Kurs i obuka - Sketch up - napredni

Naravno da se očekuje da svi koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - Sketch up - napredni imaju prethodno znanje vezano za korišćenje pomenutog programa, a koje će tom prilikom maksimalno nadograditi. Podrazumeva se da će se profesori potruditi da im najpre kroz teoriju, a zatim i kroz praksu omoguće da to učine na najbrži i najbolji mogući način.

Istekli bismo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford ovu edukaciju organizuje i za fizička lica i za pravna, a u kom slučaju se sprovodi korporativni tip obuke. Princip organizacije je vrlo jednostavan, te podrazumeva da direktor ili nadležno lice konkretne kompanije treba da precizira sa predstavnikom konkretne poslovnice ove institucije gde će određeni broj njegovih zaposlenih pratiti časove, a zatim i u kojim terminima, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će to biti. Svakako da nastava za zaposlene može biti organizovana i u poslovnicama institucije organizatora i online, ali i u samoj kompaniji, a ukoliko propisani uslovi budu tom prilikom bili ispunjeni. O svemu tome, kao i o mnogim drugim detaljima će se dogovoriti nadležna lica institucije klijenta i organizator.

Trebalo bi napomenuti da se od svih fizičkih lica očekuje da izvrše prijavu za pohađanje ove edukacije, a šta mogu učiniti ili onlajn, odnosno putem elektronske pošte ili direktno u jednoj od poslovnica, ali i putem telefona. Potrebno je da tom prilikom navedu kako datum rođenja i broj telefona, tako isto i ime i prezime, a sve dodatne informacije o postupku upisa će im vrlo brzo biti na raspolaganju.


Inače se upis isključivo vrši u prisustvu prijavljenih, s tim da će detaljno biti informisani svi oni o dokumentima koja moraju za tu priliku da pripreme.

Nakon prijave se očekuje da svaki kandidat odluči hoće li nastavu pohađati u grupi, odnosno individualno ili u okviru takozvane poluindividualne, te bi trebalo da se opredeli i između toga da li će časove pohađati na uobičajen način, odnosno u poslovnicama pomenute institucije ili preko interneta, a sa bilo koje lokacije. Upravo od svega toga će i zavisiti gde će nastava biti održana i u kojim terminima, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom.

Kada je u pitanju grupna obuka i kurs - Sketch up - napredni, nastava se organizuje za tačno definisani broj osoba, a njih može biti između četvoro i osmoro u jednoj grupi. Upravo zato što je tačno određen broj ljudi koji uzimaju učešće tom prilikom, zahteva se da se minimalan broj njih prvo prijave, a kako bi bio ispunjen uslov za formiranje grupe. Tek nakon što se to u jednoj od poslovnica bude dogodilo, organizator će definisati ne samo datum početka tog tipa edukacije, nego i termin održavanja časova i naravno dinamiku. Podrazumeva se da će prijavljeni dobiti sve neophodne informacije o tome, ali i one koje se tiču termina održavanja časova, odnosno njihove dinamike. Posebno moramo napomenuti da se kod grupnog tipa nastave ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena, a ukoliko to eventualno polaznici budu izneli kao zahtev.

TESTOVI


Ko god se opredeli za individualnu ili poluindividualnu nastavu treba da zna da ima pravo sa nadležnim licem jedne od poslovnica da definiše ne samo termine održavanje časova, nego i dinamiku, odnosno datum početka, jer tako predviđa organizator. Naime, napominjemo da individualnu nastavu prati jedan polaznik, a poluindividualnu njih dvoje, tako da se oni sa predavačima i međusobno, svakako dogovaraju oko pomenutih detalja.

Bitno je da svi prijavljeni znaju i to da je njihova obaveza i da se odluče da li će nastavu pohađati online ili u poslovnicama institucije organizatora, a koje se na više od 20 lokacija u celoj zemlji nalaze.

Ako nekom kandidatu više odgovara da edukaciju pohađa preko računara, osim toga što mora obezbediti sam uređaj, od njega se očekuje i da u prostoru iz koga će pratiti nastavu ima što bolju internet konekciju, te da specijalni softver na svoj računar blagovremeno instalira. A ukoliko to bilo kom kandidatu bude potrebno, obezbeđen je i tim IT stručnjaka, koji će mu pomoći da otkloni problem na koji tom prilikom naiđe.

Pored već pomenutih edukacija za fizička lica, u ponudi je i specijalizovani seminar - Sketch up - napredni, koji je isključivo namenjen zaposlenima u određenoj kompaniji. A kada je u pitanju korporativna edukacija, očekuje se da nadležni u zainteresovanoj firmi definišu princip njene organizacije sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica institucije organizatora. Napominjemo da se ta vrsta nastave može organizovati potpuno isto kao i za fizička lica, ali i da postoji mogućnost da ona bude sprovedena u prostorijama koje odrede nadležni u kompaniji klijenta, naravno ukoliko su osnovni uslovi za rad ispunjeni.

Šta sve izučava specijalizovani kurs i obuka - Sketch up - napredni?

S obzirom na to da se od svakog polaznika očekuje da je stekao osnovna znanja vezano za korišćenje ovog programa, to podrazumeva da će specijalizovana obuka i kurs - Sketch up - napredni početi od predstavljanja dodatnih funkcija, koje on nudi. Naime, trebalo bi da je svaki polaznik naučio da koristi osnovne funkcije, tako da ima mogućnost svoje znanje tokom pomenute edukacije da unapredi.

A da bi profesori bili sigurni da svaki polaznik ima dovoljno znanja vezano za korišćenje osnova ovog programa, u toku uvodnih predavanja će pred kandidate biti stavljen zadatak da izvrše određene jednostavnije zadatke. Ukoliko tom prilikom budu primetili neke greške, svakako će im predavači ukazati na to, a kako bi ih oni u što kraćem roku ispravili, te da bi mogli nesmetano da prate nastavu.

Trebalo bi da akcenat ove specijalizovane edukacije bude stavljen na korišćenje različitih dodataka, odnosno SketchUp pluginova, koji se koriste u brojnim situacijama.

Najpre će profesori objasniti kako se koristi dodatak za razvijanje mreže tela, a zatim i onaj čija je svrha takozvano renderovanje modela.

Svakako će biti predstavljeni i alati koji se koriste kada je neophodno napraviti spiralu, kao i plugin koji omogućuje da bude kreiran 3D fraktal.

Pored toga, polaznici će naučiti i koji se dodatak koristi kada je potrebno od prethodno grupisanih linija, kreirati rešetkasti model, te će naučiti i kako se u tom slučaju podešavaju dimenzije konkretne mreže.

Napominjemo da specijalizovani seminar - Sketch up - napredni omogućuje polaznicima da se upoznaju i sa primenom mnogih drugih alata, te da u slučaju korporativne nastave prisutni imaju pravo da iznesu zahtev da budu predstavljene određeni tipovi pluginova. Obično se to dozvoljava kod korporativnog kursa, zato što njega pohađaju radnici određene firme i može se dogoditi da je njima u praksi potrebna primena tačno određenih alata.

U principu se i tokom individualne edukacije, odnosno poluindividualne može izaći u susret zahtevima polaznika, te im biti dozvoljeno da sami zahtevaju od predavača koji alat žele prvenstveno da nauče da koriste, pošto konkretni program nudi veliki izbor.

Bez obzira koji će dodaci biti predstavljeni polaznicima, nakon teorijskog dela, odnosno navođenja njihovih osnovnih karakteristika i prednosti, te eventualnih mana, predviđeno je da svaki kandidat koji pohađa ovu edukaciju, izvrši zadatak koji će mu dati profesor.

Da bi u potpunosti usavršili korišćenje ovog programa i njegovih naprednih funkcija, svi kandidati će nakon završenih zadataka da pristupe diskusiji sa ostalim učesnicima i predavačem, gde će navesti koje propuste primećuju. Trebalo bi da im odmah posle toga profesori objasne i šta su tačno pogrešno uradili, odnosno koji su korak propustili, pa je do toga došlo. Podrazumeva se da će ih uputiti i u to kako bi trebalo da postupe sledećom prilikom, a da do takvih problema ne bi uopšte došlo.

Završni deo ove edukacije je interaktivan, jer specijalizovani kurs i obuka - Sketch up - napredni podrazumeva da se svakom učesniku daje pravo da postavi pitanje predavaču, a u vezi sa prethodno iznetim informacijama i na osnovu izvršenih praktičnih zadataka.

U kojim terminima će biti organizovana obuka i kurs - Sketch up - napredni i na kojoj lokaciji?

Kada je u pitanju princip organizacije, odnosno to gde se i u kojim terminima održava stručni seminar - Sketch up - napredni, slobodno možemo reći da to isključivo zavisi od odluke svakog prijavljenog pojedinca. Jednostavnije rečeno, potrebno je da se svako od njih odluči o tome da li mu više odgovara individualna, grupna ili poluindividualna nastava, odnosno klasična ili onlajn, pa će prema tome moći i da dobije sve neophodne informacije.

U slučaju da se prijavljeni kandidati odluče nastavu da pohađaju online, od njih se prvo očekuje da poseduju računar, a zatim i da sigurnu internet konekciju imaju u odabranom prostoru. Svakako da im je obezbeđena i pomoć stručnjaka, a u slučaju da naiđu na ma kakav problem ili prilikom instaliranja samog softvera ili kada budu pristupali nastavi online.

Svakako da je dostupna i opcija praćenja časova na klasičan način, a kada se oni u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford u celoj Srbiji organizuju.

Trebalo bi da se posle toga prijavljeni i opredele između mogućnosti da nastavu pohađaju u okviru poluindividualne, odnosno grupne ili individualne, te će na osnovu toga i dobiti sve neophodne informacije kako o tačnom datumu početka, tako isto i o terminima održavanja časova, odnosno o dinamici, te o terminima održavanja časova.

Da ne bude zabune, o svemu tome odlučuje isključivo organizator, a kada se nastava sprovodi prema pravilima grupne. Ne postoji mogućnost da kandidat zahteva bilo kakvu izmenu, jer sve u tom slučaju definiše isključivo nadležno lice u okviru one poslovnice institucije organizatora, u kojoj je ostvaren uslov, odnosno u kojoj je formirana grupa od 4 osobe najmanje. Inače je predviđeno pravilnikom da u jednoj grupi najviše može biti prisutno osmoro ljudi.

A kada kandidati odluče da nastavu pohađaju kroz individualnu ili poluindividualnu, njima se omogućuje da zajedno sa predavačem definišu kog datuma će početi kurs i obuka - Sketch up - napredni, te u kojim terminima će nastava biti organizovana, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom. Potpuno isti princip se primenjuje i kod individualne i kod poluindividualne edukacije, s tim što je različit broj polaznika. Naime, poluindividualnu nastavu prati njih dvoje, dok samo jedna osoba pohađa individualnu.

Kako se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi i korporativna obuka i kurs - Sketch up - napredni, to je omogućeno zainteresovanima da definišu na koji način će časovi biti organizovani i to direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Ustvari, tom prilikom će se oni dogovoriti sa direktorom ili predstavnikom zainteresovane firme o detaljima koji su vezani ne samo za način organizacije nastave, nego i za mesto njenog održavanja, pošto samo korporativna edukacija može biti sprovedena i u okviru zainteresovane kompanije, ali samo ako budu prethodno određeni uslovi ispunjeni.

Koliko je predviđeno da stručni seminar - Sketch up - napredni traje?

Princip organizacije nastave je takav da nadležni u Obrazovnom centru Akademije Oxford jedino određuju koliko će ukupno trajati grupna obuka i kurs - Sketch up - napredni, dok kod poluindividualne i individualne to definišu zajedno kandidati i nadležni u okviru odabrane poslovnice te institucije.

U nastavnom programu je 10 časova zastupljeno, što znači da će nastava u grupi trajati ukupno dve sedmice. Naravno da će podatke o dinamici njenog održavanja, ali i o terminima, te svakako o datumu početka definisati nadležni i onda obavestiti prijavljene, ali tek pošto grupa od minimalnog broja članova u okviru te poslovnice bude bila zvanično formirana.

A koliko dugo će trajati individualna ili poluindividualna edukacija odlučuju zajedno predavač i prijavljeni, tako da sve isključivo zavisi od njihovog dogovora.

Očekuje se da nadležni u kompaniji koja je zainteresovana da određeni broj njenih zaposlenih pohađa ovu edukaciju definiše sa ovlašćenim licem institucije organizatora koliko će trajati korporativni kurs i obuka - Sketch up - napredni, to jest na koliko dana će celokupan nastavni fond da bude raspoređen.

Trajanje: 10 š.č.

Cene:

Individualno: 20,000 RSD

Poluindividualno: 14,000 RSD po polazniku

Grupno: 10,000 RSD po polazniku

Spisak gradova za kurs i obuku "Sketch up - napredni"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje