ove institucije se nalazi i korporativni seminar - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima, a što je okarakterisano kao nastava za zaposlene, uzevši u obzir da se organizuje po zahtevu nadležnih u određenoj kompaniji i to za prethodno tačno definisani broj radnika. Trebalo bi da se direktor te firme ili nadležno lice zajedno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovori kako oko datuma početka korporativne obuke i termina održavanja časova, tako isto i oko njihovog rasporeda, s tim da postoji mogućnost i promene mesta održavanja nastave samo u tom slučaju. Naime, radi se o tome da organizator omogućuje zainteresovanima i da određeni broj zaposlenih u konkretnoj firmi nastavu pohađa upravo u toj kompaniji, ali isključivo onda kada za to postoje optimalni uslovi, odnosno kada klijent obezbedi sve što je potrebno za nesmetano odvijanje nastave.

Koliko je predviđeno da stručna obuka i kurs - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima traje?

Odluku o tome koliko će tačno specijalizovani seminar - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima trajati donosi koordinator za nastavu, a u slučaju da kandidat odluči da je pohađa u grupi, s tim što se primenjuju drugačija pravila kod poluindividualne i individualne edukacije.

Inače je ukupno 12 časova u nastavnom fondu, a predviđeno je da grupni tip edukacije traje ukupno mesec dana. Dodatne informacije o tačnom rasporedu predavanja, odnosno o dinamici prema kojoj će časovi biti organizovani će biti na raspolaganju svim članovima jedne grupe naknadno, odnosno kada u konkretnoj poslovnici ona bude formirana i nakon što ovlašćeno lice Obrazovnog centra Akademije Oxford sve to bude definisalo.

Trajanje individualne i poluindividualne edukacije može biti potpuno drugačije, budući da se o tome zajedno usaglašavanju nadležno lice određenog predstavništva pomenute institucije, zatim profesor i dvoje polaznika, u slučaju poluindividualne, odnosno samo jedan, ako je u pitanju individualni kurs i obuka - saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima.

Nastava koju bi trebalo da pohađa određeni broj zaposlenih neke kompanije, odnosno takozvana korporativna obuka se organizuje na vrlo sličan način kao i poluindividualna i individualna edukacija za fizička lica. Iz tog razloga napominjemo da će zaposleni dobiti naknadno informacije o rasporedu časova, odnosno o trajanju celokupne edukacije, uzevši u obzir da će sve to prethodno definisati ovlašćeni predstavnik tog preduzeća i nadležno lice jedne od poslovnica institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako da uspostavite kvalitetan odnos sa najboljim kupcima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje