Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja

Sa ciljem da zaposlenima u finansijskom sektoru, a prvenstveno onima koji su zaduženi za menadžerske poslove, odnosno za upravljanje tom oblašću u kompanijama bilo koje strukture i oblasti poslovanja je kreiran specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja. Naravno da nastavi može prisustvovati ko god želi, odnosno ko ima interesovanje, jer institucija organizatora ne navodi baš nikakav uslov koji bi morao da bude ispoštovan, da bi bilo kom pojedincu uopšte i bilo dozvoljeno nastavu da pohađa.

Pored mogućnosti da ovoj edukaciji pristupe fizička lica, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi priliku i kompanijama da njihovi zaposleni pohađaju korporativnu obuku. A u najvećoj mogućoj meri će u tom slučaju zahtevi klijenta biti ostvareni, pa čak i oni koji su vezani za mesto održavanja časova. Potrebno je da se oni usaglase kako oko datuma početka korporativnog kursa i termina održavanja nastave, tako isto i oko tačnog rasporeda predavanja, ali i oko lokacije na kojoj će zaposleni časove da pohađaju. Naime, isključivo kada je u pitanju korporativna obuka, dozvoljeno je da nastava bude organizovana i van prostorija poslovnica pomenute institucije, ali samo ako za to postoje propisani uslovi. Svakako će nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća biti vrlo precizno informisati o tome, šta je neophodno da postoji u određenom prostoru, a da bi edukacija bez ikakvih smetnji mogla u njemu da bude organizovana za određeni broj radnika te firme.

Takođe, ova institucija u ponudi ima i edukaciju za pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica, a koja može biti praćena ili u poslovnicama institucije organizatora, kada se sprovodi na uobičajen način ili preko interneta. Moramo napomenuti i to da kako online obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja, tako isto i klasična nastava, mogu biti organizovane ili u paru ili u grupi ili za samo jednu osobu, a u kom slučaju se sprovodi individualna edukacija. A sve to znači da apsolutno svaki prijavljeni kandidat ima obavezu da izabere gde će nastavu pohađati i na koji od ponuđenih načina.


Pre nego što objasnimo koja je razlika između njih, moramo napomenuti da svaki kandidat, prema pravilima pomenute institucije treba da na vreme izvrši prijavu, pa tek nakon toga i da pristupi upisu. U toku cele godine prijava može biti izvršena direktno u predstavništvu ove institucije u bilo kom gradu, zatim elektronski, to jest na mejl adresu i preko telefona. Kandidat može odabrati koji god način želi za prijavljivanje, a važno je da tom prilikom dostavi kako osnovne informacije o sebi, a u smislu da navede prezime, ime i datum rođenja, tako isto i kontakt podatke.

Svaki prijavljeni kandidat će biti obavešten prema pravilima o dokumentima, koja mora da priloži u momentu upisa, kao i o tome da je obavezno njegovo lično prisustvo prilikom upisivanja.

Dakle, da se vratimo na ponudu, te da navedemo da online edukacija može biti praćena sa različitih lokacija,a samo ako kandidat ima sopstveni kompjuter i ako postoji stabilna internet konekcija u prostoru, iz koga on odluči časove da prati. Njegova je obaveza u tom slučaju da izvrši sasvim samostalno instalaciju softvera na konkretni kompjuter, a prema smernicama koje će dobiti od nadležnih. Uzevši u obzir da tim svake poslovnice ove institucije čine i brojni IT stručnjaci, to kandidati koji ne budu uspeli samostalno da instaliraju taj program ili imaju određeni problem kada pristupaju nastavi, mogu pomenute stručnjake tada i da kontaktiraju, a kako bi sve te poteškoće rešili.

TESTOVI


Na raspolaganju je zainteresovanima mogućnost da specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja pohađaju u grupi, odnosno individualno ili u paru, s tim da napominjemo da između četvoro ili osmoro ljudi može prisustvovati grupnoj edukaciji, poluindividualnu prati njih dvoje, a u okviru individualne je prisutan samo jedan kandidat.

Pravila prema kojima se organizuju i individualna i poluindividualni edukacija su potpuno ista, te vrlo fleksibilna. Naime, svaki kandidat će tom prilikom da se dogovori sa profesorom o detaljima, koji su vezani za organizaciju nastave, s tim što obično tom dogovoru prisustvuje i ovlašćeni kordinator za nastavu. Potrebno je da se usaglase najpre oko datuma početka, bilo poluindividualne ili individualne edukacije, a posle toga i da precizno definišu termine održavanja časova, odnosno njihov raspored, pa samim tim i da se usaglase oko trajanja odabranog tipa edukacije.

Kada je u pitanju nastava, koja se organizuje za grupu polaznika, moramo naglasiti da su pravila mnogo strožija, jer u tom slučaju ovlašćeno lice konkretne poslovnice ima dužnost da definiše kako će se nastava odvijati. Potrebno je da prvo bude formirana grupa od minimalnog broja članova, tako da tek nakon prijavljivanja četvoro ljudi u konkretnoj poslovnici može biti taj tip edukacije održan. A tek posle toga bi trebalo da koordinator za nastavu precizira datum početka edukacije, te da odredi termine u kojima će časovi biti organizovani, odnosno da definiše i kakvom bi to trebalo dinamikom da bude. Svakako da će prethodno prijavljene kandidate on o tome precizno informisati, a tom prilikom će napomenuti svakome od njih da se njihovi zahtevi za promenama ne smeju dopustiti kod tog tipa edukacije, jer to nije u skladu sa pravilima institucije organizatora.

Koje teme će obraditi specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja?

Šta se po definiciji smatra finansijskim izveštajem i koje sve podatke on mora da sadrži je prva tema koju će obraditi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja. Podrazumeva se da će prisutnima biti dati na uvid i primeri finansijskih izveštaja, kako bi sve to bilo mnogo jasnije.

Predviđeno je nastavnim programom ove edukacije da polaznici nakon predstavljenog gradiva u tom segmentu imaju obavezu da izvrše zadatak, a u skladu sa smernicama koje će od profesora dobiti. Vrlo je važno da budu informisani svi, koji su za korporativnu obuku zainteresovani da u tom segmentu može biti maksimalno ispoštovan zahtev vlasnika tih kompanija, a vezano za davanje zadatka polaznicima. Naime, oni njima mogu dati da kreiraju finansijski izveštaj prema poslovanju preduzeća, koje ih zapošljava, odnosno koje im i omogućuje da pohađaju edukaciju. Pretpostavlja se da će na taj način mnogo lakše zaposleni usvojiti znanja, vezano za kreiranje finansijskih izveštaja, te da će nakon što završe sa pohađanjem ove specijalizovane obuke biti u prilici da to učine bez ikakvih grešaka i u svojim matičnoj kompaniji.

Nakon toga bi trebalo da polaznici nauče kako se kreiraju obrasci za formiranje finansijskih izveštaja, a što u velikoj meri ubrzava taj postupak i olakšava nadležnima da ih tumače.

Takođe će biti govora i o finansijskom analiziranju, odnosno planiranju. u tom segmentu će stručni seminar - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja da bude posvećen izradi strateškog, ali i biznis plana, te analiziranju različitih segmenata, počev od rashoda i prihoda, preko rezultata poslovanja, potom vrednovanja kompanije, cena i likvidnosti, pa do solventnosti, ali i rentabilnosti i ostalih parametara.

Naučiće prisutni i kako se program Microsoft Excel koristi tom prilikom, odnosno koje sve prednosti on može da ponudi ne samo za kreiranje finansijskih izveštaja, nego i za postupak finansijskog planiranja, kao i prilikom analize konkretnih parametara. Svakako će predavači omogućiti polaznicima ove specijalizovane obuke da nauče kako da izvuku maksimum iz pomenutog programa i opcija koje on nudi.

A da bi se finansijska situacija bilo kog preduzeća poboljšala, potrebno je da nadležni usvoje određenu strategiju, odnosno da postave ciljeve, koji su lako ostvarivi, te da preduzmu korake kako bi to bilo realizovano.

Upravo iz tog razloga će biti objašnjeno polaznicima šta je potrebno da posmatraju i uzmu u obzir prilikom kreiranja ciljeva, te na koji način bi trebalo da reaguju kako bih zaista ostvarili.

Biće reči i o izrada biznis plana, odnosno o procesu strateškog planiranja, te će prisutnima biti prikazani i primeri dobro kreiranog biznis plana, kao i onoga koji nije baš dobar, jer u njemu postoje greške. Svakako će naučiti polaznici ove obuke i na koji način moraju postupati da do takvih propusta ne bi uopšte dolazilo.

Bitno je napomenuti i to da će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja obraditi i teme analiziranja i to kako profitabilnosti i rentabilnosti, tako isto i solventnosti, odnosno likvidnosti, tako da će polaznici naučiti i koje sve alate mogu da koriste, kako bi profit i novčani tok maksimalno optimizovali i učinili da radi u korist poslovanja kompanije.

Pored ostalog će naučiti polaznici i šta sve treba da sadrži takozvani operativni izveštaj, te koja je osnovna razlika između takvih izveštaja i finansijskih.

Naravno da će biti reči i o tome šta je potrebno da nadležni preduzmu nakon što izvrše adekvatnu finansijsku analizu, to jest kako bi trebalo da pristupe planiranju u oblasti finansija i analiziraju.

Da bi bili sigurni da su polaznici usvojili prezentovana znanja, odnosno da će biti u mogućnosti na svom radnom mestu da ih implementiraju, a sa ciljem poboljšanja najpre kvaliteta ličnog poslovanja, te zatim i celokupnog poslovnog procesa u kompaniji u kojoj su zaposleni, profesori će im dati zadatak u završnom delu ove edukacije. Upravo na osnovu smernica, koje će dobiti od predavača, kandidati će biti u obavezi da samostalno izrade finansijski izveštaj prema datim parametrima, odnosno da pristupe postupku finansijskog analiziranja, kao i finansijskog planiranja. Predviđeno je da pošto izvrše sve zadatke, kandidati učestvuju u diskusiji sa ostalim prisutnima, te da tada razmene mišljenja, što će im svakako pomoći da usvojena znanja mnogo lakše primene u svom poslovanju. A baš u toku završnog predavanja bi trebalo svi koji imaju potrebu za tim da pitaju predavače sve što nisu razumeli od ranije prezentovanog gradiva.

Gde se i u kojim terminima organizuje seminar - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja?

Prva i osnovna opcija koja je dostupna jeste da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja bude organizovana na uobičajen način, a u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Druga varijanta, koja je takođe na raspolaganju kandidatima podrazumeva sprovođenje nastave online, kada praktično sa bilo koje lokacije oni imaju mogućnost da pristupaju predavanjima. Njihova je obaveza tada da obezbede sopstveni računar, odnosno da instaliraju na njega posebnu vrstu programa, kao i da internet konekcija na lokaciji, sa koje odluče časove da prate, bude što bolja, kako ne bi dolazilo ni do kakvih smetnji za vreme trajanja predavanja. Ističemo da je postupak instalacije programa prilično jednostavan, ali svakako kandidati koji naiđu na bilo kakav problem tom prilikom imaju pravo da kontaktiraju izabrano predstavništvo pomenute institucije, a kako bi dobili profesionalnu pomoć IT stručnjaka koje, takođe ova specijalizovana institucija zapošljava.

A u zavisnosti od toga da li se prijavljeni odluče za poluindividualni ili individualni seminar - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja, odnosno za praćenje nastave u grupi, će zavisiti termini održavanja časova.

U jednoj grupi bi trebalo da bude prisutno najviše osmoro ljudi, a najmanje četvoro, te je iz tog razloga i naveden uslov za početak nastave, koji se odnosi na formiranje grupe. Zapravo je neophodno da četvoro kandidata najmanje prijavu izvrše u toj poslovnici, da bi bio ostvaren uslov za početak nastave u grupi. Vrlo brzo posle toga će koordinator za nastavu odlučiti prvo o datumu početka edukacije, a zatim i o terminima u kojima će članovi te grupe predavanja pohađati. A isto tako se podrazumeva da će definisati i raspored predavanja, odnosno odlučiće o tome kakvom dinamikom će biti sprovedeni časovi. A o svemu tome će biti naknadno obavešteni prijavljeni, ali svakako oni moraju biti upoznati sa činjenicom da se ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena ukoliko to zahtevaju, jednostavno zato što pravilnikom ove institucije to nije dozvoljeno.

Naveli smo prethodno da je u ponudi i individualna, kao i poluindividualna nastava, što znači da kandidati imaju mogućnost samostalno da pristupaju časovima ili u paru, odnosno u društvu još jednog polaznika. U tom slučaju je njima data velika sloboda u odlučivanju vezano za sprovođenje nastave, jer se direktno sa kordinatorom konkretne poslovnice, kao i sa profesorom koji će biti zadužen za vođenje edukacije oni dogovaraju kako o datumu početka, tako isto preciziraju i termine održavanja časova, odnosno usaglašavanju se oko toga kakvom dinamikom će nastavni fond da bude sproveden.

Bitno je da nadležni u kompanijama, koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja znaju da postoji mogućnost da određeni broj njihovih zaposlenih pristupi nastavi, a koja se u tom slučaju organizuje u formi korporativne. Maksimalno se prilagođava organizacija potrebama polaznika tom prilikom, a u tom smislu što nadležni u konkretnim preduzećima imaju pravo da izaberu i kada će edukacija za njihove zaposlene početi, te kojim tempom će se odvijati, odnosno u kojim terminima. Zapravo je pravilo da oni sve to definišu sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, a ukoliko budu procenili da je bolje promeniti mesto održavanja edukacije za zaposlene, organizator će im to dopustiti, ali isključivo onda kada budu bili ispoštovani predviđeni uslovi. Naime, potrebno je da prostor u okviru konkretne kompanije bude propisno opremljen, da bi predavanja mogla da budu tu organizovana, a podrazumeva se da će klijent o tome dobiti jasne informacije, ako se bude odlučio za tu opciju.

Koliko će ukupno trajati stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja?

Prema pravilima institucije organizatora, 12 časova koliko je obuhvaćeno nastavnim programom će biti raspoređeno na 4 sedmice, ali samo ukoliko je u pitanju grupni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja. Naime, u tom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford ima obavezu da definiše dinamiku održavanja časova, odnosno datum početka nastave i termine u kojima će članovi jedne grupe pratiti predavanja, a što će biti izvodljivo tek kada grupa u konkretnoj poslovnici zvanično bude formirana. Jednostavnije rečeno, nakon što četvoro kandidata u tom predstavništvu bude izvršilo prijavu, biće zvanično oformljena grupa i definisan raspored časova, kao i svi ostali detalji.

A ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćena i individualna edukacija, ali i poluindividualna koju treba dvoje kandidata istovremeno da pohađaju. Trajanje svake od njih može biti drugačije nego kod nastave u grupi, zato što je pravilo da svaki polaznik treba tada da se o rasporedu časova, ali i o svim ostalim detaljima vezano za sprovođenje nastave dogovori najpre sa profesorom, a potom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu, u kome je prijavu izvršio.

Na gotovo isti način se organizuje i takozvani korporativni seminar - upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja, s tim da tada nastavi prisustvuju isključivo radnici određene kompanije. Predviđeno je pravilnikom institucije organizatora da se o preciznoj dinamici sprovođenja časova, odnosno o datumu početka i terminima održavanja predavanja dogovaraju ovlašćeno lice u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora i nadležni predstavnik zainteresovane firme.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama finansijskog analiziranja, planiranja i kreiranjem finansijskih izveštaja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje