Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija

Bez obzira da li imate ili nemate dodira sa internetom, odnosno sa informacionim tehnologijama uopšteno, gotovo je sigurno da će gradivo koje obrađuje ova specijalizovana edukacija biti od koristi svakom pojedincu. Uz to, može biti organizovan i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija, a kada nastava treba da bude održana za zaposlene u okviru različitih firmi.

Najbitnije je napomenuti da nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford ne zahtevaju baš nikakvo predznanje od zainteresovanih, osim osnovnog poznavanja korišćenja računara i interneta.

Ipšak, moramo naglasiti da svako fizičko lice, to jest pojedinačni polaznik ima obavezu da se prema pravilniku pomenute obrazovne institucije prijavi. A to znači da mora osnovne informacije o sebi, koje bi trebalo da uključuju ne samo njegovo ime i prezime, već i broj telefona i datum rođenja, da pošalje ili na mejl adresu ili da ih izdiktira zaposlenima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije preko telefona, odnosno lično. U principu će svaki polaznik odabrati koji mu način od svih navedenih najviše odgovara, ali je najbitnije da ispoštuje pravilo i dostavi sve propisane podatke.


Upis će da bude izvršen, takođe uz maksimalno poštovanje pravila pomenute institucije, a kada se zahteva da lično bude prisutan svaki pojedinačni polaznik. Dakle, nakon što izvrši prijavu, taj kandidat mora i da dođe lično u jednu od poslovnica i dostavi svu propisanu dokumentaciju, kako bi zvanično bio upisan.

Inače se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi poluindividualna, individualna i grupna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija, a predviđeno je pravilnikom da se i jedan i drugi i treći tip edukacije mogu organizovati na klasičan način, ali i online. A to znači da bi prijavljeni trebalo u trenutku zvaničnog upisa, ako to ne učine ranije, da se opredele između ponuđenih opcija.

U suštini je osnovna razlika između grupne, individualne i poluindividualne nastave vezana za broj polaznika. Naravno da postoje i odstupanja u načinu organizacije časova, a svakako će prijavljeni biti detaljno sa svime time upoznati na vreme od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici. Takođe će dobiti i informacije o tome koje obaveze imaju ako se odluče da nastao pohađaju onlajn, odnosno na klasičan način.

TESTOVI


S obzirom na to da je pravilnikom pomenute obrazovne institucije jasno predviđeno da u jednoj grupi nastavu imaju pravo da prate najviše osmoro kandidata, a najmanje četvoro, to je i vrlo važno da prvo bude oformljena grupa u tom predstavništvu. Da bi se to desilo, neophodno je da se četiri osobe minimum prijave u skladu sa pravilima. A tek posle toga će specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija da bude organizovan, te je neophodno i da koordinator za nastavu precizira sve detalje. Onog momenta kada grupa od minimum četiri osobe bude zvanično u tom predstavništvu oformljena, pristupiće koordinator za nastavu definisanju kako datuma početka edukacije u grupi, tako isto i rasporeda predavanja i termina u kojima će predviđeni broj časova da bude organizovan. Dakle, on ne može uticati na definisanje datuma početka, što će u svakom slučaju posebno biti naglašeno polaznicima, jer se lako može desiti da protekne duži vremenski period dok grupa ne bude oformljena u toj poslovnici. A nakon što sve to bude koordinator za nastavu odredio, biće saopšteni detalji polaznicima i od njih će se zahtevati maksimalno poštovanje, uzevši u obzir da se zahtevi kandidata vezano za izmene bilo kog segmenta u tom smislu ne uzimaju u obzir. Radi se, zapravo o vrlo strogo definisanim pravilima i svi prijavljeni moraju ispoštovati ono što ovlašćeno lice te poslovnice bude odredilo.

Međutim, u ponudi ove specijalizovane institucije se nalazi i nastava u paru, kao i mogućnost da polaznici časove pohađaju u formi individualne edukacije. A u tom slučaju važe mnogo slobodnija pravila organizacije, te se i zahtevi kandidata u većoj meri ispunjavaju nego kada je u pitanju grupni tip nastave. Naime, stvar je u tome da dvoje kandidata ili samo jedan, a što zavisi isključivo od toga da li je u pitanju poluindividualna ili individualna nastava, treba da definišu zajedno sa nadležnima kako će časovi biti organizovani. U suštini će se oni sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu u izabranom predstavništvu navedene institucije dogovoriti ne samo o tome kog datuma bi trebalo da počne edukacija u paru ili individualna, nego i o tome kojim tempom će da budu organizovana predavanja, odnosno u kojim terminima. A uzevši u obzir da preciziraju i raspored časova, oni će se dogovoriti i o trajanju kako individualne nastave, tako isto i one koja se organizuje za dvoje kandidata, to jest takozvane poluindividualne.

Pošto se bude opredelio između tri mogućnosti, svaki prijavljeni treba da izabere i da li želi nastavu da pohađa na klasičan način ili mu više odgovara da stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija bude organizovan onlajn, odnosno sa bilo koje lokacije da pohađa nastavu.

Ukoliko se odluči za prvu opciju, on će biti u obavezi da časove prati direktno u jednoj od poslovnica navedene institucije, a prvenstveno u onoj u kojoj bude izvršio prijavu i upisao se. Tom prilikom mora odabrati i kako će časove pohađati, da bi mogao da dobije precizne informacije o terminima njihovog održavanja i o mnogim drugim detaljima.

Nasuprot tome, online edukacija će biti organizovana sa lokacije, koju će prethodno polaznik da izabere, uzevši u obzir da nastava tom prilikom treba da bude sprovedena preko računara. Obavezan je svaki kandidat u tom slučaju da obezbedi kompjuter, a performanse tog uređaja moraju biti usklađene sa zahtevima institucije organizatora, o čemu će svakako on biti prethodno informisan. Bitno je i da specijalnu vrstu programa on samostalno na taj kompjuter instalira, a prema važećim pravilima pomenute obrazovne institucije. Podrazumeva se da će samostalno on instalirati taj program, ali da će mu u tome pomoći i stručnjaci zaposleni u IT odeljenju konkretne poslovnice. Radi se o tome da u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije postoji i sektor, koji je zadužen za pružanje tehničke podrške. A brojni stručnjaci koji su njemu zaposleni će se potruditi da što je moguće pre i jednostavnije reše problem na koji kandidat bude naišao u toku postupka instalacije programa, odnosno dok bude časove online pohađao.

Sledeće što je neophodno navesti jeste da ova obrazovna institucija može da organizuje i takozvani korporativni seminar - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija. Određeni broj zaposlenih će u tom slučaju da pohađaju predavanja u skladu sa zahtevima njihovih nadležnih. Radi se o tome da organizator dozvoljava vršenje brojnih izmena u tom slučaju, a kako bi radnicima bilo omogućeno da na što jednostavniji način pohađaju predavanja. Takođe je neophodno da njihovi nadležni, odnosno direktor ili vlasnik te kompanije, te ovlašćeni predstavnik definiše direktno sa zvanično ovlašćenim licem u okviru bilo koje poslovnice institucije organizatora kako će časovi da budu organizovani i na kojoj lokaciji. U principu će se oni usaglasiti i oko datuma početka korporativne obuke, kao i oko toga na koji način će da budu organizovana predavanja, odnosno kakvom dinamikom će predviđeni nastavni fond u konkretnom slučaju da bude sproveden. A njihova je obaveza da preciziraju i u kojim terminima će taj broj zaposlenih časove da pohađaju, ali i na kom mestu će da bude organizovana nastava. Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo posebno napomenuti da konkretna obrazovna institucija isključivo u tom slučaju dozvoljava izmene u tom segmentu. Dakle, ako vlasnik konkretne firme bude smatrao da će njegovim radnicima više odgovarati predavanja da pohađaju u okviru svog matičnog preduzeća, on se mora informisati kod organizatora o tim detaljima. Radi se o tome da promena lokacije održavanja časova može biti dozvoljena isključivo ako klijent sve propisane uslove bude obezbedio. A da bi to mogao da učini, on mora i da bude informisan o detaljima od strane nadležnog. U svakom slučaju će oni precizirati sve navedeno zajedno i onda će informisati polaznike na propisan način o svemu tome.

Koje sve teme izučava specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija?

Prema kom principu funkcioniše internet, te kada je on nastao i koje su njegove osnovne karakteristike je tema od koje će specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija da počne. A biće odmah zatim objašnjeno prisutnima i kako je okarakterisan pojam informacionih tehnologija, te šta on obuhvata.

Predavač će zatim da se fokusira na predstavljanje osnovnih komponenti svakog računara, a u smislu da će polaznici dobiti informacije o tome šta je softver, šta je hardver, te kako uopšteno jedan računar funkcioniše.

Zatim će se fokusirati na predstavljanje funkcionisanja interneta, ali i na prikaz brojnih usluga koje on može da ponudi.

Svakako je važno naglasiti da će specijalizovana obuka biti prvenstveno usmerena na korišćenje i informacionih tehnologija i interneta u poslovnom okruženju. Međutim, ipak će se profesori na kratko osvrnuti i na njihovu primenu u kućnim uslovima, odnosno u privatne svrhe.

Dobiće svaki polaznik informacije i o tome kako uopšteno korišćenje računara ima efekta na život pojedinaca, a prvenstveno mladih. U tom smislu je nastavnim programom, prema čijim jasnim pravilima će biti organizovana stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija, predviđeno da svaki kandidat dobije informacije o tome kako internet utiče na obrazovanje mladih na prvom mestu, ali i na njihov društveni život, kao i na emotivni.

A da bi zaista mogli sve prednosti informacionih tehnologija da koriste, polaznici moraju znati i kako bi trebalo da one budu korišćene u praksi, da bi pokazale maksimalno pozitivan efekat. Upravo to jeste tema koju će ovaj stručni kurs i da obradi u toku završnog dela. Naime, taj segment je osmišljen kao interaktivan, što znači da će svaki kandidat zajedno sa predavačem da razgovara o korišćenju i informacionih tehnologija sa različitih aspekata i samog interneta. Zapravo će u tom segmentu biti razvijena diskusija o ovoj temi, tako da će svaki kandidat imati apsolutno pravo da iznese svoje mišljenje. Isto tako će on u toku diskusije biti u prilici i da profesora pita sve što nije razumeo, a prethodno je bilo obrađeno u skladu sa nastavnim programom ove stručne obuke.

U svakom slučaju se očekuje da nakon što završi sa pohađanjem ovog kursa, svaki polaznik bude upoznat i sa načinom funkcionisanja interneta, te sa brojnim prednostima koje korišćenje informacionih tehnologija može da ponudi.

Naravno da će on ta znanja i početi da primenjuje u svom radu, ali isto tako i u ličnom životu, a kako bi kvalitet svog ličnog poslovanja maksimalno poboljšao, što će se sve ukupno odraziti i na poslovanje firme u kojoj je taj kandidat angažovan, ali i na njegov lični život.

Kada i gde se održava stručni seminar - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija?

Kako nastava može da bude organizovana i za pojedinačne polaznike, odnosno za fizička lica, tako isto se u ponudi nalazi i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija, a kada tačno definisani broj zaposlenih u nekom preduzeću časove pohađaju. U suštini se razlikuje način organizacije predavanja i za jedan i za drugi tip edukacije, te se podrazumeva da će zainteresovani na vreme o svim neophodnim detaljima da budu precizno informisani.

Najvažnije je da se svaki pojedinačni polaznik prilikom prijavljivanja za pohađanje ove stručne obuke, to jest u momentu kada bude vršio zvanični upis izjasni na koji način želi časove da prati.

Trebalo bi da zna da grupni, individualni i takozvani poluindividualni tip nastave može pohađati online ili putem računara. A sve to u suštini znači da on mora izabrati i na kojoj tačno lokaciji želi časove da prati, ali i prema kakvom principu, a u skladu sa čime će i da dobije sve neophodne informacije o načinu na koji će predavanja da budu organizovana.

Svakako mora da poseduje lični računar svaki onaj polaznik koji se opredeli za varijantu da nastavu pohađa online. Specijalnu vrstu programa bi on na taj kompjuter trebalo u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford prethodno da instalira. Naravno da će sve informacije o postupku instalacije softvera, odnosno o načinu funkcionisanja onlajn edukacije on dobiti blagovremeno od nadležnih. Očekuje se da se sasvim samostalno u svemu tome snađe, jer sam postupak instalacije programa nije uopšte zahtevan. U svakom slučaju mora znati da se IT sektor nalazi u okviru svakog predstavništva navedene institucije, tako da zaposleni u njemu nude svakom polazniku mogućnost da ih kontaktira, a ukoliko naiđe na neki problem. U suštini će IT stručnjaci da se potrude što je moguće pre da otklone bilo koju poteškoću, kako onu koja se javi u toku instalacije programa, tako isto i onu koja se pojavi dok nastava online traje. Zahteva se da veza sa internetom bude stabilna i kvalitetna, što znači da kandidat treba posebno da vodi računa o tome prilikom odabira prostora u kome će boraviti dok predavanja bude pohađao.

Druga opcija jeste praćenje nastave prema klasičnom principu, a kada će ona biti organizovana u prostorijama odabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Trebalo bi da i u tom slučaju, kao i kada je u pitanju nastava onlajn, svaki polaznik odluči da li časove pohađati samostalno, odnosno u grupi ili u paru, a kako bi mogao da dobije informacije o tome u kojim terminima će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija u tom slučaju da bude organizovan. Svakako će da bude obavešten i o datumu početka nastave, ali i o svim ostalim detaljima koji su važni za organizaciju.

Potrebno je naglasiti da samo jedan kandidat treba da pristupi individualnom tipu edukacije. Data mu je i velika sloboda u tom slučaju, jer on i treba da odluči kog datuma će nastava da počne, odnosno u kojim će terminima da budu organizovani časovi i kakvom dinamikom. A to će definisati direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice, u kojoj se bude prethodno prijavio i upisao, kao i sa stručnim licem, odnosno profesorom koji će predavanja u tom slučaju da vodi. Jednostavno rečeno, oni će definisati kako termine održavanja časova i datum početka individualne nastave, tako isto i raspored predavanja, odnosno dinamiku u skladu sa kojom će biti obuka u tom slučaju organizovana, te će samim tim precizirati i koliko će ukupno individualni tip edukacije da traje.

A ukoliko polaznicima tako odgovara, specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija može biti organizovan i za dvoje njih u isto vreme. U suštini se tada organizuje takozvana nastava u paru ili poluindividualna, a pravila organizacije su posebno slobodna. Da pojednostavimo, na potpuno isti način kao i individualni tip edukacije će biti organizovana nastava u paru, s tim što će sasvim logično tada dvoje njih u isto vreme da se usaglase sa nadležnima oko svih neophodnih detalja.

Ukoliko prijavljenima ne odgovara ni individualni poluindividualni tip obuke, na raspolaganju im je opcija da nastavu pohađaju u formi grupne. Tačno je određeno koliko ljudi tada treba da prisustvuje predavanjima, tako da to mora u potpunosti biti ispoštovano. Naime, najmanje četvoro ljudi je neophodno prijavu da izvrše u okviru bilo koje poslovnice navedene institucije da bi nastava u njoj mogla da bude uopšte organizovana za grupu kandidata. Sa time će svakako da bude upoznat svaki prijavljeni polaznik, a kako ne bi bilo nikakvih nedoumica. U skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije je određeno i da osmoro kandidata najviše nastavu u tom slučaju imaju pravo da pohađaju, jer organizator naročito vodi računa o kvalitetu edukacije, a procenjeno je da je to optimalan broj polaznika. Dakle, koordinator za nastavu će pristupiti definisanju svih detalja u vezi sa organizacijom grupnog tipa edukacije tek nakon što grupa od 4 osobe najmanje u tom predstavništvu bude zvanično bila oformljena. U suštini je obaveza da koordinator za nastavu precizno definiše prvo datum početka obuke, a onda i da odredi termine u kojima će predavanja da bude organizovana, te njihov raspored. Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da trajanje nastave u grupi biva određeno na nivou celokupne organizacije, odnosno svake poslovnice i to se mora svakako poštovati. Nije dozvoljeno da budu vršene izmene kod nastave tog tipa, tako da se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika, odnosno od člana određene grupe da se u potpunosti pridržava svega onoga što ovlašćeno lice te poslovnice, to jest koordinator za nastavu bude pre toga definisao.

Ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija. Određeni broj zaposlenih u okviru zainteresovanog preduzeća će tada pohađati časove, s tim da njihovi nadležni prvo moraju sve zahteve izneti nadležnima u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Potrebno je, dakle da se ovlašćeni predstavnik institucije organizatora direktno sa nadležnima u okviru te kompanije dogovori oko svih neophodnih detalja, koji su vezani za organizaciju nastave za zaposlene. Naime, oni bi trebalo da preciziraju kao prvo na kom mestu će biti održan korporativni seminar, a posle i ostale detalje. Može biti izmenjeno mesto održavanja nastave, a u smislu da časovi treba da budu po zahtevu klijenta organizovani i u okviru same kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Radi se o tome da organizator dozvoljava tu promenu, kako bi olakšao radnicima i njihovim nadležnima. A da bi bilo dozvoljeno tako nešto, nadležni u okviru same kompanije će prvo da dobiju informacije o tome kako bi trebalo da izgleda prostor, u kome će nastava za zaposlene da bude organizovana, te se podrazumeva da će oni sve te smernice u potpunosti ispoštovati. A pošto budu precizirali na kojoj lokaciji će biti organizovan korporativni kurs, oni bi trebalo i da se usaglase oko ostalih detalja, u smislu da definišu datum početka edukacije, dinamiku organizacije časova i termine u kojima će predavanja da bude održana. Svakako je važno napomenuti i to da će svaki polaznik od strane nadležnih da bude detaljno informisan kako o mestu održavanja časova, tako isto i o svemu ostalom što su organizator i klijent, odnosno ovlašćeni predstavnici jedne od poslovnica pomenute institucije i zainteresovane kompanije, pre toga definisali.

Koliko traje ukupno specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija?

Neophodno je da svaki pojedinačni polaznik zna da organizator jedino ima pravo prethodno da navede koliko će ukupno da traje grupni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija. Sve to zato što je tako predviđeno pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford, dok kod individualne i poluindividualne nastave o tome odlučuju zajedno nadležni i polaznici.

Uzevši u obzir da se 10 časova u programu ove edukacije nalazi, kod nastave u grupi će taj broj časova da bude raspoređen na ukupno 3 sedmice.

A u skladu je sa pravilnikom institucije organizatora da članovi jedne grupe dobijaju kasnije precizne informacije o rasporedu časova, ali i o terminima njihovog održavanja, odnosno o datumu početka nastave u grupi. Jedini razlog zašto je to tako predviđeno jeste što grupni tip edukacije ne može da bude organizovan dok četiri osobe minimum zvanično prijavu ne budu izvršile u okviru tog predstavništva pomenute institucije.

Međutim, u ponudi je i mogućnost da časovi budu organizovani kako u formi individualne nastave, tako isto i u okviru poluindividualne. A u tom slučaju će specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija da pohađa jedan kandidat ili njih dvoje. U skladu sa zvaničnim pravilnikom navedene institucije jeste predviđeno da se upravo polaznici moraju tada direktno sa profesorom koji će poluindividualnu obuku ili individualnu da vodi i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu da odluče o načinu organizacije časova. Jednostavno, definisaće prvo kog datuma počinje konkretni tip edukacije, a potom će odlučiti i o terminima održavanja časova, kao i o njihovom rasporedu, to jest od dinamici sprovođenja, što znači da će se usaglasiti i oko trajanja kako nastave u paru, odnosno poluindividualne, tako isto i individualne.

Nećemo pogrešiti ako kažemo da se gotovo ista pravila organizacije primenjuju i kada je u pitanju korporativni kurs. Zapravo je jedina i osnovna razlika u tome što nastavu pohađaju samo radnici određenog preduzeća i što se upravo njihovi nadležni tada dogovaraju o načinu sprovođenja časova direktno sa ovlašćenim licem u okviru bilo kog predstavništva institucije organizatora. Zato se lako može dogoditi da korporativna obuka traje kraće nego grupni tip edukacije za fizička lica, ali i duže od tog perioda. A sve informacije ne samo o trajanju korporativnog seminara, nego i o mestu održavanja nastave, odnosno o datumu početka obuke i o terminima, u kojima će zaposleni časove da pohađaju, će polaznici dobiti naknadno, odnosno nakon što ti detalji budu bili definisani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama internet i informacionih tehnologija"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje