Kurs i obuka - Saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje

Direktorima i vlasnicima kompanija, koje su prvenstveno fokusirane na prodaju je ova edukacija namenjena. Međutim moramo odmah naglasiti da institucija organizatora ne zahteva da polaznici imaju bilo kakvo predznanje u vezi sa konkretnom temom, pa je iz tog razloga navedeno da svako ko ima želju da nauči na koji način treba različite alate da koristi, a sa ciljem strateške kontrole prodaje, to može i da učini.

Potrebno je da se fizička lica prijave u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Prijava se vrši elektronski, odnosno na mail ili putem telefona, te lično. Svakako moraju dostaviti informacije koje su potrebne, a koje uključuju ime i prezime svakog kandidata, njegov datum rođenja i broj telefona.

U prisustvu svakog prijavljeno kandidata će biti izvršen zvaničan upis, a njegova je obaveza da priloži propisanu dokumentaciju.


Nastava može biti organizovana kako za zaposlene u kompanijama, tako i za bilo koje fizičko lice. U suštini Obrazovni centar Akademije Oxford uvek nastoji da u što većem meri ispuni zahteve klijenata, pa u tom smislu nudi i brojne mogućnosti.

Kada su u pitanju radnici preduzeća, za njih će biti organizovana korporativna obuka i kurs - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje. Podrazumeva se da se taj tip edukacije održava po zahtevu nadležnih u okviru dotične kompanije. Takođe je dozvoljeno i da nastava, a opet na osnovu iznetih zahteva bude održana i u okviru samog preduzeća, u kome je taj broj radnika zvanično zaposlen. Ipak, da bi ta promena bila dopuštena, neophodno je da nadležno lice konkretne kompanije obezbedi propisane uslove za rad, to jest da pronađe prostor u samom preduzeću koji je opremljen prema pravilima institucije organizatora. Nakon što se budu usaglasili oko lokacije održavanja časova, predstavnici konkretne kompanije i jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije će se dogovoriti i oko svih ostalih detalja. Najbitnije je da preciziraju kog datuma će početi korporativna nastava, a zatim i da odluče u kojim će terminima časove da pohađaju zaposleni. Predviđeno je pravilnikom da oni treba da se usaglase i oko rasporeda časova, odnosno da odluče o tome kakvom će dinamikom definisani nastavni fond da bude sproveden, a što će dovesti do toga da će precizirati i trajanje konkretnog tipa edukacije.

Nešto se drugačija pravila primenjuju prilikom organizacije nastave za fizička lica, a njima je na raspolaganju kako online seminar - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje i klasičan tip edukacije, tako isto i poluindividualna, grupna i individualna nastava. Da pojednostavimo, nastava u grupi, odnosno za samo jedno ili dvoje lica može biti organizovana prema klasičnom principu i preko računara. Sve to znači da bi pojedinačni polaznik trebalo da se opredeli između tih mogućnosti, a kako bi dobio obaveštenje o načinu organizacije časova i o svim obavezama, koje eventualno u tom slučaju on ima.

TESTOVI


Da naglasimo da je najzahtevniji princip prema kome se organizuje grupni tip edukacije, zato što u tom slučaju isključivo koordinator za nastavu o svemu odlučuje. Zapravo nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford jedino donose odluku o trajanju nastave u grupi i informacija o tome je na raspolaganju svakom zainteresovanog kandidatu već kada bude vršio prijavljivanje. U obavezi je svaki polaznik da ispoštuje ono što koordinator za nastavu bude tom prilikom odredio, pošto nije dozvoljeno vršenje izmena. A da bi uopšte grupni tip edukacije mogao u bilo kom predstavništvu ove obrazovne institucije da bude organizovan, potrebno je da prijavu četiri osobe najmanje izvrše. Zapravo mora biti kreirana grupa od minimalnog broja članova, a najviše ih sme prisustvovati predavanjima osmoro.

Očekuje se od kandidata, čiji je izbor poluindividualni ili individualni kurs i obuka - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje da se zajedno sa predavačem i sa kordinatorom za nastavu usaglase oko načina organizacije časova. Predviđeno je pravilnikom ove obrazovne institucije da će oni tom prilikom definisati najpre kog datuma će početi izabrani tip edukacije, zatim u kojim će terminima jedan ili dvoje polaznika časove da pohađaju i koliko će uopšteno da traje kurs u konkretnom slučaju. Zapravo će se usaglasiti oko dinamike, po kojoj će predavanja da budu sprovođena, pa će na taj način da preciziraju i trajanje nastave koju žele da pohađaju.

Kandidati koji odluče da predavanja u grupi, odnosno individualno ili u paru pohađaju na klasičan način jedino treba da izaberu u kojoj od preko 35 poslovnica to žele da učine.

A ako je njihov izbor online obuka i kurs - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje, to podrazumeva da prihvataju obavezu instaliranja programa, odnosno da će za pristup nastavi koristiti sopstveni računar. S obzirom na to da časovi tada treba da budu praćeni preko specijalnog softvera, to je i zvanično iznet zahtev da svaki kandidat njega instalira na kompjuter. Sve smernice će dobiti od strane nadležnih pre toga, a biće mu omogućena i usluga tehničke podrške po potrebi. Veza sa internetom za sve vreme trajanja ove edukacije mora biti stabilna i o tome kandidat mora posebno da vodi računa. A kada je reč o nastavi namenjenoj samo zaposlenima u bilo kom preduzeću, njihovi nadležni će biti u obavezi da se obrate predstavniku institucije organizatora i sa njim usaglase ne samo oko način organizacije časova, nego i oko toga na kojoj lokaciji će korporativni kurs i obuka - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje da bude organizovan. Moramo pojasniti sve ovo i navesti da isključivo kada je u pitanju edukacija za određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji, ova obrazovna institucija će dozvoliti izmenu mesta održavanja. Potrebno je da prostor u tom preduzeću bude opremljen onako kako to predviđa insituacija organizatora, jer će jedino u tom slučaju moći da bude dozvoljena promena. Svakako je važno da se klijent i organizator dogovore i oko svih ostalih detalja, a prvenstveno se misli na datum početka nastave za zaposlene, kao i na termine održavanja časova i na njihov raspored, pa se i podrazumeva da će se oni tom prilikom dogovoriti oko trajanja konkretnog tipa edukacije.

Kojim temama će se baviti specijalizovani kurs i obuka - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje?

Svakako da će profesor objasniti prvo kako u praksi funkcioniše kontrola prodaje, a odmah zatim će fokus ove stručne edukacije biti stavljen i na stratešku kontrolu prodajnog procesa. Šta podrazumeva taj proces je naredna tema sa kojom će stručni seminar - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje da upozna sve prisutne.

Biće im objašnjeno i zbog čega je važno da ciljevi budu pažljivo kreirani, odnosno da se na osnovu realnih podataka oforme i adekvatni ciljevi. Zatim će profesor govoriti o tome kako treba pristupiti planiranju i zbog čega je važna kontrola oba procesa.

Svakako da će polaznici biti upoznati sa osnovnim principima kontrolinga, ali i sa time šta podrazumeva holistički princip u tom segmentu. Biće ponuđeni i primeri iz prakse prisutnima, a kako bi još bolje mogli da razumeju konkretnu tematiku.

Poseban alat koji se koristi za stratešku kontrolu prodaje je i takozvani CMOK. A to je skraćenica od ciljeva, zatim merenja, odstupanja i kontrole. Kako u praksi izgleda primena tog alata i koje su njegove osnove će saznati svako ko bude doneo odluku da pohađa ovu stručnu edukaciju.

Izuzetno je važno da odnos između kontrolera i nadležnog menadžera bude profesionalan, tako da će predavač objasniti o čemu je potrebno voditi računa u tom odnosu posebno.

Trebalo bi da specijalizovana obuka i kurs - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje obradi i temu koja je vezana za postupak takozvanog strateškog planiranja, odnosno strateškog kontrolinga. Kako u praksi funkcioniše takav vid kontrolinga će saznati svaki kandidat, a najpre na osnovu primera koje će profesor predočiti.

Ne samo da će biti upoznati time šta podrazumeva odluka o asortimanu proizvoda, nego će polaznici saznati i kako se definiše životni ciklus određenog proizvoda.

Biće u narednom segmentu govora i o tome kakav odnos treba imati prema kupcu, odnosno na koji način se kupci rangiraju.

Izuzetno značajan segment koji će obuhvatiti specijalizovani kurs i obuka - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje je vezan i za kontrolni u oblasti marketinga. Tom prilikom će kandidati saznati i na osnovu kojih parametara se može posmatrati odnos troškova za marketing i prodaje, odnosno na osnovu čega se procenjuje da li je određena investicija u reklamiranje isplativa ili nije, te na koji način ona utiče na prodaju.

Ukoliko bilo koji kandidat ne bude razumeo nešto od pređenog gradiva, trebalo bi da u toku završnog predavanja postavi pitanje predavaču, jer je upravo ono osmišljeno da bude interaktivno i da u diskusiju o obrađenim temama budu uključeni svi polaznici.

Gde će biti organizovana obuka i kurs - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje i kada?

S obzirom na to da se ova stručna edukacija može organizovati na više različitih načina, to je svakako iznet zahtev od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford da apsolutno svaki pojedinačni polaznik odluči koji od svih tih načina njemu u konkretnom slučaju najviše odgovara, jer će u skladu sa time i biti o svim potrebnim detaljima obavešten.

Odmah moramo naglasiti da specijalizovani kurs i obuka - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje za fizička lica može biti organizovan u formi individualne nastave, kao i grupne i poluindividualne. Međutim, to se odnosi samo na princip sprovođenja predavanja, a ova obrazovna institucija polaznicima nudi priliku i da časove pohađaju ne samo na klasičan način, nego isto tako i online. S obzirom na to da postoji toliko opcija u ponudi, sada bi već trebalo svima da bude jasno zašto nije dozvoljeno unapred navesti gde će nastava biti organizovana i u kojim terminima.

Svi kandidati koji budu izabrali da predavanja pohađaju online će u tu svrhu morati da koriste lični računa. A da bi edukacija tog tipa bila u skladu sa pravilima organizovana, neophodno je da budu sve smernice organizatora ispoštovane prvenstveno u vezi sa karakteristikama samog kompjutera. Stabilna veza sa internetom je obavezujuća za sve vreme trajanja nastave, jer je izuzetno važno da njen kvalitet bude na zahtevanom nivou. Dakle, polaznik mora odabrati da boravi u prostoru, u kome je odgovarajuća veza sa internetom. Zatim je neophodno i da samostalno instalira namenski softver na odabrani računar, a pre toga će ga zaposleni u konkretnoj poslovnici obavestiti o tome kako funkcioniše postupak instalacije. Svakako da je dostupna i tehnička podrška i to u okviru apsolutno svake poslovnice, te se podrazumeva daj tim stručnjacima ima pravo svaki kandidat da se obrati, nevezano za to da li se problem javio u toku funkcionisanja nastave po tom principu ili dok je on pokušavao samostalno da instalira predviđeni program.

Sledeće što mora znati svaki kandidat jeste da specijalizovani seminar - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje može biti i na klasičan način organizovan. A to znači da će kandidat, koji se za tu opciju opredeli biti u obavezi da predavanjima prisustvuje direktno u prostorijama ranije izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. S obzirom na to da se na više od 35 lokacija na području Republike Srbije nalaze poslovnice Akademije Oxford, sasvim je jasno da je i vrlo lako pronaći onu koja se nalazi u mestu stanovanja gotovo svakog zainteresovanog.

Napominjemo i nastava online i ona koja podrazumeva klasičan princip organizacije mogu da budu održane ne samo u formi grupne, nego i individualne i poluindividualne. A za koju će se opciju odlučiti kandidat zavisi isključivo od toga da li mu odgovara predavanja da pohađa samostalno ili u društvu još samo jedne osobe, odnosno više njih.

Važno je naglasiti da samo kada je u pitanju grupni tip edukacije, koordinator za nastavu donosi odluku o načinu organizacije časova i to se mora poštovati od strane svakog polaznika, jer se ne dozvoljavaju izmene. Ipak, dodatno komplikuje celokupan proces organizacije to što prvo mora grupa od četiri osobe najmanje u toj poslovnici da bude formirana. Dakle, sve dok se to ne desi, nastava u grupi ne može ni da bude organizovana. Podrazumeva se da će svaki pojedinačni kandidat biti o tome informisan, jer je potrebno svakako da bude strpljiv. A tek kada se četiri osobe najmanje budu prijavile i grupa zvanično bude napravljena, koordinator za nastavu će da pristupi određivanju načina organizacije časova. A to znači da će on precizirati kog datuma bi trebalo da počne specijalizovana obuka i kurs - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje u tom slučaju na prvom mestu. Zatim je predviđeno da definiše i u kojim terminima će članovi te grupe predavanja da pohađaju i kako će predviđeni nastavni fond tom prilikom da bude raspoređen. Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti da na nivou celokupne institucije organizatora pre toga biva određeno koliko će nastava u grupi trajati. Upravo taj podatak se mora primeniti u apsolutno svakom predstavništvu ove obrazovne institucije.

U suštini su pravila prema kojima će biti organizovana poluindividualna nastava ili individualna istovetna i ujedno mnogo jednostavnija nego kada je u pitanju edukacija za grupu polaznika. Prosto rečeno, kandidati tom prilikom preciziraju u direktnom dogovoru sa nadležnima u okviru konkretne poslovnice kako će predavanja da budu organizovana. Pored toga što će se usaglasiti o datumu početka jednog ili drugog tipa edukacije, oni će biti u obavezi da definišu i u kojim terminima će jedan ili dvoje kandidata predavanja da pohađaju. Zatim će se dogovoriti i o rasporedu časova, odnosno preciziraće kakvom dinamikom bi trebalo nastavni fond da bude sproveden, što znači da će se dogovoriti i o tome koliko bi ukupno u tom slučaju stručni seminar - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje trebalo da traje.

Informacija da može biti organizovana i korporativna nastava je vrlo značajna za nadležne u okviru kompanija. Naime, ako se ukaže potreba ilizahtev da određeni broj zaposlenih časove pohađaju, vrlo je važno da nadležno lice tog preduzeća iznese zvaničan zahtev o tome nadležnima u okviru bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije. Upravo će oni biti u obavezi da zajedno definišu na koji način će za zaposlene časovi biti organizovani i na kojoj lokaciji. Da pojasnimo, isključivo kada je u pitanju korporativni tip nastave ova obrazovna institucija može da dozvoli izmenu u vezi sa lokacijom njenog održavanja. A to znači da će biti omogućeno zaposlenima da predavanja pohađaju i u okviru preduzeća, u kome rade. Vrlo je važno da u tom slučaju prostor bude u skladu sa propisima opremljen, o čemu će naravno biti pre toga obavešteno nadležno lice u dotičnoj firmi. A pošto se budu oko tog detalja usaglasili, klijent i organizator će biti u obavezi da odrede kog datuma će korporativna obuka da počne, odnosno u kojim terminima će časovi za zaposlene da budu organizovani i kojim tempom. Sve to znači da će oni dalje precizirati i koliko bi ukupno trebalo u tom slučaju da traje nastava. A zatim će svakog zaposlenog da o tim detaljima informišu na predviđeni način.

Koliko je predviđeno da stručni seminar - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje traje ukupno?

Sve potrebne informacije o načinu organizacije časova će dobiti kandidati onog momenta kada se budu prijavili i izjasnili kako žele nastavu da pohađaju.

Međutim, moraju znati da isključivo kada je u pitanju grupna obuka i kurs - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje, oni mogu tada unapred da dobiju podatak o trajanju, a što ne važi za individualnu i poluindividualnu nastavu, uzevši u obzir da se primenjuju drugačija pravila organizacije.

Navedeno je od strane nadležnih u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford da će ukupno 5 dana biti u obavezi članovi svake grupe da predavanja pohađaju. Tek nakon što u okviru konkretne poslovnice pomenute obrazovne institucije bude formirana grupa od četiri člana najmanje, nadležno lice će precizirati i sve ostale detalje. Vrlo brzo posle toga će svaki prijavljeni kandidat i dobiti najpre informaciju o datumu početka grupne nastave, a zatim će saznati i u kojim terminima će biti organizovani časovi. Vrlo je važan detalj i onaj, koji je vezan za dinamiku sprovođenja 8 časova, koliko ih predviđa važeći nastavni program ove edukacije. Moramo napomenuti još jednom da se kod nastave u grupi promene na zahtev polaznika ne dozvoljavaju, jer tako predviđaju pravila navedene obrazovne institucije.

Prema fleksibilnijem sistemu se organizuje i poluindividualna nastava i individualna. Iako one podrazumevaju potpuno istovetan princip organizacije, razlika je u tome što dvoje kandidata pohađaju poluindividualnu nastavu, a jedan individualnu. Bez obzira za koju se opciju kandidat odluči, on će biti u obavezi ili da samostalno ili u društvu još jedne osobe definiše zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom kako će časovi u tom slučaju biti organizovani. Da kažemo to jednostavnije, oni će se usaglasiti prvo o datumu kada će startovati individualni kurs i obuka - saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje ili nastava u paru, pa posle toga će precizirati i u kojim terminima bi trebalo časovi da budu organizovani i kakva će dinamika biti poštovana prilikom sprovođenja celokupnog nastavnog fonda. Zapravo sve to znači da oni imaju slobodu da definišu i koliko će ukupno konkretni tip edukacije da traje.

Manje - više će isti princip organizacije biti primanjivan i ako se javi potreba da zaposleni u nekom preduzeću pohađaju ovu stručnu edukaciju. Organizator će u tom slučaju maksimalno izaći u susret zahtevima nadležnih u tom preduzeću i polaznika uopšte. Svakako je predviđeno da se klijent direktno o načinu organizacije časova dogovara sa zvanično ovlašćenog licem u jednoj od poslovnica. A uz to što će biti u obavezi da definišu lokaciju održavanja nastave i datum njenog početka, biće neophodno da se dogovore i o terminima održavanja časova, kao i da preciziraju njihov raspored, pa će tako definisati i trajanje odabranog vida nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte zašto je važno da pravilno primenjujete alate za stratešku kontrolu prodaje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje