Kurs i obuka - Steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti

Zaposlenima najpre u odeljenju finansija, ali i onima koji su za upravljanje tim sektorom zaduženi u okviru bilo kog preduzeća je namenjena stručna obuka i kurs - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti. Naravno da će prvenstveno korist od ovoga imati upravo ona lica, koja su zaposlena u okviru kompanija primarno fokusiranih na privrednu delatnost, ali i ovlašćene računovođe, te finansijski savetnici i knjigovođe, s tim da nastavu može da prati i apsolutno svaki pojedinac koji je za navedenu tematiku zainteresovan, zato što ne postoji nijedan zahtev koji mora ispuniti da bi mu bilo dozvoljeno da pristupi obuci.

Najbitnije je da fizička lica izvrše prvo prijavu, što mogu učiniti direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford tokom radnog vremena ili putem telefona. Kandidati kojima ne odgovara takav princip prijavljivanja imaju pravo da elektronski pošalju zahtevane podatke, a koji moraju uključivati pored imena i prezimena svakoga od njih i broj telefona, kao i datum rođenja.

Nedugo nakon što budu na jedan od opisanih načina izvršili prijavu, kandidati će biti od strane zaposlenih u konkretnom predstavništvu institucije organizatora informisani o tome kada bi trebalo da dođu kako bi upis bio izvršen i koja dokumenta moraju tada doneti. Najvažnije je da upisu pristupe lično, jer je tako navedeno u zvaničnom pravilniku pomenute institucije.


Napominjemo da specijalizovani seminar - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti može biti organizovan kako u okviru grupne i individualne, tako isto i kroz takozvanu poluindividualnu nastavu, a predviđeno je da sva tri tipa obuke mogu biti organizovana online i na klasičan način, tako da će svaki prijavljeni odabrati jednu od ponuđenih varijanti koja mu u datom momentu najviše bude odgovarala.

Trebalo bi da svi koji su zainteresovani za praćenje nastave u grupi budu spremni da sačekaju zvaničan početak, zato što je on uslovljen kreiranjem grupe u jednoj od poslovnica. A da bi taj uslov mogao da bude ostvaren, odnosno da bi grupni kurs mogao da bude organizovan, neophodno je da se četvoro ljudi minimum prijave, s tim da je organizator predvideo najviše osmoro njih da sme prisustvovati nastavi tog tipa. U skladu sa pravilnikom institucije organizatora, koordinator za nastavu će pošto grupa bude bila formirana da definiše kako će časovi biti organizovani. Zapravo će tom prilikom on odlučiti o tome kog datuma bi edukacija tog tipa trebalo da počne, a definisaće i dinamiku održavanja časova za članove te grupe, odnosno termine. Biće obavešteni prijavljeni o svemu tome, a naročito će biti istaknuta činjenica da se izmene po zahtevu prijavljenih u tom slučaju ne smeju vršiti, zato što bi to bilo suprotno pravilniku institucije organizatora.

Potrebno je napomenuti i to da polaznici mogu izabrati i opciju da nastavu prate potpuno samostalno, odnosno u paru, pošto se u ponudi ove institucije nalaze i individualna i poluindividualna edukacija. Princip organizacije svake od njih je potpuno isti, te podrazumeva da će se kandidati zajedno sa predavačem koji će izabrani tip obuke voditi, kao i sa nadležnim koordinatorom za nastavu u poslovnici, u okviru koje su prema pravilima izvršili prijavu i upis, dogovoriti o tome kako će časovi biti organizovani. Naime, potrebno je da se svi oni usaglase oko dinamike sprovođenja predavanja, potom oko datuma početka jednog ili drugog tipa edukacije, te oko termina održavanja časova.

TESTOVI


S obzirom na to da se sva tri pomenuta tipa kursa mogu pohađati kako na klasičan način, u kom slučaju polaznici predavanja prate u jednoj od poslovnica, tako isto i online, neophodno je i da se u trenutku prijave svaki kandidat opredeli između te dve varijante.

Ističemo da mora imati sopstveni kompjuter svako, koga interesuje on line seminar - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti, a zahteva se i da bude prisutna stabilna internet konekcija na lokaciji, sa koje taj polaznik odluči predavanja da pohađa. Isto tako je važno i da neposredno pre zvaničnog početka odabranog tipa obuke on samostalno izvrši instalaciju softvera, koji će koristiti za praćenje predavanja u tom slučaju. Važno je da budu informisani svi kandidati i o tome da u okviru predstavništva ove institucije u svakom gradu postoji i tim IT stručnjaka, koji će se potruditi da u najkraćem mogućem roku pomognu svakome od njih da otkloni problem, bez obzira da li je na njega naišao tokom praćenja predavanja online ili u toku postupka instalacije namenskog softvera.

Vrlo je važna informacija i da ova institucija može shodno zahtevima klijenata da organizuje i korporativni kurs, u kom slučaju je predviđeno da zaposleni u nekom preduzeću treba da pohađaju predavanja. Potrebno je napomenuti i to da je upravo korporativna obuka jedina, kod koje se dozvoljava mogućnost promene lokacije održavanja, a kako bi zaposlenima bila pružena prilika da časove pohađaju u prostorijama kompanije, koja i zahteva organizaciju nastave tog tipa. Podrazumeva se da će nadležni u tom preduzeću dobiti informacije o svemu, što mora sadržati izabrani prostor, da bi bili obezbeđeni optimalni uslovi za rad. A što se tiče načina organizacije nastave tog tipa, on je vrlo fleksibilan, jer je dozvoljeno zvanično ovlašćenom predstavniku zainteresovanog preduzeće da zajedno sa nadležnim licem bilo koje od poslovnica institucije organizatora definiše kako će se časovi odvijati. Jednostavnije rečeno, oni će da se usaglase prvo oko mesta održavanja časova, zatim oko datuma početka nastave, odnosno odlučiće i o tome u kojim terminima će radnici predavanja da pohađaju, te će precizirati i u skladu sa kakvom dinamikom će to biti, a zatim će obavestiti sve prijavljene o tome.

Nastavni program stručnog seminara - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti

Ciljna grupa kojoj je namenjena ova edukacija je vrlo jasno definisana, te u većini slučajeva su to u pitanju lica koja već imaju prethodno znanje iz oblasti finansija, pa iz tog razloga se specijalizovana obuka i kurs - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti neće naročito baviti detaljima vezano za Zakon o porezu i ostale zakone koji će biti obrađeni u skladu sa nastavnim programom, pošto se očekuje da polaznici imaju dovoljno znanja o tim temama.

Naravno, u koliko izabrani tip edukacije budu pohađali polaznici, koji nemaju apsolutno nikakvo predznanje iz oblasti finansija, profesori će upravo u toku uvodnog predavanja naročitu pažnju posvetiti predstavljanju zakonskih akata kojima je ta oblast regulisana.

Odmah posle toga će biti objašnjeno kandidatima zbog čega je vrlo važno da se primenjuju računovodstveni standardi u praksi, ali će im posebno biti ukazano na činjenicu da se i ti standardi, kao i mnogi drugi često menjaju. Tom prilikom će predavači istaći da svako ko želi da se bavi knjigovodstvom, računovodstvom ili upravljanjem finansijskim sektorom, a u okviru kompanije koja posluje u privrednoj delatnosti, ali i u bilo kojoj drugoj, neizostavno mora pratiti sve promene u okviru računovodstvenih standarda i aktuelnih zakona.

Dobiće informacije prisutni i o tome šta je to dvojno knjigovodstvo i zbog čega je važno osnovna pravila tog tipa knjigovodstva primenjivati u praksi.

O finansijskim izveštajima će takođe biti reči tokom ove edukacije, a predviđeno je da specijalizovani kurs i obuka - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti obradi i temu njihovog kreiranja, kako teorijski, tako i praktično, posle čega će polaznici učiti kako se analiziraju finansijski izveštaji. Naime, upravo u tom delu je nastavnim planom i programom ove edukacije predviđeno da kandidati imaju i praktičan rad, odnosno da na osnovu informacija koje će im dati predavači oni kreiraju finansijski izveštaj. Pre toga će, naravno videti kako treba da izgleda taj dokument i koje podatke mora da sadrži. Kada budu izvršili konkretni zadatak, polaznici će diskutovati zajedno sa nadležnim profesorom i sa ostalim učesnicima o radovima, a kako bi na taj način uspeli da ustanove greške, te da bi od nadležnih dobili objašnjenje na koji način bi trebalo da postupe u svom budućem radu, a da ne bi takve greške ponovili. Svakako da će posle toga biti objašnjeno kako se finansijski izveštaji pravilno analiziraju, odnosno o čemu posebno moraju pojedinci u tom slučaju voditi računa.

Koje su kaznene odredbe u aktuelnim zakonskim aktima navedene, a ako određeno pravno lice izvrši prekršaje u oblasti računovodstva ili one koji su vezani za porez je sledeća tema, sa kojom će svaki polaznik ove obuke detaljno da bude upoznat.

Isto tako će govoriti profesori i o poreskim olakšicama, odnosno o slučajevima kada je pravnim licima omogućeno da dobiju određene beneficije, a takođe će biti reči i o oslobođenjima od plaćanja poreza, ali i o tome koje su opcije u ponudi vezano za podsticaj kompanija u tom segmentu.

Na osnovu važećeg nastavnog programa, stručni kurs i obuka - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti će posebno usmeriti pažnju u na prezentovanje osnovnih pojmova koji su vezani za oblast računovodstva i to na engleskom jeziku. Na taj način će znanje polaznika biti mnogo obuhvatnije, a biće govora i o takozvanom finansijskom kontrolingu i o njegovim osnovama.

Zapravo će biti prezentovane brojne moderne tehnike, koje se primenjuju u oblasti upravljanja finansijama, a kako bi se poslovanje određenog preduzeća poboljšalo.

Saznaće polaznici ove specijalizovane edukacije i koje su osnove Zakona o poreskom postupku, kao i o tome šta je osnov brojnih pravilnika, kojima je takođe regulisan taj segment poslovanja.

Naučiće, pored ostalog i kako se izrađuju godišnji izveštaji, ali i kako se tumače, a trebalo bi i da specijalizovani seminar - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti omogući prisutnima da nauče koje sve metode se koriste u definisanju finansijskih ciljeva i kako one u praksi treba da budu primenjene, da bi konkretna firma ostvarila maksimalno kvalitetno poslovanje.

Pored osnovnih metoda koje se primenjuju za finansijsku analizu, profesori će predočiti i kako se vrši vertikalna, odnosno horizontalna analiza, ali će isto tako biti reči i o ostalim tehnikama analiziranja finansija, koje su se u praksi pokazale naročito uspešnim.

Na koji način se vrši pravilna analiza promena u poslovanju, a da bi nadležni u okviru određenog pravnog lica iz toga izvukli pouku i poboljšali poslovanje svoje kompanije će, isto tako saznati svi koji budu pohađali stručni seminar - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti. Upoznaće se i sa osnovama bilansa stanja i bilansa uspeha, a polaznici će biti informisani i o tome kako treba da izgleda interni izveštaj, odnosno kako bi on trebalo da bude tumačen, kao i svi ostali finansijski izveštaji koji će biti predstavljeni, a da bi se zahvaljujući dobijenim informacijama poslovanje tog preduzeća poboljšalo.

Koji se problemi najčešće javljaju kada je potrebno upravljati novčanim tokovima i kako se oni u praksi na najbolji mogući način rešavaju je isto navedeno u planu i programu ove edukacije. U tom segmentu će polaznici dobiti informacije i o postupku koji je poznat kao budžetiranje, a naučiće i šta je sve potrebno da preduzmu, kako bi poslovanje svoje matične kompanije maksimalno zaštitili.

Kada i gde će biti organizovana stručna obuka i kurs - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti

Postoji mogućnost da svaki polaznik odabere gde će pohađati ovu edukaciju i na koji način, uzevši u obzir da specijalizovani kurs i obuka - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti može biti organizovan i na klasičan način i online, a da i jedan i drugi tip edukacije polaznici mogu pohađati u grupi, samostalno ili u paru. Jednostavnije govoreći, od njih se očekuje da u trenutku zvaničnog upisa odaberu lično i gde će pohađati časove i na koji od svih načina koji su u ponudi.

Prvenstveno moramo naglasiti da moraju imati računar svi kandidati, koji su izabrali nastavu online da pohađaju. A bitno je da u izabranom prostoru iz koga će pratiti predavanja veza sa internetom bude odlična, kako bi nastava mogla da bude organizovana bez apsolutno ikakvih smetnji i prekida. Preko specijalizovanog softvera će oni predavanja u tom slučaju pratiti, a njega će prethodno na svoj računar da instaliraju samostalno. Važno je da napomenemo i to da je postupak instalacije prilično jednostavan, te nije potrebno nikakvo posebno znanje za to, ali u svakom slučaju prijavljenima je na raspolaganju i mogućnost da dobiju pomoć IT stručnjaka, koji su u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford u svakom gradu zaposleni.

Ukoliko im ta opcija ne odgovara, mogu se odlučiti za klasičnu nastavu, kada će časovi da budu organizovani u predstavništvu pomenute institucije u ma kom gradu.

Potrebno je da prijavljeni izaberu i da li će časove pohađati individualno, u grupi ili u paru, uzevši u obzir da se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi individualna, poluindividualna i grupna edukacija.

Oni kandidati koji izaberu da specijalizovani seminar - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti pohađaju individualno će imati pravo da se direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu one poslovnice, u okviru koje su pre toga izvršili prijavu i upis, kao i sa predavačem koji je nadležan, dogovore o tome kako će se predavanja odvijati. A to znači da će se oni usaglasiti najpre oko datuma početka individualne nastave, a potom će definisati i termine održavanja časova, kao i dinamiku njihovog sprovođenja, te će samim tim definisati i trajanje individualne nastave.

Poluindividualni tip edukacije je onaj, koji istovremeno treba da pohađaju dvoje kandidata, a organizuje se na potpuno isti način kao i individualna obuka.

Mnogo su strožija pravila koja se primenjuju, kada se organizuje obuka za grupu polaznika, a u tom slučaju najviše osmoro njih treba da pohađaju predavanja. Pravilnikom konkretne institucije je navedeno da četvoro ljudi minimum imaju pravo da pristupaju edukaciji u tom slučaju, pa je zato i naglašeno da prvo mora biti formirana grupa, kako bi nastava te vrtse mogla da bude organizovana. Važno je naglasiti da grupni kurs ne može biti organizovan sve dok grupa ne bude formirana, pa će o tome biti informisani svi koji prijavu izvrše. Napominjemo da sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu bude definisao nije podložno promenama, o čemu će svakako biti informisani članovi jedne grupe. Inače, zvanično ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica, to jest one u kojoj bude kreirana grupa će odlučiti o datumu početka edukacije tog tipa, ali će definisati i termine u kojima će časovi biti organizovani, kao i njihov raspored, što znači da će odrediti i trajanje nastave u grupi.

Pomenuta specijalizovana institucija može da ovu edukaciju organizuje i isključivo za zaposlene, tako da se po zahtevu nadležnih u konkretnoj kompaniji može održati korporativna obuka i kurs - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti. Bitno je u tom slučaju da se nadležni institucije organizatora i zainteresovane firme dogovore oko svega, počev od datuma početka nastave za zaposlene, preko termina održavanja časova, odnosno njihove dinamike, pa do lokacije na kojoj će u tom slučaju predavanja da budu organizovana. Važno je da naglasimo i to da jedino korporativni seminar koji može biti organizovan na nešto drugačiji način, odnosno da se isključivo tada dozvoljava da predavanja budu održana i u okviru matičnog preduzeća polaznika. Nadležni će biti obavešteni o svemu što izabrani prostor mora sadržati, da bi edukacija tog tipa mogla u skladu sa pravilima da bude na drugoj lokaciji organizovana.

Koliko će trajati specijalizovani kurs i obuka - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti

Trebalo bi da svaki prijavljeni, koji bude odabrao da specijalizovani seminar - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti pohađa u grupi, nastavu prati ukupno mesec dana.

Informacije o tačnom raspored u 12 časova programa će svaki član jedne grupe dobiti naknadno, odnosno nakon što 4 kandidata najmanje prijavu bude izvršilo u toj poslovnici, te pošto koordinator za nastavu bude formirao grupu i definisao detalje koji su vezani za dinamiku održavanja časova.

Međutim, ako se neko opredeli da ovu edukaciju pohađa ili potpuno samostalno ili u paru, mora znati da se i individualna i poluindividualna obuka organizuju na potpuno drugačiji način. Tada je predviđeno da se koordinator za nastavu, zajedno sa nadležnim predavačem i sa polaznicima, to jest jednim ili dvoje njih, dogovara o svemu što je vezano za sprovođenje edukacije tog tipa, pa i o dinamici po kojoj će biti raspoređen celokupan nastavni program. Sve to znači da će i individualna i poluindividualna obuka moći da traju kraće nego nastava u grupi, ali i duže, uzevši u obzir da sve to zavisi isključivo od dogovora polaznika i nadležnih u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Pored mogućnosti da ovu edukaciju pohađaju fizička lica, ponudom je obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti, a kada predavanjima pristupa tačno definisani broj zaposlenih u nekoj kompaniji. Zahvaljujući takvom pravilniku institucije organizatora, predviđeno je da sve što je vezano za sprovođenje nastave za radnike treba da definišu zajedno nadležni u okviru preduzeća koje je zainteresovano za edukaciju te vrste i nadležni u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Jednostavnije govoreći, gotovo ista pravila u tom slučaju važe kao i za individualnu ili poluindividualnu edukaciju za fizička lica, a podrazumeva se da će radnici biti detaljno informisani o trajanju obuke i o svim ostalim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite znanja o vođenju finansija i osnovama računovodstva u privrednoj delatnosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje