Kurs i obuka - Saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona

Jasno je da specijalizovana obuka i kurs - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona ima precizno određenu temu, pa shodno tome i možemo reći da je primarno ova edukacija namenjena direktorima kompanija, odnosno nadležnim licima.

Ipak, moramo posebno isteći podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford od lica, koja su zainteresovana za praćenje ove obuke ne zahteva da imaju prethodno predznanje u konkretnoj oblasti, te iz tog razloga i navodimo da svako ko to želi, odnosno ko iz nekog razloga ima potrebu, može da ovu specijalizovanu edukaciju pohađa.

Važno je da prijavu izvrše svi zainteresovani za praćenje ove obuke. A kada kažemo prijava, mislimo na dostavljanje podataka o svakom kandidatu nadležnima u jednoj od poslovnica, a što može biti učinjeno ili direktnim kontaktom u prostorijama konkretnog predstavništva institucije organizatora ili preko telefona. Pored toga, zainteresovani imaju pravo i da elektronski izvrše prijavu za praćenje ove edukacije, a kada se od njih očekuje da na mejl adresu koja je navedena pošalju osnovne informacije o sebi (prezime, ime, broj telefona i datum rođenja).


Uz obavezno lično prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata mora biti izvršen upis, o čemu će naravno svako od njih da bude precizno obavešten. Bitno je i da sva dokumenta, koja su pravilnikom navedene institucije propisana, kandidat tom prilikom i dostavi.

Inače, posebno je bogata ponuda edukacija ove institucije, uzevši u obzir da specijalizovani kurs i obuka - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona može biti održan online i u poslovnicama institucije organizatora, a na klasičan način, s tim da je dozvoljeno svaki prijavljeni kandidat i da izabere da li će konkretni tip edukacije pohađati bilo u okviru individualne ili grupne nastave, bilo u paru, a kojom prilikom se organizuje takozvana poluindividualna obuka.

Napomenuli smo to zato što se od svakog prijavljenog zahteva da prilikom zvaničnog upisa na ovu edukaciju on jasno navede i na koji način od svih ponuđenih će časove pohađati i gde će to učiniti, jer će upravo na osnovu toga i moći da bude precizno informisan o detaljima, koji su vezani za sprovođenje konkretnog tipa obuke.

TESTOVI


Svako ko bude odlučio da časove pohađa sa još nekoliko polaznika, a kroz grupni tip edukacije bi trebalo da bude svestan činjenice da grupa mora biti prvo oformljena, da bi ovlašćeni koordinator za nastavu konkretne poslovnice pristupio definisanju pravila, a po kojima će edukacija tog tipa da bude organizovana. Svakako je važno naglasiti da između četvoro i osmoro ljudi mogu prisustvovati nastavi te vrste, a od njih se zahteva da maksimalno ispoštuju sva pravila, koja će definisati ovlašćeno lice u onom predstavništvu navedene institucije, u okviru koga je grupa od minimum četiri člana formirana. Najbitnije je napomenuti da organizator odlučuje ne samo o datumu početka nastave u grupi, nego i o tome koliko će dugo trajati taj tip obuke, odnosno u kojim terminima će ona da bude organizovana za tu grupu. Naknadno će biti dostavljeni svi ti podaci polaznicima, a biće zahtevano od njih da se svega toga u potpunosti pridržavaju, upravo zato što kod grupne nastave nije dozvoljeno vršenje izmena ni jednog segmenta, a na osnovu zahteva članova te grupe. Jednostavnije rečeno, oni moraju svi u potpunosti prihvatiti ono što ovlašćeno lice te poslovnice bude prethodno definisalo.

Na potpuno drugačiji način se organizuje i individualna nastava i ona koja je poznata kao poluindividualna, s tim što je prisutna i jedna vrlo bitna razlika između njih, a ona je vezana za broj polaznika. Naime, jedna osoba treba da pristupi individualnoj obuci, dok u isto vreme dvoje kandidata pohađaju poluindividualnu obuku. Detalje koji su vezani kako za datum početka, tako isto i za termine u kojima će biti održan individualna ili poluindividualni seminar - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona će definisati zajedno jedan ili dvoje polaznika, zatim stručnjak koji bi trebalo da vodi taj tip nastave, kao i zvanično ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica konkretne institucije. Zapravo je svakom kandidatu u tom slučaju data mnogo veća sloboda nego kada odluči časove da pohađa u grupi.

Pomenuli smo ranije da svaki kandidat ima pravo da izabere i hoće li časovima pristupati na klasičan način, to jest u poslovnicama pomenute institucije ili će to učiniti online, a sa bilo koje lokacije.

Važno je da obezbedi računar svaki onaj kandidat, koji bude odlučio časove da pohađa online, ali je potrebno i da malo pre početka izabranog tipa nastave on instalira poseban program na njega. U tome mu mogu pomoći IT stručnjaci, koji su svakako u brojnim poslovnicama navedene institucije zaposleni, s tim da se upravo njima mogu kandidati obratiti i ako imaju bilo kakav problem u toku pristupa nastavi online. Ističemo da sam postupak instalacije tog programa uopšte nije komplikovan, tako da bi trebalo svaki pojedinac da može sa uspehom da ga samostalno instalira na svoj računar, kako bi pratio nastavu na taj način.

Ako nadležni u bilo kom preduzeću budu smatrali da je potrebno određeni broj njihovih zaposlenih da pohađa ovu edukaciju, trebalo bi da kontaktiraju najbližu poslovnicu pomenute institucije i preciziraju detalja vezano za sprovođenje korporativnog kursa. Uopšteno govoreći, tada se zahtevima klijenata maksimalno izlazi u susret, jer upravo nadležni u toj kompaniji treba zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom navedene institucije da se usaglase oko toga kako će časovi za zaposlene da budu organizovani. Ustvari to znači da će oni precizirati kao prvo datum početka korporativne obuke, a potom i termine u kojima će radnici časove da pohađaju, te će se naravno usaglasiti i oko njihovog rasporeda, odnosno dinamike njihovog održavanja. Jednostavnije govoreći, oni će na taj način precizirati i trajanje korporativne obuke, a takođe je važno naglasiti i to da taj tip edukacije može biti održan i u okviru kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Svakako je važno da nadležno lice te firme obezbedi sve što je potrebno zaposlenima, a da bi oni bez ikakvih smetnji i na visokom nivou mogli da pohađaju nastavu u tom slučaju.

Kojim temama se bavi stručna obuka i kurs - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona?

Pored toga što će u toku uvodnog predavanja biti predstavljene osnovne odredbe Zakona o radu, biće reči i o ostalim zakonima kojima se reguliše ponašanje lica, koja su u kompanijama nadležna.

Predviđeno je da specijalizovani seminar - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona upravo na taj način počne, te da prisutnima bude prvo objašnjeno kojim zakonom se reguliše ponašanje, odnosno obaveze, ali isto tako i odgovornosti nadležnih lica u firmama.

Podrazumeva se da će profesori objasniti i koje su izmene zakona, odnosno dopune prisutne i to sa akcentom na one zakone kojima se reguliše porez, zatim radno pravo, ali i sve one oblasti u kojima i jeste vrlo važno da se nadležno lice određenog preduzeća u skladu sa tim odredbama ponaša.

Naravno da će biti predstavljene sve obaveze koje direktor bilo koje kompanije ima, a profesori će govoriti i o nadležnosti kako u okviru akcionarskog društva, tako isto i u kompaniji koja je organizovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Ne samo da će predavači govoriti o opštim obavezama svakog direktora u takvim firmama, nego će biti objašnjeno polaznicima ove specijalizovane edukacije i da li, odnosno koje posebne dužnosti u konkretnom slučaju ima nadležno lice, to jest direktor.

Vrlo je važno ispoštovati sve zakonske norme i u slučaju kada je neka firma pod stečajem, a da bi to direktori mogli da učine, oni moraju detaljno sa njima biti upoznati, što znači da će stručni kurs i obuka - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona i tim detaljima da posvete odgovarajuću pažnju.

Dobiće informacije polaznici o tome koje su osnovne odredbe Zakona o stečaju, te kako bi trebalo njih pravilno u praksi primeniti, a da istovremeno nadležno lice ispoštuje sve zakonske norme vezano za svoje odgovornosti, odnosno obaveze.

U većini slučajeva ili direktor nadzornog odbora ili generalni direktor određenog preduzeća ima vrlo nezahvalnu ulogu, zato što pored ostalog mora znati i da pravilno upravlja različitim rizicima. Upravo o tome će govoriti predavači prisutnima, a kandidatima će u tom delu edukacije biti omogućeno i da dobiju adekvatne primere. Naime, profesori će im pokazati kako funkcioniše kompanija u kojoj generalni direktor, odnosno direktor nadzornog odbora zna kako da upravlja rizicima, a kako funkcioniše ona u kojoj to nije slučaj. Biće obaveza svakog prisutnog i da ustanovi razlike između poslovanja tih firmi, te da nadležnom predavaču objasni kako bi on u praksi to ispravio na najlakši mogući način, a sve u skladu sa odredbama aktuelnih zakona.

Kako je sa pravnog aspekta definisana odgovornost direktora će, svi polaznici ove edukacije takođe da saznaju. A predavači će govoriti i o njegovoj odgovornosti kako prema akcionarima u određenoj kompaniji, odnosno članovima odbora, tako isto i prema državnim organima, kao i prema zaposlenima u toj firmi i celom društvu.

Osnovne odredbe Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma će predstaviti specijalizovana obuka i kurs - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona, a kako bi kandidati dobili informacije o tome zbog čega je važno da nadležno lice neke kompanije odredbe tog zakona poštuje u potpunosti. Naravno da će biti predočeno polaznicima ove specijalizovane edukacije i to šta se dešava kada nadležni u konkretnom pravnom licu ne poštuje odredbe navedenog zakona, te će dobiti informacije i o tome koje su njegove kaznene odredbe.

Kada je u pitanju porez i plaćanje poreza u skladu sa zakonskim normama, vrlo je važno da direktor određene firme, odnosno nadležno lice zna i koja je njegova odgovornost u tom pogledu, te kako bi trebalo da je u praksi primenjuje.

Postoji više oblasti u kojima je neophodna odgovornost nadležnog lica konkretnog preduzeća, kao što je na primer oblast ljudskih resursa, odnosno ona koja je vezana za ugovaranje, tako da je predviđeno nastavnim programom ove edukacije da predavači polaznike upute i u sve te detalje između ostalog, a takođe će im govoriti i o tome u kom smislu je prisutna odgovornost nadležnih primarno vezano za zasnivanje radnog odnosa kandidata koji ispunjava zakonom propisane uslove, ali i sa aspekta poštovanja tog zakona vezano za rad van radnog odnosa, odnosno odsustva i odmora, kao i za prestanak radnog odnosa. Svakako će profesori predočiti polaznicima ove obuke i zbog čega je važno da direktor, odnosno nadležno lice bilo kog preduzeća poštuje i sve odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koje su u datom momentu aktuelne.

Oblast računovodstva, odnosno adekvatna kontrola zaposlenih u tom sektoru je izuzetno značajna za poslovanje određenog preduzeća, što znači da će profesori i o tome vrlo detaljno govoriti. A u tom segmentu bi trebalo da specijalizovani kurs i obuka - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih po slovu zakona fokus stavi na prezentovanje novih propisa vezano za oblast računovodstva, odnosno da upoznaju profesori prisutne sa postupkom kreiranja finansijskih izveštaja, ali i sa definisanjem budžeta na godišnjem nivou, te sa mnogim drugim detaljima koji su vezani za tu oblast.

Koje su osnovne odredbe Zakona o zaštiti uzbunjivača će, takođe polaznici pomenutog kursa da saznaju.

U završnom delu ove edukacije će biti govora o tome zbog čega je važno da izrada opštih akata u oblasti zaštite od požara bude izvršena u skladu sa pravilima, ali će prisutni dobiti informacije i o tome zbog čega je strateški plan u toj oblasti vrlo važan, te kako se procenjuje rizik sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih.

Bilo koja nedoumica ili pitanje će biti rešeno prvenstveno u toku završnog predavanja, a u okviru koga bi trebalo da učestvuju svi polaznici. Naime, oni će razmeniti iskustva o brojnim prezentovanim temama, a svakako će im to pomoći ne samo da razreše ma koju nedoumicu, nego isto tako i da u toku svog budućeg rada, sva znanja koja su im preneli predavači oni sa uspehom implementiraju, te da na taj način povećaju produktivnost svojih zaposlenih, odnosno da poboljšaju poslovanje konkretnog preduzeća.

Kada će biti održan specijalizovani seminar - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona i gde?

U želji da svakome, ko je zainteresovan ovu edukaciju da pohađa, omogući da to učini onako kako mu najviše odgovara, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost prijavljenima da specijalizovani seminar - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona pohađaju ili u grupi ili u društvu još jednog polaznika ili potpuno samostalno, a na uobičajen način ili preko interneta, odnosno uz korišćenje sopstvenog kompjutera. Činjenica da postoji ovoliko vidova edukacija je vrlo važna, zato što se od prijavljenih zahteva da oni lično izaberu ne samo kako će predavanja pohađati, nego i na, odnosno sa koje lokacije.

Nastava u grupi podrazumeva prisustvo između četvoro i osmoro polaznika, kao i striktno definisane termine održavanja časova, odnosno dinamiku i datum početka, uzevši u obzir da o svemu tome odlučuje ovlašćeno lice jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Naravno da prvo mora grupa od minimalnog broja članova u toj poslovnici da bude kreirana, a posle toga će ovlašćeni koordinator za nastavu definisati prvo tačan datum početka edukacije u grupi, a potom i raspored časova, odnosno termine njihovog održavanja. Na način koji je baš za to predviđen će zaposleni obavestiti sve članove konkretne grupe, a posebno će biti istaknuta informacija da se njihovi zahtevi koji se tiču promena bilo kog segmenta kod grupne edukacije ne smeju uzeti u obzir, pošto bi to bilo suprotno pravilima institucije organizatora.

Postoji opcija da nastava bude organizovana i za samo jednog prijavljenog, pa se u principu individualni tip edukacije održava upravo onako kako odgovara i polazniku i profesoru, budući da će se oni zajedno sa ovlašćenim stručnjakom za nastavu dogovoriti oko toga kako će časovi biti organizovani. Uopšteno rečeno, oni će precizirati ne samo termine u kojima će časovi da budu održani, nego će odrediti i datum početka individualne edukacije, ali će definisati i dinamiku po koji će celokupan nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen.

A u skladu sa istim pravilima, po kojima se organizuje individualna obuka i kurs - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona se održava i poluindividualna nastava, s tim što dvoje polaznika u tom slučaju treba predavanja da pohađaju.

Zvaničnim pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da se kako individualna i grupna, tako isto i poluindividualna nastava mogu pohađati online, odnosno preko računara svakog polaznika, ali i na klasičan način, to jest u jednoj od poslovnica institucije organizatora, a koju prijavljeni bude lično izabrao.

Naravno da mora obezbediti računar, preko koga će pratiti predavanja, svako ko bude izabrao opciju da to učini online. A isto tako je obaveza kandidata u tom slučaju da poseban tip softvera instaliraju na konkretni kompjuter i to potpuno samostalno. Trebalo bi da na lokaciji, sa koje budu odlučili časove da pohađaju, postoji stabilna veza sa internetom, a svima kojima bude bila potrebna pomoć stručnjaka je na raspolaganju tim za tehničku podršku. Svakako da se brojnim IT stručnjacima, koje ova institucija takođe zapošljava, polaznici mogu obratiti u toku instalacije softvera, a ako naiđu na neki problem, kao i kada budu pratili predavanja po tom principu.

Bude li se javila potreba za tim, može biti organizovan i korporativni kurs i obuka - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona. A taj tip edukacije podrazumeva prisustvo isključivo radnika nekog preduzeća, pa se upravo njima i zahtevima njihovih nadležnih prilagođava organizacija časova. Naime, stvar je u tome da ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora u tom slučaju zajedno sa direktorom zainteresovanog preduzeća, to jest sa licem koje poseduje adekvatna ovlašćenja, precizira i gde će časovi biti organizovani i na koji način će biti sprovedena predavanja. Isključivo kada je u pitanju korporativna obuka, pomenuta institucija dozvoljava klijentu da časovi za zaposlene budu održani i na njihovom radnom mestu, a isključivo ako postoje adekvatni uslovi za to. Nadležno lice zainteresovane firme će dobiti obaveštenje o obavezi vezano za opremljenost prostora, u kome će kandidati da prate predavanja, što će svakako morati da ispoštuje ukoliko želi da do promene mesta održavanja nastave dođe. Takođe će se on direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovoriti i oko datum početka nastave tog tipa, ali i oko dinamike po koji će predviđeni broj časova da bude organizovan i oko termina održavanja predavanja. Zaposleni koji bi trebalo nastavu da prate će o tome biti naknadno i na propisan način informisani.

Koliko će ukupno da traje stručni kurs i obuka - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona?

Očekuje se prvo od svakog prijavljenog da izabere na koji način će nastavu pohađati, da bi mogao tom prilikom da dobije informacije o tome koliko će ukupno specijalizovana obuka i kurs - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona da kraja.

Ističemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi svim prijavljenim fizičkim licima mogućnost da predavanja pohađaju u okviru grupne, zatim poluindividualne i individualne nastave, a njihovo trajanje se svakako razlikuje, zato što se razlikuje i princip organizacije svake od njih.

Moramo odmah napomenuti da je striktno određeno samo koliko će grupni tip edukacije trajati, zato što o tome brine ovlašćeni koordinator za nastavu i to isključivo onog predstavništva navedene institucije, u okviru koga prijavu bude izvršio dovoljan broj polaznika, a to je minimum njih četvoro.

Uzevši u obzir da je ukupno 18 časova nastavnog programa, to je pravilnikom pomenute institucije predviđeno da jedan mesec kandidati treba nastavu u grupi da pohađaju. A sve podatke o tačnom rasporedu celokupnog nastavnog programa, a i o datumu početka nastave u grupi, ali i o svim ostalim detaljima će nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora na vreme dati svima, koji su deo te grupe.

Bitno je istaći i to da poluindividualna nastava, koju treba da prati dvoje polaznika u isto vreme, odnosno individualna, kada samo jedan kandidat treba predavanja da pohađa, mogu trajati i duže nego grupni tip edukacije, ali i kraće od tog perioda. Reč je o tome da je u pitanju jednostavniji princip organizacije, a baš zato što svaki kandidat zajedno sa predavačem, odnosno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu definiše, pored ostalog i kojim tempom bi trebalo predviđeni nastavni fond da bude u tom slučaju raspoređen. Samim tim što im je data dozvola da to definišu sa ovlašćenim predstavnicima bilo koje poslovnice institucije organizatora, oni tako i utiču na trajanje edukacije, koju su izabrali da prate.

Izuzetno značajna je i informacija da se korporativni kurs i obuka - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona, pored svih pomenutih nalazi u ponudi ove institucije, a njenim pravilnikom je predviđeno da trajanje tog tipa edukacije treba da definišu zajedno zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, kao i ono lice, koje je u okviru kompanije, zainteresovane za organizaciju tog tipa edukacije, zvanično ovlašćeno. Upravo će se oni usaglasiti i oko toga kojim tempom bi trebalo celokupan nastavni fond u tom slučaju da bude sproveden. Podrazumeva se da će svi polaznici, odnosno zaposleni u konkretnoj firmi detaljno o tome biti informisani na propisan način.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje