Kurs i obuka - Šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta

Lica koja su zadužena za zaštitu podataka u preduzećima, ali i uopšteno koja imaju interesovanje za bezbednost u klasičnom smislu i na internetu su pozvana da pohađaju pomenutu obuku. Nije potrebno da imaju bilo kakvo znanje o ovoj temi, jer upravo stručni kurs i obuka - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta nudi mogućnost baš svakome ko je zainteresovan i da se na najbolji mogući način sa konkretnom temom upozna.

Ono što Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvanični organizator ove obuke zahteva od svakog polaznika, to jest fizičkog lica jeste da u skladu sa pravilima najpre izvrši prijavu za pohađanje nastave. A to može da učini kad god želi elektronski, odnosno putem mejl adrese ili direktno u jednoj od poslovnica pomenute institucije, ali i preko telefona. Zahteva se da svaki kandidat tom prilikom dostavi osnovne informacije o sebi, koje moraju uključivati njegovo ime i prezime, kao i broj telefona, odnosno datum rođenja. Pošto sve te podatke budu na jedan od definisanih načina dostavili, oni će od strane nadležnih da budu informisani i o postupku zvaničnog upisa.

A pravilo je da se uz lično prisustvo svakog prijavljenog pojedinca mora izvršiti upis. Svakako da zahtevana dokumenta mora svaki prijavljeni kandidat tada da dostavi, te se podrazumeva da će sve neophodne informacije na vreme svako od njih od strane nadležnih i da dobije.


S obzirom na to da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost da specijalizovani seminar - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta bude organizovan kako na klasičan način, tako isto i onlajn, odnosno u formi individualne, poluindividualne ili grupne nastave, upravo u trenutku zvaničnog upisa se zahteva da svaki prijavljeni kandidat navede nadležnima gde želi nastavu da pohađa i kako. A kada on bude odlučio i izneo svoje mišljenje, dobiće i precizne informacije o svim neophodnim detaljima.

Napominjemo da je najjednostavniji način na koji se organizuje individualna nastava, a koju treba da pohađa samo jedno lice. Taj polaznik će biti u obavezi da direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije, odnosno poslovnice u kojoj prijavu bude prethodno izvršio, kao i sa predavačem precizira kada će individualni tip nastave početi i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, odnosno u skladu sa kakvom tematikom. Važno je da sve to oni zajedno preciziraju, te da se na taj način usaglase i oko trajanja individualnog tipa edukacije.

A inače će na potpuno isti način biti organizovana i poluindividualna obuka i kurs - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta, osim što postoji razlika samo u broju polaznika. Naime, dve osobe u tom slučaju treba predavanja da pohađaju, pa će shodno pravilniku i da se zajedno sa nadležnim o načinu organizacije časova to dvoje kandidata i dogovore.

TESTOVI


Međutim, kada je u pitanju nastava koju treba grupa kandidata da pohađa, biće primenjena mnogo strožija pravila organizacije. Zapravo će koordinator za nastavu precizno definisati kako će časovi u tom slučaju da budu organizovani, a svaki polaznik je u obavezi da se u potpunosti svega toga pridržava, pošto izmene kod nastave tog tipa ne smeju da budu dopuštene. Naglasili bismo i to da svakako mora prvo biti oformljena grupa od minimum 4 člana, a da bi edukacija na taj način uopšte u okviru konkretne poslovnice i mogla da bude organizovana. Stvar je u tome da je tačno određeno od strane pomenute obrazovne institucije da između četvoro i osmoro ljudi imaju pravo nastavu tom prilikom da pohađaju. Baš iz tog razloga se zahteva da grupa od najmanje četiri člana u okviru te poslovnice bude oformljena, a kako bi kordinator za nastavu bio u prilici da precizira detalje. U suštini on odmah posle toga određuje prvo kog datuma će početi grupni seminar, te definiše u kojim terminima će da budu organizovali časovi za tu grupu polaznika. Isto tako je on u obavezi i da odredi tačan raspored predavanja, s tim što za svaku poslovnicu ove institucije biva prethodno definisano koliko će ukupno nastava u tom slučaju da traje. Nije zgoreg da još jednom pomenemo da zahtevi polaznika vezano za izmene bilo kog segmenta ne smeju ni u kom slučaju da budu uzeti u obzir kada je u pitanju specijalizovani seminar - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta, koji se organizuje za grupu polaznika.

Sledeće o čemu treba svaki pojedinačni kandidat da odluči jeste na kojoj lokaciji želi nastavu da pohađa. Na raspolaganju su mu dve mogućnosti, tako da on bira između opcije da časove prati u jednoj od poslovnica, a u kom slučaju će predavanja prema klasičnom principu da bude organizovana ili da to učini onlajn, kada će samostalno odabrati lokaciju na kojoj će boraviti dok prati predavanja.

Što se tiče nastave koja će biti organizovana online, pravila su vrlo jednostavna, uzevši u obzir da se ona organizuje preko računara. Podrazumeva se da kompjuter sa odgovarajućim karakteristikama mora da poseduje svaki pojedinačni polaznik, da bi mu bilo omogućeno predavanja da prati na taj način. Isto tako je vrlo važno i da posebnu vrstu programa on prethodno samostalno instalira na uređaj, koji bude želeo da koristi dok pohađa predavanja onlajn. U tome će mu svakako pomoći nadležni u IT sektoru, odnosno članovi stručnog tima konkretne poslovnice, čija dužnosti je pružanje tehničke podrške kandidatima. Mora da bude obezbeđena stabilna veza sa internetom za sve vreme trajanja edukacije, što znači da sa puno pažnje polaznik treba da izabere u kom prostoru će boraviti dok pohađa časove po tom principu.

Sve prethodno pomenuto se odnosi na pojedinačne polaznike, to jest na fizička lica, s tim da konkretna obrazovna institucija ima mogućnost i da organizuje korporativni kurs. Zapravo nastava može biti prilagođena zaposlenima u brojnim preduzećima, čiji nadležni žele da dodatno edukuju određeni broj svojih radnika. Da bi pohađanje nastave bilo maksimalno olakšano radnicima, organizator dozvoljava i da časovi budu održani u njihovoj kompaniji. A sve to će biti dozvoljeno ukoliko klijent, odnosno nadležno lice u tom preduzeću bude zahtevalo od nadležnih u konkretnoj poslovnici izmenu mesta održavanja nastave, te ako ispoštuje sve što se tiče opremljenosti samog prostora, u kome bi radnici trebalo predavanja da pohađaju. Jednostavnije govoreći, kvalitet korporativne obuke mora biti na potpuno istom nivou, kao i da je ona organizovana na klasičan način, odnosno u poslovnici pomenute obrazovne institucije. Zato se obavezuje svaki klijent da u potpunosti ispoštuje sva pravila, sa kojima će ga nadležni u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora svakako prethodno upoznati. Inače će se klijent i organizator dogovoriti i oko termina održavanja časova, odnosno oko njihovog rasporeda i svakako oko datuma početka edukacije namenjene zaposlenima. A o svemu tome će propisno i na vreme obavestiti svakog radnika, koji bi trebalo da pristupi pohađanju korporativnog seminara u tom slučaju.

Kojim temama se bavi stručni kurs i obuka - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta?

Ukoliko imate otvoren nalog na nekoj od društvenih mreža, gotovo je sigurno da ste nebrojeno puta naišli na različite lažne stranice i profile, samo što možda niste bili toga svesni. A da biste zaista mogli tematiku, kojom se specijalizovani seminar - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta bavi, da primenite u praksi, morate biti upoznati i sa različitim vrstama prevara, koje se mogu sresti primarno na internetu.

U većini slučajeva je osnovni cilj organizacije takve prevare upravo krađa identiteta pojedinaca, koji nisu svesni kakve pravne posledice to može da izazove. Upravo iz tog razloga će se profesori potruditi da prikažu adekvatne primere polaznicima. A na osnovu prikazanih primera će oni moći samostalno da zaključe o čemu treba da vode računa, kako bi zaista bili u prilici da izbegnu krađu identiteta i u stvarnom životu i na internetu, odnosno kad god je to potrebno.

Ciljevi koje imaju pojedinci, spremni na ovakve nečasne radnje su različiti. A sa njima bi trebalo specijalizovana obuka i kurs - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta da upozna sve polaznike, a na prvom mestu sa onim ciljevima koji se u praksi i najčešće javljaju. Obično je to želja da se pojedinac finansijski okoristi o lice, čiji identitet je spreman da ukrade.

Iako će fokus ove edukacije da bude stavljen na postupak krađe identiteta putem interneta, a prvenstveno na brojnim društvenim mrežama, profesor ću govoriti i o tome kako u praksi zaista funkcioniše krađa identiteta. Naime, postoje i praktični primeri kako su ljudi, spremni na takve nečasne radnje bili u prilici da dobiju direktno lične podatke od pojedinaca. Jedino ukoliko su upoznati sa svim tim postupcima, polaznici ove obuke će biti u prilici i da se u praksi zaštite.

Stručnjaci koji vode ovu edukaciju jesu, u svakom slučaju svesni da čak i pored pohađanja nastave, može da se dogodi propust. A šta je potrebno tada učiniti, kako bi se negativan efekat konkretne situacije sveo na minimum je tema, kojom će se specijalizovani kurs i obuka - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta baviti prvenstveno u završnom delu. Naime, tokom završnih časova će profesori predstaviti situacije, kada su pojedinci loše reagovali i doveli sebe do toga da razmišljaju kako bi trebalo da reše potencijalnu teškoću. A upravo u tome će profesori svakome od njih pomoći, te će im na osnovu primera iz prakse objasniti i kako se rešava situacija, u kojoj čovek poveruje prevarantima i da na uvid sopstvena dokumenta ili lične podatke.

Svakako da će predavač objasniti koje su zakonske posledice u tom slučaju i kako bi trebalo da se vlasnik određenih dokumenata zakonskim sredstvima bori protiv takve neprijatnosti. Naravno da će profesor detaljno da objasni i šta se može sve desiti ukoliko zaista do krađe identiteta dođe i ko u tom slučaju odgovara sa pravnog aspekta.

Za vreme završnog predavanja će profesor sa učesnicima ove edukacije razgovarati o temama, koje im je pre toga detaljno predstavio. Razmotriće oni zajedno sve aspekte te neprijatne situacije, ali će biti predočeno svakom kandidatu i šta bi trebalo da učini ukoliko uopšte i posumnja da je do krađe identiteta došlo.

U slučaju da kandidat ima bilo kakvu nedoumicu u vezi sa temama, kojima se ovaj seminar bavi, on ima pravo i da pitanja o tome postavi profesoru za vreme trajanja završnog predavanja. Stvar je u tome da je prema zvaničnom nastavnom programu određeno da poslednje predavanje tokom ove edukacije bude interaktivno, te se iz tog razloga i očekuje da svaki pojedinačni polaznik tom prilikom pruži adekvatan doprinos.

Kada i gde će biti specijalizovani seminar - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta održan?

Najvažnije je da svako fizičko lice zna da, praktično govoreći od njegove odluke zavisi u kojim terminima će biti organizovana obuka i kurs - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta i na kojoj lokaciji.

Jednostavnije rečeno, Obrazovni centar Akademije Oxford svakom pojedincu nudi mogućnost da nastavu pohađa samostalno, u grupi ili u paru, odnosno onlajn ili na klasičan način.

S obzirom na to da su sve opcija u ponudi, zahteva se da polaznik odabere gde će obuku pohađati i prema kom od svih dostupnih načina, posle čega će od strane nadležnih da dobije sve neophodne informacije.

Takođe je važno da napomenemo i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije korporativne nastave, kada isključivo određeni broj radnika u okviru zainteresovane kompanije treba da pristupe predavanjima. A sve zahteve klijenata, odnosno nadležnih u toj firmi će tada nastojati da ispoštuju nadležni u okviru jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Zapravo je vrlo važno da u tom slučaju direktor zainteresovane firme iznese sve zahteve nadležnom licu u jednoj od poslovnica, te da se oni usaglase kako oko mesta održavanja nastave za zaposlene, tako isto i oko toga kog datuma će početi korporativni kurs i obuka - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta, odnosno u kojim terminima će radnici predavanja da pohađaju i kako će biti raspoređen nastavni fond koji je predviđen aktuelnim programom. Da napomenemo odmah da organizator isključivo kod nastave tog tipa dozvoljava izmenu koja se odnose na mesto održavanja. Osnovni cilj takve izmene jeste da radnicima bude maksimalno olakšano sve, te da ne troše bespotrebno svoje slobodno vreme. U svakom slučaju mora biti ispoštovan zahtev organizatora u vezi sa sadržajem, koji mora postojati u određenom prostoru, a da bi bilo dozvoljeno da časovi tu budu održani. Podrazumeva se da će direktor zainteresovanog preduzeća, odnosno zvanično ovlašćeni predstavnik dobiti od strane organizatora sve informacije koje se tiču samog prostora, to jest da će detaljno biti obavešten o tome šta sve mroa taj prostor da sadrži. Tek kada obezbedi sve to, biće dozvoljena promena lokacije održavanja nastave za zaposlene. Inače bi trebalo da se oni usaglase i oko svih ostalih detalja, a koji se odnose i na datum početka edukacije i na termine, odnosno dinamiku prema koji će predavanja u tom slučaju da budu organizovana. Naknadno će svi radnici tog preduzeća da budu informisani o ovim detaljima, jer je tako predviđeno pravilnikom navedene obrazovne institucije.

Pojedinačni polaznici, to jest fizička lica koja žele ovu edukaciju da prate bi, kao što je već pomenuto, trebalo da izaberu kako će časove pohađati, ali i na kojoj će to lokaciji učiniti. Na osnovu te odluke će i dobiti sve neophodne informacije o detaljima od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije, odnosno u onoj u kojoj su se prijavili pre toga i, naravno u skladu sa zvaničnim pravilnikom upisali.

Važno je da svaki pojedinac, koji želi specijalizovani seminar - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta da pohađa online, u tom slučaju koristi sopstveni kompjuter. Naravno da performanse tog uređaja moraju biti odgovarajuće, a sa svim tim detaljima će biti upoznat svaki polaznik pojedinačno. Bitno je isto tako da stabilna veza sa internetom bude dostupna u okviru onog prostora, u kome taj kandidat bude želeo da boravi dok nastavu prema takvom principu bude pohađao. Sem toga, poseban tip softvera bi on trebalo samostalno na konkretni kompjuter u skladu sa pravilima i da instalira. Biće informisan svaki pojedinačni polaznik o procesu instalacije programa od strane nadležnih stručnjaka u konkretnoj poslovnici navedene institucije. Očekuje se da on može potpuno samostalno taj postupak da izvrši, jer se ne smatra naročito zahtevnnim. A svako ko se ne bude u potpunosti snašao ili tokom procesa instalacije programa ili tokom praćenja nastave po tom principu, ima pravo i mogućnost da kontaktira nadležne u IT sektoru konkretnog predstavništva, koji će se potruditi da u najkraćem mogućem roku bilo koju iskrslu poteškoću otklone.

Ako nekome ne odgovara da nastavu pohađa onlajn, uvek se može odlučiti za opciju da to učini na klasičan način. U prostorijama jedne od brojnih poslovnica pomenute institucije će da bude tada obuka organizovana. Potrebno je da svaki polaznik, koji odluči časove po tom principu da pohađa, blagovremeno odluči i na koji će način časove da prati, kako bi od nadležnih dobio sve relevantne informacije ne samo o datumu početka edukacije, nego i o terminima održavanja časova i o njihovom tačnom rasporedu.

S obzirom na to da se i klasična i online nastava mogu pohađati u grupi ili samostallno, ali i u društvu još jednog kandidata, posebno je važno da svaki pojedinačni polaznik odluči u trenutku upisa kako želi časove da prati. Jasno je da je u ponudi grupna obuka i kurs - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta, kao i individualna i poluindividualna, to jest nastava u paru. Različit je princip organizacije prisutan, kao i broj osoba koje bi trebalo predavanja u konkretnom slučaju da prate.

Da naglasimo odmah da dve osobe pohađaju poluindividualnu obuku, te da samo jedno lice treba da pristupi individualnoj i da u jednoj grupi treba da bude prisutno od četvoro kandidata najmanje, pa do najviše osmoro njih.

A da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti i to da postoji određena razlika i u načinu organizacije časova, te se podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik sa tim detaljima na vreme da bude upoznat.

U svakom slučaju su najstrožija pravila, koja se primenjuju prilikom organizacije grupne vrste obuke. A njih će koordinator za nastavu u tom slučaju definisati, ali tek nakon što grupa od četiri osobe minimum u toj poslovnici bude bila formirana. Dakle, najbitnije je da grupa od najmanjeg broja članova bude kreirana u toj poslovnici, jer tek posle toga koordinator za nastavu ima pravo da odluči o načinu organizacije časova. U suštini će on odlučiti o tome kog datuma će početi grupni tip nastave, kao i o tome kojim tempom će predviđeni broj predavanja da bude organizovan i u kojim terminima. Neophodno je da budu informisani svi, koji budu odlučili predavanja na taj način da pohađaju, da nijedan zahtev u vezi sa izmenom apsolutno bilo kog segmenta ne sme da bude u tom slučaju uzet u obzir. Zapravo tako navode pravila institucije organizatora, što znači da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu u potpunosti da se pridržava onoga što ovlašćeni koordinator za nastavu tog predstavništva neposredno pre toga bude definisao.

Zato i jesu mnogo fleksibilna pravila, prema kojima će biti organizovan individualni seminar - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta ili poluindividualni tip edukacije. U suštini je najvažnije da svaki zainteresovani kandidat zna da tada ima izuzetno visok nivo slobode, te da ima i pravo da odluči o tome kako će nastava biti organizovana. Naime, radi se o tome da u tom slučaju jedan polaznik ili njih dvoje imaju obavezu da sa ovlašćenim profesorom i sa koordinatorom za nastavu preciziraju i kog datuma će početi bilo individualni seminar, bilo poluindividualni, ali i kojim tempom će celokupan nastavni fond da bude organizovan i u kojim terminima će da budu održani časovi u konkretnom slučaju. A kako je njihova obaveza da preciziraju i raspored predavanja, to zapravo automatski znači da će oni zajedno definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u paru ili ona, koju će pohađati samo jedna osoba, odnosno individualna.

Koliko traje stručna obuka i kurs - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta?

Trebalo bi da informacije o trajanju grupne edukacije dobije svaki pojedinačni polaznik onog momenta kada bude izvršio upis, te naveo da ga zanima specijalizovani seminar - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta da pohađa na taj način.

Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave i u grupi i u paru i individualno, a svaka od njih predviđa nešto drugačiji način organizacije, pa samim tim i trajanje edukacije može da bude donekle različito.

Broj časova koji je predviđen nastavnim programom, tačnije 12 njih će u slučaju organizacije nastave za grupu polaznika da bude na 4 sedmice raspoređen.

U skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije je definisano da će svaki član grupe dobiti informacije o rasporedu predavanja, zatim o terminima održavanja časova i o datumu početka nastave tog tipa tek nakon što četiri osobe najmanje prijavu u okviru konkretne poslovnice izvrše, jer će tek posle toga da bude oformljena grupa, što znači da će biti ostvaren uslov za organizaciju nastave tog tipa.

Dostupna je i opcija da pojedinačni polaznici časove pohađaju ili individualno ili u prisustvu još jedne osobe, a kada se organizuje poluindividualni tip edukacije. S obzirom na to da su pravila organizacije u tom slučaju posebno slobodna, predviđeno je da kandidati, odnosno ili samo jedan ili dvoje njih zajedno, treba da sa nadležnim profesorom i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest za koordinatorom za nastavu, preciziraju koliko će ukupno da traje poluindividualni ili individualni kurs i obuka - šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta. Da ne bude zabune, moramo napomenuti da će oni zajedno da se dogovore oko rasporeda predavanja, što znači da će definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje edukacija za dvoje ili samo za jednog polaznika. Takođe će se dogovoriti i oko datuma početka individualnog ili poluindividualnog seminara, ali i oko termina u kojima će predavanja da budu organizovana.

Inače se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi i mogućnost organizacije korporativne obuke. A u tom slučaju nastavu treba da pohađaju samo zaposleni određene firme, pa će svakako nadležni u instituciji organizatora i da se potrude da zahteve klijenata u što većoj meri tom prilikom ispoštuju. Važno je napomenuti da će se nadležni predstavnik zainteresovane kompanije dogovoriti tom prilikom sa nadležnima u jednoj od poslovnica konkretne specijalizovane obrazovne institucije oko svega, pa i oko tačnog rasporeda časova, što zapravo znači da će definisati i koliko bi ukupno korporativni kurs trebalo da traje. Naravno da će zaposleni da dobiju informacije o svemu tome, kao i o mnogim drugim detaljima na vreme.

Spisak gradova za kurs i obuku "Šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje