Kurs i obuka - Upoznajte se izradom Zapisa o opremi

Najpre osobe koje vode određene kompanije, a primarno ona lica koja su zadužena za primenu odredbi Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu bi trebalo da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se izradom Zapisa o opremi. Naravno da od strane organizatora nije naveden nikakav zahtev, u smislu da se ne očekuje nikakvo posebno predznanje od zainteresovanih, što u suštini znači da ko god ima želju da se upozna sa tematikom ove obuke to može vrlo lako da učini, ukoliko izvrši prijavu i upiše se.

Važno je da informišemo sve zainteresovane da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje ne samo za fizička lica, već da u ponudi ima i korporativnu obuku.

Predviđeno je pravilnikom da u tom slučaju nastavu treba da pohađaju samo radnici, koji su zaposleni u okviru nekog preduzeća. S obzirom na to da obično zaposleni imaju manje slobodnog vremena na raspolaganju, to je potrebno učiniti neke ustupke prilikom organizacije nastave za njih. Zato i jeste dozvoljeno da korporativni kurs bude organizovan i u okviru njihovog radnog mesta, ali isključivo ako postoje propisani uslovi za sprovođenje nastave. Naime, vrlo je važno da prostor bude opremljen onako kako je to usklađeno sa pravilnikom institucije organizatora, te se podrazumeva da će nadležno lice u toj firmi dobiti jasne smernice o ovim detaljima. Inače se korporativni kurs organizuje uz maksimalno poštovanje zahteva klijenta, pošto on definiše princip sprovođenja predavanja i datum početka direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. A upravo će oni da se usaglase prvo oko tačnog datuma kada će početi korporativni kurs i obuka - upoznajte se izradom Zapisa o opremi. Tom prilikom je neophodno da definišu i termine u kojima bi predavanja za zaposlene trebalo da budu organizovana, kao i da preciziraju kako će biti celokupan nastavni fond raspoređen. Upravo zato što definišu sve to, oni se posredno usaglašavaju i oko toga koliko će korporativni tip nastave ukupno da traje, a zatim sve te detalje saopštavaju polaznicima na tačno definisani način.


Inače se od fizičkih lica, koja su zainteresovana za pohađanje ovog seminara zahteva da prilikom upisa odaberu i gde će nastavu pohađati i na koji način, ali pre toga moraju da izvrše prijavu, kao i da se upišu prema pravilima konkretne obrazovne institucije.

Putem telefona ili ličnim dolaskom u jednu od poslovnica može biti izvršena prijava. Kada nekome to ne odgovara, može se odlučiti i da osnovne informacije o sebi pošalje na mejl adresu. Vrlo je važno da izuzev imena i prezimena, svaki zainteresovani kandidat tom prilikom navede i broj telefona, kao i datum rođenja.

Biće svaki prijavljeni kandidat informisan i da je njegovo lično prisustvo u trenutku upisa obavezno. Podrazumeva se da svaki prijavljeni ima obavezu i da priloži svu dokumentaciju u trenutku upisa koja je neophodna, a sa tim detaljima će on biti od strane nadležnih u konkretnom predstavništvu na vreme upoznat.

TESTOVI


Uzevši u obzir da pomenuta obrazovna institucija u ponudi ima i klasičnu i onlajn nastavu, a da je dostupan i grupni i individualni kurs i obuka - upoznajte se izradom Zapisa o opremi, ali i mogućnost da časovi budu pohađani u paru, sasvim je jasno zbog čega se očekuje od svakog prijavljenog da odabere između tih opcija onu koja mu u tom trenutku najviše odgovara.

Moraju biti informisan i svi kandidati da je njihova dužnost u trenutku zvaničnog upisa da izaberu između svih mogućnosti koje su ponuđene, a kako bi dobio precizne informacije i o datumu početka izabranog tipa nastave i o terminima u kojima bi predavanja trebalo da budu održana, odnosno o trajanju edukacije, to jest o tačnom rasporedu časova.

Naša je obaveza da napomenemo i to da polaznik bira mesto na kome će časove pohađati, a u smislu da mu je na raspolaganju kako klasična nastava, koja se u jednoj od brojnih poslovnica navedene obrazovne institucije organizuje, tako isto i online.

Podrazumeva se da svaki kandidat, koji bude izabrao prvu ponuđenu opciju treba da u zadatim terminima bude prisutan lično u konkretnom predstavništvu navedene institucije.

Međutim, kada je u pitanju onlajn kurs i obuka - upoznajte se izradom Zapisa o opremi, on praktično rečeno može samostalno da odabere gde će da bude dok prati predavanja na taj način. Radi se o tome da svaki kandidat tada časove pohađa preko računara, što znači da mora da ga poseduje ukoliko se za tu opciju odluči. Važno je da tačno definisane karakteristike taj kompjuter ima, te se podrazumeva da će svaki polaznik pojedinačno na vreme o tim detaljima da bude informisan. Inače se nastava online organizuje uz korišćenje specijalne vrste softvera. U skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije će biti obavezan svaki polaznik da izvrši instalaciju tog programa i to potpuno samostalno. Naravno da mu u tome mogu biti od pomoći i članovi IT sektora konkretnog predstavništva, te da svakako te stručnjake ima pravo da kontaktira ukoliko iskrsne bilo kakav problem. Isto tako se podrazumeva i da su IT stručnjaci na raspolaganju polaznicima u slučaju da imaju neku nejasnoću u vezi sa pristupom časovima u tom slučaju, tako da ih mogu i tom prilikom kontaktirati. Da bi edukacija koja se organizuje na taj način mogla da bude sprovedena bez ikakvih smetnji, što je uostalom i osnovni cilj pomenute institucije, neophodno je da postoji stabilna veza sa internetom. Zato se i preporučuje da polaznik pažljivo odabere prostor u kome će da boravi dok prema tom principu predavanja bude pratio.

Dakle, i klasična nastava i ona koja se organizuje preko računara mogu biti održane ne samo za grupu prijavljenih, nego i za samo jednog polaznika, te za njih dvoje u isto vreme. Zapravo se radi o tome da je ponudom obuhvaćena grupna nastava, zatim individualna i poluindividualna, te se očekuje da svaki kandidat između te tri mogućnosti odabere onu koja mu najviše odgovara, posle čega će da dobije tačne informacije o svim detaljima vezano za organizaciju nastave.

Vrlo je važan podatak da u jednoj grupi organizator predviđa prisustvo između četvoro i osmoro polaznika. U tom slučaju nema nikakvog odstupanja, pa je i naveden zvaničan zahtev konkretne institucije da grupa od najmanje četiri kandidata prvo mora da bude formirana, kako bi obuka na taj način uopšte i bila u tom predstavništvu institucije organizatora održana. Zato se zahteva strpljenje od svakog prijavljenog, jer je neophodno da sačeka ispunjenje pomenutog zahteva. A s obzirom na to da ovlašćeni koordinator za nastavu definiše na koji način će časovi da budu organizovani u tom slučaju, to će on učiniti isključivo nakon formiranja grupe. Odlučiće o tome kog datuma će početi grupna obuka i kurs - upoznajte se izradom Zapisa o opremi, kao i o tome kojim tempom će predavanja da budu organizovana, odnosno prema kakvoj dinamici će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, te u kojim terminima bi trebalo članovi te grupe časove da pohađaju. U skladu sa pravilnikom navedene institucije će sve te informacije biti prosleđene prijavljenima, a svakako se od njih zahteva da prihvate ono što bude definisao koordinator za nastavu, jer se ne dozvoljava vršenje apsolutno nikakvih izmena na osnovu njihovih zahteva.

U svakom slučaju se u ponudi nalazi i individualna nastava, kada jedna osoba treba da pohađa predavanja. Upravo taj polaznik će se sa predavačem, koji bi trebalo individualnu edukaciju da vodi i sa nadležnim koordinatorom za nastavu predstavništva, u kome je izvršio prijavu i upis, dogovoriti oko apsolutno svih detalja. Preciziraće zajedno prvo kog datuma bi trebalo da počne individualni seminar - upoznajte se izradom Zapisa o opremi, a posle toga će da se usaglase i oko termina u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana i naravno definisaće kakvom dinamikom će časovi da budu sprovedeni. Samim tim će oni zajedno da odluče i o tome koliko bi ukupno trebalo individualna obuka da traje.

Pored grupne i individualne nastave, u ponudi ove institucije se nalazi i takozvana poluindividualna. A u tom slučaju dvoje polaznika treba da pristupe predavanjima, dok potpuno isti princip organizacije važi kao i kada se nastava organizuje za samo jednu osobu. Potrebno je da se dvoje polaznika u tom slučaju sa nadležnima dogovore oko svih detalja vezano za sprovođenje edukacije tog tipa.

Nastavni program stručne obuke - upoznajte se izradom Zapisa o opremi

Jedan od dokumenata koji neizostavno mora da izradi pravno lice, a koje posluje sa opasnim materijama ili je zaduženo za sprovođenje radova na visini, te u okviru drugih delatnosti je i Zapis o opremi. S obzirom na to da se taj dokument donekle razlikuje od kompanije do kompanije, a na prvom mestu u zavisnosti od toga u kojoj oblasti posluje, predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se izradom Zapisa o opremi pažnju usmeri na praktičan prikaz tog dokumenta.

U suštini je vrlo značajna informacija da Obrazovni centar Akademije Oxford ovu edukaciju može organizovati i u formi korporativne, u kom slučaju radnici zaposleni u određenoj firmi treba predavanja da pohađaju. Tada će se profesori potruditi da primere izaberu vrlo pažljivo, te da pokriju polje poslovanja njihovog matičnog preduzeća i tako unaprede kvalitet edukacije, a istovremeno da polaznicima olakšaju shvatanje konkretne tematike.

Svakako će specijalizovani seminar - upoznajte se izradom Zapisa o opremi ponuditi polaznicima mogućnost da se upoznaju sa odredbama Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, te sa zahtevima aktuelnih standarda, a kako bi Zapis o opremi bio u skladu sa pravilima izrađen.

Biće govora i o pravilnicima koji moraju tom prilikom biti poštovani, te će profesori objasniti i šta sve mora taj dokument da sadrži, kako bi bio pravno validan.

Isto tako je predviđeno da svaki polaznik bude upoznat i sa time tako bi trebalo da funkcioniše u praksi pregled, odnosno održavanje konkretne opreme, koju koriste zaposleni tokom obavljanja radnih zadataka. Biće navedeni primer iz prakse, a koji je vezan za prikaz Zapisa o opremi za rad na visini. Nakon što profesori budu predstavili taj dokument, te objasnili prisutnima šta sve on tačno mora od podataka da sadrži, specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se izradom Zapisa o opremi će biti usmeren na diskusiju. Naime, potrebno je da učešće u njoj uzmu svi prisutni, te da ukoliko imaju neku nedoumicu pokušaju tada i da je razreše. A podrazumeva se da mogu profesoru uputiti bilo koje pitanje, kako bi u potpunosti razumeli na koji način je potrebno pristupiti izradi Zapisa o opremi, a da bi taj dokument mogao da se smatra zakonski i pravno regularnim.

Sasvim je očekivano da nakon što završe pohađanje ove specijalizovane edukacije, svi kandidati budu sposobni da konkretni dokument pravilno izrade u okviru firme, u kojoj su zaposleni ili na čijem čelu se nalaze.

Na kojoj lokaciji će biti održan stručni seminar - upoznajte se izradom Zapisa o opremi i u kojim terminima?

Postoje dve mogućnosti za pohađanje časova, tako da praktično govoreći svaki kandidat bira gde će da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se izradom Zapisa o opremi.

Pored opcije da časove pohađaju direktno u prostorijama bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, prijavljenima je ponuđena mogućnost i da nastavu prate online, kada to čine sa izabrane lokacije, a preko sopstvenog računara.

Napominjemo da u svakom predstavništvu pomenute institucije postoji mogućnost organizacije nastave na klasičan način, kada se zahteva od kandidata da u tačno definisanim terminima budu prisutni.

A ako nekome više odgovara da nastavu pohađa onlajn, trebalo bi da ima na umu da računar, preko koga bude odlučio časove da prati, mora da ima odgovarajuće performanse. O tome će naravno biti svaki kandidat pojedinačno obavešten, kao i o tome na koji način bi trebalo da instalira specijalnu vrstu softvera pre početka. Svakako je najbitnije napomenuti da kandidat koji odluči časove da pohađa online, mora odabrati prostor, u kome je dostupna stabilna internet konekcija, jer će na taj način biti osiguran kvalitet nastave. Ukoliko polaznik ne bude uspeo da instalira samostalno konkretnu vrstu programa ili ako ima određenu nedoumicu u vezi sa pristupom edukaciji tog tipa, može kontaktirati najbližu poslovnicu institucije organizatora i zatražiti pomoć zaposlenih u IT odeljenju tog predstavništva. Upravo oni će nastojati da bilo koji problem otklone što je brže moguće.

Ne postoji mogućnost ni da ranije kandidati saznaju u kojim terminima će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se izradom Zapisa o opremi biti organizovan, zato što se kandidatima nudi mogućnost za nastavu pohađaju u okviru grupne, individualne ili poluindividualne nastave.

Zvaničnim pravilnikom pomenute institucije definisano je da od četvoro do najviše osmoro ljudi može biti prisutno u okviru jedne grupe. Sama činjenica da je organizator predvideo tačan broj polaznika je vrlo važna, zato što je i iznet zahtev od strane pomenute institucije da mora biti prvo grupa formirana, kako bi edukacija te vrste uopšte mogla i da bude održana. Jednostavnije govoreći, tek nakon što četvoro ljudi najmanje u toj poslovnici bude prijavu izvršilo, grupa će biti oformljena i steći će se uslov za početak nastave tog tipa. Vrlo brzo pošto se to bude desilo će koordinator za nastavu te poslovnice definisati kog datuma bi trebalo edukacija da počne. Takođe je predviđeno da odluči i o terminima održavanja časova, te o njihovom tačnom rasporedu, a nakon toga će svakog prijavljenog pojedinačno o svim tim detaljima i obavestiti. Bitno je da kandidati znaju da se ništa od definisanog ne sme menjati na osnovu njihovih zahteva, već se očekuje da u potpunosti prihvate ono što ovlašćeno lice te poslovnice bude odredilo.

Kandidati kojima ne odgovara tako strogo definisan način organizacije nastave imaju na raspolaganju i mogućnost da časove pohađaju u okviru individualne ili poluindividualne, a koja je poznata i kao nastava u paru. Iako se organizuju prema potpuno istom principu, razlikuje se broj polaznika, te tako jedno lice pohađa individualnu, a njih dvoje poluindividualnu nastavu. Svakako će jedan ili dvoje polaznika da se dogovore sa predstavnicima institucije organizatora o načinu na koji će časovi u tom slučaju da budu sprovedeni. U suštini bi oni trebalo da se sa profesorom i sa ovlašćeni koordinatorom za nastavu poslovnice, u kojoj su se pre toga zvanično prijavili, dogovore kako oko datuma početka poluindividualne ili individualne nastave, isto tako i oko termina održavanja časova, odnosno oko njihovog tačnog rasporeda. Samim tim oni odlučuju zajedno i o tome koliko će ukupno individualni seminar - upoznajte se izradom Zapisa o opremi ili nastava u paru ukupno da traje.

Istakli bismo i podatak da navedena institucija nudi mogućnost organizacije ovog kursa i samo za zaposlene u nekoj kompaniji, u kom slučaju će biti organizovana korporativna nastava. Trebalo bi da se zvanični predstavnik zainteresovanog preduzeća o načinu organizacije nastave dogovori sa ovlašćenim licem u okviru bilo koje poslovnice pomenute institucije. Ne samo da će oni precizirati kog datuma bi trebalo korporativna obuka da počne i u kojim terminima će zaposleni časove da prate, nego bi trebalo da odluče i o rasporedu predavanja, te samim tim i o trajanju edukacije namenjene radnicima te kompanije. Baš zato što je u pitanju specifična ciljna grupa, postoji mogućnost da časovi budu organizovani i u okviru firme, koja je za edukaciju tog tipa zainteresovana. Dovoljno je da nadležni u okviru kompanije klijenta iznesu taj zahtev zvaničnom predstavniku određene poslovnice, kako bi se dogovorili oko svih detalja sa nadležnima. Napominjemo da prostor, u kome bi trebalo nastava u tom slučaju da bude organizovana, mora da bude propisno opremljen, kako bi bio zadovoljen propisani nivo edukacije.

Koliko bi trebalo da traje stručna obuka i kurs - upoznajte se izradom Zapisa o opremi?

U skladu sa zvaničnim nastavnim programom, predviđeno je da svako ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - upoznajte se izradom Zapisa o opremi, mora da prati nastavu u okviru 12 časova.

Ipak, jedino kada kandidati žele časove da pohađaju u grupi, moguće je ranije da saznaju koliko će ukupno nastava trajati, jer je tako predviđeno od strane organizatora. Naime, naglašavamo da bi trebalo ukupno četiri sedmice kandidati da prate časove u formi grupne nastave, jer je tako na nivou svih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford određeno. A informacije koje će članovi jedne grupe dobiti naknadno se odnose na datum početka edukacije, potom na termine održavanja časova i na njihov raspored, jer mora biti prvo formirana grupa od minimalnog broja članova, a posle toga i određeno sve navedeno.

Drugačija se pravila primenjuju kod individualne edukacije i one, koju treba da pohađaju dvoje kandidata u isto vreme. Stvar je u tome da se primenjuju fleksibilna pravila, tako da kandidati u dogovoru sa nadležnima, odnosno sa kordinatorom za nastavu i sa predavačem, odlučuju o načinu organizacije časova. Bitno je da tom prilikom definišu raspored predavanja, pa će na taj način predvideti i koliko bi trebalo da traje poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se izradom Zapisa o opremi ili individualna nastava.

A ako određeni broj zaposlenih treba da pohađaju ovu obuku, takođe se primenjuju prilično slobodna pravila, tako da polaznici naknadno dobijaju informaciju o tome koliko će u tom slučaju kurs da traje. Naime, korporativni seminar će trajati onoliko koliko budu precizirali nadležni u okviru matične kompanije polaznika i u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora. Takođe će se oni dogovoriti i oko datuma početka korporativne obuke, ali i oko termina održavanja časova i naravno lokacije na kojoj će nastava da bude organizovana u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se izradom Zapisa o opremi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje