Kurs i obuka - Saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje

Knjigovođama i ovlašćenim računovođama, ali i vlasnicima firmi koje svoje poslovanje primarno ostvaruju sa inostranim partnerima, te onima koji se bave izvozom ili uvozom robe je namenjen specijalizovani seminar - saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje. S obzirom na to da je tema prilično uska, to koristi od upoznavanja sa njom mogu imati i svi koji su u bankarskom sektoru zaposleni, ali i oni koji su deo top menadžmenta kompanija, koje se bave uvozom ili izvozom robe.

Samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvanični organizator nije naveo niti jedan zahtev, a koji bi morali zainteresovani da ispune, to sasvim slobodno možemo naglasiti da ovu specijalizovanu edukaciju ko god želi ima pravo da prati, a ako izvrši prijavu u skladu sa pravilima institucije organizatora i zvanično se upiše.

Praktično govoreći, u toku cele godine prijava može da bude izvršena, a ona bi trebalo da obuhvati osnovne informacije o svakom kandidatu, to jest njegovo prezime i ime, potom broj telefona za dalji kontakt i svakako podatak o datumu rođenja.


Važno je da imaju na umu informaciju svi prijavljeni da je njihovo lično prisustvo u trenutku upisa obavezno, mada će ih i zaposleni u jednoj od poslovnica pomenute institucije o tome obavestiti. Tačno određenu dokumentaciju kandidati u tom slučaju morati da prilože, a prethodno će o tome, kao i o postupku samog upisa svi oni da budu detaljno obavešteni.

Uzevši u obzir da ova institucija nastavu organizuje na tri načina, to jest kroz grupnu, poluindividualnu i individualnu obuku, te da se i jedna i druga i treća mogu pohađati na klasičan način, ali i preko interneta, jasno je zbog čega se od svakog prijavljenog zahteva da izabere onu opciju od ponuđenih, koja će mu najviše i odgovarati.

Princip organizacije nastave na klasičan način podrazumeva da će u jednoj od poslovnica ove institucije organizatora predavanja u tom slučaju biti održana, a podrazumeva se da će pre toga svaki kandidat biti u obavezi da direktno sa nadležnima u konkretnoj poslovnici definiše sve detalje.

TESTOVI


Druga opcija koja je u ponudi jeste online kurs i obuka - saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje, u kom slučaju se daje sloboda polazniku da izabere lokaciju sa koje će časove pohađati. Međutim, zahteva se da veza sa internetom na toj lokaciji bude stabilna, odnosno jaka, kako kandidat ne bi imao nikakvih smetnji dok prati predavanja preko interneta. Inače, njegova je obaveza i da obezbedi sopstveni računar, ali i da specijalni program na njega samostalno instalira pre početka izabranog tipa nastave. Činjenica je da postupak instalacije ne zahteva nikakvo posebno znanje kandidata, ali i da nije uopšte komplikovan, mada moramo napomenuti da na raspolaganju svakom od prijavljenih stoje i članovi IT sektora svakog predstavništva pomenute institucije. Naime, ovim stručnjacima se polaznici mogu obratiti ako imaju problem ili u toku procesa instalacije softvera ili kada počnu da prate predavanja, pa naiđu na neku poteškoće. Svakako će članovi tima zaduženi za pružanje tehničke podrške da se pobrinu bilo koji problem u što kraćem roku i na što jednostavniji način da otklone.

Sledeće što moraju znati prijavljeni jeste da se i onlajn i klasična obuka mogu pohađati kako u grupi, tako isto i u paru, ali i potpuno samostalno, pošto se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi i grupni, ali i poluindvidualni i individualni tip nastave. Od prijavljenih se zahteva da u trenutku upisa odluče na koji od dostupnih načina će časove pohađati, jer će na osnovu toga i dobiti sve neophodne podatke o načinu organizacije kursa.

Ipak, postoje bitne razlike između njih, a ne samo one koje su vezane za broj polaznika, što je u potpunosti očigledno.

Naime, grupni kurs i obuka - saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje će biti organizovan za tačno određeni broj polaznika, i to njih od četvoro do osmoro najviše. Uslov za početak tog tipa edukacije jeste formiranje grupe, a u njoj mora biti četiri osobe minimum, posle čega je predviđeno da ovlašćeni koordinator za nastavu definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. Bitno je da napomenemo i to da svaki kandidat koji je zainteresovan za praćenje nastave u grupi, mora biti svestan činjenice da je potrebno određeno vreme da grupa bude formirana, a posle toga je njegova obaveza da prihvati apsolutno sve što ovlašćeni koordinator za nastavu bude odredio. Zapravo, posle formiranja grupe, ovaj stručnjak će odlučiti kako o tome kog datuma će grupna obuka početi, tako isto i o tome u kojim terminima će svaki čas da bude održan, odnosno na koji način će biti raspoređen celokupan nastavni fond, što praktično znači da će on odlučiti i o trajanju nastave u grupi.

Potpuno drugačije se organizuje i individualni i poluindividualni tip edukacije, a u tom slučaju se primenjuju potpuno ista pravila, samo se razlikuje broj polaznika, uzevši u obzir da jedna osoba treba da pohađa individualnu, a poluindividualnu dvoje kandidata. Direktno sa koordinatorom za nastavu, odnosno sa stručnjakom koji će ili individualni tip edukacije ili poluindividualni da vodi će se svaki polaznik pojedinačno dogovoriti o tome na koji način će časovi da budu organizovani. A to znači da će oni zajedno odlučiti ne samo o datumu početka odabranog tipa obuke, nego isto tako i o tome u kojim terminima će biti organizovani časovi, odnosno koliko će ukupno edukacija trajati, uzevši u obzir da oni moraju da preciziraju i dinamiku sprovođenja predavanja u tom slučaju.

Uz sve što je do sada pomenuto, ova institucija po zahtevu klijenata može da organizuje i takozvani korporativni seminar, u kom slučaju isključivo zaposleni u nekom preduzeću časove pohađaju. Pored toga što će koordinator za nastavu jedne od poslovnica, odnosno zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora sa direktorom zainteresovane firme, to jest sa zvanično ovlašćenim licem precizirati datum početka i dinamiku po kojoj će časovi da budu održani, odnosno termine u kojima će se to desiti, on će precizirati i mesto održavanja nastave za zaposlene. Naime, radi se o tome da organizator isključivo tom prilikom nudi mogućnost da predavanja budu organizovana i na nešto drugačiji način, odnosno na drugoj lokaciji, a kada će zaposlenima biti omogućeno da na svom radnom mestu predavanja prate. Podrazumeva se da nadležno lice zainteresovanog preduzeća u tom slučaju ima obavezu da se maksimalno pridržava pravila, te da obezbedi prostor koji je opremljen u skladu sa smernicama dobijenim od strane nadležnih lica institucije organizatora, a kako bi zaposleni takođe imali maksimalno kvalitetnu obuku.

Nastavni plan za stručni seminar - saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje

Na klasičan način, a u prostorijama bilo koje od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford može biti održan specijalizovani kurs i obuka - saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje, s tim što je polaznicima na raspolaganju i opcija da nastavu pohađaju online, kada oni mogu da biraju lokaciju sa koje će predavanja pratiti. Upravo zato i nije moguće odmah navesti gde će biti održana nastava, jer to primarno zavisi od odluke svakog polaznika pojedinačno.

Ko god se bude opredelio za opciju da časove pohađa onlajn, to će morati da učini preko sopstvenog računara, a iznet je i zahtev da veza na lokaciji, na kojoj će kandidat boraviti tokom praćenja časova bude maksimalno kvalitetna. A taj tip nastave će polaznici pratiti preko specijalnog programa, koji će biti u obavezi da samostalno instaliraju na lični računar. Ističemo da je sam proces instalacije softvera u osnovi vrlo jednostavan, ali u svakom slučaju ova institucija nudi kandidatima i mogućnost da se obrate nekom od IT stručnjaka, a koji su u svakom predstavništvu pomenute institucije zaposleni. Potpuno je svejedno da li kandidati naiđu na neki problem u toku procesa instalacije ili kada počnu da prate predavanja, jer će im ovi stručnjaci sigurno pomoći da na najbrži i najlakši način taj problem reše.

A da bi kandidati dobili odgovor na pitanje u kojim terminima će specijalizovani seminar - saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje da bude organizovan, oni moraju znati da postoji mogućnost nastavu da pohađaju kako u grupi i individualno, tako isto i u paru, s obzirom na to da ova institucija nudi mogućnost praćenja grupne, individualne ili poluindvidualne nastave. Jednostavnije rečeno od njih zavisi u kojim terminima će edukaciju pohađati, zato što to sve zavisi od odluke koji od ponuđenih tipova edukacija oni žele da prate.

Prilikom organizacije nastave u grupi se primenjuju najstrožija pravila, jer se u tom slučaju prepušta koordinatoru za nastavu da definiše apsolutno sve što je vezano za organizaciju. Jednostavnije rečeno, kandidati moraju u tom slučaju da prihvate sve ono, što ovlašćeno lice konkretne poslovnice bude navelo. Pored toga što će koordinator za nastavu definisati datum početka edukacije koja se organizuje za grupu polaznika, on će odlučiti i o tome u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, te će isto tako i precizirati u skladu sa kakvom dinamikom će da budu održani časovi. Međutim, postoji jedno ograničenje, koje je vezano za edukaciju tog tipa, a ono se odnosi na početak nastave u grupi. Stvar je u tome da je naveden zvaničan zahtev od strane organizatora da najpre bude formirana grupa, a da u njoj mora biti četvoro prijavljenih najmanje. Bitno je napomenuti i to da najviše osmoro ljudi ima pravo da prisustvuje predavanjima na taj način, budući da se upravo tako održava visok kvalitet edukacije. Očekuje se od svih prijavljenih da prihvate u potpunosti ono što ovlašćeni koordinator prethodno bude definisao.

Mnogo su jednostavnija pravila koja se primenjuju prilikom organizacije poluindividualne ili individualne nastave, što će takođe biti predočeno polaznicima. Bitno je da oni imaju na umu i to da o načinu organizacije nastave tada odlučuju upravo kandidati, ali u dogovoru sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem. Trebalo bi da znaju zainteresovani i to da se na potpuno isti način organizuje i individualna i poluindvidualna nastava, a jedina razlika se odnosi na broj polaznika, s obzirom na to da individualnu nastavu pohađa samo jedan kandidat, a da je obavezno dvoje njih da prate poluindividualni tip edukacije.

Pored mogućnosti da ovu nastavu pohađaju fizička lica, pomenuta institucija u ponudi ima i korporativni tip edukacije. Naime, ako se specijalizovana obuka i kurs - saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje organizuje isključivo za zaposlene u kompanijama, tada je praksa da maksimalno budu ostvareni zahtevi polaznika, odnosno nadležnih lica određene kompanije. Naime, trebalo bi da se direktor zainteresovanog preduzeća direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovori o tome kako će tačno predavanja u tom slučaju biti organizovana, ali i gde. Pored toga što će se precizno dogovoriti o datumu početka korporativnog kursa, oni bi trebalo da se usaglase i oko toga kojim tempom će biti organizovani časovi, odnosno u kojim terminima. Takođe je posebno važno da naglasimo i to da isključivo korporativni tip edukacije može biti organizovan i na drugoj lokaciji od uobičajene, odnosno u okviru prostorija zainteresovane kompanije. Naročito je važno u tom slučaju da nadležno lice kompanije koja je zainteresovana, sve uslove koji su propisani pravilnikom ove institucije ispoštuje u potpunosti, zato što je to naročito značajno za kvalitet edukacije, koji i u tom slučaju mora biti na predviđenom nivou.

Koliko je definisano da specijalizovani kurs i obuka - saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje traje?

Zvaničnim pravilnikom institucije organizatora, ukupno 10 časova obuhvata specijalizovani seminar - saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje.

A upravo zato što Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje i za samo jednog kandidata i za grupu i za njih dvoje, od odluke svakog pojedinca će zavisiti i koliko ukupno će trajati specijalizovani kurs, zato što se svaki od ponuđenih tipova edukacija organizuje na drugačiji način, pa samim tim i trajanje može da bude različito.

Jedino kada prijavljeni dobijaju unapred podatke o trajanju jeste ako izaberu nastavu da pohađaju u grupi, pa je predviđeno da to bude ukupno 3 sedmice. Naravno da će naknadno dobiti svi prijavljeni informacije o rasporedu časova, uzevši u obzir da je pomenuta institucija zvanično iznela zahtev da grupa od četiri osobe najmanje bude formirana u jednoj od poslovnica, a da bi edukacija u toj formi mogla da bude organizovana.

Ističemo da se na sasvim drugačiji način sprovode i individualna i poluindvidualna obuka, tako da u tom slučaju sve detalje koji su vezani za organizaciju nastave definišu sa jedne strane profesor i ovlašćeni koordinator za nastavu odabranog predstavništva navedene institucije, a sa druge jedan ili dvoje polaznika, što sve zavisi od toga da li se opredele nastavu da pohađaju samostalno ili u paru. Jednostavnije govoreći, poluindvidualna obuka i kurs - saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje, odnosno individualna nastava mogu da traju i duže nego edukacija koja se organizuje za grupu polaznika, ali i kraće.

Prilikom organizacije korporativnog seminara se primenjuju skoro ista takva pravila, ali je jedina razlika u tome što se o dinamici sprovođenja časova u tom slučaju dogovara ovlašćeno lice preduzeća, koje je zainteresovano da omogući radnicima pristup predavanjima, ali i zvanično ovlašćeno lice bilo koje od poslovnica pomenute institucije. A u skladu sa pravilnikom, zaposleni će naknadno da budu obavešteni o svemu tome.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte na koji način je najbolje voditi devizno poslovanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje