Kurs i obuka - Upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi

Vlasnicima i direktorima preduzeća, ali i menadžerima odeljenja ljudskih resursa, kao i onima koji su zaduženi za vođenje timova i projekata je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi.

A s obzirom na to da organizator ne zahteva nikakvo predznanje od zainteresovanih, to znači da ovu edukaciju može pohađati svaki pojedinac, koji ima želju da se sa konkretnom tematikom na najbolji mogući način upozna.

Pre nego što objasnimo kako funkcioniše ova edukacija za fizička lica, moramo naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnosti i organizacije korporativne obuke.


S obzirom na to da određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću tada treba predavanja da pohađaju, organizator omogućuje da nastava bude organizovana onako kako to najviše bude odgovaralo polaznicima. Radi se o tome da nadležno lice zainteresovanog preduzeća ima obavezu u tom slučaju da zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne obrazovne institucije definiše na koji način će u tom slučaju časovi da budu organizovani. Svakako će se oni dogovoriti primarno oko toga kog datuma će edukacija da počne, a potom će definisati i dinamiku prema kojoj će predavanja da budu u tom slučaju organizovana, kao i termine u kojima će časove radnici da pohađaju. Bitno je naglasiti da samo u slučaju organizacije korporativne obuke postoji opcija da edukacija bude organizovana i u prostorijama njihove kompanije. Svakako je važno da tada bude izabran prostor koji će moći da odgovori na sve zahteve, a u smislu opremljenosti na prvom mestu. Podrazumeva se da će nadležni u tom preduzeću biti vrlo precizno informisani od strane organizatora kako bi trebalo taj prostor da izgleda i šta je sve neophodno da sadrži. A u skladu sa pravilnikom pomenute institucije će radnici da dobiju precizna obaveštenja o svim detaljima vezano za organizaciju korporativnog kursa.

A sada da navedemo i podatak da svako fizičko lice prvo i osnovno ima obavezu da u skladu sa pravilima institucije organizatora izvrši prijavu. potrebnoje da on navede osnovne informacije o sebi, a koje izuzev imena i prezimena, uključuju i datum rođenja, kao i kontakt podatke, to jest broj telefona. U suštini, svaki kandidat bira na koji način će prijavu da izvrši, a dostupna mu je mogućnost da to učini lično, u elektronskoj formi, odnosno na mejl adresu ili preko telefona.

Ipak, bez obzira za koju opciju od navedenih se bude odlučio, on će morati da u trenutku upisa lično bude prisutan u konkretnoj poslovnici navedene institucije. Svakako će prethodno dobiti vrlo precizne informacije i o dokumentima koja mora da pripremi u tom slučaju.

TESTOVI


Pored toga, obaveza svakog kandidata jeste i da odluči kako će časove pohađati. U suštini, specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi se organizuje na klasičan način i preko interneta, a kandidat bira i da li će predavanja pohađati samostalno, u grupi ili u paru, uzevši u obzir da je u ponudi individualna, grupna i poluindividualna edukacije.

U izabranoj poslovnici će biti organizovana predavanja na klasičan način. Podrazumeva se da je prostor u skladu sa pravilima opremljen i da svaki kandidat treba u njemu da bude prisutan u terminima, koje će prethodno dogovoriti, a sve u zavisnosti od toga za koji tip edukacije se bude odlučio.

Sledeće što bi trebalo da znaju svi, koji odluče nastavu da pohađaju online, jeste da moraju obezbediti računar, zatim stabilnu vezu sa internetom i svakako da imaju obavezu da instaliraju program za praćenje nastave na taj način. Napominjemo da nije uopšte komplikovano instalirati taj softver, ali da u svakom slučaju svi koji imaju neko pitanje ili poteškoću, mogu da kontaktiraju nadležnu poslovnicu i zahtevaju pomoć zaposlenih u IT sektoru. A da bi kvalitet online edukacije bio na istom nivou, kao i kada se nastava organizuje na klasičan način, potrebno je da bude obezbeđena kvalitetna veza sa internetom za konkretni uređaj, pa je zato potrebno da kandidat obrati pažnju na to gde će boraviti dok prati predavanja.

Izabraće prijavljeni i da li će časove pohađati samostalno, u paru ili grupi, pa će u skladu sa time da budu i informisani o načinu organizacije nastave.

Najvažnije je da znaju da grupni kurs i obuka - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi ne može početi odmah pošto se oni budu prijavili i upisali. Naime, stvar je u tome da ja naveden zahtev za početak grupne edukacije, a odnosi se na formiranje grupe od četiri osobe najmanje. Upravo toliko kandidata je minimalno potrebno da bi nastava tog tipa bila organizovana, a maksimalno ih časove može pratiti osmoro. Svakako će ovlašćeni koordinator za nastavu, u predstavništvu u kome se dovoljno ljudi bude prijavilo definisati na koji način će časovi biti organizovani. A to znači da će odrediti kao prvo datum početka nastave u grupi, a zatim i termine održavanja časova i naravno kako će oni biti raspoređeni, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će to biti. Očekuje se i zahteva od svakog kandidata da to ispoštuje u potpunosti, jer se ne dozvoljavaju izmene onoga što koordinator za nastavu bude u tom slučaju odredio.

Važno je naglasiti i to da se i individualna i poluindividualnu nastava prema istom principu organizuju. A razlika između njih isključivo je vezana za broj polaznika, uzevši u obzir da dvoje njih pohađaju poluindividualnu, a jedan individualnu. Međutim, princip organizacije je isti i podrazumeva da se upravo kandidati o načinu sprovođenja časova dogovaraju sa nadležnim licima u konkretnoj poslovnici, a primarno sa profesorom koji će izabrani tip edukacije da vodi i sa kordinatorom za nastavu. Pored toga što će definisati datum početka individualne ili poluindividualne obuke, potrebno je da se usaglase i oko termina u kojima će časovi biti održani i naravno oko njihovog rasporeda. Posredno sve to znači da će oni zajedno definisati i koliko će konkretni tip obuke da traje.

Nastavni program stručnog seminara - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi

Koje su osnovne karakteristike internog preduzetništva, odnosno koje su prednosti i mane je osnovna tema kojom će se specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi baviti.

Dobiće informacije polaznici i o tome kako se kultura internog preduzetništva razvijala, te kako se njena implementacija odražava na poslovanje i pojedinca i određene kompanije.

Naravno da će profesori objasniti i kako je potrebno implementirati pravila te vrste preduzetništva, a sa ciljem boljeg poslovanja. U suštini veliku koristi će imati svako ko to počinje da čini, zato što će mnogo bolje razumeti tržište i njegov razvoj. A sem toga će saznati i na koji način može da modelira trenutni posao, odnosno biznis, kako bi bio usklađen sa pravilima tog tipa preduzetništva.

Ko god bude pohađao specijalizovani seminar - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi, imaće priliku da nauči i tako da analizira poslovni proces određene kompanije, odnosno kako da pronađe nedostatke u njemu. takođe će profesori objasniti i kako bi trebalo da te nedostatke otkloni, a da bi poslovni proces bio na mnogo višem nivou.

U principu, osnovna prednost internog preduzetništva je kao prvo sprovođenje različitih aktivnosti, sa ciljem poboljšanja poslovanja, kao i mnogo bolje raspoloženje kada su u pitanju različite vrste promena. Naime, dokazano je da kompanije koje po takvom modelu posluju zapošljavaju ljude, koji nemaju strah od promena.

Naučiće polaznici ove edukacije i kako funkcioniše Ne samo organizacija firme, nego i upravljanje u skladu sa pravilima internog preduzetništva.

Svakako da će profesori govoriti i o tome koliko je preduzetnički poduhvat profitabilan, odnosno kako se vrši analiza profitabilnosti.

A podrazumeva se da će dobre, ali i primere koji baš nisu dobri iz prakse polaznici imati prilike da vide tokom ove edukacije. Na osnovu njih će shvatiti i koje su prednosti implementacije pravila internog preduzetništva u poslovanje, ali i koje su mane.

U principu, na kraju svakog predavanja je predviđeno da kandidati postavljaju pitanja profesorima ako ih imaju, a svakako će biti interaktivno završno predavanje, tako da to mogu i tpm prilikom da učine ukoliko budu imali potrebe da razjasne neku od obrađenih tema.

U kojim terminima i gde će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi?

Kako fizička lica, tako ovoj edukaciji mogu da pristupe i zaposleni u okviru kompanija, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi.

A u suštini se praktikuje da zahtevi klijenata u tom slučaju budu u potpunosti ispoštovani, pa čak i ako nastava za zaposlene treba da bude organizovana u okviru te firme. Naravno da moraju biti ispunjeni i zahtevi, koji su vezani za prostor i njegovu opremljenost, a svakako će nadležni u konkretnoj poslovnici informisati klijenta o svim tim detaljima na vreme. Inače se edukacija namenjena radnicima firmi organizuje na vrlo fleksibilan način, jer se dozvoljava vlasniciima dotičnih kompanija da definišu način organizacije časova direktno sa nadležnim licem bilo kog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. A tom prilikom će se oni usaglasiti najpre oko lokacije održavanja časova za zaposlene, a potom i oko datuma početka, a zatim i dinamike po kojoj će celokupni nastavni fond da bude održan i naravno termina. Zaposleni koji bi trebalo časove da pohađaju u tom slučaju će biti naknadno informisani o svemu tome.

A kada su u pitanju fizička lica, njima je data mogućnost izbora između grupne, poluindividualne i individualne nastave, odnosno između opcija da časove pohađaju prema klasičnom principu i putem interneta. Na osnovu njihove odluke će biti i obavešteni o načinu organizacije nastave.

Zahteva se strpljenje od svakoga koga interesuje da specijalizovani seminar - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi pohađa u grupi. Zapravo je najvažnije to napomenuti polaznicima, jer grupa prvo mora biti kreirana u toj poslovnici, pošto je upravo to jedini uslov za organizaciju tog tipa nastave. Očekuje se da vrlo brzo pošto četvoro kandidata najmanje u konkretnom predstavništvu prijavu bude izvršilo, koordinator za nastavu definiše na koji način će časovi za tu grupu da budu organizovani. A to znači da će oni precizirati prvo kog datuma grupna obuka počinje, a potom i kojim tempom će biti organizovani časovi i u kojim će terminima polaznici da ih pohađaju. Kada sve to bude definisao, on će na propisan način obavestiti prijavljene kandidate. Od njih se zahteva da u potpunosti poštuju ono što koordinator za nastavu budu definisao, pošto se promene kod grupnog tipa edukacije ne smeju vršiti, jer je tako definisano pravilnikom institucije organizatora.

Postoji mogućnost da bude organizovan i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi, te individualna nastava. A u tom slučaju se primenjuju mnogo fleksibilnija napravila, tako da dvoje kandidata pohađaju poluindividualnu, dok individualnu treba da prati samo jedna osoba. Upravo to je jedina razlika između njih, jer se inače časovi organizuju na isti način. Naime, tada će kandidati da se dogovore sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici, odnosno sa koordinatorom za nastavu, a uz prisustvo profesora, o načinu organizacije časova. Pored ostalog će definisati termine sprovođenja predavanja, kao i datum početka ili individualne ili poluindividualne nastave, ali i raspored predavanja, odnosno dinamiku prema koji će biti ona organizovana.

Kada bude odlučio da li će časove pohađati samostalno, u grupi ili u paru, obaveza je svakog prijavljenog i da se opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa online ili prema klasičnom principu.

Podrazumeva se da mora imati sopstveni računar svako, ko bude odlučio da časove pohađa online. A u skladu sa pravilima institucije organizatora na njega će morati i da instalira poseban tip programa, preko koga će predavanja u tom slučaju pohađati. Bitno je naglasiti da nije uopšte zahtevan postupak instalacije, te da bi trebalo svaki polaznik da može samostalno da instalira taj softver. Međutim, ako bude imao bilo koji problem koji ne može da reši, on može da kontaktira nadležne u izabranoj poslovnici i da se obrati IT sektoru, gde su zaposleni stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške. Bitno je napomenuti i to da nastava online mora da bude na visokom nivou kvaliteta, pa se iz tog razloga od kandidata zahteva da obezbede stabilnu vezu sa internetom. A to znači da u prostoru, u kome će oni biti dok pohađaju predavanja, mora postojati propisana internet konekcija.

Sem mogućnosti da časove pohađaju online, kandidatima se nudi i opcija da to učine na način koji važi za klasičan. Naime, u tom slučaju se nastava organizuje u jednoj od poslovnica pomenute institucije. A u skladu sa prethodnim dogovorom i u zavisnosti od toga koji tip edukacije kandidat odabere da pohađa će zavisiti i u kojim terminima je i on obavezan predavanjima da prisustvuje.

Koliko bi trebalo da traje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi?

Na nivou svih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da grupni kurs i obuka - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi traje ukupno tri sedmice.

Međutim, informacije o tome kako bi trebalo 10 školskih časova programa da bude raspoređeno će članovi konkretne grupe naknadno da dobiju. A sve to je usklađeno sa pravilnikom navedene institucije, jer ovlašćeni koordinator za nastavu odluku o rasporedu časova, kao i o datumu početka i terminima održavanja nastave donosi isključivo nakon što grupa od minimalnog broja članova u toj poslovnici bude bila formirana. O svemu tome će naknadno i da informiše polaznike, odnosno članove te grupe.

Kako je u ponudi i individualna, ali i poluindividualnu nastava, koje podrazumevaju drugačiji princip organizacije, to i njihovo trajanje može biti različito. Bitno je naglasiti da će raspored časova zajedno da definišu predavač, dvoje ili jedan kandidat i koordinator za nastavu u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koga je pre toga kandidat prijavu u skladu sa pravilima izvršio. U suštini, i individualna i poluindividualna edukacija mogu da traju baš onoliko koliko će biti odgovarajuće svakom polazniku, odnosno nadležnim licima konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije. A to u suštini znači da specijalizovani seminar - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi može trajati u tom slučaju i duže i kraće nego kada se nastava organizuje za grupu polaznika.

Slobodno možemo reći da se potpuno ista pravila primenjuju kada nastavi treba da pristupi određeni broj radnika neke kompanije. Naime, kao i prilikom organizacije individualne ili poluindividualne nastave za fizička lica, tako i ovom prilikom klijent ima apsolutno pravo da definiše kako će njegovi radnici časove da pohađaju. A to ustvari znači da on direktno sa nadležnim licem određene poslovnice pomenute institucije definiše i te i sve ostale detalje. Takođe važi pravilo da i korporativna obuka može trajati baš onoliko koliko njima odgovara, a što u suštini može biti i kraće nego kada je u pitanju grupni tip edukacije za fizička lica, ali i duže od tog perioda. Svakako sve zavisi od njihovog dogovora, a polaznici o tome dobijaju precizne informacije na vreme.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje