Kurs i obuka - Unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram

Fizičko lice ili ovlašćeni predstavnik neke kompanije, koja želi da poboljša svoje poslovanje pravilnim nastupom na ovoj društvenoj mreži se sasvim sigurno imati značajnu korist od praćenja ove specijalizovane edukacije.

Osnovni uslov koji mora ispuniti svaki polaznik da bi dobio informacije o tome kada će biti organizovan specijalizovani seminar - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram, odnosno na kojoj lokaciji, podrazumeva da se on između svih varijanti koje su u ponudi samostalno opredeli. Jednostavnije govoreći, Obrazovni centar Akademije Oxford fizičkim licima nudi mogućnost da nastavu pohađaju kako u okviru grupe i individualno, tako isto i u paru, a trebalo bi da odluče i da li će dolaziti u jednu od poslovnica te institucije, kako bi pratili predavanja na klasičan način ili će se odlučiti za varijantu pohađanja nastave online, kada praktično govoreći oni mogu to da učine sa bilo koje lokacije.

Ako im više odgovara princip da nastavu prate preko računara, to podrazumeva da će oni koristiti svoj kompjuter za pristup predavanjima. Naravno, moraju i da na njega instaliraju softver, preko koga će moći da prate časove. Od zaposlenih u konkretnoj poslovnici institucije organizatora će dobiti sve informacije o postupku instalacije tog programa, a obezbeđena je i pomoć IT stručnjaka po potrebi. Da bi onlajn edukacija funkcionisala bez ikakvih ometanja i problema, neophodno je da kandidat boravi u prostoru, u kome je stabilna veza sa internetom, što je još jedan zahtev koji mora biti ispoštovan.


Inače, i online i stručna obuka i kurs - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram, koja se organizuje na klasičan način, mogu biti održane i kroz grupnu i kroz poluindividualnu, odnosno individualnu nastavu, pa je iz tog razloga bitno da svaki prijavljeni kandidat odluči koji tip edukacije želi da pohađa. Posle toga će dobiti sve neophodne informacije o organizaciji nastave tog tipa od zaposlenih u predstavništvu pomenute institucije, u kome bude u skladu sa pravilima izvršio prijavu, odnosno u kome se zvanično upiše.

Nastava koju treba da pohađa samo jedna osoba podrazumeva vrlo fleksibilna pravila organizacije, a njih definiše upravo polaznik sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa predavačem, koji će biti zadužen za vođenje edukacije tog tipa. Jednostavnije govoreći, oni bi trebalo tom prilikom da se usaglase prvo oko tačnog datuma početka obuke, a zatim i oko termina u kojima će časovi biti organizovani i svakako oko toga kojim tempom će celokupan nastavni fond da bude sproveden, što ustvari znači da oni zajedno odlučuju o trajanju individualne nastave.

Iako dvoje njih treba da pohađaju poluindividualni tip edukacije, napominjemo da se primenjuju potpuno ista pravila kao i kada se organizuje nastava jedan na jedan, odnosno individualna. Dakle, u tom slučaju će dvoje polaznika zajedno sa pomenutim stručnjacima definisati na koji način će časovi da budu organizovani i naravno, kog datuma će početi poluindividualni kurs i obuka - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram.

TESTOVI


Trebalo bi još da istaknemo i informaciju da ova edukacija može isključivo da bude organizovana za zaposlene u nekom preduzeću, a kada se sprovode pravila takozvane korporativne obuke. Jednostavan je princip u skladu sa kojim se nastava u tom slučaju organizuje, jer pravila definišu sa jedne strane zvanično ovlašćeni predstavnik kompanije, čiji radnici će časove da pohađaju, a sa druge ovlašćeno lice odabrane poslovnice institucije organizatora. Pored toga što će se oni usaglasiti o tačnom datumu početka korporativnog kursa, precizno će odrediti i dinamiku sprovođenja časova, kao i termine. Vrlo je važno da svi koji su zainteresovani za edukaciju tog tipa znaju i da organizator može ostvariti zahtev klijenta i održati ovu obuku u prostorijama same kompanije, čiji zaposleni bi trebalo časove da pohađaju. Ipak, da bi to moglo da bude učinjeno, obavezan je direktor te firme, odnosno nadležno lice da sve uslove koji su neophodni za optimalan rad obezbedi, a sa kojima će ga organizator svakako pre toga detaljno upoznati.

Prijavljivanje svakog zainteresovanog polaznika pojedinačno je obavezno i može biti izvršeno svakog radnog dana lično ili putem telefona ma kog predstavništva konkretne obrazovne institucije. Sem toga, kome više odgovara, može i na mejl adresu poslati podatke za prijavu, a oni moraju uključivati kako ime i prezime kandidata, tako isto i njegov broj telefona, ali i datum rođenja.

Informacije o postupku upisa će naknadno da dobije svako, ko u skladu sa zvaničnim pravilima blagovremeno izvrši prijavu. Inače se upis sme izvršiti isključivo ako je svaki pojedinačni kandidat, koji je prethodno prijavu izvršio, lično prisutan, što će posebno svakome od njih biti i napomenuto.

Nastavni program kursa - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram

Najpre će sa osnovnim karakteristikama društvene mreže koja je predmet ove edukacije biti upoznati svi polaznici. A odmah zatim je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram predstavi prisutnima relevantne podatke o broju korisnika konkretne mreže u Srbiji i u svetu, ali i mnoge druge detalje koji su vezani za nju. Podrazumeva se da će akcenat ove specijalizovane edukacije biti stavljen primarno na korišćenje Instagrama u poslovne svrhe.

Vrlo je važno napomenuti i to da će predavači odabrati prave primere, a na osnovu kojih će pokazati prisutnima kako izgleda dobro vođen poslovni profil na toj društvenoj mreži, a kako onaj koji se ne smatra uspešnim.

A kako Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje ovu obuku i isključivo za zaposlene u nekom preduzeću, to je naročito bitno da naglasimo da profesori mogu odabrati primere iz branše polaznika u tom slučaju, a ako to nadležno lice kompanije klijenta bude zahtevalo.

Da bi određeni profil na ovoj društvenoj mreži bio uspešan u doglednom vremenskom periodu, potrebno je da vrlo pažljivo bude odabrana publika, pa će tome naročitu pažnju posvetiti specijalizovana obuka i kurs - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram. Upravo u tom segmentu će profesori govoriti o tome zbog čega je važno da se dopre do ciljane publike, a ne samo da se obezbedi što veći broj pratilaca.

Podrazumeva se da će svaki korak kreiranja naloga na društvenoj mreži Instagram proći profesori sa polaznicima ove specijalizovane edukacije. Naučiće oni i koja je razlika između ličnog i poslovnog profila, a biće im predstavljeni i različiti alati koji mogu da pomognu vlasniku konkretnog naloga da ga maksimalno poboljša.

Svi oni pratioci fo kojih se dođe prirodnim putem se smatraju mnogo boljeim izborom od plaćenih, pa će predavači i o tome govoriti.

Posle svega će biti reči i o tome na koji način je potrebno za Instagram kreirati objavu, a da bi ona imala najbolji mogući efekat.

Svi koji budu pohađali ovaj kurs će nakon ovoga biti u obavezi i da pristupe izradi zadatka, koji je usklađen sa nastavnim programom. Naime, profesori će zahtevati od prisutnih da na osnovu smernica, koje su im date, oni kreiraju Instagram objavu na zadatu temu. A kada svi kandidati budu izvršili taj zadatak, razgovaraće o izrađenim radovima, te će svako od njih biti u obavezi da komentariše ono što su ostali kandidati pripremili, odnosno da ukaže na greške koje vidi i predloži njihove izmene. Upravo zahvaljujući takvom principu organizacije nastave će specijalizovani seminar - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram postići maksimalan efekat, zato što će već tokom predavanja kandidati imati jasan uvid u to koje se greške vrlo često javljaju prilikom kreiranja objave za tu društvenu mrežu, te će svakako naučiti i na koji način bi trebalo da postupe, kako bi ih izbegli.

U skladu sa nastavnim programom će posle svega toga profesori govoriti i o tome kako funkcioniše algoritam za stori i po kom principu bi trebalo on da bude postavljan. Takođe će uputiti polaznike ove obuke i u tumačenje parametara u okviru analitike profila na toj društvenoj mreži. Naravno da će i u tom delu biti obezbeđeni primeri iz prakse.

Pitanja koja imaju kandidati mogu da upute predavačima u toku završnog predavanja, a koje je zamišljeno kao interaktivno, te se očekuje učešće svakog prijavljenog u tom segmentu.

U kojim terminima će biti održan stručni kurs i obuka - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram i na kojoj lokaciji?

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti za praćenje nastave, to je neophodno da svaki kandidat odluči koji tip edukacije mu po karakteristikama najviše odgovara, posle čega će dobiti informacije i o tome na kom mestu će obuka i kurs - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram biti organizovana i u kojim terminima.

Dakle, ponudom je obuhvaćena online i klasična nastava, a kandidatima je na raspolaganju opcija da časove pohađaju ili sasvim samostalno ili u grupi ili u paru.

Važno je napomenuti da je klasična edukacija ona, koja se na uobičajen način organizuje širom Srbije, to jest u svakom gradu u kome za sada postoji poslovnica navedene institucije. Bitno je da u terminima, koje će pre toga dogovoriti sa nadležnima, svaki polaznik koji se opredeli tako časove da pohađa, bude prisutan.

Takođe je važno i da svako ko se odluči za drugu varijantu, odnosno za praćenje nastave online ima sopstveni računar, čije karakteristike moraju biti odgovarajuće, a sa kojima će on detaljno biti upoznat od strane zaposlenih u konkretnom predstavništvu navedene institucije. U tom slučaju se nastava organizuje preko specijalnog softvera, a njega bi trebalo svaki kandidat pojedinačno na svoj računar da instalira. Moramo ipak napomenuti, da ne bi bilo nikakve zabune, da uopšte nije zahtevan sam proces instalacije programa, te da se iz tog razloga i očekuje da svaki kandidat to može da izvrši samostalno. Ipak, ako mu bude bila potrebna pomoć stručnjaka u bilo kom momentu ili u toku instalacije softvera ili kada bude pohađao predavanja preko interneta, on može da kontaktira poslovnicu institucije organizatora, u kojoj je izvršio prijavu i upis, te da zatraži pomoć IT stručnjaka, kako bi rešio iskrsli problem. Stabilna veza sa internetom mora postojati u izabranom prostoru, u kome kandidat ima nameru da boravi dok pohađa predavanja, kako ne bi dolazilo ni do kakvog ometanja.

Napominjemo da se i klasični tip edukacije i specijalizovani seminar - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram koji se organizuje online mogu pohađati ili u paru ili individualno ili u grupi, što dalje znači da svaki kandidat treba da izabere jednu od tih opcija.

A ono što mora znati svako od njih jeste da grupa broji od četvoro do osmoro ljudi najviše, dok poluindividualnu nastavu treba da pohađa dvoje ljudi u isto vreme, a individualna je rezervisana samo za jednu osobu i poznata je kao edukacija jedan na jedan. Naravno da to nije jedina razlika između njih, ali je svakako najbitnija.

Uslov za početak grupne edukacije je vezan za formiranje grupe u konkretnom predstavništvu navedene institucije, pa se iz tog razloga zahteva da četvoro kandidata minimum izvrše prijavu, jer tek posle toga grupa može da bude formirana i nastava tog tipa može da bude organizovana. U principu, ovlašćeno lice konkretne poslovnice vrlo brzo posle formiranja grupe definiše na koji način će časovi biti organizovani. A to znači da koordinator za nastavu odlučuje o datumu početka grupne edukacije, te takođe definiše i termine u kojima će časovi biti održani i precizira njihov raspored, odnosno dinamiku sprovođenja ukupnog broja predavanja. Zatim će svakog kandidata pojedinačno o tome informisati, a od njih se zahteva da u potpunosti ispoštuju smernice koje će dobiti od kordinatora za nastavu, zato što se zahtevi za izmenama kod grupne edukacije ne smeju uzeti u obzir, jer je tako navedeno pravilnikom pomenute institucije.

Međutim, poluindividualni i individualni kurs i obuka - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram se organizuju prema drugačijim pravilima, koja su ujedno i mnogo slobodnija, jer je dato pravo polaznicima da definišu na koji način će časovi u tom slučaju da budu organizovani. Naime, u slučaju poluindividualne nastave će njih dvoje da se zajedno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice, u okviru koje su se upisali, odnosno prethodno prijavili, ali i sa profesorom koji će poluindividualnu obuku da vodi, usaglase oko datuma početka, zatim oko termina održavanja časova i oko dinamike, što posredno znači da će se dogovoriti i oko trajanja nastave u paru.

Kod individualne edukacije se primenjuju ista pravila, uz razliku da dogovor o svemu tome imaju profesor, koordinator za nastavu i jedan polaznik.

Trebalo bi istaći i to da ova institucija može pomenutu obuku da organizuje i u formi korporativne, kada će određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću predavanja da pohađaju. Baš zato što je jasno definisana ciljna grupa polaznika, organizator dozvoljava određene izmene u odnosu na onu edukaciju, koju treba da pohađaju fizička lica. Zapravo postoji opcija da korporativni kurs bude organizovan i u samoj kompaniji, čiji radnici treba predavanja da pohađaju, ali samo ako nadležni u instituciji klijenta budu obezbedili sve uslove za rad koji su propisani. Inače se taj tip edukacije organizuje baš onako kako odgovara klijentu, jer nadležno lice zainteresovane firme definiše princip organizacije sa zvanično ovlašćenim predstavnikom odabrane poslovnice institucije, koja i organizuje ovu edukaciju. Potrebno je da se oni zajedno usaglase prvo oko lokacije na kojoj će predavanja za zaposlene da budu održana, a potom i oko datuma njenog početka, te svakako oko termina održavanja časova i njihovog rasporeda. A kada sve to budu definisali, polaznici, odnosno zaposleni u toj kompaniji će dobiti sve neophodne informacije.

Koliko će da traje specijalizovana obuka i kurs - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram?

Prema pravilniku institucije organizatora, potrebno je da svako ko se prijavi za praćenje ove edukacije, pohađa ukupno 15 časova.

Međutim, sama činjenica da se stručni kurs i obuka - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram može pohađati u paru, odnosno kroz poluindividualnu nastavu, zatim u grupi ili individualno, dovodi do toga da trajanje svakog tipa nastave može da bude različito.

Zapravo je zvaničnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford navedeno da mesec dana traje grupni tip edukacije, a s obzirom na to da naknadno koordinator za nastavu definiše raspored časova, odnosno dinamiku njihovog održavanja i termine, kao i datum početka, to će kandidati biti obavešteni kada sve to bude bilo odlučeno. Naime, u jednoj grupi može biti prisutno od četvoro ljudi do osmoro njih najviše, pa je zato i vrlo važno da prvo grupa od najmanjeg broja članova u konkretnom predstavništvu navedene institucije bude formirana, pa da posle toga koordinator za nastavu definiše detalje i o tome informiše prijavljene.

I duže od tog perioda, ali i kraće može trajati individualna nastava, kao i takozvana nastava u paru, to jest poluindividualna, jer se ona organizuje na drugačiji način. Pravilo je da jedan polaznik ili dvoje kandidata, a kada je u pitanju poluindividualnu nastava, treba da definišu kako će celokupan nastavni fond da bude raspoređen, odnosno na koliko dana. A oni to dogovaraju direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa predavačem, koji će biti zadužen za vođenje izabranog tipa edukacije.

Pored toga što specijalizovani seminar - unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram mogu pohađati fizička lica, organizuje se i korporativni tip edukacije, kada tačno određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću treba da pristupe predavanjima. Uopšteno govoreći, tada se primenjuju gotovo potpuno ista pravila kao i kada se organizuje poluindividualna ili individualna edukacije za pojedinačne polaznike, s tim što tada nadležno lice institucije organizatora sve detalje definiše sa zvanično ovlašćenim predstavnikom kompanije, čiji radnici će predavanja da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Unapredite kvalitet nastupa na društvenoj mreži Instagram"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje