Kurs i obuka - Upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju

Jasno je da bi ova edukacija mogla biti interesantna prvenstveno osobama koje su zaposlene u kompanijama, usmerenim na pružanje usluga privatnog obezbeđenja, ali i pojedincima koji takvim poslom žele da se bave. Takođe moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford od zainteresovanih ne zahteva apsolutno nikakvo naročito predznanje. Zato i naglašavamo da je specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju namenjena svakome kome se ova tema učini interesantnom, te ko želi da se o tome informiše.

Bitno je obavestiti sve koji su zainteresovani za praćenje ove edukacije da pomenuta obrazovna institucija nastavu može da organizuje ne samo za fizička lica, nego i za pravna, a kada će korporativnu obuku pohađati zaposleni u okviru nekog preduzeća. Pravilo je da maksimalno organizator izlazi u susret zahtevima klijenata u tom slučaju, te iz tog razloga prepušta direktoru tog preduzeća da definiše način sprovođenja časova za njegove radnike direktno sa nadležnim licem u okviru bilo koje od poslovnica konkretne institucije. U suštini je stvar vrlo jednostavna, zato što se oni dogovaraju oko svega, pa čak i oko toga na kojoj lokaciji će predavanja da budu organizovana. A da ne bismo nekoga doveli u zabunu, moramo naglasiti da samo korporativna obuka može na nekoj drugoj lokaciji da bude organizovana, to jest direktno u okviru firme čiji zaposleni bi trebalo časove tada da pohađaju. Naravno da mora prostor biti opremljen onako kako organizator navodi, te će svakako nadležni u toj kompaniji biti detaljno sa svime time upoznati na vreme. Nakon što budu definisali mesto održavanja nastave, oni će se usaglasiti i oko svih ostalih detalja, odnosno oko termina održavanja predavanja, potom oko rasporeda časova i naravno odlučiće i o tome kog datuma bi trebalo korporativni tip edukacije da počne.

Napominjemo da kada se specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju organizuje za fizička lica postoji nekoliko opcija u ponudi, tako da svaki prijavljeni ima obavezu da izabere na koji način će predavanja da pohađa i gde će to da učini.


A pre nego što se odluči između mogućnosti da nastavu pohađa individualno, u grupi ili u paru, odnosno da to učini online ili na uobičajeni način, on mora da izvrši prijavu. Predviđeno je da tom prilikom dostavi osnovne podatke, kao što su prezime i ime, potom broj telefona i datum rođenja. Naravno da će odabrati da li te informacije želi da pošalje na mejl adresu najbliže poslovnice pomenute institucije ili će to da učini preko telefona, odnosno lično.

Bez obzira za koju opciju prijave se odluči od ponuđenih, kandidat treba da zna da je prilikom upisa njegovo lično prisustvo obavezno, pošto je tako definisano pravilnikom navedene institucije. Potrebno je i da propisanu dokumentaciju tom prilikom on dostavi, a nadležni u konkretnom predstavništvu će svakoga od njih detaljno o tome informisati.

Online nastavu polaznik može pratiti sa bilo koje lokacije, ali samo ako tamo postoji stabilna veza sa internetom. Naročito je važno da specijalizovani seminar - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju koji kandidat pohađa online bude sproveden maksimalno kvalitetno, pa se iz tog razloga i zahteva dobra internet konekcija. Specijalnu vrstu programa, preko koga bi trebalo časove na taj način da pohađa, kandidat će instalirati samostalno na sopstveni računar. Predviđeno je da on to učini neposredno pred početak odabranog tipa edukacije, a svakako može da se obrati i zaposlenima u okviru konkretne poslovnice, ukoliko bude imao bilo kakav problem. Inače napominjemo da u svakom predstavništvu ove institucije postoji i IT sektor, tako da ti stručnjaci mogu rešiti bilo kakav problem, koji eventualno bude iskrsao tokom praćenja nastave po tom principu, odnosno ako se javi prilikom procesa instalacije namenskog programa.

TESTOVI


Trebalo bi da je jasno da je klasična edukacija ona koju organizator sprovodi u okviru svake svoje poslovnice. Svakako se očekuje da kandidati, koji budu odabrali takvu varijantu praćenja obuke budu lično prisutni tamo u zadatim terminima.

Zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije je određeno da se i onlajn edukacija i ona koja se sprovodi prema klasičnom principu mogu pohađati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i poluindividualna obuka, ali i individualna i grupna.

Samo jedno lice bi trebalo da pohađa individualnu nastavu, a pravila prema kojima se ona organizuje su vrlo slobodna. Naime, tada bi polaznik trebalo da se dogovori o datumu početka edukacije, odnosno o rasporedu časova i o terminima u kojima će biti održani časovi direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu predstavništva, u kome prijavu bude pre toga izvršio i sa nadležnim profesorom.

Iako dvoje ljudi treba da pohađaju poluindividualni kurs, primenjuju se potpuno ista pravila kao i kada nastavi pristupa jedan polaznik. Naravno da bi tada oni zajedno trebalo da se dogovore sa nadležnima o načinu na koji će biti organizovana poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju.

Međutim, sve to uopšte ne važi kada je u pitanju grupni seminar. Ne samo da je različit broj polaznika, uzevši u obzir da od četvoro do najviše osmoro ljudi pohađaju nastavu na taj način, već se razlikuju i pravila organizacije. Stvar je u tome da koordinator za nastavu odlučuje o svemu, a kandidati moraju da prihvate ono što on bude definisao, zato što ne postoji mogućnost da se bilo šta od toga izmeni po njihovom zahtevu. Uzevši u obzir da je broj polaznika za grupni tip edukacije vrlo jasno definisan, predviđeno je da prvo mora biti ostvaren uslov i formirana grupa u samoj poslovnici, a da bi edukacija prema takvom principu mogla da bude sprovedena. Zato se zahteva da svi prijavljeni budu strpljivi, pa kada taj uslov bude bio ostvaren, ovlašćeno lice tog predstavništva će odlučiti najpre o tome kog datuma bi trebalo grupna obuka da startuje. Nakon toga će definisati i termine održavanja časova, te će svakako odlučiti i o njihovom rasporedu, a onda će obavestiti i sve koji su se pre toga prijavili.

Nastavni program stručnog kursa - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju

Šta je po definiciji privatno obezbeđenje je, sasvim logično prva tema koja će biti predstavljena polaznicima ove specijalizovane obuke.

Predviđeno je nastavnim programom da posle toga profesor objasni prisutnima i koji su to pojmovi, koji su u ovom zakonu zastupljeni. Podrazumeva se da će specijalizovani seminar - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju omogućiti kandidatima da se upoznaju sa svim tim pojmovima, te da po završetku mogu samostalno, a potpuno pravilno da primenjuju odredbe tog zakona.

Profesori će objasniti i šta su to objekti od strateškog značaja i zbog čega oni moraju biti adekvatno obezbeđivati.

Odmah posle toga će biti govora i o privatnom obezbeđenju i o tome kako je taj pojam definisan pomenutim zakonom, te šta sve obuhvata.

Na koji način se stiče licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja je, svakako tema kojom će se vrlo detaljno baviti specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju. Saznaće u tom segmentu prisutni i ko sve ima pravo da se bavi tim poslovima, ali i na koji način prema slovu zakona može da dobije jednu od licenci.

Naravno da će biti objašnjeno i koje sve vrste licenci postoje za pravna lica i preduzetnike, te koje uslove moraju da ispune zainteresovani prema pomenutom zakonu.

A biće govora, između ostalog o licenci za vršenje poslova fizičko - tehničke zaštite bez oružja, zatim o licenci za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, ali i o licenci za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

Sem toga, kako je u članu 9 pomenutog zakona definisano, biće obrađena i tema sticanja licence za vršenje poslova fizičko - tehničke zaštite sa oružjem, zatim licence za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, te licence za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite, licence za vršenje poslova montaže, puštanje u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika i licence za vršenje poslova samozaštitne delatnosti, kao i licence za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki u obavljanju samozaštitne delatnosti.

Za svaku od njih će kandidati dobiti informacije o načinu sticanja, odnosno o tome koje uslove moraju svi koji su zainteresovani da ispune i na koji način uopšteno mogu da steknu konkretnu licencu.

Posle toga će biti objašnjeno i koje sve vrste licenci postoje za fizička lica i koje uslove kandidati moraju ispuniti da bi ih stekli.

Predavači će korak po korak objasniti prisutnima kako funkcioniše ceo postupak izdavanja licence, te kome bi trebalo da se obrate sa zahtevom.

Na koji način bi trebalo poslove privatnog obezbeđenja vršiti je, svakako tema kojom će se takođe detaljno baviti specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju. Sve to će biti predočeno sa aspekta i pravnog i fizičkog lica, a uz neophodne detalje.

Kako je pomenutim zakonom definisano vršenje poslova obezbeđenja sa oružjem, odnosno vršenje poslova fizičke i tehničke zaštite su, naravno teme koje će biti takođe obrađene.

A biće reči i o poslovima obezbeđenja transporta novca, odnosno vrednosnih i drugih pošiljki, te o tome kako funkcionišu poslovi planiranja sistema tehničke zaštite, zatim njegovog projektovanja, kao i montaže i tehničkog nadzora, te na kraju i održavanja.

Biće u prilici svi koji odluče da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju da saznaju i kako je pomenutim zakonom definisano vršenje poslova redarske službe, kao i šta se smatra pod samozaštitnom delatnošću.

Vrlo važan aspekt ovog zakona jesu i ovlašćenja koja ima osoba, koja stekne određenu licencu, pa će i tome profesori posvetiti adekvatnu pažnju. Upravo tu je bitno napomenuti da kandidati mogu sva eventualna pitanja da postavljaju predavačima, kako bi maksimalno pojasnili celokupnu tematiku.

Pored ostalog će kandidati imati prilike da nauče i ko ima pravo da definiše sastavne delove uniforme službenika obezbeđenja, odnosno boju, te kako je slovom zakona definisano i označavanje vozila i adekvatna oprema.

Završni deo ove edukacije će biti usmeren na predstavljanje pravilnog vođenja evidencije, koja mora biti usklađena sa pomenutim zakonom.

A posle toga će profesori govoriti i o obavezi zaštite podataka, odnosno o tome ko vrši nadzor nad službenicima privatnog obezbeđenja, te pravnim licima koja se tom delatnošću bave.

Podrazumeva se da će i kaznene odredbe biti predstavljene, a završno predavanje bi trebalo da bude interaktivno, te da svi razgovaraju o prethodno obrađenim temama.

Na kom mestu i kada će biti organizovan stručni seminar - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju?

Pored toga što postoji mogućnost da nastavu svako ko želi pohađa na klasičan način, odnosno da predavanjima pristupa u okviru prostorija jedna od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, dostupan je i online kurs i obuka - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju. Baš zato što su obe opcije u ponudi, ne postoji mogućnost da precizno bude određeno gde će edukacija biti organizovana, jer o tome odlučuje svaki kandidat pojedinačno kada pristupa zvaničnom upisu.

Potrebno je da u prethodno dogovorenom terminima, apsolutno svako ko je zainteresovan za praćenje nastave na klasičan način, boravi u namenskim prostorijama jedne od poslovnica institucije organizatora.

A ako se opredeli da nastavu pohađa onlajn, kandidat ima pravo da samostalno odabere na kojoj lokaciji će boraviti dok budu trajala predavanja. Ipak, on mora voditi računa o kvalitetu internet konekcije, te se podrazumeva da je njegova obaveza i da poseduje sopstveni kompjuter, kako bi mogao predavanja da pohađa prema takvom principu. Inače se edukacija online organizuje isključivo preko namenskog softvera, tako da njega svaki polaznik mora da instalira samostalno na kompjuter, preko koga bude odlučio časove da prati. Bitno je napomenuti da uopšte nije komplikovan postupak instalacije, ali svakako ko god se ne bude tom prilikom snašao ima pravo da kontaktira IT sektor nadležne poslovnice. Naime, brojni IT stručnjaci su na raspolaganju kandidatima, te će im sasvim sigurno pomoći da u najkraćem mogućem roku otklone svaku poteškoću koja se bude javila tokom postupka instalacije programa. Naravno da se njima kandidati mogu obratiti i ukoliko bude postojao neki problem prilikom praćenja časova preko interneta.

Isto tako nije moguće definisati ni u kojim terminima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju, zato što to sve zavisi od odluke kandidata da li će časove pohađati samostalno, u paru ili u grupi, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena individualna, poloindividualna i edukacija namenjena grupi polaznika.

Na prvi pogled je jasno da se primarno razlikuje broj osoba, koje imaju pravo da pohađaju predavanja, pa tako jedno lice prati individualnu, dvoje njih poluindividualnu nastavu, a grupu čini od četvoro ljudi najmanje, pa do osmoro polaznika maksimalno.

Međutim, organizator je predvideo i sasvim drugačiji način sprovođenja predavanja, pa će kandidati morati sa svim tim pravilima na vreme da budu upoznati.

Naime, isključivo polaznici koji se odluče za praćenje poluindividualne ili individualne nastave donose odluku kada će ona početi, te u kojim terminima će predavanja da budu organizovana i u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo nastavni fond da bude raspoređen. Naravno da oni to ne mogu da učine samostalno, već je potrebno da se oko svih detalja usaglase sa nadležnima u konkretnoj poslovnici, a primarno se misli na koordinatora za nastavu i na stručnjaka, koji bi trebalo poluindividualni ili individualni tip edukacije i da vodi.

Ipak, kada je u pitanju specijalizovani seminar - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju koji treba da pohađa grupa polaznika, primenjuju se potpuno drugačija pravila organizacije. Radi se o strožijim pravilima, zato što koordinator za nastavu donosi odluku kako o datumu početka edukacije, tako isto i o svemu ostalom. A samim tim što je predviđeno tačno koliko ljudi sme prisustvovati predavanjima u okviru grupne obuke, naveden je i zvaničan zahtev da četvoro njih prvo moraju da izvrše prijavu, a kako bi grupa u toj poslovnici mogla da bude formirana. Zapravo tek posle toga će ovlašćeni koordinator za nastavu definisati sve pomenuto i na propisan način na vreme obavestiti prethodno prijavljene kandidata. S obzirom na to da su u pitanju vrlo strogo definisana pravila, od njih se očekuje da ispoštuju sve ono što ovlašćeno lice institucije organizatora bude definisalo, zato što se izmene ne dozvoljavaju kod nastave u grupi.

Preostalo je da napomenemo i to da konkretna institucija može organizovati i korporativnu obuku. Trebalo bi da određeni broj radnika neke kompanije tada prate predavanja, a zahteva se da nadležno lice te firme definiše način sprovođenja časova direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. U principu se praktikuje vrlo jednostavan princip organizacije nastave za zaposlene, jer nadležni zajedno odlučuju ne samo o datumu početka korporativnog kursa i terminima, odnosno o dinamici održavanja časova, već i o tome na kojoj lokaciji će radnici kurs da pohađaju. Jednostavnije govoreći, otvorena je mogućnost i da oni predavanja prate na svom radnom mestu, ali isključivo ako u toj kompaniji postoji prostor koji zadovoljava tačno definisane karakteristike. Svakako da će nadležno lice tog preduzeća da dobije sve neophodne informacije o tome šta treba da se nalazi u odabranom prostoru, a kako bi edukacija za zaposlene bila organizovana na maksimalno profesionalan i kvalitetan način. Informacije o datumu početka, mestu održavanja časova u tom slučaju i o svim ostalim detaljima će nakon dogovora biti prosleđene polaznicima na tačno definisani način.

Koliko traje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju?

Potrebno je da se svako koga specijalizovani seminar - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju interesuje prvo opredeli kako će nastavu da prati.

A zapravo se radi o tome da je to neophodno kako bi kandidati dobili informacije o trajanju odabranog tipa edukacije.

Naime, iako je precizno definisan celokupan nastavni fond od strane nadležnih u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, trajanje poluindividualne, grupne i individualne nastave može biti različito, jer je predviđen drugačije princip organizacije.

Zato prvo moramo naglasiti da ukupno 16 časova postoji u nastavnom fondu, odnosno u zvaničnom programu prema čijim pravilima se ova specijalizovana obuka organizuje.

A u skladu sa trenutno aktuelnim pravilnikom pomenute institucije važi pravilo da će nastava za grupu polaznika trajati ukupno jedan mesec.

Ipak, zahvaljujući činjenici da se tako taj tip kursa organizuje, predviđeno je da naknadno, odnosno vrlo brzo pošto grupa od minimum četiri osobe u jednoj od poslovnica konkretne institucije bude formirana, svako od kandidata dobije informacije i o datumu početka grupne nastave, ali i o tome u kojim terminima će predavanja da budu organizovana.

S obzirom na to da je ponudom obuhvaćena i individualna obuka i kurs - upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju, a da važe potpuno drugačija pravila u odnosu na grupnu nastavu, to se lako može dogoditi da ona traje i duže od mesec dana, ali i kraće. Stvar je u tome da jedan polaznik treba zajedno sa predavačem, odnosno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu da odluči, pored ostalog i o tome kakvom dinamikom će edukacija da bude organizovana. Iz tog razloga i napominjemo da kod individualne nastave ne može biti uopšte prethodno navedeno koliko će ona precizno da traje.

Ističemo da potpuno ista pravila važe i kod poloindividualne nastave. A zapravo je jedina razlika što dvoje kandidata u tom slučaju časove pohađaju, pa samim tim oni zajedno i treba da definišu sa nadležnima kojim tempom će predavanja da budu organizovana, ali i sve ostalo. Jednostavnije govoreći, oni zajedno odlučuju o trajanju nastave u paru.

Ako bude trebalo da zaposleni u nekom preduzeću pohađaju korporativni seminar, primenjuju se skoro pa ista pravila kao i kada nastavu pohađa jedno ili dvoje fizičkih lica. Stvar je u tome da nadležni u zainteresovanoj firmi treba da se usaglase oko svih detalja sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice pomenute institucije. Tako će oni zajedno definisati i koliko bi ukupno trebalo korporativni kurs da traje dana, odnosno sedmica.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa najnovijim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje