Kurs i obuka - Saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije

Kako je tema ove specijalizovane edukacije prvenstveno usmerena na oblast finansija, to se očekuje da nju na prvom mestu pohađaju upravo stručnjaci koji su za vođenje finansijskog sektora u različitim preduzećima specijalizovani.

Naravno da je stručna obuka i kurs - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije namenjena i knjigovođama, odnosno računovođama, ali i radnicima koji su zaposleni u finansijskom sektoru. Korist od tema, kojima se ovaj specijalizovani seminar primarno bavi će imati i vlasnici, odnosno direktori firmi, ali i svi koji su zaposleni u top menadžmentu, te koji na određeni način imaju dodira sa planiranjem finansija, odnosno budućeg poslovanja i to u bilo kojoj kompaniji. Samim tim što organizator nije zvanično naveo niti jedan zahtev, koji polaznici moraju ispuniti, to su slobodni svi koji imaju interesovanje da se sa ovom temom upoznaju, da zvanično izvrše upis.

Na za sada više od 20 lokacija postoje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji, pa se shodno tome prijava može direktno tamo i izvršiti. Podrazumeva se da je omogućeno i prijavljivanje putem telefona, ali i elektronski, kada svi zainteresovani imaju obavezu da osnovne podatke o sebi pošalju na zvaničnu mejl adresu pomenute institucije. A pod tim se misli najpre da su obavezni da navedu ime i prezime, a potom i datum rođenja, te svakako i da ostave broj telefona kako bi ih zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije kontaktirali.


Biće obavešteni svi prijavljeni o postupku zvaničnog upisa, uzevši u obzir da je tada njihovo lično prisustvo obavezno. Isto tako će ih informisati nadležni i o tome koja dokumenta moraju doneti, kako bi upis bio sproveden u skladu sa pravilima.

Potrebno je da naglasimo da se ova edukacija može organizovati i isključivo za zaposlene u nekoj firmi, a u kom slučaju se održava takozvani korporativni kurs i obuka - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije. Uzevši u obzir da je poznat podatak svima da zaposleni nemaju baš tako mnogo slobodnog vremena na raspolaganju, to se podrazumeva da će organizator zahteve nadležnih u okviru zainteresovanog preduzeća maksimalno u tom slučaju ispoštovati. Sa tim u vezi moramo naglasiti i da samo korporativni seminar može biti organizovan i van prostorija predstavništava pomenute institucije, a najpre u okviru matične kompanije polaznika. Naravno da će nadležni u tom preduzeću biti upoznati sa obavezama, koje se tiču opremljenosti prostora na prvom mestu, te se zahteva da oni to maksimalno ispoštuju, ako žele da njihovi radnici časove pohađaju bez ikakvih smetnji. Inače bi trebalo da se sa nadležnima u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora direktori zainteresovanog preduzeća ili nadležna lica dogovore kako će časovi biti organizovani, a u smislu da zajedno definišu ne samo termine i dinamiku njihovog sprovođenja, nego i mesto održavanja i datum početka nastave.

Kada su u pitanju pojedinačni polaznici, to jest fizička lica, od njih se zahteva da u trenutku upisa odluče kako će nastavu pohađati. Da pojasnimo, ova institucija nudi mogućnost da svako ko želi časove pohađa individualno ili u grupi, odnosno u paru, a da to učini ili online ili klasično, to jest da predavanjima pristupa u jednoj od poslovnica konkretne institucije.

TESTOVI


Samo jedna osoba treba da pohađa individualnu edukaciju, dok poluindividualnoj isključivo može da pristupi istovremeno dvoje polaznika, a u jednoj grupi ih sme biti od četvoro najmanje, pa do osmog najviše. Međutim, nije broj polaznika jedina razlika između tih tipova edukacija, ali je svakako osnovna.

Naime, poluindividualna i individualna nastava se organizuju na potpuno isti način, a karakteriše ih izuzetno velika sloboda koju imaju polaznici. Potrebno je da se upravo svako od njih zajedno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu onog predstavništva institucije organizatora, u okviru koga budu izvršili upis, kao i nadležni profesor sa svakim od njih dogovore kako će časovi biti organizovani. A to znači da oni moraju definisati datum početka bilo individualne, bilo poluindividualne edukacije, kao i njihovo trajanje, odnosno dinamiku održavanja časova, te naravno termine u kojima će nastava biti organizovana.

Na potpuno drugačiji način se organizuje grupni seminar - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije, a na prvom mestu zato što o načinu sprovođenja časova isključivo odlučuje zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu. Da ne bi bilo zabune među prijavljenima, moramo napomenuti da nastava u grupi može da bude organizovana isključivo ako u toj poslovnici bude formirana grupa, to jest ako četiri osobe minimum budu izvršile prijavu i izrazile želju da nastavu pohađaju baš na taj način. U najkraćem roku posle toga će zvanično ovlašćeno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora odlučiti kao prvo o datumu početka tog tipa nastave, a odmah zatim će definisati i dinamiku održavanja časova, kao i termine. Podrazumeva se da će svako ko je prethodno prijavu izvršio dobiti precizne informacije o tim detaljima, a naročito će biti napomenuto da se promene po zahtevu kandidata ne smeju izvršiti u tom slučaju.

Ostalo nam je još da pomenemo i to da je pravilnikom konkretne institucije predviđeno da se i individualna i grupna i poluindividualna nastava mogu pohađati kako na klasičan način, tako isto i online, a kada kandidat bira sa koje lokacije će časove pratiti, uzevši u obzir da to čini preko sopstvenog računara. Naravno da će instalirati specijalni program na taj uređaj, a podrazumeva se i da se očekuje da veza sa internetom u konkretnom prostoru bude odgovarajuća. S obzirom na to da su i IT stručnjaci zaposleni u okviru ove institucije i to u svim poslovnicama, to svaki kandidat koji se ne bude dobro snašao prilikom instalacije softvera, ima pravo njih da kontaktira. A isto to se odnosi i na one polaznike koji budu imali ma kakav problem kada pristupaju časovima putem interneta.

Naravno da je klasičan tip edukacije onaj, koji se održava u prostorijama svih poslovnica pomenute institucije, a prema prethodno definisanim pravilima.

Kojim se temama bavi obuka i kurs - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije?

Potrebno je da svako ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije prvo stekne znanja o tome zbog čega je vrlo važno na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou vršiti analize budžeta, to jest kako se to odražava na celokupan poslovni proces, pa će upravo tome i da bude posvećen uvodni deo ove edukacije.

Trebalo bi profesori posle toga da prisutnima objasne i šta je to finansijski kontroling, odnosno na osnovu kojih parametara se on primenjuje, a zatim i da ih upute u to kako uopšte funkcioniše postupak budžetiranja, odnosno planiranja u oblasti finansija.

Naravno da će biti reči i o praćenju rashoda i prihoda, a zatim i o analiziranju svih tih parametara. Sem toga, predviđeno je da polaznici ove edukacije nauče i da na najbolji mogući način izvuku maksimum iz svih takvih analiza.

Svakako je predviđeno programom da stručni kurs i obuka - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije obradi i teme koje su vezane za postavljanje ciljeva u poslovnoj sferi, a kako na kratkoročnoj osnovi, tako isto i na dugoročnoj. U tom segmentu je predviđeno da polaznicima bude dat zadatak da na osnovu dobijenih informacija kreiraju poslovne ciljeve za određeni pravni subjekt.

Posebno je važno da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu klijenata može organizovati i korporativni seminar, pa samo u tom slučaju može i primere iz prakse, odnosno zadatke za polaznike maksimalno predavač da prilagodi oblasti poslovanja njihove matične kompanije, koja im je i obezbedila učešće na ovoj edukaciji. Upravo zahvaljujući tome će zaposleni u konkretnom preduzeću imati mnogo bolji uvid u gradivo, te se očekuje da će i lakše shvatiti sve što im bude bilo prezentovano.

Podrazumeva se da će profesori uputiti prisutne i u to kako funkcioniše usaglašavanje ciljeva, odnosno kako se oni prvo formiraju na nivou jednog sektora, te na koji način se sve to usaglašava i sa dugoročnim i sa kratkoročnim ciljevima celokupne kompanije.

S obzirom na to da je poznata činjenica da se određene stavke u budžetu sa vremena na vreme menjaju, vrlo je važno usaglašavanje finansijskog plana sa tim, pa će se i tim temama baviti predavači. Zapravo će objasniti prisutnima koja je najbolja reakcija u tom slučaju, a da bi se promene najmanje osetile na finansijskom planu.

Uzevši u obzir da se program Microsoft Excel najčešće koristi za sprovođenje analiza u sektoru finansija, to je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije omogući prisutnima da nauče koje su to funkcije ovog programa, koje će im biti od velike koristi tom prilikom. Između ostalog, naučiće kako da kreiraju formule i tabele, odnosno adekvatne funkcije, te na koji način da odaberu podatke i kreiraju grafikone, a svakako će im biti ponuđeni i primeri iz prakse u tom segmentu. Upravo zato će i biti u prilici da nauče koje su to greške, koje se u toku korišćenja konkretnog programa u praksi vrlo često javljaju, te će im biti omogućeno i da saznaju kako treba da postupe kako bi ih izbegli, odnosno ako se greške već pojave, kako da ih na najbolji mogući način isprave.

Biće predstavljene i savremene metode za kalkulaciju finansijskih sredstava, a nakon toga će predavači zahtevati od polaznika da izvrše zadatke koji su u skladu sa programom.

A što se tiče nedoumica ili pitanja koja polaznici budu imali vezano za obrađene teme, njih će moći da postave profesorima u toku završnog predavanja, koje je osmišljeno kao interaktivno, te se očekuje učešće svih prisutnih.

Gde će biti održan stručni kurs i obuka - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije i u kojim terminima?

Da bi uopšte pojedinačni polaznici mogli da dobiju odgovor na pitanje gde će i u kojim terminima biti organizovan specijalizovani seminar - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije, moraju se prvo opredeliti između svih opcija koje su ponuđene. A to znači da treba da biraju između mogućnosti da nastavu pohađaju u paru, individualno ili u grupi, odnosno na klasičan način ili online.

Kada je u pitanju edukacija koja se organizuje za samo jednu osobu ili za njih dvoje u isto vreme, odnosno individualna ili poluindividualna, primenjuju se potpuno ista pravila. Jednostavnije govoreći, jedan ili dvoje kandidata se u tom slučaju moraju o svim detaljima dogovarati sa nadležnima u izabranom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. A to zapravo podrazumeva da oni definišu ne samo kog datuma će jedan ili drugi tip edukacije početi, nego i da treba da se usaglase oko rasporeda časova, to jest oko dinamike njihovog održavanja, ali i oko termina.

Mnogo su rigoroznija pravila prema kojima se organizuje grupna obuka i kurs - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije, a prvenstveno zato što njih definiše koordinator za nastavu. Naime, u jednoj grupi je dozvoljeno najviše osmoro ljudi da bude prisutno, a četvoro najmanje imaju pravo da prisustvuju toj vrsti edukacija. Upravo zato što je organizator vrlo precizno naveo broj polaznika, zahteva se da četvoro njih najmanje izvrše prijavu prvo, a kako bi u konkretnom predstavništvu mogla da bude formirana grupa. Zato i napominjemo da tek posle toga taj tip edukacije može biti organizovan, odnosno da će koordinator za nastavu odlučiti kog datuma bi trebalo grupna obuka da počne, zatim u kojim terminima će da budu organizovani časovi i naravno da će definisati njihov raspored, to jest da će precizno odrediti i to prema kakvoj dinamici će celokupan fond da bude raspoređen. Podrazumeva se da će sve te informacije dostaviti na propisan način prijavljenima, a od njih se zahteva maksimalno poštovanje navedenog, zato što se promene kod grupnog tipa edukacije ne smeju dozvoliti, pošto to nije u skladu sa pravilima institucije organizatora.

Da pomenemo i to da kako grupna, tako isto i individualna, ali i poluindividualna edukacija mogu biti organizovane i na klasičan način, to jest u okviru same poslovnice institucije organizatora i preko interneta.

Ako se neko bude odlučio da časove pohađa onlajn, njegova je obaveza na prvom mestu da poseduje sopstveni računar, a zatim i da ima odgovarajuću internet konekciju u okviru onog prostora, iz koga bude želeo časove na taj način da pohađa. Pored svega toga, obavezan je polaznik i da izvrši potpuno samostalno instalaciju specijalnog softvera, preko koga će mu biti omogućeno da pohađa časove. Naglasili bismo posebno da u okviru svake poslovnice navedene institucije postoji i IT sektor, a koji zapošljava vrhunske stručnjake u toj oblasti, čija je dužnost da pruže svu pomoć kandidatima, ukoliko im bude bila potrebna, bez obzira da li imaju problem kada pohađaju predavanja na taj način ili kada instaliraju namenski softver.

Preostalo nam je još da napomenemo i to da se korporativni kurs i obuka - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije u okviru ove institucije može organizovati po zahtevu klijenata, a u kom slučaju nastavu treba da pohađaju isključivo lica, koja su zaposlena u okviru zainteresovane kompanije. Samim tim što je dobro poznato da radnici nemaju baš tako mnogo slobodnog vremena, to se maksimalno ispunjavaju zahtevi nadležnih u okviru tog preduzeća, te se u tom smislu dozvoljava i da edukacija bude organizovana na njihovom radnom mestu. Naravno da tada nadležni moraju u potpunosti da ispoštuju sve zahteve koji se tiču opremljenosti samog prostora, a sa kojima će ih upoznati ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora. Još bi trebalo da istaknemo i podatak da se korporativna obuka organizuje isključivo u skladu sa smernicama, koje će prethodno definisati sa jedne strane nadležni u okviru institucije organizatora, a sa druge u okviru zainteresovane kompanije. Potrebno je da se oni usaglase kako oko datuma početka korporativne obuke, tako isto i oko tačnih termina u kojima će predavanja da budu organizovana, te naravno oko dinamike njihovog sprovođenja i svih ostalih detalja.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovani seminar - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije?

Pravilnikom institucije organizatora je definisano da samo ukoliko kandidata zanima grupna obuka i kurs - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije, on ima mogućnost da ranije sazna koliko će ukupno nastava trajati. Sve to je zapravo definisano u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford, jer o dinamici sprovođenja časova kod grupne nastave odlučuje ovlašćeno lice određene poslovnice te institucije.

Zato i napominjemo da 12 časova nastavnog programa prilikom organizacije grupnog tipa edukacije biva raspoređeno na ukupno tri sedmice. Naravno da svi prijavljeni dobijaju precizne informacije o rasporedu časova tek nakon što grupa od minimum četvoro kandidata u toj poslovnici bude bila oformljena.

Međutim, princip organizacije individualne nastave, odnosno poluindividualne, a kada časovima pristupa jedan ili dvoje kandidata je sasvim drugačiji. Baš zato što se svako od njih zajedno sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovara o svemu, pa i o rasporedu časova, informacije o trajanju konkretnog tipa edukacije oni dobijaju posle toga. Ističemo i to da i poluindividualna i individualna obuka mogu trajati i kraće i duže nego nastava u grupi.

A kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije, pravila su gotovo ista kao i kod individualne nastave, odnosno one koja se organizuje za dvoje polaznika. Zapravo bi tada trebalo da nadležni u okviru zainteresovane kompanije definišu sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora kojim tempom će ukupan broj časova da bude održan, odnosno kako će oni biti raspoređeni, što znači da posredno definiše i trajanje nastave tog tipa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte koje metode treba primeniti za što bolju analizu budžeta kompanije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje