Kurs i obuka - Saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja

Ne samo nadležnima u preduzećima, odnosno licima koji su vlasnici različitih firmi, nego je specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja namenjen i menadžerima pravnog sektora, odnosno odeljenja ljudskih resursa. Svi koji su u pravnoj službi zaposleni u određenom preduzeću, ali i lica koja se nalaze u top menadžment, a posebno oni koji su u sektoru marketinga zaposleni će imati koristi od praćenja ove edukacije.

Posebno moramo naglasiti i to da u primarnu ciljnu grupu spadaju brend menadžeri, jer će njima najviše značiti sve ono što će prezentovati profesori.

U svakom slučaju je važna informacija i ta da nije neophodno nikakvo predznanje polaznici da imaju, a ako žele ovu edukaciju da pohađaju. Upravo iz tog razloga i jeste istaknuto da svaki pojedinac, koji ima želju treba da ispoštuje pravila institucije organizatora, te počne i da pohađa ovu obuku.


Međutim, pre nego što objasnimo kakav je princip organizacije nastave za pojedinačne polaznike, moramo naglasiti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford može da organizuje i korporativni kurs, a ako to bude bilo potrebno. S obzirom na to da određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću tada predavanja treba da pohađaju, upravo njihovi nadređeni će biti u obavezi da definišu na koji način će korporativni seminar - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja da bude organizovan. Jednostavnije rečeno, direktor tog preduzeća ili osoba koja ima adekvatna ovlašćenja će izneti sve zahteve nadležnima u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije, tako da će se oni oko svih neophodnih detalja i usaglasiti. Ističemo da je najbitnije tom prilikom da preciziraju kog datuma će početi korporativna obuka, te je vrlo važno i da odluče kojim tempom će časovi da budu organizovani, ali i u kojim tačno terminima. A sem toga, dostupna je i mogućnost izmene lokacije održavanja časova, u slučaju da to nadležni u okviru zainteresovane firme budu zahtevali od organizatora. Ipak, naročito je važno i da bude izabran prostor za održavanje nastave, čije karakteristike u potpunosti odgovaraju zahtevima institucije organizatora. Ovo smo posebno morali da istaknemo zato što kvalitet obuke neizostavno mora da bude na zadovoljavajućem nivou kvaliteta. Svi koji budu bili izabrani iz dotučnog preduzeća da pristupe nastavi će o načinu organizacije časova da budu informisani u skladu sa aktuelnim pravilima pomenute obrazovne institucije na vreme.

Prijavljivanje je obavezno za svakog pojedinačnog polaznika, budući da je tako pravilnikom konkretne institucije navedeno. Neophodno je da sve osnovne informacije o sebi dostavi na propisan način zainteresovano lice, a lično će odabrati kako želi to da učini. Jednostavno rečeno, ima mogućnost da prijavu izvrši preko telefona odabranog predstavništva institucije organizatora, potom lično ili elektronski, to jest preko mejl adrese. Najpre svoje ime i prezime mora navesti svaki kandidat, a zatim i broj telefona, kao i datum rođenja.

Zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije je navedeno da svaki pojedinačni kandidat ima obavezu lično da bude prisutan kada je reč o upisu. Tačno definisana dokumenta mora dostaviti svaki od prijavljenih u tom slučaju, a podrazumeva se da će pre toga dobiti sve neophodne informacije od nadležnih o tome. Upravo tada je obavezan svako od njih i da navede gde želi nastavu da pohađa i na koji način.

TESTOVI


Ovom prilikom moramo napomenuti i to da je ponudom obuhvaćena stručna obuka i kurs - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja, koja se organizuje na klasičan način, ali i ona koja podrazumeva sprovođenje nastave online. Takođe je bitno naglasiti i to da se kako jedan, tako isto i drugi tip edukacije može organizovati za grupu polaznika, tako isto i za dvoje njih u isto vreme, odnosno samo za jednu osobu, jer je u ponudi kako grupna nastava, tako isto i poluindividualna i individualna.

Činjenica da su sve te mogućnosti dostupne je vrlo važna za svakog pojedinačnog polaznika, budući da on treba samostalno da odluči i na kojoj lokaciji želi nastavu da pohađa i prema kakvom principu.

Na više od 20 lokacija u celoj zemlji pomenuta obrazovna institucija posluje, odnosno ima predstavništva. A to smo napomenuli zato što se nastava na klasičan način upravo u okviru svake od tih poslovnica i organizuje. Svaki polaznik je u tom slučaju u obavezi da predavanjima pristupa u tačno određenim terminima, a sve u skladu sa time za koji tip nastave se bude tom prilikom odlučio.

Svakako da se u ponudi nalazi i opcija, koja podrazumeva praćenje nastave preko računara, to jest online. Podrazumeva se da lični kompjuter mora koristiti svaki polaznik u tom slučaju, a isto tako je važno da taj uređaj ima odgovarajuće karakteristike. Inače bi trebalo svaki prijavljeni kandidat tom prilikom ranije i bude upoznat sa postupkom instalacije programa, budući da on uopšte nije zahtevan. Ipak i pored toga će svakom pojedinačnom polazniku da bude dostupna i pomoć zaposlenih u IT sektoru, tačnije u timu za pružanje tehničke podrške. U svakom slučaju će svaki kandidat nastojati da to učini samostalno, ali može kontaktirati i nadležne u izabranoj poslovnici, kako bi mu pomogli da reši bilo koji problem koji u tom slučaju iskrsne. Kvalitet veze sa internetom mora biti na visokom nivou, zato što je to naročito značajno upravo za propisani kvalitet nastave. Naime, da pojasnimo, online kurs i obuka - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja se organizuje sa bilo kog mesta, ali samo ako postoji adekvatna veza sa itnernetom za konkretni računar.

Tek pošto odluči da li će nastavu pohađati na klasičan način ili će to učiniti onlajn, kandidat bi trebalo i da se opredeli hoće li časove pohađati u paru, odnosno individualno ili u grupi.

Radi se o tome da ova specijalizovana institucija nudi mogućnost praćenja poluindividualne, grupne i individualne nastave. Svakako da se razlikuje broj polaznika za svaku od njih, a sve je to precizno utvrđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije. Iz tog razloga i naglašavamo da dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, potom da u grupi može biti prisutno između najmanje četvoro i najviše osmoro njih, a jedno lice treba da pohađa individualnu obuku.

Značajna je razlika i u načinu organizacije časova, te se podrazumeva da će svaki kandidat da bude detaljno informisan o svemu tome na vreme.

Posebno bismo istakli informaciju da grupna obuka i kurs - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja može biti organizovana isključivo onda, kada četiri osobe najmanje prijavu izvrše u okviru dotične poslovnice. Zapravo se radi o tome da organizator formiranje grupe od minimum 4 osobe navodi kao osnovni zahtev za početak organizacije nastave tog tipa. Suština je u tome da posle formiranja grupe treba koordinator za nastavu da definiše na koji način će da budu organizovani časovi. Zapravo će najpre odlučiti o tome kog datuma će početi grupni seminar, a posle toga će precizirati i u kojim terminima će časovi da budu organizovani, ali isto tako i na koji način će nastavni fond koji je predviđen programom da bude raspoređen. Važno je da svaki prijavljeni kandidat, koji bude odlučio časove da pohađa na taj način zna da se promene ne dozvoljavaju u tom slučaju. Naime, čak i ako nekome ne odgovara recimo, te zahteva izmenu tog segmenta, mora znati da to organizator ne sme da dozvoli, jer to nije u skladu sa važećim pravilima. U svakom slučaju će precizno da budu obavešteni svi članovi te grupe o ovim detaljima, a vrlo brzo pošto ih koordinator bude precizno definisao.

Još dve opcije su u ponudi, tako da svaki pojedinačni polaznik treba da izabere i da li će nastavu pohađati individualno ili će to učiniti u okviru poluindividualne. Inače se i jedan i drugi tip edukacije organizuju prema potpuno istom principu, ali se razlikuje broj osoba koje nastavi treba da prisustvuju. U suštini su pravila vrlo jednostavna, tako da svaki kandidat odlučuje kako će nastava biti organizovana i to u dogovoru sa nadležnim predavačem, odnosno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu i to u predstavništvu navedene obrazovne institucije, u kome se prethodno prijavio, odnosno upisao prema pravilima. Svakako je važno napomenuti i to da će se zainteresovani direktno sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem dogovoriti ne samo oko datuma početka individualne ili poluindividualne nastave, već i oko toga kojim tempom će nastavni fond da bude organizovan, kao i u kojim terminima će jedan ili dvoje kandidata da pohađaju u tom slučaju predavanja.

Kojim temama će se baviti stručni kurs i obuka - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja?

Najpre sa definicijom brenda će da bude upoznat vrlo detaljno i precizno svako ko odluči ovu edukaciju da pohađa. A na koji način se definiše pojam brendiranja u uobičajenim uslovima i na globalnoj mreži je svakako osnovna tema sa kojom će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja svakog pojedinačnog kandidata da upozna u toku uvodnog dela ove edukacije.

Posle toga će profesori govoriti o tome kako u praksi izgleda brendiranje, ali i kako ono funkcioniše na internetu. Zatim će objasniti prisutnima i da li postoji razlika između određenja autorsko pravo u okviru globalne mreže i u stvarnom životu.

Brendiranje na internetu je vezano primarno za zaštitu autorskih prava i za zaštitu internet domena, odnosno svega onoga što se može naći na globalnoj mreži. A pod tim se misli i na blogove, ali i na sadržinu sajta i na njegov dizajn, kao i na različita saopštenja za javnost. Da bi određeni sajt ili bilo koji drugi online sadržaj mogao u nekom trenutku da bude smatran brendom, potrebno je u njega uložiti ne samo novac, nego i znanje iz oblasti marketinga.

Najbitnije je napomenuti i to da će se stručni seminar - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja prvenstveno baviti odredbama zakona, koji omogućuje zaštitu autorskih prava na internetu. A tom prilikom će profesori objasniti i kako sve to utiče na brend, odnosno na razvoj određenog sajta.

Da bi sadržina nekog bloga, odnosno sam domen, to jest ono što treba zaštititi na globalnoj mreži zaista u jednom trenutku moglo da bude smatramo brendom, neophodno je da prvo bude izvršena pravna zaštita tog sadržaja. Zato će kroz primere iz prakse prisutni shvatiti na koji način bi trebalo sa pravnog aspekta da budu zaštićene fotografije i drugi sadržaj, kako na određenom sajtu, tako isto i na pojedinim društvenim mrežama.

Šta se smatra takozvanom nelojalnom konkurencijom i zbog čega je vrlo važno određeni proizvod ili uslugu, odnosno brend zaštititi od takve vrste nelojalne konkurencije je tema sa kojom će vrlo profesionalno specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja da upozna svakog pojedinca. Tom prilikom će profesori objasniti polaznicima i koji su to mehanizmi, koje bi trebalo primeniti u praksi da bi određeni brend zaista bio zaštićen od nelojalne konkurencije.

Dobiće neophodne savete svi prisutni u vezi sa izborom bezbednog internet domena, a predviđeno je nastavnim programom da polaznici dobiju informacije i o tome šta se smatra intelektualnom svojinom na internetu i prema kom principu funkcioniše u tom slučaju zaštita intelektualne svojine.

U suštini će predavači vrlo precizno, odnosno korak po korak objasniti prisutnima prema kom principu bi trebalo da funkcioniše zaštita internet sadržaja različite vrste. A u tom segmentu će predavači govoriti i o žigu i o njegovoj registraciji, zatim o tome koliko je važno imati grafičko rešenje koje predstavlja određenu kompaniju, to jest logo.

Naučiće svako ko odluči da pohađa stručni seminar - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja i to da li je u digitalnom svetu važno imati internet domen ili ipak žig.

Sve savete u vezi sa izborom adekvatnog domena će dobiti polaznici, a podrazumeva se da će profesori objasniti i na koji način na internetu mogu da budu zaštićeni video materijali, odnosno fotografije.

Ukoliko intelektualna svojina bude povređena, odnosno ako ne budu bile poštovane odredbe aktuelnog zakona, onda će morati da budu primenjene određene kazne. A podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja svakom kandidatu ponuditi priliku da na primerima iz prakse nauči u kojim slučajevima dolazi do povrede zakonske regulative i kako je ona u praksi definisana.

Diskusija o obrađenim temama je predviđena za završno predavanje u toku ove edukacije. Naravno da će to biti posebno napomenuti svakom polazniku, jer se od svakoga od njih zahteva i da uzmu učešće tom prilikom, a kako bi na licu mesta od stručnjaka, koji konkretni tip edukacije bude vodio, dobili i odgovore na brojne pitanja.

Uskoro nakon što završi pohađanje ove obuke, svaki kandidat bi trebalo da ima sasvim dovoljno znanja, da može i to potpuno samostalno trenutno važeću zakonsku regulativu u praksi pravilno da primenjuje, te da određeni proizvod ili uslugu može da podigne na nivo brenda i to primarno na internetu.

Gde će biti organizovana stručna obuka i kurs - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja i u kojim terminima?

U momentu zvaničnog upisao bi trebalo svako fizičko lice da odluči koja opcija mu od ponuđenih najviše odgovara, a kako bi u skladu sa time i dobio informacije o tome gde će biti održan stručni seminar - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja, odnosno kada, to jest u kojim tačno terminima.

Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford svakom zainteresovanom kandidatu nudi mogućnost da nastavu pohađa prema klasičnom principu i online, a da to učini kako u okviru grupne nastave, tako isto i polundividualne i individualne.

Budući da su sve te opcije u zvaničnoj ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije, a da postoje određene razlike u načinu organizacije, to podrazumeva da svaki kandidat u trenutku upisa mora sa svim tim detaljima od strane nadležnih da bude upoznat.

Prvo i osnovno što moraju znati svi, koji su zainteresovani za klasičan princip praćenja nastave, jeste da pomenuta obrazovna institucija posluje na brojnim lokacijama širom naše zemlje. Upravo u okviru svake od poslovnica će na klasičan način da bude organizovan nastava, ako to pojedinačni polaznik bude izabrao. A takođe je i tada neophodno da odluči hoće li časove pohađati u paru, samostalno ili u grupi, pa će u skladu sa tim i biti informisan najpre o terminima održavanja predavanja, a posle toga i o svim ostalim detaljima.

Vrlo je važno da ima lični računar odgovarajućih karakteristika svako, kome odgovara online kurs i obuka - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja. U tom slučaju će predavanja pohađati upravo preko sopstvenog kompjutera, a na njega bi trebalo prema pravilima institucije organizatora i da instalira odgovarajući softver. Najbitnije je napomenuti da će nadležni u okviru određenog predstavništva te institucije informisati svakog polaznika pojedinačno o postupku instalacije programa, jer bi on to trebalo da učini samostalno. Ističemo da sam proces instalacije softvera ne spada u posebno zahtevne, pa zato organizator i očekuje da to svaki kandidat učini bez ikakve pomoći. Naravno, ako se javi bilo kakav problem, potrebno je da se obrati nadležnima u samoj poslovnici, a primarno onima koji su zaposleni u IT sektoru. Upravo ti stručnjaci će se naći svakom pojedinačnom kandidatu ako to bude bilo potrebno, odnosno ako se određena poteškoća javi u toku postupka instalacije programa ili dok traje nastava preko polaznikovog računara. Inače, stabilna veza sa internetom je, isto tako zahtev koji mora svaki pojedinačni polaznik da ispoštuje. Iako, praktično rečeno svako od njih može da izabere gde će biti dok pohađa predavanja, važno je da osigura adekvatne uslove za rad.

Sama činjenica da se i onlajn i klasična nastava mogu pohađati na jedan od tri načina dovodi do toga da svaki polaznik ima obavezu da izabere da li stručni seminar želi da pohađa samostalno ili u grupi, odnosno da li mu odgovara opcija da nastavu prati u okviru poluindividualne, kada dvoje kandidata treba časove da pohađaju.

Sa tim u vezi moramo naglasiti i da se izuzetno stroga pravila primenjuju kada je u pitanju grupna obuka i kurs - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja. Upravo ta pravila određuje koordinator za nastavu, ali samo ako osnovni zahtev za početak te vrste edukacije bude bio ispunjen. Naime, pomenuta institucija jasno definiše koliko ljudi treba da prisustvuje nastavi, pa i iznosi zahtev za obaveznim prijavljivanjem 4 osobe najmanje u tom predstavništvu. Zapravo, između četvoro i osmoro kandidata predavanja tada treba da pohađaju, a nastava tog tipa počinje tek pošto grupa bude u toj poslovnici zvanično bila oformljena. Ovlašćeni koordinator za nastavu je u obavezi tom prilikom da odluči ne samo o datumu početka grupne edukacije, nego i o svim ostalim detaljima. Na prvom mestu se misli na termine održavanja časova za tu grupu polaznika, a zatim i na njihov raspored, s obzirom na to da pomenuta specijalizovana obrazovna institucija unapred definiše koliko će grupni tip obuke da traje. A kada sve to bude precizno odredio, u skladu sa pravilima institucije organizatora će svaki član te grupe da bude i informisan o neophodnim detaljima. Naročito je važno naglasiti i to da se izmene po zahtevu pojedinačnih polaznika u tom slučaju ne smeju dozvoliti, a što će sasvim sigurno svakome od njih da bude posebno naglašeno.

Dakle, pomenuto je već da nastava može biti organizovana i za samo jednu osobu, ali i za dvoje njih istovremeno, jer je u ponudi i individualna i poluindividualna edukacija. U principu se na potpuno isti način one organizuju, a radi se o prilično fleksibilnim pravilima. Bitno je da sa svim detaljima budu upoznati svi polaznici, koji su zainteresovani za praćenje nastave na taj način, kao i sa činjenicom da im je dozvoljena velika sloboda u donošenju odluke o načinu organizacije časova. Naime, potrebno je da se ovlašćeno lice tog predstavništva navedene institucije, to jest koordinator za nastavu, zajedno sa profesorom koji bi trebalo da vodi individualnu ili poluindividualnu obuku, kao i sa jednim ili dvoje polaznika dogovori oko svih neophodnih detalja. U suštini bi trebalo da se oni usaglase kako oko tačnog datuma kada bi trebalo da počne individualni ili poluindividualni seminar - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja, tako isto i oko detalja koji su vezani za termine održavanja časova i za njihov raspored. Najjednostavnije rečeno, oni će se na taj način usaglasiti i oko toga koliko bi trebalo nastava u paru ili individualna da traje ukupno.

Što se tiče mogućnosti da ovu edukaciju pohađaju zaposleni, dostupna je i ta opcija, a ukoliko su nadležni u nekom preduzeću za to zainteresovani. Polaznici su u tom slučaju tačno određeni, pa organizator nastoji da brojne zahteve klijenta svakako ispuni. Baš iz tog razloga i jeste naveden zahtev da klijent, odnosno ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije ima obavezu da se usaglasi sa zvanično ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije oko načina na koji će časovi da budu organizovani. U svakom slučaju je bitno da oni definišu najpre detalje vezano za organizaciju nastave, a zatim i za mesto na kome će časovi da budu održani za zaposlene. A u suštini je to ujedno i jedini tip nastave kod koga je dopuštena promena lokacije održavanja časova, tako da predavanja za zaposlene mogu da budu organizovana i u okviru njihovog radnog mesta. U tom slučaju je naročito važno da svi zahtevi institucije organizatora budu ispoštovani, jer izabrani prostor neizostavno mora u skladu sa pravilima da bude opremljen. Zapravo se radi o tome da je vrlo važno da nastava bude organizovana kvalitetno, pa se u tom smislu i zahteva da prostor bude u skladu sa jasno definisanim smernicama opremljen. U svakom slučaju će se oni usaglasiti i oko svih ostalih detalja, a prvenstveno se misli na termine održavanja časova, zatim na raspored predavanja, te svakako i na definisanje datuma početka nastave. Zaposleni koji bi trebalo časove da pohađaju će da budu precizno obavešteni o svemu tome na vreme, a sve uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora.

Koliko traje specijalizovani seminar - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja?

Unapred jedino informaciju o tome koliko će ukupno trajati stručna obuka i kurs - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja dobijaju oni polaznici, koji odluče da časove prate u formi grupne nastave.

Naravno da za to postoji razlog, a vezan je za princip organizacije te vrste edukacije.

Upravo iz tog razloga naglašamo da će 15 časova nastavnog programa u okviru grupne nastave da bude raspoređeno na jedan mesec.

U svakom slučaju će svaki član te grupe biti informisan od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Аkademije Oxford o terminima održavanja časova, kao i o mnogim drugim detaljima. Radi se o tome da je nastava u grupi specifična u tom smislu što isključivo koordinator za nastavu zvanično donosi odluku i o datumu njenog početka, ali isto tako i o terminima održavanja časova, te naravno o rasporedu predavanja.

Svakako da se u ponudi navedene institucije nalazi i mogućnost praćenja nastave u paru, kao i u okviru individualne. A ako se neko za jednu od tih opcija odluči, trebalo bi da zna da važe sasvim drugačija pravila organizacije. Zapravo je predviđeno pravilnikom da će svaki kandidat ponaosob u tom slučaju biti u obavezi da zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom te poslovnice, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem, koji bi trebalo poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi, precizirati i trajanje. U suštini bi oni trebalo da se usaglase o svemu, pa i o rasporedu predavanja, što automatski podrazumeva da će odlučiti i o tome koliko će trajati individualni ili poluindividualni kurs i obuka - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja.

A kada određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću treba da budu upoznati sa tematikom ovog stručnog kursa, biće organizovana korporativna nastava. Tom prilikom važe naročito slobodna pravila organizacije, uzevši u obzir da se nadležno lice zainteresovane kompanije mora tada o svim detaljima dogovoriti sa osobom, koja je za te poslove zadužena u okviru konkretnog preduzeća. Baš zato što će precizirati i raspored časova, ali isto tako i termine njihovog održavanja, odnosno lokaciju na koji će zaposleni pratiti predavanja, kao i datum početka nastave tog tipa, oni će samim tim da definišu i koliko bi ukupno u tom slučaju kurs trebalo da traje. U skladu sa zvaničnim pravilnikom navedene institucije će radnici, koji bi trebalo predavanja da pohađaju da dobiju sve potrebne informacije o detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje