Kurs i obuka - Saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu

Nadležni u odeljenju ljudskih resursa, kao i svi koji su zaduženi za primenu odredbi aktuelnog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu bi trebalo da pristupe pohađanju ovog specijalizovanog kursa, jer će od tematike kojom se on bavi svakako imati koristi. Bitno je da apsolutno svako fizičko lice, koje je zainteresovano da pohađa stručni seminar - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu zna da ne mora imati nikakva predznanja o konkretnoj tematici. A to zapravo podrazumeva da svako ko navedenu tematiku vidi kao interesantnu i ko želi sa njom da se na najbolji način upozna, svakako može i da pristupi pohađanju nastave.

A ono što je bitno jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje edukaciju i za fizička lica i za zaposlene u preduzećima.

Kada je u pitanju korporativna obuka, to podrazumeva da predavanja treba određeni broj radnika konkretne firme da pohađaju. Sa tim u vezi moramo naglasiti i da je u pitanju prilično slobodan način organizacije časova. Radi se o tome da je prepušteno nadležnom licu te kompanije da zajedno sa predstavnikom bilo koje poslovnice navedene institucije definiše po kom principu će časovi biti organizovani i na kom mestu će zaposleni da ih pohađaju. Najpre je potrebno da se usaglase oko datuma početka korporativnog kursa, a posle toga i da odluče o terminima u kojima će predavanja biti organizovana, odnosno da definišu na koji način će nastavni fond predviđen aktuelnim programom da bude raspoređen u tom slučaju. Mesto održavanja nastave za zaposlene može biti promenjeno, uzevši u obzir da postoji mogućnost i da časovi budu održani u okviru zainteresovane kompanije. Neophodno je da tada postoje propisani uslovi, odnosno da klijent izabere prostor koji može u potpunosti njima da odgovori. Svakako će nadležno lice konkretne poslovnice informisati direktora te firme ili zvanično ovlašćenog predstavnika o tome šta je potrebno da sadrži odabrani prostor, kako bi korporativni kurs i obuka - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu mogao tu da bude organizovan. Shodno pravilniku navedene institucije će radnici da dobiju precizne informacije o detaljima, to jest o lokaciji održavanja časova, odnosno o datumu početka nastave, terminima održavanja časova i o njihovom tačnom rasporedu.


Fizička lica moraju da se opredele između nekoliko opcija koje su ponuđene, nakon čega će i dobiti precizne informacije o mestu održavanja časova, odnosno o načinu, a pre svega toga moraju da izvrše prijavu i upišu se.

Potrebno je da navedu svoje prezime i ime svi zainteresovani prilikom zvanične prijave, kao i datum rođenja, te obavezno da ostave i podatke za kontakt. Inače je omogućeno da prijava bude izvršena ili preko telefona bilo koje poslovnice konkretne obrazovne institucije ili elektronski, u kom slučaju kandidati na mejl treba da pošalju sve navedene informacije, te se podrazumeva da mogu doći do određenog predstavništva i lično, pa i na taj način izvršiti prijavu.

A tom prilikom će biti informisani i o obavezi prisustva upisu, jer je tako navedeno pravilnikom institucije organizatora. Svakako je vrlo važno i da svako fizičko lice, odnosno pojedinačni polaznik dostavi relevantnu dokumentaciju, a o čemu će biti na vreme od strane nadležnih i obavešten svaki prijavljeni kandidati.

TESTOVI


Ranije smo pomenuli da je obaveza svakog fizičkog lica da odluči kako će nastavu pohađati i na kojoj lokaciji, jer je u ponudi klasična i online obuka i kurs - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno individualna, grupna i poluindividualna nastava. Trebalo bi da u trenutku upisa svaki prijavljeni polaznik odluči koja mu opcija više odgovara, kako bi mogao da dobije sve neophodne informacije o načinu organizacije časova u konkretnom slučaju.

Ukoliko je odluka prijavljenog polaznika da nastavu pohađa na klasičan način, to znači da je ujedno i njegova obaveza da lično prisustvuje predavanjima u okviru prostorija poslovnice instituciji organizatora, koju bude pre toga izabrao i u njoj izvršio prijavu i zvaničan upis.

Takođe je dostupna i mogućnost da nastavu prati onlajn, što u stvari znači da će predavanjima preko sopstvenog kompjutera da prisustvuje. Vrlo je važno da taj računar ima adekvatne karakteristike, kao i da koristi stabilnu vezu sa internetom. Naime, iako u principu svaki polaznik ima pravo da izabere gde će boraviti dok pohađa predavanja online, njegova je obaveza da stabilnu internet konekciju u tom slučaju osigura. Napominjemo da se edukacija na taj način organizuje uz korišćenje specijalnog softvera, te u skladu sa pravilima institucije taj program mora da samostalno instalira svaki polaznik. Sam postupak instalacije uopšte nije zahtevan, te je i sasvim očekivano da svaki kandidat bez ikakvih problema to može da učini samostalno. A s obzirom na to da u okviru svakog predstavništva navedene institucije postoji i IT odeljenje, to znači da polaznici koji budu imali problem ili dok pohađaju nastavu onlajn ili dok instaliraju softver, imaju mogućnost upravo tim stručnjacima da se obrate i od njih zatraže pomoć.

Zvaničnim pravilnikom navedene institucije je predviđeno da i online nastava i ona koja se organizuje na klasičan način mogu biti održane kako za grupu polaznika, tako isto i za samo jednu osobu, ali i za njih dvoje u isto vreme. Stvar je u tome da je ponudom obuhvaćen grupni kurs i obuka - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu, poluindividualni i individualni tip nastave. Baš zato što postoje tri opcije u ponudi, neophodno je da svaki kandidat u momentu zvaničnog upisa odluči na koji način će časove pohađati, jer će na osnovu toga i da dobije informacije o apsolutno svim detaljima.

Uopšteno rečeno, najstrožija pravila važe prilikom organizacije nastave za grupu polaznika, s obzirom na to da časove u tom slučaju polaznici pohađaju upravo onako kako bude definisao koordinator za nastavu. Međutim, da bi uopšte edukacija na taj način mogla da bude organizovana, mora u tom predstavništvu institucije organizatora da bude oformljena grupa. Stvar je u tome da četvoro kandidata minimum u tom predstavništvu mora da bude prijavljeno, jer tek tada možemo govoriti o formiranju grupe. Zvaničnim pravilnikom navedene institucije je predviđeno da maksimalno osmoro ljudi nastavu u tom slučaju imaju pravo da pohađaju, s obzirom na to da je tako obezbeđen kvalitet obuke. Ovlašćeno lice predstavništva u kome je oformljena grupa će nakon toga odlučiti o načinu sprovođenja časova. A to jednostavno znači da će oni precizno odrediti kog datuma bi trebalo da počne seminar - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu u tom slučaju, ali će precizirati i u kojim terminima bi trebalo časovi da budu organizovani i kakva će tematika tada da bude ispoštovana. Dakle, oni će definisati apsolutno sve, a zatim se moraju usaglasiti polaznici, pošto kod grupne edukacije nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena.

Mnogo su slobodnija pravila koja se poštuju prilikom organizacije individualne ili poluindividualne obuke, a tada nastavi prisustvuje ili jedan polaznik ili u isto vreme njih dvoje. U principu je to i jedina razlika, a pravila organizacije su potpuno ista. Potrebno je da svaki polaznik u tom slučaju zajedno sa predstavnicima institucije organizatora, a primarno se misli na koordinatora za nastavu i nadležnog predavača, precizno definiše kako će časovi da budu organizovani. Najpre je neophodno da se oni usaglase oko tačnog datuma početka ili nastave u paru ili individualne, a posle toga će odlučiti i o ostalim detaljima. Vrlo je važno da se usaglase oko termina u kojima bi trebalo predavanja da budu održana, kao i oko detalja vezano za raspored časova. S obzirom na to da oni definišu zajedno kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana, automatski znači da će precizirati i koliko bi trebalo da traje individualna obuka, odnosno poluindividualna.

Plan i program stručnog kursa - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu

Pored toga što je neophodno da odredbe Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu budu sa puno pažnje primenjene u poslovanju svih kompanija, važno je i da pažnja bude usmerena na poboljšanje kvaliteta poslovanja za svakog člana kolektiva, a to može da bude učinjeno isključivo ako se uzmu u obzir različiti faktori, koji utiču na kvalitet rada i naravno na bezbednost i zdravlje na radu, te da se oni negativni svedu na minimum. U toku uvodnog predavanja je predviđeno da specijalizovani seminar - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu ponudi prisutnima mogućnost da ukratko budu upoznati sa onim odredbama trenutno aktuelnog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koje se prvenstveno tiču prava i obaveza zaposlenih, ali i poslodavca.

Odmah nakon toga će profesori da objasne polaznicima i koji su to psihosocijalni faktori, za koje se smatra da imaju izuzetno negativan uticaj na kvalitet poslovanja, a primarno na kvalitet rada svakog pojedinog člana kolektiva. Činjenica je da su svi u većoj ili manjoj meri upoznati sa tim kako stres negativno utiče na svakog pojedinca, ali je vrlo važno da njegovi negativni efekti budu svedeni na minimum u okviru konkretnog radnog mesta. Naravno da je to jedno od najsloženijih pitanja sa kojim se poslodavci susreću, jer je dobro poznato da dovođenje zaposlenih u brojne stresne situacije dovodi i do negativnih reakcija, koje se odražavaju i na kvalitet njihovog poslovanja, odnosno radnog učinka. Upravo iz tog razloga bi trebalo da na najmanju moguću meru takve situacije budu svedene, tako da će polaznici ove specijalizovane edukacije saznati i kako bi trebalo taj problem u praksi da bude rešen. Obično se u najčešće stresne situacije vezano za posao svrstava nerviranje zbog kašnjenja u poštovanju rokova ili kašnjenja prilikom dolaska na posao, te zbog neadekvatnih radnih uslova. Takođe, psihosocijalni faktori u tom smislu itekako imaju uticaja na povećanje nivoa stresa, pa ih treba maksimalno smanjiti. Zato jeste predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu ponudi polaznicima mogućnost da pronađu najbolje moguće rešenje u konkretnoj situaciji. Biće tom prilikom predstavljeni i brojni načini za rešavanje takvih poteškoća, a u smislu sprovođenja korektivnih mera, ali i definisanja, zatim i usvajanja kako individualnih, tako i kolektivnih preventivnih, kao i kontrolnih mera. Dobiće informacije polaznici i o tome na koji način treba da bude omogućeno zaposlenima da nauče da se bolje izbore sa različitim stresnim situacijama na svom radnom mestu, a biće govora i o tome zbog čega je važno da zaposlenima bude omogućeno da donose odluke koje su u njihovoj nadležnosti i koje imaju uticaja na kvalitet njihovog radnog učinka. Naravno da će u tom delu edukacije profesori navesti i adekvatne primere iz prakse, kako bi dodatno pojasnili obrađenu temu prisutnima.

Iako je konzumacija alkohola i droge na radnom mestu zabranjena prema Ugovoru o radu, može se desiti da dođe do zloupotrebe. Obično do zloupotrebe tih štetnih supstanci dolazi usled psihosocijalnih faktora, pa bi poslodavci trebalo da se potrude da pronađu odgovarajući pristup i takvu vrstu zloupotrebe spreče. Na osnovu primera iz prakse će profesori objasniti kako bi trebalo da bude organizovan radni proces, da do zloupotrebe droge i alkohola ne bi dolazilo na radnom mestu. Prisutnima će biti objašnjeno i kako se karakteriše zloupotreba konzumacije ovih supstanci, kao i šta se smatra normalnim konzumiranjem alkohola. Svakako da će biti ponuđeni i odgovarajući primeri, kroz koje će polaznici lakše razumeti šta je potrebno da konkretno pravno lice preduzme da ne bi došlo do zloupotrebe konzumiranja alkohola, odnosno da u određenom kolektivu ne bi bilo uopšte konzumiranja droge.

Sledeće čime će se baviti specijalizovani seminar - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu jeste konzumiranje duvana, tako da će profesori govoriti o tome zbog čega je bolje da bude zabranjeno pušenje u određenoj kompaniji i kako će to uticati na kvalitet radnog procesa, odnosno na poboljšanje uslova rada. Prema programu je predviđeno da u tom segmentu polaznicima bude ukratko predstavljena okvirna Konvencija o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije.

Nasilje na poslu je jedan od češće pominjanih psihosocijalnih faktora, koji ima uticaja na bezbednost i zdravlje na radu, pa će njemu takođe biti posvećena pažnja tokom ove obuke. Biće informisani polaznici o tome šta se smatra nasiljem na radnom mestu i koji oblici nasilja na poslu postoje. Takođe će profesori govoriti i o tome koja zanimanja su prema statistici najčešće pogođena ovim problemom, odnosno zašto je nasilje nad ženama izraženije nego nasilje nad pripadnicima muškog pola.

Koja je razlika između seksualnog uznemiravanja i nasilja je, takođe tema kojom će se specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu baviti. Na koji način bi trebalo da bude sprečeno nasilje će saznati svako, ko bude pohađao ovu stručnu edukaciju, ali i kako je pravno regulisana borba protiv nasilja.

Izuzetno je značajno da svaki član kolektiva ima i kvalitetno radno okruženje i da je siguran u fizičkom smislu, jer će na taj način dati svoj maksimum u poslovanju. Upravo je dobrobit zaposlenih jedna od najvažnijih karika u kvalitetnom radnom procesu i uopšteno u određenom preduzeću. Zato bi trebalo raditi na poboljšanju kvaliteta i zdravlja na radu i bezbednosti, te sve negativne psihosocijalne faktore svesti na minimum, kako ne bi uticali loše na kvalitet poslovnog procesa.

U zaključnom predavanju će biti govora upravo o tome kako bi loše psihosocijalne faktore trebalo korigovati, te na koji način ta korekcija može uticati na polje bezbednosti i zdravlja na radu.

Sva pitanja u vezi sa time i sa prethodno obrađenim temama će polaznici biti u mogućnosti da postave nadležnima za vreme trajanja završnog predavanja, jer je prema nastavnom programu predviđeno da ono bude interaktivno.

Uzevši u obzir da će predavači vrlo detaljno obraditi brojne psihosocijalne faktore, odnosno njihov uticaj na polje bezbednosti i zdravlja na radu, te da će navesti i pozitivne i negativne karakteristike svakoga od njih, sasvim je očekivano da ko god bude pohađao ovu edukaciju, izvuče maksimum iz toga. Naime, trebalo bi da ta znanja primeni u kompaniji u kojoj je zaposlen ili čiji je vlasnik, te da na taj način unapredi kvalitet rada za svakog zaposlenog i za celo preduzeće.

Gde će biti održan specijalizovani seminar - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu i u kojim terminima?

Praktično govoreći, svaki pojedinačni polaznik bi trebalo da odabere i lokaciju održavanja nastave, ali i termine u kojima će specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu biti održana.

Na raspolaganju je mogućnost svakom prijavljenom da nastavu prati onlajn i na uobičajen način, kao i da to to učini kako kroz individualnu i grupnu, tako isto i u okviru takozvane poluindividualne nastave. Upravo zato što Obrazovni centar Akademije Oxford sve te opcije ima u ponudi, očekuje se od svakog prijavljeno kandidata da izabere i gde će predavanja da pohađa i na koji će to da učini način od svih ponuđenih.

Trebalo bi da u jednoj od poslovnica pomenute institucije bude prisutan svaki pojedinačni polaznik, koji se opredeli da nastavu pohađa na klasičan način. Prethodno će on dobiti sve neophodne informacije o terminima održavanja časova i o svim drugim detaljima.

Međutim, ponudom je obuhvaćena i online edukacija, a koja podrazumeva praćenje časova preko računara. Upravo se očekuje da svaki kandidat u tom slučaju koristi sopstveni računar, koji bi trebalo da ima odgovarajuće performanse. U principu, kandidat bira samostalno lokaciju sa koje će pohađati nastavu onlajn, ali to svakako mora biti prostor u kome postoji kvalitetna veza sa internetom. Bitno je i da instalira poseban tip softvera, kako bi online kurs i obuka - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu mogao da bude organizovan prema aktuelnim pravilima. Svaki kandidat će dobiti precizne informacije o načinu instalacije programa, a ako se ne bude tom prilikom u potpunosti snašao, slobodan je da kontaktira nadležne u konkretnoj poslovnici instituciji organizatora, kako bi mu članovi IT sektora pomogli da celokupan postupak instalacije izvrši pravilno. Podrazumeva se da te stručnjake on može kontaktirati i ako bude imao bilo kakav problem kada bude predavanja pohađao preko računara.

Napomenuli smo već da se i onlajn iz klasična edukacija mogu pohađati i u okviru grupne i individualne nastave, ali i u paru, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i poluindividualna nastava. A sve to podrazumeva da bi kandidati prilikom zvanične prijave i upisa trebalo da se opredele kako će pratiti obuku. Nakon toga će dobiti sve neophodne informacije o načinu organizacije.

Važno je naglasiti i to da poluindividualnu nastavu prati dvoje kandidata u isto vreme, dok individualnoj pristupa samo jedna osoba, a inače se obe prema istom principu organizuju. A taj princip je vrlo jednostavan, zato što se daje sloboda polaznicima da definišu sa nadležnima u konkretnoj poslovnici kako će časovi biti organizovani. Zapravo bi oni trebala najpre sa predavačem, a potom i sa koordinatom za nastavu da preciziraju kog datuma će biti organizovana individualna ili poluindividualnoj edukacija, te u kojim će tačno terminima predavanja da budu održana i na koji način će nastavni fond da bude raspoređen, odnosno kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana. Iz tog razloga i naglašavamo da trajanje poluindividualne i individualne nastave svakako može biti različito u odnosu na edukaciju, koju treba da pohađa grupa polaznika.

Stroga pravila se primenjuju kada se specijalizovani seminar - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu organizuje za grupu kandidata, a njih isključivo definiše nadležno lice jedne od poslovnica, to jest koordinator za nastavu. Inače je pomenuta institucija unapred odredila trajanje grupne edukacije, što se primenjuje u svakom predstavništvu i o čemu kandidati bivaju svakako na vreme informisani. Ističemo da u grupi može biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi, te je naveden zvaničan uslov za prijavljivanje minimalnog broja njih, kako bi grupa bila formirana, odnosno da bi uopšte edukacija na taj način mogla da bude održana. Dakle, onog momenta kada konkretni zahtev bude bio ostvaren će koordinator za nastavu pristupiti definisanju kako datuma početka, tako isto i termina sprovođenja časova, odnosno njihovog rasporeda. A o tome će kandidati pojedinačno i na propisan način biti informisani, pa se od njih i zahteva maksimalno poštovanje svega definisanog, zato što se izmene ne dozvoljavaju.

Zvaničnom ponudom pomenute institucije je obuhvaćena i korporativna obuka, što je tip edukacije specifičan u tom smislu što su polaznici isključivo radnici određene kompanije. Sa tim u vezi naglašavamo i da će nadležno lice zainteresovane firme biti u obavezi da zajedno sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora definiše na koji način će časovi biti organizovani i gde. Potrebno je da se oni usaglase prvo oko datuma početka korporativnog kursa, a potom i da definišu u kojim će terminima radnici pohađati predavanja, te kakvom će dinamikom da bude sprovede predviđeni nastavni fond. Sem toga, njihova je obaveza i da se usaglase oko lokacije, na kojoj će predavanja da budu organizovana, uzevši u obzir da je moguće da bude dozvoljena i izmena u tom segmentu. Ako nadležno lice konkretne firme zahteva da njegovi zaposleni predavanja pohađaju u okviru svog radnog mesta, biće u obavezi da obezbedi sve uslove koji su propisani, odnosno da osigura kvalitetnu opremljenost prostora.

Koliko je određeno da traje stručna obuka i kurs - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu?

Prema zvaničnom nastavnom programu, potrebno je da svako ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu prati ukupno 15 časova.

Samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford svakom pojedinačnom kandidatu nudi mogućnost da nastavu pohađa u paru, samostalno ili u grupi, to podrazumeva da trajanje može biti donekle različito za svaki pomenuti tip nastave.

Pravilnikom konkretne institucije je definisano da nastava u grupi mora trajati ukupno mesec dana, što važi za apsolutno svaku poslovnicu pomenute institucije širom Srbije. Međutim, budući da se radi o specifičnom principu organizacije, to podrazumeva da će članovi određene grupe podatke o datumu početka nastave, potom o rasporedu časova i terminima u kojima će oni biti održani dobiti kasnije, to jest pošto grupa od četiri člana najmanje u tom predstavništvu institucije organizatora bude bila oformljena. Inače, nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene kod nastave te vrste, a ako to kandidati budu zahtevali, pa će oni svakako o tome blagovremeno da budu informisani.

A ako nekome više odgovara individualni kurs i obuka - saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu ili takozvana nastava u paru, odnosno poluindividualna, onda treba da zna da se one organizuju drugačije nego grupni tip edukacije. Naime, tada bi trebalo svaki kandidat da sa zvanično ovlašćenim predstavnikom određene poslovnice pomenute institucije, to jest sa koordinatorom za nastavu i svakako sa profesorom definiše kako će biti raspoređen nastavni fond. Ustvari će oni odlučiti i o tome koliko će ukupno trajati individualna ili poluindividualna nastava, ali će svakako definisati i kog datuma bi odabrani tip edukacije trebalo da počne i u kojim će tačno terminima da budu organizovana predavanja.

Uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i korporativna obuka, napominjemo da važe skoro ista pravila kao i kada nastavu pohađa jedan ili dvoje pojedinačnih kandidata. U principu bi trebalo da se zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovanog preduzeća dogovori direktno sa nadležnim licem bilo kog predstavništva konkretne institucije o detaljima. A u te detalje spada kako mesto održavanja nastave i datum početka, tako isto i termini u kojima će zaposleni predavanja pohađati i raspored časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte kako psihosocijalni faktori utiču na polje bezbednosti i zdravlja na radu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje